Карточки по казахскому языку


Жақ Жекеше түрі жақ Көпше түрі
1-жақ Менің -м,-ым,-ім 1 жақ Біздің мыз,-ымыз-міз,-іміз
2-жақ Сенің
Сіздің -
ң,-ың,-ің,-
ыңыз,-іңіз,-ңыз,-ңіз 2 жақ
Сендердің
Сіздердің
тарың,-терің,-дарың,-ларың,-лерің,-тарыңыз,-теріңіз,-деріңіз,-дарыңыз, -ларыңыз,-леріңіз
3-жақ Оның -сы,-сі,-ы,-і 3 жақ олардың сы,-сі,-ы,-і
Септік Сұрағы Жалғауы
Атау кім? не ? Жалғауы жоқ
Ілік кімнің? ненің? -ның,-нің,-дың,-дің,-тың,-тің,
Барыс кімге? неге? -қа,-ке,-ға,-ге,-на,-не,-а,-е
Табыс кімді ?нені ? -ны,-ні,-ды,-ді,--ты,-ті,-н
Жатыс кімде? неде? -да,-де,-та,-те,-нда,-нде
Шығыс кімнен?неден ? -дан,-ден,-тан,-тен,-нан,нен
Көмектес кіммен? немен? -мен,-бен,-пен,-
Жақ Жекеше түрі жақ Көпше түрі
1-жақ Менің -м,-ым,-ім 1 жақ Біздің мыз,-ымыз-міз,-іміз
2-жақ Сенің
Сіздің -ң,-ың,-ің,-
ыңыз,-іңіз,-ңыз,-ңіз 2 жақ
Сендердің
Сіздердің
тарың,-терің,-дарың,-ларың,-лерің,-тарыңыз,-теріңіз,-деріңіз,-дарыңыз, -ларыңыз,-леріңіз
3-жақ Оның -сы,-сі,-ы,-і 3 жақ олардың сы,-сі,-ы,-і
Септік Сұрағы Жалғауы
Атау кім? не ? Жалғауы жоқ
Ілік кімнің? ненің? -ның,-нің,-дың,-дің,-тың,-тің,
Барыс кімге? неге? -қа,-ке,-ға,-ге,-на,-не,-а,-е
Табыс кімді ?нені ? -ны,-ні,-ды,-ді,--ты,-ті,-н
Жатыс кімде? неде? -да,-де,-та,-те,-нда,-нде
Шығыс кімнен?неден ? -дан,-ден,-тан,-тен,-нан,нен
Көмектес кіммен? немен? -мен,-бен,-пен,-

Приложенные файлы


Добавить комментарий