Разработка внеклассной работы на тему Алиппе майрамы


БИЛИМ ЖОЛУНА ЧЫЙЫР САЛГАН, АЛИППЕБИЗ КОШУҢУЗ!
Саламдашуу:
Бизди тыңшасын каалагандар,
Бизге суктансын бүткүл аалам.
Мында отурган меймандарга,
Биз айтабыз жалындуу салам!
Хор Ак гүлдөр көк гүлдөр
Алып баруучу:
Куттуу болсун майрамыңар бүгүнкү,
Силерсиңер келечектин үмүтү.
Мыкты окуп терең билим алгыла,
Мекенге арнап ар эмгектин үзүрүн.
Балдар биздин мекенибиз кайсы?
Хор Кыргызстан - менин Мекеним!
Ырыскелди Нарын
Асман тиреп тоолоруң бийиктериң,
Анда ойнойт аркар-кулжа кийиктериң.
Ылдыйта Ата-Журттун сакчысында,
Тик турат арстан журөк жигиттериң.
Кыргызым илгертеден мекендеген,
Нарыным мекеним сен ичиң кенен.
Соң-Көлдө, Чатыр-Көлдө жүрсөм дагы,
Араңан зор тынчтыктын гүлүн терем.
Алина ЧүйЖүзүң да гүл, өзүң да гүл жайнаган,
Жыпар жытың жыл айланса жанбаган.
Жыргалым да ырысым да өзүңсүң,
Чүй мекеним өлбөс бүчүр байлаган.
Жүздөп аянт жүзүн кылдап жеримдин,
Жүзүн ачып жашыл талаа эгиндин.
Жүрөктөрдүн кан тамыры сыяктуу,
Чүй суусу - кубанычы элимдин.
Бекзат Талас
Сахна кылып кызыл жайык таштарын,
Сайраганын уксам тоомдун куштарын.
Элестетем тынчтык ырын ырдаганЭл сыймыгы Таласымдын жаштарын.
Бабам Манас өскөм жерим, Таласым,
Чынгызды да тапкан элим Таласым.
Чолпонбайдай баатырлардын неченин,
Тарбиялап келген жерим Таласым.
Амина ЫсыккөлДүйнөдө жок Ысыккөлүм өзүңсүң,
Ала-Тоом мекенимдин көзүсүң.
Жайкалып чалкып жатсаң мелтиреп,
Касиетиңе айтчы келер теңелет.
Тоолордун ортосунан орун алган,
Коногуң көп кучагыңда толуп турган.
Канчалаган пенделерди дарылайсың,
Ысыккөлүм касиетиң каарыбасын.
Ильгиз ЖалалабадЖай бассам тооңдо таш менен,
Жактырып карап көз менен.
“Жерби”- деп ойлоп бейиштей,
Жеткире албайм сөз менен.
Жалалабад ата-бабам мекендеген,
Эл жашайт кучагыңда нечендеген.
Даңкыңды даңазалап дүйнөгө,
Кыргыз эли, жангагың да өзүң менен.
Фатиха Ош
Карагай, арча мол кенен,
Тиккендей болуп кол менен.
Ош шаарым сонун жерде экен,
Курчалып Сулайман тоо менен.
Акбуура агып мол, кенен,
Ташкындап чуркап ой менен.
Талааны жашыл гүлдөтсө,
Тай, кунан чуркайт жол  менен.
Алмамбет Баткен
Жыт аңкытып, жан жыргатып,
Жаз келгенде өрүк гүлүм.
Жан сергитет, сүйүү козгоп,
Айгүл гүлүм - өмүр гүлүм.
Баткенимде, жыт аңкытып,
Жаз келгенде өрүк гүлүм.
Жүрөк кылын козгоп ийет,
Айгүл гүлүм - өмүр гүлүм.
Кыргыз бийи Суюнбекова Аэлита
Келип окуп мектепке,
Далай сырын чечтик биз,
Тамгалардын сырларын
Сезимдерге жеткиздик
Түрлүү – түрлүү сөздөрдү,
Окуганды үйрөндүк.
Орусчаны да окуп,
Сүйлөгөндү үйрөндүк.
Хор Мектебим
М: Силерге туура жазганды, окуганды ким үйрөттү?
Талыганды билбестен
Тамгаларды үйрөткөн.
Талап кылып билимди,
Таттуу тилде сүйлөткөн.
Эмгеги көп ушундай,
Алар биздин мугалим.
М: А үйдө силерге окуганга ким жардам берет?
Ата-энебиз
Сумая
Биздин алтын апабыз,
Арта берсин баркыңыз.
Сыймыктанат силерге,
Ак калпактуу калкыбыз.
Алмаз
Биз билебиз намыстуу,
Урмат сыйга жетерин.
Ким апасын сыйласа,
Сыйлаганы Мекенин.
Айназик
Сүттөй аппак тилеги,
Мээри м толгон жүрөгү.
Апаларды ар качан,
Баалап-барктап жүрөлү.
Алмаз
Алар тийген күнүбүз,
Шаңдуу чыккан үнүбүз.
Жашообузду көрктөгөн,
Жакшынакай гүлүбүз.
Ырыскелди
Караанымды көргөндө,
Күлүп турган ата-энем.
Эркелетип ар дайым,
Сүйүп турган ата-энем.
Баласы үчүн кам көрүп,
Баласы үчүн кубанган.
Ата-энеге ырахмат,
Адам кылып чыгарган.
Медина
Жакшы көрөм атамды,
Кичинекей чагымдан.
Жумушуна кетсе эле,
Көргүм келип сагынам.
Нейматулла
Атакемди урматтап,
Атакемди сыйлаймын.
Жумушуна кетсе эле,
Көргүм келип сагынам.
Илгиз
Иштен чарчап келгенде,
Чарчаганын билемин.
Батинкесин чечемин,
Ак калпагын илемин.
Амина
Менин мындай сыйымды,
Атакем да жактырат,
Ыраазы болуп күлгөнү,
Көңүлүмдү шат кылат.
Бекназар
Чоң энем жетелеп,
Чоңоюп барамын.
Түзөймүн белиңди,
Түшүрбөй убайым.
Даниел
Дилин ук балаңдын,
Өтө зор талабым.
Жакшылап дарылап,
Жашартып аламын.
Фатиха
Көп өмүр сүрөсүз,
Кеп бекен 100 деген.
Ээрчишип көчөдө ,
Басасыз биз менен.
Хор Энекем
Бүгүн майрам бүгүн май,
Гүл жыттанган ушул ай.
Шаңга толуп жүрөгүбүз,
Бактылуубуз көңүл жай.
Бүгүн майрам – бүгүн май,
Күч сынашкан ушул ай!
Алиппени аяктап,
Кубанабыз көңүл жай!
Алиппе:
Саламатсыңарбы балдар жана кыздар, ата-энелер жана коноктор!
Менин атым Алиппе
Балдар жакшы билишет
Колдорунан түшүрбөй
Дайым окуп жүрүшөт.
Мында менде жашаган
Тамгалар бүт турушат.
Билим үчүн эми алар
Далай эмгек кылышат.
М:Кел Алиппе балдардын,
Сөзүнө көңүл бөлөлү.
Сенден алар үйрөнгөн
Өнөрлөрүн көрөлү.
Алмамбет
Кубанычтуу жылмайып,
Куттукташып бир-бирин.
Бизге окшогон балдарга,
Кандай сонун күн бүгүн!
Билал
Бүгүн бизде чоң майрам,
Алиппенин майрамы.
Илим менен билимдин,
Ушул китеп каймагы.
Аэлита
Барактарын оодарып,
Ачкан кезде жаңыдан.
Жазууларын биле албай,
Сүрөттөрүн таааныгам.
Бекназар
Ойноп бийлеп ыр ырдап,
Окуп жаткан балдарбыз.
Отуз алты тамганын,
Ордун жаттап алганбыз.
Ибрагим
Майрамы деп «Алиппенин»
Ыр алып келдик баарыбыз.
Кайсы тамга экенин,
Ырларынан тааныңыз.
Бекназар
Алиппенин ичинде,
Ар дайым жаткан бекинип,
Тамгалар бүгүн сүйүнүп,
Чыгышты сыртка секирип.
Медина
Ынтымактуу баарыбыз,
Отуз алты тамгабыз.
Алфавиттей тизилип,
Катар орун алабыз.
21-кылымдын төрүнө,
Шаңдуу ырдап барабыз!
Бий Кара жорго
Алиппе
Тамгаларды билсеңер,
Мени урматтап жүрсөңөр,
Айткылачы угайын,
Ар бир тамга ырларын,
Ар биринин сырларын
Тактап көрүп билейин.
Айдарбек
А тамгадан башталган
Айдарбек деген мен болом.
Атам Курсанбекке дем болом,
Апам Гүлнарга бел болом.
Чынгыз
Б тамга менмин экинчи,
Бөбөк өсүп жетилчү,
Билим өнөр үйрөнүп,
Бактылуу бала дедирчү.
Эмиль
Г тамгасы жазылат,
Гимназия дегенде.
Кандай гана сыймыктуу
Гимназистмин дегенде.
Бексултан
Достук деген кымбат сөз,
Д тамгадан башталат.
Достуктун антын бек тутуп,
Досум ырдап баратат.
Доскага деп эжейим
Дагы мени чыгарды.
Дароо эле жооп бердим
Делдейип карап турамбы?
Эльхан
Жаз желине желбирейт,
Жоогазындар жамырап.
Жаз ажарын жазууга,
Жазуучу акын кам урат.
Нейматтулла
З деген менмин зыңылдак,
Зуулдаймын зырылдап.
Заводдон чыгамын
Зыңкылдап ыр ырдап.
Даниел
Ушул турган И тамга,
Илимдин келет башына.
Ишине жарап, элимдин,
Илимпоз болом жашымда.
Бекназар
Китеп, кагаз деп жазып,
К ны койбо кайчылап.
Кыргыз калкы деген сөз,
К сыз кантип жазылат.
Чынгыз
Мен чоңоюп эр жетсем,
Милиционер боломун.
Мекенимде жүрүшкөн,
Мафияны жоемун.
Алина
Нан жегенде н тамгасын эстесең,
Нандан ыйык, нандан улук нерсе жок.
Нанды аттап, нанды ыргытып өтпөгүн,
Нан бар болсо, ыр да болот көңүл ток.
Руслан
О деген тамга тегерек,
Ойлосок окуу эң керек.
Ойногон бизге жарашпайт,
О тамганы билбесек.
Алихан
П тамга менмин мынакей
Пахта, памир деп жазган.
Параходдо сейилдеп,
Кубанып келдим көл жактан.
Байэл
Ө тамга жана өлкөмдү,
Өзгөчө жакшы көрөмүн
Өлкөлөргө алыскы,
Элчи болсом деп жүрөмүн.
Ильгиз
Суйкайган сулуу с менмин,
Сулууларга жагамын.
Саламат жүрүп эр жетсем,
Саналгыс орден тагамын.
Сумая
Табият сонун таңданам,
Таң менен жолго аттандым.
Ушул тарых жылында,
Тарыхтын сырын ачамын.
Бекзат
У тамгамын уяттуу,
Улууларга жол берген.
Уятсыздар жок эмес,
Урмат сыйды билбеген.
Ибрагим
Леша деген досум бар,
Любой кыргыз сөздөрүн,
Билемин деп компоет.
Лакап айтып бер десем,
Ладно сага деп койот.
Айназик
Чырпыктай боюм чылк алтын,
Чынар болсом деп жүрөм.
Чарчабастан көп окуп,
Чоңойгондо бүт билем.
Чоң болсом пас болбоймун,
Сариева эжемдин,
Баскан жолун жолдоймун.
Аэлита
Ызааттуумун башынан,
Ызгаар билбейм жашыман
Ыйык көрөм китепти,
Ыктап кетпейм кашынан
Фатиха
Эне, эже Э тамгадан башталат.
Эмгек кылсаң, эл жериңде даңкталат.
Элин сүйгөн адам гана максаттуу,
Эртеңине эмгек менен аттанат.
Элнурбек
Шагын шамал кайырган,
Шабдалы бар ширелүү.
Шахмат ойноп шашылбай,
Шах берүүнү билели.
Амина
Халат кийип апаппак,
Хирург врач болсомбу?
Художник болуп кагазга,
Жан киргизип койсомбу?
Алмаз
Үтүрөйүп үч албай,
Үлгүлүү болом тайманбай.
Үмүт менен өстүргөн,
Ата – энемди уялтпай.
Ырыскелди
Якубович менен Кыргызстандан,
Японияга барсам дейм.
Оюн ойноп ал жакта,
Янтарь белек алсам дейм.
Жалпы:
Бажырайган тамгалар
Баарыбызга жат болду.
Жаркыраган заманда,
Башыбызга бак конду.
Алиппебиз сүйүктүү,
Ачып берди ак жолду.
Эмиль
Билимдин бийик баскычын,
Көрсөткөн тунгуч жарчысын.
Китептердин төл башы,
Алиппем алтын ачкычым.
Хор Алиппе майрамы
Алина
Орундатып тилекти
Окуп бүттүм «Алиппени»
Таанып билип алдым мен,
Тамгаларды жалпы эми.
Аэлита
Эми баардык тамганы,
Эжелебей такалбай.
Эркин окуй аламын,
Шатыратып атамдай.
Бексултан
Ойлойм өсөт акылым,
Окуй берсем күндө эле.
Китеп менен дос болуп,
Кирем кызык дүйнөгө.
Медина
Алиппемди ачканда,
Таазим кылып башты ийем.
Кайсы бетте кандай сөз
Жазылганын бүт билем
Даниел
Табышмактын маанисин
Жандыруунун сыры бар.
Ынтаа коюп бөбөгүм,
Алиппеден билим ал.
Хор:
Берген бизге билим үчүн,
Чоң ырахмат Алиппем!
Миң ырахмат Алиппем!
Алиппе: Балдар силерге да чоң ырахмат! Силер мени менен достошуп, менден билим алып, үйрөнгөнүңөр үчүн зор ыраазымын.силер эми бардык китептерди окуй аласыңар. Мен силерге ачык жол жана ийгилик каалайм! Сапарыңар байсалдуу болсун! Кош болгула балдар! Коош!
АЛИППЕБИЗ КОШУҢУЗ!
Бий Эссо Сураналиева Алина
Ырыскелди
Великий ,могучий, русский язык.
Кыргыз его учит, узбек и таджик.
Дружат сегодня с русской речью
Любые народы на нашей планете.
Алина
Шар голубой моя земля!
Пока смотрю на глобус я
Но скоро стану я большой,
И обойду весь шар земной!
Айназик
Вот село, а вот мой дом,
Вместе весело живем.
Вот река, леса поля,
Это Родина моя!
Бекзат
Для друзей построю дом,
Поселю я радость в нем.
Дружно дети в нем живите,
Добрые дела творите!
Чынгыз
А дан баштап үйрөтүп,
Шар окууга үйрөтүп.
Эжекебиз мээримдүү,
Талбай бизди сүйлөтүп,
Кызыктардын баарысын
Мугалимден үйрөнөм
Эльхан
Жалкоолорду сүйбөстөн,
Жакшы окууга үйрөткөн.
Жазуубузду текшерип,
Жаңы сабак күндө өткөн
Мээнети көп ушундай,
Алар биздин мугалим.
Мээрим төгүп окуткан,
Мугалимди сүйөбүз!
Чоң ырахмат сиздерге,
Дайым сыйлап жүрөбүз!
Хор Биринчи мугалим

Приложенные файлы


Добавить комментарий