Конспект з інформатики 8 клас


Урок 45. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Цілі:
навчальна: сформувати уявлення про принципи організації циклічних процесів, правило вкладення циклів; сформувати вміння складати, виконувати і змінювати алгоритми з вкладеними циклами, застосовувати вкладені цикли для розв'язування задач;
розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
Тип уроку: Комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.
Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus, браузер.
Хід уроку
«Без повторень немає глибини»
Г. Ландау
І. Організаційний етап
привітання
перевірка присутніх
перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
1) Встанови відповідність:
цикл із лічильником For i := <вираз1> to <вираз2> do
begin
<команди тіла циклу>;
end;
цикл з післяумовою While <логічний вираз> do
begin
<команди тіла циклу>
end;
цикл з передумовою For <ім'я змінної» := <вираз1> downto <вираз2> do
begin
<команди тіла циклу>
end;
Repeat
<оператори тіла циклу>
Until <умова>;
30899104978404133854692652)Що буде результатом виконання даного циклу в мові програмування Free Pascal?

7 1
9 0
11 16
Edit1.text := IntToStr(S); Edit1.text := IntToStr(S);

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності
Вимоги сьогоднішнього часу ставлять перед вами - учнями завдання не тільки отримувати нові знання, а й навчитися аналізувати ці знання, на їх основі створювати нові і вміти застосовувати їх на практиці в реальному житті. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо це зробити.
(Демонструється заставка до відомого фільму (фрагмент фільму "Матриця")
Сьогодні сучасний кінематограф не може існувати без застосування комп'ютерних технологій. Наприклад, як в даному фрагменті, для створення спеціальних ефектів.
При вирішенні даного завдання були використані вкладені цикли.
На уроці ми розглянемо правило вкладення циклів і приклади програм із вкладенням циклів. На основі отриманих раніше знань і нових ми сьгодні створимо програму «Таблиця множення».
А програму імітації заставки до фільму" Матриця " ви зможете створити згодом, коли ми вивчимо роботу у консольному режимі.
IV. Вивчення нового матеріалу
Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації
(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)
У реальному житті ми часто зустрічаємо ситуації, коли один цикл вкладений всередину іншого. Наприклад, зміна місяців (коли пройде 12 місяців - зміниться рік), зміна днів (коли пройде 30 днів - зміниться місяць), зміна доби (коли пройде 24 години - зміниться день), зміна годин (коли пройде 60 хвилин - зміниться година) і т.д.
Ітак, тема уроку: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.
Тілом циклу може бути знову циклічна структура. Такі цикли називають вкладеними. Цикл, що містить у собі інший цикл, називається зовнішнім, а цикл, що міститься в тілі іншого циклу, - внутрішнім. Як зовнішній, так і внутрішній цикли можуть бути з параметром, передумовою чи післяумовою. Вкладені цикли характеризуються рівнями вкладення. Зовнішній цикл має рівень вкладень 0, внутрішній - 1. Якщо ж тілом цього внутрішнього циклу знову є цикл, то його рівень вкладення буде 2 і т.д. У цьому випадку цикл з рівнем вкладення 1 є внутрішнім щодо циклу 2. Обмежень на глибину вкладення циклів (тобто кількість рівнів) у мові Паскаль немає, вони виникають на етапі реалізації внаслідок обмежень пам'яті конкретного комп'ютера. Параметри циклів у випадку вкладених циклів змінюються так: спочатку змінюється параметр внутрішнього циклу, набуваючи всіх своїх значень. Потім зовнішній цикл змінить значення на один крок і знову параметр внутрішнього циклу набуде всіх значень. Так триває доти, доки параметр зовнішнього циклу не набуде всіх своїх значень.
V. Фізкультхвилинка
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Робота за комп’ютером
Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. (Інструктаж з правил техніки безпеки)
Завдання 1. Працюємо разом
Надрукувати числа у вигляді таблиці
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
Завдання на слайді презентації
Завдання 2. Працюємо в парах
Обговоріть, які компоненти необхідно помістити на форму для розв'язання задачі «Надрукувати таблицю множення».
Завдання 3. Працюємо самостійно
Скласти проект в середовищі програмування Lazarus для розв'язання задачі «Надрукувати таблицю множення».
Показую приклад готової програмиВправи для очей.
VIІ. Підсумки уроку
Обговорюємо
Порівняйте цикли For, while та repeat у мові програмування Free Pascal? (Діаграма Вена)
Чи можна вимушено перервати виконання циклу?
Рефлексія

VІІI. Домашнє завдання
Підручник повторити § 6.6-6.7 ст. 213-220
ст.220 завдання 4, підготуватися до практичної роботи № 12
ІХ Оцінювання роботи учнів

Приложенные файлы


Добавить комментарий