Дидактический материал к разделу Стили и направления искусства


Античність
( 5-1 ст.до н.е.) Готика
(12 – 15 ст.)
Період розквіту науки і культури.
Головна тема – людина.
Архітектура – храми (колони з ордерами).
Скульптура – статуї богів та людей з ідеальними формами.
Живопис – вази.
Театр – трагедія, комедія; актори – тільки чоловіки, виступають тільки в масках. Епоха утворення варварських держав з великими містами; прихід християнства в Європу.
Головна тема – велич Бога та гріхопадіння людини.
Архітектура – собори, прикрашені статуями та рельєфами.
Живопис – фрески, вітражі.
Театр – вуличний (Арлекін, Коломбіна, П’єро та ін..)
Відродження або ренесанс
(15-16 ст.) Бароко («перлина неправильної форми»)
(кін. 16 ст. – поч. 17 ст.)
Нове світосприйняття – гуманізм.
Мистецтво отримує потужній імпульс для інтенсивного розвитку, звертаючись до традицій античності.
Головна ідея – самоцінність особистості.
Архітектура: форми розвивалися ушир; простота і спокій об’ємів, форм і ритму; ордерна система.
Скульптура: анатомічно правильне зо-браження людського тіла (Донателло, Мікеланджело).
Живопис: фрески та станкові картини (Л.да Вінчі, Рафаель Санті, Джорджоне, Тіціан, А.Дюрер, Е.Греко).
Музика: обов’язкова музична освіта дітей в заможних родинах (клавесин, орган, віола, флейта). Протиріччя епохи: містичні алегорії, монументаль-ність, театральність, пишність, помпезність.
Характерні риси: динамічність, контрастність і, в той же час, гармонійність, цілісність, єдність.
Два полюси: добро і зло, насолода і каяття, життя і смерть.
Архітектура: пишність, багатство прикрас, криволінійність форм та використання оптичних ефектів.
Живопис: 1) монументальний (алегоричні композиції – небо і земля, світло і темрява); 2) станковий (парадний портрет) – П.Рубенс, І.Ріго, М.Караваджо, А.ван дейк.
Музика: напруженість, контрастність, динамізм (Й.-С. Бах, Г.Гендель, А.Вівальді).
Класицизм («зразковий»)
17-18 ст. Романтизм
Кін. 18 ст. – поч. 19 ст.
Сприйняття світу як розумно побудованого механізму.
Людина не вільна у власних діях, а підкоряється суворим нормам; суспільні інтереси важливіші за особисті прагнення.
Характерні риси:
- ясність і простота змісту;
- логічне розгортання сюжету;
- стриманість почуттів;
- раціоналізм;
- правильність геометричних форм.
4. Архітектура: Великий театр у Варшаві (Польща), будинок Пашкова у Москві (Росія), собор св. Павла у Лондоні (Англія).
5. Живопис: поєднання античної спадщини з сучасним світом; протиставлення розуму людини і сили природи, особистого і суспільного; поділ жанрів на низькі (малі) та високі (Н.Пуссен, Ж.Давид, Д.Веласкес, Д.Каналетто).
6. Скульптура: упорядкованість, завершеність, сувора система пропорцій (А.Канова, Т.Бертель, Ж.Гудон).
7. Музика: Й.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен. Важлива не сама ідея твору, скільки сила і засоби її вираження.
Цінність окремої особистості й повна свобода творчості від сковуючих її норм і правил.
Характерні риси:
- протиставлення буденності і мрії, земного (коротко-часного) і небесного (вічного);
- критичне ставлення до реальності;
- аналіз внутрішнього світу людини, її душевних поривань, переживань і почуттів.
4. Архітектура: 1) садово-паркове мистецтво; 2) зодчество малих форм; 3) у великих спорудах – шпилі, стрільчасті арки, пишний декор фасадів.
5. Живопис: Е.Делакруа, Ф.Гойя, О.Кипренський, К.Брюллов, І.Айвазовський.
6. Музика: Ф.-П.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Мендельсон-Бартольді, Ф.Шопен, Ф.Ліст, М.Глінка, П.Чайковський, Е.Гріг, М.Лисенко.
7. Балет: поява танцю на пальцях (на пуантах).
Реалізм («дійсний, речовинний»)
19 ст. Імпресіонізм
19 ст.
Критичне ставлення до оточуючої дійсності; звинувачення панівної верхівки суспільства; викриття недоліків суспільної моралі, антигуманної сутності експлуататорів; ствердження ідеалів добра, справедливості і щастя.
Характерні риси:
- відображення об’єктивної картини дійсностї;
- особлива увага – простій людині, її почуттям і прагненням;
- головна тема: приватне життя пересічної людини;
- у центрі художніх творів – сімейні відносини, побутові конфлікти.
3. Живопис: Г.Курбе, Ф.Мілле, О.Домьє, К.Коро, І.Крамськой, М.Ярошенко, В.Перов, І.Рєпін.
4. Музика: Дж.Верді, Ж.Бізе, М.Мусоргський, М.Лисенко. Людина зливається із яскравим оточенням живої природи.
Характерні риси:
- не відображається історичне минуле;
- сфера інтересів: сучасність;
- передача світла та кольору, перевага – світлим тонам сонячного спектра;
- головна мета зображення: рухливість і мінливість світу;
- фарби наносяться мазками, передаючи лише загальне відчуття від побаченого.
3. Живопис: К.Моне, К.Піссаро, Е.Дега, О.Ренуар, А.Сіслей.
4. Музика: К.Дебюссі, М.Равель.

Модернізм («новий, сучасний»)
20 ст. Постмодернізм
Кін. 20 ст.
Напрямки:
- фонізм (почуття) – А.Матісс;
- кубізм (геометричні фігури) – Ж.Брак, П.Пікассо);
- сюрреалізм (надреальність) – С.Далі;
- абстракціонізм (віддалення) – О.Черкас.
2. Архітектура: (Харківська державна Академія дизайну та мистецтв)
- прагнення до комплексного вирішення архітектурних та декоративних завдань;
- химерність;
- плавність форм та ліній;
- стилізовано-рослинні орнаменти;
- тьмяна кольорова гама фасадів та інтер’єрів.
3. Графіка: рекламні плакати, афіші, фотографії, книжкові ілюстрації, вітражі, оздоблення предметів повсякденного вжитку та ін. Характерні риси:
- хаос і порядок виступають як невід’ємні одна від одної величини;
- культ незалежності особистості;
- потяг до міфа;
- прагнення поєднати людей, нації, культури і т.д.;
- суміш багатьох традиційних жанрових різновидів.
2. Архітектура: прості і практичні конструкції.
3. Живопис: гра з масштабами і кольором під час копіювання популярних образів; з’являється мистецтво колажу.
4. Музика: видовище, продукт масового споживання.

Приложенные файлы


Добавить комментарий