Ба?ылау ж?мысы — 9 сынып


1-нұсқа:
1.      Мына қосылыстардағы элементтердің валенттігін анықтаңдар:  NH3, P2O5 , CrO3 , H2S ,  SO3;
2.   Мына фосфор қышқылының (H3PO4) құрамындағы әр  химиялық элементтің массалық үлесін
     есептеп шығар.
      3 Төменде берілген тұнбаға молекулалық, толық иондық. қысқартылған теңдеуін жаз
      4.  Массасы 6 грамм  магний жанғанда түзілген магний оксидінің (MgO) массасын және зат мөлшерін
           есептеп шығар.
      5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:
   а)  Hg2O =  ?   +    ?              ә)   HgCI2 + Cu =  ?   +   ?         б)  MgO  +  HCI =  ?   +  ?                                 
 
  2-нұсқа:
       1.  Төмендегі қосылыстардың формуласын құрыңдар: а) кальций мен хлор(І); ә) азот (V) пен ,оттек;
           б) алюминий мен ,оттек;, в) натрий  мен ,күкірт (ІІ).
       2.  Мына әктастың (CaCO3 ) құрамындағы әр химиялық элементтің  ,массалық үлесін есептеп шығар. 
      3 Төменде берілген тұнбаға молекулалық, толық иондық. қысқартылған теңдеуін жаз
       4. Массасы 6,2 грамм  фосфор жанғанда түзілген фосфор (V) оксидінің (P2O5)  массасын және зат
          мөлшерін  есептеп шығар.  
5. Реакциясының теңдеулерін аяқтап жаз:
      a) CuO  =  ?   +   ?         ә) FeS   +   HCI  =   ?    +   ?          б)  CuO  +   H2   =    ?    +    ?

Приложенные файлы


Добавить комментарий