Конспект урока на тему Белгилевюч.


Къумукъ тил. 8кл.
Д/ны темасы: Белгилевюч.
Д/ны мурады: 1. Яшланы жумлада белгилевючню тюз табып уьйретмек.
2. Белгилевюч болуп къайсы тил гесимлер гелмеге болагъанны англатмакъ.
Къурал: карточкалар, таблица.
Дарсны барышы.
Ящланы дарсгъа къуршав.
Уьйге берилген ишни тергев. Жумланы экинчи даражалы уьюрлери. Толумлукъ.
Тапшурув . 71.
а) тапшурувну тергев,
б) дарсны яшлагъа айтдырыв,
в) карточкалагъа гёре иш (4-5 яш).
3. Янгы тема: Белгилевюч.
а) гиришив лакъыр,
б) дарсны англатыв:
Жумлада предметны белгисин гёрсетеген ва нечик? къйсы? нече? неченчи? деген соравлагъа жавап береген экинчи даражалы уьюрлеге белгилевюч деп айтыла.
Масала: Уллу (нечик?) тереклер авса, бала (нечик?) тереклер янчылар.
Мени яшым сегизинчи (неченчи?) класны охувчусу.
Белгилевюч аслу гьалда атлыкъдан, сыпатлыкъдан, санавлукъдан, сыпатишликден этиле.
Масала: Ашлыкъ къайтарывда авлакъ къошну бек пайдасы бар (белгилевюч – авлакъ).
Къумукъ яшгъа орус гелин гельген. (белгилевюч – къумукъ).
Айыпсыз дос айырмас. (белгилевуч – айыпсыз).
Аччы ерде тюлкю тутгъан ач эгер. (белгилевюч - аччы).
Арыгъан оьгюзге чириген салам бергендей. (белгилевючлер – арыгъан, чириген).
Белгилевючлер эки яда бир – нече сёзню тагъымдан этилмеге бола: Эл булан гёрген къара гюн де байрамдыр. (Эл булан гёрген – генглешген белгилевюч).
Генглешген белгилевючлер болуп кёбюсю сыпатишликли оборот геле. Шолай гелген сыпатишлик башгъа экинчи даражалы уьюрлер булан ачыкъ этиле ва толумлаша.
Масала: Сабанында сёйлешген иннырында эришмес. (сабанында сёйлешген – сыпатишликли оборот). Сыпатишликли оборот токътав белгилер булан айрылмай.
4 . Беклештирив. Тапшурув 79.
Авур къаркъаралы, бек семиз къыркъ беш йыллар болагъан гиши.
5. Уьйге иш: п. 17, Тап. 80.

Приложенные файлы


Добавить комментарий