Химиялы? реакция типтері 8-сынып


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Х и м и я Химиялық реакциялардың типтері Үй тапсырмасын сұрау Мына қоспаларды агрегаттық күйіне қарай белгілеңдер: “Б”, “Ә” 1.Шай 6. Темір мен топырақ 2. Сүт 7. Мырыш 3. Қант 8. Бұлақ суы 4. Мұз 9. Кірпіш 5. Тұзды су 10. Бал Мына құбылыстарды ажыратыңдар: “Ф”, “Х” 1. Судың қайнауы 6. Балқу 2. Найзағайдың ойнауы 7. Мұнайдан бензин алу 3. Темірдің таттануы 8. Мұздың еруі 4. Қардың суға айналуы 9. Күннің бұлттану 5. Сүттің ашуы 10. Жаңбырдың жаууы Мына заттар қандай заттар: “Ж”, “К” Оттегі 6. Алюминий 2. Су 7. Мыс (ІІ) оксиді 3. Азот 8. Хлорсутек 4. Құм 9. Қант 5. Көмірқышқыл газы 10. Ас тұзы CuCO3, K 2MnO4, Ca(OH)2 осы қосылыстардың молекулалық массасы және массалық үлесі қанша? 2 моль мыста қанша молекула бар? Зат мөлшері дегеніміз не? Химиялық реакциялардың типтері қосылу айырылу Орын басу алмасу Екі немесе бірнеше заттың бірігіп, бір күрделі затқа айналуын қосылу реакциясы деп аталады. Fe + S → FeSCaO + H2O = Ca(OH)2CaO+H2O+2СO2 = Ca(HCO3)2 Бір заттың бірнеше затқа айналып ыдырауын айырылу реакциясы деп атайды2H2O → 2H2↑ + O2↑CaCO3 → CaO + CO2↑2AL(OH)3 → AL2O3 + 3H2O Күрделі заттың құрамындағы бір элемент атомының орнын жай заттың атомы басатын күрделі зат және жай зат арасындағы реакция орын басу реакциясы деп аталады.Fe + CuCL2 = Cu + FeCL2Zn + 2HCL = ZnCL2 + H2↑2Fe + 3H2O = Fe2O3 + 3H2↑Zn + CuCL2 = Cu + ZnCL2 Екі күрделі заттың құрамындағы атомдар бірінің орнын бірі басуы арқылы жүретін реакция алмасу реакциядеп аталады. CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O K2O + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O 3ZnO + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3H2O № 6 есеп Мына реакция теңдеулерін теңестіріңдер, коэффиценттерін қойыңдар, типтерін анықтап, теңдеуден соң жанына жазып қойыңдар.C + H2 → CH4HgO → Hg +O2 FeO + H2 → Fe + H2OKOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O №7 есеп Мынадай реакция теңдеулеріндегі сұрау белгісінің орнына тиісті заттың молекуласын жазып, теңестіріңдер, әрі реакция типтерін анықтаңдар.Mg +? → MgOFe(OH)3 → Fe2O3 +H 2O Zn +? → Cu +ZnCl2? +HCl → ZnCl2 +? № 10 есеп “Алмас” деп аталатын түссіз сынап (ІІ) хлоридінің ерітіндісіне мыс тиын немесе таяқша салсақ, бетін сынап қаптап орын басу реакциясының жүретіні байқалады. Ерітіндінің түсі қалай өзгереді? Реакция теңдеуін жазып, түсіндіріңдер. Үй тапсырмасы: Химиялық реакциялардың типтері№ 8, 9, 11 есептер

Приложенные файлы


Добавить комментарий