Математика п?ніне арнал?ан та?ырыпты?-к?нтізбелік жоспар ,3 сынып


МАТЕМАТИКА
3-сынып
Барлығы – 170 сағат, аптасына 5 сағат
№ Тақырыптар Сағат
саны Мерзімі Тексеру
түрі Ақпаратты
қолдану
1-тоқсан (45 сағат)
1 0-ден 1000-ға дейінгі сандар.Ауызша қосу және азайту.Сндарды оқ,жазу,топтастыру,салыстыру.1000-ға дейінгі сандардың нөмірленуін қайталау. 2 Кестелік қосу және азайту.Қосудың және азайтудың ауызша тәсілі.. 3 Ауызша қосу жән азайту тәсілі. 4 Көбейту және бөлу.Көбейту компоненттері мен нәтижесінің аталуы. Өрнектерді оқу және жазу. 5 Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті.2 және 4-ке дейінгі сандарды кестелік көбейту. Көбейту амалының мәнін (көбейтіндіні табуға арналған есептер). Көбейтіндіні табуға арналған есептерді шығару. 6 Бөлу амалының мәні(теңдей бөліктерге бөле, берілгені бойынша бөлу). Компоненттердің және бөлу нәтижесінің атаулары.Өрнектерді оқу және жазу.Бөлу амалының мағынасын ашатын есептер. 7 Теңдеулерді шешу.Теңдіктер.,теңсіздіктер құру. 8 Шамалар. 9 Геометриялық фигуралар. Периметр. Шаршы мен тіктөртбұрыш периметрін табу тәсілдері (2 сынып бойынша қайталау) 10 0-ден 1000-ға дейінгі сандар.Өтілген материалды пысықтау. 11 Білімдерін тексеру. 12 Бекіту. Екітаңбалы сандарды қосудың және азайтудың ауызша тәсілдерін қайталау. Біртаңбалы сандарды көбейту және оларға сәйкес бөлу жағдайлары.Геометриялық фигураның ауданы.Әріпті өрнек.Теңдеу.Үштаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту.
13 Үштаңбалы сандарды разрядтары бойынша қосу және азайту. 14 Разярдтан екі рет атап өту арқылы қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі. 15 Разярдтан екі рет атап өту арқылы қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі. 16 Өтілген материалды пысықтау. 17 735+265,1000-735 түріндегі қосудың және азайтудың жазбаша тәсілі. 18 Өтілген материалды пысықта. 19 Бекіту.Бақылау жұмысы. 20 Өтілген материалды пысықтау.Қателермен жұмыс. 21 Белгісіз көбейткіші,бөлгіші,бөлінгіші бар теңдеулер. 22 Есептер шығаур.Көбейтінді мен бөіліндінітаббуға арналған қарапайым есептершығаур(кері есептер) 23 Есептер шығару.Өтілген материалды пысықтау. 24 Өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібі. 25 Құрама есептерді шығару. 26 1 санын көбейту жәнебөлу. 27 0 санын көбейту және бөлі. 0 санына бөлуге болмайтындығы. 28 Берілген саннан бірнеше есе артық немесе кем сандар. 29 Еселіктік салыстыруға арналған есептер. Кері есептер. 30 5 санына көбейту және бөлу кестесі. 31 Өтілген материалды пысықтау. 32 6 санына көбейту жәнебөлу кестесі. 33 Өтілген материалды пысықтау. 34 Өткенді пысықтау.Құрама кері есептерді шығару. 35 Өтілген материалды пысықтау. 36 Өтілген материалды пысықтау. 37 Үлес. 38 Санның үлесін және және үлесі бойынша санды табу. 39 7 санына көбейту және бөлу кестесі. 40 Есептер шығару.Пысықтау. 41 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу. 42 Өтілген материалды пысықтау. 43 Өтілген материалды пысықтау. 44 Өтілген материалды бекіту. 45 Бақылау жұмысы. 2-тоқсан. (35 сағат)
Геометриялық фигуралардың ауданы.Әріпті өрнек.Теңдеу.Шамалар арасындағы байланыс.Шамалардың бірліктері: ұзындық,аудан.
46 Қайталау. 47 Санды және әріпті өрнек. 48 Екі әріптен тұратын өрнектің мәні. 49 Пысықтау. 50 Миллиметр. 51 Өтілген материалды пысықтау. 52 Геометриялық фигуралардың ауданы. Ауданның өлшем бірлігі.Палетка. 53 Тіктөртбұрыш және шаршының ауданы. Санның квадраты. 54 Аудан өлшем бірліктері.Тіктөртбұрыштың және шаршының ауданын табу. 55 Өтілген материалды пысықтау. 56 Өтілген материалды пысықтау. 57 Өтілген материалды пысықтау. 58 Бағасы,саны,құны. 59 Есептер шығару. 60 Пропорционал шамаларға(теңдей бөліктерге)байланысты 61 62 63 64 65 66 67

Приложенные файлы


Добавить комментарий