Ба?ылау ж?мыстарыны? жина?ы. 5 сынып


Бақылау жұмысы №1.
«Натурал сандарға амалдар қолдану»
1 нұсқа
Натурал сандарды қосуды, азайтуды орындаңдар:
12409+6097= 53200-5097=
Натурал сндарды көбейтуді, бөлуді орындаңдар69369:3= 11833∙3=Салыстырыңдар
106 мин *1сағ 6 мин19∙90*19∙9∙1080∙23+77*101∙80Теңдеуді шешіңдер:
183-х =3∙12 350+х∙2=1000Амалдарды орындаңдар
81:3+96:4+71-25∙9=Арақашықтығы 450км қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі көлік шықты. Бірінші көліктің жылдамдығы 70км/сағ, екіншісінікі 80км/сағ. Олар қанша уақыттан кейін кездеседі?
Шығармашылық тапсырма
Түнге қарай бір отбасы көпірге келеді. Әкесі оны 1 минутта, анасы 2 минутта, бала 5 минутта, ал әжесі 10 минутта өтеді. Олардың  қолында  бір ғана қол  шамы бар. Көпір тек екі адамды өткізе алады. Отбасы осы көпірден 17 минутта қалай өтеді? (Көпірден қол шамысыз өтуге болмайды, қол шамын алыстан лақтыруға болмайды  және бір-бірін көтеруге болмайды.)
Бақылау жұмысы №1.
«Натурал сандарға амалдар қолдану»
2 нұсқа
Натурал сандарды қосуды, азайтуды орындаңдар
79190+6909= 31200 -7086=
Натурал сндарды көбейтуді, бөлуді орындаңдар
84264:3= 25314∙3=Салыстырыңдар
6 тәулік 15сағ *615сағ36∙5∙10*37∙15160+400:40*560:40Теңдеуді шешіңдар
х+125=250∙4 3500-х:2=1000Амалдарды орындаңдар
93-28∙2+41-24+48:4=Екі теңіз айлағынан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта катер мен теплоход шықты. Теплоход 33км/сағ жылдамдықпен, катер 25км/сағ жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан кейін олар кездесті. Екі айлақ арақашықтығы нешеге тең?
Шығармашылық тапсырма
Түнге қарай бір отбасы көпірге келеді. Әкесі оны 1 минутта, анасы 2 минутта, бала 5 минутта, ал әжесі 10 минутта өтеді. Олардың  қолында  бір ғана қол  шамы бар. Көпір тек екі адамды өткізе алады. Отбасы осы көпірден 17 минутта қалай өтеді? (Көпірден қол шамысыз өтуге болмайды, қол шамын алыстан лақтыруға болмайды  және бір-бірін көтеруге болмайды.)
Бақылау жұмысы №2.
«Теңдеу»
1 нұсқа
1)Өрнекті ықшамдаңдар
12∙а∙5∙2= 15у-6у+8у=2)Өрнектің мәнін табыңдар
118х-56х+35х+27х, мұндағы х=33) Теңдеуді шешіңдер
49+7х+21=393 182:х-15=144) Алма мен шабдалы 430г. Шабдалы мен алмұрт 410г. Алмұрт пен банан 420г. Бананның массасы 240г. Алманың массасын табыңдар.
5) Тиімді тәсілмен есептеңдер
19∙42-42∙16+16∙40-40∙13+13∙38-38∙10+10∙36-36∙7=* 6) Амалдарды орындаңдар
3320:415-561-2808:13:69=№2 Бақылау жұмысы. «Теңдеу» 2 нұсқа
1)Өрнекті ықшамдаңдар
4∙в∙25∙7= 52х-16х+9х=2)Өрнектің мәнін табыңдар
83у-35у+16у+36у, мұндағы у=23)Теңдеуді шешіңдер
1513х-7-191=94 486:5х+2=184)Бақта бір-бірінен 6м қашықтықта 15 алама ағашы қатар орналасқан. Екі шеткі алма ағаштарының арақашықтығы неше метр? 7-ші алама ағашы мен 12-ші алма ағашының арасы неше метр?
5)Тиімді тәсілмен есептеңдер
55∙74-74∙50+50∙70-70∙45+45∙66-66∙40+40∙62-62∙35=6)Амалдарды орындаңдар
3320:415-561-2808:13:69=Бақылау жұмысы №3.
«Бұрыш. Шеңбер. Дөңгелек»
1 нұсқа
1) Өлшемдері 1400, 550, 900, 1800, 3600 бұрыштарды салыңдар
2) Радиусы 6см шеңбер салыңдар. Шеңбердің диаметрін табыңдар.
3) Диаметрі 10см дөңгелек салыңдар. Дөңгелектің радиусын табыңдар.
4) <АОВ=800 бұрышына ОС биссектриса жүргізілген. <АОС және <СОВ бұрыштарының өлшемін табыңдар.
5) Бірінші шеңбердің радиусы 4см, екінші шеңбердің радиусы 5см. Шеңберлердің центрлерінің арақашықтығы 6см болса, шеңберлер қалай орналасады?
6) Радиусы 4см және 6см шеңберлердің центрі ортақ. Центрлерінің арақашықтығын табыңдар.
Бақылау жұмысы №3.
«Бұрыш. Шеңбер. Дөңгелек»
2 нұсқа
1) Өлшемдері 1600, 650, 900, 1800, 3600 бұрыштарды салыңдар
2) Радиусы 4см шеңбер салыңдар. Шеңбердің диаметрін табыңдар.
3) Диаметрі 8см дөңгелек салыңдар. Дөңгелектің радиусын табыңдар.
4) <АОВ=1200 бұрышына ОС биссектриса жүргізілген. <АОС және <СОВ бұрыштарының өлшемін табыңдар.
5) Бірінші шеңбердің радиусы 5см, екінші шеңбердің радиусы 2см. Шеңберлердің центрлерінің арақашықтығы 6см болса, шеңберлер қалай орналасады?
6)Радиусы 2 см және 6см шеңберлердің центрі ортақ. Центрлерінің арақашықтығын табыңдар.
Бақылау жұмысы №4.
«Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті және бөлінгіштік белгілері»
1 нұсқа
а)150, 24 сандарының барлық бөлгіштерін жазыңдар.
ә) 8, 7 санадрының алғашқы төрт еселігін жазыңдар
Жай және құрама сандарды бөліп жазыңдар.
14, 26, 61, 246, 37, 435, 17, 48, 23, 102
14, 26, 35, 38, 52, 87, 88, 136, 555, 2310, 3100 сандарының ішінен 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінетін сандарды теріп жаз.
Теңдеу құру арқылы шығар.
Тоғайда 58 ағаш өсіп тұр. Қайың ағашы 23, шырша үйеңкіден 4 есе көп. Тоғайда неше үйеңкі өсіп тұр.
Амалдарды орындаңдар: (2323+3760-14∙304):203=
Аулада мысықтар мен тауықтар жүр. Олардың барлығы 8. Мысықтың әрбір аяғында 5 тырнақ, ал тауықтың әрбір аяғында 4 тырнақ бар. Ауладағы барлық мысықтар мен тауықтарда 100 тырнақ бар. Аулада неше мысық, неше тауық жүр?
Бақылау жұмысы №4.
«Бөлінгіштіктің негізгі қасиеті және бөлінгіштік белгілері»
2 нұсқа
а)140, 36 сандарының барлық бөлгіштерін жазыңдар.
ә) 9, 4 санадрының алғашқы төрт еселігін жазыңдар
Жай және құрама сандарды бөліп жазыңдар.
88, 41, 456, 222, 137, 78, 79, 105, 37, 130
4, 9, 25, 32, 49, 92, 222, 246, 385, 1170, 550 сандарының ішінен 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінетін сандарды теріп жаз.
Теңдеу құру арқылы шығар.
Бақта 43 түп жидек өсіп тұр. Таңқурай 13 түп, қарақат шиеден 2 есе көп. Бақта неше түп шие бар?
Амалдарды орындаңдар: (49∙104-2891+512):247=
Аулада мысықтар мен тауықтар жүр. Олардың барлығы 8. Мысықтың әрбір аяғында 5 тырнақ, ал тауықтың әрбір аяғында 4 тырнақ бар. Ауладағы барлық мысықтар мен тауықтарда 100 тырнақ бар. Аулада неше мысық, неше тауық жүр?
Бақылау жұмысы №5.
«ЕҮОБ және ЕҮОЕ табу»
1-нұсқа
1) 18 және 75 құрама сандарын жай көбейткіштерге жіктеңдер
2) а)20 мен 18 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар.
ә) ЕҮОБ (210; 150; 180)=
3) а)30 бен 12 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
ә) ЕКОЕ (15,120,160)=
4) Ең үлкен ортақ бөлгішін жақша сыртына шығарыңдар:
12х+18у= 63х+28у=5) Таңаттың бір қадамының ұзындығы 75 см, ал Мақсаттікі 60 см. Егер олар бір нүктеден шықса, қандай қашықтық өткеннен кейін олардың іздері беттеседі?
6) Есептеңдер: 1845:15+873-689∙12:21-109=Бақылау жұмысы №5.
«ЕҮОБ және ЕҮОЕ табу»
2-нұсқа
1) 16 және 90 құрама сандарын жай көбейткіштерге жіктеңдер
2) а)18 мен 42 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар.
ә) ЕҮОБ (260, 130, 120)=
3) а)30 бен 12 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
ә) ЕКОЕ (40; 120; 160)=
4) Ең үлкен ортақ бөлгішін жақша сыртына шығарыңдар:
42х+28у= 90х+18у=5) 110 қызыл, 99 ақ және 154 сары түстерден бір букеттегі әр түстің саны бірдей болатындай неше букет жасауға болады?
6) Есептеңдер: 1845:15+873-689∙12:21-109=Бақылау жұмысы №6.
«Жай бөлшектер»
1-нұсқа
1)Дұрыс бөлшектерді және бұрыс бөлшектерді бөліп жаз.
38; 2011; 34; 92; 53; 316; 712; 518; 1917; 9802)Бөлшектерді қысқартыңдар:
418; 3021; 5240; 55303)Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазыңдар: 258; 179; 4711 Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жаз: 173; 2411; 43214) Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 5см кесіндіні алып, координаталық сәуледе берілген нүктелерді кескіндеңдер: А25;В35;С145;Е1155) Теңдеуді шешіңдер: 86-2х+15=396) Амалдарды орындаңдар: 58-506:23∙101∙27-2685+1748:163Бақылау жұмысы №6.
«Жай бөлшектер»
2-нұсқа
1)Дұрыс бөлшектерді және бұрыс бөлшектерді бөліп жаз.
27; 516; 2620; 9995; 587; 234; 945; 5336; 640; 25192)Бөлшектерді қысқартыңдар:
618; 10090; 3830; 48283)Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазыңдар: 9314; 6518; 756 Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жаз: 3516; 4019; 944) Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 5см кесіндіні алып, координаталық сәуледе берілген нүктелерді кескіндеңдер: А15;В45;С125;Е1355) Теңдеуді шешіңдер: 13х-63:7+86=906) Амалдарды орындаңдар: 58-506:23∙101∙27-2685+1748:163Бақылау жұмысы №7.
«Жай бөлшектерді қосу және азайту»
1-нұсқа
1)Қосуды орында: 245+7958+3202)Азайтуды орында: 1112-1923-5183)Қосуды орында: 727+4343512+4564)Азайтуды орында: 538-31112111318- 6165)Теңдеуді шешіңдер: 3514+х=8126)Амалдарды орында: 5130-235-215+6-7-61112+14Бақылау жұмысы №7.
«Жай бөлшектерді қосу және азайту»
2-нұсқа
1)Қосуды орында: 518+2959+3202)Азайтуды орында: 45-7201215-5123)Қосуды орында: 2821+3514315+42354)Азайтуды орында: 1213-734457- 25215)Теңдеуді шешіңдер:х-238=4346)Амалдарды орында: 5130-235-215+6-7-61112+14Бақылау жұмысы №8.
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану»
1-нұсқа
1)Көбейтуді орындаңдар: 1225∙3536 637∙1592)Бөлуді орындаңдар: 2140:916 258:33103)Өрнектің мәнін табыңдар: 489+678:51112-356∙1234)Теңдеуді шешіңдер:х-116+534=9125) Наурыз мерекесіне арнап мектеп 48 кг торт дайындады. Оның бөлігі бастауыш сынып оқушыларына, 16 бөлігі орта буын оқушыларына, қалғаны жоғары сынып оқушыларына берілді. Бастауыш сынып, орта буын, жоғары сынып оқушыларына неше кг торт бөлінді?
6)Ербол тирде болды.Барлық атқан нысананың 59-не тура тигізсе, ал 20 рет тигізе алмады. Ербол барлығы неше рет нысанаға атты және неше рет нысанаға тигізе алды ?

Бақылау жұмысы №8.
«Жай бөлшектерге амалдар қолдану»
2-нұсқа
1) Көбейтуді орындаңдар: 825∙4528 1023∙2142)Бөлуді орындаңдар:2542 :2021 445:63103)Өрнектің мәнін табыңдар: 4512+1112:658-31112∙4164)Теңдеуді шешіңдер: 7516-х+14=2785) Ұзындығы 21м құбырды үш бөлікке бөлді. Бірінші бөліктің ұзындығы құбырдың 37-дей, екінші бөлік құбырдың 13-дей. Құбырдың үшінші бөлігінің ұзындығын табыңдар. QUOTE 35
6) Балалар күзде ағаш көшеттерін отырғызды. Көктемде сол ағаштардың 57-сі көктеді, ал қалған 10 ағаш қурап қалды. Балалар күзде неше ағаш көшеттерін отырғызды және неше ағаш көктеді ?
Бақылау жұмысы №9.
«Ондық бөлшектерді қосу және азайту»
1-нұсқа
1)Ондық бөлшек түрінде жаз: 6310;57100; 625; 342)Ондық бөлшектерді салыстырыңдар: 4,35 және 4,05 5,8 және 6,2 18,864 және 18,869
3)Амалдарды орындаңдар: 6,3-2,3+7,5 (146,03 - 97,8)+18,091
4)Теңдеуді шешіңдер: 123 - (х+37,11)=4,9
5)Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып, есептеңдер: 6,583 - 4720+2,017
6)Амалдарды орындаңдар: 12,1 + 312 - (7,68 + 31825)
Бақылау жұмысы №9.
«Ондық бөлшектерді қосу және азайту»
2-нұсқа
1) Ондық бөлшек түрінде жаз: 4710;129100; 325; 142) Ондық бөлшектерді салыстырыңдар: 2,25 және 2,05 15,8 және 16,2 20,562 және 20,568
3) Амалдарды орындаңдар: 8,1+1,9-3,8 (95,83 – 76,9)+41,333
4) Теңдеуді шешіңдер: 234 - (63,19+х)=5,8
5) Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып, есептеңдер: 15,613–8,013 + 1217256) Амалдарды орындаңдар: 8,09 + 4125 - (434-2,25)
Бақылау жұмысы №10.
«Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу»
1-нұсқа
1 Ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді орындаңдар: 8,2∙ 9 22,12∙15
2) Ондық бөлшетерді көбейтуді орындаңдар: 1,2∙2,5 62,16∙1,5
3) Ондық бөлшекті натурал санға бөлуді орындаңдар: 41,24:4 14,3:11
4) Ондық бөлшектерді бөлуді орындаңдар: 23,65:1,4 16,28:4,07
5) Тік төртбұрышты параллелепипедтің ұзындығы 7,7 см, биіктігі 1,2 см, ал толық бетінің ауданы 86,12см2. Параллепипедтің енін табыңыз.
6)Есептеңдер: 3045+27,4∙0,931,64-12625∙1,2Бақылау жұмысы №10. «Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу» 2-нұсқа
1)Ондық бөлшекті натурал санға көбейтуді орындаңдар: 9,5∙ 6 15,42∙14
2)Ондық бөлшетерді көбейтуді орындаңдар: 4,2∙3,5 34,12∙1,8
3)Ондық бөлшекті натурал санға бөлуді орындаңдар: 28,7:41 11,5:5
4)Ондық бөлшектерді бөлуді орындаңдар: 0,48:1,2 18,212:5,8
5) Арман ойлаған санды 3,2 есе көбейтіп, нәтижені 3,6 азайтқанда 10,8 саны шықты. Қандай сан ойланды?
6)Есептеңдер: 3:2,5+4,3∙0,356,35-15,4∙ 14∙1,1Бақылау жұмысы №11. «Ондық бөлшектерге амалдар қолдану» 1-нұсқа
1)Сандардың арифметикалық ортасын табыңдар: 5, 7, 10, 12, 16;
Сандардың өзгеріс ауқымын табыңдар: 10, 1; 2, 5; 7;
Сандардаың модасын табыңдар: 2, 1; 3, 5; 4, 6; 2, 1; 0, 3;
2)37,02655 санын ондық үлеске, жүздік үлеске, мыңдық үлеске дейін дөңгелектеңдер.
3)Теңдеу шеш: 0,8 х + 3,5 х – 0,75 = 1,4
4)Машина бензин багына жол жүрерде 45 л бензин құйып алды. Ол 250 км жол жүргенде 59 –ы кетті. Қанша бензин жұмсады?
5)Есепте: 4 16 ·0,6 + 6,4 : 1 17– 6,7
6)Өрнектің мәнін есептеңіз:
Бақылау жұмысы №11. «Ондық бөлшектерге амалдар қолдану» 2-нұсқа
Сандардың арифметикалық ортасын табыңдар: 14, 18, 20, 23;
Сандардың өзгеріс ауқымын табыңдар: 2; 15; 3; 4; 18;
Сандардың модасын табыңдар: 5, 1; 7, 5; 8, 3; 10, 2; 20;
2) 3,7826 санын ондық үлеске, жүздік үлеске, мыңдық үлеске дейін дөңгелектеңдер.
3) Теңдеуді шеш: 0,5 х + 2,5 х – 0,68 = 1,72
4) Мадинаның 196 тг. ақшасы болды. Ол ақшасының 57 бөлігіне 4 дәптер сатып алды. Бір дәптердің бағасы қанша тг?
5)Есепте: 537 · 1419 - 3 58 : 7, 25 + 8,4
6)Өрнектің мәнін табыңыз:
Бақылау жұмысы №12. «Пайыз» 1-нұсқа
1)Бөлшектерді процентпен жазыңдар: 425; 83100; 2 5; 1,22)Проценттерді жай бөлшекпен жазыңдар: 70%; 130%; 7%; 2,5%
3)9м 180 метрдің неше процентін құрайды?
4)Сым орамының 122,4м-ін кесіп алды, бұл орамның барлық ұзындығының 40%-ын құрайды. Орамда неше метр сым қалған?
5)Жоспар бойынша цехта 820 компьютер құрастыру керек еді, ал олар 1107 компьютер құрастырды. Жоспарды неше процент артық орындаған?
6)Дүкенге 80кг кәмпит әкелінді. Кәмпиттердің 25% -і «Белочка», 35%-і «Коровка», қалғаны – «Трюфель» кәмпиттері. Дүкенге әкелінген кәмпиттердің диаграммасын салыңдар.Дүкенге неше
килограмм «Трюфель» әкелінген?
Бақылау жұмысы №12. «Пайыз» 2-нұсқа
1)Бөлшектерді процентпен жазыңдар: 420; 63100; 1 4; 1,62)Проценттерді жай бөлшекпен жазыңдар: 90%; 140%; 9%; 2,3%
3)7м 350метрдің неше процентін құрайды?
4) Бірінші күні тракторшы жердің 60%-ын жыртты. Бұл 12,36га құрайды. Барлық жердің ауданы қандай?
5)Жылу трассасын жөндеу кезінде 6600м құбырды ауыстыру керек еді, бірақ олар 10890м құбырды ауыстырды. Неше процент артық құбыр ауыстырылды?
6)Гүлзарда 120 түп гүл өсіп тұр. Олардың 40% -і раушан гүлі, 20%-і түймедақ гүлі, қалғаны – лала гүлдері. Гүлзарда өсіп тұрған гүлдердің диаграммасын салыңдар. Гүлзарда неше түп лала гүлі өсіп тұр.
Жылдық бақылау жұмысы. I нұсқа
1.Тік төртбұрыштың ұзындығы 15 см, ені одан 4 см-ге кем. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.
2.Теңдеуді шешіңдер: 0,8х+3,5х-0,75 = 1,4.
3.Есептеңдер: 537∙419 - 358:714+8254.Мектепте барлығы 1500 оқушы оқиды. Олардың 42%-і ұлдар. Мектепте қанша қыз оқиды?
5. Амалдарды орында: ;
6. Үш сөреде барлығы 1056,78 кг жеміс бар. Егер бірінші сөреде 105,14 кг, ал екіншісінде одан 27 кг аз болса, үшінші сөредегі жемістердің массасы қанша?
Жылдық бақылау жұмысы. II нұсқа
1.Тік төртбұрыштың ені 9 см, ал ұзындығы енінен 16 см-ге артық. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.
2.Теңдеуді шешіңдер: 0,5х+2,5х-0,68 = 1,72.
3.Есептеңдер: 416∙0,6+625:117-6,7
4.Кітапханада 3500 кітап бар.Олардың 22%-і көркем әдебиет.Кітапханада көркем әдебиеттен қанша кітап бар ?
5. Амалдарды орында:
6. Дүкенде үш жәшік кәмпит әкелінді. Біріншісінде 32,45 кг, екіншісінде 37,32 кг, ал үшіншісінді алғашқы екі жәшіктегі барлық кәмпитке қарағанда 42,87 кг аз. Үш жәшікте қанша кәмпит бар?

Приложенные файлы


Добавить комментарий