8 клас Тестові завдання для підготовки до контрольної роботи№1 ВСТУП. УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ. МАРУСЯ ЧУРАЙ


8 клас
Тестові завдання для підготовки до контрольної роботи№1
ВСТУП. УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ. МАРУСЯ ЧУРАЙ
1. Вказати, як ще називають естетичну функцію літератури. (0,5 бал)
А Філософською
Б Художньою
В Емоційною
Г Милозвучною
2. Ідентифікувати визначення поняття «художній образ». (0,5бал)
А Особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-
чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність
Б Зв’язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших
В Зображення письменником у художньому творі зовнішнього вигляду, пози, рухів,
виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо
Г Зображення в літературному творі людини з властивими їй індивідуальними рисами
3. Ідентифікувати визначення поняття «пісня». (0,5 бал)
А Художній твір усного походження про вигадані фантастичні події
Б Короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття
В Великий твір, переважно героїчного змісту
Г Словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного характеру, мелодійний за своїм
інтонаційним малюнком
4. Вказати, який образ має прихований зміст. (0,5 бал)
А Персонаж
Б Пейзаж
В Символ
Г Ліричний герой
5. Співвіднести тему пісні Марусі Чурай з її назвою. (1 бал)
1 «Ой не ходи, Грицю»
2 «На городі верба рясна»
3 «Засвіт встали козаченьки»
4 «Віють вітри, віють буйні»
А Зображення походу козаченьків, розлучення хлопця з матінкою і коханою
Б Відтворення трагічної долі хлопця через його нерозділене кохання
В Відтворення страждань дівчини за своїм милим
Г Зображення нещасливої долі дівчини, яку розлучили злі люди з милим

6. Встановити відповідність між назвою художнього засобу виразності та прикладами
з пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки». (1 бал)
1 Епітети
2 Метафори
3 Звертання
4 Риторичні оклики
А «Прощай, милий мій синочку», «Ой рад би я, матусенько»
Б «Стоїть місяць», «кінь спіткнувся»
В «Через чотири неділеньки додому вертайся!», «Бо хто знає, чи жив вернуся, Чи ляжу
в полі!»
Г «Ясні очі», «кінь вороненький»
7. Співвіднести наведені рядки з назвами пісень Марусі Чурай. (1 бал)
1 «Засвіт встали козаченьки»
2 «Засвіт встали козаченьки»
3 «Віють вітри, віють буйні»
4 «Ой не ходи, Грицю»
А «Нехай він не буде ні тій, ні мені, Нехай дістанеться сирій землі.»
Б «Не плач, не плач, Марусенько, Не плач, не журися Та за свого миленького Богу
помолися»
В «Нехай він не буде ні тій, ні мені…»
Г «Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу»

Приложенные файлы


Добавить комментарий