Бір атомды спирттер презентация


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Оттекті органикалық қосылыстар жайлы мәлімет бере отырып бір атомды спирттер, құрамында – ОН тобы бар көмірсутектердің туындысы екенімен танысу. Спирттерде болатын функционалдық топ және оның спирттердің қасиетіне әсерін, жалпы формуласын, ережесін білу спирттердің изомерін жазып оны халықаралық атау жүйесімен атай білу. Этанол ерітінділері, метанол мен этанол молекуласының моделі. Сызба кестелер. Жаңа сабақты оқып үйрету. Сабақтың өтілу реті. Жіктелуі мен гомологы Атаулары мен изомериясы Физикалыққасиеттері СПИРТТЕР Қолданылуы Химиялыққасиеттері Алужолдары Спирттер дегеніміз – молекуласында көмірсутек радикалымен байланысқа бір немесе бірнеше функционалдық гидроксил тобы бар органикалық заттарды айтамыз. Спирттердің жалпы формуласы:R-OH немесе Cn-H2n+1OH СПИРТТЕР Бір атомды Көп атомды CH3-OHМетанолCH3-CH2-OHЭтанол СH2-CH2 CH2-CH-CH2OH OH OH OH OHЭтиленгликоль Глицерин Қаныққан Қанықпаған Ароматты CH3-CH2-OHЭтил спирті СH2=CH-OHВинил спирті CH2-OHБензил спирті Формуласы Аттары CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH C6H13OH C7H15OH - Метанол, метил спирті- Этанол, этил спирті Пропанол, пропил спирті Бутанол, бутил спирті Пентанол, пентил спирті Гексанол, гексил спирті Гектанол, гектил спирті ИЮПАК халықаралық атаулар жүйесі бойынша спирттерді көмірсутектердің атына – ол деген жұрнақ қосып атайды. Функционалдық ОН тобы байланысқан ең ұзын тізбек таңдап алынып, көміртек атомдарын гидроксил тобы жақын орналасқан жағынан бастап нөмірлейміз: CH3 5 4 3 2 1 4 3 2 1CH3-CH-CH-CH-CH3 CH3- C - CH - CH3 CH3 CH3 OH CH3 OH3,4 – диметилпентанол -2 3,3 – диметилбутанол -2 Көміртек қаңқасының құрылысына СH3 – CH2- CH2- CH2- OH бутанол -12. Көмірсутек тізбесіндегі гидроксил тобының орнына байланысты CH3- CH2- CH2- CH – CH3 пентанол -2 ОН3. Класаралық изомерлену СН3- О – С2Н5 метил - этил эфирі Көмірсутектердің галоген туындыларынан алу: С2 Н5Br + HOH C2H5OH + HBr2. Қанықпаған көмірсутектерді гидратациялау арқылы алу:H2C= CH2 + H2O H+ CH3- CH2OH3. Метанолды өнеркәсіпте алу:СО + Н2 Р.t.кат СН3ОН4. Этанолды көмірсуларды ашыту арқылы да алады: С6Н12О6 ферменттер 2 С2Н5ОН + 2СО2Глюкоза этанол Спирттердің сілтілік және сілтілік жер мемалдармен әрекеттесуі 2С2Н5ОН + 2Na 2С 2H5ONa + H22. Жануы С2Н5ОН +3О2 2 СО2+ 3Н2О3. Спирттердің тотығу біріншілік спирттердің тотығуы: О ОСН3 – СН2 – ОН (о) СН3 – С (о) - СН3-С этанол -Н2О Н ОН сірке қышқылыЕкіншілік спирттің тотығуы:СН3- СН – СН3 (О) СН3 –С – СН3 ОН -Н2О ОНПропанол -2 ацетон 4. Спирттердің дегидрленуі: ОСН3 – СН2 – ОН Cu T СН3 - С + Н2 Н5. Галоген сутектерімен әрекеттесуіС2Н5ОН + НBr 2C2H5Br + H2OЭтанол бромэтан6. Дегидратациялану:Н Н H2SO4 конц Н - С - С - Н Н2С = CH2+H2O H OH 1700 C7 Эфирленуі: н2SO4 C 2H5OH + HOC2H5 C2H5- O- C2H5 + H2O ЕРІТКІШ ОН- С ОНҚұмырсқа қышқылы О Н- С Нформальдегид СН3 ОН Пластмсса Отын СН3Сlхлорметан Еріткіш Көксағыз Тамақөнеркәсібі Медицинада Бояулар Отын Парфюмерия Пластмасса C2H5OH Заттың құрылымдық формуласын жаз. А) пропанол - 1 Ә) 2,2 – диметилбутанол -4 Б) 2,3,4,5 – тетраметилгексантриол -1,4,6 В) 2- метилпропанол -22. “Тік пе қиғаш па?” Спирттерді табу СН2- СН2 ОН ОН С2Н5ОН СО2 С2Н4Сl CH2-CH2-CH2 ОН ОН ОН СН4 С3Н6 CH2-CH - CH – СН2 ОН ОН ОН - ОН 3. Өзгеріс шешу: С2Н4 С2Н5Сl C2H5OH CO2

Приложенные файлы


Добавить комментарий