Рабочая программа доп. для 4 класса


Татар теле фәненнән өстәмә сәгать буенча эш программасы
4 сыйныф
Аңлатма язуы
Татар теле фәненнән өстәмә сәгать буенча эш программасы Дәүләт стандартының Федераль компонентына нигезләнгән башлангыч мәктәпләрнең татар теле фәненнән үрнәк программасына, “Перспектив башлангыч мәктәп” концепциясенә һәм Федераль дәүләт белем стандартлары (ФГОС) таләпләренә нигезләнеп төзелде.
Программа 34 сәгатькә (атнага 1 сәгать) исәпләнгән.

Татар теле дәресенең максаты
- булган белемнәрне системага салу, тирәнәйтү, яңа мәгълүмат бирү, теоретик белемнәрне үзләштерү һәм аларны ныклы күнекмәгә әверелдерү;
-укучыларда уңышлы аралашу сәләте булдыру-әйтмә һәм язма сөйләмне үстерү, кара-каршы сөйләшү осталыгы, монолог төзү һәм шулай ук гомуми культура күрсәткече булган грамоталы язу күнекмәләре булдыру, укучыларны тел фәненең төп мәгълуматлары белән таныштыру һәм шулар нигезендә аларның тамга символик һәм логик фикерләвен үстерү, татар теленең башка телләр белән берлектә дөньяның фәнни картинасын тудыруда катнашуы,аның милләтне саклап калуда, халыкның, шәхеснең үзенчәлеген югалтмауда ышанычлы нигез, җәмгыятнең яшәешенә зарури шарт булуы турында күзаллау барлыкка китерү.
Бурычлары
-балаларның сөйләм осталыгын, фикерләү сәләтен һәм иҗади хыялын үстерү, ана телендә аралашу максатына, бурычларына,шартларына туры килгән тел чаралары сайлый белергә, уй-фикерләрен төгәл белдерергә һәм әңгәмәдәше әйткәнне тәңгәл аңларга күнектерү
-телнең лексикасы,фонетикасы һәм грамматикасы буенча программада күрсәтелгән башлангыч белемнәрне үзләштерүгә ирешү
-укучыларда дөрес уку һәм язу күнекмәләре булдыру, диологта катнашырга һәм аларны зур, катлаулы булмаган монолог тибында төзеп әйтергә, тасфирлама, хикәяләү, фикер йөртү төрендәге кечкенә текстлар төзергә өйрәтү, уңышлы аралашу сәләте тәрбияләү
4 нче сыйныф укучыларының белем дәрәҗәләрендә булачак нәтиҗәләр
сүзләрдәге орфограммаларны танып, аларның язылышын кагыйдәләргә нигезләнеп аңлату;
үтелгән орфограммалар кергән 75—80 сүзле текстны хатасыз, каллиграфик күчереп һәм ишетеп, тиңдәш кисәкләр янында тиешле тыныш билгеләрен дөрес куеп язу;
—дөнья, болыт тибындагы сүзләргә аваз-хәреф анализы ясау;
—сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү: тамырын һәм ку¬шымчасын табу, кушымчаларның төрен билгеләү, кушма һәм парлы сүзләрне аерып күрсәтү;
—сүзләрне сүз төркеме булу ягыннан тикшерү: исемнең сан, килеш формасын күрсәтү; сыйфатларның асыл, нисби төрен, чагыштыру дәрәҗәсен билгеләү; фигыльнең зат-сан, заманын аера белү; һәр сүз төркеменең җөмләдәге функциясен билгеләү;
—тиңдәш кисәкле гади җөмләгә, составында 2—3 гади җөмлә булган тезмә кушма җөмләгә анализ ясау;
—җөмләләрнең әйтелү максаты, интонациясе буенча төрен икеләнмәстән аеру;
—текстның темасын һәм төп фикерен билгеләү, шулар ни¬гезендә аңа килешле исем кую;
—хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү тибындагы текстларны сөйләмдә куллану;
—әдәпле мөгамәлә таләпләренә туры китереп аралаша белү;
—тасвирлау, фикер йөртү элементлары кергән 90—95 сүзле текстны изложение итеп язу;
—хикәяләү тибындагы сочинение язу;
—сүзләрнең әйтелешен, кулланылышын, язылышын истә калдыру: авыру, аз-маз, ата-ана, ашханә, аңлый, әби-бабай, әверелә, әувәл, балачак, бәла, берничә, борынгы, вакыйга, ватык, гадәт, гомер, дәвам, җәяү, җепшек, җиләкҗимеш, зинһар, иелә, ихтирам, йомры, кадәр, кием-салым, кулъязма, көнбатыш, көнчыгыш, көрәшче, кыйммәтле, мал-туар, мәйдан, мәкалә, могҗиза, мөстәкыйль, нәкъ, охшаш, очсыз, өем, өчпочмак, пәрәвез, рәссам, савыт-саба, сәнгать, сөңге, сурәт, табиб, табигый, таләп, тәкъдим, тәмам, тирә-як, төер, туп-туры, тынгылык, чүп-чар, шагыйрь, шәфәкъ, шыңшый, эшчән, юеш, юньле, юучы, ямьле, ямь-яшел, япь-яшъ.
Уку –укыту методик комплекты:
укытучы өчен:
1. Татар теле: туган телдә (татар телендә) башлангыч гомуми белем бирү оешмалары өчен методик әсбап.
4 нче с-ф. И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова. Казан, “Мәгариф – Вакыт” нәшрияты, 2014 ел.
И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова.
укучылар өчен:
1. Татар теле – татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен дәреслек 2 кисәктә, И.Х.Мияссарова, К.Ф. Фәйзрахманова. Казан, “Мәгариф – Вакыт” нәшрияты, 2014 ел.
2.. Татар теле - Мөстәкыйль эш дәфтәре- татар башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен - Казан, “Мәгариф – Вакыт” нәшрияты, 2014 ел.
Тематик планлаштыру

Дәрес темасы Сәг.
саны Үткәрү вакыты
План буенча Факт буенча
Авазлар һәм хәрефләр. Сүзгә аваз-хәреф анализы ясау 1 3.09.14 Сүз төзелеше. Сүз төркемнәре 1 10.09.14 Җөмләнең баш кисәкләре 1 17.09.14 Тотрыклы сүзтезмәләр 1 24.09.14 Омонимнар, синонимнар, антонимнар 1 1.10.14 Сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү 1 8.10.14 Аңлатмалы диктант 1 15.10.14 Сүз ясалышы. Кушма сүзләр 1 22.10.14 Тезмә һәм парлы сүзләр 1 29.10.14 Сүз төркемнәре. Исем 1 12.11.14 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 19.11.14 Фигыль 1 26.11.14 Фигыль заманнары 1 3.12.14 Искәртмәле диктант 1 10.12.14 Боерык фигыль 1 17.12.14 Фигыль турында кабатлау. Тест 1 24.12.14 Сыйфат 1 14.01.15 Сыйфат дәрәҗәләре 1 21.01.15 Зат алмашлыклары һәм аларның килеш белән төрләнеше 1 28.01.15 Сорау алмашлыклары. Изложение язу 1 4.02.15 Сан 1 11.02.15 Сан төркемчәләре 1 18.02.15 Рәвешләр 1 25.02.15 Рәвешләр турында кабатлау. Тест 1 4.03.15 Кисәкчәләр һәм аларның дөрес язылышы 1 11.03.15 Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр 1 18.03.15 Җөмлә һәм сүзтезмә 1 1.04.15 Җөмләнең баш кисәкләре 1 8.04.15 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 1 15.04.15 Җөмләнең тиңдәш кисәкләре 1 22.04.15 Гади һәм кушма җөмлә 1 29.04.15 Сочинение язу 1 6.05.15 Текст. Тема.Текст өлешләре 1 13.05.15 Ел буена өйрәнгәннәрне кабатлау. Сүзлек диктанты 1 20.05.15

Приложенные файлы

Добавить комментарий