Тестові завдання за твором Г.Квітки-Основяненка Маруся, 9 класТЕМАТИЧНА РОБОТА ЗА ТВОРЧІСТЮ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
«МАРУСЯ»

І ВІРІАНТ

І рівень ( по 0,5 б. - 3 бали)

1. З нижчезазначених ознак виберіть ту, яка характерна для сентименталізму: а) підвищений інтерес до історичних подій; б) наслідування античного мистецтва; в) утвердження багатства духовного світу представників нижчих станів; г) нахил до ускладненої форми.
д) збереження класицистичної тенденції поділу героїв на позитивних і негативних;
2. Вперше Василь познайомився з Марусею: а) під час збирання у лісі грибів і ягід; б) перебуваючи на ярмарку; в) на одному з весіль; г) коли вона прийшла по воду до річки. 3. Найбільше Маруся полюбляла: а) читати книжки; б) відвідувати церкву; в) господарювати по хаті; г) перебувати на вечорницях. 4. Хто з письменників звернувся до Г. Квітки, написавши: «Ваша «Маруся» так мені про вас розказала, що я вас навиліт знаю»? а) І. Котляревський; б) М. Гоголь; в) Є. Гребінка; г) Т. Шевченко.
5. Герої яких творів були бідними сиротами? а) «Хлопцюга приблудний» (М. Петренко «Небо»); б) Василь (Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»); в) Олена Йосипівна (Г. Квітка-Основ’яненко «Конотопська відьма»); г) дівчина (Є. Гребінка «Українська мелодія»);
6. Василь в якості подарунка підходив до дівчат:
а) з цукерками;
б) з яблучками;
в) з горішками;
г) з паляницею;
ІІ рівень ( середній - 3 бали)
Дати повне визначення понять:
1. Сентименталізм – це .
2. Тема повісті «Маруся» Квітки-Основ’яненка – це
3. Течія (літературна) – це .


ІІІ рівень ( достатній - 3 бали)

6. Встановити відповідність між цитатами та героями твору «Маруся» Квітки – Основ’яненка:
а) «Був парень на усе село, де жив. Батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, між товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не вживавсь»;
б) «Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний»;
в) «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте»;
г) «Їх турбувало лише те, що не було дітей, і не знали вони, кому дістанеться їх добро після смерті. А в них було й воликів пар з п’ять, й шкапа, ули й батраки»;

1. Маруся;
2. Наум і Настя;
3. Наум Дрот;
4. Василь;
ІУ рівень (високий – 3 б.)
Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
Як ви вважаєте, хто є винним у трагедії Василя і Марусі? Чи можна було їй запобігти? Відповідь умотивуйте.
Яким чином виявився вплив усної народної творчості на повість Г. Квітки «Маруся»? Свою думку підтвердіть фактами з твору.
Порівняйте образи Наталки Полтавки з п’єси І.П.Котляревського “Наталка Полтавка» та Марусі з однойменної повісті Квітки – Основ’яненка.·ТЕМАТИЧНА РОБОТА ЗА ТВОРЧІСТЮ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА
«МАРУСЯ»
ІІ ВІРІАНТ

І рівень ( по 0,5 б. - 3 бали)

1. Кого із зазначених нижче письменників названо батьком української прози: а) Г. Квітку-Основ’яненка; б) П. Гулака-Артемовського; в) М. Петренка; г) І. Котляревського.
2. Коханий героїні сирота, бідний парубок, який працював у місті: а) шевцем; б) свитником; в) кравцем; г) ковалем. 3. «Сентименталізм» з французької перекладається як: а) чутливість; б) традиційність; в) обґрунтованість; г) пишномовність.
4. Через що Наум Дрот спочатку не дав дозволу на одруження Василя з Марусею? Оскільки хлопець був: а) сиротою і дуже бідним; б) вимушений іти в солдати; в) вже засватаний з іншою дівчиною; г) кріпаком.
5. Кульмінацією твору «Маруся» є: а) служба Василя в монастирі; б) хвороба Марусі; в) смерть героїні; г) стражадання Василя через втрату коханої. 6. Основний конфлікт твору має характер: а) психологічний; б) національний; в) побутовий;
г) соціальний.

ІІ рівень ( 3 бали)
Дати повне визначення понять:
1. Основна думка повісті «Маруся» Квітки-Основ’яненка – це ..
2. Сентиментально-реалістична повість – це.. 3. Літературний напрям – це ..


ІІІ рівень ( 3 бали)

6. Встановити відповідність між цитатами та героями твору «Маруся» К-Основ’яненка:
а) «Був парень на усе село, де жив. Батькові і матері слухняний, старшим себе покірний, між товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не вживавсь»;

б) «Хлопець гарний, русявий, чисто підголений; чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки; на виду рум’яний, моторний, звичайний»;
в) «Та що ж то за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте»;
г) «Їх турбувало лише те, що не було дітей, і не знали вони, кому дістанеться їх добро після смерті. А в них було й воликів пар з п’ять, ули й шкапа, ули й батраки»;

1. Маруся;
2. Наум і Настя;
3. Наум Дрот;
4. Василь;

ІУ рівень (високий – 3 б.)

Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
Як ви вважаєте, хто є винним у трагедії Василя і Марусі? Чи можна було їй запобігти? Відповідь умотивуйте.

Яким чином виявився вплив усної народної творчості на повість Г. Квітки «Маруся»? Свою думку підтвердіть фактами з твору.


Порівняйте образи Наталки Полтавки з п’єси І.П.Котляревського “Наталка Полтавка» та Марусі з однойменної повісті Квітки – Основ’яненка.
Приложенные файлы


Добавить комментарий