Урок алгебри Функція 7 клас

Урок алгебри. 7 клас
Тема: Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції.
Мета:
освітня: формувати поняття функціональної залежності, аргументу, області визначення та області значення функції; розглянути способи задання функцій; формувати уміння знаходити зв’язок з раніше вивченим, переносити набуті знання в нові ситуації;
розвиваюча: розвивати увагу, мислення, пам’ять, культуру математичного мовлення; вміння спілкуватись, аналізувати ситуацію, допомагати іншим; продовжити розвивати загальнонавчальні навички (ведення зошита, організація роботи, робота з роздатковим матеріалом, застосування теоретичних знань для виконання завдань тощо); сприяти розвитку комунікативної, інформаційної, соціальної, полікультурної компетентностей;
виховна: виховувати уважність, кмітливість, працьовитість, дисциплінованість, свідомого ставлення до здоров'я.
Мета для учнів:
формувати поняття «аргумент», «функція», «область визначення функції», «область значень функції», розглянути способи задання функції.
Виховувати уважність, навички індивідуальної роботи, свідомого ставлення до здоров'я.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Очікувані результати: після цього уроку учні повинні
мати явлення про:
функцію, аргумент, область визначення, область значення функції;
знати:
означення функції, способи задання функції;
вміти:
визначати аргумент та функцію; знаходити область визначення та область значення функції.
Структура уроку
Організаційно-психологічна частина.(1-2 хв)
Мотивація навчальної діяльності. (3-4 хв)
Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу. (12-15 хв)
Фізична хвилинка (2 хв)
Узагальнення та систематизація вивченого; первинне застосування знань. (20 хв)
Домашнє завдання.(2 хв)
Підсумок уроку.(2 хв)
Рефлексія. Ретроспективна оцінка уроку в емоційному і змістовному аспектах.(2 хв)
Епіграф уроку: «Немає жодної галузі людського знання, куди не входили б поняття про функції та їх графічне зображення»
К. Ф. Лебединцев
Хід уроку.
І. Організаційно-психологічна частина.
Вітання з учнями. (Слайд 1)
Рада бачити вас, щоб знову продовжити наш шлях до нових здобутків, нових знань. Епіграфом нашого уроку сьогодні є слова відомого математика Костянтина Феофантовича Лебединцева: «Немає жодної галузі людського знання, куди не входили б поняття про функції та їх графічне зображення». Дивлячись на цей епіграф, ви, напевно, уже зрозуміли, що тема уроку пов’язана із поняттям «функція».
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Функція є одним із найважливіших понять сучасної математики. Поняття функції увійшло до математики через дослідження явищ природи, зокрема, фізичних, хімічних, біологічних явищ і процесів. Другою причиною виникнення функції є внутрішні потреби самої математики. Ви вивчатимете функції у всіх наступних класах і у вищих навчальних закладах. Тому від того, наскільки сумлінно ви засвоїте поняття функції та її властивості, залежить успішне оволодіння подальшим курсом математики.
Сьогодні наш перший урок з вивчення даної теми. На цю тему у сьомому класі за програмою відведено 11 уроків.
(Слайд 2)
Уже сьогодні ми розглянемо поняття функції, аргументу, області визначення та області значення функції. На наступних уроках ми познайомимось із поняттям графіка функції та вивчимо досконало один із видів функцій – лінійну функцію. І на останньому уроці напишемо контрольну роботу з метою перевірки набутих знань та вмінь.
 Отже, тема уроку: (Слайд 3)
Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції.
(Запис у зошит дати та теми уроку)
Як ви вважаєте, які завдання ми маємо поставити перед собою на цей урок? (Відповіді учнів). Оголошення мети уроку. (Слайд 3а)
ІІІ. Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу.
В житті нам часто доводиться зустрічатися з різними величинами. Одні із них мають між собою певну залежність, інші не залежать одна від одної. Скажіть, чи залежить кількість книг, які є в вашій домашній бібліотеці від вартості булочки в шкільній їдальні? Чи залежить вік вашої матусі від кількості учнів нашої школи? Чи залежить швидкість автомобіля від довжини лінійки, що лежить у вашому пеналі? Чи залежить площа квадрата від довжини сторони квадрата? Чи залежить об’єм куба від довжини його ребра? Чи залежить площа круга від довжини радіуса круга?
Приклади записати в зошит: 13 EMBED Equation.3 1415 вказати незалежну і залежну змінні.
·
Таких прикладів залежностей і відповідностей можна навести чимало. (Декілька прикладів учнів). Зв’язок між двома змінними називають функціональною залежністю або функцією. (Слайд 4, 4а)
Термін «функція» уперше зустрічається в рукописі великого німецького математика і філософа Г. Лейбніца – спочатку в рукописі (1673 р.), а потім і в друкованому вигляді (1692 р.). Латинське слово function переводиться як «здійснення», «виконання» (дієслово fungor переводиться також словом «виражати»).
Приклади функціональних залежностей: S = a2, V = a3, S = 13 QUOTE 1415r2.
(Слайд 5)
У розглянутих прикладах ви бачите зв’язок між двома змінними. Одну із цих змінних вибирають довільно і називають її незалежною змінною або аргументом. Другу змінну, яка залежить від аргументу, називають залежною змінною або функцією.
Якщо кожному значенню змінної х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної у, то змінну у називають функцією від х.
(Слайд 6)
Область визначення функції (D) – це множина всіх значень аргументу, при яких функція існує.
Множина усіх відповідних значень функції, коли аргумент x  пробігає всю область визначення, називається областю значень функції (Е).

(Слайд 7) Усне розв’язування вправ
(Слайд 8) Усне розв’язування вправ
Фізична хвилинка(2 хв), музика
А зараз ми з вами проведемо фізкультхвилинку.
1.В.п. - сидячи, руки на поясі. Повернути голову праворуч, подивитися на лікоть правої руки, повернути голову ліворуч, подивитися на лікоть лівої руки, повернутися в в.п. Повторити 3 рази.
2. В.п. - сидячи, відкинувшись на спинку стільця, прикрити повіки, міцно зажмурити очі. Відкрити повіки, поморгати. Повторити 4 рази.
3. В.п. - відкинувшись на спинку стільця. По 4 рази, не повертаючи голови, очима водимо вгору - вниз, потім ліворуч - праворуч, 4 рази малюємо очима знак нескінченності.
4. Помасажуйте мочки вух, цей масаж поліпшить ваш зір і активізує роботу головного мозку.

Задавати функціональні відповідності можна різними способами. Часто їх задають формулами. Також функцію можна задавати у вигляді таблиці, словесно. Розглянемо кожен спосіб.
(Слайд 9 покроково)
ІV. Узагальнення та систематизація вивченого; первинне застосування знань.
Розв'язування вправ:
колективно – (Слайд 10),
письмово на картках - (Слайд 11) (усно перевірка) ?
усно - (Слайд 12), оцінити учнів
колективно - (Слайд 13),
колективно - (Слайд 14), (звернути увагу на точки)
колективно (Слайд 15), (звернути увагу на точки)

V. Домашнє завдання (Слайд 16)
§ 23
ІІ,ІІІ рівень - № 773,779
ІV рівень - № 782.
VI. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.
Знання що ви сьогодні отримали ще не раз стануть вам у нагоді, оскільки даною темою пронизана вся шкільна математична освіта.
Фронтальне опитування.
Яка відповідність змінної у від змінної х називається функцією?
Що таке аргумент? Що таке функція?
Наведіть приклади відповідностей, які є функціональними.
Що таке область визначення функції?
Що таке область значень функції?
Які способи задання функції вам відомі?

VІI. Рефлексія. Ретроспективна оцінка заняття в емоційному і змістовному аспектах.
Зараз саме час повернутися до початку нашого уроку. Як ви вважаєте, чи досягли ми поставленої на початку уроку мети? (Слайд 17)
Учні відповідають на запитання:
Яких нових знань набули на уроці?
В якому настрої ви перебували на уроці?
Що на уроці заважало вам працювати продуктивно, успішно?
Що було зайвим на уроці? Які негативні елементи на уроці ви помітили?
Вчитель: до побачення, діти!Прізвище, ім'я ____________________________________
Функція задана формулою у = 0,5х – 3. Заповніть таблицю:

х
-6
-2
0
1
4
10

у


Прізвище, ім'я ____________________________________
Функція задана формулою у = 0,5х – 3. Заповніть таблицю:

х
-6
-2
0
1
4
10

у

Прізвище, ім'я ____________________________________
Функція задана формулою у = 0,5х – 3. Заповніть таблицю:

х
-6
-2
0
1
4
10

у

Прізвище, ім'я ____________________________________
Функція задана формулою у = 0,5х – 3. Заповніть таблицю:

х
-6
-2
0
1
4
10

у

Root Entry

Приложенные файлы


Добавить комментарий