Контрольна робота № 1 з української літератури Загадково прекрасна і славна давнина України (6 клас)


Контрольна робота № 1
Загадково прекрасна і славна давнина України
І варіант
Початковий рівень
1.Пісня «Ой хто, хто Миколая любить» прославляє
А дітей, які хочуть, щоб до них прийшов Святий Миколай
Б селян та їхню роботу в полі
В Святого Миколая - чудотворця
Г батьків та дітей, які готуються до свята Миколая
2.У пісні «Нова радість стала» дарувати «літа щасливії» колядники просять
А дівчатам і парубкам
Б усім, хто живе в їхній місцевості
В господарям і славній України
Г усім, хто працював не покладаючи рук
3.Колядка, у якій є рядки: «Застеляйте столи та все килимами, радуйся!..» адресована
А господині
Б парубкові
В господареві
Г усім жінкам, які є в родині
4. Веснянкою є пісня
А «Ой хто, хто Миколая любить»
Б «Ой кувала зозуленька»
В «Заплету віночок»
Г «Маяло житечко, маяло
5.Любов матері до дитини, роздуми про її майбутнє, побажання, щоб дитина була здоровою, щасливою, доброю, звучать у
А веснянках
Б русальних піснях
В колискових піснях
Г купальських піснях
6. У щедрівках господареві та членам його родини висловлюють побажання
А добрих заробітків і натхнення у праці
Б щастя, здоров’я, доброго врожаю і приплоду худоби
В щоб у домі увесь рік панував спокій
Г здоров’я і добрих сусідів

Середній рівень
7. Що таке анафора?
8.Продовжте речення.
Купальські пісні – це … . Наведіть приклади цих пісень.
Достатній рівень
9.Установіть відповідність
1 жниварська А «Добрий вечір тобі, пане господарю»
2 русальна Б «Маяло житечко, маяло»
3 колискова В «Купайло, Купайло»
4 колядка Г «У ржі на межі»
Д «Ой ти, коте, коточок»
10.До якого виду народних пісень належать колядки і щедрівки?
Які художні засоби найбільш притаманні колядкам і щедрівкам?
Високий рівень
11.Напишіть невелике висловлення (7-8 речень) на тему
А «Колискова пісня, колискова – то солодка материна мова»
Б «Пісня – найцінніший скарб українців»

Контрольна робота № 1
Загадково прекрасна і славна давнина України
ІІ варіант
Початковий рівень
1.Пісня «Щедрик, щедрик, щедрівочка» розповідає про
А господаря та його успішне господарство
Б лінивих людей
В працю
Г давні мрії українців
2. Укажіть, у яких календарно – обрядових піснях пора року виступає в якості головної дійової особи:
А у колядках і щедрівках
Б у веснянках
В у жниварських піснях
Г у русальних
3.Звити віночок «із рутоньки, із м’ятоньки, з хрещатого барвіночку, з запашного василечку» спонукають дівчат у пісні
А «Ой ти, коте, коточок»
Б «Ой вінку, мій вінку»
В «Ой біжить, біжить мала дівчина»
Г «Ой весна, весна днем красна»
4. До русальних належить пісня
А «Там у полі криниченька»
Б «Заплету віночок»
В «У ржі на межі»
Г «Ой кувала зозуленька»
5.Жниварські пісні прославляють
А мужність женців
Б хліборобську працю, щедру ниву й урожай
В по-святковому накриті столи
Г русалок і посівальників
6.Пісня «Маяло житечко, маяло» належить до
А веснянок
Б русальних пісень
В жниварських пісень
Г купальських пісень

Середній рівень
7. Що таке рефрен?
8.Продовжте речення.
Жниварські пісні – це … . Наведіть приклади цих пісень.
Достатній рівень
7. Установіть відповідність
1 жниварська А «Нова радість стала»
2 русальна Б «Там у полі криниченька»
3 колискова В «Заплету віночок»
4 колядка Г «Ой біжить, біжить мала дівчина»
Д «Ой ти, коте, коточок»
8.Доведіть, що «Добрий вечір тобі, пане господарю…» - це народна календарно-обрядова пісня.
Високий рівень
9. Напишіть невелике висловлення (7-8 речень) на тему
А «Колискова пісня, колискова – то солодка материна мова»
Б «Пісня – найцінніший скарб українців»


Приложенные файлы


Добавить комментарий