Організація дозвілля учнів та учнівської молоді в Новокурській середній загальноосвітній школі-родині

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації
Комунальний заклад «Новокурська середня загальноосвітня школа –
загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів»
Підготувала:
класний керівник 10 класу
Білашенко Г.Л.
с.Новокурське
2015 р.

Повне найменування закладу: Комунальний заклад «Новокурська середня загальносвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів»
Форма власності : комунальна
Директор: Хименко Валентина Іванівна
Місце знаходження закладу: Дніпропетровська область, Широківський район, село Новокурське, вулиця Кооперативна 20.
Контактні телефони: (05657) 2 – 67 – 48 096- 131-25-30
Е – mail адреса [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Web – сторінка школи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кількість учнів 56
Кількість класів 7
Кількість учителів 15
Рішення педагогічної ради щодо участі закладу
в конкурсі: Протокол від 23.11.2012 № 3

Пріоритетні напрями системи виховання в закладі Експерементальний заклад з теми: «Створення інноваційної виховної системи на засадах ідеї педагогіки родинності»

Додаткова інформація про заклад: Учасники IV національної виставки «Інноватика в сучасній освіті»Особистістю людина не народжується, а стає.
Народжується ідивід, але при всій своїй біологічній
визначеності він є породженням соціального світу і
формується в соціальному середовищі. Саме
соціальне є головним змістом розвитку дитини, яка є
головним змістом розвитку дитини, яка тільки в
суспільстві, в громадських зв’язках привласнює і
реалізує соціальну суть людини.
О.Ф. Малишевський
Наша школа – «Школа - родина» з малою наповнюваністю учнів. Працює над проблемою «Створення системної особистості, її культурно – пізнавальних інтересів в умовах національної школи - родини». Метою школи є створення умов, наближених до родинних, для здобуття якісної освіти та максимальне використання у вихованні учнів потенціалу родинної педагогіки й народознавства.
Сім’я, як і школа , - це своєрідний посередник між особистістю, яка формується, і суспільством. Отже, батьки повинні мати уявлення про мету і завдання, кінцевий результат процесу виховання, що допоможе їм у вихованні власної дитини. Процес сімейного виховання має підготувати до життя і праці у суспільстві, забезпечити формування громадянина, інтегрована у сучасне йому суспільство. Сім’я повноцінно виконуватиме свої виховні завдання лише у тому випадку, коли це буде колектив.
Виходячи з вище вказаного представляю власну систему виховання за темою: «Створення інноваційної виховної системи на засадах ідеї педагогіки родинності»
Тому й важливими завданнями у моїй діяльності є :
Налагодження партнерських взаємин і спільних інтересів з родиною кожного учня; (клас розпочала вивчати ще з початкової школи (з 4 клас, анкетування батьків) див. додаток 1)
Створення атмосфери довіри, взаєморозуміння, взаємодопомоги; (тест «Психологічна сумісність», «Готовність до саморозвитку», «Чи знаєте ви себе?», ігри: «Розкажи мені про себе», «Супертетріс», опитувальник Форверга на контактність, мікродослідження «Атмосфера в класі», мікропрактикум «Мій клас», див. Додаток 2)
Співтворчість у вихованні та навчанні підростаючого покоління (батьківські збори «Лекція для батьків», вечір відпочинку учнів з батьками «У колі дружньої родини», відкритий урок на тему «Україна!Ти для мене ти диво!»,виховна година на тему «Життя людини – найвища цінність», свято сім’ї «З родини йде життя людини»)(див. Додаток 3)
Саме партнерська діяльність батьків і педагогів заради інтересів дитини дає мені змогу краще пізнати дитину, побачити її у різних ситуаціях, і таким чином допомогти дорослим усвідомити індивідуальні особливості дітей, розвивати їхні здібності, формувати ціннісні орієнтири, долати негативні вчинки і прояви у поведінці.
Кожна моя зустріч з батьками, кожне заняття виконує кілька взаємопов’язаних функцій:
Освітню (озброєння батьків певним комплексом психолог – педагогічних знань);
Оцінну (Здійснення об’єктивного оцінювання реального досвіду сімейного виховання);
Стимулюючу (стимулює батьків до вдосконалення власного педагогічного досвіду);
Виховну (виховує у батьків якості, ставлення і вміння, необхідні для удосконалення їхньої власної практики) (включення батьків до органів самоврядування див. Додаток 4 );
Аналітичну (розвиває здібності батьків для аналізу власного педагогічного досвіду);
Діагностичну (виявленням зміни у стані педагогічної культури батьків і позитивних зрушень у практиці сімейного виховання.
Завдяки налагодженій взаємодії між мною і батьками класний колектив працює як єдине ціле, як велика родина. Мені найчастіше доводиться миритися з існуючою ситуацією сімейного мікроклімату конкретного учня, допомагати дітям і дорослим у вирішенні особистих проблем на основі педагогічної підтримки, залучення дитини до спільної діяльності, надавати допомогу в реалізації її запитів, потреб, інтересів.
Роботу з батьками проводжу систематично та планово. Річний план такої роботи складає на основі завдань навчання та виховання, з урахуванням особливостей контингенту батьків і дітей, умов життя та багато інших моментів. Плануючи роботу з сім’ями учнів виходжу з аналізу цієї роботи за попередній період, враховує зміни ,які відбулися в сім’ї.
На , сьогодні напевне, неможливий якісний навчально – виховний процес без використання комп’ютерних технологій. Тому незамінним помічником в моїй роботі є ноутбук. Застосування можливостей цього технічного засобу дозволяє ефективніше і дієвіше використовувати дані ресурси для виховання творчої особистості на засадах педагогіки родинності.
Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделі виховної системи в школі. І результатом реалізації будь – якого виховного процесу мають бути життєві компетенції учнів, тобто сформована можливість діяти у конкретній життєвій ситуації відповідно до власних цінностей, ставлень та переконань. У моїй практиці такою моделлю виступає – «Дерево життя» (див. Додаток 5), яке дає можливість оцінити ефективність проведеної виховної роботи на кожному віковому етапі розвитку вихованця.
Отже,ефективність всієї моєї виховної системи характеризується насамперед партнерством, взаємодією між вчителями та батьками учнів, утвердженням батьків, усіх дорослих членів родини в якості суб’єктів цілісного виховного процесу, формування у них установки на самостійну творчу діяльність шляхом впровадження активних форм, передових технологій і методик психолого – педагогічної освіти.


13 EMBED PowerPoint.Template.8 1415


Навчально - наукове
Міністерство
Учбова комісія
Контроль за обліком відвідування уроків;
Допомога учням, які не відвідують школу з поважних причин;
Облік успішності(екран успішності);
Консультативна допомога;
Допомога у проведенні предметних тижнів, олімпіад, тематичних декад, курсів;
Вшанування відмінників та призерів;
Допомога у створенні банку обдарованих дітей

Міністерство естетичного виховання та організація дозвілляКомісія з питань творчого розвитку та організації дозвілля школярів
Вивчення передового досвіду у роботі класу, а також школи
Нові нетрадиційні форми проведення виховних заходів;
Організація дозвілля;
Тимурівська робота;
Пошуково – краєзнавча робота;
Кульпоходи, екскурсії;
Проведення свят у класі


Спортивно громадське міністерство
Комісія з питань спорту
Спортивно – туристична робота;
Участь у спортивних змаганнях класів та школи;
Організація змагань, конкурсів, спортивних естафет, туристичних походів;
Залучення учнів класу, школи до участі в спортивних гуртках та секціях;
Випуск стінгазет


Спортивно громадське міністерство


Господарчо – трудова комісія
Збереження шкільного майна, організація рейдів зі збереження меблів, озеленення;
Збір коштів на внутрішні потреби класу ;
Контроль за використанням електроенергії та води;
Благоустрій пришкільної території;
Покращити оздоблення школи;
Призначити відповідальних за доглядом квіт;
Проводити суботники та операції «Умий школу»
Міністерство охорони здоров’я та соціального захистуСанітарна комісія
Екологічна робота ;
Організація роботи екрану «Чистоти та порядку»;
Організація зустрічей з медичною сестрою та лікарями - спеціалістами;
Організація рейдів чистоти;
Виступ агітбригад;
Здійснення нагляду за фізичним та психічним здоров’ям учнівДодаток 1
Вивчати своїх вихованців розпочала ще на початку четвертого класу. Зокрема відвідала класні години, попрацювала з дітьми під час трудового дисанту (прибирання біля пам’ятника воїнам Великої Вітчизняної Війни) разом з їхнім класоводом організували екскурсію до лісу , разом з батьками і учнями поїздку до цирку в місто Кривий Ріг, провела анкетування та тестування батьків, після чого зробила певний висновок,щодо дітей та їх сімей:
Відвідала домівки учнів, працювала з ними на пришкільній ділянці (висаджували квіти, підчищали багаторічні кущі,саджанці), а також під час навчальної практики 2009 року та літнього відпочинку на пришкільному оздоровчому таборі. Це дало мені змогу познайомитися ближче з самими дітьми,а також з їхніми родинами за рік до того, як взяла їх під своє крило опіки та виховання.
Виходячи з цього такі висновки:
Угрюмова Інна має повну родину,мама має вищу педагогічну освіту,тато середньо спеціальну. Родина багато уваги приділяє вихованню дітям.
Цибуленко Станіслав проживає у повній сім’ї ,але неблагонадійній. Хлопчик дуже активний,всім цікавиться, любить футбол і взагалі спорт. Батьки майже не займаються вихованням сина.
Клевжиць Руслан має повну родину,батьки мають середньо спеціальну освіту. Хлопчик активний,вихованням займається переважно мати,а також допомагає бабуся.
Петренко Ярослав проживає у повній багатодітній родині,батько має середньо спеціальну освіту,а мати лише початкову. Хлопець спокійний,врівноважений,але дуже повільний. Батьки мало приділяють уваги вихованню сина.
Болбас Світлана живе в повній родині,виховує отчим. Батьки мають середньо -спеціальну освіту. Дівчинка спокійна,повільна та пасивна,але себе обслуговує повністю.


Критерії оцінки рівня національної самосвідомості

Вересень ________р. АНКЕТА ______ клас

П.І.П. дитини (повністю) ___________________________________________
Дата народження: (число, місяць, рік) ________________________________
Адреса (село,вулиця,будинок,номер телефону)________________________
____________________________________________________________________
Житлові умови: (будинок (число кімнат __)) ____________________________
Склад родини: (скільки дітей у родині до 17 років:ім’я,вік) _______________
_____________________________________________________________________
Стан здоров’я дитини: (нормальне, ослаблене (уточнити)/підданий хворобам,алергії,можливі медичні рекомендації,зір/)____________________
____________________________________________________________________
Схильність дитини: (улюблені ігри, заняття, що любить робити) __________
_____________________________________________________________________

ВІДОМОСТІ ПРО БАТЬКІВ
МАТИ : (П.І.П.) _____________________________________________________
Освіта (середня,с/с,неповне вище,повне) ________________________________
Місце роботи (назва організації,адреса,робочий телефон, займана посада)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

БАТЬКО: (П.І.П.) _____________________________________________________
Освіта (середня,с/с,неповне вище,повне) ________________________________
Місце роботи (назва організації,адреса,робочий телефон, займана посада)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


Анкета для батьків № 1

П.І.П. дитини
Дата і рік народження дитини
Домашня адреса, телефон

П.І.П. матері
Місце роботи (повна), посада
Робочий телефон

П.І.П. батька
Місце роботи (повна), посада
Робочий телефон

Захоплення, інтереси дитини, відвідування гуртків, спортивних секцій
Стан здоров’я дитиниВаші поради та побажання щодо роботи з Вашою дитиною

а) вчителям – предметникам:

б) класному керівнику:

Яку допомогу можете надати в організації школи
Ваші побажання щодо оптимізації навчально – виховного процесу


а) адміністрації:


б)педколективу:
Які проблеми дітей Вас найбільше хвилюють?


Дякуємо за співпрацю та відвертість !
Анкета для батьків №2

Що Ваша дитина відчуває, коли йде до школи? (Радість, страх, інтерес, небажання йти до школи)______________________________________
Що Ваша дитина відчуває, коли приходить зі школи? (Задоволення, втому, розчарування, незадоволення) ____________________________
Як Ваша дитина навчається? (Без примусу, свідомо, з цікавістю чи під контролем)__________________________________________________
Чи всі вчителі розуміють Вашу дитину? _________________________
Домашні завдання для учнів школи: нормальні, завеликі, заважкі, незрозумілі _________________________________________________
Скільки часу Ваша дитина витрачає на виконання домашніх завдань: _
________________________________________________________________
Що для Вашої дитини є важливішим – оцінка чи знання?____________
Чи згодні Ви з оцінкою Вашої дитини ____________________________
Які предмети є улюбленими для Вашої дитини _____________________
________________________________________________________________
Які предмети не подобаються Вашій дитині? ______________________
Які вчителі є авторитетними для Вашої дитини? ___________________
_______________________________________________________________
Чи має Ваша дитина вільний час для читання (Так, Ні). Для занять улюбленими справами? Які вони? ________________________________
________________________________________________________________
Що Ваша дитина читає найчастіше? Книги,журнали, газети?Які? _____
________________________________________________________________
Чи відвідує Ваша дитина бібліотеку?(Так, Ні). А району? (Так, Ні)___
Чи захоплюється Ваша дитина спортом?(Так, Ні) Які секції відвідує? ____________________________________________________________
Який талант, здібності, захоплення має Ваша дитина і що потрібно, щоб у школі ці нахили розвивалися? ___________________________
_____________________________________________________________
Які позитивні риси характеру властиві Вашій дитині? ____________
_____________________________________________________________
18. Які риси характеру Вашої дитини Ви б хотіли відкорегувати? ______________________________________________________________
19. Що потрібно зробити,щоб у класі де навчається Ваша дитина, створити здоровий, міцний колектив і кращі умови для навчання? _____________________________________________________________________20. На чому Ви б хотіли зосередити увагу вчителів, які працюють з Вашою дитиною? _______________________________________________________
________________________________________________________________
21. Чи задоволені Ви роботою класного керівника, вчителів, адміністрації, директора, батьківського колективу, Піклувальної ради? _______________
________________________________________________________________________________________________________________________________
22. Які Ви пропонуєте доповнення та зміни до виховної роботи школи? __________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Які побажання Ви маєте до класних керівників, учителів, адміністрації, директора., Піклувальної ради? ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24. Клас ________________________________________________________
25. Прізвище дитини _____________________________________________
26. Дата заповнення анкети _______________________________________Дякуємо за співпрацю і відвертість!!!!!!Додаток 2

Готовність до саморозвитку

Завдання. Визначте наявність чи відсутність у себе у себе наведених нижче якостей знаком (+) чи знаком (-):
У мене часто з’являється бажання більше дізнатись про себе.
Я вважаю, що мені не треба в чомусь змінюватись.
Я впевнений у своїх силах.
Я вірю, що все задумане мною здійсниться.
У мене немає бажання знати свої плюси та мінуси.
У моїх планах я частіше сподіваюсь на удачу, ніж на себе.
Я хочу краще та ефективніше працювати.
Я вмію примусити себе, коли потрібно.
Мої невдачі багато в чому пов’язані з невмінням це робити.
Мені важко самостійно допомогти ся задуманого та виховати себе.
Я цікавлюсь думкою інших про мої якості та можливості.
У будь-якій справі я не боюся невдач і помилок.
Мої якості та вміння відповідають вимогам моєї професії.
Обставини сильніші за мене, навіть якщо я дуже хочу щось зробити.

Полічіть кількість збігів відповідей з ключем

Ключ: 1 .(+),2. (-),3.(+),4. (+),5. (-), 6. (-), 7. (+), 8. (+), 9. (+), 10. (+), 11 (-),
12 (+), 13 (-),14.(-)
Готовність «Хочу знати себе»: 1,2,5,7,9,10,13 – 7 балів
Готовність «Можу вдосконалюватись»: 3,4,6,8,11,12,14 – 7 балів

Результати такого опитування дозволяють оцінити готовність до саморозвитку т а самостійності учнів і зупинитися на тих учнях,яким треба вдосконалюватися і відповідно знати.«Супертетріс»
Мета: виявити лідерів для загонового самоврядування.
Основні технічні моменти.
У грі беруть участь 510 загоні і) середньовікової категорії. Кожен загін вибирає свій колір (форму) одягу чи розпізнавальні знаки (пов'язки, краватки тощо).
Журі (зі складу методистів, фізруків, керівників гуртків) діє у полі (за периметром), вручаючи персональні жетони лідерам загонів. Оцінюється вміння організовувати колективні (злагоджені) дії, швидкість, оригінальність виконання завдань.
Обладнання: прапорці з номерами загонів, « суперскакалочка » вервечка завдовжки з ігрове поле, жетони, грамоти або пам'ятні значки переможцям.
Команди (загони) у визначений час збираються на ігровому полі.
Сценарний план
1. Увертюра
Поява на ігровому полі загонів у «суперпараді» демонстрації всіляких засобів пересування (завдання дається попередньо), (10хв).
2. Зав'язка Ведучий. Добридень! Ми раді вітати загони № 1, 2, 3... на ігровому майданчику.
Таку гру, як «Тетріс», я думаю, знають усі, а от що таке «Супертетріс»? Це супергра, що допоможе нам вибрати лідерів серед дітей ваших загонів. Звичайно, зараз безумовними лідерами для вас є вожаті. Та у грі вони не братимуть участі, вожаті споглядатимуть і оцінюватимуть ваші самостійні дії. Ви ж за допомогою своїх вправних ніг, рук і, головне, тямущої голови колективно постараєтесь якнайшвидше та якнайточніше виконувати мої завдання. Отже, якщо команди готові, розпочинаймо!
3. Перебіг гри
«Суперрозминка»:
«Супергеометрія». Командний рух по колу в формі: квадрата, трикутника, ромба, прямої лінії, ламаної лінії, пунктирної тощо.
«Суперматематика». Командний рух по колу в формі: крапки, знака додавання, знака віднімання, ділення.
«Суперуява». Спробувати зобразити існуючі й неіснуючі предмети, явища. Зобразити:
«казна що і збоку бантик»;
рідину, що замерзла і випаровується під час нагрівання;
єгипетську піраміду;
Пізанську вежу;
стілець, ліжко, вікно з кватиркою;
емблему свого загону тощо. Ведучий. А тепер я хотів би
запросити в центр ігрового майданчика тих, хто заробив лише по одному ігровому жетону. Вітайте оплесками наших лідерів.
(Лідери здають жетони і приєднуються до загонів.)
А зараз у центр хай вийдуть ті, хто заробив 2,3,4,5 і більше жетонів! Це суперлідери сьогоднішньої гри. І їх перед нагородженням очікує ще один іспит «Суперскака-лочка», гра на увагу. Помічники під музику мають крутити скакалку на відстані 10 см від підлоги. Всім потрібно встигнути перестрибнути через неї. Не перестрибнувши через скакалку чи зачепившись за неї, можна втратити зароблені жетони. Гра триває п'ять хвилин. Далі технічне підбиття підсумків, мета якого визначення лідерів у командах за найбільшою кількістю набраних індивідуальних жетонів.
(Проводиться гра серед супер-лідерів.)
4. Кульмінація
«Супермегатетріс» це можливість відчути себе частиною цілого. Побудова силами всіх загонів: великого кола, квадрата, трикутника, квітки, емблеми табору
(510 хв.).
5. Фінал
Нагородження лідерів грамотами чи значками.Гра «Розкажи мені про себе»

Кожен учасник отримує пакет із 40 картонками, на кожній із котрих зазначена позитивна чи негативна якість.

Наприклад:

Відкритий
Товариський
Нетовариський
Критично налаштований
Кмітливий

Емоційно стійкий
Емоційно нестійкий
Спокійний
Самовпевнений
Схильний до лідерства

М’який
Слухняний
Поступливий
Безтурботний
Веселий , життєрадісний

Мовчазний
Серйозний
Совісний
Практичний
Сміливий

Завзятий
Сором’язливий
Несміливий
Вразливий,із художнім мисленням
Реалістичний

Покладається на себе
Схильний до підозрілості
Довірливий
Із розвиненою уявою, мрійливий
Прямий

Відвертий
Невпевнений у собі
Образливий
Спокійний, упевнений у собі
Самостійний

Консервативний, поважає традиції
Уміє підкорятись правилам
Неорганізований
Здатний співчувати
Співчуває чужому горю


Учасники гри сідають навколо столу. Спочатку кожен із них, вивчивши вміст пакета, вибирає та кладе біля себе заповнені червоним чорнилом карточки, на котрому вказані якості притаманні йому самому. Кажучи, інакше відбувається самооцінка. Потім кожен вибирає картонки із числа заповнених синім чорнилом , на яких зазначені якості, що характеризують партнерів по грі, і кладе навпроти них написом униз. Після того, як всі карточки розкладено, кожен отримує можливість дізнатись, як оцінюють його товариші.
Погравши у таку гру, висновки неоднозначні:
Є діти ,які завищують свою самооцінку – Петренко Ярослав.
Є такі ,які навпаки занижують свою самооцінку – Угрюмова Інна, Цибуленко Станіслав, Клевжиць Руслан
І напревеликий жаль є учні, які не вміють взагалі оцінювати ні себе, ні когось іншого - Болбас Світлана
Тому, необхідно звернути на це особливу увагу не тільки на виховних годинах, а й звернути увагу вчителів – предметників,і на мою думку обов’язково зміниться дитяче враження про себе і вони навчаться себе оцінювати азгідно своїм здібностям.Тест «Психологічна сумісність»

Два однокласники отримують по трикутнику ( можлива і інша геометрична фігура), вирізаному з кольорового паперу. Один бік цих трикутників однакового яскравого кольору, другий – білий. Показуючи різні боки трикутників, учні мусять виразити згоду або незгоду (яскравий бік трикутника означає «так», білий – «ні»), з такими твердженнями:

Я цілком міг би жити вдалині від людей.
Іноді я погано почуваюсь без особливої на те причини.
Читаючи про якусь подію, я цікавлюсь усіма подробицями.
Коли друзі жартують наді мною, я зазвичай сміюся разом з ними і зовсім не ображаюсь.
У мене завжди вистачає енергії, коли мені це необхідно .
Я скоріше відкрив би свої найпотаємніші думки моїм добрим друзям, ніж щоденнику
Я можу спокійно слухати, як інші люди висловлюють ідеї, протилежні тим, в котрі я твердо вірю.
Я гадаю, що кажу правду частіше , ніж більшість людей.
Навіть коли мені говорять, що мої ідеї нездійснені, це мене не зупиняє.
Коли я лягаю спати, то швидко засинаю.
Я ладен вирішувати питання, що стосуються мене особисто, самостійно.
Навіть най драматичні події через рік уже не залишають у моїй ніяких слідів.

Експерти стежать, наскільки збігаються та не збігаються відповіді учасників гри . Високий ступінь збігів у їхніх відповідях (9 і більше) може свідчити про відповідний рівень сумісності; якщо ж відповіді в своїй більшості (7 і більше) не збігаються, це вказує на слабку сумісність; повна розбіжність – на не сумісність. Ясна річ, більш серйозно говорити про сумісність і несумісність учнів дозволять інші глибокі дослідження.


Такий тест використовують для того, щоб правильно розсадити учнів в класі, для створення творчих груп, класному керівникові це дуже допомагає визначити сумісних і несумісних учнів.Дітям пропонується дуже швидко , протягом 15 секунд, закінчити одне із речень, що містять такі висловлювання:

Якщо я знаю, що вчинив(ла) неправильно, то
Коли мені важко прийняти рішення,то
Вибираючи між цікавим, але необов’язковим і не необхідним заняттям, і обов’язковим, проте нудним заняттям, я зазвичай.
Коли за моєї присутності ображають людину, я
Коли брехня стає єдиним засобом збереження доброго ставлення до мене, я .
Якщо би я був на місці вчителя, то .
Гадаю, що мій батько рідко
Якщо всі товариші по команді проти мене,то .
Коли у мене успіх, мої товариші .
Якщо є вільний час, я .
Мало хто знає,що я боюсь .
Не люблю людей, котрі .
Моєю великою помилкою було .
Іноді в моїй душі прокидається .


Ця вправа дозволяє проаналізувати своє внутрішнє ставлення до близьких, до самого себе, до особистих цінностей, а також виявити свій емоційний стан, причини, що породжують агресивність, роздратування і так далі.

Після того як я провела таку вправу зі своїм класом, то виявилося, що більшість учнів боїться визнавати свої помилки, тому на майбутнє я планує працювати з ними над цією проблемою регулярно і разом з ними намічати шляхи подолання страху.
Учням класу роздаю аркушики з протилежними за змістом парою слів, за допомогою котрих можна описати атмосферу в класі. Чим ближче до правого чи лівого слова в кожній парі вони помістять знак «Х»(бал), тим більше виражена, на їхню думку, ця ознака в класі. Кожним учнем заповнюється такий бланк:Бали 5 4 3 2 1

1. Дружелюбність . Ворожість
2. Згода . Незгода
3. Задоволення Незадоволення
4. Захоплення Байдужість
5. Взаємна підтримка Недоброзичливість
6. Теплота Холодність
7. Співробітництво Її відсутність
8. Взаємодопомога Її відсутність
9. Цікавість Нудота
10 Успішність НеуспішністьОбчисливши середню оцінку по кожній парі слів (сума всіх оцінок даної якості, поділена на кількість опитаних учнів), можна на зведеному графіку представити оцінку психологічної атмосфери в класі. Чим лівіше розташовано графік, тим сприятливіша атмосфера в класі.


Після проведення такого виду роботи з учнями класу, я проаналізувала їхні відповіді і прийшла до висновку ,що в класі панує сприятлива психологічна атмосфера,бо мої учні набрали середній бал – 8,то я залишилась задоволеною своєю системою виховання,вона мені допомагає у вирішенні таких питань,але на цьому не зупиняюсь,а постійно вдосконалюю і в майбутньому мрію проте, що в моєму класі буде панувати абсолютно ідеальна психологічна атмосфера!!!!!
У якій мірі ви володієте кожною з п’яти властивостей у взаєминах з людьми. Оцініть ці властивості за 9 – ти бальною шкалою. Бал 5 означає, що людина володіє даною властивістю і більше дає, ніж отримує.

Цілком Володію
позбавлений 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ним
цієї властивості досконало
Емпатія
Я бачу світ очима інших. Я розумію інших, співпереживаю їм. Я розумію всі настрої, котрі йдуть від співрозмовника, і відповідаю на них.
Тепло, повага
Я всіляко різними способами виражаю ( не завжди обов’язково відчуваю), що приймаю іншого , приймаю те, що роблять інші, хоча і не завжди згоден. Я людина, яка активно підтримує інших
Відвертість, справжність
Я більше відвертий, ніж фальшивий, у своїх взаємодіях з іншими. Я не ховаюсь за ролями та фасадами, оточуючі знають «на чому я стою». Я залишаюсь самим собою у своїх взаєминах з іншими.
Конкретність
Не можу сказати, що я висловлююсь невизначено, коли розмовляю з іншими. Я не кажу загальних фраз, не блукаю кругом та навколо, я співвідношусь із конкретним досвідом і поведінкою, коли говорю. Намагаюсь говорити чітко, точно, ясно.
Ініціативність
У взаєминах з іншими я більше дію сам, ніж реагую. Я вступаю в контакт сам, а не чекаю, коли інші будуть контактувати зі мною. Я спонтанний. Я виявляю ініціативу з різних приводів стосовно людей.
Ранжирування
Учням пропонується розташувати дані слова за ступенем особистісної значимості.
Чемний охайний розумний чутливий
Ласкавий веселий незалежний товариський
Гарний гуманний скромний витончений
Здоровий дужий працелюбний


Таке опитування дало мені змогу краще вивчити колектив і намітити шляхи формування потрібних характеристик.Тест «Чи знаєте Ви себе?»

Рух
Спокій
Упевненість
Невпевненість

а -4
а – 10
а -10
а -10

б – 8
б – 8
б – 8
б – 8

в – 2
в – 2
в – 6
в – 2

г - 10
г - 4
г - 2
г - 6Уважно вдивіться в 16 символів. Вони зібрані в чотири групи . Із кожної групи слід вибрати по одному символу, котрий найкращий, на Ваш погляд, передає даний стан: рух, спокій, упевненість, невпевненість . Для роботи в класі можна намалювати кожну групу символів на окремому аркуші альбомному формату та показувати всьому класу. Учні при цьому записують на своїх аркушиках тільки буку вибраного ними символу.

Ваша поведінка залежить передусім від оточуючих. Ви легко падаєте духом, легко запалюєтесь , через силу займаєтесь тим, що вам не подобається. На вас дуже впливає оточуюча обстановка. Тому можна, що ви господар своїх рішень. Ви занадто емоційні , керуючись своїм настроєм.

Від 14 – 20 очок
Хоча ви й пливете за течією, прроте намагаєтесь знайти свій стиль. Ви наділені критичним аналізом, так що оточуючі не можуть на вас вплинути , якщо у них нема переконливих аргументів. Якщо здоровий глузд підказує вам, що позиція, котру ви захищали досі,вам на шкоду , то ви зможете від неї відмовитись.

Від 21 – 27 очок
Ви вважаєте себе непогрішимим. Та ви все ж піддаєтесь зовнішньому впливу. Ви прагнете знайти «золоту середину» між власними поглядами, переконаннями та тими ситуаціями,котрі ставить перед вами життя. Вам допомагає те, що ви інстинктивно вибираєте вірний шлях.

Від 28 – 34 очок
Вам нелегко буває відмовитись від своїх поглядів,принципів. Чим більше хтось намагається вплинути на вас, тим потужніший ваш опір. Та, насправді, за вашою упертістю ховається не стільки впевненість в собі, скільки боязнь потрапити в якусь неприємну ситуацію.

Від 35 – 40 очок
Якщо вам щось спаде на думку, то ніхто вас не переконає. Ви безоглядно йдете до цілей, які поставили. Але той, хто знає вас добре, передбачаючи вашу реакцію, може вміло та непомітно спрямувати ваші дії. Так що вам варто б виявляти поменше завзятості й побільше кмітливості.

Провівши такий тест для своїх учнів, для себе зробила такий висновок:
Клас переважно набрав від 25 до 33 очок,а це означає,що кожен учень має свою мету, і крок за кроком
рухається до неї.


Додаток 3
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ

Мета.
Спонукати учнів до роздумів над життєвими проблемами;
сприяти вихованню високих морально-етичних якостей;
виробляти активну життєву позицію.
Наочне оформлення.
Збірка В. Симоненка «Берег чекань»;
грамзапис пісні «Два кольори»;
крилаті вирази, записані на дошці:
Живи не як хочеться, а як можеться
(Народна мудрість)
Найпрекрасніші й найщасливіші люди ті, хто прожив своє життя, піклуючись про щастя інших
(В. Сухомлинський)
Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися значить не жити, а бути мертвим
(Г. Сковорода)
Епіграф.
Пам'ятай! Життя є дар,
Великий дар.
І той, хто його не цінує,
Цього не заслуговує.
(Леонардо да Вінчі)

(Звучить запис пісні «Два кольори»).

Учитель.
Людське життя... Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин, переплетене червоними і чорними тонами, як у цій пісні «червоне то любов, а чорне то журба»...
Людина найбільша цінність на Землі, творець усіх земних благ.
(Учень читає вірш В. Симоненка «Ти знаєш, що ти людина?»).
Ти знаєш, що ти людина?
Ти знаєш про це чи ні?Усмішка твоя єдина,
Мука твоя єдина,
Очі твої одні.
Більше тебе не буде
Завтра на цій Землі.
Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди
Добрі, ласкаві і злі.
Сьогодні усе для тебе
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба
Гляди ж, не проспи!
Бо ти на землі людина,
І хочеш того чи ні
Усмішка твоя єдина,
Мука твоя єдина,
Очі твої одні.
Учитель.
Що людина цінує понад усе? Чому?
(Відповіді дітей).
Учитель.
Довге чи коротке, але воно триває лише від народження й до смерті, його не
можна прожити двічі.
Чи має життя мету і сенс?
Хто керує людським життям?
Чи можна зробити його кращим і щасливішим?
Чи має людина право піти з життя або позбавити його іншу людину?
Що таке життя?
Пропоную кожному висловити свою думку на поставлені питання.
(Відповіді дітей).
Життя це певний проміжок часу, заповнений різноманітними подіями,
переживаннями, радощами, смутками, які тривають від народження до
смерті.
Життя насамперед, становлення людини, це період, колилюдина
розвивається в усіх відношеннях: фізичному, розумовому, моральному.
Кожна людина прагне певної досконалості: підвищувати освітній рівень,
реалізація і здійснення задумів.
Життя кожної людини неповторне, таємниче. Неповторним, яскравим
буває життя видатних людей: композиторів, художників, письменників. Життя
звичайних людей також різниться, кожен крок на життєвому шляху
неповторний, тому неправильно вважати, що є дні, якими можна нехтувати.
Учитель.
Дехто гадає, що справжнє життя ще попереду, а шкільні роки це ніби
прелюдія до нього. Думаючи про майбутнє, ми недооцінюємо день сьо -
годнішній. Послухайте поезію В. Симоненка «Минуле не вернуть».
Учень.
Минуле не вернуть, не виправить минуле.
Вчорашнє ніби сон, що випурхнув з очей.
Як луки навесні ховаються під мулом,
Так вкриється воно пластами днів, ночей.

Але воно живе забуте й незабуте,
А час не зупиняється, а молодість біжить,
І миті жодної не можна повернуть,
Щоб заново, по-іншому прожить.
Учитель.
Людина може бути творцем і господарем власного життя. Це залежить від
характеру, знань, вольових якостей, ідеалу, мети або сенсу життя.
Як ви гадаєте, заради кого чи чого людина живе на землі?
(Відповіді учнів).
Жити треба заради інших, приносячи користь суспільству, тільки тоді це буде
повноцінне життя.
Легке життя легкі шляхи нікуди не ведуть. Людина зобов'язана працювати,щоб залишити свій слід на землі та виправдати власне існування.
Учитель.
Як треба ставитися до життя? Як ви долаєте труднощі?
(Відповіді учнів).
Прагнути до життєвих істин;
уміти перетворювати мінуси на плюси;
уміти бачити в житті не тільки погане, а й добре;
не надавати особливого значення «дрібницям» життя;
пам'ятати, що все у житті швидкоплинне і добре, і погане, тому слід
насолоджуватися першим і не засмучуватися другим;
бути толерантним у стосунках із людьми;
виробити активну життєву позицію;
бути оптимістом у житті.
Учитель.
Як оцінити життя людини?
(Відповіді учнів).
Роками, вічністю, миттю;
важливо не скільки прожила людина, а як прожила;
життя буває коротке, як іскра, як спалах і вічне;
життя людини оцінюється тим, що вона зуміла чи встигла зробити, залишити
по собі.
Учитель.
Про це сучасний поет Микола Луків сказав:
Що вона зробила, що змогла,
Скільки сил у неї вистачило,
Щоб на світі більше щастя стало.
- У чому щастя людини?
- У чому ви вбачаєте щастя власного життя?
- Чи має право людина позбавити себе життя?
(Відповіді учнів).
Щастя людини у можливості робити щасливими інших людей.
Людина немає права позбавити себе життя.
Це великий гріх, прояв слабкості, легкодухості, розчарування;
лише ті починають цінувати життя, кому доводилося бути на краю смерті;
життя кожної людини безцінне;
життя це безцінний дар, який людина одержує при народженні, цінуйтецей дар! Розпоряджатися ним вона буде сама;
людина має право на життя, за статтею 27 Конституції України, ніхто
не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави захищати
його.


Учитель.
Підведемо підсумок. То в чому полягає сенс життя людини?
(Відповіді учнів).
Учитель.
Дякую вам за щирі розповіді. І нехай вам щастить у житті.
Хай буде дороговказом для вас Духовний заповіт матері Терези:
Життя це можливість,
Скористайся нею.
Життя це краса,
Милуйся нею.
Життя це мрія,
Здійсни її.
Життя це виклик,
Прийми його.
Життя повинність твоя насущна,
Виконай її.
Життя це гра,
Стань гравцем.
Життя це багатство,
Не розтрать його.
Життя це кохання,
Насолоджуйся ним сповна.
Життя це таємниця,
Пізнай її.
Життя це король лиха,
Побори все.
Життя це пісня,
Доспівай її до кінця.
Життя це боротьба,
Стань борцем.
Життя це фортуна,Шукай цю мить.
Життя таке чудове,
Не згуби його.
Це твоє життя,
Борись за нього!


Діти найбільше наше багатство. Вони продовжать нашу справу, візьмуть до своїх рук управління господарством країни. І, зрозуміло, руки ці повинні бути міцними й витривалими.
Однак спеціалісти лікарі, фізіологи, педагоги серйозно стурбовані станом здоров'я підростаючого покоління.
Ось що хвилює вчених: «Дослідження свідчать, що сучасні діти відчувають руховий дефіцит, тобто кількість рухів, які вони виконують, нижча від вікової норми. І це згубно впливає на їхній організм».
Знижуються сила і працездатність скелетної мускулатури, що спричиняє порушення постави, викривлення хребта, затримку розвитку швидкості, спритності, координації рухів, витривалості, гнучкості та сили.
Тривале перебування в одній позі (наприклад, за партою в школі або за письмовим столом удома) викликає статичне навантаження на окремі м'язи, що призводить до їх втоми і посилює шкідливий вплив гіпокінезії.
Гіпокінезія, викликаючи порушення обміну речовин, сприяє розвиткові в дітей такої хвороби, як ожиріння.
У таких дітей частіше бувають травми, у 35 разів зростає ризик гострих респіраторних захворювань.
У цій ситуації першими мають бити на сполох батьки.
Так, науково-технічний прогрес зумовив значне зменшення обсягів важкої фізичної праці в житті сучасної людини, особливо мешканця міста.
За минуле століття питома вага безпосередньої м'язової праці людини у виробництві знизилася з 94 % до 1 % проценту.
Людина XXI століття, на думку академіка М.Амосова, потерпає від трьох пороків цивілізації:
1) накопичення негативних емоцій без фізичної розрядки;
переїдання;
гіподинамії.
75 % захворювань дорослих закладено в дитячому віці.
Ви, звичайно, не бажаєте такої долі своїм дітям. Тому, не відкладаючи справи на потім, проаналізуйте одразу їхній руховий режим. Зробіть це вже сьогодні, бо завтра може бути пізно. Отже:
Чи не забагато часу вони просиджують перед телевізором у м'якому кріслі?
Чи не дуже часто й довго відлежуються на дивані, слухаючи музику?
Два уроки фізкультури забезпечують 22 % рухової активності (маються на увазі повноцінні уроки).
А за рахунок чого, постає питання, забезпечити 78 %, що залишилися?
Вчителі фізичної культури постійно ведуть серед учнів пропаганду здорового способу життя, навчають їх вправ для розвитку всіх фізичних якостей, всіх органів і систем, знайомлять учнів із руховим режимом, дають домашнізавдання, які ні в якому разі не шкодять, а, навпаки, допомагають у підготовці домашніх завдань з інших предметів.
Однак чи багатьох батьків цікавлять успіхи їхніх дітей з фізичної культури?
Чи багато батьків знають про існування домашніх завдань з цього предмета?
Чи багато батьків допомагають своїм дітям у виконанні домашніх завдань?
На превеликий жаль, небагато...
А від цього залежить не тільки оцінка з предмета «Фізична культура» (яка все-таки цікавить батьків), а, в першу чергу, здоров'я їхньої рідної дитини. Адже такі завдання додають ще півгодини рухової активності. Щодня! 30 хвилин фізичних вправ, під час виконання яких частота пульсу має збільшитися вдвічі. Видатний вчений М.Амосов вважає, що цього досить, щоб бути здоровим протягом усього життя...
То хіба не варто докласти зусиль? І дітям, і їхнім батькам!
Напевне, ні до якої системи організму в підлітковому та юнацькому віці не висувається таких високих вимог, як до серцево-судинної.
Зверніть увагу на дуже важливий момент! В організмі дитини, що стрімко росте, темпи розвитку серцево-судинної системи не завжди відповідають загальним темпам розвитку організму, а збільшення маси серця іноді відбувається повільніше, ніж зростання маси всього тіла. Ось чому високі юнаки і дівчата скаржаться на слабкість, втомлюваність, особливо під час фізичних навантажень, часто втрачають свідомість внаслідок перегрівання або різкої зміни положення тіла.
Симптоми серцевої слабкості, пов'язані з невідповідністю темпів росту дитини темпам збільшення розмірів серця, деякі батьки розцінюють як прояв захворювання серця і тому намагаються перевести сина або дочку на максимально полегшений режим, оберігають їх від фізичних навантажень.
Це велика помилка. Єдиними ліками, за допомогою яких можна узгодити можливості системи кровообігу та збільшені потреби організму підлітка, є систематичні фізичні вправи, спорт, трудова діяльність.
На жаль, зараз головною бідою більшості дітей, підлітків, юнаків (та й дорослих) стали недовантаження мускулатури, малорухомість.
Часто юнаки та дівчата, соромлячись своєї слабкості й незграбності, зовсім припиняють займатися фізичними вправами.
В результаті формується так зване крапельне серце, яке, якщо підліток не почне вчасно займатися фізкультурою, не збільшиться і в майбутньому.
Ви повинні також знати, що велике розумове навантаження в поєднанні з малорухомим способом життя призводить до порушення регуляції тонусу кровоносних судин, що спричиняє гіпотонічний чи гіпертонічний стан, які в майбутньому розвиваються у гіпотонію або гіпертонію.
Запобігти таким негативним наслідкам можна за допомогою дотримання розумного розпорядку дня, чіткого режиму праці й відпочинку, а головне систематичних занять фізичною культурою та спортом.
Зрозуміло, що не можна забувати про навчання.
Але не слід намагатися підвищити успішність сина або дочки, забороняючи їм після одержаної в школі двійки чи трійки відвідувати тренування.
Це ще нікому не допомогло. Навчити дитину планувати свій день, швидко робити уроки, не займаючись зайвими справами, це головне завдання батьків (з першого класу).
Говорячи про спортсменів, можна сказати, що багато з них (Л. Латиніна, Л.Турищева, В.Борзов зірки світового спорту, олімпійські чемпіони) школу закінчили із золотими медалями.
Майже всі спортсмени, що гідно представляли й представляють нашу країну у світі, мають вищу освіту або є студентами вищих навчальних закладів.
Як бачите, спорт не завадив їм у навчанні, а в житті допоміг.
Послухайте, що пише у книзі «Швидка вода» заслужений тренер Радянського Союзу з плавання Сергій Вайцеховський. «Мені часто доводиться вислуховувати скарги на те, що в школах дуже важко вчитися, що вчителі задають дуже багато завдань додому, що теперішні діти не бачать дитинства тощо.
Коли я чую ці скарги, я питаю батьків: «Скільки часу витрачає ваша дитина на уроки?» І тоді я кажу їм: «А ви зробіть так, як роблять тренери: проведіть хронометраж виконання домашніх завдань. Запевняю вас, ви швидко переконаєтесь, що ваш син протягом цих чотирьох годин 2,5 взагалі нічого не робив: 20 хв. шукав підручник, 40 хв. дзвонив товаришу, дивився у вікно, пив чай». «Олено, на всі уроки тобі дається 30 хв. Приготуй на столі все, що тобі потрібно. Як ти зробиш урок акуратно чи ні, правильно чи ні, мене зараз не цікавить. Головне, щоб ти вклалась у 30 хв. Готово? Почали!» І вмикав секундомір. І я точно знав, що протягом цих 30 хв. вона у вікна дивитись не буде. Саме в цьому я вбачаю головну причину того, що діти досягають успіхів і в спорті, і в навчанні .
Вчені вважають, що необхідно не тільки максимально навантажувати дітей на уроках фізкультури, а й збільшити кількість занять.
А батьки, якщо вони хочуть мати здорових дітей, мають змушувати їх робити ранкову гімнастику, влаштовувати перерви з виконанням фізичних вправ (ігри, домашні завдання з фізкультури) під час підготовки домашніх завдань з інших предметів, організовувати з дітьми прогулянки (в тому числі лижні), активні ігри на свіжому повітрі, катання на ковзанах, санчатах.
Для забезпечення нормального рівня рухової активності школяр має щодня робити 2330 тисяч кроків, мінімум 1000 рухів (за М.Амосовим): вправ для рук, ніг, тулуба (такі вправи вивчаються на уроках фізичної культури).
Крім того, в нашій зоні, що переважно забруднена різними речовинами, рухова активність людей це їхній порятунок.
Після опублікування у США даних про те, що біг гарантує зміцнення серцево-судинної системи, ним почала займатися величезна кількість людей.
Серед американських школярів провели опитування з метою визначення їхніх життєвих цінностей. На перше місце вони поставили здоров'я.
Наші діти поставили здоров'я на шостевосьме місце.
Так, здоров'я, як і талант, кожен одержує від природи. Але з роками воно втрачається, якщо людина не докладе зусиль для його збереження.
Завжди готові прийти на допомогу вам та вашим дітям вчителі фізичної культури.
До ваших послуг бібліотеки та інтернет ресурси, де можна ознайомитися з потрібною вам літературою.
Допомагати підлітку дорослішати це означає піклуватися про гармонійний розвиток його особистості: формувати його пізнавальні інтереси, розкривати здібності, виховувати моральні якості, розвивати його фізично.


Свято сім’ї(загальношкільний виховний захід)


2010- 2011 н.рКрилаті вислови до свята. Шануй батька та Бога – буде тобі всюди дорога. Виховуємо хлопчика – формуємо людину, виховуємо дівчину – створюємо всесвіт. Найдорожчий клад, як в родині лад. У дитини заболить пальчик, а у матері серце. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. Материн гнів, як весняний сніг: рясно впаде, та скоро розтане. Без сім'ї нема щастя на землі.
Виходять двоє ведучих. Ведучий 1 Добрий день, шановна родино! Наше свято – це ще одна сходинка до сімейного зближення, до родинного єднання «в сім’ї вольній, новій».
Ведучий 2 Сьогодні у цій залі свято, ми дуже раді всіх вітати! І сподіваємось, що кожен для себе щось взяти зможе. Хтось настрій добрий запозичить, бо посмішка усім нам личить. Хтось – слову доброму зрадіє, бо про добро усі ми мрієм. Та починати вже нам час, сюди запросили ми вас? Аби всі разом у дружнім колі, В домівці нашій – рідній школі – Сердечно й щиро привітати.Добра і щастя побажати
Ведучий 1 Добрий день, люди добрі, Що сидять в нашій господі! Раді святом вас вітати, Щастя і добра бажати.
Учні (разом) Добрий день!
учень. Правда, чудова ця фраза? Вона зближує з вами одразу Сьогодні, гадаєш, якраз буде вчасно, Щоб у всіх був дійсно чудовий настрій, Упоравшись з ділом, хіба нам не варто, Зустрітися з піснею чи навіть із жартом.
учень. Вклоняємось всім вам доземно, Як батьківській хаті з далеких доріг, Як хлібу, що матінка чемно Кладе на вкраїнський рушник. Бо ж нашому роду нема переводу, Хай пісня єднає коріння святі, Дай, Боже, нам віру і братню згоду На довгії роки, на вічні роки
учень. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром. Хліб ясниться в хаті, Сіяють очі щирі, Щоб жилось у правді, щоб жилось у мирі.
учень. Із колосків Будищенської пшениці Прийміть в дарунок наші паляниці.
учень. Хай цей хліб, який нагадує вам рідний дім, Стане сьогодні символом родинного свята.
Вручення короваю.
Слово класного керівника. Доброго дня, шановні батьки та рідні! Я дуже рада, що ми всі тут зібралися на святі «З родини йде життя людини». В Україні говорять: «Без сім’ї немає щастя на землі». Саме в сім’ї дитина робить свої найперші кроки, звідси вона виходить у широкий світ, навчається любові і добра, тут вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять свого роду. Родина – це не тільки родичі, це друзі, наш клас, школа й увесь народ. Батьки – це найцінніше, що є в кожної дитини. Ми українці народ, який складається з родин великих і малих, дружніх і працьовитих. Мамина пісня, батьківська хата, бабусина вишиванка, дідусева казка – все це наша родослівна пам’ять, наші символи, наша історія, у сім’ї повинні любити одне одного, повинна панувати атмосфера взаємодопомоги, тепла, турботи, в цій сім’ї ростуть щасливі діти,а які батьки не хочуть бачити своїх дітей щасливими? Який учитель не хоче бачити щасливі очі своїх вихованців?
Ми раді з вами зустрітися на нашому родинному святі. Дякуємо вам за те, що ви прийшли на свято. Серед наших гостей – родини з різними сімейним стажем. З різною долею. Тож зберемо воєдино всю "свою родину”.Пісня За сонце, за небо
учень. Батько і мати – найрідніші і найближчі кожному з нас люди. Від них ми одержуємо життя. Вони нас вчать, вкладають у наші вуста добрі слова. Давайте привітаємо тих батьків, які сьогодні завітали до нас на свято (Оплески дітей).
Учень. Не скупіться на теплі слова, Бо у світі багато тепла Лиш від рідної хати Та від лагідних рук мами й тата.
Учениця. Коли зміцніють крила, щоб літати, Не забувай про рідних маму й тата. Та встигни добре слово їм сказати, Допоки ти живеш у рідній хаті.
Учень. Ніхто мене так на світі, Як вони, не любить. Дай же, Боже, щоб я виріс, В школі гарно вчився, Щоб я батькові і неньці Добре відплатився.
Пісня "Родина"
Кл.Керів. Мати! Батько! Які дорогі для кожного з нас ці слова. Скільки в них тепла , щастя,радості, душі, милосердя і доброти! Спочатку батьківські очі дивляться на нас із любов’ю, потім – з гордістю, а далі з надією. Зростають діти – стають старшими Батьки. Це неминуче це – як невблаганний час.
Уч. Як мені вас не любити. Рідний батьку, нене! Таж ви мене згодували І дбали про мене. Таж ви мне згодували Щирими руками, Ой, нема то ніде в світі. Як в батька і в мами. Батько розуму навчає, Мати приголубить. Але так ніхто на світі. Як вони не любить.

Учень.
Батьки”чомучки” Ну і мама! Ну і тато! Наче справжні дошкільнята! Нічогісінько не знають Смішно і сказать комусь! Бо щодня мене питають Лиш одне: "чому” й "чому”? Ти чому образив Віту? А чому отримав двійку? І чому прийшов так пізно? Та чому в шкарпетках різних? Ти чому такий не послух? А чому не стелиш постіль? Ти чому вірш не учиш? А чому портфель без ручки? І чому такий синець Ох! Настане мій кінець! Не поясниш їм ніколи Хоч би дуже захотів Треба їх віддать до школи, Хай питають вчителів.
Вірш «Скривдили мужчин».
Син:  Тату, хочу запитати, поясни, прошу, мені: Є чомусь жіноче свято, а для нас з тобою – ні! Є, звичайно, для солдатів, вояків, фронтовиків, А чому немає свята просто для чоловіків?
Тато:    Як немає? Свят багато. От Новий, наприклад, рік, Навіть це жіноче свято хто святкує? Чоловік! День народження додай ще
Син:    Але ж він є і в жінок! Скривдили мужчин! А за що?
Тато:   Ну й тямущий в нас синок!
Мама:  Хочеш свята? В чім розмова? Буде свято – день назви! Тільки вже обід святковий Готуватимете ви!!!Ведучий1. Хочеться,щоб кожен із нас шанував своїх батьків, розумів їхні мудрі поради, думав про них,був поруч у скрутну хвилину. Відгукувався на кожен поклик.
Ведучий 2.Мати – берегиня роду,домашнього вогнища сама вона є тим центром, який єднає всю родину. Коли її не стає, все в житті розладнується. Мама – наше довідкове бюро і швидка допомога, скринька добрих порад. Перше слово, яке дитина промовляє, це слово мама. Мама вчила вас робити перші кроки, вимовляти перші слова.
Чи є в світі що світліше, як мамині очі? Які зорять за дітками вдень і серед ночі. Чи є в світі що світліше, як серденько мами? Яке б’ється для дитини днями і ночами Чи є в світі що миліше, як мама кохана, Яка робить для дитини з вечора до рання.
А чуєш як в грудях у нас б’ється серденько? Бо серце нам дала також наша ненька Я знаю, тим серцем ми маємо жити І Бога і маму і край свій любити. Гарна ти матуся! Добра, люба, щира, Ти мене ще змалку звичаю навчила І щодня навчаєш як любить родину, Мову нашу гарну, рідну Україну!
Ведучий1. Перше наше усвідомлення себе в житті – це відчуття материнської турботи. Дитина через матір сприймає весь світ, а яким він побачить його – визначить її серце і любов. Мати вчить дитину розуміти любов, як добро, як вчинок на благо інших.
Ведучий 2. Про матерів можна розповідати нескінченно. І дійсно ні про що на світі не говорилося ніжніше і вдячніше, ніж про материнську любов.
Скільки в мами сонця, щирого тепла Скільки, в мами радості. Щедрого добра Всі ночі не спала – сон наш берегла Ніжне своє серце і тепло дала. Як нам не любити неньку дорогу? У душі матусі почуттів глибінь, У руках матусі праця без кінця. А в устах матусі слово мудреця
Пісня Спасибі мамоМолитва за маму (дівчинка в українській сорочці із свічкою в руках) Є у мене найкраща у світі матуся, За неї до тебе, Пречиста, молюся. Молюся устами, молюся серденьком, До тебе, небесна Ісусова ненько. Благаю у тебе дрібними словами Опіки та ласки для рідної мами. Пошли їй не скарби, а щастя і долю, Щоб дні їй минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги матусеньку милу, Даруй їй здоров’я, рукам подай силу, Щоб вивела діток у світ той, у люди, Щоб ними раділа – пишалась усюди.
Учениця.
Підростеш, як колос, Підеш поміж люди, - Мами рідний голос Все з тобою буде. Батькові турботи... Сад і ліс, і поле... Не цурайсь роботи У житті ніколи. Не забудь стежину В рідний край, до хати. В будь-яку годину Мати буде ждати. Бо без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла, Без татової строгості і жарту І без свого родинного тепла.
Пісня "Сорочка"
Класний керівник У кожної мами своє ім’я. А що ж воно означає?
Кожен учень коротко розповідає про тлумачення імені своєї мами.
(На дошці «сонечко», кожен учень підходить до дошки й прикріплює смужку з іменем своєї матері)
Пісня Дівчина-веснаКл.Керівник Батько в сім’ї – захисник, годувальник. Батькове слово –це закон.Як скаже батько, так і буде, тому що він – голова сім’ї,зразок для своїх дітей.Кожна дитина хоче щоб батько був людиною сильною, справедливою, щоб був мудрим і мужнім.
Ведучий 1 Ми добре розуміємо, що хоча ззовні наші тати часом суворі, вимогливі, але в своїй душі вони добрі ласкаві та ніжні, як мама. Це іхня чоловіча вдача не дозволяє їм показати себе.
Ведучий 2 Батькова любов до нас стримана, недарма у народі кажуть, що дитину треба любити так, щоб вона про це не знала. Саме такою і є батьківська любов.
Дорогий. хороший,рідний тато, Кращого від тебе не знайти. Дорогий, хороший, рідний тато, Як чудово, що у нас є ти. Добре знає діло він своє. Миє все, підлогу натирає, Вихідний, матусі втомленій дає.
Сад зелений, а у ньому Гордий дуб шумить гілками Дім красивий, а у ньому Любий тато наш із нами.
Усе в житті міняється і в’яне, Усе мина, відходить на завжди. Лиш батьківська любов ніколи не зів’яне Лиш татові слова зі мною на завжди. Усе що є в житті, то долі повеління, А все, що є в мені, то батькове учіння. Від батька в мене є терпіння і удача, І розум, батьку мій, це твоя добра вдача. Люблю усе живе, що квітне і буяє, Це батьку, мабуть, я також від тебе маю.
Ти передав мені усе, що сам умієш, І наділи мене усім, що сам ти знаєш. Життя іде – бреде, квітує і згасає, Науку цю твою я завжди пам’ятаю. Нехай ідуть роки. І дні у млі згасають, А ти для мене є теплом землі – я знаю. Твоє добро святе і людяність велика, І відданість землі і совість у душі Це те усе в тобі за що я поважаю. І голову свою в уклін тобі схиляю.

Батькова пісня
Татку, любий татку, Соколоньку ясний, Який ти нам добрий Який ти нам красний!
Можу я маленька., цілий світ сходити, Море переплисти, в небо полетіти, Та знайти не – знайду такого словечка, Щоб виказати татові всю любов сердечка!
Де знайти співачку, аби оспівати, Де ті фарби взяти, аби замалювати? Хоч би я співала краще за пташатка, То не виспіваю, як люблю я татка
Хоч би, як веселка, Я всі фарби мала Та любов до татка Я б не змалювала. Але є на світі І на теє сила, Щоб любов’ю серця Серденько сповила
За слова миліший, Кращий за малюнок Нашим таткам милим Буде поцілунок!
(ідуть і цілують татусів)
Вед.1  Жінка -  не лише мама, а й господиня, берегиня роду. Поряд із нею завжди – чоловік, господар. Він – головний помічник у матусі.
Вед.2 Чому ж часто чоловіки так не люблять, бояться хатньої роботи, всіма можливими способами уникають її? Можливо, наступний учасник свята за допомогою байки Павла Глазового допоможе нам  знайти відповідь на це болюче питання.
Усмішка
Чом нема у нас охоти до домашньої роботи Жінки наші нарікають  -  це вже звичним стало: Що ми вдома по хазяйству помагаєм  мало. Любі наші! Ми б охоче вам допомагали, Якби за це нас хвалили газети й журнали.

Та не тільки, щоб журнали, не самі газети,- Щоб славили художники, скульптори, поети. От якби намалював хтось велику карту: Сидить дядько серед кухні, чистить картоплину. Або якби якийсь скульптор виліпив фігурку: Стоїть дядько над плитою, общипує курку. Якби так нас прославляли, я б прибіг з роботи І пірнув би з головою в домашні турботи.
Різні професії мають наші матусі. І кожна з них вкладає свою душу і тепло свого серця в улюблену справу. Але не завжди любі татусі задоволені тим, що робота мами забирає весь їх вільний час, як ось наприклад у наступній пісні.
Пісня Ти ж мене підманула
Кл. Керівник. У наших предків охоронців родинного вогнища була богиня Берегиня. Ми тож її знаємо. Прокидаємось уранці наспіх з’їдаємо сніданок приготований її руками, і біжимо до школи, забуваючи поцілувати ці руки. Засинаючи у вечері, бачимо над собою її лагідні очі, забуваючи іноді тим очам сказати лагідне "На добраніч”. Це берегиня – наша бабуся. "Бабуся – невтомна бджілка і пече і варить, і внуків приголубить.”
Діти – це діти, а справжні діти – це онуки. Онуків любить більше ніж дітей. Бабуся! Це мамина або татова мама. Вона прожила вдвічі довше, ніж мама чи тато, бачила в житті вдвічі більше. І ти мабуть, удвоє дорожчий для неї, бо ти дитина її дитини. Сивина одним бабуся вона прикрашала скроні, іншим зовсім вибілила коси. І кожна сивина свідчить про те, що не завжди їх слухали їхні діти та й внучата. І боліло у бабусь серце за нас, за наших мам і тат, а волоски сивіли.
Уч. Дай бабусю, поцілую Сивину твого волосся Теплим диханням зігрію Снігом вибілені коси.
Рідненькі бабусі! Ви завжди у роботі. На вас кинуті діти Нема часу й хворіти
Густі зморшки покрили Ваше добре лице І все менше в вас сили Пам’ятати про це!Уч. Рідненькі бабусі! Сьогодні я хочу вам спасибі сказати За недоспані ночі За натруджені руки І за добрі поради
Уч. Спасибі бабусю, за все, що ви для нас зробили, та дуже вас просимо бережіть свої сили!
Це було тоді, коли я Заталапав чоботята І, щоб сховатися, від тата, До бабусі утікав! А вона посварить покричить Поцілує та й мовчить Чи сюди чи туди, Чи то хліба, чи води, Чи сорочку, чи штанята, Все до бабці, не до тата, Там безпечно від біди. І щасливий той живе, В кого бабця люба є Той біди вже не зазнає, Бо бабусенька скрізь дбає.
Уч. Подивімось у бабусині очі. Які вони щирі! У них не побачим ні лукавості, ні хитрування.Це погляд щирості, добра і любові.
Я своїй бабусі пісню заспіваю, Вона для мене сонечко й краса Подібної до неї я не знаю, Коли б зшукав всю землю й небеса. Моя бабуся люба, гарна й мила, Вона найкраща від усіх людей. І хоч вона вже трохи посивіла, Але так щиро любить нас – дітей
Сценка
Онук. Ой, бабусю, а ваших косах вже чотири сиві волосинки, А вчора було три. Чого це посивіла ще одна волосинка?
Бабуся. Від болю любий онучку. Коли болить серце, тоді сивіє волосинка.
Онук. А від чого вас боліло серце?Бабуся. Пам’ятаєш ти поліз на високе - високе дерево? Я глянула у вікно, побачила тебе на тонесенькій гілочці. Серце заболіло, а волосинка посивіла.
Онук. Бабусенько, люба. А як я вилізу на високе-високе дерево і сяду на товсту гілку, волосинка не посивіє?
Кл.керівник. Не вічні наші рідні. Приходить час і ми прощаємось з ними. "На все Божі воля”, - кажуть у народі. Але як часто не вистачає онуками ніжної, теплої, бабусиної руки. Як не вистачає їхнім матерям мудрої поради "І не гоїтся в серці рана. Лише притуплюється біль”
(онуки у яких померли бабусі тримають їхні фотографії і декламують вірші)
В серці не гоїться рана душу біда напекла Бабусю, чого ти так рано з дому навіки пішла? З міста прийдеш в неділю, гляну – бабусі нема Двір наш неначе спустілий, хата неначе німа Йду за село, де калина в ноги вклонилась тобі Спогад за спогадом лине, я коло тебе в журбі Ти ж мене бабцю, любила більш, ніж себе берегла Словом, слізьми освятила шлях мій в життя край села Ласкою серце ти гріла, гріла і душу мою І в у з голів’Ї сиділа тихо, поки не засну Все забувалось погане, кликали дні і діла Бабцю, чого ти так рано з дому навіки пішла?
Кл.керівник. Дорогі бабусі! За щоденними турботами ми не маємо часу щиро подякувати за все добро, яке ви зробили для дітей, онуків. Побажаєм вам сто років жити. Без горя, сліз і без журби. Хай з вами буде щастя і здоров’я на многії літа, назавжди
(пісня бабусі) Іра
Кл. Керівник. Постійним помічником бабусі є дідусь – господар родини. Святість цієї близькості людини завше була незаперечною. Мудре, хоч іноді й суворе дідусеве слово, вміння заохотити до праці, розповісти цікаві спогади, наповнені природним, народним дотепом, прислів’ями і приказками легендами, - саме таким незамінним помічником і доброзичливим учителем він є для кожного з нас.
Учениця. Мій сивий, лагідний дідусю, Я до землі тобі вклонюся, За теплоту твою і ласку, За мудре слово, гарну казку.Уч. Спасибі, вам за те, що нам читали казку, За вашу лагідну усмішку, За те, що з нами в ліс ходили На поле і в зелений гай.
За те спасибі, що навчили Любити палко рідний край. Руки ласкаві цілуєм! Літ до ста жити вінчуєм.
Учень 1. Наше свято продовжується. Ми переходимо до конкурсів.
Класний керівник.Вашій увазі пропонується перший конкурс, але спочатку попросимо вийти на середину залу двох тат. Конкурс називається «Найоригінальніша канапка». Перед вами на столі – різноманітні продукти: батон, майонез, цукерки, ковбаса, крекер, крабові палички. Ваше завдання: за 1 хв. зробити оригінальну канапку і придумати їй назву. Час пішовТепер подивимось, як ви їх зможете з’їсти. Смачного вам!
Конкурс для мам (викликаються дві мами) «Забий цвях» Оскільки зараз – дуже непростий час, і інколи жінки змушені замінювати дітям і батьків, вони повинні вміти володіти молотком і цвяхами. Ось ваше завдання: хто швидше заб’є цвях у дерев’яний брусок. Перевіримо, наскільки в наших мам точна рука і гостре око.
3 конкурс для тат «Пришиття ґудзика» Це ніби проста справа, але інколи викликає труднощі. Вам потрібно якнайшвидше пришити паперовий ґудзик. Так, робота виконана. Подивимось чи якісно. Як бачимо, наші тата вміють готувати канапки і пришивати ґудзики.
4 конкурс для мам «Угадай дитину по руках» Діти ( 6 – 7 учнів) стають у коло. Мамі зав’язують очі. Вона повинна по руках впізнати свою дитину.
Конкурс «Смачна цукерочка»
Танець від дівчаток


Гра «Що любить Ваша дитина»
(Мати і дитина стають спиною один до одного і на мої запитання тільки кивають головою.)
- Чи любить ваша дитина вставати рано?
- Чи застеляє постіль?
- Чи любить їсти манну кашу?
- Чи любить читати книжки?
- Чи миє посуд?
- Чи ділиться своїми секретами?
- Чи любить танцювати?
- Чи робить зарядку?
- Чи любить чистити зуби?
- Чи хоче йти до школи?
- Чи любить математику?
- Чи любить їсти гороховий суп?
- Чи прибирає в своїй кімнаті?
Конкурс «Пантоміма». Викликаються батьки по черзі. Завдання: показати дітям загаданий предмет, який вони повинні відгадати. ( Слова – телевізор, парасолька, чайник, кенгуру, збір врожаю восени, літо)
Конкурс «Сімейний бюджет». Викликаються дві родини, дається однакова кількість монет (по 1 та 2 копійки) у сумі 99 коп. Завдання: хто швидше порахує.
Конкурс «Мумія»
Учень Ну от і все, ця зустріч – як урок, Пройшла так швидко, пам’ять відновилась, І, як дитинстві, продзвенів дзвінок. Як добре, що ми всі зустрілися!
Учень Дозвольте сьогодні усім побажати Багато хороших і сонячних літ, Дідусям і татам, бабусям і мамам, Братам і сестричкам Палкий наш привіт.

Учень Людське безсмертя з роду і до роду Увись росте з коріння родоводу. І тільки той, у кого серце чуле, Хто знає, береже минуле І вміє шанувать сучасне, - Лиш той майбутнє Вивершить прекрасне!
Учень 1. Вклоняємось всім вам доземно. (Учні вклоняються усім батькам)
Класний керівник. Сім’я, родина і Батьківщина – це єдині поняття. Людина до глибокої старості пов’язана з тією сім’єю, з якої вона вийшла, і все життя пов’язана із землею, де вона народилася, зросла Куди б не закинула її доля, вона завжди подумки з Батьківщиною Завершити наше свято мені хочеться словами:
Зацвітає калина, зеленіє ліщина, Степом котиться диво – луна. Це моя Україна, це моя Батьківщина, Що, як мама, як тато – одна.
Пісня
Виховна година на темуМета уроку: поглибити і закріпити знання учнів про Україну, її природу, історію боротьби за проголошення незалежності, познайомити із видатними історичними постатями, поглибити знання учнів про Конвенцію про права дитини, розширити знання української поезії, долучити до скарбниць української духовної культури;
розвивати пізнавальну активність учнів, вміння аргументовано висловлювати власне бачення на події та явища, удосконалювати ораторські здібності, сприяти розвитку творчих здібностей учнів;
виховувати патріотизм, почуття національної гідності, формувати естетичні смаки, повагу до людини, гуманізм.

Хід уроку
Угрюмова Інна
На білому світі є різні країни,
Де ріки, ліси і лани
Та тільки одна на землі Україна,
А ми її доньки й сини.

Цибуленко Станіслав
Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,
І квіти усюди ростуть
Та тільки одну Батьківщину ми маєм –
Її Україною звуть

Вчитель
Доброго дня, дорогі діти, гості! Запрошуємо вас взяти участь у патріотичному літературно-мистецькому фестивалі «Україно! Ти для мене диво!»

Угрюмова Інна
Україно! Ти для мене диво! На карті світу Україну відшукати нескладно. Ця древня земля лежить на південному заході Східноєвропейської рівнини «проти сонця, головою до Чумацького Возу (сузір’я Великої Ведмедиці), ногами до синього моря», як співали в старовину кобзарі та лірники.

Вчитель
Бути українцем значить пишатися своєю Вітчизною. І нам є чим пишатися. Ми пишаємося красою української природи. Україна славиться безкрайніми степами, густими лісами, величними горами,повноводими ріками та неозорими полями пшениці, що колоситься. Неповторність її краєвидам додають голови соняшників, що повертаються слідом за сонцем, полум’яніючі грона осінньої калини, задумливо схилені над гладінню ставків верби, тінисті вишневі сади, гнізда білосніжних лелек над сільськими хатами. Любов до Батьківщини завжди починається з живого почуття любові до рідної природи, із прихильності до тієї землі, на якій ти виріс, до звичного оточення і знайомого з дитинства пейзажу. Україна країна дивовижних краєвидів.

Петренко Ярослав
Пожовклим листям грає прохолода,
В рожевім зблиску вечір в ніч пірна,
По пояс очерет забрів в болото,
Німіє все й до ранку не зрина.
Туман повільно луки застеляє
Та сріблом віддзеркалює ріка,
Де з краю в край легенька хвиля грає
При місяці, мов риб’яча луска.
Я п’ю красу, затамувавши подих,
Милуюся, схвильований до сліз.
В душі моїй струмує тихий подив
Перед красою рідної землі.

Болбас Світлана
Буває, часом сліпну від краси,
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, -
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто незрадливо,
Усе як є – дорога, явори,
Усе моє – все зветься Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
Що хоч спинись і з Богом говори
(Ліна Костенко «Маруся Чурай»)


Клевжиць Руслан
Я знаю, вранці зійде сонце,
Я впевнений, життя трива,
Загляне світло у моє віконце,І що росте після дощу трава.
Я знаю що весняний вітер віє,
І наді мною небо голубе,
Я знаю – і тому не смію
Забуть і не любить тебе.
Земна весна, буяє черемшина,
Веселка радо сяє в небесах,
Калина, символ України,
Розквітне попід лісом і в садах.
Я так люблю весняну пору року

Угрюмова Інна
Україно! Ти для мене диво! Українці – талановитий і стійкий народ з унікальною історичною долею, неповторними духовними якостями, прекрасною самобутньою душею й особливим характером, у якому степова волелюбність і непокірливість поєдналися з європейською раціональною поміркованістю. Ми пишаємося древніми традиціями і мудрістю предків, багатою культурною спадщиною. Український характер закодований у народних символах України, що відомі нам змалечку.
Хто не чував
Пісень по селах вечорами
І жартівливих і сумних?
То долю рідними словами
Народ виспівує у їх.

Цибуленко Станіслав
Українці - найспівучіший народ у світі. Багатство тематики та жанрів українського мелосу вражає.
Загадки.
На ріднім полі шепчуть колоски,
Я рад би знати тихі їх думки.
Я слухав, чув, як кожна колосина
Шептала тихо слово: . (Україна)
М. Петров
Красивий, щедрий рідний край
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься (Україна)

У світі одна – всім потрібна вона. (Батьківщина)

Який це край?
Ми родились у долині,
У білесенькій хатині,
Коло вишень і калини.
За хатиною садок
І зелений моріжок,
Там багато є квіток.
Під горбом ставочок сяє,
Різна рибонька гуляє,
Качка з дітьми пропливає.
Як же зветься гарний край,
Де за ставом степ і гай
Пишно квітнуть, наче рай? (Україна)
Н. Щербина
У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині край.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без Батьківщини.
М. Чернявський

Вчитель
Кожен патріот, громадянин має не лише знати, але й свято шанувати державні символи України.

Угрюмова Інна
(вірш В.Крищенка «Прапор України»)
Вже скільки закривавлених століть
Тебе, Вкраїно, імені лишали
Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:
Внесіть Прапор вільної Держави!
Степів таврійських і карпатських гір
З’єднався колір синій і жовтавий.
Гей, недругам усім наперекір –
Внесіть прапор вільної Держави!
Ганьбив наш прапор зловорожий гнів.
Його полотна в попелі лежали
Але він знов, як день новий, розцвів.
Внесіть прапор вільної Держави!
Повірмо в те, що нас вже не збороти,
І долучаймось до добра і слави,
Хай будуть з нами Правда і Господь.


Цибуленко Станіслав
(читає уривок вірша про тризуб)
Не якір, не в польоті птах,
А символ єдності і слави
В тисячолітньої держави
Він у натруджених руках.
Єдиний символ, клич і дзвін,
Провісник він й пересторога,
Трисвітло і триєдність Бога,
Всесильний захист з трьох сторін.
Надія він, а в битві – грім.
Бо злитий, наче з капель криці.
І не мечі, не хижі птиці,
А злото сонця сяє в нім.
Лиш він нас захистить від бід.
На прапорі колосся й неба.
Він наш, нам іншого не требаВчитель
Україно! Ти для мене диво! Країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Історія нашої землі – це нескінченна боротьба українського народу проти іноземних загарбників: кочовиків, магнатів, імператорів, чужоземних поміщиків та генералів.

Болбас Світлана
«Встала мати Україна»)
Сотні літ нас розпинали,
Та не побороли,
Бо не вмерла Україна,
І не вмре ніколи!
Слава тобі, Україно,
Невмируща слава,
Да святиться твоя воля
І твоя держава.
Слава тобі, Україно,
Від роду до роду,
Як накажеш - ми поляжем
За твою свободу.

Вчитель
Таким чином, ми бачимо, що патріот України – це людина, яка безмежно віддана своїй рідній землі, своєму народові. Приклад національних героїв є дуже актуальним для нас, адже наша держава молода. Так само і виховувати любов до рідної землі потрібно з самого малечку, створивши максимально сприятливі духовну атмосферу та матеріальні умов
Україно! Ти для мене диво! На шляху боротьби за незалежність не одне покоління патріотів замислювалось над запитанням: що робити? Куди далі йти? Яким буде наше майбуття? Актуальними для нас ці питання є і сьогодні.
Напевно, секрет відповіді на ці запитання криється у кодах ще одного національного символу України – українського вінка, що є уособленням чистоти і краси дівчини-українки.
Вінок – це щільне переплетіння красивих квітів, що символізує єдність і неперервність традицій українського народу. В єдності наша сила, в єдності – любов до України, щастя нашого народу.
1. Добери риму
Ось небо блакитне і сонце в зеніті!
Моя Україна – найкраща у світі!
Моя Україна – це ліс і озерця,
Безмежні степи і чарівні джерельця.
Красиві пейзажі і гори високі,
Маленькі струмочки і ріки глибокі.
Міста старовинні і замки прекрасні,
Великі будови і дуже сучасні.
Сади чарівні, мальовничії села,
Моя Україна – це пісня весела.
Це щира, багата, як світ, її мова,
Крилата, така мелодійна, чудова!
Її обереги – верба і калина.
Найкраща у світі – моя Україна.
Бо нам найрідніша Вітчизна і мати.
То як же нам, дітям, її не кохати!
Моя Україна – козацькая слава!
Така волелюбна і мирна держава.
Вона дорога нам, і рідна, і мила,
Бо світ перед нами, як мати, відкрила.
Вітчизно свята, дорога Україно,
Для кожного з нас ти у світі єдина.
Н. Красоткіна

2. Шифрограми – кругло грами
(додатки 1,2)2- За рідний край життя віддай
1 - Не забувай свій рідний край
3. Гронування (додаток 3)

Підсумок уроку.
Що запам’яталося з сьогоднішнього уроку найбільше?
Що сподобалося?
Дайте пропозиції

Вчитель
Підійшло до завершення наш урок - патріотичне свято. Дякуємо всім за активну участь. Бажаємо, щоб уроки, отримані сьогодні, стали для вас життєвим дороговказом патріота України. Любіть Україну!
Мій рідний край
Мій край чудовий – Україна!
Тут народились ти і я.
Тут над ставком верба й калина,
Чарівна пісня солов’я.
Все найдорожче в цілім світі,
Бо тут почався наш політ.
Цвітуть волошки сині в житі,
Звідсіль ведуть дороги в світ.
І найдорожча рідна мова –
Джерельцем радісно дзвенить.
І мила пісня колискова,
Чумацький шлях кудись зорить.
Усе найкраще і єдине,
І радощі усі, й жалі
Мій рідний краю, Україно!
Найкраще місце на землі!
Н. Красоткіна№1 Ключ: читати через одну букву за рухом
годинникової стрілки, починаючи з виділеної літери.

С А В
Р Й
Й І
К Н
А Й
Й Е
В Р
И З
У І
Н А
Б Д
№2 Ключ: читати через дві букви за рухом годинникової
стрілки, починаючи з виділеної літери.

К Я А
З Р
Т В
Й Р
Й А
Т І
И І
А Й
И Д
Н Д
Д Ж

Гронування.

До ключового слова «Батьківщина» дібрати слова, які спадають на думку.

РІДНА МАМА СОНЦЕ
ЛЮБИТИ ЗЕМЛЯ
БАТЬКІВЩИНА

НАЙКРАЩА МІСТАСЕЛА ЛІС РІЧКА

(Звучить пісня М.Гнатюка «Дитинство»)
Учень.
Доброго дня, шановні тата й мами! Як добре що, ми з вами разом.
Звичайно, у вас багато невідкладних справ, турбот, але залишити все це за дверима нашого класу; і разом з нами сьогодні відпочиньте..
Учень.
Дети зто чудо света,
Я увидел зто сам
И причислил чудо зто
К самим чудним чудесам.
Вы пред будущим в ответе:
Ваша радость, боль и грусть,
Ваше будущее дети...
Трудно с нами, ну и пусть.
В ваших детям ваша сила,
Внеземных миров огни,
Лишь бы будущее било
Столь же светлым, как и мы.
(Танець «Вальс квітів»),
Вчитель.
Мабуть кожен з нас помічав характерну ознаку часу: усі тільки те й роблять, що говорять про численні проблеми:
«їсти нічого, купити нема за що, в гаманці порожньо, взагалі важко, важко, важко...»
А мені спадають на думку благословенні слова нашого Миколи Костянтиновича Реріха:
«Коли у домі важко, тоді звертаються до жінки.»
Коли більше не допомагають розрахунки та обчислення, коли ворожнеча та взаємне руйнування сягають межі, тоді приходять до жінки.
Коли злі сили беруть гору, тоді кличуть жінку.
Учень.
Всей красоти источник женщина.
Мы без нее упали б под ярмом.
Всей доброты источник женщина.
Мы без нее дышали б тьмой и злом.
(Пісня « Наши мамы самые красивые»).

Вчитель.
Любі Друзі! Чи знаєте ви з чого зроблені наші мами і тата, адже вони такі різні?
Учень.
Тато зроблений з усього людського матеріалу. А от матуся пройшла дещо
складнішу технологію створення.
Учень.
Після того, як до Бога звернувся чоловік і заявив про свою нудьгу, Бог
задумався, з чого зробити жінку, якщо весь людський матеріал пішов на
чоловіка. Після короткого роздуму, став він створювати жінку.
Учениця.
З кількох яскравих променів сонця.
Учениця.
Всіх чарівних фарб зорі.
Учениця.
Задумливого смутку місяця.
Учениця.
Краси лебедя.
Учениця.
Грайливості кошеняти.
Учениця.
Ласкавого тепла хутра.
Учениця.
Притягальної сили магніту.
Учень.
Він змішав усе разом, а потім додав туди:
Учень.
Холодного мерехтіння зірок.
Учень.
В'їдливості мухи.
Учень.
Впертості осла.
Учень.
Ревнивості тигриці.
Учень.
Отруйності змії.
Учень.
Дурману опіуму.
Учень.
Та безпощадності стихії.
Учень.
Оформив постать, вдихнув у неї життя. Цю жінку Бог передав чоловікові, промовивши при цьому:
Учень.
«Бери її такою, яка вона вийшла, і не намагайся її переробити, зазнавай щастя з нею протягом життя і терпи муки від неї до самої смерті».
Вчитель.
Ця легенда, звичайно, жарт, але є в ній і доля істини.
Жінка це одвічний біль і одвічна втіха. Вона може перетворити життя і на рай, і на пекло. Від її любові та нелюбові залежить дуже багато,
«Усі протилежності сходяться в серці жінки», сказав Вольтер.
(Пісня «Из чего же, из чего же...»).
Учень.
Нагинається жінка під торбами,
Розривається жінка між: чергами.
А, кажуть, слід бути гордими, ...
А, кажуть, слід бути чемними,
Учень.
А жінка рахує тисячі,
Як їм вижити думає жінка.
Вже на хліб і сотні не вистачить.
Набухає на скроні жилка.
Учень.
А діти, хоча не голодні,
Але кривлять губи над юшкою.
Чоловік знов прийде сьогодні
Як не під «мухою», то під «мушкою».
Учень.
Йому що!
Він на жінку надіється,
Його клопоти йдуть за водою,
Що ж воно з вами, жінко, діється?
Ви ж колись були молодою!
Учень.
Ви ж були казково прегарною,
Обіцяв на руках носити,
А тепер було б справою марною,
Щоб за хлібом пішов, попросити.
Учень.
Поможи їм з глибини історії
Хоч ти, матінко Берегине,
І тоді на земнім просторі Україна не вмре, не загине.
Учень.
І наповнює море краплина,
Сходить сонце в небеснім скрипінні.
Постає велика Вкраїна
На великім жіночім терпінні.
Вчитель.
Так, наші мами потребують допомоги і уваги. От зараз ми і подивимось, як часто ви їм допомагаєте. Я запрошую до себе 1 хлопчика і 1 дівчинку.
1-й конкурс.
Розкажіть, як зварити борщ? Що з цих предметів(дітям, показує картки з малюнками) треба для приготування борщу, а що
зайве?
2-конкурс.
Ви вдома самі. Сестричка плаче, бо хоче їсти. Нагодуйте її кашею.
(1 хлопчик, 1 дівчинка із зав'язаними очима годують один одного).
3-й конкурс
(2 дівчинки і 2 хлопчика). Зберіть братика в дитсадок (потрібна купа одягу).
Учень.
Вертаючись з віддалених країв,
Після тривожних мандрів і розлуки,
Цілуйте руки наших матерів,
Натруджені, ласкаві й ніжні руки.
Ніщо не вічне вічні матері!
Уже й тоді, як нікому стрічати,
Допоки сонце сяє нам вгорі
У кожного живе у серці мати.
(«Пісня про маму» у виконанні батька учениці).
Учень.
А як важливо для мами відчувати поряд міцне чоловіче плече, його підтримку
словом і ділом.
Учень.
Допоки батько живий,
Допоки мати жива,
Поспішайте сказати
Найніжніші слова:
Рідна мамо живи!
Рідний тату живи!
Найдорожчі у світі це ви!
Тільки Ви!
Вчитель.
Ну що ж, любі діти! Запросимо на сцену подружжя Чередник,
Пасічник, Чегринець. Татусі! Чи пам'ятаєте ви, які найперші квіти ви дарували
нинішнім своїм дружинам?
Мами! Які ніжні й теплі слова ви найчастіше чуєте від свого чоловіка? Любі
тата! А чи ви можете зараз освідчатись у коханні своїм дружинам без слів?
(Пісня «Папа можеш» у виконанні учнів класу).

Вчитель.
Ось ми зараз і подивимось, що ж «можуть папи ».
Запрошую 3-х тат і 3-х синів.
Конкурс 1.
Обчистити картоплину під звуки «Польки» однією суцільною смужкою.
Конкурс 2.
Прошу вийти до мене 1 тата і 1 маму.
Поверніться один до одного.
(до тата)- Скільки у дружини ґудзиків на сукні?
- Якого кольору губна помада?
(до мами)
- Якого кольору у чоловіка очі?
- Скільки ґудзиків на рукаві піджака?
Скільки кишень? І так далі.
Конкурс 3.
А зараз пропонуємо татам попробувати себе на поетичному поприщі. Завершіть куплет: «В День Святого Валентина вижу странную картину...»
А мами складають казковий салат: «Зустрілись Іван-дурак з Іваном - царевичем і пішли шукати Шахерезаду...»
Вчитель.
А зараз, поки наші мами і тата готуються, до вашої уваги «сучасний танок».
(Батьки зачитують відповідні завдання конкурсу).
Вчитель.
В дарунок татам і мамам звучить пісня у виконанні батьків учениці класу
«Я куплю тебе дом...»
Учень.
Найбільше в нашій хаті свято, Коли приходить із роботи тато.
(Входять хлопці).
Паповоз
Мы играли в паповоз,
В самый быстрый паповоз,
В самий лучший паповоз:
Ехал я, а папа вез.
Долго он не соглашался,
Не хотел пыхтеть всерьез,
А потом как разошелся
И поехал, и повез!
Сбили шкаф. Упало кресло.
Стало нам в квартире тесно,
Отправляемся во двор
И летим во весь опор!
Вот так папа!
Ну и скорость!
Обошли машину, поезд,
Догоняем самолет,
Вырываемся вперед! Паповоз, как ветер, мчится
К государственной границе
Только пыль летит в глаза...
Проскочили за границу,
Надо ж было так случиться
Отказали тормоза!
Даже вспомнить невозможно,
Сколько видели ми стран...
Вдруг навстречу знак дорожный:
ОСТОРОЖНО, ОКЕАН!
Папа, не сбавляя ходу,
Рассекает грудью воду

И, подняв волну, плывет
Настоящий пароход!
Из тумана перед нами
Айсберг вырос как гора...
Пароход взмахнул руками,
Паполет летит ура!
Пролетая над Китаєм,
Папа вспомнил вдруг:
Постой!
Ми на ужин опоздаем,
Возвращаемся домой!
Мы летели, как ракета.
Мы домой спешили так
У меня слетал башмак...
Крикнул!...Но уже полмира
Пронеслось внизу в огнях.
Вот наш город. Дом. Квартира.
Маму встретили в дверях.
Мама очень удивилась:
Где ви были? Что случилось?
Паповоз встает с колес:
Побивали в разных странах,
Посмотрели белый свет...
Хороши! сказала мама.
Все в пили. Ботинка нет.
Разъезжают в странам разных,
Приезжают в брюках грязных,
Бросили меня одну...
- Вобщем , так! сказала мама.
- В выходной, сказала мама.
- Вместе с вами на луну!
Помічник
Книжку Петрик сів читати,
Не читати нудьгувати.
І була на те причина:
Не любив книжок хлопчина.
Вмить проглянув п’ять сторінок
З’їв з десяток мандаринок,
Сім цукерок, апельсинку,
З булки видряпав родзинку,
Подрімав одну хвилинкуПрочитай іще сторінку.
І сказав Дружку: «Читай,
А на мене не чекай.
Я в футбол подався грати,
Бо набридло вже читати».
Песик Петрика послухав,

Потім книжечку понюхав,
Й думать став: з чого почати?
Треба ж друга виручати.
На канапу зручно сів,
Палітурку швидко з’їв,
Почесав за правим вухом,
Потім трішки відпочив
Й знов до діла приступив...
Як вляглося сонце спати,
Футболіст зайшов до хати.
А назустріч пес Дружок,
Книжечки несе шматок.
Й похвалився Петі: «Гав!
Я всю книжку причитав!»
Вчитель.
Скажіть, будь ласка, що не замерзає взимку?
Дзвінкий, безтурботний, задерикуватий, переливчастий, одним словом
щасливий дитячий сміх наперекір усім економічним злигодням і референдно президентським баталіям.
Гуморески у виконанні учнів
1. Как же вы там живете с папой? спрашивает мама у сына, пришедшего
навестить ее в больнице.
Все хорошо, не переживай. У нас разделение обязанностей: папа моет
посуду, а я подметаю осколки и выношу мусор.
Фанни! Представляешь, сегодня весь день по телевизору показывали
пожар!
Пить надо меньше! Телевизор еще вчера забрали в ремонт, а ты просидел
весь день перед камином.
3. Дружина дорікає чоловікові:
Піввіку з тобою мучуся. Краще б я одружилася з чортом.
Пробач, дорогенька, але шлюби між близькими родичами заборонено.
4. Бабуся звертається до онуки:
Що там скрегоче?
Це дідусь скрегоче зубами.
Так у нього ж немає зубів!
Він твої узяв.
5. Мама, разве наш папа людоед?
Конечно, нет. С чего ты такое взял?А чего же он вчера сказал, что съест своего заместителя.
6. Мама, посмотри, этот дядя на голове не имеет ни одного волоска.
Тише, он может услышать.
А почему же он об этом еще не знает? (Виходять «джентльмени»).
1. Один мужик хвастается другому:
Моя жена просто чудо и дров наколет, и кушать сготовит, и скотину
покормит...
А ты че, сам поесть не можешь?
2. Кум, моя жена как заштопает носок, совсем незаметно.
Моя тоже. Как погладит рубашку, тоже незаметно.
3. Кто это тебе лицо так исцарапал?
А ты что, не женат?
Женат.
Что же ти дурной вопрос задаешь?
4. Папа женится второй раз. Спрашивает своего маленького сына:
Нравится тебе твоя новая мама?
Папа, мне кажется, тебя обманули.
Не такая она уж новая.
Вчитель.
Шановні тата! Ваші дружини у відрядженні.
Вам треба забрати дитину із школи, в якій ви жодного разу до 5 класу до не
були. А в школі тій 960 учнів. Впізнайте свою дитину.
Завдання хлопцям.
Зав’яжіть бантик сестричці.
Завдання дівчаткам.
Сидячі на м'ячеві вдягніть нитку в голку.
Завдання мамам.
Відгадайте про що йде мова.
1. За свідченням стародавніх малюнків цей предмет був відомий у Вавилоні
2 тис. р. до н.е., а в Китаї та Елладі 1 тис. р. до н.е. Довгий час його
вважали символом знаті, а часом, і королівської влади. У середні віки він був
обов'язковим атрибутом вчених, які мали захищати голову від променів
палючого сонця, щоб не перегрівся мозок.
XIX ст. Можна вважати «золотим віком» цього предмету, насамперед через
різноманітність конструкцій всіляких прикрас. Нинішня конструкція ви
найдена англійцем Самуелем Фонсом у 1852 році. (Парасолька)
Винахідником цього предмету був на початку XV ст. паризький робітник -
проволочник Туранже. Які і інші новинки, предмет цінувався дуже дорого і приніс своєму винахідникові величезну суму З млн. доларів. Виготовляється цей предмет під номерами.
(Голка).

Який елемент костюму з'явився досить пізно. Ні у древніх греків, ні у римлян
його не було. У Європі у другій половині XVI ст. цей елемент костюму став
найважливішим. Винахід його приписується знатній іспанці, яка таким чином
приховувала фізичні вади. У Європі цей елемент нерідко коштує дорожче
всього. І в наш час він об'єкт моди. Відійшла у минуле його чаруюча велич,
але ставши скромним елементом одягу, як і раніше позначає його стиль. (Комірець )
То безрукавний одяг, який надівають поверх сорочки. Бере свій початок, як стверджує сучасна стенографічна наука, від козацького піджупанника, який теж шили без рукавів, він не був надто довгим. Носять чоловіки у нашому краї і сьогодні Одяг бо цей і зручний, і нарядний.
(Жилет)
Завдання для всіх.
Відгадайте кінцівку прислів'я.
Яке дерево, такі в нього квіточки, Які батьки, (такі їхні діточки).
Який корінь, такий пагінець, Які самі, (такі й сини).
Який кущ, така й калина, Яка мати, (така й дитина).
Який дуб, такий тин, (Який батько, такий син).
Яка гребля, такий млин. (Який батько, такий син).
Не навчив батько, (не навчить і дядько).
Як під сонцем квітам, (так з матір'ю дітям).
Як мати рідненька, То й сорочка (біленька).
На сонці тепло, а біля матері (добре).
Нема того краму, щоб купити (маму).
Матері ні купити, (ні заслужити).
(Кожній команді папірець з віршем. Зобразіть те, що у вірші за допомогою пантоміми).
Команді «Мами»
Я печу, печу, печу Дітям всім по калачу.
Зверху маком потрушу.
В піч гарячу посаджу.
Випікайтесь калачі!
У натопленій печі!
Буду маму, буду Нату Калачами частувати.
Команді «Хлопці»
«Наша Таня гірко плаче: Упустила в річку м'ячик!
Годі, Танечко, не плач, Не потоне в річці м’яч!»
Команді «Тата»
Впав ведмедик на підлогу,
Відірвали йому ногу...
Все одно він самий кращий,
Не віддам його нізащо!

Команді «Дівчатка»
Морозець, морозець,
Не щипай за щічки.
Теплі, валянки у нас,
Шубки й рукавички.
Морозець, морозець!
Плещемо в долоні.
У дівчаток і хлоп'ят
Носики червоні.
Вчитель.
Молодці!
А зараз підслухаємо, що говорять про нас діти.
(Звучить фонозапис розповідей учнів про свої сім'ї).
Учень.
Пливе час, минають роки,
Але в нам'яті моїй
Назавжди залишиш спокій,
Мій ти, тату, дорогий!
Учень.
Захищає нас від воєн,
Від нещасть і зла.
Тато нас оберігає,
Як птах пташеня.
(Лунає спокійна мелодія).
(Вчитель підходить до стенду
«Ваше величність, дитинство», на якому фотографії учнів класу дошкільного періоду).
Вчитель.
Любі тата й мами! Давайте зробимо екскурс у минуле. Босі ноги, беззубі
посмішки, перші кроки і перші сльози. Ось вони, наші крихітки, наша печаль і радість. Скільки сходинок пройшли ці «босі ноги» дитсадок, початкову школу (включається відеозапис випускного вечора у 4 класі), а тепер ми у 6 класі (відеозапис свята до Дня учителя у 6 класі).
Учень.
Годами этого не скроешь,
И возраст этот будет позабыт,
И все же иногда порою
0 прошлом сердце защемит.
(Учні виконують пісню «Прекрасное далеко»)
Вчитель,
(зачитує лист до мами). «Здрастуйте, мамо! Добридень, рідненька! Пишу Вам
листа із далеких доріг, давно вони в світ мене вивели, ненько, і мало пускають
до Вас на поріг. А як звечоріє, чи має світати, коли втихомиряться гуки буття, думками щемними лечу в нашу хату, прощення молю й хоч на мить вороття... Прощення за те, що живу я не близько, що міць моя мало Вам скрашує дні, і Ваші долоні не ніжить колиска, яка виколисує парость рідні. До рук мені бВаших
бодай на часинку! що мають роботу собі день при дні й за вік не навчились шукати спочинку, і знаком невтомності стали мені. Це вміння трудиться я хочу у спадок, щоб бути при ділі, щоб бути з людьми, хай візьме у мене його мій
нащадок і хай між своїми поділить дітьми...»
Вчитель.
Тож загляньмо у наше майбутнє. Наші діти виросли, розлетілись по світу і
пишуть нам листи.
(Фонозапис дитячих листів з майбутнього).
Звучить пісня «Приїжджайте частіше додому». (фонозапис).
Вчитель
(під мелодію пісні »3емля, где так много разлук» читає вірш).
Крізь дощ, крізь сніги і тумани,
Чи дороги туман обснує,

Приїжджайте частіше до мами,
Повертайтесь в дитинство своє.
Забувайте обов'язок, втому,
Не марнуйте дрібницями дні,
Приїжджайте до рідного дому,
Розвесняйте в нім душі свої.
Там ростуть чорнобривці і м'ята,
Де пройшли ваші дні золоті.
Лиш не можуть вам вічними стати
Руки мамині крила святі!
Щоб не мучила совість по тому,
Не приносьте батькам ви печаль.
Бо для них ви жар сонячний промінь,
Тож: не гасніть у ріднихи краях!
Учень.
Для батька й матері ти все дитина,
Хоч ти розрісся, наче дуб.
Вони піклуються тобою,
Хоч в тебе вже сивіє чуб.
Учень.
Де б я не був додому не раз повернусь.
І клен зашумить у дворі.
Деб я не був батькам до землі поклонюсь,
Учень.
Найрідніші у світі для нас це батьки.
З роси, з води
На добру сотню літ
Людського щастя,
Благ людських по вінця.

Учень.
Здоров'я шлем
Міцного, як граніт,
Щоб теплих весен
Сонячні проміння
Будили в серці нині почуття.
Учень.
Щоб не торкалась
Скронь зими пороша,
Щоб ви пройшли через усе життя
Такі, як є привітні і хороші.
(Учні виконують пісню «Мы желаем счастья вам...» і дарують
подарунки татам і мамам.
Заключне вітанняУ молодшому шкільному віці у дитини формується здатність пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого об’єднання; як учня, жителя села; виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи; до рідного слова та державної мови, побуту, традицій, культурних особливостей як рідного, так і інших етносів українського народу, тому особливу увагу при вивченні класу звернула на зміст виховної діяльності початкової школи, відокремлюючи на даному етапі виховні досягнення,які відмічені такими критеріями:
- сформованість основ духовно – морального та фізичного розвитку особистості;
- усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;
- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ само оцінювання, самоконтролю, саморегуляції, с самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;
- знання та навички ведення здорового способу життя(дотримання правил гігієни, рухового режиму).
Прогноз ближчий:
Вивчаючи учнів 7 класу слід звернути увагу на основні пріоритетні напрями та вимоги до відповідної власної системи виховання. У підлітковому віці виховується духовно – осмислений, рефлексивний патріотизм,який поєднує любов до інших народів, своїх та чужих прав та свобод.
Прогноз дальній:
Для учнів старшої школи пріоритетними рисами є відповідальність та дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити на Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; працювати во благо, захищати її , поважати її.

Додаток 6
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Виховна робота починається з педагогічної діагностики. Як зазначав К. Д. Ушинський, щоб виховати людину в усіх відношеннях, треба знати її у всіх відношеннях. Кожному вчителю-вихователю доводиться підбирати діагностичні методи, аби вивчити особистісні якості колективу.
У цій важливій справі надаємо Вам допомогу у вигляді набору різних методик.
При цьому слід пам'ятати:
Як правильно скласти анкету?
Зміст
Визначити основне завдання-проблему.
Розчленувати його на складові: припустити, на підставі яких відомостей можна буде зробити певні висновки.
Тип запитань
Запитання можуть бути відкритими, закритими, напівзакритими. Формулювання їх мусить бути коротким, ясним за смислом, простим, точним, однозначним.
Структура анкети
Починати треба з відносно простих запитань, потім пропонувати більш складні. Бажано згрупувати запитання за смислом.
Зовнішнє оформлення
Перед запитаннями зазвичай розміщують звернення до учасників опитування, інструкцію по заповненню анкети. В кінці слід подякувати учасникам.
Моє навчання
Шановні друзі! Підкресліть у тексті або допишіть:
1. Навчатися в школі мені:
а) цікаво;
б) не цікаво;
в) не знаю.
Найулюбленіші мої предмети________________________________________
Виконуючи самостійну роботу, я:
а) одразу ж берусь до справи, працю завжди швидко;
б) спочатку намагаюсь зрозуміти завдання, ретельно все обмірковую, але потім дію без вагань, швидко;
в) дуже довго думаю, не можу почати виконання завдання, почуваю себе невпевнено;
г) завжди хвилююсь, почуваю себе неспокійно, тому що_______________;
д) почуваю себе завжди спокійно, тому що___________________________ .
4. Найчастіше я:
а) не розумію мети роботи;
б) не розумію завдання;
в) не знаю, як його виконати;
г) не вмію контролювати хід своєї роботи;д) не знаю, як перевірити результати; є) не вмію правильно розподілити час.
Я дуже ціную допомогу вчителя, товаришів (так, ні).
Якщо б я був учителем, то таким учням, як , я б допоміг у такому:
Стимули
1. Старанно й охоче виконую самостійну роботу, коли:
а) завдання цікаве (так, ні, не знаю);
б) вона важлива для вивчення предмета;
в) розумію, що вона необхідна для моєї професійної підготовки;
г) вважаю, що можу її виконати;
д) хочу заслужити схвалення вчителя;
є) впевнений, що вона важлива для інших.
2. У роботу включаюся швидше, якщо:
а) цього вимагає вчитель;
б) хочу отримати високу оцінку;
в) боюся отримати незадовільну оцінку;
г) використовуються технічні засоби.
3. Самостійна робота проходить успішніше, якщо виконую завдання:
а) один;
б)з групою товаришів;
в) удвох з товаришем;
г) за постійного керівництва вчителя.
4. Працювати самостійно цікавіше, якщо:
а) успішно виконую завдання;
б)обстановка на уроці доброзичлива;
в) сувора дисципліна;
г) учитель схвалює роботу;
д)застосовується залікова система.
Самостійна робота
Шановні друзі, обведіть кружечком ті відповіді, котрі виражають вашу думку.
1. Ви ставитесь до самостійної роботи:
а) позитивно;
б) негативно;
в) байдуже.
2. В ній вас приваблює:
а) можливість поповнити та поглибити знання;
б) можливість бути самостійним;
в) бажання перевірити свої знання;
г) бажання отримати оцінку;
д) що ще? Допишіть.
3. Вам цікаво виконувати такі види самостійної роботи:
а) роботу з учнем;
б) з додатковою літературою;
в) з таблицями;
г) розв'язання задач, виконання вправ;


д) підготовка творів;
є) лабораторні роботи;
е)трудові завдання;
ж) що ще? Допишіть.
4. Вам потрібна допомога вчителя:
в) пояснення заїдання;
б) коригування;
в) перевірка та аналіз результатів.
5. На ваш погляд, треба вміти:
а) відводити більші часу на уроці на самостійну роботу;
б)частіші пропонувати творчі завдання;
в) Не задавати домашнього завдання;
г) частіше пропонувати індивідуальні завдання;
д)що ще ? Допишіть,
Виявлення домінуючого матиму навчення
На уроці учням пропонується виконати самостійно за вибором завдання, які різняться за;
а) складністю та характером діяльності (творча або репродуктивна);
б) практичною або теоретичною спрямованістю пізнавальної діяльності;
в) характером виконання завдання (індивідуальні або групові),
Одночасно кожен учень отримує аркуш, в котрому позначено позиції, що відбивають
причину вибору того або іншого завдання;
Бажання себе випробувати,
Краще узнати свої можливості з даного предмета,
Інтерес до предмета.
Бажання якомога більше узнати з даної галузі науки.
Корисно, знадобиться в майбутній роботі,
Цій предмет і ці знання з нього необхідні для подальшої освіти.
Упевненість в успіху з даного предметі,
Легко навчатись
9. Бажання подолати труднощі .
Цікаво спілкуватися з товаришами на уроках з даного предмета.
Бажання мати авторитет серед товаришів, оскільки цей предмет престижний у даному колективі,
Подобається вчитель,
Бажання бути знавцем та освіченою людиною, цікавою для друзів,
14. Бажання бути готовим до самостійного життя, 15. Бажання бути духовне багатим, культурним і корисним для суспільства,
16. Щоб не лаяли батьки, вчителі, Це неприємно,
Всі названі мотиви навчання вчитель розподіляє за вісьмома основними напрямами, що дозволяє йому судити про значимість для учня завдань, які він вибирає:

Інтерпретація Показники
1. Самовизначення -5, 14, 13
2. Пізнавальні - 3, 4
3. Вузькопрактичні -5, 6
4. Саморозвиток - 1, 2, 9
5. Спілкування з учителем -12
6. Спілкування з однолітками -10
7. Самоствердження - 13 8. Запобігання неприємностей -8, 17 Аналіз вибраних мотивів дозволить учителю розподілити учнів на три групи;
Перша група- включає учнів, які сприймають навчання з позиції справжньої
необхідності.
Друга група- учнів відбиває думку, що спонукальна сила сьогодення та майбутнього
однакова.
Третя група - учнів підкорює свої навчальні інтереси тільки цілям майбутнього,
сприймаючи навчання в школі як «тимчасове» життя, що має для них
обмежену та вимушену цінність.Невпевненість

. . . .
. . . .
а б

в г
__ ___ ____
_____ _____

Упевненістьа б


в г

Спокій
а б

в г

Рух
а б

в гшколі - родиніRoot Entry

Приложенные файлы


Добавить комментарий