Портфолио преподавателя математики высшей категории


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Амвросіївський індустріальний технікумПОРТФОЛІОвикладача математики вищої категоріїКожем’як Тетяни Олександрівни2012

1 2 3 4Загальні відомостіТворчий портретНауково-методична діяльністьТворча лабораторія Розділи портфоліоОсвіта Повна вища, Таганрозький державний педагогічний інститут, 1982 р. Спеціальність за дипломом Вчитель математикиСтаж безпосередньої педагогічної роботи 31р.Стаж роботи на даній посаді 19 р.06 м.Загальні відомостіДата, форми та результати підвищення кваліфікації Донецький національний університет, свідоцтво 12СПК 840813 від 31.03.2012 р


Творчий портретМоє педагогічне кредоТой, хто хоче зрушити світ, повинен почати з себе. СократЯкщо ви турбуєтесь про інших, не дозволяйте їм залежати від себе, адже насправді ви їм не допомагаєте, а завдаєте шкоди.Джон Максвел


Любов до студента – серцевина педагогічної моральностіБез віри в студента усі методи і прийоми навчання і виховання руйнуються Люби студента!Вір у студента!Знай студента! Без знання студента немає справжнього педагога і педагогічного колективуПоважай студента! Не вважай себе спроможним вирішувати питання, якіналежать юнійособистостіРозумій студента! Вмій побачити світйого очима,зрозуміти, дочого прагне.П’ять основних заповідей, якими керуюсь:
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Мої досягненняУзагальнення досвіду:Провідна педагогічна ідея досвіду:Використання електронного методичного забезпечення при вивченні дисципліни "Вища математика"Створення електронної підтримки вивчення дисципліни "Вища математика"Методика використанняінформаційних технологій навчаннядля активізації навчально-пізнавальноїдіяльності майбутніх спеціалістівstyle.color
style.rotation

Зміст досвіду:Створення інформаційно-методичної бази викладання вищої математикиЗакладки, передбачені в електронному варіанті авторського навчального посібника з вищої математики, дають можливість за змістом швидко знайти будь-яку тему, викладену в посібникуДопомагає сконцентрувати увагу студентів на головних фактах система таблиць у вигляді опорних конспектів
style.rotation

Зміст досвіду:Викладання вищої математики я супроводжую ілюстраціями з усіх тем курсу, які проектуються з допомогою мультимедійного проектора на інтерактивну дошкуСтворення інформаційно-методичної бази викладання вищої математикиВ своїй роботі використовую тестування як засіб педагогічної діагностики, що дозволяє оперативно і точно визначити рівень знань окремого студента


style.rotation
style.rotation
style.rotation
Найважливіші питання роботи:1234Сформувати у студентів самостійне і творче мисленняЗастосування інформаційних технологій там, де їхнє застосування дає змогу отримати кращий результат;формування власної інформаційної культури Допомогти майбутнім фахівцям оволодіти навиками управлінської роботи, умінням критично мислити, бути ініціативним, здатним знаходити найбільш ефективні рішення та активно їх впроваджуватиВиховувати особистість, здатну самореалізуватись, самовизначитись, самоусвідомитись у реаліях сучасного життя


style.rotation
style.rotation
style.rotation Результати навчання студентів:2011-20122010-2011Введення комп’ютерних технологій дає унікальну можливість організувати навчальний процес чітко і коректно. Це виражається і в принципово новому відношенні "викладач – студент" і в суттєвому покращенню якості знань студентів


Самоосвіта2010-20112009-20102008-20092007-20082011-2012Впровадження модульно-рейтингової системи навчанняВикористання інформаційних технологій в навчальному процесіТехнологія особистісно орієнтованого навчанняМетодпортфоліоВикористання інформаційних технологій в навчальному процесі

Методична доповідь "Форми організації самостійної роботи студентів при вивченні вищої математики"Власні методичні розробкиКурсова робота "Системний підхід до організації методичної роботиу вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації"Методичні рекомендації та завдання щодо організації самостійної роботистудентів заочної форми навчання2007-2008Методична розробка "Нетрадиційні форми та методи організаціїнавчально-виховного процесу в ВНЗ 1-2 р. а."Методичні доповіді "Методичні засади інтерактивної лекції ", "Методика використання електронної підтримки вивчення курсу вищої математики"2009-20102010-20112008-200920011-2012

Семінар "Використання похідної в економіці"Розробки відкритих занятьПрактичне заняття "Криві другого порядку"Нетрадиційний екзамен з математики.Захист портфоліо досягнень студентів в вивченні окремих тем математики2007-2008Засідання математичного гуртка"Про математику і математиків — цікаво і з гордістю"Лекційне заняття "Екстремуми функції двох змінних" "2009-20102010-20112008-200920011-2012

Використання електронного методичного забезпечення при викладанні вищої математикиПрезентація навчального посібника з вищої математикОбмін досвідом: Модульно-рейтингова система оцінювання навчаль­них досягнень студентів2007-20082010-20112011-2012Обмін досвідом: Використання тестового контролю знань на уроках вищої математикиМетодика використання електронної підтримки вивчення курсу вищої математики2008-20092009-2010Робота у цикловій комісії

Наставницька робота Організація роботи по складанню засобів діагностики викладачами технікуму2007-20082008-20092009-20102010-20112011-2012Планування і організація роботи циклових комісійСкладання навчальних та робочих навчаль­них програм за стандартами 2009 рокуСкладання навчальних та робочих навчаль­них програм за стандартами 2009 рокуШкола молодого викладача: Вимоги до сучасного заняття

ПублікаціїМатеріали: опубліковані на веб-сайті видавництва "Плеяди"http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/23835;http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/25688;http://osvita.ua/school/lessons_summary/math/27953style.rotation
Творча лабораторіяМетодичною метою проведення відкритих занять є ознайомлення викладачів з методикою проведення лекції та семінару із застосуванням техніки зворотного зв’язку як за допомогою вербальних засобів, так і за допомогою технічних засобів навчання у спеціально обладнаних аудиторіях.


Нетрадиційний екзамен з математикиЕкспериментальний екзамен - нова методика, кінцевий результат якої невідомий. Проведений у вигляді захисту портфоліо власних досягнень студентів у вивченні окремих тем курсу математики


Семінари, наради, конкурси


Урочисті моменти


Продовжити роботу над розширенням сфери використання інформаційних технологій на заняттях вищої математики та математикиПоглибити знання про різні педагогічні технології як системний метод організації навчання, спрямований на оптимальну побудову та реалізацію навчально-виховного процесуПродовжити роботу над вивченням і використанням загально-педагогічних технологій: модульно-рейтингової та особистісно - орієнтованоїВзяти за девіз вислів Й. Гете «Мало знати. Потрібно й використовувати. Мало бажати. Потрібно й робити» Перспективи діяльності
Дякую за увагу! Бажаю усім успіхів

Приложенные файлы


Добавить комментарий