Презентация по белорусскому языку Інтэлектуальная гульня Змены ў правапісе роднай мовы


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Вітаем удзельнікаў інтэлектуальнай гульні “Змены ў правапісе роднай мовы” Мэта: Сістэматызаваць і абагульніць веды па новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” № Намінацыя Колькасць балаў 1 З гісторыі беларускага правапісу 10 20 30 40 50 60 70 2 Правапіс галосных 10 20 30 40 50 60 70 3 Правапіс зычных 10 20 30 40 50 60 70 4 Правапіс вялікай і малой літар 10 20 30 40 50 60 70 5 Знайдзіце памылку! 10 20 30 40 50 60 70 З гісторыі беларускага правапісу (10 балаў) Калі пачынае дзейнічаць Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»? З гісторыі беларускага правапісу (20 балаў) Калі быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»? З гісторыі беларускага правапісу (30 балаў) Хто быў аўтарам першай беларускай граматыкі? З гісторыі беларускага правапісу (40 балаў) У якім годзе выйшла першая беларуская граматыка? З гісторыі беларускага правапісу (50 балаў) У якім годзе адбылася рэформа беларускага правапісу? З гісторыі беларускага правапісу (60 балаў) Калі былі выдадзены «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»? З гісторыі беларускага правапісу (70 балаў) Назавіце самую значную змену ў рэформе правапісу 1933 года? Правапіс галосных (10 балаў) Адзначце правільнае напісанне:КампутарКамп’ютарКамп’ютэр Правапіс галосных (20 балаў) Якую літару неабходна ўставіць у лічэбніках с_ мнаццаць, вас_мнаццаць? Правапіс галосных (30 балаў) У якіх з прапанаваных слоў пішацца Э:Ланд_р, фламаст_р, прынт_р, Од_р? Правапіс галосных (40 балаў) Пасля якіх зычных на канцы іншамоўных слоў заўсёды пішацца Е? Правапіс галосных (50 балаў) Дапасуйце да ўласных назоўнікаў ЭМІЛІЯ і ЭМІЛІА прыметнік прыгожы. Правапіс галосных (60 балаў) Перакладзіце на беларускую мову выраз “областной исполнительный комитет” і ўтварыце абрэвіятуру Правапіс галосных (70 балаў) Адгадайце слова па яго значэнні і запішыце правільна: «Соус з алею, яечнага жаўтка, воцату, гарчыцы і іншых прыпраў». Правапіс зычных (10 балаў) ШЧАСЛІВЫ ВЫПАДАК! Правапіс зычных (20 балаў) Чаму ў словах акварыум, соус пішацца У? Правапіс зычных (30 балаў) Якую літару неабходна ўставіць у словазлучэнні НОВЫЯ (У,Ў)НТЫ? Чаму? Правапіс зычных (40 балаў) Якое слова напісана з памылкай:КАПУСНЫ, КАНТРАСТНЫ? Чаму? Правапіс зычных (50 балаў) Адгадайце слова па яго значэнні : «Сукупнасць усіх відаў жывёл пэўнай мясцовасці ці геалагічнага перыяду». Як правільна яго напісаць? Правапіс зычных (60 балаў) У правапісе якога прыметніка адбыліся змены:Чэрвеньскі раён, смаргонскія краявіды, чань-чунскі жыхар, астраханскі кавун? Правапіс зычных (70 балаў) Утварыце прыметнік ад назоўніка са значэннем: «Перадавы пункт, перадавая ўмацаваная пазіцыя». Як гэты прыметнік пішацца па новых правілах? Правапіс вялікай і малой літар(10 балаў) З якой літары пішуцца назвы ўяўных істот? (Л,л)ясун, (Т,т)роль Правапіс вялікай і малой літар(20 балаў) Як правільна напісаць (В,в)ялікае (К,к)няства (Л,л)ітоўскае, (Р,р)ускае і (Ж,ж)амойцкае? Правапіс вялікай і малой літар(30 балаў) Выпраўце памылку:Вярхоўны суд рэспублікі Беларусь Правапіс вялікай і малой літар(40 балаў) З якой літары неабходна напісаць_ацыянальны _ангрэс (у ЗША)? Правапіс вялікай і малой літар(50 балаў) З якой літары напішам слова “прэзідэнт” у выразе выбары (П,п)рэзідэнта? Правапіс вялікай і малой літар(60 балаў) Як правільна напісаць:(Г,г)алоўнакамандуючы (У,у)зброенымі (С,с)іламі (Р,р)эспублікі Беларусь? Правапіс вялікай і малой літар(70 балаў) Ці правільна напісана?Каралева Аб’яднанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі Знайдзіце памылку! (10 балаў) Дзясятковы дроб Знайдзіце памылку! (20 балаў) На кансіліўм ва ўніверсітэт прыехалі найлепшыя хірургі з Беларусі. Знайдзіце памылку! (30 балаў) Бацькаў шынэль ажно іскрыўся, абсыпаны серабрыстым пылам. Знайдзіце памылку! (40 балаў) Шчаслівы выпадак! Знайдзіце памылку! (50 балаў) Падчас размінкі вучні класа бегалі, забаўляліся, спрытна пасіравалі мяч адзін аднаму. Знайдзіце памылку! (60 балаў) цзянмыньскі;Ольстэр;фаўстпатрон;шасцідзесятым;храм божы. Знайдзіце памылку! (70 балаў) Замежныя студэнты з горада Ханчжоў прыехалі ў Барнаўл на ўніверсіяду, якая ўжо ў дзевяты раз праводзілася ў Расіі. Адказ З 1-га верасня 2010 года Адказ 23 ліпеня 2008 г. Адказ Браніслаў Тарашкевіч Адказ У 1918 годзе Адказ У 1933 г. Адказ У 1959 годзе Адказ Знята на пісьме абазначэнне асіміляцыйнай мяккасці Адказ Камп’ютар Адказ -Я- Адказ Ландэр, Одэр Адказ Пасля к, л Адказ Прыгожы Эміліа, прыгожая Эмілія Адказ аблвыканкам Адказ маянэз Адказ Шчаслівы выпадак! Адказ Словы заканчваюцца на –ум,-ус Адказ у (пад націскам) Адказ Кантрастны. Трэба пісаць кантрасны Адказ фаўна Адказ Чань-чунскі жыхар Адказ фарпосны Адказ З малой літары Адказ Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае Адказ Суд, Рэспублікі Адказ Усе словы з вялікай літары Адказ З вялікай літары Адказ Галоўнакамандуючы Узброенымі Сіламі Рэспублікі Беларусь Адказ Каралева Аб’яднанага Каралеўства Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі Адказ Дзесятковы Адказ кансіліум Адказ Шынель Адказ Шчаслівы выпадак! Адказ Пасавалі. Адказ 1) цзянмынскі;4) шасцідзясятым;5) Храм Божы. Адказ Замежныя студэнты з горада Ханчжоу прыехалі ў Барнаул на ўніверсіяду, якая ўжо ў дзясяты раз праводзілася на тэрыторыі Расіі. Віншуем пераможцаў! Дзякую за ўвагу! Складальнік: Корбан Таццяна Віктараўна

Приложенные файлы


Добавить комментарий