Презентація Функція 7 клас


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Основні поняття уроку 2.Які є способи задання функції? 3.Що називається аргументом ? Що називається значенням функції ? 4.Як знайти значення функції, якщо відомо значення аргументу. Як знайти значення аргументу, коли відомо значення функції? 6. Що називається областю значення функції 5. Що називається областю визначення функції? 1.Що називається функцією? Мета уроку: формувати поняття функціональної залежності, аргументу, області визначення та області значення функції; розглянути різні способи задання функцій. Тема уроку: Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції Це така залежність між змінними при якій кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної Термін “Функція” вперше зустрічається в рукописі Г. Лейбніца (1673 р.), в друкованому вигляді (1692 р.)Із латинської function переводиться як “здійснення”, “виконання”. Незалежну змінну (х) ще називають аргументом Залежну змінну (у) ще називають функцією або значенням функції У цьому випадку пишуть Y=f ( х) Область значення і область визначення функції Автомобіль рухається по шосе з постійною швидкістю 70 км / год. За час t год автомобіль проходить шлях S = 70 · t км. Які значення може приймати t? Які значення може приймати S? t ≥ 0 S ≥ 0 Всі значення, які приймає незалежна змінна утворюють область визначення функції Значення залежної змінної утворюють  область значень функції Область значень і область визначення функції. 0 1 3 4 6 7 9 v, км/год t, год 50 -80 Графік швидкості автомобіля v в залежності від часу t Які значення (за графіком) приймає t? 0 ≤ t ≤ 9 Які значення (за графіком) приймає v? -80 ≤ v ≤ 50 Область визначення Область значень Приклад. Функція задана формулою ,де 2 ≤ х ≤ 9 1. В цьому прикладі область визначення вказана – всізначення х , що задовольняють умову 2 ≤ х ≤ 9 Функція задана формулою 2. В цьому випадку область визначення не заданоЗнайдемо значення аргументу, при якому формула для функції має зміст . Табличний функція задається за допомогою таблиці. X 12 - 11 10 11 12 Y - 4 - 3 0 1 6 Аналітичний функція задається за допомогою математичної формули. Графічний функція задається за допомогою графіка. Описовий функція задається словесним описом.Кожному цілому числу поставити у відповідність його квадрат. Способи задання функції Робота з формулами Нехай функція задана формулою у= 2х+5. Знайти - значення функції, якщо значення аргументу дорівнює -4 Якщо х=-4, то у=2•(-4)+5=-8+5=-3 - Значення аргументу, при якому значення функції дорівнює -7 Якщо у=-7, то 2х+5=-7 2х=-7-5 2х=-12 х=-6 Функція задана формулою . Заповнимо таблицю. x -6 -2 0 1 4 10 y -6 -4 -3 -2,5 -1 2 Завдання Знайти область визначення функції: 1. 2. 3. Завдання. По графіку функції знайдіть:1) її область визначення;2) область значень функції. 1. х – будь - яке число 2. у ≥ -1 Завдання. По графіку функції знайдіть:1) її область визначення;2) область значень функції. 1. 2. -2 ≤ х ≤ 4 -1 ≤ у ≤ 5 Завдання. По графіку функції знайдіть:1) її область визначення;2) область значень функції. 1. 2. -2 < х < 5 -1 < у < 6 Домашнє завданняОпрацювати п.23ІІ, ІІІ рівень - № 773,779ІV рівень - № 782 Мета уроку: формувати поняття функціональної залежності, аргументу, області визначення та області значення функції; розглянути різні способи задання функцій. Тема уроку: Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

Приложенные файлы


Добавить комментарий