Гра Найрозумніший знавець історії


Гра «Найрозумніший знавець історії»
Тур І. Грають всі.
Хто був автором найдавнішого літопису «Повість минулих літ»?
а) Ярослав Мудрий; б) Володимир Мономах;
в) Нестор; г) Ольга.
2. Яка наука вивчає герби?
а) Геральдика; б) нумізматика;
в) боністика; г) хронологія.
3. Що таке етноніми?
а) географічні назви; б) назви народів;
в) назви грошових знаків; г) назви документів.
4. У якій країні правив цар Хаммурапі?
а) Вавилон; б) Єгипет; в) Індія; г) Персія.
5. Як в Індії називали вождя племені?
а) князь; б) старійшина; в) цар; г) раджа.
6. Яка країна уславилася винайденням пороху?
а) Індія; б) Японія; в) Китай; г) Персія.
7. Козачок, молодий хлопець на Січі.
а) гопачок; б) осавул; в) юнга; г) джура.
8. Родинний хутір Б.Хмельницького.
а) Суботів; б) Михайлів; в) Жовті води; г) Кирилів.
9. Який рік вважають офіційним роком прийняття християнства?
а) 911; б) 945; в) 972; г) 988.
10. Що означає слово «гуляйгород»?
а) Місто, у якому є багато парків;
б) місто, у якому є багато веселих людей;
в) пристрій для штурму фортець і замків;
г) механізм для покращення настрою у людей.
11. Як називалася грамота на право князювання, яку видавали правителі Золотої Орди руським князям?
а) Ярлик; б) гаплик;
в) башлик; г) черевик.
12.Нагрудна прикраса — золота пектораль — розповідає нам про життя давнього народу:
а) трипільців; б) скіфів;
в) українців; г) візантійців.
13.Наука, що досліджує географічні назви:
а) топоніміка; б) томографія;
в) топологія; г) тостологія.
14. Археолог, що відкрив світу трипільську культуру:
а) М. Грушевський; б) В. Антонович;
в) В. Власов; г) В. Хвойка.
15.Батько української історії, автор десятитомної «Історії України - Русі»
а) Нестор - літописець; б) М. Грушевський;
в) Т. Шевченко; г) В. Антонович.
16. Як у народі називали князя Володимира?
а) Ясна Зіронька; б) Красне Сонечко;
в) Ясний Місяць; г) Чорний День.
Після відповідей на 16 обов’язкових питань підводяться підсумки. Учні, які набрали найбільшу кількість балів (з 10 учнів – 5) проходить до ІІ туру. Якщо не можна визначити переможців І туру то гра продовжується між учнями, окрім тих, які можуть вже пройти до ІІ туру.
Додаткові питання до І туру.
1. Який князь у 1253 р. був коронований як король?
а) Ростислав; б) Мстислав;
в) Роман; г) Данило.
2. Яке відоме українське місто заснував Данило Галицький?
а) Галич; б) Львів;
в) Київ; г) Чернігів.
3. Місто, у якому відбулася козацька рада в 1654 р. спільно з російськими посланцями:
а) Корсунь; б) Львів;
в) Вільно; г) Переяслав.
4.Як називалися статті, підписані Б. Хмельницьким із російським царем Олексієм Михайловичем про умови вступу України до складу
Московії?
а) Березневі; б) вересневі;
в) травневі; г) грудневі.
5. Повна назва держави, проти якої очолив визвольну війну Б. Хмельницький:
а) Московія; б) Річ Посполита;
в) Річ Несамовита; г) Кримське ханство.
6.Група слов'ян, до якої належать українці, білоруси, росіяни:
а) західні; б) південні;
в) східні; г) північні.
7.Міста Тіра, Херсонес, Ольвія заснували переселенці:
а) Греції; б) Італії;
в) Турції; г) Росії.
8.Установи, які проводять збирання, збереження та впорядкування писемних пам'яток:
а) музеї; б) школи;
в) бібліотеки; г) архіви.
Тур ІІ. Категорії знань.
Відповіді дають за 1 хвилину
1 Категорія «Стародавній Рим»
1.Назвіть острів, який римляни отримали після перемоги в Першій Пунічній війні. (Сицилія.)
2. Де потрапив у полон і був убитий Красс? (Парфянське царство.)
3. Провінція, намісником якої був Юлій Цезар. (Ґаллія.)
4.Нова столиця Римської імперії від 313 р. (Константинополь.)
5. Де були вбиті прибічники республіки? (Македонське царство.)
6. Де була розбита армія Ганнібала? (Місто Зама.)
7. На якому із семи холмів був розташований Форум у Римі? (На Капітолійському)
8. Кому належать слова: «Прийшов, побачив, переміг!»? (Ю.Цезар)
9. Скільки статуй олімпійських богів стояло в пантеоні? (12)
10. Яку другу назву має Колізей? («Амфітеатр Флавія»)
11. Як звали римляни богиню мудрості? (Мінерва)
12. Назва якої річки стала крилатою після того, як її перейшов Цезар? (Рубікон)
13. Перші правителі Риму. (Ромул та Рем)
14. В якому році було вигнано останнього римського царя Тарквінія Гордого? (509 р. до н.е.)
15. Коли відбулася облога римлянами Карфагену? (146 р. до н. е.)
16. Якому імператору належить вислів «Гроші не пахнуть»? (Веспасіан Флавій)
17. За його правління Римська держава стала називатися Римською імперією. Хто він? (Октавіан Август)
18. Він улаштував пожежу в Римі для натхнення на написання поеми про пожежу Трої. (Нерон)
19. Богиня місяця та полювання в римлян. (Діана)
20. Як називалися найвідоміші «імператорські лазні»? (Терми Каракали)
2 Категорія «Держави Давнього Сходу»
1.На чому писали єгиптяни? (На папірусі.)
2. Для кого була побудована найбільша піраміда? (Для Хеопса.)
3.Який цар Вавилону видав свої закони? (Хаммурапі.)
4.3а якого царя Персія досягла найбільшої могутності? (Дарій І.)
5. Як називалися люди, що виконували релігійні обов'язки на Давньому
Сході? (Жерці.)
6. Які річки протікають у Месопотамії? (Тигр і Євфрат.)
7.Як звали давньоєгипетського бога сонця? (Ра.)
8.Яке місто було столицею Ассирії? (Ниневія.)
9.Ким був створений найдавніший алфавіт? (Фінікійцями.)
10.Що є джерелом вивчення історії Ізраїльсько-Юдейського царства?
(Біблія.)
11.Хто були найкращими мореплавцями Середземномор'я? (Фінікійці.)
12. Де розташовувалася найкраща організація поштової служби в давнину? (У Персії.)
13.На чому писали у Дворіччі? (На глиняних табличках.)
14.Яке місто було найбільшою фінікійською колонією? (Карфаґеи.)
15. Де виникла перша облогова техніка? (В Ассирії.)
16.Хто з перських царів зазнав поразки від скіфів? (Дарій І.)
17.Хто були засновниками Ізраїльського та Юдейського царств? (Саулі Давид.)
18.Яка країна є батьківщиною дамаської сталі? (Сирія.)
19.Кого в Єгипті називали «живі мертві»? (Рабів.)
20.Кому була присвячена найкрасивіша брама Вавилону VI ст. до н. є.? (Богині Іштар.)
3 Категорія «Княжа Русь - Україна»
1. Назвіть основне писемне історичне джерело-літопис, звідки ми здобуваємо основні знання про першу на нашій території державу — Київську Русь. («Повість минулих літ».)
2. Як називається релігія, що базується на вірі в Ісуса Христа? (Християнство.)
З.Хто першим князював у Києві: Святослав чи Олег? (Олег.)
4.Із якого роду походив князь Ігор? (Рюриковичі.)
5.Назвіть ім'я князя, автора «Руської правди». (ЯрославМудрий.)
6.Який князь почав карбувати перші гроші? (Рюриковичі.)
7.Який князь скликав Любецький з'їзд? (Володимир Мономах.)
8. Який князь об'єднав Галицько-Волинське князівство? (Роман Мстис-лавич.)
9.Що утворилося внаслідок Люблінської унії? (Річ Посполита.)
10.На ворота якого міста на знак перемоги князь Олег прибив свій щит?
(Константинополь.)
11.Назвіть автора «Повісті минулих літ». (Нестор-літописець.)
12. Назвіть поняття, яке означає обожнення сил природи, віру в багатьох богів. (Язичництво.)
13. Хто першим князював у Києві: Ярослав Мудрий чи Володимир Мономах? (Ярослав Мудрий.)
14.Якого князя називали Віщим? (Олега.)
15.Хто ввів християнство на Русі? (Володимир Великий.)
16.Назвіть князя, що побудував Софійський собор. (Ярослав Мудрий.) 17.Назвіть автора відомого твору «Повчання дітям». (Володимир Мономах.) 18. На честь кого було засноване й назване місто Львів? (Лева — сина
Данила Галицького.)
19.Що було утворене внаслідок Берестейської унії? (Греко-католицька
церква.)
20.Які кочові племена, що постійно нападали на Русь, розгромив Ярослав Мудрий? (Печенігів.)
4 Категорія « Середньовіччя»
1.Що означає слово Іслам. (Покірність богові - дослівно. Релігія сходу)
2. Що таке Індульгенція. (Милість - дослівно. Продавалися, як відпущення гріхів у Європі)
3. Що таке Інквізиція. (Розслідування - дослівно. Суд над єритиками)
4. Куди вів Великий шовковий шлях. (Торговий шлях із Китаю в Європу)
5. Який герб Московської держави запровадив Іван ІІІ? (Двоголовий орел)
6. Коли відбулося Льодове побоїще? (1242 р.)
7. Релігійне віровчення, яке було поширене в середньовічному Китаї. (Конфуціанство)
8. У якому місті виник перший європейський університет? (Болонья, Італія)
9. Назвіть одним словом жителів пустелі. (Бедуїни)
10. В якому році відбулося спалення Яна Гуса? (1415 р.)
11. Яким роком датована перша письмова згадка про Москву? (1147 р.)
12.Яку назву в період середньовіччя мало турецьке місто Стамбул? (Константинополь, Царгород)
13. Її називали «Орлеанська діва». (Жанна д’Арк)
14. Під якою назвою ввійшла в історію битва, яка поклала край татарському ярму на українських землях? («Стояння на річці Угрі»)
15. В якому році побачила світ перша друкована книга? (1450 р.)
16. Хто такий Авіценна? (арабський вчений Ібн – Сіна, медик)
17. Назвіть організатора і керівника гуситських військ в Чехії. (Ян Жижка).
18. Яку назву дістало вимушене проживання пап у французькому місті Авіньйон у 1309 – 1377 р. р.? («Авіньйонський полон пап»)
19. Яке прізвисько отримав за перемогу в битві 1240 р. князь Олександр? (Невський)
20. Який період в історії був названий «добою культурного мовчання»? (ІХ – Х ст.)
5 Категорія «Секрет» ( Європа в добу нового часу)
1. Скільки подорожей до Америки здійснив X. Колумб? (Чотири.)
2. Які острови європейці називали « островами прянощів» ? (Молуккські острови.)
З.Хто здійснив першу навколосвітню подорож? (Ф. Маґеллан.)
4. Кого називали конкістадорами? (Іспанських завойовників.)
5.Хто відкрив морський шлях до Індії? (Васко да Ґама.)
6.Хто завоював інків? (Ф. Пісарро.)
7.Територію якої країни було названо «Новою Іспанією»? (Мексики.)
8.Який рік уважають роком початку Реформації в Європі? (1517 р.,
виступ М. Лютера.)
9. Хто став вождем народної Реформації в Німеччині? (Т. Мюнцер.) 10.Яку назву мала протестантська церква в Німеччині? (Лютеранська.)
11. Хто очолив протестантську церкву у Швейцарії? (Ж. Кальвін.)
12.Який орден було утворено для боротьби з Реформацією? (Товариство
Ісуса, або Єзуїтів.)
13.Як називали послідовників Ж. Кальвіна у Франції? (Гуґеноти.)
14.Хто такі пуритани? (Ті, хто виступав за продовження Реформації
в Англії, очищення англіканської церкви від католицизму.)
15.Яка династія утвердилася на королівському троні, коли королем
Франції став Генріх Наваррський? (Бурбони.)
16. Яку віру було визнано державною у Франції по закінченні релігійних
війн? (Католицизм.)
17.Представником якої династії був король Генріх VIII? (Тюдорів.)
18.Яку назву мала особиста гвардія І. Грозного? (Стрільці.)
19.Хто здійснив другу навколосвітню подорож? (Ф.Дрейк.)
20.Який продукт Англійського королівства був найкоштовнішим? (Овеча вовна.)
Тур ІІІ. Двобій
З п’яти учнів, залишаються двоє, які дали найбільшу кількість відповідей. Кожен обирає собі тему(тягне жеребок, на якому й написана назва теми)
Тема1. «Подорож у середньовіччя»
1.Про кого писав у своїй праці видатний римський історик Корнелій Тацит: «Королів (вони) обирають за знатністю, а воєначальників — за доблестю. При цьому королі не мають необмеженої чи свавільної влади, а вожді керують швидше тим, що подають приклад, ніж тим, що користуються правом наказувати...» (Про германські племена.)
2.Про походження цієї династії франків складають легенди. Ім'я її засновника в перекладі означає «народжений морем», а його самого! вважали сином двох батьків — звичайного конунга й морського чудовиська. Також представників цієї династії називали «чаклунами», «патлатими королями», «лінивими королями». Назвіть цю династію та найвідомішого її представника. {Династія Меровінґів, Хлодвіґ.)
3.Укажіть назву папської держави — Апостольської столиці, яку папі допоміг заснувати Піпін Короткий. (Ватикан.)
4. «...Трупи залишалися в будинках, і жоден священик, жоден родич -1 хай би то був син, батько або хтось із близьких — не наважувалися туди ввійти... Будинки померлих стоять відкритими з усіма скарбами! грошима і коштовностями; якщо хтось хотів увійти туди, йому ніхто] не ставав на заваді...» Про епідемію якої хвороби часів середньовіччя йдеться? («Чорна смерть», або чума.)
5. Що це таке «королівські дороги»? (Дороги у Франції, які були настільки широкими, що на них могли розминутися два візки, решта ж доріг нагадували вузькі стежки.)
6. Що таке «горілчаний чорт» і коли вперше він з'явився в Європії (Спирт, близько 1100 р.)
7. Скажіть іншими словами: «ті, що моляться», «ті, що воюють», «ті, їді працюють». (Духівництво, феодали, селяни.)
8. Назвіть одним словом: Генеральні штати, кортес, рейхстаг, сейм, боярська дума. (Парламент.)
9.3а часів середньовіччя вони коштували дуже дорого — стільки ж, ям 18—20 корів чи 250 овець. Що це? (Рицарська зброя та обладунки - лати, каска, щит, меч, спис, кинджал, лук, сагайдак, бойовий кінь і стремена.) 10.Спочатку вони використовувалися як робочий одяг, а згодом як пред- мет розкошу, але заходити до церкви в них уважалося непристойним. Що це? (Рукавички.)
11. Чим знатнішою була особа, тим довшими вони були, а в представників князівських родів вони сягали аж 70 см. Що це? (Носки черевиків.)
Тема 2. «Особа в історії».
1.Коли він уже лежав на смертному ложі, священик нагадав йому, щоб той дарував провини своїм ворогам, він відмовив: «Я не мав інших ворогів, як тільки ворогів держави й короля». Його слава, як писав О. Тьєррі, «має похмурий відтінок: він пожертвував усім заради успіху своєї справи... Дивлячись на здійснені ним великі справи, відчуваєш почуття здивування та вдячності, але при всьому бажанні його неможливо любити...» (Рішельє.)
2. Історик писав про нього: «Рано осиротів, на четвертому році втратив батька, а на восьмому — матір. Він із дитинства бачив себе серед чужих людей. У душі його глибоко й рано вкарбувалося та на все життя збереглося почуття сирітства, залишеності, самотності... Звідси його боязкість, яка стала основною рисою його характеру... (Він) рано засвоїв звичку ходити озираючись і прислуховуючись. Це розвинуло в ньому підозрілість, яка з роками перетворилася на глибоку недовіру до людей». (Іван Грозний.)
3. Членам парламенту, які звернулися до неї з пропозицією взяти шлюб задля спокою держави, вона заявила, указуючи на перстень, надягнений при коронації, що повінчалася зі своїм народом і бажає присвятити йому своє життя, а дітьми своїми вважає підданих своєї держави, і ввійшла до історії як «королева-дівиця». (Єлизавета І.)
4.Батько його був корабельним священиком, і тому із чотирьох років корабель замінив йому домівку; у 16 років став капітаном; він був «королівським корсаром», рицарем, членом парламенту; Іспанія святкувала його смерть як національне свято. Він помер під час чергової подорожі на світанку 28 січня 1596 р. Як повідомили учасники подорожі, свинцеву труну з його тілом було опущено у води затоки біля Номбре-де-Діоса, майже в тому самому місці, звідки адмірал починав свій шлях до всесвітньої слави. (Френсіс Дрейк.)
6. Стефан Цвейг про неї писав: «Ніщо так різко не перевернуло лінію її життя в бік трагічного, як та підступна легкість, із якою доля піднесла її на вершину земної влади. її стрімке підняття нагадує зліт ракети: шести днів — королева, шести днів — наречена одного з наймогутніших принців Європи, сімнадцяти — королева французька, вона вже в зеніті влади, тоді як її душевне життя ще, по суті, і не починалося». (Марія Стюарт.)
7. Один німецький чернець вважав, що кожна людина має право самостійно вивчати Священне Писання. Тому він перевів Біблію з латинської мови на німецьку. У 1517 р. він помістив на дверях церкви у Віттенберзі список, що містив 95 пунктів, які викривали римсько-католицьку церкву та її священнослужителів. Як звали цього ченця? (Мартін Лютер)
8. Цей іспанський дворянин служив офіцером, одержав важке поранення і вирішив присвятити себе служінню Богу і боротьбі 3 єретиками. Переконавшись у недостатності відповідних знань, він вже в зрілому віці вступив до університету, де вивчав богослов'я; 3 декількома однодумцями заснував новий орден, девізом якого були слова: «Все на славу Богу!».
Як звали цю людину? Як називався орден і в якому році він був створений?
(Ігнатій Лойола, заснував орден Єзуїтів у 1537 р.)
9. Ця людина була принцом Португалії, що зібрав при своєму дворі вчених, астрономів і картографів, моряків і механіків, вивчив усі доступні на той час документи, аж до робіт арабських авторів. Він заохочував будівництво надійних швидкохідних суден — каравел і посилав капітанів усе далі і далі на південь, уздовж берегів Західної Африки, поки, нарешті, перед ними не відкрився морський шлях на Схід — в Індію. Назвіть ім'я цієї людини. А яке прізвисько їй дали?(Генріх, Мореплавець)
10. Один із прихильників Реформації стверджував, що треба старанно працювати заради нагромадження багатств. Хто розбагатів, той «Божий обранець», йому забезпечена дорога в рай; якщо ж людина зазнає збитків і невдач у справах, виходить, Бог прирік її на пекельні муки. Як звали цю людину і яку церкву вона заснувала? (Жан Кальвін; кальвіністська)
11. Він народився в Генуї в 1451 р. Як і його батько, вивчився ткацькому ремеслу, а підлітком уперше потрапив у море. Його відрізняла неприборкана тяга до знань, він багато читав, особливо книги про далекі країни. У той час як Португалія прокладала морський
шлях навколо Африки, вирішив потрапити до Китаю та Індії, просуваючись на захід, і здійснив цей намір незважаючи на усі перешкоди. Як звали цю людину? (Христофор Колумб)

Приложенные файлы


Добавить комментарий