І то?сан ?орытындысына 7 сынып?а тест


7 сынып І тоқсан
1. Ақпаратты кодтау...
А) Кодтауға қарама –қарсы үдеріс
В) Ақпаратты модельдеу
С) Дабылды бір пішіннен екінші пішінге түрлендіру үдерісі
Д) сегіздік санау жүйесі
2. Компьютерде ақпаратты кодтау үшін қандай есептеу жүйесі қолданлады?
А) ондықВ) сегіздік
С) он алтылықД) екілік
3. Ағылшын тілінде пәндік ақпаратты кодтау үшін.......қажет.
А) ASCII кестесі
В) екілік есептеу жүйесіне көшу
С) ағылшын тіліне көшу
Д) мәтінде символдар санын санау
4. Мәтіндік ақпаратты ASCII кодталуында бір символға кодтау үшін.....
А) 2 бит
В) 4 бит
С) 8 бит
Д) 1 бит
5. Декодтау деген не
А) Кодтауға қарама –қарсы үдеріс
В) Ақпаратты модельдеу
С) Дабылды бір пішіннен екінші пішінге түрлендіру үдерісі
Д) Ақпаратты кодтау
6. 51 сынынның екілік санау жүйесіндегі кодын көрсет.
А) 110011
В) 101010
С) 110010
Д) 110001
7. Компьютердің экранындағы суреттің ең кіші элементі...
А) Символ
В) Түстер
С) БитД) Пиксель
8. Мәтіндік ақпаратты Unicode кодталуында бір символға кодтау үшін ... қажет
А) 8 бит
В) 16 бит
С) 2 бит
Д) 1 бит
9. Жад дегеніміз не?
А) Ақпаратты сақтауға арналған құрылғы
В) Ақпаратты кодтау
С) Ақпаратты енгізу құрылғысы
Д) Мәліметтердің енгізу-шығару құрылғысы
10. Орындау барысында программа қандай жадта сақталады?
А) бейне жадта
В) жедел жадта
С) қатқыл дискі
Д) ТЖҚ-да
11. Операциялық жүйелерге мыналарды жазуға болады
А) MS DOS 6.2, Windows ХР, UNIX
В) Qbasic , Kobol, PL/1
С) Excel, Access, PowerPoint
Д) NC, VC, Windows 3.1, Paint
12. Компьютерді қосқан кезде жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы программа
А) Программалық бағдарлама
В) Арнайы бағдарлама
С) Қолданбалы бағдарлама
Д) Операциялық жүйе
13. Бір мезгілде орындалатын процестердің санына байланысты операциялық жүйе мынадай топқа бөлінеді..
А) Біртапсырмалы, көптапсырмалы
В) бірқолданушылық, көпқолданушылық
С) бірпроцессорлық, көппроцессорлық
Д) бұйрықтық жолдар, графикалық
14. Компьютер жұмысының өнімділігі неге байланысты?
А) Сыртқы жад сыйымдылығына
В) Қоректендіру кернеуіне
С) Прцессордың тактілік жиілігіне
Д) Жұмыс жасауға қажетті бағдарламаларға
15. Бірінші операциялық жүйе қалай аталады?
А) WINDOWS
В) UNIX
С) MS-DOS
Д) OS/2

Приложенные файлы


Добавить комментарий