Конспект уроку з хімії Швидкість хімічних реакцій, 9 клас


Тема: Швидкість хімічних реакцій
Мета:
навчальна: сформувати поняття швидкості хімічних реакцій, визначити фактори , що впливають на швидкість хімічних реакцій, вивчити їхній вплив на перебіг реакцій; продовжити формування навичок експериментальної роботи;
виховнна: виховувати співпрацю
розвиваюча: розвивати уявлення учнів про можливість управління хімічними процесами; формувати вміння аналізувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами, робити висновки.
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці
Форми роботи: розповідь, демонстрація дослідів, робота з опорними схемами, робота в групах, робота парами.
Обладнання:
Епіграф до уроку:
«Єдиний шлях до знань – діяльність»
( Бернард Шоу)
Хід уроку
І. Організаційний етап
Психологічна розминка.
Щоб ефективніше організувати нашу роботу на сьогоднішньому уроці, визначимо емоційний стан кожного з нас та цілого класу.
Для цього підніміть картку червоного кольору, якщо у вас добрий настрій; жовтого – задовільний; білого – складно сказати; синього – поганий. (На столі у дітей лежить табличка)
Визначення емоційного стану
КолірЧервонийЗелений СинійБілийЕмоційнийстан ДобрийЗадовільнийПоганийСкладно сказати 
Емоційний стан учнів враховується при роботі на уроціІІ. Мотивація навчальної діяльності.
А зараз переходимо до вивчення нової теми. Почнемо з питання: чим відрізняється черепаха від гепарда? (швидкість руху).
Чим відрізняється повільне окиснення від вибуху? (швидкість реакції). Саме про швидкість хімічної реакції буде йти мова на сьогоднішньому уроці. Ми навчимося керувати швидкістю хімічних перетворень, прискорювати корисні й уповільнювати шкідливі процеси. Без використання знань про швидкість хімічної реакції не обходиться жодне хімічне виробництво
ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку
Мета уроку:
з’ясувати, що називається швидкістю реакції, як вона позначається і в яких одиницях вимірюється;
розглянути чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції.
ІV. Актуалізація опорних знань
Що таке швидкість? (Шлях пройдений тілом за одиницю часу)
Як її визначають? (v=s/t)
В яких одиницях вимірюють?
Чи можна це перенести на швидкість хімічних реакцій?( Швидкість реакції можна визначити в часі)
Демонстрація дослідів: горіння свічки;
ржавіння заліза;
взаємодія соди та оцету.
Розташуйте явища за зменшенням швидкості хімічних реакцій:
ЯвищаОчікуванні відповідіВибух газу
Б. Ржавіння залізаУтворення мінералів у природіГ. Бродіння виноградного соку
Д. Згоряння дров у грубціЕ. Скисання молока В.
А.
Г.
Е.
Д.
А.
V. Вивчення нового матеріалу
1. Швидкість хімічної реакції
Швидкість реакції = зміна кількості речовин в об’ємі /проміжок часу
Швидкість хімічної реакції – це зміна концентрації реагентів і продуктів реакції за одиницю часу.
Чому одні хімічні реакції відбуваються миттєво, а інші тривають століттями? Відповідь на це запитання важливо знати для того, аби керувати швидкістю хімічних перетворень, прискорювати корисні й уповільнювати шкідливі процеси.
Без використання знань про швидкість хімічної реакції не обходиться жодне хімічне виробництво. Ці питання вивчає окремий розділ хімії -- хімічна кінетика.
2. Чинники, які впливають на стан хімічної рівноваги:
Природа реагуючих речовин.
Площа поверхні контакту.
Концентрація
Температура.
Каталізатор.
Чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій
Природа реагуючих речовин
Ступінь подрібнення
Концентрація
Температура
Каталізатор

Давайте більш детально зупинимось на впливі кожного фактору.
3. Лабораторна робота. Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації й температури на швидкість хімічної реакції.
Пригадайте й неухильно виконуйте ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Забороняється:
Брати реактиви руками і куштувати їх на смак;
Набирати однією і тією ж ложкою (шпателем) різні реактиви;
Залишати відкритим посуд від реактивів;
Виконувати досліди, непередбачені інструкцією;
Залишати неприбраним робоче місце;
Зливати або зсипати реактиви в раковину
Учні виконують лабораторну роботу згідно наведеної інструкції. Клас розділений на чотири групи, в кожній групі є капітан. Кожна група виконує лише один дослід. Після виконання досліду учні оформляють звіт по своєму досліду, роблять висновки. Висновок кожної групи оголошує капітан. Члени іншої групи записують оголошені висновки у свої звіти.
Група 1
Завдання 1. Залежність швидкості реакції від природи реагуючих речовин.
У чотири пробірки налити по 2 мл хлоридної кислоти. В одну з них помістіть порошок цинку, в другу – порошок магнію, в третю – залізні ошурки, в четверту --мідь. Порівняйте інтенсивність виділення бульбашок газу.
Зробіть висновок про швидкість реакцій хлоридної кислоти з металами. Напишіть рівняння проведених вами хімічних реакцій.
Група 2
Завдання 2. Дослідіть вплив площі поверхні контакту реагентів на швидкість хімічної реакції.
В одну пробірку покладіть грудочку крейди з приблизним діаметром 0,5 см, у другу — порошок крейди, рівноцінний за масою грудочці. В обидві пробірки обережно додайте близько 2 мл хлоридної кислоти. В якій із пробірок реакція відбувається швидше? Чим це можна пояснити?
Сформулюйте висновок про залежність швидкості хімічної реакції твердого реагенту від площі його стикання з іншим реагентом. Напишіть рівняння проведених вами хімічних реакцій.
Група 3
Завдання 3. Дослідіть вплив концентрації речовини на швидкість хімічної реакції.
У дві пробірки налийте по 1 мл хлоридної кислоти. Одну з порцій розбавте водою вдвічі. У кожну з пробірок (обережно!) помістіть по гранулі цинку та спостерігайте, з однаковою чи різною швидкістю відбуваються реакції в обох пробірках. Здобуті результати обґрунтуйте та зробіть висновок про вплив концентрації хлоридної кислоти на швидкість хімічної реакції.
Група 4
Завдання 4. Дослідіть вплив температури на швидкість хімічної реакції.
В дві пробірки киньте однакові гранули цинку. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Одну з пробірок підігрійте в полум’ї спиртівки. Зробіть висновок, як температура впливає на швидкість реакції. Сформулюйте висновок про залежність швидкості хімічної реакції від температури.
Напишіть рівняння проведених вами хімічних реакцій.
Група 5
Завдання 4. Дослідіть вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції.
Налийте у дві пробірки по 1мл гідроген пероксиду. В одну пробірку внесіть трохи манган (ІІ) оксиду, а в іншу – невеликий шматочок сирого м'яса. Як впливає каталізатор на швидкість хімічної реакції? Чому швидкість реакцій у пробірках різна? Що таке каталізатор?
Напишіть рівняння проведених вами хімічних реакцій.
4. Звіт груп про виконані досліди
VІ. Закріплення вивченого. 1.Робота в парах
Як пояснити той факт, що розжарена вуглина жевріє на повітрі й яскраво спалахує у кисні?
Чому мідна пластинка покривається чорним нальотом при нагріванні?
Користуючись витискувальним рядом металів, поясніть який з двох зубів--залізний чи золотий інтенсивніше руйнуватиметься розчинами харчових кислоти однакової концентрації?
Металічний натрій та калій реагують з водою. Останній загоряється на поверхні води. Як пояснити це явище?
Одна із стадій виробництва сульфатної кислоти -- випалювання піриту(FеS2). Як пояснити те, що в промисловості замість повітря застосовують чистий кисень?
Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках. Чому?
Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують.
Улітку зростає небезпека харчових отруєнь. Чому?
Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими.
Під час консервації продуктів використовують речовини – консерванти. Яку іншу назву можна дати цим речовинам?
У січні 1967 року три американські космонавти загинули від пожежі, яка виникла в командному модулі їх корабля "Аполлон" під час тренувань. Тоді атмосфера в кабіні американських космічних кораблів складалась на 100% із кисню. Причиною пожежі стала випадкова іскра, яка призвела до займання пластмаси в кабіні командного модуля. Надалі космічні кораблі були розраховані на використання атмосфери із 60% кисню та 40% азоту. Яка причина швидкого поширення пожежі?
2. Експрес-контроль. (Див. додаток)
VІІ. Підбиття підсумків
1. Метод «Мікрофон»
Подовжити фразу: «Я сьогодні на уроці дізнався…»
2. Визначимо емоційний стан кожного та цілого класу.
VІІІ. Домашнє завдання
Вивчити §18, вивчити план-конспект уроку.

Якщо залишився час
Кросворд «Швидкість хімічних реакцій»


1 2 3 4 5 6 7
1.Речовина, яка змінює швидкість реакції.
2.Вміст речовини в одиниці об’єму.
3.Каталізатори живої природи.
4.Перший лауреат нобелівської премії з хімії.
5.Дія спрямована на пришвидшення гетерогенної реакції.
6.Жар, гарячка.
7.Зміна за одиницю часу.
Загадка
Визначте пропущене слово в уривку з науково-популярної статті про чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій: «...подібний до інструктора-провідника, який веде альпіністів через гірський хребет. Він проводить одну групу через перевал і потім вертається за наступною. Шлях через перевал проходить значно нижче шляху через вершину, і група робить перехід швидше, ніж без провідника. Можливо навіть, що самостійно група взагалі не змогла б подолати хребет».
Задача:
Для проведення хімічної реакції Іван узяв порошок цинку і 10%розчин хлоридної кислоти, Андрій – гранули цинку і 20%розчин хлоридної кислоти, Вадим порошок цинку і 20%розчин хлоридної кислоти, а Павло – все те що Вадим і підігрів. У кого з хлопців реакція пройшла найшвидше? Найповільніше? Чому?
Експрес-контроль. Додаток
Самостійна робота на картках.
1 варіант
1. Швидкість хімічної реакції позначається:
А. V; Б. t; В. m; Г. W.
2 .На швидкість біологічних процесів в організмах впливають:
А. Каталізатори; Б. Ферменти;
В. Інгібітори; Г. Температура.
3. За якою формулою обчислюється швидкість хімічної реакції:
∆С m V n
A.V = --- ;Б. M = --- ; B. V m = --- ; Г. α= --- .
∆t υ υ N
4. Швидкість хімічної реакції при підвищенні концентрації вихідних речовин:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично.
5. Каталізатори -- це речовини, що:
А. сповільнюють хімічну реакцію;
Б. прискорюють хімічну реакцію;
В. не впливають на швидкість хімічної реакції.
6. При подрібненні речовин швидкість реакції:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично
7. Укажіть чинник, що не впливає на швидкість хімічної реакції а)температура в) каталізатор б) концентрація г) колір8. Швидкість хімічної реакції при зниженні температури:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично.
9.Інгібітори -- це речовини, що:
А. сповільнюють хімічну реакцію;
Б. прискорюють хімічну реакцію;
В. не впливають на швидкість хімічної реакції.
10. Зазвичай каталізатори указують:
А. у реагентах; Б.у продуктах реакції; В. над знаком рівності.
11. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках. Чому?
А. Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції спадає;
Б .Інгібітори сповільнюють хімічні реакції;
В. Зі спаданням температури швидкість реакції спадає.
Експрес-контроль.
Самостійна робота на картках.
2 варіант
1. Швидкість хімічної реакції позначається:
А.W ; Б.V; В. m; Г. t.
2. Швидкість хімічної реакції вимірюється в таких одиницях:
А. моль/л ; Б. г/моль; В. моль/л· с; Г. л/моль.
3. За якою формулою обчислюється швидкість хімічної реакції:
∆С m V n
A.V = --- ;Б. M = --- ; B. V m = --- ; Г. α= --- .
∆t υ υ N

4. Швидкість хімічної реакції при зниженні концентрації вихідних речовин:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично.
5. Швидкість хімічної реакції при підвищенні температури:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично.
6. Із збільшенням поверхні стикання реагуючих речовин швидкість реакції:
А. збільшується; Б. зменшується;
В. не змінюється; Г. змінюється періодично
7. Укажіть чинник, що не впливає на швидкість хімічної реакції а) каталізатор в) температура
б) площа поверхні контакту реагуючих речовин г) колір8. Каталізатори -- це речовини, що:
А. сповільнюють хімічну реакцію;
Б. не впливають на швидкість хімічної реакції;
В. прискорюють хімічну реакцію.
9. Зазвичай каталізатори указують:
А. у реагентах; Б.у продуктах реакції; В. над знаком рівності
10. Інгібітори -- це речовини, що:
А. не впливають на швидкість хімічної реакції;
Б. прискорюють хімічну реакцію;
В. сповільнюють хімічну реакцію.
11.Чому продукти харчування зберігають у холодильниках:
А. Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції спадає;
Б .Інгібітори сповільнюють хімічні реакції;
В. Зі спаданням температури швидкість реакції спадає.


Приложенные файлы


Добавить комментарий