Рабочая программа по татарскому языку и литературе, 3 класс


ЭШ ПРОГРАММАСЫНЫҢ БҮЛЕКЛӘРЕ
I. Аңлатма язуы
II.Календарь – тематик план
III.Программаның эчтәлеге
IV.Белем һәм күнекмәләргә төп таләпләр
V.Укыту процессында материал –техник тәэмин ителеш
АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Татар теле һәм әдәбияты предметы сәламәтлеге чикләнгән балалар өчен мәктәбенең укыту планында “тел һәм
сөйләм”өлкәсенә карый.
Эш программасы түбәндәге документларны исәпкә алып төзелде:
1. “Мәгариф турында” Россия Федерациясенең Законы
2. “Мәгариф турында” Татарстан Республикасы Законы.
3. “VIII төр махсус (коррекцияләү) рус гомуми белем бирү мәктәбендә татар теле укыту программасы” (рус
телендә сөйләшүче балалар өчен) 1-9 сыйныфлар. Казан 2009 .
4. Хәйдәрова Р.З., Галиева Н.Г. Татар теле. Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 1нче
сыйныфы өчен дәреслек.- Казан: “Мәгариф” нәшрияты, 2008.
5. Хәйдәрова Р.З., Галиева Н.Г.. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең
1нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге. (рус телендә сөләшүче балалар өчен. Ике кисәктә.-
Казан: “Татармультфильм» нәшрияты, 2012.
VIII төр махсус (коррекцияләү) мәктәпләрендә укучы рус телле балаларга татар телен укуты программасы Мәгариф һәм фән министрагы тәкъдим иткән «Татарстан мәктәпләрендә татар телен дәүләт теле буларак укыту эчтәлегенә таләпләр минимумы»н, В.В.Воронкова редакциясендәге «VIII төр махсус (коррекцияләү) гомуми белем бирү учреждениеләре программасы» - Казан: РИЦ “Школа”, 2009г. таләпләрен исәпкә алып төзелде.
Сәламәтлекләре чикләнгән белем алучыларга хас махсус белем бирү таләпләрен тормышка ашырганда исәпкә алынырга тиешле система шартларына түбәндәгеләр керә:
коррекцион үсеш процессы бурычлары белем бирү өлкәләре эчтәлеге аша да, индивидуаль якын килеп эшләү процессында да тормышка ашырылырга тиеш;
белем бирү эчтәлегенең күрсәтмә – тәэсир характеры һәм белем бирү процессында чишелүче уку-танып белү мәсьәләләре системасын гадиләштерү;
үзләштерелгән белем һәм күнекмәләрне яңа ситуацияләргә чынбарлыкка “күчерү”гә махсус өйрәтү;
җәмгыять тарафыннан рөхсәт ителгән кагыйдәләрен, белем һәм күнекмәләрне һәрдаим актуальләштерү мөһимлеге;
сәламәтлекләре чикләнгән белем алучыларның үзәк нерв системасы функциональ халәтен һәм психик процессларның нейродинамикасын исәпкә алып белем бирүне пространство һәм вакытны истә тотып тәэмин итү;
эшчәнлек һәм үз-үзеңне тотуны стимуляцияләүче өстенлекле чаралар куллану.
VIII төр махсус (коррекцияләү) мәктәпләрендә татар теле өйрәнүнең төп максаты – телне аралашу чарасы буларак үзләштерү. Шуңа күрә программага, укучыларның яшь үзенчәлекләрен искә алып, аралашу сфераларында, аралашу ситуацияләрендә куллана алырлык эчтәлек сайланды.
Коррекция мәктәпләрендә укучы балаларны тормышка социаль яраклаштыруга юнәлтү максатыннан, татар телен өйрәтү түбәндәге бурычларны үз эченә ала:
укучыларда татар сөйләмен тыңлап аңлау күнекмәләре булдыру;
диалогик һәм монологик сөйләмен тыңлап аңлау күнекмәләре формалаштыру;
төрле жанрдагы текстларны аңлап укуга юнәлеш бирү;
дөрес язу күнекмәләре булдыру;
татар теленең фонетик, орфоэпик, лексик һәм грамматик нигезләрен гамәле үзләштерү;
татар дөньясына караган милли традицияләр, гореф-гадәтләр, ризыклар, бәйрәнәр, уеннар, халыкавыз иҗаты үрнәкләребелән таныштыру;
татар әдәбияты, сәңгате, мәдәнияте турында билгеле бер мәгьлүмат җиткерү.
Татар теле һәм әдәбияты дәресләре бүленми, уку дәресләре программа буенча текстлар өйрәнелгәндә үткәрелә.
Тематик план 10 бүлектән тора( тәртип саны, дәрес темасы, предмет, сәгатьләр саны, дәрес тибы, җиһазлау һәм
материаллар, үткәрү вакыты (план буенча, үтәлеш), искәрмә ).
III сыйныфта тематик план ( укыту планы үзгәрү сәбәпле: программа буенча атнага 4 дәрес – 136 сәгать урынына
атнага 3 дәрес – 102 сәгать) программа материалын 102 сәгатькә бүлеп, атнага 3 сәгать хисабыннан төзелде. Шуңа
күрә аерым темаларны үзләштерергә бирелгән сәгатьләр саны киметелде, ел ахырында “Өйрәнгәннәрне кабатлау”
бүлегенә бирелгән өстәмә сәгатьләр “Туган көн – зур бәйрәм”,“Җәй” темаларын өйрәнү өчен өстәмә дәресләр итеп
файдаланылды.
I чирек - 24 сәгать
II чирек - 24 сәгать
III чирек- 29 сәгать
IV чирек- 25 сәгать
VIII төр махсус (коррекцияләү) мәктәпләрендә укучы рус телле балаларның программада күрсәтелгән эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча түбәндеге белемнәргә ия булуы күздә тотыла.
Уку
Татар хәрефләрен таный белү, алар белдергән авазларны дөрес әйтү;
әдәби әйтелеш нормаларын саклап, дөрес, йөгерек, аңлап уку;
укыганның эчтәлеген өлешчә яки тулысынча аңлап бару;
укыганда кирәкле мәгълүматны таба белү(эзләнүле уку)
Язу
Татар алфавитындагы хәрефләрнең дөрес язылышын истә калдыру;
сүзләрне, иҗекләргә бүлеп, юлдан-юлга дөрес язу күчерү кагыйдәләрен үзләштерү;
хатасыз күчереп яза белү.
Укучылар ел азагында истә калдырырга һәм актив кулланырга тиешле лексик минимум– 105 -110 сүз


УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМ АЛУГА МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ
IV дәрәҗә таләпләренә өч укучы (И.В.,Г.Р., Л.К.) җавап бирә. Әлеге укучылар укытучы әйткәнне аңлап бетермиләр, тәкдим ителгән шигырьдән өзек ятлый алалр, татар хәрефләрен таныйлар, язуда хаталаналар, татар хәрефләрен белдергән авазларны әйтүдә ялгышалар, таныш сүзләрдән торган кыска җөмләләрне укыйлар, 7-8үздән торган кечкенә текстларны күчереп язалар, үзара исәнләшә, саубуллаша беләләр.
III дәрәҗә таләпләренә калган укучылар керә. Бу укучылар татар сөйләмен аңлап бетермиләр, шулай да 2 сүздән торган гади җөмләләрне татар теленнән рус теленә укытучы ярдәме белән тәрҗемә итәләр, татар алфавиты хәрефләрен таныйлар, дөрес язалар, әйтүдә хаталар җибәрәләр,тәкдим ителгән 1 шигырьне яттан сөйли алалар, сорау һәм хикәяләү интонациясен дәрес аңлыйлар, таныш сүзләрдән торган кыска җөмләләрне укыйлар, 8-10 сүздән торган кечкенә текстларны дөрес итеп күчереп яза алалар, үзара исәнләшә, саубуллаша беләләр. I,II дөрәҗәгә туры килгән укучылар юк.

КАЛЕНДАРЬ-ТЕМАТИК ПЛАН
I Дәрес темасы
Сәг. саны Дәрес тибы
Җиһазлау,
материаллар Сүзлек эше Үткәрү вакыты Искәрмә
План буенча Үтәлеш 1.Әйдәгез танышабыз! (7 сәгать)
1 Әйдәгез танышабыз! 1 Яңа материал өйрәнү дәресе Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Исәнмесез, исемең ничек, син,кыз, малай 05.09 2 Әңгәмәдәшеңнең кем икәнен ачыклый белү. 1 Яңа материал өйрәнү дәресе Бер төрле берничә предмет, рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Укучылар, кызлар, малайлар 06.09 3 Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый белү. 1 Практик дәрес Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Хәлләр, яхшы. начар 08.09 4 Үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итә белү. 1 Практик дәрес Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Хәлләр, яхшы. начар 12.09 08.09 5 1-10 га кадәрле саннар. 1 Практик дәрес
1-10 саннар Сан,санау 13.09 6 Бер-береңнең яшен, ничәнче сыйныфта укуын сорый белү. 1 Яңа материал өйрәнү дәресе рәсемнәр Яшь, ничә,мәктәп 15.09 7 Үзең турында сөйли белү. 1 Практик дәрес
1-10 га кадәрле саннар,
рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Ничә, яшь, сыйныф
1-10 га кадәрле саннар 19.09 2.Мәктәптә (3 сәгать) 20.09
8 Уку-язу әсбаплары. 1 Яңа материал өйрәнү дәресе Уку-язу әсбаплары, ситуатив күнегүләрНәрсә, дәфтәр, китап 20.09 9 Үзеңә кирәк әйберне сорап ала белү. 1 Практик дәрес
Уку-язу әсбаплары, ситуатив күнегүләр, 1-10 га кадәрле саннар Мә, кирәк, 22.09 10 Әйберләрнең кирәк, кирәк түгеллеге турында хәбәр итү. 1 Катнаш дәрес Уку-язу әсбаплары, ситуатив күнегүләрМә, кирәк, кирәкми 26.09 3.Урман дусларыбыз (7 сәгать) 20.09
11 Кыргый хайваннар. 1 Яңа материал өйрәнү дәресе Кыргый хайваннар рәсемнәре Поши, аю,куян, бүре, монда 27.09 12 Кыргый хайваннарның санын әйтә белү.
Сөйләм телен үстерү дәресе Кыргый хайваннар рәсемнәре, А а хәрефе, 1-10 га кадәрле саннар Төлке, тиен, керпе, дус 29.09 13 Бер-береңне чакыра белү.
1 Сөйләм телен үстерү дәресе Кыргый хайваннар рәсемнәре, А а хәрефе, 1-10 га кадәр саннар Поши, аю,куян, бүре, төлке, тиен, керпе, дус 03.10 14 Калын һәм нечкә сузыклар. 1 Практик дәрес
А а хәрефе,Ә,ә хәрефе, Кыргый хайваннар рәсемнәре 04.10 15 Ә(ә) хәрефе һәм [ә] авазы. 1 Катнаш дәрес Кыргый хайваннар рәсемнәре, Ә,ә хәрефе, Су, балык, агач, җир 06.10 16 Татарстанда нинди хайваннар яшәвен әйтә белү. 1 Материалны ныгыту һәм камилләштерү дәресе Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Куркак, хәйләкәр,соры 10.10
17 «Төремкәй» әкияте. 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Рәсемнәр, әкият китабы Зур, кечкенә, усал 11.10 4.Спорт бәйрәме (7 сәгать) 11.10
18 Хәрәкәт төрләрен әйтә белү.
О,о хәрефләре . 1 Яңа материал аңлату Хәрәкәт төрләренә рәсемнәр Йөгерә, сикерә, йөзә,оча 13.10 19 Үзеңнең хәрәкәтләрең турында хәбәр итә белү. 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Хәрәкәт төрләренә рәсемнәр Мин йөгерәм-сикерәм, йөзәм 17.10 20 Куша һәм үтенә белү.
1 Сөйләм телен үстерү дәресе Хәрәкәт төрләренә рәсемнәр,ситуатив күнегүләр Гафу ит,ярый, мөмкинме 18.10 21 Таныш булмаган кешегә мөрәҗәгать итә белү. 1 Практик дәрес
Ситуатив күнегүләрГафу итегез,ярыймы, мөмкинме 20.10
22 К (к) хәрефе һәм ул белдергән авазлар. 1 Катнаш дәрес К к хәрефләре, ситуатив күнегүләр Зур, көчле, хәйләкәр24.10 23 Л (л) хәрефе һәм ул белдергән авазлар. 1 Катнаш дәрес Л л хәрефләре, ситуатив күнегүләр Җиңел, кечкенә,авыр 25.10
24 С (с)хәрефе һәм ул белдергән авазлар. 1 Катнаш дәрес С с хәрефләре, ситуатив күнегүләр Тиз, әкрен 27.10 5. Без дәрестә (5 сәгать) 12.10
25 Дәрес расписаниясе.Р,р хәрефләре. 1 Катнаш дәрес О ,о хәрефләре Нишли, алар 07.11 26 Иптәшеңнең дәрестә нишләгәнен әйтә белү. 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Хәрәкәт төрләренә рәсемнәр Мин йөгерәм-сикерәм, йөзәм 08.11 27 Кайда? соравы. Катнаш дәрес Ө ө хәрефләре Йөгерә, йөгерәсең, йөгерәләр10.11
28 Уку-язу әсбапларының барлыгын-юклыгын хәбәр итү.
1 Сөйләм телен үстерү дәресе Хәрәкәт төрләренә рәсемнәр,ситуатив күнегүләр Гафу ит,ярый, мөмкинме 14.11 29 Үзеңнең һәм иптәшеңнең нинди билгеләр алуын хәбәр итү. 1 Катнаш дәрес И и хәрефе Гафу ит,ярый, мөмкинме 15.11 6. Йорт хайваннары (9 сәгать) 26.11
30 Йорт хайваннары.
Йорт кошлары.
1 Яңа материал аңлату Йорт хайваннары, йорт кошлары рәсемнәре
Ат, сыер, сарык, кәҗә, дуңгыз,каз, үрдәк 17.11 31 Кемгә, кая? сораулары. В (в) хәрефе. 1 Катнаш дәрес Йорт кошлары, йорт хайваннары рәсемнәре, авыл күренеше рәсемнәре Авылга, стадионга, хат, чәчәк 21.11 32 Кайдан?соравы. Г (г) хәрефе. 1 Яңа материал аңлату Йорт кошлары рәсемнәре, йорт хайваннары рәсемнәре
Хат бирә, чәчәк бирә 22.11 33 Д (д) хәрефе һәм ул белдергән аваз. 1 Яңа материал аңлату Д д хәрефләре, ситуатив күнегүләр Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Елга, урман, кайдан 24.11 34 З (з)хәрефе һәм ул белдергән аваз. 1 Яңа материал аңлату З з хәрефе, ситуатив күнегүләр Кунакка барам, стадионда уйныйм 28.11 35 Б (б) хәрефе һәм ул белдергән авазлар. 1 Яңа материал аңлату Б,б хәрефләре, ситуатив күнегүләр Мәктәптә мәктәпкә 29.11 36 П,п хәрефләре. 1 Яңа материал аңлату П,п хәрефләре, ситуатив күнегүләр Мәктәпкә, мәктәптән, 01.12 37 Э (э) хәрефе һәм ул белдергән аваз. 1 Яңа материал аңлату Э э хәрефе, ситуатив күнегүләр, рәсемнәр (почта) Куян эзе, тычкан эзе, тиен эзе 05.12 38 Й, й хәрефләре. Е(е) хәрефе һәм ул белдергән авазлар
1 Яңа материал аңлату Й й хәрефе, ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Әти, әни, бәби, бала 06.12 7. Без хезмәт яратабыз (6 сәгать) 8. Аш бүлмәсендә. (3 сәгать)
39 Җиләк-җимеш, яшелчәләр. 1 Яңа материал аңлату Яшелчә, җиләк –җимеш рәсемнәре Кишер, кыяр, җиләк,бакча 08.12 40 Ж, ж хәрефләре.
1 Катнаш дәрес Яшелчә, җиләк –җимеш рәсемнәре Җыя, су сибә, кәбестә
12.12 41 Җ ,җ хәрефләре. 1 Катнаш дәрес Җиләк –җимеш рәсемнәре Бәрәңге
ялкау, эшчән 13.12 42 Рус халык әкияте “Шалкан”.
1 Сөйләм телен үстерү Ситуатив күнегүләр, әкият рәсемнәре Әби, бабай, онык, үсә, тарта 15.12 43 Бакчада башкарылган эшләрне әйтә белү. 1 Практик дәрес
Бакча, яшелчәләр рәсемнәре Алма, кызыл 19.12 44 Ч,ч хәрефләре. 1 Яңа материал аңлату Ч ч хәрефе, ребуслар Әтәч, кычкыра, чеби,нәни 20.12 8. Яңа ел бәйрәме җитә (4 сәгать) 12.01
45 Яраткан уенчыклар. 1 Яңа материал аңлату Рәсемнәр, туп, курчак, машина, тепловоз, куян, аю, керпе һ.б. Мин курчак белән уйныйм. Курчак яратам. 22.12 46 “Яшел чыршы” Җ.Тәрҗеманов 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Рәсемнәр, дәреслек Ташта буран, ямь-яшел, чыршы утыра. 26.12 47 Чыршыда нинди уенчыклар бар? 1 Катнаш дәрес Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Аю чанада. Крокодил өстәлдә. Керпе чыршыда. 27.12 48 11дән 20гә кадәр саннар. 1 Катнаш дәрес Рәсемнәр Яңа ел бәйрәме турында. Кыш бабай бүләк бирә. Аю бии. 29.12 9. Без уйныйбыз, җырлыйбыз ( 6 сәгать) 10.12
49 Кышкы уеннар. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, рәсем, Әбәкле, йөгерү, сикерү, очу 09.01
50 “Әбәк” шигыре. 1 Катнаш дәрес Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Күк, йөгерек 10.01
51 Уенга чакыру. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, рәсем, карточкалар Кар бабай, ясый 12.01 52 Кышкы көн. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Бүләк итәм, уйный 16.01
53 “Кышкы көн” диалогы. 1 Сөйләм телен үстерү дәрес “Кыш” темасына рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Ка явамы, салкын.урам 17.01 54 “Мин уйныйм”,“без уйныйбыз” конструкциясе.
1 Сөйләм телен үстерү дәрес Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Йөгерәбез, киләбез, китәбез. 19.01 10. Шәһәрдә (9 сәгать)
55 Шәһәрдә. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Хат, көтәм 23.01
56 Х, х хәрефләре. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, шәһәр рәсемнәре Риза, иртәгә 24.01
57 Безнең шәһәр. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр, шәһәр рәсемнәре Матур, киң,зур 26.01 58 Һ, һ хәрефләре. 1 Яңа материал аңлату Фотографияләр, рәсемнәр Күңелле, урам 30.01
59 Безнең гаилә. 1 Яңа материал аңлату Фотографияләр, рәсемнәр Апам, энем, сеңлем 31.01 60 Ц,ц хәрефләре. Циркта. 1 Катнаш дәрес Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Тиен, куян, аю 02.02 61 “Нәрсә белән уйный?” конструкциясе. 1 Практик дәрес Ситуатив күнегүләр, рәсем, Курчак, күлмәк, кызыл 06.02 62 Татарстан шәһәрләре. 1 Яңа материал аңлату Казан, Зәй шәһәре күренешләре, карта Казан, Чаллы, Әлмәт, Зәй, Алабуга 07.02 63 Автобус (велосипед) белән барам конструкциясе. 1 Яңа материал аңлату Бергә, утыралар, баралар 09.02 11. Киемнәр кибетендә (8 сәгать) 19.02
64 Киемнәр. 1 Яңа материал аңлату Кием рәсемнәре Күлмк, итәк, бияләй, 13.02 65 Я (я) хәрефе һәм ул белдергән авазлар. 1 Катнаш дәрес Кибет рәсеме Ничә сум, нәрсә аласыз 14.02 66 Алсу кибеткә бара. 1 Яңа материал аңлату Кибет, кроссворд Күп, кия, ошый 16.02
67 “Миңа бу күлмәк зур (кечкенә)” конструкциясе. 1 Практик дәрес Кием – салым, таблица Зур, кечкенә 20.02 68 Ю( ю) хәрефе һәм ул белдергән авазлар. Без авылга кайтабыз. 1 Практик дәрес Ю ю хәрефе, ситуатив күнегүләр Юл, юкә, авылга бара 21.02 69 ъ, ь билгеләре. 1 Практик дәрес ъ, ь хәрефләре Кулъяулык, ничә яшь, ашъяулык 27.02
70 Төсләр. 1 Практик дәрес Рәсемнәр, предметлар Яшел, кызыл, сары, кара 28.02 71 “Төлке һәм бүре” әкияте 1 Сөйләм телен үстерү дәрес Әкияткә карата рәсемнәр Балык, елга, тау, ерак 02.03 12. Яз килә (3 сәгать) 15.02
72 Яз билгеләре. 1 Яңа материал аңлату Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Яз, килә,елгада, боз 06.03 73 Яз җитә. 1 Яңа материал аңлату Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Кояш, көлеп, диңгез 07.03 74 Кошлар. 1 Яңа материал аңлату Кошлар рәсемнәре Карга, чыпчык, 09.03 13. 8 март – әниләр бәйрәме ( 3 сәгать)
75 Әниләр бәйрәме. 1 Яңа материал аңлату Котлау открыткалары Кадерле, котлыйм, телим 13.03 76 Бәйрәмгә котлау язу. 1 Практик дәрес Котлау открыткалары Бәйрәм, чакыру 14.03 77 Ләлә – эшчән кыз. 1 Сөйләм телен үстерү дәрес Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Булыша, эшли, тәрәзә юа 16.03 14. Әкият укыйбыз (2 сәгать)
78 Төлке чын дусмы? 1 Сөйләм телен үстерү дәрес Әкият рәсемнәре. Төлке чын дусмы? Юк, төлке чын дус түгел. 30.03 79 “Төлке белән бүре”әкияте рәсеме буенча эш 1 Практик дәрес Әкият рәсемнәре Бүре елгага китә. Төлке кайда? Күпер өстендә. 03.04 15. Сәламәт бул (6 сәгать) 13.04
80 Тән әгъзалары. 1 Яңа материал аңлату
Кеше рәсеме, курчак Баш, бит, чәч, колак,борын, авыз, кул, аяк 04.04 81 Авыру кешенең хәлен белешергә өйрәнү. 1 Яңа материал аңлату Ситуатив күнегүләр авыртамы 06.04
82 Минем башым авырта
( авыртмый) конструкцияләре 1 Яңа материал аңлату
Кеше рәсеме, курчак Баш, бит, чәч, колак,борын, авыз, кул, аяк 10.04 83 Кибеттә кирәк әйберне сорый белү. 1 Практик дәрес
Ситуатив күнегүләр Юынам, сөртенәм 11.04 84 Нишләвең турында хәбәр итә белү. 1 Яңа материал аңлату
Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Битеңне ю 13.04
85 «Мин кушканны үтә» уены 1 Практик дәрес
Ситуатив күнегүләр, рәсемнәр Чистамы, пычрак 17.04 16. Без кунакка барабыз ( 6 сәгать) 23.04
86 Хат яза белү. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Сезгә кунакка киләбез 18.04 87 Без бәйрәмдә. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Җыр, бию, шигырь 20.04
88 Татар халык ашлары. 1 Практик дәрес
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Эчә, пешерә ашый, өчпочмак, бәлеш 24.04 89 Табын әзерләү. 1 Практик дәрес
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Чынаяк, чәйнек, тәлинкә, кашык. пычак, чәнечке 25.04 90 Кунак каршы алу һәм аны табынга чакыра белү. 1 Практик дәрес
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр шикәр 27.04
91 Үзеңә ярдәмгә чакыру белү. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Гөбәдия, чәкчәк, бәлеш, өчпочмак, ипи, пешер, ит, кирәк, кичә. 02.05 17. Туган көн – зур бәйрәм ( 4 сәгать) 03.05
92 Туган көн котлавы. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Туган көн, өстәлдә, 04.05 93 Бүген минем туган көнем. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр, карточкалар Күңелле, бүләк 08.05 94 “Туган көн” диалогы 1 Яңа материал аңлату
Язмалар, рәсемнәр Минем туган көнем, кайчан 11.05 95 Туган көнгә чакыру. 1 Практик дәрес
Открыткалар, ситуатив күнегүләрКунака кил, безгә 15.05 18. Җәй ( 7 сәгать) 21.05
96 Җәйге табигать. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр, Су коенам, сайрый, күбәләкләр16.05 97 Бакчада эшләү. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр, Чәчәкләр утыртам, су сәбез 18.05 98 Җәйге ял турында сөйли белү. 1 Яңа материал аңлату
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр, Җиләк җыям, урманда күнелле 22.05 99 «Дуслар кая барасыз?» уены 1 Практик дәрес
Рәсемнәр, ситуатив күнегүләр Как коеям, җиләк җыям 23.05 100 Сабантуй. 1 Практик дәрес
Сабантуй күренеше рәсемнәре Җитез, көрәш, сикерә 25.05 101 “Җәй” темасын кабатлау 1 Практик дәрес
Сабантуй күренеше рәсемнәре Капчык, чүлмәк, чабыша 29.05 102 Ел буена өйрәнгәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 1 Йомгаклау дәресе Рәсемнәр, татарча – русча сүзлекләр Укый, сөйли 30.05 ПРОГРАММАНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ
1. Әйдәгез танышабыз! (7 сәгать)
2.Мәктәптә (3сәгать)
3.Урман дусларыбыз (7 сәгать)
4.Спорт бәйрәме (7 сәгать)
5.Без дәрестә (5 сәгать)
6.Йорт хайваннары (9 сәгать)
7.Без хезмәт яратабыз (6 сәгать)
8.Яңа ел бәйрәме җитә (4 сәгать)
9.Без уйныйбыз, җырлыйбыз ( 6 сәгать)
10. Шәһәрдә (9 сәгать)
11.Киемнәр кибетендә (8 сәгать)
12. Яз килә (3 сәгать)
13.8 нче Март – әниләр бәйрәме ( 3 сәгать)
14.Әкият укыйбыз (2 сәгать)
15. Сәламәт бул ( 6 сәгать)
16. Без кунакка барабыз (6 сәгать)
17. Туган көн – зур бәйрәм ( 4 сәгать)
18.Җәй (7 сәгать)

БЕЛЕМ ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРГӘ ТӨП ТАЛӘПЛӘР:
I дәрәҗә
Укытучы күрсәтмәләрен аңлау, кушканны үтәү;
ризалык белдерә һәм кире кага белү;
тәкдим ителгән 3 шигырьне яттан сөйләү;
татар алфавиты хәрефләрен тану, алар белдергән авазларның әйтелешен белү, дөрес язу;
сорау һәм хикәяләү интонациясен дәрес әйтә белү;
таныш сүзләрдән торган кечкенә текстларны дөрес итеп уку;
2 сүздән торган гади җөмләләрне татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү;
10-12 сүздән торган кечкенә текстларны дөрес итеп күчереп язу;
үзара исәнләшә, саубуллаша белү.
II дәрәҗә
Укытучы күрсәтмәләрен аңлау, кушканны үтәү;
ризалык белдерә һәм кире кага белү;
татар алфавиты хәрефләрен тану, алар белдергән авазларның әйтелешен белү, дөрес язу;
тәкдим ителгән 2 шигырьне яттан сөйләү;
сорау һәм хикәяләү интонациясен дәрес әйтә белү;
таныш сүзләрдән торган кечкенә текстларны дөрес итеп уку;
2 сүздән торган гади җөмләләрне татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү;
10-12 сүздән торган кечкенә текстларны дөрес итеп күчереп язу;
үзара исәнләшә, саубуллаша белү.
III дәрәҗә
Укытучы әйткәнне аңлау;
тәкдим ителгән 1 шигырьдән өзекне яттан сөйләү;
татар алфавиты хәрефләрен таный белү, дөрес уку;
таныш сүзләрдән торган кыска җөмләләрне уку;
рәсемнәрдәге әйберләрне, предметларны атый белү;
8-10 сүздән торган кечкенә текстларны дөрес итеп күчереп язу;
үзара исәнләшә, саубуллаша белү.
IV дәрәҗә
Укытучы әйткәнне аңлау;
тәкдим ителгән шигырьдән өзек ятлау, сөйләү;
татар алфавиты хәрефләрен таный белү;
таныш сүзләрдән торган кыска җөмләләрне уку;
7-8үздән торган кечкенә текстларны дөрес итеп күчереп язу;
рәсемнәрдәге әйберләрне, предметларны атый белү;
үзара исәнләшә, саубуллаша белү.

УКЫТУ ПРОЦЕССЫНДА МАТЕРИАЛ–ТЕХНИК ТӘЭМИН ИТЕЛЕШ

Дәреслек:
1. Хәйдәрова Р.З., Галиева Н.Г. Татар теле. Рус телендә белем бирүче дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 1нче
сыйныфы өчен дәреслек.- Казан: “Мәгариф” нәшрияты, 2008.

Укытучы өчен әдәбият:
1. “VIII төр махсус (коррекцияләү) рус гомуми белем бирү мәктәбендә татар теле укыту программасы” (рус
телендә сөйләшүче балалар өчен) 1-9 сыйныфлар. Казан 2009 ел.
2. Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар.-Казан: Яңалиф, 2006
3. Хәйдәрова Р.З., Галиева Н.Г.. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең
1нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге. (рус телендә сөләшүче балалар өчен. Ике кисәктә.-
Казан: “Татармультфильм» нәшрияты, 2012.
4. Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 1 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/
Р.З.Хәйдәрова, Н.Г.Галиева. – Тулыл. Өченче басма. – Казан: Мәгариф, 2009. - 111б.
Җиһаз:
1. Махсус дискларда татар теле дәресләре.
2. ТР электрон белем бирү сайты.
3. Электрон сайтлар
4. Ноутбук.

Приложенные файлы


Добавить комментарий