Тесты по казахскому яхзыку


1. Мақалды толықтырыңыз. ... тас жарады, тас жармаса бас жарады.
А) Көз. В) Бас. С) Тіс. D) Қол. Е) Тіл.
2. Бай сөзінің антонимін белгілеңіз.
А) Артық. В) Тар. С) Жіңішке. D) Кедей. Е) Мектеп.
3. Фонетика нені зерттейтінін көрсетіңіз.
А) Сөз тіркесін В) Тіл байлығын. С) Сөз мағынасын.
D) Сөз құрамын Е) Тіл дыбыстарын 4. Бірыңғай жуан дауыстылы сөзді табыңыз.
А) Келді. В) Пісті. С) Егін. D) Ыстық. Е) Өмір.
5. Қатаң дауыссыздан басталатын сөздерді көрсетіңіз.
А) Зерек, арман, жұмбақ. В) Жаға, мақсат, бағыт.
С) Дала, бөлме, ғарыш. D) Тау, хат, сабақ. Е) Жүрек, дән, нөсер.
6. Ашық буыннан ғана тұратын сөзді табыңыз.
А) Дастарқан. В) Тамыр. С) Тамаша. D) Арқар. Е) Шам.
7. –шы жұрнағы қай сөзге сәйкес келетінін көрсетіңіз.
А) Өзен. В) Дүкен. С) Мал. D) Өсімдік. Е) Тау.
8. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшасы бар сөзді белгілеңіз.
А) Дүниеқор. В) Жолдастар. С) Ескерткіш. D) Талапты. Е) Көңілді.
9. –лау, -леу жұрнақтары қай дыбыстардан соң жазылатынын анықтаңыз.
А) м, н, ң. В) р, й, і. С) с, т, ф. D) л, у, ю. Е) ы, о, т.
10. Көптік жалғауды сөзді көрсетіңіз.
А) Бұйымдар. В) Ер-тұрман. С) Сомдалған. D) Дүкенші. Е) Емен.
11. Түбір сөзді табыңыз.
А) Ақылсыз. В) Малды. С) Ақылбек. D) Кәмпитсүйгіш. Е) Ақыл.
12. Жалпы зат есімді табыңыз.
А) Сәкен. В) Алатау. С) Сәуле. D) Арал. Е) Дүкен.
13. Сын есімді табыңыз.
А) Қызық. В) Әже. С) Сайын. D) Ара. Е) Көз.
14. Заттың сипатын білдіретін сөздерді көрсетіңіз.
А) Үстеу. В) Есімдік. С) сын есім. D) Шылау. Е) Зат есім.
15. Күрделі сын есімді көрсетіңіз.
А) Ақылды. В) Семіз. С) Қызыл күрең. D) Жұмсақ. Е) Бесінші.
16. Сан есімді сөз тіркесін табыңыз.
А) Күміс қасық. В) Алтын сағат. С) Екі жолдас.
D) Ағаш күрек. Е) Жібек жолы.
17. Есімдік пен зат есім тіркесін табыңыз.
А) Төрт дәптер. В) Өткен ғасыр. С) Биік тау. D) Осы кітап. Е) Жаңа жыл.
18. Дара етістікті көрсетіңіз.
А) Бара жатыр. В) Жазып отыр. Б) Келіп кетті. D) Өлең айт. Е) Айт.
19. Шарттық мәндегі жалғаулық шылауды көрсетіңіз.
А) Егер. В) Бірақ, алайда. С) Себебі. D) Мен, бен. Е) Не, немесе.
20. Сөйлемді толықтырыңыз.
«Мақал-мәтелдер – біздің халық ауыз әдебиетінің ұрпаққа қалдырған ... байлығы».
А) мұра В) көркемдік С) әдемі D) тұңғыш Е) рухани1. «Қой аузынан шөп алмас» фразеологиялық тіркесінің антонимін табыңыз.
А) Тентек В) Жайлы С) Баяу D) Нәзік Е) Момын
2. Синоним сөздерді көрсетіңіз.
А) Кездесу, көріспеу. В) Қорқыныш, үрей. С) Қорқақ, батыр.
D) Шығыс, кіріс. Е) Шың, шыңырау.
3. Үнді дыбыстардан құралған сөздерді көрсетіңіз.
А) Машина, уақыт. В) Әдемі, ұстаз. С) Ұлан, маймыл.
D) Аққу, суық. Е) Күзетші, мақсат.
4. Қысаң дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.
А) у, е, о. В) о, и, е. С) ә, о, е. D) о, а, и. Е) ы, і, ү.
5. Тұйық буынды сөздерді көрсетіңіз.
А) Сұлу, жұқа, кіші. В) Кісі, таза, үн. С) Ән, ас, ал.
D) Мереке, үлгі, аула. Е) дәптер, мектеп, гүл.
6. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздерді көрсетіңіз.
А) Көлдер, өзендер. В) Қаламдар, қыздар.
С) Тауды, ұшқыш. D) Жазушы, суретші. Е) Қаламгер, баламен.
7. Достық деген сөз не арқылы жасалынғанын көрсетіңіз.
А) Тәуелдік жалғау. В) Септік жалғау. С) Жіктік жалғау.
D) Жұрнақ. Е) Көптік жалғау
8. Жұрнақ арқылы жасалған сөзді көрсетіңіз.
А) Намыс. В) Еркіндік. С) Абырой. D) Әділ. Е) Арман.
9. Атау септігінде тұрған сөзді табыңыз.
А) Әкемді. В) Әкемде. С) Әкеммен. D) Әкем. Е) Әкеме.
10. Сын есімді табыңыз.
А) Қара. В) Аурухана. С) Төмен. D) Жиырма. Е) Мен.
11. «Қоңырға» - сын есімді қай септікте тұрғанын белгілеңіз.
А) Барыс септік. В) Шығыс септік С) Ілік септік
D) Жатыс септік Е) Табыс септік
12. Жинақтау сан есімнің сұрағын көрсетіңіз.
А) Нешеу? В) Нешінші? С) Неше? D) Нешеден? Е) Нешеге жуық?
13. «Сан есім» қалай аударылатынын белгілеңіз.
А) Имя сущ. В) Глагол. С) Наречие. D) Имя числительное. Е) Союз.
14. Тұлғасына қарай есімдіктің түрлерін көрсетіңіз.
А) Дара, күрделі. В) Туынды, негізгі. С) Сұрау.
D) Жалпылау. Е) Белгісіздік.
15. Біз оқуға түсеміз деген мақсатпен келдік. Сөйлемдегі есімдіктің түрін анықтаңыз.
А) Жалпылау. В) Сілтеу. С) Өздік. D) Жіктеу. Е) Белгісіздік.
16. Тізілген деген сөз қай категорияға жататынын белгілеңіз.
А) Көсемшеге. В) Үстеуге. С) Есімдікке. D) Есімшеге. Е) Шылауға.
17. Үстеудің дұрыс аудармасын көрсетіңіз.
А) Частицы. В) Союзы. С) Наречие. D) Глагол. Е) Имя существительное.
18. Қалау райлы етістікті табыңыз.
А) Ән айтты. В) Оқып отыр. Б) Сабақ оқыды.
D) Бара жатыр. Е) Айтқысы келді.
19. Есімшенің көпше түрін көрсетіңіз.
А) Суреттеген. В) Беретіндер. С) Айтпақ. D) Жүрер. Е) Беріпті.
20. Шылауларды белгілеңіз.
А) Ал, көк. В) Ал, бер, үй. С) Туралы, қойды, берді.
D) Заман, ел, бет. Е) Және, әрі, да, де.
1. Синоним сөздерді көрсетіңіз.
А) жирен, көк В) жеңіл, тұрмыс С) жәрдем, көмек
D) жекпе-жек Е) белгісіз, жас.
2. Мақалды аяқтаңыз. Еңбек түбі - ...
А) мереке В) береке С) мейрам D) жақсылық Е) байлық
3. Жуан дауысты дыбысты табыңыз.
А) Астана В) дәрігер С) түлкі D) көлік Е) көбелек
4. Қатаң дауысты дыбысты сөзді табыңыз.
А) ғарыш В) орман С) байлық D) құрлық Е) Үміт
5. Бітеу және ашық буындары бар сөзді көрсетіңіз.
А) әже В) жазда С) үй D) үлкен Е) ел
6. Сөзде неше буын бар екенін белгілеңіз? Мыс
А) екі В) бір С) төрт D) үш Е) бес
7. –тан, -тен жалғаулары қай дыбыстардан соң жазылатынын көрсетіңіз.
А) а, і, ы, у; В) б,в,г,д; С) р,л,й,у; D) м,н,ң,л; Е) и,л,ы,н.
8. Үндестік заңына бағынбайтын сөзді көрсетіңіз.
А) үйге В) талапты С) мектепте D) балалар Е) ағаштікі
9. Туынды сөзді табыңыз.
А) сандықша В) жұмысшы С) қанағат D) көйлек Е) аймақ
10. Қай септікте тұрғанын көрсетіңіз. Тоғыздан
А) барыс септік В) шығыс септік С) атау септік
D) ілік септік Е) табыс септік
11. Бұл қай сөз табының жұрнақтары екенін анықтаңыз. –ншы, -нші;
А) сан есім В) сын есім С) зат есім D) есімдік Е) етістік
12. Сөзге сәйкес жалғауды көрсетіңіз. Жер...
А) -дан В) -ден С) -нен D) –нан Е) -пен
13. Көгілдір, сұлу сөздерді қай сөз табына жататынын табыңыз.
А) Зат есім В) Үстеу С) Сан есім D) Етістік Е) Сын есім
14. Бір сағатта неше минут барың белгілеңіз.
А) 60 В) 55 С) 45 D) 59 Е) 65
15. Сілтеу есімдігін табыңыз.
А) Біз В) Сол С) Ешкім D) Мен Е) Өзі
16. «Етістіктер» аудармасын белгілеңіз.
А) Наречие В) Местоимение С) Союз
D) Глагол Е) Имя прилагательное
17. Көсемшенің жұрнақтарын көрсетіңіз.
А) –ып, -іп, -п; В) –ыл, -іл, -л; С) –ған, -ген, -қан, -кен;
D) –ыс, -іс, -с; Е) –ын, -ін, -н.
18. Есімшенің көпше түрін көрсетіңіз.
А) Суреттеген В) Беретіндер Б) Айтпақ D) Жүрер Е) Беріп
19. Шылауларды белгілеңіз.
А) Ас, көз. В) Ал, бер, үй. С) Туралы, қой, бе.
D) Заман, ел, бет. Е) Екен, жоқ, және.
20. Сөйлемде берілген шылаудың түрін көрсетіңіз.
Кітапша Жанкелдіқызы Ұлбике мен Көшерұлы Күдерінің айтысына орын берілген.
А) Септеулік В) Шарттық С) Талғаулық D) Демеулік Е) Жалғаулық

Приложенные файлы


Добавить комментарий