Календарні плани 3 клас

Природознавство
2 год на тиждень

уроку
№ уроку корег
Тема, зміст уроку
Дата уроку
Дата уроку
корегов.І семестр

Вступ(1год.)


Вступ. Різноманітність природи. Вивчення природи людиною

РОЗДІЛ І. ВОДА (9 годин)

Властивості води. Три стани води. Знаходження води на Землі у трьох станах. Температура плавлення льоду та кипіння води

Вода в природі.

Світовий океан, його частини.

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Пр.робота: Опріснення води.

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Пр.робота: Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

Навчальний проект. Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?

Вплив Сонця на природу.

Використання води людиною. Охорона води.Повітря(5год.)


Повітря, його склад та властивості. Пр.робота: Виявлення властивостей повітря.

Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею.

Рух повітря. Виникнення вітру.

Вплив вітру на природу Землі.

Охорона повітря від забруднення. Пр.робота: Встановлення джерел забруднення повітря

РОЗДІЛ ІІІ. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ (9 годин)

Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

Корисні копалини, способи їх видобування.

Види корисних копалин. Пр.робота: Ознайомлення з колекцією корисних копалин.

Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Значення корисних копалин в житті людини.

Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Пр.робота: Виявлення складу ґрунту.

Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід.

Значення і охорона ґрунтів.

Навчальний проект.
Корисні копалини рідного краю.

Перевірна робота.

РОЗДІЛ ІV СОНЦЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ (5 годин)

Поняття про енергію.


Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Вплив енергії Сонця на природу Землі.


Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.


Навчальний проект.
Економне використання тепла і світла у побуті

РОЗДІЛ V. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ
(27 години)

Рослини - живі організми. Різноманітність рослин.

Квіткові рослини. Пр.робота: Ознайомлення з гербарними зразками квіткових рослин.

Хвойні рослини.

Різноманітність культурних рослин.ІІ семестр

Умови розвитку рослин. Пр.робота: Встановлення умов, необхідних для розвитку рослин.

Пристосування рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).

Розмноження квіткових рослин.

Значення рослин для природи.

Вплив тварин на природу Землі.

Різноманітність тварин. Комахи.

Риби.

Земноводні і плазуни.

Птахи.

Звірі (ссавці).

Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, травоїдні, всеїдні тварини).

Ланцюги живлення.

Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів). Піклування тварин про потомство.

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких.

Пристосування тварин до життя в різних умовах.

Гриби – живі організми. Будова грибів.

Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.

Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини.

Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України.

Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади.

Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.

Навчальний проект.
Школа – квітник (висаджування кімнатних рослин і догляд за ними)

Перевірна робота.

РОЗДІЛ VІ. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ (12 годин)

Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини.

Опорно-рухова система.

Травна система. Харчування.

Правила здорового харчування. Пр.робота: Складання раціону здорового харчування.

Дихальна система.

Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

Органи чуття. Гігієна органів чуття.

Запобігання виникнення захворювань.

Здоровий спосіб життя.

Перевірна робота.

Підсумковий урок за рік.
15

Приложенные файлы

Добавить комментарий