Календарне планування з образотворчого мистецтва для 5 класу на І та ІІ семестри

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти Чернігівської міської ради
Науково-методичний центр Чернігівської ради Чернігівської області«Перевірено» «Затверджую»
Заступник директора Директор
з навчально-виховної роботи ЗНЗ № 19 м. Чернігова
ЗНЗ № 19 м. Чернігова Шелупець Л.Г.
Дудник Л.А.
Календарно-тематичне планування
з образотворчого мистецтва
для 5 класів
на І семестр 2014 – 2015 н.р.
вчителя образотворчого мистецтва
ЗНЗ №19 м. Чернігова Пильцової Н.В.

м. Чернігів 2014
Календарно-тематичне планування складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи для предметів художньо-естетичного циклу 5 – 11 класи «Образотворче мистецтво» (Затверджена Міністерством освіти і науки України ( лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.)

Поступовий перехід основної школи на новий зміст освіти, визначений Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011 року  №1392)

Програму підготували : Л.М. Масол (керівник авторського колективу), О.Коваленко, Г.Соцька,
Г.Кузьменко, Ж.Марчук, О.Константинова,  Л.Паньків, І. Гринчук, Н.Новікова,
Н.Овіннікова.
Рекомендований Міністерством освіти і науки України Підручник «Образотворче мистецтво» підручник для 5 кл. загальноосвіт.навч.закл./ О.В.Калініченко Л.М.Масол. – Харків: Сиция, 2013. – 224 с.;іл..

Тема року 5 класу «ВИДИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»

Навчальні завдання :
- засвоєння видів образотворчого мистецтва та відомих творів;
- виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх
інтересів, естетичних ідеалів;
- формування системи художніх знань, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтв;
- розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ;
- стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу;
- розвиток художніх здібностей, критичного мислення;
- формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті.

Тематична структура програми 5 класу з образотворчого мистецтва

структура року
Навчальні розділи і теми з предмету
кількість
годин


35 год. на рік 1 год. на тиждень,
з них 4 год. – резервний час

І семестр
Розділ І. Види мистецтв. /Початок/
2+5+1+5
2+1=16


Тема 1.
Вступ. Види образотворчого мистецтва.
2


Тема 2.
Графіка (початок)
6Узагальнення
1


Тема 2.
Графіка (продовження)
5


Тема 3.
Живопис (початок)
2Узагальнення
1

ІІ семестр
Розділ І. Види мистецтв. /Продовження/
3+4+
1+4+1+3+1=19


Тема 3.
Живопис (продовження)
4


Тема 4.
Скульптура.
4Узагальнення
1


Тема 5.
Декоративно-прикладне мистецтво.
5


Тема 5.
Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв (архітектурою, літературою, музикою, театром, цирком, кіно).
3


Підсумковий урок за рік. Узагальнення
1

Всього за рік
35Підготувала вчитель образотворчого мистецтва ЗНЗ № 19 м.Чернігова Пильцова Н.В. на І семестр 2014-2015 н.р.
5 кл «ВИДИ МИСТЕЦТВ»
( 35 год.; 1 год. на тиждень, з них 4 год. резервний час )

№ ур.
Дата уроку
Орієнтовне навчальне завдання
Назва роботи
Техніка роботи
Терміни, що вивчаються
Домашнє завдання

Розділ І. Види мистецтв. /Початок/
2год. + 5год. + 1год. узаг. + 4год. + 1год. узаг. + 3год. = 16год.

Тема 1. Вступ. Види образотворчого мистецтва.
2 години

1
5А 04.09.
5Б 03.09.
5В 03.09.

Тема 1. Вступ. Вступна бесіда «Образотворче мистецтво. Види. Техніки. Виражальні засоби». Поняття «формат». Залежність образа від компоновки, кольору, ліній. Розробка ескізу плакату (текст і зображення). Заповнення формату зображенням.
«Плакат.
Моя мирна Україна»
«Символи України»
олівець фломас.
ручки
аквар.
види обр. мист.
формат
графіка лінія
крапка
штрих
Споглядати твори друкованої і рисованої
графіки

2
5А 11.09.
5Б 10.09.
5В 10.09.

Тема 1. Вступ. Поняття «активні і пасивні точки (золотий перетин)». Види формату. Розробка мотиву в обраному стилі зображення (реалістичний, декоративний) в певному форматі (квадрат, коло, прямокутник) мовою графіки.
«Символи України»
«Соняшник»
«Гілка калини»
«Колосся»
фломас.
ручки
аквар.
формат
активні і пасивні точки

Споглядати твори друкованої і рисованої
графіки

Тема 2. Графіка (початок)
6 годин

3
5А 18.09.
5Б 17.09.
5В 17.09.
Тема 2. Графіка. Поняття «графіка» Види, матеріали. Поняття «пропорції». Розробка голови людини графічними засобами. Виявлення пропорцій голови і деталей обличчя. Початок роботи.
«Портрет людини»
«Замальовок голови дитини»
кольор.
ручки
кольор.
олівці
пропорції
лінійний
тоновий рисунок
Споглядатипропорції голови людини

4
5А 25.09.
5Б 24.09.
5В 24.09.


Тема 2. Графіка. Поняття «фактура». Розробка голови людини графічними засобами з підкресленням образу. Виявлення фактури голови людини (волосся, шкіра). Закінчення роботи.
«Портрет людини»
«Замальовок голови дитини»
кольор.
ручки кольор.
олівці
фактура
лінійний
тоновий
рисунок
Споглядати рисунки голови людини


5
5А 02.10.
5Б 01.10.
5В 01.10.

Тема 2. Графіка. Поняття «силует». Розробка силуету предмету (повний, частковий). Конструктивна побудова предмета від осі симетрії. Підкреслення конфігурації предмету (виразний контур).
«Силуетні зарисовки»
туш
фломас.
силует
конфігу-рація
друкована
графіка
Споглядати силуети в житті і в рисунках

6
5А 09.10.
5Б 08.10.
5В 08.10.

Тема 2. Графіка. Поняття «натура», «штрихотон». Розробка зарисовку з натури (трава, листя, гілка з плодами) графічними засобами. Виявлення форми предметів лініями, штрихом, тоном.
«Ботанічні замальовки»
олівець, ручка, кольор. олівці
зарисовок
рисована графіка
натура
штрих
Споглядати форму рослин в житті і в рисунку

7
5А 16.10.
5Б 15.10.
5В 15.10.

Тема 2. Графіка. Поняття «побудова», «конструкція». Розробка форми предметів в лінійному рисунку. Побудова групи предметів за спостереженням. Використання вісі симетрії, перспективи кола. Початок роботи.
«Натюрм.
з керамікою і геометрич-ними фігурами»
олівець грифель кольор.
олівці
конструк-ція
світлотон
побудова
Споглядати конструкцію
предметів в житті і в рисунку

8
5А 23.10.
5Б 22.10.
5В 22.10.

Тема 2. Графіка. Тестування. Тематичне оцінювання №1. Повторення особливостей графіки. Поняття «світлотон» Розробка об’єму групи предметів під спрямованим освітленням світлотоном (штрих, тушевка). Закінчення роботи.
«Натюрм.
з керамікою і геометрич-ними фігурами»
олівець грифель кольор.
олівці
світлотінь штрих
Споглядати освітлення
предметів в житті і в рисунку

осінні канікули 27.10.2014 – 02.11.2014

Тема 2. Графіка (продовження)
4 год. і 1 год. узагальнення = 5 годин

9
5А 06.11.
5Б 05.11.
5В 05.11.
Тема 2. Графіка. Поняття «об’ємна форма». Побудова однієї фігури (кубічна). Правила перспективи куба.
Виявлення предметних площин. Розробка об’єму предмету світлотоном (штрих, тушевка).
«Куб»
«Натюрморт з книгою» «Піраміда»
олівець грифель кольор.
олівці
об’ємна форма
світлотон штрих
перспек-тива
Споглядати конструкцію
освітлення
предметів в житті і в рисунку

10
5А 13.11.
5Б 12.11.
5В 12.11.

Тема 2. Графіка. Поняття «об’ємна форма». Побудова однієї фігури (округла). Правила перспективи циліндра. Виявлення предметних площин. Розробка об’єму предмету світлотоном (штрих, тушевка).
«Циліндр»
«Конус»
Натюрморт з чайником»
олівець грифель кольор.
олівці
об’ємна форма
світлотон штрих
перспек-тива
Споглядати конструкцію
освітлення
предметів в житті і в рисунку

11
5А 20.11.
5Б 19.11.
5В 19.11.
Тема 2. Графіка. Поняття «лінійний і тоновий рисунок». Розробка фігури людини графічними засобами (штрих). Виявлення пропорцій і фактури.
«Замальовок фігури» «Портрет людини»
кольор.
ручки
кольор.
олівці
пропорції
лінійний
тоновий
рисунок
Споглядатипропорції голови людини

12
5А 27.11.
5Б 26.11.
5В 26.11.


Тема 2. Графіка. Поняття «книжкова графіка», «ілюстрація». Розробка тематично-сюжетної композиції графічними засобами. Побудова композиції від образа. Початок роботи.
«Ілюстрація»
«Буквиця»
кольор.
ручки
олівці
аквар.
гуаш.
ілюстра-
ція
книжкова графіка
Споглядати твори книжкової графіки


13
5А 04.12.
5Б 03.12.
5В 03.12.


Тема 2. Графіка. Тестування. Узагальнення. Повторення особливостей графіки. Поняття «буквиця». Розробка кольору і тону сюжетно-тематичної композиції графічними засобами. Використання лінійних ритмів. Закінчення роботи.
«Ілюстрація»
«Буквиця»
кольор.
ручки
олівці
аквар.
гуаш.
ілюстра-
ція
книжкова графіка
Споглядати твори книжкової графіки


Тема 3. Живопис (початок).
3 години

14
5А 11.12.
5Б 10.12.
5В 10.12.
Тема 3. Живопис. Поняття «живопис». Види, матеріали. Поняття «колір», «відтінки кольору». Розробка об’ємних предметів кольором і тоном. Прийоми письма фарбами. Початок роботи.
«Кумедний будинок»
гуаш
акварель
колір відтінки кольору
пейзажн. живопис
Споглядати будинки і дерева
в житті і в мистецтві

15
5А 18.12.
5Б 17.12.
5В 17.12

Тема 3. Живопис. Поняття «живописні прийоми» (вливання кольору в колір, мазки). Розробка простору в пейзажі кольором і тоном. Закінчення роботи.
«Кумедний будинок»
гуаш
акварель
пейзаж-ний живопис
відтінки кольору
Споглядати будинки і дерева
в житті і в мистецтві

16
5А 25.12.
5Б 24.12.
5В 24.12

Тема 3. Живопис. Тестування. Тематичне оцінювання №2. Повторення видів мистецтва. Поняття «кольорове коло» (Іттен, Сліпіч), «кольорові гармонії». Групи кольорів: тепла, холодна, перехідна. Групи кольорів: затемнена, чиста, висвітлена. Контрастні кольори. Підсумковий урок за 1 семестр. Огляд робіт.
«Колірне коло»
«Палітра натхнення»
гуаш
акварель
колірне коло
спектр
кольоро-знавство

Споглядати колір веселки.
Повторити правила кольорового кола

зимові канікули 29.12.2014 – 11.01.2015.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти Чернігівської міської ради
Науково-методичний центр Чернігівської ради Чернігівської області«Перевірено» «Затверджую»
Заступник директора Директор
з навчально-виховної роботи ЗНЗ № 19 м. Чернігова
ЗНЗ № 19 м. Чернігова Шелупець Л.Г.
Дудник Л.А.
Календарно-тематичне планування
з образотворчого мистецтва
для 5 класів
на ІІ семестр 2014 – 2015 н.р.
вчителя образотворчого мистецтва
ЗНЗ №19 м. Чернігова Пильцової Н.В.м. Чернігів 2015 р.

Підготувала вчитель образотворчого мистецтва ЗНЗ № 19 м.Чернігова Пильцова Н.В. на ІІ семестр 2014-2015 н.р.
5 кл «ВИДИ МИСТЕЦТВ»
( 35 год.; 1 год. на тиждень, з них 4 год. резервний час )

№ ур.
Дата уроку
Орієнтовне навчальне завдання
Назва роботи
Техніка роботи
Терміни, що вивчаються
Домашнє завдання

зимові канікули 29.12.2014. – 11.01.2015.

Розділ І. Види мистецтв. /Продовження/
3год. + 1 год. узаг. =19 год.

Тема 3. Живопис (продовження).
3 год. і 1 год. узагальнення = 4 години

17
5А 15.01.
5Б 14.01.
5В 14.01.

Тема 3. Живопис. Поняття «кольорова гама». Розробка предметів натюрморту і простору кольором і тоном. Прийоми письма фарбами. Певний колорит (теплий) як джерело краси і виразності живопису. Особливості кольору тіней (протилежний за кольоровим колом).
«Натюр-морт в теплому колориті»
гуаш
акварель
тепла кольорова гама темпера-турний контраст
с. 60 – 65 Споглядати живописні натюрмортиРоздивляти-ся теплі кольори в житті.

18
5А 22.01.
5Б 21.01.
5В 21.01.

Тема 3. Живопис. Поняття «кольорова гама». Розробка предметів пейзажу і простору кольором і тоном. Прийоми письма фарбами. Певний колорит (холодний) як джерело краси і виразності живопису. Особливості кольору тіней (протилежний за кольоровим колом).
«Пейзаж в холодному колориті»
гуаш
акварель
холодна кольорова гама темпера-турний контраст
с. 66 – 71 Споглядати живописні пейзажі. Роздивляти-ся холодні кольори в житті.

19
5А 29.01.
5Б 28.01.
5В 28.01.

Тема 3. Живопис. Поняття «кольорові гармонії». Розробка безпредметної композиції із певним настроєм (нефігуратив) можливостями абстрактного живопису. Прийоми письма фарбами на склі, вологому папері. Кольорові гармонії за кольоровим колом (нюанс, контраст).
«Кольорова фантазія»
«Настрій»
«Нефігура-тив»
гуаш
акварель
скло
кольорові гармонії абстракт-ний живопис
контраст нюанс

с. 184 – 189 Споглядати абстрактний живопис.
Роздивляти-ся групи кольорів в житті.

20
5А 05.02.
5Б 04.02.
5В 04.02.

Тема 3. Живопис. Тестування. Узагальнення. Повторення особливостей живопису. Поняття «кольорова гама». Розробка предметів і простору відтінками одного кольору можливостями гризайлю. Прийоми письма фарбами.
«Фігура людини або тварини в ахроматич-ному колориті»
гуаш
акварель
ахрома-тична кольорова гама
гризайль

с. 72 – 77 Споглядати жанровий
живопис. Роздивляти-ся сірі кольори в житті.

Тема 4. Скульптура.
4 год. і 1 год. узагальнення = 5 годин

21
5А 12.02.
5Б 11.02.
5В 11.02.

Тема 4. Скульптура. Поняття «скульптура», «статуя». Види, матеріали. Розробка статуї фігури людини на каркасі. Прийоми набору маси на каркас. Правила пропорцій фігури людини. Особливості роботи з пластиліном.
Кругла скульптура «Людина»
пластилін картон
стека
кругла скульп-тура
пластика статуя
каркас пропорції
с. 108-113
Споглядати статуї в житті. Удосконали-ти статую.

22
5А 19.02.
5Б 18.02.
5В 18.02.

Тема 4. Скульптура. Поняття «пластика». Виражальні засоби скульптури (об’єм, пластика, пропорції, силует, ритм, контур, контраст). Розробка орнаментального барельєфу. Особливості роботи з пластиліном, глиною.
«Скульп-турний орнамент»

пластилін картон
стека
пласка
скульп-тура пластика
рельєф
барельєф
с.126-131 Споглядати рельєфи в мистецтві.
Удосконали-ти рельєф.

23
5А 26.02.
5Б 25.02.
5В 25.02.

Тема 4. Скульптура. Поняття «Розробка тематичного барельєфу. Прийоми ліпки стилізованих природних форм. Ліпка елементів панно (квіти, листя, птахи). Особливості роботи з солоним тістом на площині. Початок роботи.
Панно
«Чудо-птахи»
«Чудо-квіти»
солоне тісто
картон

пласка скульп-тура барельєф
с.120-125 Споглядати рельєфи в інтер’єрі і екстер’єрі. Удосконали-ти рельєф.

24
5А 05.03.
5Б 04.03.
5В 04.03.

Тема 4. Скульптура. Розробка тематичного барельєфу. Прийоми ліпки стилізованих природних форм. Складання декоративної композиції з елементів в прямокутному форматі. Особливості роботи з солоним тістом на площині Закінчення роботи.
Панно
«Чудо-птахи»
«Чудо-квіти»
солоне тісто
картон

пласка скульп-тура барельєф
с.120-125 Споглядати рельєфи в інтер’єрі і екстер’єрі. Удосконали-ти рельєф.

25
5А 12.03.
5Б 11.03.
5В 11.03.

Тема 4. Скульптура. Тестування. Тематичне оцінювання №3. Повторення особливостей скульптури. Розробка тематичної статуї фігури тварини на каркасі. Прийоми набору маси на каркас. Правила пропорцій фігури тварини. Особливості роботи з пластиліном.
Кругла скульптура «Тварина»
пластилін картон
стека
кругла скульп-тура
статуя
каркас пропорції
с. 108-113
Споглядати статуї в житті. Удосконали-ти статую.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво.
4 год. і 1 год. узагальнення = 5 годин

26
5А 19.03.
5Б 18.03.
5В 18.03.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво. Знайомство з видами орнаменту (рослинний, геометричний). Типи орнаменту. Розробка орнаменту за народними мотивами (Україна, Стародавня Греція). Правила складання стрічкового орнаменту. Особливості створення рапорту.
«Орнамент
стрічковий»
«Ескіз рушника»
«Ескіз вази»
туш фломаст.
ручки
рапорт
стрічков.
орнамент
рослинн.
геометр.
зооморфн.
с. 134-139
Споглядати орнамент виробів ДПМ. Удосконалити роботу.

весняні канікули 23.03.2015 – 29.03.2015

27
5А 02.04.
5Б 01.04.
5В 01.04.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво. Знайомство з видами орнаменту (рослинний, геометричний). Типи орнаменту. Розробка орнаменту за народними мотивами (Україна, Стародавня Греція). Правила складання сітчастого орнаменту. Особливості створення рапорту. Повторення поняття симетрія.

«Орнамент сітчастий»
«Ескіз рушника» «Ескіз вази»
туш фломаст.
ручки
рапорт
сітчастий орнамент
рослинн.
геометр.
зооморфн.
с. 134-139
Споглядати орнамент виробів ДПМ. Удосконалити роботу.

28
5А 09.04.
5Б 08.04.
5В 08.04.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво. Знайомство з видами витинанки. Розробка витинанки за народними мотивами «дерева життя». Особливості компонування за рахунок лінійних ритмів. Правила стилізування природної форми в ДПМ. Повторення видів силуету.
«Дерево життя»
«Дерева і птахи»
Дерева і квіти»
витинанка
стилізація лінійні ритми
витинанка
дерево життя

с. 134-139
Споглядати витинанки.
Вирізати витинанку й приклеїти.

29
5А 16.04.
5Б 15.04.
5В 15.04.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво. Знайомство з Петриківським розписом: мазки і кольори. Вправи з основних мазків (зернятко, гребінчик). Розробка квіткового мотиву можливостями розпису. Правила компонування розпису. Особливості прив’язки. Повторення різновидів лінійних ритмів.
«Петриків.
розпис. Квіти»
«Кухонна дошка»
акварель
гуаш
розпис
зернятко гребінчик перехідн.мазок
папороть цибулька
прив’язка
с.152-157
Споглядати розписи предметів
побуту. Удосконали-ти розпис.

30
5А 23.04.
5Б 22.04.
5В 22.04.

Тема 5. Декоративно-прикладне мистецтво. Тестування. Узагальнення. Повторення особливостей декоративно-прикладного мистецтва. Знайомство з Петриківським розписом: мазки і кольори. Вправи з основних мазків (папороть, цибулька). Розробка мотиву птахів можливостями розпису. Правила компонування розпису. Особливості прив’язки. Повторення видів формату.
«Петриків.
розпис. Птахи» «Кухонна дошка»
акварель
гуаш

розпис
зернятко гребінчик перехідн.мазок
папороть цибулька
прив’язка
с.152-157
Споглядати розписи предметів
побуту. Удосконали-ти розпис.

Тема 6. Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва.
3 год. і 1 год. узагальнення = 4 години

31
5А 30.04.
5Б 29.04.
5В 29.04.

Тема 6. Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва. Знайомство з монументальним мистецтвом. Особливості мозаїки. Розробка весняного мотиву (квіти, метелики) можливостями друку (штамп, трафарет). Використання ритмів. Повторення кольорових гармоній.
«Весняний мотив»
«Ескіз панно»
штамп
трафарет
акварель гуаш
монумен-тальне мистецтво
мозаїка
стилізаціяритм кольорові гармонії
с 134 – 139 Розглядати мозаїку в інтер’єрах
Удосконалити роботу.


32
5А 07.05.
5Б 06.05.
5В 06.05.

Тема 6. Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва. Знайомство з монументальним мистецтвом. Особливості панно. Розробка сюжету з фігурами людей можливостями графічної техніки. Правила виявлення простору (загороджування, тіні, тон). Повторення пропорцій фігури і голови людини.
«Ескіз панно літопису про козаків» «Ескіз панно про козака Мамая»
фломастеритуш.перо акварель
гуаш
монумен-тальне мистецтво
панно
пропорції фігури людини
тональні відносини
с.178-183 Розглядати ілюстрації про козаків. Удосконалити рисунок.

33
5А 14.05.
5Б 13.05.
5В 13.05.

Тема 6. Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва. Знайомство з цирковим мистецтвом. Особливості оформлення арени. Розробка фрагменту циркової вистави з фігурами людей в інтер’єрі можливостями графічної техніки. Правила виявлення простору (загороджування, тіні, тон). Повторення правил простору і ритму.
«Ескіз циркової арени»

акварель
гуаш
фломаст.
туш.перо кол.ручки
тематична компози-ція пропорції фігури
людини
тональні відносини

с 190-195
Споглядати циркову атрибутику.
Удосконали-ти рисунок.

34
5А 21.05.
5Б 20.05.
5В 20.05.

Тема 6. Узагальнення - Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва. Тематичне оцінювання №4. Тестування.
Знайомство з театральним мистецтвом. Особливості оформлення сцени. Розробка фрагменту театральної вистави з фігурами людей в інтер’єрі можливостями графічної техніки. Повторення правил простору і ритму. Підсумковий урок ІІ семестр. Тестування. Огляд робіт.
«Ескіз театральна сцени»

акварель
гуаш
фломаст.
туш.перо кол.ручки
тематична компози-ція пропорції фігури
людини
тональний контраст

с 196-201
Споглядати театральні декорації.
Удосконали-ти рисунок. Підготувати реферат про художника.

35
5А 28.05.
5Б 27.05.
5В 27.05.

Підсумковий урок за рік. Тестування. Повторення особливостей видів образотворчого мистецтва. Похід до музею образотворчого мистецтва. Обговорення правил підготовки робіт до експонування, монтування виставки, тексту експлікації. Повторення видів образ. мистецтва.
«Вистав-кова зала»
«Художній музей»
бесіда-екскурсія
види образо-творчого мистецтва
експози-ція
експліка-ція
с 202-207
Творче дом. завд. на літо Реферат про художника,художній музей.

літні канікули 31.05.2015 – 31.08.2015
13PAGE 15


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий