Підсумкова контрольна робота за І семестр з географії 8 клас

I варіант (8клас)
I рівень
(виберіть правильну відповідь)
1.До складу жодної з адміністративних областей України не входить місто:
а) Харків; б) Львів; в) Одеса; г) Київ.
2.Точка з координатами 520 пн. ш. і 330 сх. д. розташована на території
адміністративної області:
а) Луганської; б) Закарпатської; в) Чернігівської; г) Черкаської.
3.Картографічні проекції, при використанні яких зображення з поверхні кулі переноситься безпосередньо на площину:
а) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; б) циліндричні; в) конічні; г) умовні.
4. З’ясуйте, яка тектонічна структура не належить до Східно європейської платформи:
А) Український щит; Б) Волино-Подільська плита;
В) складчасто-брилова споруда гірського Криму; Г) Причорноморська западина
ІІ рівень
5.Установіть відповідність між способами картографічного зображення та об’єктами, для зображення яких їх застосовують:
1 спосіб значків; А грунти;
2 спосіб лінійних знаків; Б температура повітря;
3 спосіб якісного фону; В кордони держав;
4 спосіб ізоліній. Г родовища корисних копалин
6. Які рухи називаються неотектонічними?
7. Де в Україні видобувають залізні руди?
III рівень
8.У якому місті і на скільки хвилин сонце сходить раніше – у Харкові (50 пн. ш.,360 сх..д.) чи Львові (500 пн. ш.,240 сх..д.)? Поясніть свої розрахунки.
9. Що називають западинами, де вони поширені?
ІV рівень
10. Де в Україні знаходяться сейсмічно активні зони? Описати наявність і можливість землетрусів на території України.
11. Полудневу висоту сонця над горизонтом (кут падіння сонячних променів опівдні) в певній точці земної поверхні обчислюють за формулою:

·,
де  
· географічна широта точки;
 - схилення Сонця, яке змінюється від 0 (у дні рівнодень) до +23,5 (у день літнього сонцестояння) і -23,5 (у день зимового сонцестояння). Обчисліть значення висоти Сонця над горизонтом у зазначені дні року для крайньої східної точки території України.

ІІ варіант (8 клас)
І рівень
1.До складу жодної з адміністративних областей України не входить місто:
а) Донецьк; б) Севастополь; в) Ужгород; г) Луцьк.
2.Точка з координатами 48,50 пн. ш. і 23 сх. д. розташована на території адміністративної області:
а) Закарпатської; б) Черкаської; в) Луганської; г) Чернігівської.
3.Особливість довільної картографічної проекції:
а) на карті немає спотворень;
б) на карті є лише один вид спотворень;
в) на карті не менше двох видів спотворень;
г) усі елементи карти мають спотворення.
4. Назвіть, яка тектонічна структура лежить в основі Приазовської височини:
А) Волино-Подільська плита; Б) Передкарпатський прогин;
В) Український щит; Г) Західноєвропейська платформа;
ІІ рівень
5. Установіть відповідність між крайніми точками України та їх розміщенням:
1) Північна а) село Соломонове;
2) південна б) село Червона Зірка;
3) західна в) село Ділове;
4) східна г) мис Сарич;
д) село Гремяч.
6. Що вивчає наука геоморфологія?
7. Де в Україні видобувають нафту і природний газ?
III рівень
8. У якому місті і на скільки хвилин Сонце сходить пізніше – у Києві (50 пн. ш.;
30,5 сх. д.) чи Львові (50 пн. ш.; 24 сх. д.)? Поясніть свої розрахунки.
9. Що називають платформою? Описати будову платформи.
IV рівень
10. Чому на території України переважає рівнинний рельєф?
11. Полудневу висоту сонця над горизонтом (кут падіння сонячних променів опівдні) в певній точці земної поверхні обчислюють за формулою:

·,
де  
· географічна широта точки;
 - схилення Сонця, яке змінюється від 0 (у дні рівнодень) до +23,5 (у день літнього сонцестояння) і -23,5 (у день зимового сонцестояння). Обчисліть значення висоти Сонця над горизонтом у зазначені дні року для крайньої західної точки території України.

Рисунок 5Рисунок 2Рисунок 3Рисунок 415

Приложенные файлы


Добавить комментарий