Тема: Будова і функції органів дихання. Клас: 8


Тема: Будова і функції органів дихання.Клас: 8
Мета та завдання: познайомити учнів з будовою та функціями органів дихання у зв’язку з їхніми функціями; вміти придбані знання використовувати задля збереження свого здоров’я; знати будову ті функції органів дихання, розкрити сутність процесу дихання, його значення в обміні речовин і перетворення речовин в організмі людини.Обладнання: Таблиця «Будова органів дихання», малюнки дихальної системи, що дозволяють показати дихання різних організмів. Комп’ютер, проектор (презентація «Power Point», малюнки, міні фільм- ролік).Основні поняття: дихання, мале коло кровообігу, зовнішнє дихання, внутрішнє дихання, повітроносні шляхи, носова порожнина, носоглотка, гортань, надгортанник, трахея,
бронхи, легені, голосові зв’язки, бронхіоли, альвеоли, легенева (вісцеральна) плевра, пристінна плевра (парієтальна), плевральна порожнина. План-схема уроку
Етапи уроку Тривалість Методи роботи Форми ІКТ Очікувані результати
Організаційний момент .2 хв. Перевірка наявність учнів. .
Перевірка Д/з. .7хв 1.Фронтальне опитування:1.чим відрізняється зовнішнє та внутрішнє дихання; 2.В чому полягає значення дихання? 3.чому об’єм легенів змінюється слідом за зміною об’ємом грудної порожнини?
Інтерактивний конспект. Слайди.
Відповіді з’являються на екрані. . Конспект з використанням інтерактивної дошки дозволяє перетворити безпосередньо освітній процес в захоплюючу гру. Допомагає відтворювати інформацію одночасно у вигляді тексту, графічного зображення, звуку, мови, відео. Це підвищує креативність учнів; уміння оперувати символами на екрані монітора, сприяє оптимізації переходу від наочно-образного до абстрактного мислення.
Актуалізація опорних знань і мотивація навч.дільнсті4хв Запитання до учнів:
— Чому без повітря, без дихання людина жити не може?
Робота з картками(додаток1)
Сукупність програмно-технічних засобів у технологічний ланцюжок. диференціація, інтенсифікація
1. Слайд- шоу на екрані (Тема уроку) постановка проблемного питання.
2.Міні фільм (навчальний фільм,відеофранмент)
http://www.youtube.com/watch?v=ZTgaRtrjEKUАктивізація навчальної діяльності.
Забезпечити виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу
Всі учасники процесу навчання одночасно знаходяться в безпосередньому діалоговому режим (обговорення фільму)
Вивчення нового матеріалу 20хв. -Словникова робота.(підручник + слайди)
- Робота з таблицею інтенсифікація
Використання готових електронних продуктів презентація(«Майстер клас», виірково ) візуальні завдання. Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпної структурованою інформацією в алгоритмічній порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.
Мета:підвищення ефективності самостійної роботи учнів
Учасники навчання знайомиться з навчальними матеріалами
Закріплення нового матеріалу.
Рефлексія 5 хв. Фронтальна бесіда: 1.Питання. Що вам сподобалося на уроці, що запам’яталось?
2Тести. Пізнавальний відеофільм(фрагмент фільму) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1742246Додаток (тести)2
Цю форму( можна використовувати в різних видах діяльності педагога з учнями.
Тестування у формі гри дозволяє провести перевірку знань, активізувати увагу при індивідуальній і груповій роботі. Тест дуже корисний, він тренує увагу, розвиває пам'ять і кмітливість. Допоможе розвивати логічне мислення, навчитися міркувати і робити висновки, може бути індивідуальним і груповим.
Творче завдання 4хв Розв’язати ребуси (слайди) Відеозагадки.
Додаток 3 Відео загадки, із задоволенням запам'ятовуються, допомагають в тренуванні пам'яті, розвитку фантазії, асоціативного мислення і мислення категоріями.
розвиває творчу спрямованість пізнавальної діяльності учнів
Домашнє завдання 3 Підготувати 1.Плейкаст чи 2.Інтерактивну газетау за темою.вивч. основні визнач., зроб мал.., опрац. параграф 30. Віртуальна листівка (творча діяльність)дизайнерський спровід.
Дозволяє об'єднати зусилля дітей різного рівня навчання, де кожен вносить посильний внесок у загальну справу.

Додаток 1
Які органи дихання людини ви знаєте? У вас на столах лежать переліки органів. Підкресліть з них ті, які, на вашу думку, можна віднести до органів дихання.
-носова порожнина - шлунок-серце -носоглотка -гортань -мова-головний мозок -трахея -бронхи -ребра-діафрагма -легкіДодаток 2
Тести
1. Не пропускає їжу в гортань.2. Не дають трахеї звужуватися.3. Очищає вдихається повітря від пилу і мікробів, зігріває його.4. Поверхневий шар повітроносних шляхів.5. Вистилає зовнішню поверхню легень.6. Основний орган дихання людини.7. Всередині містить голосові зв'язки.8. Найдовша частина повітроносного шляху.9. Шлях вдихуваного повітря від гортані до бронхів.
Шифр для відповідей.А) слизова оболонка Е) надгортанник Б) легкі Ж) гортаньВ) бронхи З) хрящові півкільцяГ) трахея І) плевраД) носова порожнина
Додаток 3
2010410300355001.Відповідь - Бронхи 2. Відповідь - Легеня


Приложенные файлы


Добавить комментарий