Савод талими конспект (урф — одатлар)


Фани: Савод таълими
Бўлими: Урф – одатлар ва халқ оғзаки ижоди
Мавзу:Урф – одатлар Мактаби: «Қос Қорған» умумий ўрта мактаби
Куни: 17 .02.2017 Ўқитувчи:Мирзаханова Дилрабо
Синф: 1-« А » Қатнашганлар: Қатнашмаганлар:
Ўқув жараёнида амалга ошириладиган дарс мақсади. 1.1.4.1. Матннинг мазмунини, мавзусини ёки расмдаги иллюстрация асосида тасвирлаш
1.1.3.Ўқитувчи ёрдамида воқеа кетма-кетлигини сақлаб гапириб бериш 1.1.2.1Ўқитувчи ёрдамида матнда ким/нима хақида айтилганини аниқлаш
1.2.1.2.Ўқиш турларини қўлланиш
Дарс мақсадлари. Ҳамма ўқувчи бажара олади: Расм асосида саволларга жавоб бера олади
Ўқувиларнинг кўпчилиги бажара олади: Мавзуга боғлиқ керакли расмлар фойдаланиб содда гап туза олади
Баъзи бир ўқувчилар бажара олади: бўғинлардан сўзлар ҳосил қилади.
Тил мақсади. Ўқувчилар бажара олади: Ўқиш турларини қўллай олади
Таянч сўзлар: урф – одат, әдет – ғұрып
Синфдаги ўзаро мулоқат / ёзишда қўлланиладиган услуби: ўзбекча
Кўникма: тинглаш, айтиш,ёзиш,ўқиш
Баҳолаш критерийлери:
Ўқиш турларини қўллай олади
Шеърни тинглаб,мазмунини тушунтира олади
Мақолнинг мазмунини тушунтиради
Бўғинлардан сўзлар ҳосил қилади
Дескриптор Ўқиш турларини қўллай олди
Шеърни тинглаб, мазмунини тушунтира олди
Мақолнинг мазмунини тушунтирди
Бўғинлардан сўзлар ҳосил қилди
Олдинги дарсда ўзлаштирган малакалар Қозоғистондаги шаҳарлар ҳақида билди
Дарс вақти Режа ресурслар
5 мин Боши Шодлик давраси
Ўқувчиларни гуруҳга бўлиш
«Ўйла, изла, топ» ўйини
Дам олиш дақиқаси Кесма ҳарфлар
23 мин Ўртаси Шеьрни ўқинг
Қозоқ, рус, ўзбек, қирғиз,
Қувноқ, аҳил ўғил қиз.
Дўстимиз кўп, дўстимиз
Оталар мард, олам тинч.
Бизники ўқиш, севинч
Дўстимиз кўп, дўстимиз
Мақолни ўқиб тушунтиринг:
Бирлашган ўзар, бирлашмаган тўзар.
Матнни тингланг.
Қозоғистон кўп миллатли мамлакат. Унда юздан ортиқ миллат вакиллари яшайди. Улар аҳил, дўст. Бир – бирларининг урф – одатларини ва анъаналарини ўрганадилар, ҳурмат қиладилар.
Дам олиш дақиқаси
Дафтар билан ишлаш
Бўғинлардан болалар исмларини ҳосил қилинг:
ди ма лик
ро за ра
то ма ша
уч қун дуз
ни на им
Дарслик,
рангли расмлар ,
Харита
Дарслик
Иш дафтари
Расмлар
5мин Якуни Гуруҳ билан ишлаш: Ҳар бир гуруҳга расм тарқатилади. Расмдаги урф – одатлар ҳақида ўз тушунчаларини айтади. 2мин Ўқувчи рефлексияси Рефлексия саволларига жавоб:
Баҳолаш ўқувчиларни топшириқлар
бажаришига қараб ширин сўзлар, смайликлар ,
юлдузчалар билан баҳолаш. Ўқитувчи рефлексия:
Дарснинг мақсади ва вазифаси тўлиқ амалга ошдими?
Бугун ўқувчилар нимани ўрганди? Дарс қандай ўтди?
Вақтдан қандай фойдаландингиз?
Нима сабабдан мен режамга ўзгартиш киритаман? Фанлараро боғланиш:
Дунётаниш, ўз-ўзини англаш

Приложенные файлы


Добавить комментарий