Календарно-тематичне планування з Фізика та хімія у побуті(за допоміжною програмю) у 7 класі


Погоджено Затверджено
Заступник директорСичова Л.В.Директор Гапонова О. І.
З НВР
Календарно-тематичне планування з фізики у 7 класі
за допоміжною програмою
(індивідуальна форма навчання Логвінова В. Рубан К., 1 год/ тиждень, всього 35 год)
№ Тема Дата Примітка
Тема 1Вступ(2 год)
Тема 2. Фізико-хімічні властивості речовин(6 год)
1 Фізика як наука. Фізичні величини та їх вимірювання. Визначення основних характеристик вимірювальних засобів. 2 Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота «Вимірювання об’єму» 3 Поняття «тіло» і «речовина». Будова речовини. Відмінність у молекулярній будові твердих тіл, рідин і газів. Три агрегатних стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний 4 .Маса. Сила. Дія сили. Явище тяжіння. Сила тяжіння.
Інструктаж з БЖД. Визначення маси тіла за допомогою терезів (лабораторна робота) 5 Густина речовини і її врахування в техніці. Визначення густини речовини твердого тіла (лабораторна робота) 6 Сталість форми і об’єму твердих тіл. Зміна форми і об’єму твердих тіл під дією зовнішніх сил. Види деформацій твердих тіл. Пружність твердих тіл, їх використання в техніці і побуті 7 Пластичність твердих тіл, їх використання в техніці і побуті. Крихкість твердих тіл, їх врахування в техніці і побуті 8 .Горючі і негорючі Тема 3. Початкові відомості про теплові явища(6 год)
9 Зміна об’єму твердих тіл. Розширення і стискання твердих тіл при нагріванні і охолодженні. Залежність розширення твердих тіл. Врахування цієї властивості в техніці. Поняття про температуру. Термометр і його будова. Типи термометрів. Вимірювання температури. Одиниця вимірювання температури. Температура вище і нижче 0°С. Записи температури («+», «–»). 10 Визначення температури повітря, води, людського тіла (практична робота). 11 Зміна властивостей твердих тіл при нагріванні й охолодженні. Врахування цієї властивості твердих тіл (в техніці і побуті). Перехід речовин з одного агрегатного стану в інший. 12 Плавлення і тверднення. Легкоплавкі і тугоплавкі тверді тіла. Врахування цієї властивості в техніці і побуті 13 Спостереження за процесами плавлення і тверднення твердих речовин. Відливання форм. Паяння за допомогою електропаяльника (практична робота) 14 Теплопровідність твердих тіл. Добрі і погані провідники тепла/холоду. Врахування цієї властивості в будівництві, техніці, побуті. Одяг людей в різні пори року Тема 4. Властивості та застосування металів(6 год)
15 Фізичні властивості металів: колір, плавкість, теплопровідність, теплове розширення.
Хімічні властивості металів – корозійна стійкість.
Механічні властивості металів: блиск, міцність, твердість, пружність, в’язкість, пластичність, крихкість, ковкість. Класифікація металів: чорні, кольорові і благородні. 16 Чорні метали: залізо, чавун, сталь. Властивості чорних металів. Притягання чорних металів магнітом. Використання чорних металів у народному господарстві 17 Залізна руда. Виплавка чавуну і сталі. Доменна піч. Ржавіння чорних металів. Способи запобігання корозії. 18 Кольорові метали: алюміній, мідь, цинк, свинець, олово. Властивості цих металів. Використання в народному господарстві. 19 Благородні метали: золото, платина, срібло. Властивості цих металів. Використання благородних металів в народному господарстві. 20 Відмінні властивості рідин від твердих тіл: текучість, відсутність форми, сталість об’єму. Порівняння рідин за зовнішніми ознаками: колір, запах, смак. Тема 5. Рідина в природі і житті людини(12 год)
Тема 6. Повторення(3 год)
21 Густина рідин. Порівняння густини рідин з густиною твердих тіл. Рідини легші і важчі за воду. Визначення густини рідини (лабораторна робота). 22 Рідини як розчинники:
а) Вода як розчинник. Розчинні і нерозчинні у воді речовини. Розчини насичені і ненасичені (лабораторна робота). 23 Очищення води від домішок: відстоювання, фільтрування.
в) Інші рідини як розчинники: бензин, ацетон, гас, скипидар. Видалення плям із тканин.
г) Охорона водних ресурсів.
д) Приготування розчинів і фільтрування 24 Розширення і стиснення рідин при нагріванні і охолодженні. Використання цієї властивості рідин в техніці і побуті. Особливості розширення води 25 Перехід рідин з одного агрегатного стану в інший. Три агрегатних стани води. 26 Кипіння, температура кипіння рідин. Випаровування і конденсація. Швидкість випаровування і її залежність. Виникнення туману, хмар. Насичення, опади у вигляді дощу, снігу, граду.. 27 Роса, іній. Вологе і сухе повітря. Узагальнення 28 Тиск рідин. Передавання тиску рідинами. Порівняння тиску рідин на різних глибинах. Застосування тиску рідин у техніці. Гідравлічні машини. 29 . Сполучені посудини. Закон сполучених посудин і його використання в техніці (водомірне скло, водяний рівень, шлюзування суден, водопровід, водонапірна башта, фонтан). 30 Виштовхувальна сила рідин. Залежність виштовхувальної сили води. Архімедова сила, її визначення (лабораторна робота). 31 Плавання тіл. Денсиметр (аерометр), види денсиметрів. 32 Вимірювання густини рідини за допомогою денсиметра (практична робота). 33 Повторення: будова речовини 34 Повторення: тверді тіла 35Повторення: рідина

Приложенные файлы


Добавить комментарий