Этносаралы? ?атынастарды? ?алыптасу тарихы


Этносаралық қатынастардың қалыптасу тарихы. 8-сынып
Жаратылыстану – математикалық бағыт, 34 сағат аптасына 1 рет
№ Тақырыптар Сағат саны Өтілетін күні
1 Кіріспе 1 Этнос әлемі 3 2 Этнос ұғымы:этнос ұғымының мәні. 1 3 Жер-этностар мекені:алғашқы этникалық бірлестіктердің пайда болуы. 1 4 Қазіргі замандағы этникалық қарым-қатынастар:Жер бетін мекендеген этностарды тілдік, антропологиялық, шаруашлық, діни ерекшеліктері бойынша жіктеу 1 Көне және ортағасырлардағы Қазақстанның этносаралық қарым-қатынас мәдениеті. 3 5 Қазақстанның этникалық тарихы.Қазақстан этно-саяси бірлестіктерінің әлем этностарымен қарым-қатынасы тарихынан 1 6 Қазақтардың өзге халықтармен қалыптасқан қарым-қатынас жүйесі. Қазақ мемлекетінің саяси-дипломатиялық мәдени байланыстары. 1 7 Қазақ халқының мәдениеті.Дәстүрлі рухани және материалдық мәдениет-ұлттық сана сезімді қалыптастырушы фактор.Ұлттық стреотиптер. 1 Көпэтносты Қазақстанның қалыптасу тарихы 13 8 Өзге этнос өкілдерінің Қазақстанға қоныстануының алғашқы кезеңі:ХVIII ғасырдың орта шеніндегі Қазақ хандығының этникалық территориясы мен халқы.Ресей,Қытай,Орта Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасы 1 9 ХIХ ғасырдың басындағы Ресей реформалары және этникалық құрамдағы өзгерістер.ХIХ ғасырдың басындағы Ресей реформаларының қазақ қоғамындағы этносаралық қатынастарға тигізген әсері.Казак-орыстардың жергілікті халықтармен мәдени-тұрмыстық байланыстары. 1 10 ХIХ ғ. Этникалық құрамның күрделенуі: Қазақстанды крестьяндық отарлаудың кезеңдері.Ұйғырлар мен дүнгендердің қазақ жеріне қоныс аударуы. 1 11 Қазақ жеріндегі этносаралық қарым-қатынас ХIХ ғасырдың зиялы қауымының назарында: А.И. Левшин, Т.Г. Шевченко, Ш.Ш. Уәлиханов, Г.Н. Потанин, С.Бабаджанов, В.В Радлов, Ы. Алтынсарин, Н.И. Ядринцев, В.К. Фон Герн, А. Құнанбаев, Ш. Құдайбердіұлы, М.Ж. Көпейұлы, т.б. қазақ жерін мекендеген этностардың мәдени ерекшеліктері және қарым-қатынастары жөнінде. 1 12 Алаш зиялыларының этносаралық қатынастарға қатысты ұстанымы: Алашорда үкіметінің мемлекет құру және этносаралық мәселелерді шешу үшін жүргізген күресі 1 13-14 Кеңес үкіметінің орнауы: 1920-1930 жж.саяси-қоғамдық және демографиялық ахуал. КСРО құрамында Қазақ Республикасының құрылуы және тер. Межеленуі. 1929 жылғы переселен басқармасының құрылуы. Демографиялық жағдайдағы өзгерістер. 2 15-16 Қазақстан –үлкен депортациялық лагерь: 1930-1950 жж. Тұтас халықтарды елімізге жер аудару тарихынан. Олардың көрген қиыншылықтары мен жаңа жерге орнығуы.Лагерде азап шеккендер. Қазақ халқы тарапынан қамқорлық. 2 17-18 Тың және тыңайған жерлерді игеру кезіндегі этникалық үдерістер. Тың игеру науқаны кезінде республикаға келген халықтар. 2 19 Кеңес үкіметінің ХХ ғ. 2-ші жартысында Республикада жүргізген ұлттық саясаты: білім беру,мәдениет салаларындағы саясат. Қазақ тілінің жағдайы 1 20 Қазақстан- егеменді мемлекет.КСРО-ның ыдырауы, ұлттық саясатының дағдарысы. Қазақстанның егемендік алуы.Алғашқы декларация мен тәуелсіздік туралы заң. 1 «Тәуелсіз Қазақстан-көпэтносты және көпконфессиялы мемлекеттің жаңа үлгісі. 6 21 Егеменді еліміздің ұлттық саясаттағы алғашқы қадамдары:Отарлық жағдайдан шынайытәуелсіздікке өту үдерісі. 1 22 Қазақ ұлты өзге этникалық топтардың ұйтқысы ретінде: мемлекет және ұлт құрушы қазақ этносы. Мемлекет және тіл саясаты. 1 23-24 Қазақстанды мекендеген этникалық топтар және олардың қоғамдық –саяси өмірде алатын орны: орыс, өзбек, украин, ұйғыр, кәріс, татар, башқұрт этномәдени қауымдастықтары. 2 25-26 Қазақстан-этнос және конфессияаралық татулықтың жаңа үлгісі.Қазақстандағы діни конфессиялар мен топтар. 2 Қазақстан халқының ортақ салт-дәстүрлері мен мерекелері. 3 27 1-мамыр-Қазақстан халқының достығы мен татулығы мерекесі. Мерекенің маңызы, өткізілу барысы,көріністер. 1 28 Қазақстан халқының діни- конфессиялық мерекелері: Мұсылмандардың ораза-айт және құрбан айт, християндардың рождество, т.б. мерекелері. 1 29 Наурыз-Қазақстан этностары үшін шынайы жаңғыру мерекесі: Наурыз мерекесінің тарихи бастаулары мен аңыздар. Наурыздың салт-дәстүрлері. 1 «Қазақстан халқының ассамблеясы және этносаралық қатынастар. 4 30-31 «Қазақстан халқы Ассамблеясының даму стратегиясы. Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылу тарихы.Этномәдени орталықтардың ашылуы. 2 32 Қазақстан Республикасының ұлттық доктринасы және этностардың өзара ықпалдастығының артуы. Қабылдану қажеттілігі.Негізгі қағидалары. 1 33 Елбасы Н. Назарбаевтің тұрақтылық пен татулықты сақтаудағы рөлі. 1 34 Қорытынды қайталау 1

Приложенные файлы


Добавить комментарий