Ба?ылау ж?мыстарыны? жина?ы 6 класс


Бақылау жұмысы №1
5-сыныпта өтілген материалдарды қайталау
І нұсқа
Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар:
6,5(х+3)-234х, мұндағы х=1,6
Сандарды салыстырыңдар:
* 4 * және * 8 2) ** 7 және 3***
3)76 * 2 * және 73 *9*
Қорапшаның ұзындығы, ені және биіктігі натурал сандармен өрнектелген. Оның көлемі 105 см3. Қорапшаның өлшемдерін табыңдар.
Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар.
Токарь тапсырманың 79-сін орындағанда, тапсырманың жартысынан 35 бөлшекті артық дайындады. Токарь тапсырма бойынша неше бөлшек дайындауы керек?
Қорытпаның 58 %-і мыс, 24 %-і мырыш, ал қалғаны қорғасын. Қорытпадағы қорғасын 270 г. Қорытпаның массасын табыңдар.
Өрнектің мәнін табыңдар:
634-2,9*4+758-3,25:78ІІ нұсқа
Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар:
5,6(4+х)-314х, мұндағы х=1,8
Сандарды салыстырыңдар:
* 9 және **4 2) ***5 және **9
3)47* * 9 және 74 **2
Тік бұрышты параллепипедтің ұзындығы, ені және биіктігі натурал сандармен өрнектелген. Оның көлемі 273 см3. Тік бұрышты параллепипедтің өлшемдерін табыңдар.
Саяхатшы межелеген қашықтықтың 35-ін жүргенде, барлық жүруге тиісті жолдың жартысынан 5,7 км артық жүрді. Саяхатшы неше км қашықтыққа баруды межелеген?
Дүкенге сатуға әкелінген көкөністің бірінші күні 35 %-і, екінші күні 28 %-і сатылды. Үшінші күні қалған 333 кг көкініс сатылды. Дүкенге барлығы неше кг көкөніс әкелінген?
Өрнектің мәнін табыңдар:
425+1,75:0,41-356-113*4Бақылау жұмысы №2
Қатынастар. Екі санның проценттік қатынасын таббу. Пропорция.
І нұсқа
Қатынастың белгісіз мүшесін табыңдар:
х:6=7; 9,2:х=4; 45:х=81518; 1,52,1; 432; 57 қатынастарынан пропорция құрыңдар.
Үшбұрыштың қабырғаларының қатынасы 4:3:5 қатынасындай. Оның ең ұзын қабырғасы мен ең қысқа қабырғасының ұзындықтарының қосындысы 24 см-ге тең. Үшбұрыштың периметрі неше сантиметр?
Есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар.
Тік төртбұрыштың ауданы 120 см2, ұзындығы 15 см. Тік төртбұрыштың енін өзгертпей, ұзындығын 20%-ке кеміткендегі оның ауданын табыңдар.
Есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар.
Массасы 300 г, концентрациясы 20% ас содасына 100 г су құйылды. Соңғы ерітіндінің концентрациясын табыңдар.
Пропорциядағы х-ті табыңдар.
х+516=33,2ІІ нұсқа
Қатынастың белгісіз мүшесін табыңдар:
х:3=8; 6,8:х=4; 23:х=8929; 2,53,5; 57; 627 қатынастарынан пропорция құрыңдар.
Үшбұрыштың қабырғаларының қатынасы 7:5:9 қатынасындай. Оның ең ұзын қабырғасы мен ең қысқа қабырғасы ұзындықтарының қосындысы 8 см-ге тең. Үшбұрыштың периметрі неше сантиметр?
Есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар.
Тік төртбұрыштың ауданы 204 см2, ені 12 см. Тік төртбұрыштың ұзындығын өзгертпей, енін 25%-ке кеміткендегі оның ауданын табыңдар.
Есепті пропорция құру арқылы шығарыңдар.
Массасы 200 г, концентрациясы 15% қантты су ерітіндісінде 50 г қант қосылды. Соңғы ерітіндінің концентрациясын табыңдар.
Пропорциядағы х-ті табыңдар.
х-512=67,5
Бақылау жұмысы №3
Тура пропоционал шамалар. Кері пропоционал шамалар. Шеңбердің ұзындығы. Дөңгелектің ауданы. Масштаб.
І нұсқа.
Қатынастардан пропорция құрыңдар.
7,56; 9,68; 54; 65Пропорциядағы х-ті табыңдар.
8,47=4х10,5; 2) 2х7=12,88 Пойыз 90 км/сағ жылдамдықпен жүріп, бірінші стансадан екінші стансаға 2 сағ 36 минутта келеді. Егер пойыз жылдамдығын 20% кемітсе, екінші стансаға неше мин кешігіп келеді?
Ақтоғай стансасынан Достық стансасына дейінгі темір жолдың ұзындығы 309,6 км. Оның картадағы ұзындығы 8,6 см. Картаның масштабын табыңдар.
Е және F жиындарының бірігуінде 18 элемент болса, қиылысуында 4 элемент бар. Егер F жиынында 10 элемент болса, Е жиынында неше элемент бар? Есептің шешуін Эйлер-Венн дөңгелектерімен кескіндеңдер.
ІІ нұсқа.
Қатынастардан пропорция құрыңдар.
7,23; 95; 3,62; 9,64Пропорциядағы х-ті табыңдар.
1,28х9,6=3,28; 2) 1123,5х=3,62,25 Пойыз 75 км/сағ жылдамдықпен жүріп, бірінші стансадан екінші стансаға 2 сағ 24 минутта келеді. Егер пойыз жылдамдығын 20% арттырса, екінші стансаға межелеген уақыттан неше мин ерте келеді?
Қызылордадан Жезқазғанға дейінгі автомобиль жолының ұзындығы 414,4 км. Оның картадағы ұзындығы 11,2 см. Картаның масштабын табыңдар.
К жиынында 7 элемент, жиынында 9 элемент бар. Егер К және L жиындарының қиылысуында 4 элемент болса, бірігуінде неше элемент бар? Есептің шешуін Эйлер-Венн дөңгелектерімен кескіндеңдер.

Бақылау жұмысы №4 (І тоқсандық)
Рационал сандар. Санның модулі.
Рационал сандарды салыстыру.
І нұсқа
Координаталық түзу сызып, В(1) нүктесін белгілеңдер. В(1) нүктесінен оң бағытта 2 бірлік кесіндіге тең қышықтықта D нүктесін, теріс бағытта 3 бірлік кесіндіге тең қашықтықта Е нүктесін белгілеңдер. D нүктесін, Е нүктесін координаталарымен жазыңдар.
Жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай таңбаны қойыңдар:
–(*7)=-7: 2) -813=813 3) –(*4,1)=-4,1
Теңсіздіктерді қанағаттандыратын барлық бүтін сандарды табыңдар:
-6<х<3; 2) -5<х<0
х-ті табыңдар:
х-1=6; 2) 4х=20; 3) х+7=11.Салыстырыңдар:
|-13| және |3| 2) -512 және-12
3)-99 және 0,1
Көл жағасындағы А пунктінен В пунктіне дейінгі арақашықтықты қайық 2 сағ жүзеді. Осындай арақышықтықты сал өзенде 6 сағ жүзеді. Егер қайық өзенде ағысқа қарсы жүзсе, осындай арақашықтықты неше сағат жүзеді?
І нұсқа
Координаталық түзу сызып, А(-2) нүктесін белгілеңдер. А(-2) нүктесінен оң бағытта 5 бірлік кесіндіге тең қышықтықта В нүктесін, теріс бағытта 3 бірлік кесіндіге тең қашықтықта С нүктесін белгілеңдер. В нүктесін, С нүктесін координаталарымен жазыңдар.
Жұлдызшаның орнына теңдік тура болатындай таңбаны қойыңдар:
–(*8)=8: 2) -213=-213 3) –(*14,9)=14,9
Теңсіздіктерді қанағаттандыратын барлық бүтін сандарды табыңдар:
1) -4<х<5; 2) -8<х<0
х-ті табыңдар:
х+1=4; 2) 3х=21; 3) х-9=15.Салыстырыңдар:
|-17| және |5| 2) -715 және 13
3)-88 және 0,9
Өзен жағасындағы А айлағынан В айлағына дейінгі арақашықтықты сал 30 сағ жүзеді. Каетер осындай арақышықтықты көлде 5 сағ жүзеді. Егер катер өзенде ағысқа қарсы жүзсе, осындай арақашықтықты неше сағат барады?

Бақылау жұмысы № 5
Рационал сандарды қосу және азайту. Координаталық түзудегі екі нүктенің арақышықтығы.
І нұсқа
Есептеңдер:
1)1,35-4,6; 2) - 56--123;
3) -0,6- 17; 4) 127-(-5314)+-834Өрнектің мәнін табыңдар:
a-b-c, мұндағы a=-5,7; b=2,5; c=-9,6
Жақшаны ашып, алгебралық өрнектің мәнін тиімді тәсілмен табыңдар:
-2,9+317-4211+3,1-317-5911А=-3,6 нүктесі АВ кесіндісінің шеткі нүктесі, ал С(1,4) нүктесі – оның қақ ортасындағы нүкте. АВ кесіндісінің шеткі нүктесі болатын В нүктесінің координатасын табыңдар.
А(а) және В(b) нүктелерінің арақашықтығын табыңдар. Мұндағы:
а=-4,3; b = 5
a=-7,4; b = -1,8
Теңдеуді шешіңдер:
6,2*0,8-х=7,56
–у-513=2569,5-(-х)=-0,25
І нұсқа
Есептеңдер:
1)1,45-3,8; 2) - 38--234;
3) -0,8- 23; 4) 156-(-314)+-7512Өрнектің мәнін табыңдар:
a-b+c, мұндағы a=-4,9; b=7,2; c=-1,3
Жақшаны ашып, алгебралық өрнектің мәнін тиімді тәсілмен табыңдар:
519-4,6-2512+6,4-519-5813Е(-7,4) нүктесі – EF кесіндісінің шеткі нүктесі, ал К(-1,4) нүктесі – оның қақ ортасындағы нүкте. EF кесіндісінің шеткі нүктесі болатын F нүктесінің координатасын табыңдар.
С(с) және D(d) нүктелерінің арақашықтығын табыңдар. Мұндағы:
c=2,6; d = -3,4
c=-8; d = -2,5
Теңдеуді шешіңдер:
1) 3,8 *1,2 -m=7,26
2) – n - 218=3563) 8.7-(-m)=-5,2
Бақылау жұмысы №6
Рационал сандарды көбейту және бөлу.
Рационал сандарға амалдар қолдану.
І нұсқа
Жұлдызшаның (*) орнына теңдік тура болатын сандарды қойып жазыңдар.
(-7) ∙*=-56; 3) (*) ∙-23=-6;
(*)∙-8=12; 4) -56∙(*)=0,5Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар:
2,7 ∙ (а – 5 ) – 9а, мұндағы а=2;
(b – 7,5): (-3), мұндағы b=4,2.
Теңдеуді шешіңдер:
х+5829-118=115 2) 5(8,1+3х) =0
Стансаға жақындаған пойыз әрбір секунд сайын жылдамдығын – 0,4 м/с-қа өзгертті. Пойыз 25 секундта жылдамдығын қаншаға өзгертеді?
Амалдарды орындаңдар:
513-8:179259-323∙0,45Бөлшекті тиімді тәсілмен қысқартыңдар:
0,48∙-4,9∙2,8-3,5 ∙4,2 ∙1,12І нұсқа
Жұлдызшаның (*) орнына теңдік тура болатын сандарды қойып жазыңдар.
(*) ∙-9=-72; 3) (*) ∙-49=-16;
(-6)∙*=21; 4) -58∙(*)=0,5Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар:
1) (m-9,8) : (-1,4), мұндағы m=7;
2)1,7 ∙ (n – 3)-5n, мұндағы n=5
Теңдеуді шешіңдер:
34-x38-23=37 2) 3∙(4x-7.6) =0
Аялдамаға жақындаған троллейбус әрбір секунд сайын жылдамдығын – 0,11 м/с-қа өзгертті. Троллейбус жылдамдығын 30 секундта қаншаға өзгертеді?
Амалдарды орындаңдар:
456-9:3132112-438∙611Бөлшекті тиімді тәсілмен қысқартыңдар:
0,68∙4,8∙(-2,8)1,7 ∙0,32 ∙4,8
Бақылау жұмысы №7 (ІІ тоқсандық)
Айнымалылары бар өрнектер. Рационал сандарды көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Жақшаларды ашу.
І нұсқа
Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңдар:
1,8-2,4(5а+3), мұндағы а =347,2+1,5(3-4b), мұндағы b=23Айнымалының қандай мәнінде өрнектің мағынасы болады?
n+42n-7; 2) m-23m+1Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:
2ах-4bx+6cx; 2) 1,5mn+3mk-4,5mp
Бірінші құбырдан аққан сумен бак с минутта толтырылса, екінші құбырдан аққан сумен бак d минутта толтырылады. Егер су екі құбырдан қатар ақса, бак неше минутта толады?
Координаталық түзу бойындағы А(4,3+х) және В(х-1,7) нүктелерінің арақышықтығын табыңдар.
Теңдеуді шешіңдер.
3(х-2)-5(х+1,8) =2ІІ нұсқа
Жақшаны ашып, өрнектің мәнін табыңдар:
1) 3,2 - 2,4(5с+2), мұндағы с =160,9+2,5(7- 4d), мұндағы d = 25Айнымалының қандай мәнінде өрнектің мағынасы болады?
а+94а-5; 2) b-36a+1Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарыңдар:
3bх-6by+9b; 2) 1,8nx+5,4 ny+9nz
Екі қала арасындағы қашықтықты жүк машинасы m сағ, ал жеңіл машина – n сағ жүреді. Егер сол қалалардан бірдей уақытта шыққан жүк машинасы мен жеңіл машина бір-біріне қарама-қарсы жүрсе, олар неше сағ кездеседі?
Координаталық түзу бойындағы Е(х+2,4) және Ғ(х-1,6) нүктелерінің арақышықтығын табыңдар.
Теңдеуді шешіңдер.
2(х-3)-7(х+1,5) =3,5Бақылау жұмысы №8
Жақшаларды ашу. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру.
Теңбе-тең түрлендіру
І нұсқа
1. Жақшаларды ашып, өрнектерді теңбе-тең түрлендіру
1) 2(a+3b)-(c-d); 2) 0,3(3a-2)+(b+2):3) 1,5(4a-3)-5(b+2).
2. Теңбе-тең өрнектерді таңдап алып, теңбе-теңдік құрастырыңдар:
1) 1,3(a-7) және 1,3a-9.1; 3) 5(x-x) және 5;
2) 4(x+3) және 4x+3; 4) 2a-9 және 3a-(a+9).
3. Жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер:
1) 1,5х-2-(4х-3); 2) –(3х+5у)+(х-у).
4. Өрнектің мәні х–ке тәуелсіз екенін дәлелдеңдер:
1) 2(1,5х-1)-0,6(5х-3); 2) 0,75(8х+1)-(3(2х+5).
5. Жаяу адам мен велосипедшінің арақышықтығы 6,3 км. Велосипедшінің жылжамдығы жаяу адамның жжылдамдығынан 3,5 есе артық. Егер олар 20 минуттан со, кездесетін болса, жаяу адамның жылдамдығын табыңдар.
ІІ нұсқа
1. Жақшаларды ашып, өрнектерді теңбе-тең түрлендіру
1) 4(m-3n)-(k+l); 2) 0,2(3m+8)+(-m-2):3) 1,3(2a-5)-4(b+3).
2. Теңбе-тең өрнектерді таңдап алып, теңбе-теңдік құрастырыңдар:
1) 3x-5 және 2x+(x-5); 3) 5(x-x) және 5;
2) 0,9(n-n) және 0,9; 4) 6(a+2) және 6a+2
3. Жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер:
1) 3-1,4x-(8-5x); 2)-(2x+3y)+(x-2y).
4. Өрнектің мәні х–ке тәуелсіз екенін дәлелдеңдер:
1)1,6(5y+2)-2(4y-3); 2)4(3y-1)-1,5(8y-1).
5. Мотоциклші мен велосипедші бір пунктен бірдей уақытта бір-бірінен қарама-қарсы бағытта шықты. Мотоциклшінің жылдамдығы велосипедшінің жылдамдығынан 2,5 есе артық. Егер 45 минут өткеннен кейін олар бір-бірінен 31,5 км қашықтықта болса, велосипедшінің жылдамдығы минутына неше метр болатынын табыңдар.
Бақылау жұмысы №9
Санды теңдіктер. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер.
І нұсқа
1.Тура санды теңдіктерді мүшелеп:
1) қосыңдар: 2) көбейтіңдер:
0,9*-2 = 5,4 : 3 6,5 - 7=-0,5
185092322399276200219075 6 : 1,5 = 8*0,5 4=1,2+2,8
?=? ?=?
2. Теңдеуді шешіңдер:
3х+25-1=7+4x3 .3. Есепті сызықтық теңдеу құру арқылы шығарыңдар.
Астанадан Көкшетауға дейін автобус 5,5 сағ жүреді. Егер автобус жылжамдығын 10 км/сағ кемітсе, осы арақашықтықты 1 сағ 15 мин уақыт артық жүреді. Астанадан Көкшетауға дейін неше километр?
4. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеуді шешіңдер:
1) х-1+4=7; 2) 5x -8,8=-x+6,2
5. а-ның қандай мәнінде:
1) ах=-3 теңдеуінің түбірі болмайды;
2) (3+а)х=2-a теңдеуінің түбірі х=4 болады?
ІІ нұсқа
1.Тура санды теңдіктерді мүшелеп:
1) қосыңдар: 2) көбейтіңдер:
0,6*(-4) = 12:(-5) 4,3 - 5=-0,7
185092322399276200219075 7 : 1,4 = 2,5*2 9=2,6+6,4
?=? ?=?
2. Теңдеуді шешіңдер:
2х-53+1=3х+24 .3. Есепті сызықтық теңдеу құру арқылы шығарыңдар.
А станциясынан В станциясына дейін пойыз3,5 сағ жүреді. Егер пойыз жылдамдығын 20км/сағ кемітсе, онда осы аралықты алғашқыдан 1 сағ артық уақыт жүреді. А және В станцияларының арақашықтығын табыңдар.
4. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеуді шешіңдер:
1) у+1-7=4; 2) 2x +7,4=-x+19,4
5. d-
5. d-ның қандай мәнінде:
dx=-2 теңдеуінің түбірі болмайды;
(d+2)x=10+d теңдеуінің түбірі x=-3 болады?
Бақылау жұмысы №10
Санды теңсіздіктердің қасиеттері. Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер және олардың жүйелері. Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу.
І нұсқа
Егер 3< a <8 болса:
a+2; 2) -2a; 3) a-5; 4) a2өрнектерінің мәндерін бағалаңдар.
Координаталық түзуді пайдаланып:
-∞;5 және -∞;10 сан аралықтарының қиылысуын жазыңдар;
-2; +∞ және -2; +∞ сан аралықтарының бірігуін жазыңдар.
Теңсіздіктерді шешіп, шешімдер жиынын координаталық түзуде кескіңдеңдер:
4(3+х)-(х-1)<2х+5;
8<3х+2<17.
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:
3х+2-4≥0х4-х2≤1Теңсіздікті шешіңдер.
2х-5≤6Тік төртбұрыштың периметрі 32 см-ден кем. Оның ұзындығы 11 см. Тік төртбұрыштың енін табыңдар.
ІІ нұсқа
Егер 4< b <9 болса:
b+2; 2) -3b; 3) b-5; 4) b2өрнектерінің мәндерін бағалаңдар.
Координаталық түзуді пайдаланып:
1) -3; +∞ және 4; +∞ сан аралықтарының қиылысуын жазыңдар;
2) -∞;3 және -2; +∞ сан аралықтарының бірігуін жазыңдар.
Теңсіздіктерді шешіп, шешімдер жиынын координаталық түзуде кескіңдеңдер:
3(х-2)-(1+x)>4х+3;
9<4х+3<17.
Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер:
2х+6-5x≥0х6-х2≤1Теңсіздікті шешіңдер.
13х+4≥1Тік төртбұрыштың периметрі 26 см-ден артық. Оның ені 5 см. Тік төртбұрыштың ұзындығын табыңдар.
Бақылау жұмысы №11 (ІІІ тоқсандық)
Координаталық жазықтық. Графиктер. Осьтік симметрия. Центрлік симметрия.
І нұсқа
Екі түзудің қиылысуынан пайда болған вертикаль екі бұрыштың қосындысы 1400-қа тең. Осы екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың әрқайсысының градусдық өлшемін табыңдар.
Координаталық жазықтықта ABCD квадратының үш төбесінің координаталары: А(2; 5); В (6; 5); С(6; 1) бойынша төртінші төбесі D-ның координаталарын тауып, квадрат сызыңдар. Квадраттың периметрін бірлік кесінді есебімен табыңдар.
9-суретте Мирастың үйден стадионға барып, одан үйге қайтқан графигі кескінделген.

1) Мирас үйден шығып, 10 мин жүрген соң үйден неше метр қашықтықта болды?
2) Мирас стадионда қанша уақыт болды?
3) Мирас стадионнан үйіне қайтқанда неше метр минут жылдамдықпен жүрді?
Координаталық жазықтықта А(-2; 5) нүктесі төбесі болатын, АВСD квадратының К(1; 2) нүктесі – симметрия центрі. Квадраттың В, С және D төбелерін тауып, оны координаталарымен, жазыңдар.
Теңдеуді шешіңдер:
1) 2х-52=х+93-1,5; 2) у+3=6Теңсіздікті шешіңдер:
2+х<3х-4; 2) 2х+3>5ІІ нұсқа
Екі түзудің қиылысуынан пайда болған вертикаль екі бұрыштың қосындысы 1200-қа тең. Осы екі түзудің қиылысуынан пайда болған бұрыштардың әрқайсысының градусдық өлшемін табыңдар.
Координаталық жазықтықта ABCD тік төртбұрыштың үш төбесінің координаталары: А(1; 1); В (1; 5); С(7; 5) бойынша төртінші төбесі D-ның координаталарын тауып, тік 45нтөртбұрыш сызыңдар. Тік төртбұрыштың периметрін бірлік кесінді есебімен табыңдар.
10-суертте саяхатшының қозғалыс графигі кескінделген.

Саяхатшы қандай жылдамдықпен жүрді?
Саяхатшы неше сағат демалды?
Саяхатшы 15 км қашықтыққа қанша уақытта барды?
Координаталық жазықтықта А(-2; 2) нүктесі төбесі болатын, АВСD квадратының Е(1; -1) нүктесі – симметрия центрі. Квадраттың В, С және D төбелерін тауып, оны координаталарымен, жазыңдар.
Теңдеуді шешіңдер:
1) 3х-42=6-х+23; 2) х+2=8Теңсіздікті шешіңдер:
5+х<2х+9; 2) 4+3х>7Бақылау жұмысы №12
І нұсқа
Функция. Сызықтық функция және оның графигі.
у=-23x+2 функциясы х-тің қандай мәндерінде:
оң мәндердә қабылдайды;
теріс мәндерді абылдайды?
y=kx тура пропорционалдығының графигі:
А(-2; 4); 2) А(2; 3) нүктелері арқылы өтеді. Тура пропорционалдықты формуламен жазыңдар.
15-суретте сызықтық функцияның графигі берілген. Функциялрадың әрқайсысын формуламен жазыңдар.

y=-0,5x+2 және y=x+5 фунцияларының бір координаталық жазықтықта салып, олардың қиылысу нүктелерін координаталарымен жазыңдар.
Сызықтық функция f(x)=1,5x+l формуласымен берілген. Егер:
f(2)=11; 2) f(6)=16 болса, онда l-дің мәнін табыңдар.
y=3x+5 сызықтық функциясының графигімен графигі:
паралель;
қиылыстын функцияны формуламен жазыңдар.
ІІ нұсқа
у=1,5x+3 функциясы х-тің қандай мәндерінде:
1)оң мәндердә қабылдайды;
2)теріс мәндерді абылдайды?
у=kx тура пропорционалдығының графигі:
А(2; 6); 2) А(-4; 2) нүктелері арқылы өтеді. Тура пропорционалдықты формуламен жазыңдар.
16-суретте сызықтық функцияның графигі берілген. Функциялрадың әрқайсысын формуламен жазыңдар.

y=-0,5x+2 және y=-2x+5 фунцияларының бір координаталық жазықтықта салып, олардың қиылысу нүктелерін координаталарымен жазыңдар.
Сызықтық функция f(x)=3x+l формуласымен берілген. Егер:
f(2)=14; 2) f(-2)=1 болса, онда l-дің мәнін табыңдар.
y=-2x+4 сызықтық функциясының графигімен графигі:
1)паралель;
2)қиылыстын функцияны формуламен жазыңдар.
Бақылау жұмысы №13
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі.
І нұсқа
7х+3у=14 теңдеуінің шешімдері:
1) (х;7) 2) (х;0)
х-тің мәнін табыңдар.
7,5х+3у=12 теңдеуінің графигін салыңдар. Графиктің Оу – ординаталар осімен қиылысу нүктесінің координаталарын жазңдар.
Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңдер.
5х+3у=23х-2у=24Теңдеулер жүйесін құрып, оны алмастыру тәсілімен шешіңдер.
19 м матадан 6 жейде 5 көйлек тігіледі. 2 жейде тігу үшін қажет мата 1 көйлек тігу үшін қажет матадан 1 м артық. Бір жейде тігу үшін неше метр мата қажет? Бір көйлек тігу үшін неше метр мата қажет?
Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер:
х+у=2-х+3у=6Теңсіздікті шешңдер:
12(х-1)<5х+9.
ІІ нұсқа
3х+5у=15 теңдеуінің шешімдері:
1) (5;у) 2) (-5;у)
х-тің мәнін табыңдар.
2х+у=-4 теңдеуінің графигін салыңдар. Графиктің Оу – ординаталар осімен қиылысу нүктесінің координаталарын жазңдар.
Теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіңдер.
4х+5у=433х-2у=15Теңдеулер жүйесін құрып, оны алмастыру тәсілімен шешіңдер.
3 дәптер мен 2 қаламсаптың құны 230 тг. 8 дәптер бір қаламсаптан 170 тг қымбат. Дәптердің бағасы неше теңге? Қаламсаптың бағасы неше теңге?
Теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңдер:
4х+3у=-12-х+у=-4Теңсіздікті шешңдер:
4(х+2)>5х+3.
Бақылау жұмысы №14
6-сыныпта өтілген тақырыптар бойынша жылдық қорытынды бақылау жұмысы
І нұсқа
Жақшаларды ашып, өрнектерді ықшамдаңдар.
х(у+m)-y(x+m)-m(x+y).
2515a+12b+45bЕсепті пропорция арқылы шығарыңдар.
Ұзындығы 900 м пойыз көпірден 1 мин 15 с уақытта, ал бағдаршам тұсынан 45 секундта өтті. Көпірдің ұзындығын табыңдар.
Теңдеуді шешіңдер.
15+2х3=3-4х5; 2) 5х=8+3хЕгер 3<х<8 және 5<у<9 болса, х+у, ху-ті бағалаңдар.
у=14х-1 функциясының графигін салыңдар. Графиктің координаталар осьтерімен қиылысу нүктелерін тауып, осы нүктелерді координаталарымен жазыңдар.
Теңдеулер жүйесін құрып, оны тиімді тәсілмен шешіңдер.
Марат пен Есенде барлығы 36 марка болды. Егер Марат маркаларының 40 %-ін Есенге берсе, онда оның маркалары Есеннің маркаларынан 2 есе кем болады. Алғашқыда Маратта неше марка болған? Есенде неше марка болған?
І нұсқа
Жақшаларды ашып, өрнектерді ықшамдаңдар.
a(b-c)+b(c-a)+c(a+b).
348a+23b+12bЕсепті пропорция арқылы шығарыңдар.
Пойыз ұзындығы 600 м тоннельді 1 мин 30 с уақытта, ал бағдаршам тұсынан 50 с өтті. Пойыздың ұзындығын табыңдар.
Теңдеуді шешіңдер.
15+2х3=3-4х5; 2) 5х=8+3хЕгер 3<х<8 және 5<у<9 болса, х+у, ху-ті бағалаңдар.
у=14х-1 функциясының графигін салыңдар. Графиктің координаталар осьтерімен қиылысу нүктелерін тауып, осы нүктелерді координаталарымен жазыңдар.
Теңдеулер жүйесін құрып, оны тиімді тәсілмен шешіңдер.
Марат пен Есенде барлығы 36 марка болды. Егер Марат маркаларының 40 %-ін Есенге берсе, онда оның маркалары Есеннің маркаларынан 2 есе кем болады. Алғашқыда Маратта неше марка болған? Есенде неше марка болған?

Приложенные файлы


Добавить комментарий