Підсумкова контрольна робота з біології за І семестр 6 клас

ВАРІАНТ 1
1.Укажіть одноклітинний тваринний організм:
А) амеба б)вольвокс в)хлорела г)хламідомонада
2. Укажіть одноклітинні організми, які людина використовує для випікання хліба:
А) амеби б) хлорели в)дріжджі г)бактерії
3. Клітина хламідомонади відрізняється від клітини амеби наявністю:
А)ядра б)мембрани в)цитоплазми г)хлоропластів
4. Основною органелою у ядрі є:
А) вакуоля б) цитоплазма в)ядро г)хлоропласти
5. Частина рослини, яка утримує її в нерухомому положенні називається:
А) стебло б)квітка в) листок г) корінь
6. Приведіть у відповідність значення бактерій та їхніх представників:
А паличка ботулізму
Б паличка ту беркульозу
В кишкова паличка
Г паличка гнилі
Д ціанобактерії
псують продукти
викликають хвороби людей
вступають у мутуалізм
виділяють в атмосферу кисень

7. Запишіть складові частини рослинного організму:
1._______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

8. Із запропонованих термінів виберіть зайвий та поясніть свій вибір: твірна, основна, корінь, механічна.
Зайвим є термін ___________________________________________________________
Тому, що __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.Завершіть речення:
Частина мікроскопа, до якої кріпиться предметний столик називається
Тиск усередині клітини підтримують
Твірна тканина виконує функцію
До лікарських рослин належить
Назвіть та обґрунтуйте основні правила роботи з мікроскопом.
11. Поясніть значення дріжджів для людини.
12. Опішить процес фотосинтезу у рослинах.


ВАРІАНТ 2
До одноклітинних організмів належать:
А) губка б)хлорела в)ульва г) вольвокс
2. Дріжджі використовують у виробництві:
А)сметани б)хліба в)молока г)соняшникової олії
3. Хвороботворною бактерією є:
А)дизентерійна амеба б)інфузорія – туфелька
в)чумна паличка г)малярійний плазмодій
4. основним органом фотосинтезу у рослини є:
А) стебло б) листок в) корінь г )квітка
5. основними видами живлення у рослин є:
А) автотрофне б) мінеральне в) спорове г)органічне
6. Приведіть у відповідність структури ядра та їхні функції:
1. ядерна оболонка
2. ядерце
3. ядерний сік
4. хромосоми
 
А. транспорт речовин із цитоплазми до ядра і навпаки
Б. забезпечує взаємодію між структурами ядра
В. є носієм спадкової інформації
Г. здійснює утворення пластид
Д. місце утворення компонентів клітини, на яких синтезуються білки.

7. Запишіть складові частини рослинної клітини
1._______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________

8. Із запропонованих термінів виберіть зайвий та поясніть свій вибір: грип, туберкульоз, СНІД, гепатит.
Зайвим є термін_____________________________________________________________
Тому, що __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9.Завершіть речення:
Головними частинами мікроскопа є
Взаємозв’язок між частинами клітини забезпечує
Провідна тканина виконує функції
До отруйних рослин належить
Як виготовити мікропрепарат шкірочки цибулі?
11. Поясніть значення кисломолочних бактерій для людини.
12. Опішить процес дихання у рослинах

·15

Приложенные файлы


Добавить комментарий