?аза? тілі 3-сынып Саба? жоспары


КҮНІ : 03.12.15Ж ПӘНІ : математика Мүғалімі:Жандосова .Л.С.
Сабақтың тақырыбы Есептер шығару
Сабақтың мақсаты . бағасы, саны, құнын табуға берілген есептер туралы білімдерін қалыптастыру; осындай есептерді шығару тәсілдерімен таныстыру.
2.Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. Түрлі тапсырмалар орындату арқылы шығармашылық, іскерлік қабілеттерін, математика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру.
Сабақтың типі Іскерлік пен дағдвны қалыптастыру
Сабақ түрі дәстүрлі
Күтілетін нәтиже Сабақ барысында проблемалық тапсырмалармен жұмыс істеу барысында оқушылардың жүйелі ойлау дағдылары дамиды. Өз беттерінше жұмыс істеу, қорытындылау дағдылары дамиды. Жеңілден қиынға өте алады.Оқушылар да топта белсенді.Жан-жақты ойлана алады. сұрақтарға шапшаң,тез ауызша ,жазбаша жауап бере алады. Сұрақтарды жеке өзі талдап жауап бере алады,сыни тұрғыдан болжайды. Өзін-өзі , бірін-бірі бағалай алады. Топ ішінде пікір алмаса алады, басқа топтардың жұмысына сын айта алады. Алған білімдеріне қорытынды жасай алады.
Сабақтың кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ұйымдас
тыру Бағалау Ресурстар
Ұйымдастыру кезеңі
2 мин. Амандасу. Түгендеу. «Жылы сөз» оқушыларды шеңберге тұрғызу.
Топ басшысын тағайындау.
Бір-біріне жылы сөздер айтады.
Түстерге қарай топқа бөлінеді. Шапалақ әдісімен топқа бөлу Интер тақта
Үй тапсырмасын тексеру Оқушылардың бағалауын қадағалау Жұппен бағалайды. Жұппен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау. Жаңа тақырып Қайталау тапсырмалары
Оқушылар өз ойларын айтады. Мәтінмен жұмыс
«Тірек белгілер» әдісін қолдану Өз беттерінше жұмыс жасау
.
Кестемен жұмыс Қорғайды.
Топпен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау. Оқулық
Бағалау парағы
Сұхбаттасу
5 минут
«Сұқ саусақ»
стратегиясы
«Сұқ саусақ» стратегиясы бойынша сұрақтар қойғызу .
Сұрақтарын басқа топтарға жекелеген оқушыны атау арқылы қояды. Жауаптарын сұрақ қоюшы топ бағалау смайликтері арқылы қояды. Топпен жұмыс
Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау.
Оқулық
Бағалау парағы
смайликтер
Сергіту сәті Жаттығу жұмыстарын көрсету Топтар жаттығу орындайды. Топпен жұмыс Интерактивті тақта.
Деңгейлік тапсырмалар
Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру
Үлестірме карталармен жұмыс Әр деңгей бойына оқушылар жұмыс жасайды Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Деңгейлік тапсырмалар жазылған парақтар,
оқулық
Дәптермен жұмыс
«дұрыс, дұрыс емес»
Есептердің бұрыс немесе дұрыс екенін жұппен талдатып жазғызу. Дұрыс болмаса, олар ұйғарымды дұрыс етіп жазу керек.
Қақпаға доп соқ ойыны
Оқушылар жұппен жұмыс жасайды
Жұппен жұмыс
Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Оқулық
Қорытындылау
«Кубизм» әдісін қолдану
Бағалау
Оқушылардың бағалауын басқарады.
Бағалау парақтары бойынша қорытынды шығарады. Топпен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Бағалау парақтары
Үйге тапсырма:
№7
Рефлексия - Бүгінгі сабақтағы ең маңыздысы не болды?
- Не қызықты болды?
- Бүгінгі сабақта алған білімдеріңді қайда пайдаланасыңдар?

Технология подготовки и проведения классного часа. «Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими воспитанниками» (В. П. Созонов) «Классный час можно назвать специально- ориентированной деятельностью, способствующей формированию у школьников отношений к окружающему миру» (Н.Е.Щуркова) “Классный час. В нашем понимании это не какая-то определённая форма работы, а час классного руководителя . (М. Л. Маленкова)   Одной из основных форм внеклассной воспитательной работы был и остаётся классный час.  Можно выделить основные черты классного часа: - это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного взаимодействия; - это форма общения классного руководителя и его воспитанников, где ведущую роль играет педагог. Классный час - своеобразная копилка духовных ценностей, открытий, сомнений, восторгов. Понятие классного часа появилось в школе свыше двадцати лет назад. В практике проведения классного часа выкристаллизовалась его сущность, он обрел свои, присущие только ему черты. Являясь цельной формой воспитательной работы, классный час пленяет нас и почти неуловимыми переходами, и связями своих элементов, и неограниченностью методических и содержательных вариантов, и, конечно же, огромными воспитательными возможностями.        В процессе деятельности по подготовке и проведению классных часов возможно решение следующих педагогических задач. 1. Создание условий становления и проявления субъектности и индивидуальности обучающегося, его творческих способностей. 2.Обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, человеке. 3.Формирование эмоционально- чувствительной  сферы и ценностных отношений личности ребенка. 4.Усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и  практико- созидательной деятельности. 5.Формирование классного коллектива как благоприятной среды для развития и жизнедеятельности школьников. Основные компоненты классного часа. Целевой – целевые установки должны быть связаны, прежде всего, с развитием индивидуальности ребёнка, с проектированием и установлением уникального его образа жизни. Содержательный – содержание классного часа является личностно значимым. Оно включает материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности ребёнка. Организационно- деятельный – обучающиеся являются полноправными организаторами классного часа. Актуальное участие и заинтересованность каждого ребёнка, актуализация его жизненного опыта, проявление и развитие индивидуальности. Оценочно-аналитический – в качестве критериев оценки результативности классного часа выступают проявление и обогащение жизненного опыта ребёнка, индивидуально-личностное значение усваиваемой информации, влияющей на развитие индивидуальности и творческих способностей обучающихся. После описания основных компонентов классного часа целесообразно обратить внимание на технологические аспекты его организации:  составление педагога совместно с учащимися и родителями тематики классных часов на новый учебный год;  уточнение темы и цель классного часа, выбор формы проведения;  определение времени и места проведения классного часа;  определение ключевые моментов и разработка плана подготовки и проведения классного часа;  подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, музыкальное оформление по теме;  определение участников подготовки и проведения классного час;  распределение заданий между участниками и группами;  проведение классного часа;  анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его подготовке и проведению (что зачастую отсутствует в работе). Для того чтобы классный час был интересен всем учащимся, и у них появилось желание принимать участие в его подготовке, ребятам можно назвать темы классных часов, планируемых в классе. Им даётся право участвовать в подготовке и проведении того классного часа, который чем-то более интересен. Группы, которые готовят классный час, анализируют с классным руководителем материалы, необходимые для его проведения, готовят концертные номера, если это необходимо, оформляют приглашения. Результат классного часа очень часто во многом зависит от степени заинтересованности в нем самого классного руководителя. Функции: -просветительская; -ориентирующая; -направляющая; -формирующая.  Суть просветительской функции состоит в том, что классный час дает возможность расширить круг тех знаний учеников, которые не нашли отражения в учебных программах. Эти знания могут содержать в себе информацию о событиях, происходящих в городе, в стране и за рубежом. Объектом обсуждения классного часа может быть любое явление или событие. Ориентирующая функция способствует формированию определенного отношения к окружающему миру и выработке иерархии материальных и духовных ценностей. Помогает оценивать явления, происходящие в окружающем мире.  Просветительская и ориентирующая функции тесно связаны между собой, так как нельзя научить воспитанников оценивать явления, с которыми они не знакомы. Хотя иногда классный час выполняет исключительно ориентирующую функцию: при обсуждении широко известного события.  Направляющая функция призвана переводить обсуждение того или иного явления в рамки реального опыта учеников. Реализует все вышеуказанные функции формирующая функция, которая формирует у учеников навыки обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, помогает в выработке умелого ведения диалога и высказывания, отстаивания собственного мнения. Чаще всего классный час одновременно выполняет все три указанные функции: он и просвещает, и ориентирует, и направляет учащихся. Формы классного часа могут быть самыми различными. Выбор формы  зависит от уровня развития коллектива, от особенностей группы. Классный час может проводиться в различных формах.  В форме классного собрания, часа общения, воспитательного часа, это может быть экскурсия или тематическая лекция, беседа (этическая, нравственная), диспуты, встречи с интересными людьми, викторины по разным областям знаний, КВНы, игры-путешествия, интерактивные игры, тренинги, читательские конференции, театральные премьеры. Но, также следует учитывать, что может быть экстренное классное собрание или замена по тем или иным причинам одной формы проведения классного часа другой. Их формы и технологии могут иметь множество вариантов в зависимости от поставленной цели, возраста учащихся, опыта классного руководителя и школьных условий. Кл. час не должен проводиться в назидательном тоне, классный руководитель не должен подавлять инициативу учащихся в ходе классного часа, их желание высказать свою мнение, выступить с критикой Тематика классных часов разнообразна. Она заранее определяется и отражается в планах классных руководителей. Классные часы могут посвящаться: 1) морально-этическим проблемам. На них формируется определённое отношение школьников к Родине, труду, коллективу, природе, родителям, самому себе и т. д.; 2) проблемам науки и познания. В данном случае цель классных часов заключается в выработке у воспитанников правильного отношения к учебе, науке, литературе как источнику духовного развития личности; 3)  эстетическим проблемам. В процессе таких классных часов ученики знакомятся с основными положениями эстетики. Речь здесь может идти о прекрасном в природе, одежде человека, быту, труде и поведении. Важно, чтобы у школьников сформировалось эстетическое отношение к жизни, искусству, труду, себе, развился творческий потенциал; 4) вопросам государства и права. Следует развивать интерес учеников к политическим событиям, происходящим в мире, чувство ответственности  за действия Родины,  ее успехи на международной арене, учить воспитанников видеть суть государственной политики. Классные часы на политические темы должны проводиться в прямой зависимости от насыщенности года различными политическими событиями; 5) вопросам физиологии и гигиены, здорового образа жизни, которые должны восприниматься учащимися как элементы культуры и красоты человека; 6) психологическим проблемам. Цель таких классных часов заключается в стимулировании процесса самовоспитания и организации элементарного психологического просвещения; 7) проблемам экологии. Необходимо привить школьникам ответственное отношение к природе. Как правило, здесь организуются беседы о животном и растительном мире; 8) общешкольным проблемам (значимым общественным событиям, юбилейным датам, праздникам и т. д.). Организация классного часа начинается с психологической подготовки учеников к серьезному разговору. Немаловажную часть общей организационной работы составляет и подготовка помещения к данному мероприятию. Комната, в которой будет проводиться классный час, должна быть чисто убрана, проветрена. Хорошо бы поставить на стол цветы. Тема классного часа может быть написана на доске или плакате, где, кроме нее, указываются вопросы, подлежащие обсуждению. На листе бумаги в качестве афоризма можно привести слова выдающейся личности или цитату из известной книги.  На классном часе воспитанники рассаживаются так, как им хочется.  Продолжительность классного часа должна быть обоснованной. Опытный классный руководитель старается не затягивать классный час, закончить его до того, как дети почувствуют усталость. Первый классный час, особенно в 5 классе, может длиться 20—30 минут, в 9— 11 классах — более 1 часа (когда рассматривается актуальная тема, которая заинтересовала каждого школьника). Однако в любом случае  надо учитывать требования к режиму дня учащихся.  Перед проведением классного часа классный руководитель должен решить ряд задач: определить тему и методы проведения классного часа, место и время его проведения, составить план подготовки и проведения классного часа, вовлечь в процесс подготовки и проведения как можно больше участников, распределить задания между творческими группами и отдельными учащимися. Как и в любом воспитательном мероприятии, он учитывает возрастные особенности детей, особенности классного коллектива, уровень его развития.  В структурном отношении классный час состоит из трех частей: вступительной, основной и заключительной.  Назначение вступительной части: активизировать внимание учеников, обеспечить достаточно серьезное и уважительное отношение к теме разговора, определить место и значение обсуждаемого вопроса в жизни человека, производстве, развитии общества и науки. Цели основной части определяются воспитательными задачами классного часа. Во время заключительной части важно стимулировать потребность школьников в самовоспитании, их желание внести изменения в работу класса. Содержание классных часов, методы и формы взаимодействия воспитанников с классным руководителем зависят не только от возраста учащихся, но и их позиции. Если на первых классных часах организатором является классный руководитель и информация исходит в основном от него, то на последующих классных часах в их проведение Могут включаться и школьники. Приобщая учеников к ведению разговора о жизни, классный руководитель учит их анализу жизненных явлений. Любой коллектив держится традициями. И классный час должен быть традиционен. Значит, создавать его надо вместе, все коллективом: педагогу и детям. На классном часе возможны совместное творчество, обоюдный обмен мнениями, созидательная работа по строительству коллектива своего класса. А посвящен классный час может быть и решению текущих проблем, и дискуссии на интересующую тему, здесь может состояться игра или коллективное творческое дело.                    Советы по организации классного часа. 1. Содержание классных часов следует строить так, чтобы постепенно переходить от «предметной» информации к ее оценке, от общих оценок к развернутым суждениям. 2. Необходимо учитывать психологические особенности восприятия материала обучающимися, следить за вниманием и при его снижении использовать интересные по содержанию факты   или поставить «острый» вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности. 3. В процессе обсуждения поставленных вопросов классный руководитель должен быть очень внимателен к выступлениям обучающихся, вносить нужные коррективы, ставить дополнительные наводящие вопросы, акцентировать внимание на важных моментах, размышлять вместе с детьми и помочь им найти правильное решение нравственной проблемы. Схема анализа  классного часа: Как решается воспитательная задача, какие положительные качества формируются у коллектива (группы) и отдельных учащихся во взглядах  (понятиях), умениях и привычках поведения?      Как подготовлены  учащиеся к мероприятию? Роль самих учащихся в его подготовке, как распределены поручения? Содержание и методика проведения:  идейная направленность, степень новизны информационного материала, примеров из жизни, задач, заданий, опытов, эстетическая  привлекательность исполнения и оформления;  разнообразие видов целесообразной деятельности организаторов и участников, приемы активизации учащихся.  отношение учащихся к мероприятию (интерес, внимание, дисциплинированность). Подведение итогов Таким образом, «Классный час – это гибкая по составу и структуре форма фронтальной воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с учащимися с целью содействия формированию классного коллектива и развитию его членов».  (Дереклеева Н.И., Савченко М.Ю., Артюхова И.С. Справочник классного руководителя (10-11 классы)/ под ред. И.С.Артюховой.-М.: ВАКО, 2006) -результат классного часа очень часто во многом зависит от степени заинтересованности в нем самого учителя; -тема должная быть актуальная для учеников, знакомая, доступная к осмыслению и выработке своей позиции; -тема и содержание должны быть эмоционально близки (поданы в эмоциональном контексте); -и в теме, и в содержании не должно быть однозначных ответов (ученики не должны просчитывать конечный результат занятия: «нужно сказать так..»), собственно как и педагог не программирует на однозначный ответ; должны быть продуманы неожиданные повороты в развитии темы; -классный час не должен проводиться в назидательном тоне, а учитель не должен подавлять инициативу учеников, их желание высказать свое мнение, выступить с критикой; -педагог не может находиться на позиции оракула, вещающего истину. Он вместе с учениками ищет ее, просто у него несколько богаче опыт, но он вместе с ними сомневается, спорит; -отсутствие у педагога страха  признать свою неправоту; -использование чувства юмора как неотъемлемого методического средства в работе с учениками; -комфортность пребывания учеников  в диалоге, в высказываниях своего мнения; -свободная манера общения во время классного часа способствует желанию учеников жить интересами коллектива, стимулирует к самосовершенствованию и саморазвитию; -в результате занятия, должно быть осознание духовного роста, внутреннего приобретения. Примеры Несколько слов хочу сказать о классном собрании, которое должно проводиться примерно раз в месяц. Оно является наивысшим органом самоуправления в классе, где дети учатся общению, демократии, сотрудничеству, самостоятельности и ответственности. Назначение этого органа – обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, возникающих в классе. Классное собрание выполняет две функции: стимулирующую и организующую. Классное собрание: - распределяет поручения; - избирает старосту, представителей в органы ученического коллектива; - слушает доклады учеников о выполнении поручений. Личное участие классного руководителя обязательно: он голосует вместе с учениками за/против принятия какого-либо решения и несёт персональную ответственность за его выполнение. Классному руководителю необходимо научить ребят демократическому порядку проведения собрания: умению слушать выступающих, выступать самим, вырабатывать коллективные решения и голосовать за их принятие, подчиняться воле большинства. В 5 классе собрания следует проводить несколько раз в месяц, с целью выработки у учеников потребности в обсуждении и решении проблем. В 6 класс деятельность собрания расширяется. Как правило, к 7 классу складываются традиции и правила поведения классного собрания Усилия, затраченные на обучение подготовке и проведению классного собраний в 5-7 классах, классного руководителя полностью оправдываются в старших классах. Есть ещё очень интересная форма проведения классного часа – час общения, который играет очень большую роль в жизни учащихся, если он задуман интересно и необычно. Час общения – это совместное творчество взрослого и детей. Для того, чтобы дети ждали новой возможности поговорить откровенно, они должны принимать активное участие не только в подготовке и проведении классного часа, но и в определении тем часов общения. Обсудите с ребятами круг интересующих их вопросов, соберите “корзину проблем” и с учетом пожеланий сформулируйте тематику классных часов. Очень важно создать комфортный микроклимат в классе, чтобы у ребят было желание высказать своё мнение, чтобы они не боялись ошибиться или быть непонятыми. Классный руководитель даже может предложить ребятам выработать правила общения: 1. С уважением относиться друг к другу. 2. Любое мнение заслушивать внимательно. 3. Пока один говорит, все его слушают. 4. О своём желании высказаться сообщаем с помощью поднятой руки. Формы часа общения могут быть различными. Их выбор зависит от уровня развития коллектива, особенностей класса, возраста детей, профессионализма педагога… На практике хорошо себя зарекомендовали такие формы:  Беседа.  Дискуссия (диспут). Дискуссия позволяет вовлечь детей в обсуждение поставленной проблемы, учит анализировать факты, отстаивать свою точку зрения, слушать и понимать иное мнение.  Сюжетно-ролевая игра – форма КТД, позволяющая обсудить проблему, вызвать сопереживание, попытаться найти решение с помощью театрализованной игры. Методика проведения ролевой игры: - определение проблемы, выбор ситуации; - распределение ролей и обсуждение позиции и вариантов поведения; - проигрывание ситуации (допустимо даже несколько раз), чтобы найти эффективное решение; - обсуждение ситуации участниками. Очень важно, чтобы учитель не навязывал своё мнение при спорных вопросах. Варианты проведения ролевых игр могут быть различными: “инсценированный суд”, “пресс-конференция”, “спрашивали – отвечаем”, инсценировка литературного произведения.  Устный журнал. Заранее определяется количество и темы страниц журнала, которые распределяются между творческими группами.  Социально-культурный проект – это самостоятельное исследование учащимися значимых социальных различных проблем. Для создания проекта требуется время и соблюдение определённого алгоритма действий: - изучение ситуации; - сбор информации; - планирование; - формирование микрогрупп и назначение ответственных; - практические действия; - определение приоритетных результатов; - групповой анализ выполнения поставленных задач. Одним из способов быстрого решения проблемы является “мозговая атака”. Этот вид часто используется для решения конкретной проблемы, например, “Как улучшить дежурство в классе”. Правила проведения “Мозговой атаки” следующие: - учитель фиксирует все мнения и идеи ребят; - мнения не комментируются, не оцениваются, не повторяются; - никого не заставляют насильно высказывать своё мнение; - “мозговая атака” заканчивается, когда все идеи исчерпаны. - все идеи в заключении рассматриваются и оцениваются. Большой интерес у учащихся вызывают классные часы в форме телевизионных игр: “Звёздный час”, “Что? Где? Когда?”, “Слабое звено”, “Счастливый случай” и др. Преимущества часа общения над другими формами работы. 1. Общение в рамках классного часа даёт возможность общаться сразу со всеми уч-ся класса, слышать их мнение по проблеме разговора, наблюдать их реакцию на обсуждаемые вопросы. 2. Результативность класс. часа состоит и в том, что он может влиять как на мнение большинства ребят, так и на мнение одного ученика. Иногда, в ходе индивидуальной работы с учеником, учитель часами не может добиться такого успеха, который может получить в ходе классного часа. Ведь для ребят, особенно подростков мнение сверстников бывает важнее мнения самого авторитетного взрослого. 3. Час, на котором решаются разные проблемы, позволяет увидеть учеников в естественной, не наигранной атмосфере общения и решать серьёзные нравственные задачи. Как организовать и провести этический или нравственный час общения? Нравственный классный час требует хорошей подготовки. Готовясь к нравственному классному часу, учитель может провести предварительную диагностику понимания учащихся нравственных понятий и ситуаций. Например: свобода, добро, зло, долг, честь, право, открытость, любовь… Материалом для подготовки нравственного классного часа может служить периодическая печать, события и факты реальной жизни страны и мира, школы, класса, художественные фильмы, художественная литература. Бывает и такое, когда нравственный классный час проводится незапланированный и связан со сложнейшей ситуацией в классе или школе. Главное, чтобы такая встреча с ребятами не превратилась в назидание и чтение нотаций. Нравственный классный час - это время совместного с учениками поиска истины, смысла собственного существования и взрослого и ребёнка, извлечение нравственных уроков, которые станут генеральной линией поведения во взрослой жизни. Надо отметить, что нравственный классный час не должен быть частым. Достаточно проводить такой классный час один раз в четверть, главное, чтоб он был значимым в жизни ребят, заметным событием в жизни класса. Примерная тематика нравственных классных часов. 5 класс  “Кто я? Какой я?” - игра.  “Дверь в детство” - путешествие детей в детство их родителей.  “Я через 5 лет” - экскурсия в портретную галерею класса.  “Архив 5” - праздничное представление, посвящённое итогам года. 6 класс   Мои интересы, мои увлечения – аукцион увлечений и интересов уч-ся.  Я - дома, я - в школе, я- среди друзей – интерактивная игра.  Окна моего дома. Что они значат – час общения.  Иметь своё мнение – это важно?! – беседа. 7 класс   “Мои “хочу” и мои “могу” диспут.  “Скажи, кто твой друг и …”- интерактивная игра.  “Вверх по лестнице жизни”. Мои нравственные ценности – беседа. 8 класс   Умею ли я любить? – аукцион мнений.  Люди, без которых мне одиноко – этическая беседа.  Ответственность и безопасность. Что прячется за этими словами? – дискуссия.  Страна, в которой мне хотелось бы жить – защита фантастических проектов. 9 класс   “Я имею право на…” - разговор на заданную тему.  Всему начало любовь… - праздник.  Счастливый билет моей судьбы – нравственный экзамен.  Прекрасное и безобразное в нашей жизни – дискуссия. 10 класс   А если не получилось?.. Что дальше? – диспут.  Я среди людей, люди вокруг меня – деловая игра.  Чувство взрослости. Что это такое? – эпическая беседа.  Моя будущая профессия. Какой я её вижу? – экскурсия в мир профессий. 11 класс   Какие воспоминания оставлю я о себе в школе – классное собрание – разговор.  Есть только миг между прошлым и будущим… - дебаты.  Мой профессиональный выбор. Прав я или нет? – презентация.  Моя миссия в мире – конференция. Организация и проведение тематического классного часа. Назначение тематического классного часа состоит в том, чтобы развить кругозор учащихся, способствовать духовному развитию уч-ся. Тематические классные часы требуют подготовки и могут быть объединены определенной тематикой в течение длительного времени. Эти часы могут стать началом и завершением серьёзной работы в классе, которая может быть дополнена другими формами внеклассной работы. Планируя тематические классные часы, необходимо предложить учащимся совместно определить темы. Это можно провести следующим образом: Учитель выписывает на доске разные темы, например: “обычаи и традиции”, “времена и страны”, “великие люди мира”, “психология человека”, “границы человеческих возможностей”, “страны, изучаемого языка”, “история этикета”, “ азбука открытия мира”, “ песни в истории моей семьи и страны”, “мир человеческих увлечений”, “кино в жизни человека”, “ праздники нашего дома”, “кем быть и каким быть?”, “музыка нашего времени и прошлого” и д. т. Далее собираются ответы учащихся, анализируются и выбираются те темы, которые часто повторяются в ответах. Эти темы и станут основой тематических классных часов. (Например, в нашей школе ежемесячно в классах должны проходить классные часы по ЗОЖ и раз в четверть - классный час по возрождению национальной культуры. Проводилась серия классных часов, посвященных 60-летию Победы, 60-летию образования Кемеровской области, 80-летию образования Тисульского района. ) В последнее время по определенной теме создаются специальные воспитательные программы, которые включают последовательное (поэтапное) с 1-11 классы воспитание учащихся в данном направлении: Программа “Вместе”,  Программа “Мир спасётся красотой”,  Программа “Я - гражданин России”,  Программа “Здоровье” и другие Организация и проведение информационного классного часа. Раньше информационный час назывался политинформацией. Но в последнее время политинформацию поспешили выбросить из воспитательной работы, посчитав её не нужной в наше время. Однако это совершенно неверно. Мы должны формировать политическую культуру и коммуникативные навыки учащихся. Главное значение информационного часа – формировать у учащихся собственной принадлежности к событиям и явлениям общественно-политической жизни страны, своего района, села, расширить кругозор, разбираться в сложных проблемах современности, адекватно реагировать на происходящее в стране и мире. Информационный час может быть обзорным (знакомит с текущими событиями в стране, мире) – 20 -25 минут, тематическим (знакомит с проблемами сегодняшнего дня, их анализом и отношением к этой проблеме различных слоёв населения, профессионалов) – до 45 минут, но не более. Основные формы во время информационного часа: - газетные сообщения; - пересказ событий в мире и стране с использованием цитат из текстов газет и журналов; - работа со словарём и справочной литературой; - работа с политической картой; - комментированное чтение газетных и журнальных материалов; - формулирование проблемных вопросов и поиск ответов на них; - просмотр и обсуждение телематериалов, видеоматериалов. Планируя свою работу с классом, не следует забывать и о развитии интеллектуальных способностей учащихся через различные формы: - интеллектуальные марафоны; - дни творчества; - интеллектуальные. ринги и викторины; - заседание психологического клуба “Зеркало” и т.д. Тематика классных часов по развитию интеллектуальных умений учащихся. 5 класс   В. И. Даль и его толковый словарь.  Я и мои способности.  Мир энциклопедий. 6 класс   Мои сильные и слабые стороны.  Как развить в себе умение слушать и слышать, смотреть и видеть?  Мои “почему?” и ответы на них. 7 класс   Глубинные тайны человеческого познания.  Внимание и внимательность. Слова одного корня?  Как научиться управлять собой. 8 класс   Талантливость и гениальность. В чёя оно проявляется?  Тренировка памяти – залог будущего успеха. 9 класс   Человек и творчество. Великие творения человечества.  Разговор с самим собой по душам. 10 класс   Как научиться властвовать собой?  Мои лингвистические способности. Как они проявляются?  Недостатки человека и их влияние на его судьбу. 11 класс   Пока я мыслю, я живу.  Юмор в жизни человека. Итак, классный час – это форма воспитательной работы классного руководителя, при которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру. Классный час выполняет функции: просветительную, ориентирующую, направляющую, формирующую. Если же классный час проводится только для “галочки”, то полезней будет сэкономить время – своё и ученика. Но, а если классный руководитель подходит к проведению классного часа неформально, то начинать следует с определения целей и попытаться систематизировать воспитательный процесс, спланировать.Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=13075 «
күніТақырыбы: Заманауи білім берудің әдіс-тәсілдеріЖалпы мақсат:  Жас мамандарға заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері туралы  мәліметтер алуға жағдай жасау.Жас мамандардың  көңіл – күйіне, сабақтағы іс — әрекетке, өз-өзіне  рефлексия жасай білуге үйрету.
Сілтеме: Мұғалімдерге арналған нұсқаулық  78  -бетҮлестірмелі нұсқаулық Оқу нәтижесіЖас мамандар заманауи білім берудің әдіс-тәсілдері туралы  мәліметтер алуға жағдай жасалады.Жас мамандар  көңіл – күйіне, сабақтағы іс — әрекетке, өз-өзіне  рефлексия жасай білуге үйренеді.
Түйінді идеялар: Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер арқылы табысты оқытуға қол жеткізу. Сабақтағы әдіс-тәсілдер байланыс, оның түрлері, әдістері.
Сабақта қолданылатын материалдар:  А- 4 парақтары, стикер, интерактивті тақта, флипчарт, маркер, қалам, бағалау парақтары.
Оқыту әдістері: АКТСыни тұрғыдан ойлауға үйретуДиалогтік оқыту, Топтық жұмысДерек көздері: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді оқыту жөніндегі нұсқаулықИнтербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері /А.Әлімов/Мұғалімге арналған нұсқаулықТапсырмалар:  топтық жұмыс, өзін-өзі және бірін-бірі бағалау, топтық тапсырма және қорғау, рефлексия.
жас мамандарға арналған коучинг сессиясының жоспарыжас мамандарға арналған коучинг сессиясының жоспарыжас мамандарға арналған коучинг сессиясының жоспарыжас мамандарға арналған коучинг сессиясының жоспарыжас мамандарға арналған коучинг сессиясының жоспарыСабақ бойынша коуч пен мұғалімдердің іс-әрекеті:
І. Мұғалімдерге психологиялық ахуал туғызу(3 минут) 
 
 
 
Ұқсас суреттер бойынша топқа бөлу.
   Сәлемдесу, қатысушыларды ортаға шақыру. Тренинг өткізу. «Суретші»Сессияға қатысушы мұғалімдер Қатысушылардың екі адамнан жұптасуын сұрау.Қатысушылар екі адамнан бір — біріне қарама — қарсы тұрады. Олар құшақтасақан күйі бірінің арқасына бірі ақ парақты қойып сурет салады. (Не салып жатқанын өздері көре алмайды) Енді осы суретті бір — біріне сыйға тартады.
«Миға шабуыл» (5 минут)(жеке,  топтық жұмыс)«Сөздік банкі» әдісі 
Жас мамандардың  коучингке эмоциялық тұрғыдан дайындығын байқау.Екі банка беріледі. Бірінде «оң әсері», екіншісінде «кері әсері» деген сөздер болады. Берілген ойларды тиісті банкіге салады.Жұмысты бірінің арқасынан бірі қағу арқылы бағалайды. Коучинг сессиясына қатысушыларға-         Сабақта топтық жұмысты қолданамын-         Топтық жұмысты ұйымдастыра білемін-         Топтық жұмыстың тиімділігі көп—         Сынып ішіндегі тәртіпке кері әсерін береді—         Топтық жұмыс барысында кейбір оқушылар қамтылмай қалады—         Сынып ішінен көшбасшысын анықтайды т.бойлар жазылған парақшалар беріледі.
Қатысушылар өз ойларын дәлелдей отырып, тиісті банкіге салады.
Жас маманның осы әдістен түйген ойы қандай екендігін түсіндіріп дәлелдей отырып айтады.
 Қызығушылығын ояту.«Бірлік болмай, тірлік болмас» бейнефильм(9 минут) Мұғалімдерге «Бірлік болмай, тірлік болмас» тақырыбында бейнефильм көрсетіледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тренинг  «Мен қай вагондамын»
Қатысушы өз жұмысын қай вагонға орналастырғанына байланысты қорытынды шығарылады.
Жұмысты бағалау үшін  шапалақ ұру арқылы бір-біріне қошемет көрсетеді.  Жас мамандарға бейнефильмді көріп болғаннан кейін парақшалар таратылады. Сол парақшаларға бейнефильмнен не түсінгендері туралы өз ойларын жазады.Жазып болған соң қолдарындағы парақшаларды тақтадағы кетіп бара жатқан пойыздың вагондарына салады.Жас маман неге сол қалтаға салғандығы туралы көрген бейнефильмнен алған  әсерімен бөліседі.
Топтық жұмыс  (9 минут) Постер, кластер құруСабақта топтық жұмыстың тиімділігі 
 
 
 
Топтар бір-бірінің жұмысына баға береді. «Бағдаршам» әдісі бойынша бағалайды. Топтар ақылдасып  сабақта топтық жұмыстың тиімділігі  жайлы пікірлеседі.Өз ойларын топпен бірге шешім қабылдай отырып постерге түсіреді және оны  топ алдында қорғайды.
Сергіту сәті(2 минут) Әуенге билеу ұсынылады. Тақтадан көрсетілген «Көңілді күн» биіне  билейді.
таныстырылым. (Слайдтар) (6 минут) Слайд арқылы мұғалімдерге сабақтағы топтық жұмыстың тиімділіг жайлы, оның классификасиясы, формасы жайлы мәліметтер беру. Мұғалімдер түртіп алады.Таныстырылым соңында жас маман ойымен бөліседі. 
Сұрақ-жауап(4 минут)  
«Бір сөзбен» әдісі(3 мин)  Топтық жұмысты   сабақта қолданудың тиімділігі неде?.Осы сұрақтарды оқып талқылап көрейік. Жас мамандар топтық жұмыстың тиімділігіне көздері жеткендері туралы ой қорытады. Топта талқылап,топтың  бір мүшесі жауап береді.«Бір сөзбен» әдісі- Ұстаздар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен, өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын сипатайтындай 3 сөзді таңдап айтады.*Төзімсіздік, *Ашу, * Қуаныш, * Немқұрайлылық, *Қанағаттану, *Шабыт,*Зерігу,* Алаңдау, * Тыныштық, * Сенімділік, * Сенімсіздік, *Рахаттану.• Сабақтағы іс — әрекетке кері байланыс.
Қорытынды кезең Рефлексия(4минут)  Сабақ соңындағы кері — байланыс. «Тазалық» ойыны түрінде алу.Қатысушыларға бір парақ беріледі. Онда мыналар салынған: шабадан, қоқыс жәшіг,  еттартқыш.Құрметті әріптестер, бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар (жазыңыздар), бүгіні сабақтағы керек емес болған, артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар (жазыңыздар). Ал бүгіні ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар) .
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі..
Оқушылар назарларын сабаққа аудару.
Психологиялық дайындық:
Біздер тату баламыз,
Өсіп алға барамыз.
Есептерді шығарып,
Біз білімді бламыз.
ІІ.Үй тапсырмасын тексеру:
Дәптерлерінен үй тапсырмасын тексеру.
Дәптерлерді ауыстырып, көркем жазуды жазу. Күн ретін жазу.ІІІ. Қызығушылықты ояту:
-         Балалар, терезеге қарайықшы қазір жылдың қай мезгілі?
-         Қандай ай?
-         Осы желтоқсан айында қандай мерекелер бар?
-         Жаңа жыл мерекесіне біз ортаға не құрамыз?
-         Ендеше, біз де бүгін  жасыл шырша құрамыз.
ІҮ. Жаңа сабақ.
1.     Шыршаны әкелу.
№1 есепті шығару:
а) 2 * 10                    23 * 10                        234 * 10
    2 * 100                  23 * 100                      234 * 100
    2 * 1000                23* 1000                    234 * 1000
— Кез келген санды 10, 100, 1000 сандарына көбейту үшін не істеу керек?
ә) 20: 10                      230: 10                      2340: 10    200: 100                  2300: 100                  23400: 100
    2000: 1000              23000: 1000              234 000: 1000
-         Санды 10, 100, 1000 сандарына бөлу үшін не істедік?
2.     Шыршаны безендіру.
 Әр оқушыға жеке – жеке тапсырмалар беремін. Сендер сол тапсырмаларды дұрыс орындаған сайын шыршамыз әдемілене түседі.
№2
<p
www.jospar.kzБарлық пәннен күнделікті сабақ жоспарларорта және қысқа мерзімді сабақ жоспарлар</p
1-    тапсырма98: 10
                           
2-    тапсырма987: 100
3-    тапсырма                          
 9876 :1000
 №3
4-    тапсырмаМына сандардың ішінен 10- ға қалдықсыз бөлінетіндерді  тізіп жаз:  3784, 3780, 3700, 3000, 4873, 7870, 4800, 4000.
5-    тапсырмаМына сандардың ішінен 100- ге қалдықсыз бөлінетіндерді тізіп жаз:  3784, 3780, 3700, 3000, 4873, 7870, 4800, 4000.
3.     «Баспалдақ» ойыны.
-         Біз шыршаның басына жұлдызды ілу үшін баспалдаққа шығу керекпіз.
Оқулығымыздағы №4 есепті шығарайық.
 
Ү. Сергіту сәті:
Логикалық есептер: (жұмбақ есептер)
1.Аулада 5 үйрек,
Қорада 3 үйрек.
1 үйрек тығылды,
Қалғаны неше үйрек? (5 + 3) – 1 = 7
2. Он асықтың төртеуін,
Досың сұрап алады.
Айтшы сонда нешеуі,
Өз қолында қалады? 10 – 4 = 6
1.    Шыршаның шамын жағу.
№7 Есеп құрастырып және оны шығару:
 
ЖылдамдықУақытҚашықтық? Бірдей4 сағат240 км
5 сағат?
t – 4 сағ                                           
s – 240км
v — ?v = 240 км: 4сағ  = 60 км/ сағ 
 
 
ҮІ. Бекіту:
Сәйкестендіру тесті:
 
2 * 10                                 4400          
23 * 10                               20
44 * 100                             6
55 * 1000                           230
600: 100                            92
50: 10                                55000
92000: 1000                      5                 
ҮІІ. Үйге тапсырма беру:
№6          122 – бет
Оқушылардың білімін бағалау.

КҮНІ : 13.11.15ж ПӘНІ : Әдебиеттік оқу Мұғалімі:Жандосова .Л.С.
Сабақтың тақырыбы Бетпақдала
Сабақтың мақсаты Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойланып, талқылауға, өздігінен жұмыс істеуге. . Сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Оқушыларды белсенділікке , жан-жақтылыққа, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. Достарын ,өзін-өзі бағалай білуін қалыптастыру
Сабақтың типі Жаңа тақырыпты меңгерту
Сабақ түрі Жаңа сабақ
Күтілетін нәтиже Сабақ барысында проблемалық тапсырмалармен жұмыс істеу барысында оқушылардың жүйелі ойлау дағдылары дамиды. Мәтінмен өз беттерінше жұмыс істеу, қорытындылау дағдылары дамиды. Жеңілден қиынға өте алады.Оқушылар да топта белсенді.Жан-жақты ойлана алады. Қорықтар туралы сұрақтарға шапшаң,тез ауызша ,жазбаша жауап бере алады. Сұрақтарды жеке өзі талдап жауап бере алады,сыни тұрғыдан болжайды. Өзін-өзі , бірін-бірі бағалай алады. Топ ішінде пікір алмаса алады, басқа топтардың жұмысына сын айта алады. Алған білімдеріне қорытынды жасай алады.
Сабақтың кезеңдері Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ұйымдас
тыру Бағалау Ресурстар
Ұйымдастыру кезеңі
2 мин. Амандасу. Түгендеу. «Жылы сөз» оқушыларды шеңберге тұрғызу.
Топ басшысын тағайындау.
Бір-біріне жылы сөздер айтады.
Түстерге қарай топқа бөлінеді. Шапалақ әдісімен топқа бөлу екі шапалак екі адамнан, үш шапалақ үш адамнан ,төрт шапалақ төрт адамнан топ Үй тапсырмасын тексеру Оқушылардың бағалауын қадағалау Жұппен бағалайды. Жұппен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау. Жаңа тақырып Дала, шөл дала туралы слайд көрсету.
Оқушылар өз ойларын . Мәтінмен жұмыс
«Тірек белгілер» әдісін қолдану А) мәтінді оқыту, топқа бөліп беру
Ә)Мәтін бойынша ассоцация құрату.
Мәтінді оқиды, түсінеді, асс. құрас.
Қорғайды.
Топпен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау. Оқулық
Бағалау парағы
Сұхбаттасу
5 минут
«Сұқ саусақ»
стратегиясы
«Сұқ саусақ» стратегиясы бойынша сұрақтар қойғызу .
Сұрақтарын басқа топтарға жекелеген оқушыны атау арқылы қояды. Жауаптарын сұрақ қоюшы топ бағалау смайликтері арқылы қояды. Топпен жұмыс
Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау.
Оқулық
Бағалау парағы
смайликтер
Сергіту сәті Жаттығу жұмыстарын көрсету Топтар жаттығу орындайды. Топпен жұмыс Интерактивті тақта.
Деңгейлік тапсырмалар
Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру
А. Мәтін даланы бойынша суреттеу
В қысқаша түсінігін сызбамен көрсету
3 .С.сұраққа жауап беру Әр деңгей бойына оқушылар жұмыс жасайды Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Деңгейлік тапсырмалар жазылған парақтар,
оқулық
Дәптермен жұмыс
«дұрыс, дұрыс емес»
Сөйлемдердің бұрыс немесе дұрыс екенін жұппен талдатып жазғызу. Дұрыс болмаса, олар ұйғарымды дұрыс етіп жазу керек.
Оқушылар жұппен жұмыс жасайды
Жұппен жұмыс
Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Оқулық
ойын ойнату. Топтарға тапсырма беру.
Топтар келісіп, қойылым қояды. Топпен жұмыс Топтар бірін-бірі бағалайды. Қорытындылау
«Кубизм» әдісін қолдану
Бағалау
Оқушылардың бағалауын басқарады.
Бағалау парақтары бойынша қорытынды шығарады. Топпен жұмыс Формативті
Оқушы тарапынан өзін –өзі бағалау және өзгені бағалау Бағалау парақтары
Үйге тапсырма:
Мәтінді аоқып мазмұнын айтып келу.
Сурет салу.
Рефлексия Екі жұлдыз, бір тілек арқылы кері байланыс жасату
Не сәтті болды? Ескеру керек!

Приложенные файлы


Добавить комментарий