Конспект Балалар бакчасында вак моториканы ?стер? ?чен уеннар куллану


Тема: “Балалар бакчасында бердәм аралашу эшчәнлегендәвак маториканы үстерү өчен уеннар куллану”
Уеннар, тәрбиячарасыбуларак, баланыңшәхесбулыпформалашуыназурйогынтыясый, психик үсешенәярдәмитә. Алайгына да түгел, аларнәниләрдәдуслык, иптәшлек, гаделлек, зирәклеккебексыйфатлар да тәрбияли. Уеннарярдәмендә бала тырыш, көчле, сәләтле, ныкихтыярлыбулыпүсә. Уенвакытындабалаларныңиҗатмөмкинлекләреачыла, мөстәкыйльлекләре арта, оештырусәләтләреүсә.
Уен вакытында баланың күңеле күтәренке, көр була, һәм бу халәт аның нерв системасына уңай йогынты ясый. Уенвакытындаһәрбаланыңнәрсәгәсәләтлебулуын, аныңоештырумөмкинлекләреняхшыраккүрә ала, холкын, гадәтләренкүбрәкаңлый. Уенярдәмендәоялчан, үзэченәбикләнгәнбалаларны да “уятырга” мөмкин. Уендагытекстка, җыргакушылып, аныңкагыйдәләренүтәп, йәбулмасаниндидер роль башкарып бала үзкөченәышанырга, эшләгәнэшенәбәябирергәөйрәнә, андабашкаларныңхәленәкерәбелү, ярдәмләшү, игътибарлылыккебекматурсыйфатлартәрбияләнә.

Максат: 1)Балаларның кул чуклары күнегүләре аша сәламәтлекләрен ныгыту,психологик халәт тудыру;
2) уеннар аша логик фикерләү сәләтләрен үстерү;
3) уеннарга кызыксыну хисе тәрбияләү.
 
Бурычлар:Уеннарның төрләренә карата кызыксынучанлыклы, мөстәкыйльлекне үстерү.
Ихтыяр көче, сабырлык, кыюлык, уен кагыйдәләрен үтәү сыйфатлары тәрбияләү.
Кыстыргычлар белән уеннар .
Алар ярдәмендә вак моториканы гына түгел, ә фантазияны да үстерергә, санарга да өйрәнергә була.1 нче уен. Баштан балага кыстыргычның ничек эшләвен күрсәтергә кирәк. “Кыстыргычның авызы һәм аяклары бар”. “Әйдә кыстыргычларны чиләк (тартма, чынаяк) кырыена эләктереп карыйбыз”. Бу иң гади уен.2 нче уен. Кыстыргычлар ярдәмендә әкиятләрне сәхнәләштерү. Төсле катыргыдан (төсле картон) төрле формалар кисегез: квадрат, өчпочмак, түгәрәк, ярымтүгәрәк, озынча. Әкиятнең сюжетын үзебез уйлап чыгарабыз. Мәсәлән:«Беркөнне керпе урманга сәяхәткә чыгарга уйлаган. (Ярымтүгәрәккә бала белән кыстыргычларны беркетеп, керпе ясыйбыз).
Урманда бик күп төрле агачлар булган: чыршы, каен, имән һәм башкалар.(Яшел өчпочмакларга кыстыргычларны беркетәбез). 
Күктә кояш яктырткан. (Сары түгәрәккә сары кыстыргычларны беркетәбез).
-Кояшнинди?
- Сары, җылы, якты.
Керпе үлән буйлап йөгереп (яшел турыпочмакка кыстыргычларны беркетәбез) бер чәчәк янына килеп җиткән (кызыл түгәрәккә кызыл һәм яшел кыстыргычларны беркетеп, чәчәк ясыйбыз).
- Чәчәкнинди?
-Кызыл, матур, хушисле.
Шулчәчәккә бал корты очыпкунган. 
“Без-без” килә бал корты,Умарта – аныңйорты. Чәчәкләргә куна ул, Ашарга бал җыя ул. (А.Аюповадан)-Бал корты җыйганбалын кая илтә?
-Умартага. 
Менә күктә болыт килеп чыккан
-Ул кояшның уң ягындамы әллә сул ягындамы?
- Әйе, сул ягында.
Шул арада буран көчәйгән һәм күк йөзен караңгы калын болыт каплап алган. Яңгыр ява башлаган. (Зәңгәр озынчага яңгыр “тамчылары” беркетәбез).-Безнең дусларыбызга нәрсә эшләргә инде?-
- Аларга яңгырдан качарга кирәк.
Аларның алларында ике чыршы торган: берсе зур, икенчесе кечкенә. Бал корты кечкенә чыршы астына кергән, керпе зур чыршы астына кереп качкан. (Бала аларны үзе яшерсен).Яңгыр тәмамлангач (болытны алып куегыз),керпе белән бал корты чыршылар астыннан чыкканнар.”

Уч төпләре һәм бармаклар өчен күнегүләр.
-Балалар , туп белән, уч төпләре һәм бармаклар өчен күнегүләр ясыйк әле. Башладык:1. Тупны баланың уч төпләренә салыгыз һәм алга-артка тәгәрәтегез.2. Тупны баланың уч төпләренә салыгыз һәм уч төпләре буенча әйләнүле хәрәкәтләр ясагыз.3. Тупны бармак очларыгыз белән тотыгыз. Капкач борган шикелле тупны алга таба әйләндерегез. Бала да сезнең артыгыздан кабатласын.4. Тупны бармак очларыгыз белән тотыгыз.4-6 тапкыр аңа басым ясагыз.5. Тупны бармак очларыгыз белән тотыгыз. Капкач борган шикелле тупны артка таба әйләндерегез.6. Тупны ике кулыгыз белән 20-30 см биеклеккә чөеп җибәрегез һәм тотып алыгыз.7. Тупны уч төпләрегез арасында кысыгыз. Бармакларыгызны "йозакка" бикләгез.Терсәкләрегезне як-якка юнәлтегез.4-6 тапкыр уч төпләрегез белән тупка басым ясагыз.8. Темпны әкренләп арттыра-арттыра тупны бер кулыгыздан икенче кулыгызга күчерегез.

Карандаш (каләм) беләнуеннар.
-Карагызәле, бездәниндикарандашлар бар! Аларбарысы да төрле-төрле. Карандашларозынһәмкыска, юанһәмнечкәбулалар. Алартөсләребуенча да аерылалар. Карандашларнәрсәэшлибеләләр? Дөрес, аларсинеңкулларыңбеләнматуррәсемнәрясый, буйый, язабеләләр. Ә тагынкарандашларсинеңкулларыңбеләнуйныйбеләләр. Әйдәуйнапкарыйбыз! -Балалар баштакүнегүләрнеүземкүрсәтәм, әсез минемарттанкабатлапбарыгыз.
Бер,ике, өч
Безнең кулларда көч!
1. «Үтүклибез». Юан карандашны алып, өстәлгә куегыз. Баштан бер кулыгыз белән, аннары икенче кулыгыз белән тәгәрәтегез.2. «Ут кабызабыз». Карандашны уч төпләрегез арасына куеп, башта акрын гына, аннары тиз-тиз тәгәрәтегез. Соңыннан бу күнегүне ике карандаш белән берьюлы ясап карагыз.3. «Качышлы уйныйбыз». Кыска карандашны йодрык эченә салып яшерегез. Аннары икенче кулыгызга күчерегез.4. “Шуабыз”. Озын карандашны рәсем ясаганда тоткан шикелле тотыгыз. Бармаларыгызны кысыгыз һәм карандаш буенча аска – өскә шуыгыз.5. “Карандашнытибрәтәбез”. Карандашныикебармакарасынакыстырыптибрәтегез. 

Манный ярмасыбеләнуеннар.
Башка бармак уеннары кебек үк, манный ярмасы белән уйнау да сабыйның вак моторика үсешенә ярдәм итә.Манный ярмасынзуртабагатигезитепсалыгыз. Төслетабабулсатагын да яхшырак. Баштан ярма белән “исәнләшәбез”:• Бармаклар “исәнләшәләр”. Баланың бармаклары чиратлашып ярмага кагылсын.• Куллар “исәнләшәләр”. • Йодрыклар “исәнләшәләр”. Сабый ярманы йодрыгы эченә салсын, аннары әкрен генә бушатсын.• Куллар “сөенәләр”. Бала ярманы бармаклары белән усын (аш тозлагандай), аннары ике кулы белән усын.• Бала ярманы бүрәнкә (воронка) аша чыгарып карасын.Шулай ук манный ярмасында бармак белән рәсемнәр дә ясарга була.
Төймә белән уеннар.
Нәниләр төймәләрне тотып карарга, алар белән уйнарга яраталар. Түбәндәге күнекмәләр балаларның вак моторикасын үстерергә, төс, форма, зурлык кебек төшенчәләрне үзләштерергә булышалар.1) Балага зуррак төймәле кофта кидерегез. Түбәндәге сүзләрне әйтә-әйтә, аның кулын беренче төймәгә тидерегез:Бигрәк матур төймә бу!Әйдәле тотып карыйк.Аннары баланың кулын кабат беренче, аннары икенче (өченче, дүртенче) төймәгә тидерә-тидерә сөйләвегезне дәвам итегез:Бер төймә, тагын төймә,Әйдә, бергәләп саныйк.Бер төймә, ике төймә,Әйдә, бергәләп саныйк.Ике төймә, өч төймә,Әйдә, аларны саныйк! (К.Закировадан)2) Бу уен өчен күп төймәләр кирәк.Алар төрле зурлыкта һәм төрле формада булсын. Төймәләрне борынга, авызга, колакка кертергә ярамый дип баланы алдан кисәтеп куегыз. Тартмадан төймәләрне өстәлгә бушатыгыз да, шулар арасыннан:- иң зурысын эзләгез,- иң кечкенәсен эзләгез,- өчпочмак формасында булганын эзләгез,- шакмак формасында булганын эзләгез,- дүрт тишеклесен эзләгез,- иң зур кызылын эзләгез.
Ата-аналар белән психологик әңгәмә.
Аш бүлмәсе (кухня) – баланың акыл эшчәнлеген һәм вак моторикасын үстерү өчен бик шәп урын. Нәниләр, әрҗәләрне ачып, әйберләр актарырга яраталар. Монда нәрсәләр генә юк: кәстрүлләр, калаклар, савыт-сабалар, банкалар, макароннар, төрле-төрле ярмалар. Аларның барысы белән дә кызыклы уеннар уйлап табып уйнарга булла, башкалабыз Казанда үткән Унивирсиада турында сөйләсәгез, уйнасагыз балагызның уйлау-фикерләү дәрәҗәсе тагы да артыр.• Сабый кәстрүлләрне зурлык буенча чагыштырырсын, берсен икенчесе эченә кертсен, капкачларын туры китерерсен, ачсын-япсын. Кәстүл эченә суган, кишер салып, калак белән болгатсын, “аш пешерерсен”.• Калакларны санасын, аларны сөйләштереп бер-берсе янына кунака йөртсен.• Савыт-сабаларны төс, зурлык буенча аерырга өйрәнсен.• Берничә пластик шешәнең капкачларын алып бутагыз, ә бала шешәләргә туры килгән капкачларны табып борып куйсын.• Төрле зурлыктагы макароннарны бер савытка салыгыз һәм сабый алдына 2 тәлинкә куегыз. Бала зур макароннарны зур тәлинкәгә, кечкенәләрен кечкенә тәлинкәгә салсын.• Фасоль, борчак, макаронны җамаякта болгатыгыз. Сабый аларны өч савытка аерып салсын.• Карабодай, дөге яисә тары ялмасын кәстрүлгә салыгыз һәм шунда берничә вак уенчык яшерегез. Бала уеныкларны табып алсын.• Кечкенә капчык эченә алма, калак, кәтүк, шакмак, иске кул сәгате, ачкыч кебек әйберләр салыгыз. Бала капчык эчен кулы белән капшап, сез кушкан әйберне тартып чыгарсын. Ә сөйләшә белә торган бала, әйберне тартып чыгарганда, аның нәрсә икәнен әйтсен.• Түбәндәге рәсемнәрне принтер аша чыгарып, аларга фасоль, борчак яисә берәр төрле чикләвек тезегез.Менә аш бүлмәсендә күпме уеннар уйнарга була! Тик вак әйберләр белән эш иткәндә сак булыгыз: бала аларны авызына, борынына, колагына тыга күрмәсен.

Приложенные файлы


Добавить комментарий