Dil qaydalar? uzr? qiym?tl?ndirm?


DİL QAYDALARI ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1)Sözün səs tərkibi nəyə əsasən müəyyənləşir?
A)yazılışa B)tələffüzə C)hecalara
2)”Müəllim” sözündə tələffüz zamanı düşən səsi seç.
A)Ü B)Ə C)L
3)Hansı sözün tələffüzü səhf verilib?
A)(şərayit) B)(stadiyon) C)(təbiyi)
4)Qoşasaitli sözlərdən birinin tələffüzü doğru deyil:
5)”Ailə”sözünün tələffüzündə üçüncü səs hansıdir?
A)İ B)L C)Ə

Приложенные файлы

Добавить комментарий