4 нче сыйныф рус т?ркеме ?чен татар теленн?н эш программасы


Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркеме
4 нче сыйныф укучылары өчен татар теленнән белем бирү программасына
Аңлатма язуы
4 нче сыйныф өчен эш программасы түбәндәгеләрне исәпкә алып төзелде:
1. “Россия Федерациясендә Мәгариф турында”гы федераль Законы. 2013. (2012 елның 29 нчы декабрендә кабул ителгән 273 нче номерлы Законның үзгәртелгән варианты)
2. Татарстан Республикасы Законы, 2013.
3. “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен саклау, өйрәтү, үстерү буенча Татарстан Республикасы Дәүләт программасы, 2013.
4. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыклары тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту” гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.
5. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы тарафыннан расланган стандартка ачыклык кертүче үрнәк программа: “Рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку” предметыннан программа. Башлангыч гомуми белем мәктәбе. Төзүче авторлар: К.С.Фәтхуллова, Р.З.Хәйдәрова, 2013.
6. Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГБУ “14 нче гимназиянең” 2016-2017 нче уку елына эш планы.
Предметка характеристика
Гомуми белем мәктәбендә татар теле дәресләре укучыларның сөйләм телен үстерүгә юнәлтелә, бу исә аларның тыңлап аңлау,сөйләү һәм сөйләшү, уку, язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен формалаштыруны үз эченә ала.
Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап, дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны аңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү белән беррәттән, сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 3-4тән ким булмаска тиеш); укылган(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү (җөмләләр саны 5тән ким булмаска тиеш) предметның әһәмиятле якларыннан санала.
Гаилә-көнкүреш һәм уку хезмәтенә бәйле темаларга яки сюжетлы рәсемнәр буенча кечкенә сочинение язу һәм тыңланган яки укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү; аерым сүзләрне, җөмләләрне, бәйләнешле текстларны үзгәрешләр кертеп язу предметның төп үзенчәлекләре булып тора.
Укыту фәненең уку планында тоткан урыны
Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән, елга 105 сәгатькә төзелде.
Эш программасы структурасы
Татар теленең эш программасы түбәндәге өлешләрдән: аңлатма язуыннан, төп бүлекләрне, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, тематик планнан тора.
Эш программасының белем бирүнең максатлары:
Рус мәктәбенең 4 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләре булдыру.
Гамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзләштерү өчен , укучыларга гаилә-көнкүрешкә, уку хезмәтенә бәйле сөйләм ситуацияләре кысаларында белем бирү һәм күнекмәләрен үстерү.
Логик фикерләү сәләтен һәм акыл эшчәнлеген активлаштыру өчен шартлар тудыру.
Мәдәниятара һәм шәхесара бәйләнешләрне үстерү һәм ныгыту.
Бурычлар:
Укучыларның 1-3 нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
Татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
Программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
Татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
Татар телендәге сөйләмне фонетик,лексик,грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
Халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
Укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
Планлаштырылган нәтиҗәләр
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята.
Предмет нәтиҗәләре:
Укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру.
Коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итагатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу.
“Татар теле һәм әдәбияты” предметынакарата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыруһәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә шартлар тудыру.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Төп белем бирү баскычында татар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыругахезмәт итә.
Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алукүнекмәләре формалаша.
Танып белү нәтиҗәләре:
фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү;
иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру;
объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;
төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;
тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.
Регулятив нәтиҗәләр:
уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;
эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү;
уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү;
билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;
укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;
ихтыяр көче,максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив нәтиҗәләр:
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү;
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү;
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре);
парларда һәм күмәк эшли белү;
мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару;
әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Шәхси нәтиҗәләр:
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә,укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана:
шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;
әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау;
әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;
“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.
Укыту предметының төп эчтәлеге
№ Бүлекләр Темага караган төп төшенчәләр
1 Татар телендәге хәреф-аваз системасына анализ бирә белү.
3 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау. Берлек һәм күплек сандагы уртаклык һәм ялгызлык исемнәрне, сан,тартым һәм килеш белән төрләндереп сөйләмдә куллану үрнәкләрен системалаштыру.
2 Исем. Исемнәрнең килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллану.
Тартымлы исемнәр.
Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Исемнәрнең килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллану. Исемнәрне күплек санда тартым белән төрләндерү.
Маратның китабы төзелмәсен сөйләмдә куллану.
3 Кушма һәм парлы исемнәр. Кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллану.
4 Бәйлекләр. Кадәр, соң бәйлекләре белән таныштыру.
5 Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре. Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгънәләрен аңлап сөйләмдә куллану.
6 Алмашлык. Күрсәтү алмашлыклары.
Зат алмашлыкларының килешләр белән төрләнүе. Монда, анда күрсәтү алмашлыкларын сөләмдә куллану.Мин, син, ул заталмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә төрләнешен сөйләмдә куллану.
7
Фигыль. Фигыль формаларының кушымчалары. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне III зат берлек санда сөйләмдә куллану.
8 Татар һәм рус телләрендә җөмләдәге сүз тәртибе белән таныштыру. Татар һәм рус телләрендә җөмләдәге сүз тәртибе белән таныштыру.
9 Иртәгә эшлим конструкциясе белән таныштыру. Иртәгә эшлим конструкциясе белән таныштыру.
10 Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешү, рус сүзләре белән чагыштырып күрсәтү.Басымлы иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм матур язу күнекмәләре булдыру
11 Тыныш билгеләре. Җөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп, язу күнекмәләрен гомумиләштерү.
12 БСҮ Грамматик белемнәрне гомумиләштерү нигезендә укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерү
Белем күнекмәләрен тикшерү формалары
1 чирек 2 чирек 3 чирек 4 чирек Еллык
Дәрес саны 27 21 30 27 105
Теманы өйрәнү 22 16 24 21 83
Бәйләнешле сөйләм үстерү 3 3 3 3 12
Диктант 1 1 2
Контроль эш 1 1 1 1 4
Контроль күчереп язу 1 1 1 1 4
Дәрестә берникадәр вакыт биреп үткәрелә торган эшләр (15-20 минут)
Практик эш 2 Сүзлек диктанты 1 1 1 1
Укыту-методик, материал-техник мәгълүмат бирү чыганаклары
1. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган “Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту” гомуми белем бирүнең дәүләт стандарты.
2. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган белем стандартына ачыклык кертүче “Рус телендә сөйләшүче балалар өчен татар теле һәм әдәби уку” предметыннан үрнәк программа. Төзүче- авторлар: К.С. Фәтхуллова, Р.З.Хәйдәрова, 2013.
3. Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмаларында татар теле укыту, 4 нче сыйныф. Укытучылар өчен методик кулланма. Авторлары: Р.З. Хәйдәрова, Г.М. Әхмәтҗанова. - Казан,“Татармультфильм”, 2014.
4. Р.З. Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова. Гомуми белем бирү оешмаларында рус телле балаларның татар теленнән белемнәрен контрольгә алу буенча биремнәр җыентыгы. - Яр Чаллы, 2014.
5. Веб-сайтлар (Кушымта 1).

Календарь-тематик план:
Татар теле: атнага 3 сәгать; барысы 105 сәгать
№ Дәреснең темасы Эш төрләре
Предмет нәтиҗәләре Универсаль уку гамәлләре Предметара нәтиҗәләр Үткәрү вакыты
регулятив коммуника-тив шәхси танып-белү план факт
Тема: 1 нче чирек - 27 сәгать
Яңа уку елы котлы булсын! 15 сәг.
1 Яңа уку елы котлы булсын! Сүз төркемнәрен кабатлау. Сан,килеш,тартым белән
төрләнгән исемнәрне сөйләмдә куллану күнекмәләрен камилләштерү; мини-сочинение элементларын өйрәнү Бәйрәм белән котлый, бер- береңә комплимент әйтә белү . Белем алырга әзерләнү. Парларда эшли белү. Яңа сүзләр үзләштерү. Лексик-грамматик күнегүләр өстендә эш. Белем көне турында мәгълүмат алу. 2 Уку – язу әсбаплары. Исемнәрне кабатлау. Уку –язу әсбапларын дурес әйтергә, язарга өйрәнү Уку- язу әсбапларының аңлатмаларын әйтә белү. Уку эшчәнлеген оештыра белү Күршең б-н диалог төзү-дә катнашу. Кагыйдәләрне истә тотып, эш-гамәлләр кылу. Сорау кисәк-нең әһәмияте турында аңлау. 3 -мы, -ме кисәкчәләрен җөмләдә куллану. -мы,-ме кисәкчәләре белән срау җөмләләр төзергә йөрәнү Бер-береңнән уку-язу әсбапларының сорый белү, Уку- язу әсбапларының исемен сорый, үзенә ала, иптәшенә бирә белү Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыру Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Иптәшең белән киңәшләшеп эшләү. Мөмкинлеклә-реңне бәяли белү. Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. Күршең белән хезмәттәшлек итү 4 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше . Күплек сан кушымчалары Исемнәрне таблица аша тартым белән төрләндерергә өйрәнү. Күплек сан кушымчаларын искә төшерү Яңа уку елына нинди уку- язу әсбапларын алу турында, уку- язу әсбапларының барлыгын , юклыгын әйтә Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны әйтә белү. Ситуатив күнегүләрне бергә эшләү. Фикерләрне логик чылбырга салу
Җөмләләрдәяшеренгән тиешле сүзләрне табу, аңлап сорау куя белү.
Рус теле белән чагыштырып өйрәтү 5 Татар алфавиты.
Калын һәм нечкә сузыкларны аерырга өйрәнү.
Татар теленең хәреф- аваз системасын сөйли белү
Ике аваз белдергән хәрефләр белән сүзләр төзергә өйрәнү Күршең белән ярдәм итешеп эшләү. Үз эшеңә дөрес бәя бирә белү.
Системалы сөйләмгә чыгу.
6 О,ы, е хәрефләренең дөрес әйтелеше, язылышы. Кереш контроль эшкә әзерлек. О,ы, е хәрефләренең дөрес әйтелеше, язылышын өйрәнү. Таблицага сүзләрне аерып язу О, ө хәрефләренең сүзнең беренче иҗегендә генә язуын үзләштерү, кагыйдәләрне искә төшерү Партадашың белән диалог төзеп сөйләшү.
Диалогны дустың белән киңәшеп төзү
Үз хатаңны төзәтә белү. Төзегән җөмләңне анализлый белү. Рус теленен сузык авазлары белән чагыштыру 7 3нче сыйныфта өйрәнелгән материал буенча кереш контроль эш.
3нче сыйныфта өйрәнелгән темалар буенча биремнәр эшләү Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген мөстәкыйль оештыра белү Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен күрсәтә белү, уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү . Тарату материаллары белән эшли белү.Мөстәкыйль эшли белү. Эшчәнлек процессына бәя бирә белү. Эш тәртибен аңлау. Ситуатив күнегүләр аша сорауларга җавап табарга өйрәнү. 8 Хаталар өстендә эш. Сан төркемчәләре Җибәрелгән хаталарны төзәтә белү. Сан төркемчәләрен язу Уку эшчәнлегенә анализ ясый белү, хаталарны төзәтү, тәртип саннарын сөйләмдә куллана белү Үз эшеңне оештыра белү. Парларда һәм ялгыз эшли белү. Эш сыйфатына бәя бирә белү. Төп мәгълүмат-ны аерып ала белү. 9 Эш урыны” текстындагы лексик – грамматик материал. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. Текстны уку, рәсемне күзәтү, хикәя төзү, балалардан сөйләтү, язу. Теркәгчләр булган җөмләләрне тәрҗемә итү Аңлап укый белү, сорауларга җавап бирә белү Уку эшчәнлегенең әһәмиятен аңлап эшләү. Күршең белән уртак фикергә килеп эшләү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү Кагыйдә аша материалны
Аңларга өйрәнү. Эстетика фәне белән бәйләү. Укучыларны пөхтәлеккә өйрәтү 10 “Без дәрестә” текстындагы лексик- грамматик материал. “Сәгать ничә ?” төзелмәсе Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше Грамматик структураны куллану үрнәкләре белән танышу. Проект ясау, танышу. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә ? сорауларына җавап бирә белү Яңа уку мәсьәләсен куярга өйрәнү. Башкаларның фикерен тыңларга өйрәнү. Иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү Кагыйдәне белү проект эшендә ярдәм итүен аңлап эшләү. 11 “Контроль эш” хикәясендәге лексик – грамматик материал. Рәсем өстендә эш. Тексттан математик гамәлләрне табарга өйрәнү Нинди предметтан контроль эш икәнен, дөрес эшләгәнне, эшләмәгәнне әйтә белү Кагыйдәгә таянып, эшеңнең дөреслеген тикшерү. Парлап һәм төркемнәрдә эшләү Тиешле мәгълүматны сайлап ала белү Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзи, анализлый белү. Математика фәне белән бәйләү 12 “Яңа уку елы котлы булсын” темасы буенча
контроль күчереп язу. Күзәтү, җөмләләрне матур, хатасыз язу Матур язу күнекмәләрен формалаштыру Үз эшеңә бәя бирә белү. Ялгызын эшләү күнекмәсе булдыру. Матур, хатасыз, пөхтә, чиста язуга өйрәнү. Бурычларны билгели белү. эшне планлашты-ру. 13 Сыйфат. Г.Тукайның “Сабыйга” шигыре өстендә эш Рәсемгә туры килгән җөмләләрне табарга өйрәнү. Тексттан сыйфатларны табу Сәнгатьле уку күнекмәләрен формалаштыру. “Сабыйга” шигыреннән сыйфатларны табу.Геройларны характерлый белү Үз эшеңне дөрес оештыру. Төркемдә актив эшләү. Мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару Уку эшчәнлеге нәтиҗәлә-рен контрольгә ала белү. 14 “Яңа уку елы котлы булсын” темасының лексикасын ныгыту. Сүзлек диктантына әзерлек. Сүзтезмәләр, җөмләләр төзү, яңа лексика кулланып татарча аралашуга чыгу Уку хезмәте турында сөйләшү Кагыйдәгә таянып эшләү Күршеңә булышу. Тормыш тәҗрибәсен куллану Кагыйдәләрне истә тотып, гамәлләр кылу. Әдәби уку
15 Сүзлек диктанты. Сорау җөмләләр Дөрес язу күнекмәләрен формалаштыру, сорау җөмләләр төзи белү Сүзләрне дөрес язу, сорау җөмләр төзи белү Үз эшеңнең нәтиҗәсенә анализ ясый белү. Ялгызың һәм парларда эшләү күнекмәсен булдыру. Классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Туган як табигате. 18 сәг.
16 Хаталар өстендә эш. Үткән заман хикәя фигыль. Җибәрелгән хаталарны төзәтә белү Үткән заман хикәя фигыльнең кушымчаларын истә калдыру. Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу Үткән заман хикәя фигыльнең ясалышын аңлау, аларны ясый һәм текстта аера белү. Үткән заман хикәя фигыльнең ясалышын үзләштерү Булган хаталарыңа анализ ясый белү. Хаталар төзәткәндә, күмәкләшеп эшләү, үз фикереңне белдерү. Уку эшчәнлеген оештыра белү. Тормыш тәҗрибәсен куллану. Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү 17 Һава торышы. “Көзге табигать” темасына лексик минимум. Кышкы бер конгә һава торышын яза белү Хикәя фигыльнең үткән заман формасын куллана, аера белү . Үз эшеңне дөрес бәяләү, хатаңны күрә белү.
Үзеңә кирәк санда предметлар сорап ала белү Үзеңнең иптәшеңнән ярдәм сорый белү. Сыйфатларнысөйләмдә куллануга ирешү.
Үз фикереңне белдерә һәм раслый алу. Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 18 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары Кая? Кайда? Кайдан+фигыль конструкцияләрен төзи белү Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап берә белү, сораулар төзи белү Әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә белү . Үзеңнең һәм башкаларның кая баруын әйтә белү. Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. Күмәк эшне планлашты-ру һәм бер нәтиҗәгә килә белү. 19 Кемне? Нәрсәне? сораулары. Исемнәрнең төшем килешенә куя белү. Әңгәмә оештыру. Дару үләннәре турында сөйләшү. Кемне? Нәрсәне? сорауларына җавап бирә белү. Дару үләннәренең исемнәрен, аларның кирәклеген әйтә белү Кайчан кемне күрүеңне әйтә белү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Аралашу күнекмәләрен формалашты-ру Мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау “Даруханәдә” Уены барышында тиз фикер йөртү күнекмәлә- рен булдыру. 20 БСҮ. “Көзге табигать”. Җөмләдә сүз тәртибе Кайчан, нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү
Рәсемне күзәтү, хикәя төзү, балалардан сөйләтү. Язу Җөмләдәге сүз тәртибен искә төшерү, җөмләләр төзи белү. Нәтиҗә ясый күнекмәләрен формалаштыру Әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү Бер-берең белән (парларда) режим турында сөйләшү. Үз фикереңне белдерә алу Тормыш тәҗрибәсен куллану, режим белән яшәү кирәклеген аңлау. 21 “Кошлар – безнең дусларыбыз” темасына лексик минимум.Контроль эшкә әзерлек “Кошлар исемнәрен искә төшерү,бездә кышлаучы, җылы якка китүче кошларны сорый, әйтә белү өстендә эш. җөмләләрне җәенкеләндереп яза белү. Текст, дәреслек белән эшләү Тема буенча лексиканы кулланып сүзтезмәләр, җөмләләр төзи белү Үз эшеңне контрольдә тоту. Күршеңнең эшенә дөрес бәя бирү. Үз фикереңне белдерә алу Коммуника-тив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү.
22 1нче чирек темалары буенча контроль эш (укытучы тарафыннан төзелде) Сорау җөмләләр төзү, биремнәр үтәү. Тиешле мәгълүматны табу, дәреслек, сүзлек белән эшләү Тиешле мәгълүматны табу, дәреслек, сүзлек белән эшләү Үз эшеңә анализ ясый белү. Мөстәкыйль эш башкаруның әһәмиятен төшендерү . Иҗади һәм эзләнү характерында-гы проблеманы билгеләү, аларны чишү. Эшчәнлек процессына контроль һәм бәя бирү. 23 Хаталар өстендә эш. күнегүләр эшләү . Кайчан, нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү
Рәсемне күзәтү, хикәя төзү, балалардан сөйләтү, язу. Хаталарны табу, асларына сызу, анализ ясау Лексик- грамматик материалны сөйләмдә куллана алу, эш дәфтәрләрендә күнегүләр үтәү . Үзең турында сөйләгәндә, иҗади юлны сайлау. Күршең белән дөрес хезмәттәшлек оештыру. Тормыш тәҗрибәсен куллану. Сөйләгәннәреңне системалаштыра алу. 24
“Алар ниндиләр?” Сыйфатларны кулланып сорау җөмләләр төзү Әңгәмә, “Син нәрсә яратасың? Темасына диалог төзү. Темаларга караган лексик- грамматик материалны куллана белү Үз фикереңне белдерә алу. Башкалар сөйләменә дөрес бәя бирү. Ризыкка хөрмәт белән карарга өйрәнү. Сөйләнгән-нәрне гомумиләш-тереп, нәтиҗә ясау. Кулинария 25 “Песнәк белән Әнисә” хикәясендәге лексик- грамматик материал Рәсемне күзәтү, хикәя төзү, балалардан сөйләтү язу Хаталарны табу, асларына сызу, анализ ясау Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен
контрольгә ала белү. Бер-берең белән ярдәмләшеп эшләү. Эшне таләп ителгән вакытта башлау һәм тәмамлау. Алган белемнәрне системалаш-тыра белү. 26 Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы Хикәя фигыль формасын диалогта куллану, ныгыту. Рәсемне күзәтү, хикәя. Агач исемнәрен искә төшерү, җөмләләрне җәенкеләндереп яза белү. Белгәннәрең-не дустың белән сөйләшү вакытында файдалану. Күршең белән бергә эшләү. Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. 27 Инфинитив + ярата төзелмәсе Инфинитив + ярата төзелмәсен кулланып, әңгәмә оештыру. Нәрсә эшләргә яратканыңны әйтә белү Тормыш тәҗрибәсен куллану, сөйләмгә чыгу. Дустың белән диалогик сөйләм төзүдә катнашу. Сөйләмнең бу конструкци-сен истә калдыру. Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. 1 нче чирек - 27 сәгать.
Контроль эш - 2. Күчереп язу - 1. Сүзлек диктанты - 1. БСҮ - 1
II чирек – 21 cәг.
1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше җөмлә-ләрдән тартымлы исемнәрне таба белү, текст төзү, әңгәмә оештыру.
Актив үзләштерелгән исемнәрнең тартым белән өрләнешен аңлый белү Үз сөйләмеңнең дөреслеген күзәтү. Төркемдә эшләгәндә игътибарлы булу. Тормыш тәҗрибәсен-нән алганнарны сөйләмдә куллану. Классификацияләү өчен уртак билгеләрне табу. 2 Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибен истә калдыру Исемнргә кушымчаларның ялгану тәртибен белү Үз эшчәнлегеңне контрольдә тоту. Җөмләдәге исемнәрнең кушымчаларын таба, билгели белү, кушымчаларны дөрес ялгап сөйли белү . Өйрәнгәннәр-не язма эштә дөрес куллану. Теоретик материалны истә калдыру. 3 “Чирик” хикәясендәге лексик – грамматик материал.Сүзлек диктантына әзерлек. Аңлап уку, сүзләрне истә калдыру, рәсем буенча җөмләләр төзү Сүзләрнең язылышын истә калдыру, җөмләләргә сораулра куярга өйрәнү, үрнәк буенча диалог төзи белү Инфинитв + ярата төзелмәсен әйтә белү. Рәсем белән эшләү. (практик эш) Күмәк эшчәнлектә катнашу. Үз эшеңне дөрес бәяләү. Уку эшчәнлеге нәтиҗәлә-рен контрольгә алу. Табигать белеме 4 “Туган як табигате” темасы буенча сүзлек диктанты. Хәзерге заман хикәя фигыльнең икенче, өченче зат күплек сан формалары. Сүзлек диктанты. Өйрәнелгән материал белән файдалана белү Үз эшчәнлегеңне контрольгә алу. Төркемнәрдә эшли белү. Үз белемнәреңне күрсәтә һәм тикшерә белү Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу. Табигать белеме 5 “ Хаталар өстендә эш. “Йорт һәм кыргый хайваннар” темасына лексик минимум. Хаталарны табу, асларына сызу, анализ ясау “Йорт һәм кыргый хайваннар”темасы буенча лексик-грамматик материалны истә калдыру Җибәрелгән хаталарны төзәтә белү, тема буенча лексик минимум белән танышу Тормыш тәҗрибәсен кулланып эшләү. Башкаларга комачаулык итмәү. Тема буенча белемнәрне ныгыту. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. Табигать белеме 6 Җөмләләргә сораулар кую. Ә.Кари шигырендәге лексик- грамматик материал. Сорау алмашлыкларын искә төшерү, таблица ярдәмендә җөмләдәге сүз тәртибен аңлау Шигырь эчтәлеге буенча сорау җөмләләр төзү, аңлап , сәнгатьле уку күнекмәләрен үстерү Тормыш тәҗрибәсен куллану Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. Парларда эшли белү. Классифика-цияләү өчен уртак билгеләрне табу. Хайваннар дөньясында. 11 сәг.
7 Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Билгесез үткән заман хикәя фигыл кушымчаларын истә калдыру, җөмләләр төзи белү. Хикәя фигыльнең үткән заман формаларын куллана, аера белү Әңгәмәдә-шең фикерен тыңлый белү. Парларда эшли белү. Кушымчалар-ны аңлап хәтердә калдыру. Классификацияләү өчен уртак билгеләрне табу. Рус теле б- чагыштыру 8
Сыйфат дәрәҗәләре. Төрле дәрәҗәдәге сыйфатларны таблица кулланып өйрәнү, аңла
у, биремнәр үтәү Сыйфатның гади, чагыштыру, артыклык дәрәҗәләрен кулланып, сүзтезмәләр, җөмләләр төзи белү Кышкы уеннар турында фикер йөртә белү. Төркемнәрдә эшләү: бер-береңне тыңлый белү. Сөйләм күнекмәләрен үстерү. Сөйләгән-нәрне гомумиләш-терә белү. 9 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары Кая? Кайда? Кайдан? Сорауларына җавапны куллана белүне тикшерү: әңгәмә оештыру. Янына, янында, яныннан бәйлекләрен кулланып сүзтезмә, җөмлә төзи белү, үрнәк буенча диалог формалаштыру Үз эшчәнлегеңне контрольгә алу. Индивидуаль эшне оештыра белү. Кушма сүзләр турында белү. Кагыйдәләр-не истә тотып эшләү. 10 “Яшел энәле керпе” әкияте өстендә эшне дәвам итү. Үрнәк буенча фигыльләрне үзгәртә, сорауларга җавап бирү, геройларны характерлый белү Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләрен камилләштерү, әкият эчтәлегенә туры килгән җөмләләрне табу, билгеләү Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштыру Әңгәмәдәшең белән дөрес аралашу. Уку эшчәнлегнең нәтиҗәләрен контрольгә алу Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү. Зоология фәне 11 БСҮ. Керпе турында сөйләшү. Чөнки,шуңа күрә теркәгечләре Ситуатив күнегүләр эшләү Диалог төзү. “Кем күбрәк сораулар куя ала?” уенын оештыру Бирелгән сорауларга төгәл җавап бирергә өйрәтү, җөмләләр төзи белү . Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү. Төркемнәрдә
эшләү. Мәгълүматны туплау өчен күмәк эштә катнашу. Белемнәрне гомумиләш-терү алымнарын үзләштерү. Зоология фәне 12 БСҮ. “Хайваннар дөньясы” темасыны лексик минимум. Нинди? Кайда? сорауларына җавап бирә белү, рәсемнәр ярдәмендә яңа сүзләр белән танышу Тема буенча лексик минимум белән танышу Үз мөмкинлекләреңне дөрес бәяләү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү 13 Күчереп язу. Хайваннар дөньясы” темасы буенча Күзәтү, җөмләләрне матур, хатасыз язу Матур язу күнекмәләрен формалаштыру . Уку эшчәнлеге контрольгә алу. Мөстәкыйль эшли белү Тиешле мәгълүматтан файдалана белү. Өйрәнгәннәр-не язма эштә дөрес куллану 14 Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. “Беренче кар” шигырендә кулланылган артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар. Шигырьдә кулланылган артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларны таба белү. Үз эшеңне контрольдә тоту. Индивидуаль эшчәнлекне дөрес оештыру. Белгәннәрне хәтердә калдыру. Өйрәнелгән материалны системага салу. 15 “Кышкы уен” хикәясендәге лексик – грамматик материал. Бәйлек сүзләрне җөмләдә куллана белү Рәсемне күзәтү, хикәя төзеп язу. Кышкы уеннар темасына диалог төзү, кыш турында сөйләү Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү Төркемнәрдә эшли бел. Үз фикереңне расларга өйрәнү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлашты-рырга өйрәнү. 16 Яңа ел килгәч” шигырендәге лексик- грамматик материал. Аңлап уку, җөмләләрне дәвам итү, җөмләләр төзү, рәсемгә карап, кышкы уеннар турында сөйләү . Парларда эшләү. диалогка төшеп калган җөмләләрне өстәү Үз эшеңне контрольдә тоту. Парларда эшләү, күршеңә ярдәм итү. Тиешле мәгълүматтан файдалана белү Белемнәрне системалаш-тыра белү. 17 “Куян кызы” әкиятендәге грамматик материал. Контроль эшкә әзерлек. Сорауларга җавап бирә, тәрҗемә итү, үткән заман хикәя фигыльнең тиешле кушымчаларын өсти белү Куян кызы” әкиятеннән вакыт рәвешләрен табу, биремнәр үтәү. Фикереңне формалашты-ра белү. Үзең һәм иптәшләрең эшен дөрес бәяләү. Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу. Өйрәнгәнәр-не гомумиләш-терү. Кышкы уеннар – 11 сәгать.
18 Беренче яртыеллыкка контроль эш.. Биремнәр эшләү. Мөстәкыйль эшли белү . Эшеңне аңлап оештыру. Башкаларга комачауламыйча актив эшли белү. Уку эшчәнлегенең нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Эшләнгән эшкә анализ ясый белү. 19 Хаталар өстендә эш. “Елга буенда “ хикәясендә лексик- грамматик материал .
Хаталарны төзәтү, асларына сызу
Җибәрелгән хаталарны төзәтә белү, партадаш белән сөйләшү оештыру Эшчәнлегең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалашты-ру. Индивидуаль эшне дөрес оештыру. Үз белемеңне ныгыту. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү. 20 Күрсәтү алмашлыклары Күрсәтү алмашлыклары белән диалог төзергә өйрәнү Күрсәтү алмашлыкларын сөйләмдә куллана алу Мәгълүматны туплау өчен күмәк эштә катнашу. Күршең белән хезмәттәшлек итү. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Гомуми нәтиҗә ясый белү. 21 БСҮ. Рәсем буенча “Шугалакта” темасына хикәя яки диалог төзү “Шугалакта” темасына җөмләләр, диалог төзү Диалогик- монологик сөйли белү Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү. Парларда актив эшләү. Үз фикереңне белдерә алу. Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау 2 нче чирек – 21 сәгать.
Контроль эш – 1. Күчереп язу – 1. Сүзлек диктанты – 1. БСҮ – 3.
3 чирек – 30 с.
1 Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Синоним сыйфатлар Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән җөмләләр төзү, Яңа ел турында әңгәмә уздыру. Кыш билгеләре” тексты. Текстта кулланылган артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларны таба белү. Аларга синонимнар табу Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлашты-рырга өйрәнү Күршең белән аралашып эшләү. Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу. Диалогик һәм монологик сөйләмне камилләш-терү. 2 Кебек, шикелле бәйлекләренең сөйләмдә кулланылышы.
Кебек, шикелле бәйлекләре турында төшенчә бирү, мәгънәләрен аңлату. Кебек, шикелле бәйлекләрен сөйләмдә кулланырга өйрәнү Дәреслектә ориентлаша белү;
шартлы билгеләрнең телен белү. Парларда актив эшләү, фикереңнең дөреслегенә ышандыра белү. Лексик темага караган сүзләрне
сөйләмдә куллану. Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү. 3 Антоним сыйфатлар. Антоним сыйфатлар турында төшенчә бирү. Антоним һәм синоним сыйфатлар. “Кышкы урман” турында җөмләләр төзи белү Үзеңчә фикер йөртә белү, аны расларга өйрәнү. Партадашың белән ярдәмләшеп эшләү. Сөйләм телен үстерү. Гади төзелмәгә нигезләнеп, зур текст төзү. 4 Вакыт рәвешләре (бүген, иртәгә, кичә, иртән)
Контроль күчереп язу. Вакыт рәвешләре (бүген, иртәгә, кичә, иртән) белән таныштыру, аларны сөйләм кулланылышына кертү. Вакыт рәвешләрен (бүген, иртәгә, кичә, иртән) сөйләмдә куллана алу Үз эшеңә бәя бирә белү. Башкаларның фикерләрен тыңлап, бәя бирә белү. Кыш билгеләрен сурәтләүче рәвешләрне сөйләмдә куллану, хәтердә калдыру. Эшләгән эшкә нәтиҗә ясый белү. Табигать белеме белән бәйләү. 5 Вакыт рәвешләренең сөйләмдә кулланылышы. Вакыт рәвешләренең сөйләмдә кулланылышын күзәтү. Вакыт рәвешләрен (бүген, иртәгә, кичә, иртән) сөйләмдә куллана , тексстан табу Үз мөмкинлеклә-реңне бәяләү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Нәтиҗәләрне яхшыртуга ихтыяҗ формалаш-тыру. Куелган сорауларга төгәл җавап бирә белү. 6 Урын рәвешләре (монда, анда). Урын рәвешләре (монда, анда) турында төшенчә бирү. Урын рәвешләре (монда, анда)ны куллана белү. Үз мөмкинлекләреңне дөрес бәяләү. Үз фикереңне әйтә белү, күршең белән хезмәттәшлек итү. Төрле ситуатив җөмләләр төзи белү. Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау. 7 Б.с.ү. “Кышкы уеннар” . Урын рәвешләренең җөмләдә кулланылышы. “ Кышкы уеннар” . темасына урын һәм вакыт рәвешләре кулланып хикәя төзү. “Кышкы уеннар” . темасына җөмләләр, текст төзи белү. Билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Монологта актив катнашу. Мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү Минем дусларым. 7 сәг.
8 Исемнәрнең зат-сан белән төрләнеше Исемнәрнең зат-сан белән төрләнешен ныгыту , җөмләләрдә аларны куллану, текстта аеру өстендә эш. Зат-сан белән төрләнгән исемнәрне тексттан таба белү. Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Әңгәмәдәшеңне тыңлый һәм төзәтә белү. Диалогик һәм монологик сөйләмне камилләш-терү. Уңышсы-лыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 9 ”Минем дустым”.
БСҮ Текстны уку, грамматик биремнәрне эшләү Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү, диалогта катнаша алу Уку эшчәнлеген контрольгә ала белү. Үз фикереңне әйтә белү,күршең белән хезмәттәшлек итү. Хатасыз язу күнекмәләрен ныгыту. Эшеңә нәтиҗә ясый белү. 10 Җыю саннары. Җыю саннарын аера белү, кушымчаларын истә калдыру Җыю саннарын ясый белү, сөйләмдә куллануны аңлау. Үз мөмкинлекләреңне бәяләү. Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү. Алган белемнәрне сөйләмдә куллану . Кагыйдә формалаштыру. 11 Сүз ясагыч кушымча: -чы
-че Сүз ясагыч кушымчаларның ялгану тәртибен аңлату, схема буенча кушымчаларны ялгау Әти-әнинең профессиясен әйтә белү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлашты-ру.
Күршең белән хезмәттәшлек итү. Үз фикереңне әйтә белү. Мәгълүматны туплау өчен, күмәк эштә катнашу. Һөнәрләр турында яңа мәгълүмат белү. 12 Зат алмашлыклары. Зат алмашлыклары белән таныштыруны дәвам итү. Зат алмашлыкларын белү, алар белән җөмләләр төзи белү
Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу. Тиешле мәгълүматны сайлап ала белү. 13 Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше турында төшенчә бирү, аларны төрләндерү. Зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерә белү Уку эшчәнлегенең нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Индивидуаль һә күмәк эшчәнлекне дөрес оештыру. Дәреслек мәгълүматла-ры белән эшли белү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалашты-ру. 14 Мин алмашлыгының килеш белән төрләнеше Мин алмашлыгының килеш белән төрләнешен аңлату,аларны төрләндерү. Мин алмашлыгын килеш белән төрләндерә белү Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү. Сөйләм берәмлекләрендөрес файдалану. Кагыйдәләр буенча тиешле нәтиҗә чыгара белү. Дүрт аяклы дусларыбыз. 13 сәг.
15 “Дүрт аяклы дусларыбыз” темасына лексик минимум. Бәйлекләр. Тема буенча лексик минимум белән танышу. Бәйлекләр турында төшенчә бирү Бәйлекләрне сөйләмдә куллана белү. Үз фикереңне әйтә белү,күршең белән хезмәттәшлек итү. Парларда эшләгәндә, башкалар һәм үз эшеңә бәя бирә белү. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү 16 Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Эш башлауны, тәмамлауны белдерүче тезмә сүзләр белән таныштыру, аларны куллану күнекмәләре. Эш башлауны белдерүче конструкцияләрне сөйләмдә куллана белү. Үз эшеңнең төп максатларын билгеләү. Индивидуаль эшчәнлекне оештыру. Дәреслектә ориентлаша белү;
- шартлы билгеләрнең телен белү Өйрәнгәннәрне бер системага салу. 17 Бәйлекләр.
Сүзлек диктанты. Бәйлекләр турында төшенчә бирүне дәвам итү. Өйрәнелгән материал белән файдалана белү. Үз эшеңә дөрес бәя бирү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар 18 Сорау алмашлыклары. Сорау алмашлыкларын сөйләмдә куллану күнекмәләре Сорау алмашлыкларын сөйләмдә куллануга ирешү Максатка ирешү өчен, эшеңне дөрес оештыра белү. Төп билгеләрне аерып алу, кагыйдә формалаш. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау 19 Син алмашлыгының килеш белән төрләнеше Син алмашлыгының килеш белән төрләнешен аңлату, аларны төрләндерү өстендә эш, биремнәр үтәү Син алмашлыгын килеш белән төрләндерә белү Эшчәнлегең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру. Төркемнәрдә эшләгәндә актив булу. Мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырырга өйрәнү Этика кагыйдәләрен куллану. 20 Билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыклары. Билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыкларын куллану үзенчәлеген аңлату Билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыкларын куллану үзенчәлекләрен аңлау Дусларны бөйрәм белән котлый белү. Үз фикереңне әйтә белү,күршең белән хезмәттәшлек итү. Әхлак нормаларын саклый белү. Өйрәнгәннәр-не гомумиләште-реп, нәтиҗә ясый белү. Этика. 21 Билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыклары. Өйрәнелгән материалдан билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыкларын табу. Билгесезлек (кемдер, нәрсәдер) алмашлыкларын куллана белү Уку эшчәнлегенең нәтиҗәләрен контрольгә ала белү Парларда эшләгәндә, әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу 22 Алмашлык темасына тест. Алмашлык темасына контроль эшне мөстәкыйль рәвештә эшли белү Алган белемнәрне куллана белү уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү; үз мөмкинлекләреңне бәяләү Үз фикереңне күрсәтә белү, Уку эшчәнлегенең нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Этика нормаларын үзләштерү. 23 Хаталар өстендә эш.Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта 3 зат формасы Булган хаталарны төзәтү. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта 3 зат формасы турында төшенчә, ныгыту Җибәрелгән хаталарны төзәтә белү Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү. Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 24 Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы Үткән зам ан хикәя фиг-ң юклык формасын ясау күнекмәләре.. Фигыльләргә кушымчаларның ялгану тәртибен белү. Алган белемнәрне сөйләмдә куллана белү Фикер алышу Индивидуаль эшне дөрес оештыру. Дәреслектә ориентлаша белү;
- шартлы билгеләрнең телен белү. Эшләнгән эшне анализлый һәм нәтиҗә чыгара белү. 25 Хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнүен ныгыту биремнәре үтәү Хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнүен белү. Дәреслек мәгълүматла-ры белән эшли белү. Индивидуаль эшеңне оештыру. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Грамоталы-лыкны үстерү 26 Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта 3 зат формасы. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. Контроль эшкә әзерлек Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта 3 зат формасын ныгыту Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта 3 зат формасын куллана белү Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый белү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү Төркемдә хезмәттәшлек итә белү. Эш буенча тиешле нәтиҗә ясый белү. 27 3нче чирек темалары буенча контроль эш Алган белемнәрне куллана белү Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллана белү Дәреслек мәгълүматла-ры белән эшли белү Башкаларга комачаулык китермичә эшли белү Мөстәкыйль эшләү. Эшчәнлек процессында контроль һәм үзбәя бирү Яз килә. 13 сәг.
28
Хаталар өстендә эш.“Яз килә” темасына лексик минимум. Тема буенча лексик минимум белән танышу. Инфинитив турында төшенчә бирү Инфинитив формасын ясарга өйрәнү Үз эш-гамәлеңә бәя бирә белү. Төркемнәрдә бер-береңне тыңлый һәм сораулар бирә белү. Сөйләм матурлыгына игътибар итә белү. Этика кагыйдәләрен тормышта белеп куллану. 29 “ Инфинитив + ярый, ярамый конструкцияләр Инфинитив + ярый, ярамый конструкцияләрен сөйләмдә кулланырга өйрәтү белү Инфинитив + ярый, ярамый конструкцияләренең сөйләмдә кулланылышын аңлау Эшчәнлегеең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру Төркемнәрдә эшли белү Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Эшчәнлек процессында контроль һәм үзбәя бирү. 30 Антонимнар. Антонимнар турында төшенчәне ныгыту.Биремнәр үтәү.. Сүзләрнең антонимнарын табып сөйләмдә куллана белү . Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Эшеңә анализ ясый белү. Тирә-якны өйрәнү дәресләре белән бәйләү. 3 нче чирек – 30 сәгать.
Контроль эш – 1. Сүзлек диктанты – 1. БСҮ – 2.
4 нче чирек – 27 сәгать
1 Билгесез үткән заман хикәя фигыль Билгесез үткән заман хикәя фигыльләрне тексттан табып аера белү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру Актив үзләштерел-гән сүзләрне
Мөстәкыйль куллана белү. Төркемнәрдә эшләү кагыйдәләрен үтәүне контрольдә тота белү. Үзең аңлаганча эшләү һәм үз фикереңне раслый белү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаш. 2 Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формалары Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формаларын куллануны ныгыту Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формаларын куллана белү Дәреслектә ориентлаша һәм тиешле төзелмәне куллана белү. Алган белемнәрне сөйләмдә куллана белү Фикер алышу. Яңа мәгълүматлар белән эшли белү. Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу. 3 Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формалары Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формаларын кулланырга өйрәнү Үтенүне белдерүче фигыльләр:бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формаларын куллана белү Материаль объектлар (рәсемнәр, үз өеңдәге йорт хайваннары) кулланып, биремнәр үтәү. Төркемдә актив эшли белү. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгели белү.
Йорт хайваннары турында белемнәрне системага салу. Тирә-якны танып-белү. 4 Кушма сүзләр Кушма сүзләр язылышын истә калдыру,дөрес яза белү.. Кушма сүзләрне куллана белү Эшчәнлегең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаш. Әңгәмәдәшең фикерен тыңлый белү. Мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару Алган белемнәрне системага салу. 5 Хикәя фигыль заманнары. Хикәя фигыль заманнарын куллану күнекмәләре Хикәя фигыль заманнарын куллана белү Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Күршең белән хезмәттәшлек итү. Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү 6
Үтенеч белдерүче сүзләр Итагатьле сорау формаларын сөйләмдә куллана өйрәнү Итагатьле сорау формаларын сөйләмдә куллана белү. Йорт хайваннары белән аралашканда гигиена кагыйдәләре. Индивидуаль эшне дөрес оештыру. Дүрт аяклы дусларга дөрес тәрбия бирү алу. Үзең белгәннәрне гомумиләште-реп, нәтиҗә чыгара белү. Этика 7
Сыйфатлар Сыйфат турында белемнәрне тулыландыру өстендә эш. Сыйфатларны кешегә бәя бирүдә куллана белү. Эшеңне максатчан оештыра белү. Парларда актив эшләү. Йорт хайваннары турында үз фикереңне әйтә алу. Сөйләнгәннәрдән гомуми нәтиҗә чыгара белү. 8 Жөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп, язукүнекмәләрен гомумиләштерү Жөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп, язукүнекмәләре бирү.Өйрәнелгән материалдан файдалана белү Өйрәнелгән материалдан файдалана белү. Үз эшчәнлегеңне контрольдә тоту. Күмәк эшне башкару кагыйдәләрен үтәү. Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау. Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү, нәтиҗә ясау. 9 Яз килә темасына
контроль эш. Алфавит. Яз килә темасына
контроль эш башкару.
Сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыру Үз эшеңне контрольдә тота белү Башкаларга комачау итмичә эшли белү өстәмә материал белән эшли белү Эшләнгән эшнең гомуми нәтиҗ. чыг. 10 Тезмә сүзләр.(Уйнарга яратам,уйный башлады) тезелмәләре . (Уйнарга яратам,уйный башлады) тезелмәләренең кулланылышын үзләштерү (Уйнарга яратам,уйный башлады) тезелмәләренең кулланылышын үзләштерү Үз эшеңне дөрес оештыра белү. Күмәк һәм индивидуаль эш башкару. матери аль объектлар кулланып биремнәр үтәү. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү. Минем Ватаным. 7 сәг.
11 “Татарстан – туган ягым” темасына лексик минимум. (Уйнарга яратам,уйный башлады) тезелмәләре Укучылар белән тема буенча өйрәнеләчәк лексика белән танышу, лексиканы кабатлау, яңаларын үзләштерү “Татарстан – туган ягым” темасына лексик минимумны баету. Эшчәнлегең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаштыру. Күмәк (төркемдә) эшләү кагыйдәләрен үтәү. Эшеңә нәтиҗә ясый белү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалашты-ру 12 Сорау җөмләләр. Сорау җөмләләр турында аңлату, төзеп, сөйләмдә куллана белү өстендә эш Өйрәнелгән материал белән файдалана белү. Укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлашты-рырга өйрәнү Парларда актив эшләү. Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгел 13 Сорау кисәкчәләре -мы/-ме –сорау кисәкчәләренең кулланылышын, язылышын аңлату, ныгыту Сорау кисәкчәләрен сорау җөмләләр төзүдә куллана белү. Үз эшеңә дөрес бәя бирә белү. Үз эшчәнлегенең нәтиҗәләрен яхшыртуга ихтыяҗ формалаш. Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу 14 Исем сүзтезмәләр. Исемнәрне куллану күнекмәләре камилләштерү Исем сүзтезмәләренең ясалышын аңлау Үз эшеңне дөрес планлаштыру Парларда эшләү кагыйдәләрен дөрес үтәү. Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Б.С.Ү. Диалог. 15 Сорау алмашлыклары Сорау алмашлыклары турында төшенчә бирү, сорау алмашлыкларын кертеп диалог төзү . Сорау алмашлыкларының кушымчаларын дөрес ялгый белү Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү. Төркемнәр эшендә актив катнашу. Дәреслектә ориентлаша белү. Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу. 16 “Ашыйсы килә” формасы Ашыйсы килә формасы белән таныштыру, аны сөйләмдә куллану өстендә эш Ашыйсы килә формасын куллана белү Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. Парларда эшләгәндә үзеңнең һәм иптәшеңнең хаталарын төзәтү. Үсемлекләр дөньясы буенча белемнәреңне уңышлы куллана белү. Эшчәнлек процессына контроль һәм бәя бир. Этика 17 “Эчәсе килә” формасы Эчәсе килә формасы белән таныштыру, аны сөйләмдә куллану өстендә эш Эчәсе килә формасын куллана белү Үз фикереңне әйтә һәм дөреслегенә ышандыра белү. Парларда эшләү, күршең белән хезмәттәшлек итү. Эшчәнлегең нәтиҗәләрен яхшыртырга тырышу. Белемнәрне гомумиләш-терә белү. Кояшлы җәй, ямьле җәй. 10 сәг.
18 Кояшлы җәй, ямьле җәй, темасына лексик минимум.
Бәйлекләр. Тема буенча лексик минимум белән танышу. Бәйлекләр турында төшенчәле булу Үз эшеңне дөрес оештыру, игътибарлы булу. Индивидуаль эшне дөрес оештыру. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаш. Эшеңә анализ ясый белү. 19 Кебек бәйлеген сөйләмдә куллану бәйлегенең мәгънәсе белән танышу, аны куллану күнегүләре башкару Өйрәнелгән материалны файдалана белү. Игътибарлы булу, үз фикереңне әйтә белү Төркемнәр эшендә актив катнашу Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү 20 Кадәр, соң – бәйлекләребеләнтаныштыру Кадәр, соң – бәйлекләренең мәгънәләре белән танышу, аларны куллану күнегүләре башкару Кадәр, соң – бәйлекләренең кулланылышын
аңлау Эшеңне дөрес оештыру. Парларда актив эшләү. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш
сыйфатына бәя бирә белү. Уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 21 4 нче сыйныфта үткән материалларга еллык контроль эш 4 нче сыйныфта алган белемнәргә таянып еллык контроль эш алган белемнәргә таянып контроль эш эшли белү Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра , нәтиҗәле эш алымнарын таба белү Башкаларга комачауламыйча эшли белү Җаваплы, мөстәкыйль эшли белү Эшләнгән эшнең гомуми нәтиҗәсен чыгару 22 Хаталар өстендә эш. Ян бәйлек сүзен юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллану Хаталарны төзәтү. Ян бәйлек сүзен юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллану үзенчәлекләре белән танышу. Ян бәйлегенең кулланылышын, ясалышын аңлый белүгә ирешү Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшли белү Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу 23 Исем темасын кабатлау. Исем темасы буенча алган белемнәрне кабатлау, ныгыту Исемнәрне дөрес итеп куллана, аера белү Үз эшеңне дөрес итеп оештыра белү. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү Төп һәм ярдәмчел билгеләрне аера белү Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. 24 Сыйфат темасын кабатлау Укытучы сүзе, әңгәмә, күнегүләр эшләү. Сыйфатларны дөрес итеп куллана, аера белү Эшеңне планлаштыра белү. Төркемдә актив эшләү. Үз эшеңнең дөреслегенә ышану, аны раслый белү. Уңышсыз-лыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 25 Фигыль темасын кабатлау Фигыльтемасы буенча алган белемнәрне кабатлау, ныгыту, системага салу Фигыльләрне дөрес итеп куллана, аера белү Үз эшеңә нәтиҗә ясый алу. Парларда эшләгәндә иптәшеңә ярдәм итә белү. Дәреслек һәм мөстәкыйль эш дәфтәрендәге мәгълүматлар белән эшләү Сөйләм берәмлеклә-рен логик тәртипкә салу. 26 Сүз төркемнәрен кабатлау Сүз төркемнәрен кабатлау, ныгыту, йомгаклау, җәйге ял турында сөйләшү Диалогик, монологик сөйләм төзи белү Нәтиҗәгә ирешү өчен, максат куя белү. Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү 27 Сүз төркемнәрен гомумиләштереп кабатлау . Сүз төркемнәрен кабатлау, ныгыту, йомгаклау, җәйге ял турында сөйләшү Диалогик, монологик сөйләм төзи белү Үз эшеңә нәтиҗә ясый белү. Күмәк эшләгәндә, бер-береңә ярдәм итү. Үз фикереңне ачык һәм аңлаешлы итеп әйтә белү. Эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү 4 нче чирек – 27 сәгать.
Контроль эш – 2. БСҮ – 3.
Ел – 105 сәгать.
Контроль эш – 6. Сүзлек диктанты – 3. БСҮ – 10.
4 нче сыйныф еллык контроль эш. (1 вариант)
1. Дәвам итегез. (продолжите предложения)
Дәрестә сез… . Тәнәфестә без ... . Сыйныфта алар .... . Ашханәдә син ... .
2. Тиешле кушымчаларны куегыз. (поставьте нужные аффиксы)
Кая? Бакча... , елга ... , дәрес ... , мәктәп... .
Кайда? Парк ... , мәктәп ... , кыр ... , яшелчә ... .
Кайдан? Урам ... , өй ...., ашханә ... , универмаг ... .
3. Тәрҗемә итегез. (переведите)
Буенда –
Өстендә –
Янында –
Кебек –
Өчен –
4. Сораулар куегыз. (поставьте вопросы)
... ? Мәктәптә без белем алабыз.
... ? Безгә белемле кешеләр булырга кирәк.
5. Бер сүз белән әйт. (скажи одним словом)
их вишня, ваш шиповник, ваша книга, моя тетрадь.
6. Нокталар урынына тиешле хәрефләрне куегыз. (вместо точек поставьте нужные буквы)
Җә...н, җәйг ... , җыл ... , ... ссе , к ... яшлы, кү ... елле , сә...хәт.
7. Килеш белән төрләндерегез. (просклоняйте по падежам)
Алма, сәяхәт.
4 нче сыйныф контроль эш. ( 2 вариант)
1. Дәвам итегез. (продолжите предложения)
Мәктәп ашханәсендә укучылар ... . Спортзалда алар ... . Урамда мин ... , Болында сез ... .
2. Тиешле кушымчаларны куегыз. (поставьте нужные аффиксы)
Кая? Урман... , күл... , авыл ... , елга ... .
Кайда? Авыл... , шәһәр ... , шифаханә ... , музей ... .
Кайдан? Экскурсия ... , бәйрәм ... , сыйныф..., күл ... .
3. Тәрҗемә итегез. (переведите)
Астында –
Турында –
Белән –
Өчен –
4. Сораулар куегыз. (поставьте вопросы)
... ? Балалар җәен яхшы ял иткәннәр.
... ? Математика дәресендә без мәсьәлә чишәбез.
5. Бер сүз белән әйт. (скажи одним словом)
Ваша яблоня, ваши цветы , их ягоды, наш огурец
6. Нокталар урынына тиешле хәрефләрне куегыз. (вместо точек поставьте нужные буквы)
Җә...н, җәйг ... , җыл ... , ... ссе , к ... яшлы, кү ... елле , сә...хәт.
7. Килеш белән төрләндерегез. (просклоняйте по падежам)
Болыт, бәйрәм.
“Каралды” “Килешенде” “Раслыйм”
МБ җитәкчесе Казан шәһәре Авиатөзелеш районы Казан шәһәре Авиатөзелеш районы
_______/Шәйхетдинова Ф.Н. МБГБУ “14 нче гимназия”нең МБГБУ “14 нче гимназия”
укыту-тәрбия эшләре буенча директоры __________/Вахитова М.Ә/
Беркетмә № 1 директор урынбасары
“ 26 “ август 2016 ел ________/Сәгъдиева Р.Ф. Приказ №
“ ” август 2016 ел
“ “ август 2016 ел


4 нче сыйныфта татар теленнән эш программасы
(рус телле балалар өчен)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы 14 нче гимназиянең
беренче категорияле татар теле һәм әдәбияты укытучысы
Шәйхетдинова Фәридә Нәгыйм кызы
Педагогик совет утырышында каралды
Беркетмә №1
“ 29 “ август 2016 ел
2016 - 2017 нче уку елы

Приложенные файлы


Добавить комментарий