1 нче сыйныф ?чен татар теленн?н эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1от
« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29»августа2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по татарскому языку в 1 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна, I квалификационная категория
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1от
«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный годРаздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Татар теленең эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора.Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен укыту түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметынагомуми аңлатма
1 нче сыйныфта укучы рус балаларына татар телен укытканда түбәндәгеләр
а)максатитепкуела:
башлангыч мәктәп укучысының аралашу даирәсен, аралашу ситуацияләрен исәпкә алып, сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре (тыңлапаңлау, сөйләү, уку, язу) буенча укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы) формалаштыру;
укучының танып белү, гомуми уку күнекмәләрен, сөйләм культурасын үстерү;
татар милләтенә, аның тарихи һәм мәдәни хәзинәләренә карата хөрмәт тәрбияләү; укучыларны мәдәниятара диалогка тарту; татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүгә ихтыяҗ тудыру.
б) бурычлар:
мәктәптә, көндәлек тормышта, эштә, ял итү һәм күңел ачу урыннарында аралашу өчен кирәкле коммуникатив күнекмәләр формалаштыру;
укучыларның сүзлек байлыгын арттыру, аларның хәтерен, игътибарлылыгын үстерү;
татар телендә монологик һәм диалогик сөйләм төзергә, логик фикер йөртергә өйрәтү;
укучыларда максатчанлык, гаделлек, намуслылык, хезмәтне ярату, мөстәкыйльлек, толерантлык кебек сыйфатлар тәрбияләү.
Укыту предметының укыту планында тоткан урыны
Рус балаларына татар теле укыту, ана теле укыту белән беррәттән, аларның филологик белемнәрен киңәйтә һәм коммуникатив культурасын үстерә.
Уку планы нигезендә 1 нче сыйныфта татар телен өйрәнүгә атнага 3 сәгать (барлыгы99 сәгать) бирелгән.
I чирек II чирек III чирек IV чирек Елына
Татар теле24 21 27 27 99
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
“Татар теле һәм әдәби уку” предметы буенча 1 нче сыйныф программасын үзләштерүнең шәхси нәтиҗәләре:
– татар теленең дәүләт теле буларак ролен аңлау;
– шәхесара һәм мәдәниара аралашуда татар телен куллануга уңай караш булдыру;
– татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге формалаштыру.
- әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау.
Татар теленә өйрәтүнең метапредмет (регулятив, коммуникатив, танып-белү) нәтиҗәләре:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү;
эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү;
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү;
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру;
парларда һәм күмәк эшли белү;
үрнәк буенча эшли белү;
аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;
рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;
аңлап укый белү;
укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү
чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру
Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре.
Сөйләшү.
Диалогик сөйләм.
1 нче сыйныфта дәрес вакытының 70-80% ын сөйләшергә өйрәтү ала. Сөйләм эшчәнлегенең бу төре буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:
– сайланган эчтәлек аша әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
– дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм:
– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
– өйрәнелгән темалар буенча кечкенә информация бирә белү.
Ишетеп аңлау (аудирование).
Аралашу өчен, төп шартларның берсе – әңгәмәдәшләрнең бер-берсенең сөйләмен аңлавы. 1 нче сыйныфта ишетеп аңларга өйрәтүнең бурычлары түбәндәгеләр:
– нормаль темп белән әйтелгәннең ишетү аша мәгънәсен аңларга, аңлаган турында фикер йөртергә, аралашуда кулана белергә өйрәтү;
– сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетү аша аерырга өйрәтү;
– ишетү хәтеренең күләмен үстерү.
Уку.
Уку эшчәнлеге буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:
– Татар әлифбасына гына хас хәрефләрне дөрес уку, авазларны дөрес әйтә белү.
- Транскрипция билгеләрен укый һәм куллана белү күнекмәләрен формалаштыру.
– Интерференция күренешеннән котылу өчен, рус теленнән кергән сүзләрдә һәм татар теленең үз сүзләрендә бер үк хәрефнең төрле авазлар белдерүен аңлап аера белү. Мәсәлән: алма – автобус; кош – помидор һ.б.
– Сәнгатьле дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.
– Уку техникасын үстерүгә ярдәм итә торган рифмовкалар, җырлар, рифмалаштырылган әкиятләр өйрәнү.
Язу.
– 1 нче сыйныфта язуга өйрәтүнең төп максаты – татар әлифбасы хәрефләрен, программага кергән сүзләрне дөрес язарга өйрәнү.
– Иптәшеңә яки әниеңә записка язу, төрле бәйрәмнәр белән котлау, уенга чакыру язу, үзең турында кечкенә белешмә яза белү күнекмәләрен булдыру.
-Дөрес күчереп язу күнекмәләрен формалаштыру.
Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр
Тыңлап аңлау
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау;
-тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру;
-сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера белү.
-сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү;
-ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.
Диалогик сөйләм:
-Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя белү;
-дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм
-Җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
-үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә информация бирә белү.
Уку
-Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;
-хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;
-дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү;
-тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү,өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку;
-укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү;
-кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;
-укыганда сүзлекләр куллана белү.
Язу
-Татаралфавитындагыхәрефләрне дөрес, матур яза белү;
-дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру;
-бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу;
-конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре формалаштыру.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Н.Г. Галиева. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 99 сәгать
Тематик эчтәлек Сәгатьләр саны
Әйдәгез, танышабыз! 10 сәгать
Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. 15 сәгать
Спорт бәйрәме. 4 сәгать
Мәктәптә. 7 сәгать
Бакчада, базарда. 6 сәгать
Кыш. 10 сәгать
Сәламәт бул! 8 сәгать
Гаилә, өйдә булышу. 3 сәгать
Яз. 5 сәгать
Татар халык ашлары. 5 сәгать
Кунакта. 4 сәгать
Кибеттә. Киемнәр кибетендә. 11 сәгать
Без шәһәрдә яшибез. 6 сәгать
Җәй. 5 сәгать
Укыту предметы эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.
Грамматик минимум.
Исемнәрнең берлек һәм күплек саны.
Исемнәргә кем? нәрсә? сорауларын куя белү.
Исемнәрнең 1, 2 затта берлектә тартым белән төрләнеше белән таныштыру.
Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешләре белән таныштыру.
Микъдар һәм тәртип саннары белән таныштыру (1-10 саннары).
Зат алмашлыкларын берлектә баш, иялек, юнәлеш килешләрендә сөйләмдә куллану белән таныштыру.
Бу күрсәтү алмашлыгын сөйләмдә куллану.
Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү.
Ничә? Ничек?Нинди? сорауларына җавап бирә белү.
Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат формаларын берлектә сөйләмдә куллану.
Боерык фигыльнеңII затта берлек сан формасы белән таныштыру.
-мы/-ме, түгел, әле кисәкчәләрен сөйләмдә куллану.
Белән бәйлеген исем белән сөйләмдә куллану.
Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану.
Сыйфат+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану.
Сан+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану.
Без зат алмашлыгының сөйләмдә кулланылышы белән танышу.
Орфографик һәморфоэпик минимум.
Сузык һәм тартык авазлар, аларның аермасы. Калын һәм нечкә сузыклар. Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аерырга өйрәнү.
Татар һәм рус телләрендәге сузык һәм тартык авазларны чагыштырып, дөрес әйтә белү, транскрипция билгеләре белән таныштыру.
Озын һәм кыска сузыкларны сүзләрдә дөрес итеп әйтә белү.
Татар хәрефләренең кабул ителгән формаларын дөрес язу.
Сүз басымы. Сүзләрдә басымны дөрес кую.
Хикәя һәм сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтергә гадәтләндерү. Җөмлә ахырында дөрес тыныш билгеләрен куеп язарга күнектерү.
Ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән башлап язарга өйрәнү.
Матур һәм дөрес язу күнекмәләре булдыру.
Боеру максаты белән әйтелгән җөмләләрне аңларга өйрәнү.
Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр
Тыңлап аңлау
-укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау;
-тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру;
-сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера белү.
-сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү;
-ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.
Диалогик сөйләм:
-Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар куя белү;
-дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.
Монологик сөйләм
-Җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
-үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә информация бирә белү.
Уку
-Татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;
-хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү;
-дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү;
-тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү,өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку;
-укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү;
-кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү;
-укыганда сүзлекләр куллана белү.
Язу
-Татаралфавитындагыхәрефләрне дөрес, матур яза белү;
-дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру;
-бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу;
-конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;
-программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре формалаштыру.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Н.Г. Галиева. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013.
Раздел II. Татар теле буенча укыту-тематик план
Класс: 1а
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 99; атнага 3 сәгать.
Раздел III. Календарь-тематик план (99 сәгать)
№ Дәрес темасы Дәрес саны Эчтәлек
элементлары Уку эшчәнлеге төрләре Планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрелү вакыты
шәхескә
кагылышлы предметара метапредмет план буенча фактик рәвештә
Әйдәгез, танышабыз! (10 сәгать)
1. Әйдәгез, танышабыз! темасына караган лексик-грамматик материал.
1 Зат алмашлыкла- рының төшем, юнәлеш килеше формасы Диалог төзү
Укуга карата кызыксыну уяту. Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, танышу, сорау бирә белү. Танып белү УУГ:укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 1 атна 2. Сиңен исемең ничек? соравы һәм аңа җавап формасы.
1 Укуга карата кызыксыну уяту. 1 атна 3. Бу кем? соравы һәм аңа җавап формасы.
1 Бу кем? Бу нәрсә? сорауларының аермасы Рәсем ясау
Диалог төзү Укуга кызыксыну уяту. Бу кем?
Бу нәрсә? сораулары аша кирәкле информацияне ала белү. 1 атна 4. Бу нәрсә? соравы һәм аңа җавап формасы. 1 Иптәшең белән горурлану. 2 атна 5. Раслау һәм кире кагу формалары. 1 Раслау һәм кире кагу формаларын дөрес куллану Рәсем буенча җөмләләр төзү Укуга кызыксыну уяту. Кире кага һәм раслый белү; ачыклый белү. 2 атна 6. -мы/ -ме сорау кисәкчеләре. 1 мы/ -ме сорау кисәкчеләре Диалог төзү Укучы ролен үзләштерү. Әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый белү. 2 атна 7. Бу кайсы шәһәр? соравы. 1 Кайсы? Нинди? сораулары Карта белән эш Укучы ролен үзләштерү. Бу кайсы шәһәр? соравын куя, аңа җавап бирә белү. 3 атна 8. Син кайда яшисең? соравы һәм аңа җавап формасы.
1 Кайда? соравы һәм аның кушымчасы Карта белән эш Укуга кызыксыну уяту. Син кайда яшисең? соравын куя, аңа җавап бирә белү. 3 атна 9. 1дән 10 кадәр саннар. 1 1дән 10 кадәр саннар Саннар белән эш Укуга кызыксыну уяту. Бер-береңнең яшен сорый һәм җавап бирә белү; 1дән 10 кадәр саннарны үзләштерү. 3 атна 10. Сиңа ничә яшь? соравы һәм аңа җавап формасы.
“Әйдәгез, танышабыз!” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Сиңа ничә яшь? соравы һәм аңа җавап формасы Рәсем ясау Укуга кызыксыну уяту. Сиңа ничә яшь? соравын куя, аңа җавап бирә белү. 4 атна Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. (15 сәгать)
11. Кыргый хайваннар. Исемнәрнең берлек сан формасы. 1 Кыргый хайваннарның исемнәрен атый, санын әйтә белү Сорау-җавап Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Кыргый хайваннарның исемнәрен атый, санын әйтә белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 4 атна 12. Кыргый хайван исемнәренең күплек сан формасы. 1 Исемнәренең күплек сан формасы Кроссворд чишү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Исемнәрнең күплек сан формасы белән таныштыру. 4 атна 13. Урман дусларыбыз. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы. 1 Кайда? Кайда яши? сораулары Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Кайда? Кайда яши? сораулары һәм аларга өйрәнелгән сүзләр белән җавап бирә белү күнекмә ләрен камил ләштерү; иптәшеңне уйнарга чакыру белү. 5 атна 14. Нинди? соравы һәм аңа җавап формасы. 1 Нинди? соравы һәм аңа җавап формасы Рәсем
ясау Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Хайваннар ның кайда яшәгәнен әйтә,аларны сурәтли белү. 5 атна 15. Рус халык әкияте “Төремкәй” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Өйрәнелгән кагыйдәләрне сөйләмдә куллану Мульт -фильм карау Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. “Төремкәй” әкиятенең эчтәлеген искә төшерү. 5 атна 16. Йортхайваннарыһәмкошлары. Исемнәргә кем? нәрсә? сорауларын куя белү. 1 Исемнәрне һәм саннарны дөрес куллану Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Йорт хайваннары ның һәм кошларының исемнәрен әйтә һәм саный белү. 6 атна 17. Яши фигыленең берлек сан 1, 2зат формасы. 1 Яши фигыленең берлек сан 1, 2зат формасы Диалог төзү Укуга кызыксыну уяту. Яши фигылен 1, 2затта куллану; Кайда? соравына җавап бирә белү күнекмәләрен камилләштерү 6 атна 18. Кая? соравы, аңа җавап формасы. 1 Кая? соравы, аңа җавап формасы Сорау-җавап Укуга кызыксыну уяту. Кая? соравын үзләштерү һәм, аңа җавап буларак, исемнәрнең юнәлеш килеше формасы белән таныштыру.
6 атна 19. Кая? кемгә? сораулары һәм аларга җавап бирү. 1 Кая? кемгә? сораулары һәм аларга җавап бирү Диалог төзү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Кая?кемгә? сорауларын үзләштерү һәм, аларга җавап буларак, исемнәрне юнәлеш килешендә куллануны камилләштерү. 7 атна 20. Иптәшеңнең һәм үзеңнең нәрсә яратканыңны әйтү һәм сорау. Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану. 1 Нәрсә яратасың? соравы Диалог төзү Укучы ролен үзләштерү. Иптәшеңнең һәм үзеңнең нәрсә яратканыңны әйтә һәм сорый белү. 7 атна 21. Кайдан? соравы, аңа җавап формасы. 1 Кайдан? соравы, аңа җавап формасы Сорау-җавап Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Иптәшеңнең кайдан кайтканын һәм үзеңнең кайдан кайтканыңны әйтә белү. Кайта сүзе белән таныштыру. 7 атна 22. Кая? кайда? кайдан? сораулары, аларга җавап формалары. 1 Кая? кайда? кайдан? сораулары, аларга җавап формалары Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Кая барганыңны, кайда торганыңны, кайдан кайтканыңны әйтә белү. 8 атна 23. Кая? кайда? кайдан? сораулары, аларга җавап формалары. 1 Кая? кайда? кайдан? сораулары, аларга җавап формалары Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Предметның үзеңнеке булуын әйтергә өйрәтү. Исемнәргә 1зат берлек сан тартым кушымчалары ялгану тәртибе белән таныштыру. 8 атна 24. Исемнәрнең 1зат берлек сан тартым белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең 1зат берлек сан тартым белән төрләнеше Рәсем
ясау 8 атна 25. “Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайван -нар” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Теләк формасы Кроссворд чишү Укучы ролен үзләштерү. Тыныч йокы, хәерле иртә теләү. 9 атна Спорт бәйрәме. (4 сәгатъ)
26. Боерык фигыльнең 2нче берлек сан формасы. 1 Боерык фигыльнең 2нче берлек сан формасы Ситуатив күнегү белән эш Башкаларның сәламәтле ге, үзеңнең сәламәтле гең турында кайгырту.
Иптәшеңә командалар бирә белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 9 атна 27. Хикәя фигыльнең хәзерге заман 3нче затта берлек сан формасы. 1 Хикәя фигыльнең хәзерге заман 3нче затта берлек сан формасы Рәсем ясау, сорауларга җавап бирү
Диалог төзү
Башкаларның сәламәтле ге, үзеңнең сәламәтле гең турында кайгырту. Нишли? соравына җавап бирә белү күнекмәләрен формалаштыру; өйрәнелгән фигыльләрнең күплек формасы белән таныштыру.
Дустыңны урамга уйнарга чакыру белү. 9 атна 28. Дустыңны урамга уйнарга чакыру. Кая? соравы.
1 Укуга кызыксыну уяту.
Башкаларның сәламәтле ге, үзеңнең сәламәтле гең турында кайгырту. 10 атна 29. Ризалык белдерү формасы. “Спорт бәйрәме” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Хикәя фигыльнең формаларын куллану Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү 10 атна Мәктәптә. (7 сәгать)
30. Ничә? соравы, аңа җавап формасы.
1 Исемнәрнең санын, төсен, барлыгын, юклыгын әйтә белү. Сорау - җавап
Күнегүләр эшләү Укучы ролен үзләштерү. Ничә? Кем белән уйныйсың? сорауларын әйтә, аңа җавап бирә белү күнекмәләрен формалаштыру. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 10 атна 31. Уйный фигыленең 1, 2 затларда төрләнеше.
1 11 атна 32. Тәртип саннары. 1 Хикәя фигыльнең формаларын куллану Саннар белән эш Укуга кызыксыну уяту. Тәртип саннарын сөйләмдә куллану белән таныштыру. Ничә? соравына җавап бирә белү; предметларның санын әйтә белү. 11 атна 33. Уку –язу әсбаплары. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы.
1 Кайда? соравы, аңа җавап формасы Рәсем б-н җөмләләр төзү Уку –язу әсбапларының исемен, санын, төсен, барлыгын, юклыгын әйтә белү. 11 атна 34. Уку –язу әсбапларының кирәклеген әйтү, үзеңә сорап алу белү формасы. 1 Исемнәрнең санын, төсен, барлыгын, юклыгын әйтә белү. Диалог төзү
Күнегүләр белән эш Укучы ролен үзләштерү. Уку –язу әсбапларының кирәклеген әйтә, иптәшеңә тәкъдим итә, үзеңә сорап алу белү. 12 атна 35. Без дәрестә. Кайда? соравына җавап ала белү.
1 Укуга кызыксыну уяту. Мәктәптәге уку хезмәтен атый белү. 12 атна 36. Кайда? соравы. “Мәктәптә” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Хикәя фигыльнең формаларын куллану Сораулар төзү Укуга кызыксыну уяту. Предметларның урынын, санын әйтә белү. 12 атна Бакчада, базарда. (6 сәгать)
37. Яшелчәләр. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы. 1 Исемнәрнең санын, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. Рәсемнәр белән эш Хезмәтне ярату. Жж хәрефе. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү;
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 13 атна 38. Кирәк, кирәкми сүзләре. 1 Кирәк, кирәкми сүзләре Җөмләләр төзү Укуга карата кызыксыну уяту. Кирәк, кирәкми сүзләрен сөйләмдә куллануны камилләштерү. 13 атна 39. Җиләк-җимешләр. Исемнәрнең күплек сан формасы.
1 Исемнәрнең санын, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. Рәсемнәр белән эш Укучы ролен үзләштерү. Җҗ хәрефе.
Нинди яшелчә, җиләк-җимеш яратканыңны әйтә белү. Җиләк-җимешләр исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. 13 атна 40. Нинди? соравы, аңа җавап формасы. 1 Нинди? соравы, аңа җавап формасы Рәсем
ясау Укуга карата кызыксыну уяту. 14 атна 41. Нәрсә яратканны, яратмаганны әйтү, сорау формалары. Нәрсә? соравы.
1 Нәрсә яратканны, яратмаганны әйтү, сорау формалары Диалог төзү Укуга карата кызыксыну уяту. Нәрсә яратканны, яратмаганны әйтә, сорый белү. 14 атна 42. Кем? Нәрсә? Нишли? Нинди? сораулары. “Бакчада” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Кем? Нәрсә?Нишли? Нинди? сораулары, аларга җавап бирү формалары Сорау – җавап Хезмәтне ярату. Кем? Нәрсә?Нишли? Нинди? сорауларына җавап бирә белү күнекмәләрен үстерү. 14 атна Кыш. (10 сәгать)
43. Ел фасылы – кыш. Нинди? соравы.
1 Ел фасылларына характеристика бирә белү. Рәсемнәр буенча җөмлә төзү Укучы ролен үзләштерү. Ел фасылларына характеристика бирә белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрескә кирәкле уку- язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 15 атна 44. Кыш билгеләре. Нинди? Кайчан? сораулары.
1 Кыш билгеләрен әйтә, кышкы уенга чакыра, көн нинди булуын сорый белү.
Чыга фигыленең 1зат юклык формасы белән таныштыру. Рәсем
ясау
Диалог төзү,
уен уйнау Укуга карата кызыксыну уяту. Кыш билгеләрен әйтә, кышкы уенга чакыра, көн нинди булуын сорый белү.
Чыга фигыленең 1зат юклык формасы белән таныштыру. 15 атна 45. Кышкы уенга чакыру. -мы∕-ме сорау кисәкчәләре. 1 Укучы ролен үзләштерү. 15 атна 46. Кыш бабайга хат язабыз. Белән бәйлеге. 1 Хат язу үрнәге Хат язу Укуга карата кызыксыну уяту. Кыш бабай, Кар кызы исемнәрен әйтә, Кыш бабайга хатяза, Кыш бабайдан бүләк сорап ала белү. 16 атна 47. Минем чанам бар төзелмәсе. Нәрсә? соравы. 1 Минем чанам бар төзелмәсе Җөмләләр төзү Укуга карата кызыксыну уяту. Чана, чаңгы, тимераяк сүзләрен әйтә белү.Бу предметларның барлыгын, юклыгын, нәрсә белән шугаңны әйтә белү. 16 атна 48. мы/ -ме сорау кисәкчәләрен кулланып, сорау бирү, раслау һәм инкарь итү. 1 мы/ -ме сорау кисәкчәләрен кулланып, сорау бирү, раслау һәм инкарь итү Сорау җөмләләр төзү Укучы ролен үзләштерү. мы/ -ме сорау кисәкчәләрен кулланып, сорау бирү күнекмәләрен камилләштерү, раслау һәм инкарь итү белү күнекмәләрен үстерү.
16 атна 49. Кая? кайда? кайдан? сорауларына җавап бирү. 1 Кая? кайда? кайдан? сорауларына җавап бирү Сораулар га җавап бирү Укуга карата кызыксыну уяту. Кая? кайда? кайдан? сорауларына җавап бирә белүне камилләштерү. 17 атна 50. Бәйрәмгә барабыз. Бер – береңне уенга чакыру. Кая? Кайда? сораулары. 1 Һава торышын тасвирлау Уен
уйнау Бәйрәмгә барганыңны, бәйрәмнең кайда булганын әйтә белү. Һава торышын тасвирлый белү. 17 атна 51. Төсләр. Сыйфат+исем.
1 Төсләр Төсләр белән эш Укуга карата кызыксыну уяту. Предметларның төсен әйтә белү. 17 атна 52. Татар алфавитында хәрефләр тәртибе. “Кыш” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Бер – береңне уенга чакыру Татар алфавиты белән эш Укуга карата кызыксыну уяту. Татар алфавитында хәрефләр тәртибен белү. 18 атна Сәламәт бул! (8 сәгать)
53. Тән әгъзаларының исемнәре. Исемнәрнең берлек һәм күплек формасы.
1 Тән әгъзаларының исемнәрен әйтә белү. Кеше рәсе ме б-н эш Башкаларның сәламәтлеге, үзеңнең сәламәтлегең турында кайгырту. Тән әгъзаларының исемнәрен әйтә белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 18 атна 54. Кай җирең авыртканын сорау, әйтү. Нәрсә? Кайда? соравы.
1 Кай җирең авыртканын сорау, әйтә белү. Җөмләләр төзү Кай җирең авыртканын сорау, әйтә белү. 18 атна 55. Авырта фигыленең юклык формасы.
1 Авырта фигыленең юклык формасы Диалог төзү Авырта фигыленең юклык формасын белү. 19 атна 56. Сәламәт бул! Боерык фигыльнең 2 зат берлек саны.
1 Сәламәт булу өчен киңәшләр бирә белү. Рәсемнәргә карап җөмләләр төзү Башкалар ның сәламәтлеге, үзеңнең сәламәтлегең турында кайгырту. Сәламәт булу өчен киңәшләр бирә белү. 19 атна 57. Сәламәт булу өчен киңәшләр бирү. Боерык фигыльнең 2 зат берлек саны.
1 Предметларының исемнәрен әйтә, аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген әйтә, аларны сорап ала белү. Ситуатив күнегү
Рәсем
ясау
Диалог төзү 19 атна 58. Шәхси гигиена предметлары. Исемнәрнең берлек һәм күплек формасы.
1 Укуга карата кызыксыну уяту. Шәхси гигиена предметларының исемнәрен әйтә, аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген әйтә, аларны сорап ала белү. 20 атна 59. Шәхси гигиена предметларын сорап алу. Нәрсә? Кайда? сораулары.
1 Башкалар ның сәламәтлеге, үзеңнең сәламәтлегең турында кайгырту. 20 атна 60. Мин сабын белән кул юам төзелмәсе. “Сәламәт бул!” темасына караган лексик-грамматик материал.
1 Мин сабын белән кул юамтөзелмәсе Җөмләләр төзү Мин сабын белән кул юам төзелмәсен куллана белү. 20 атна Гаилә, өйдә булышу. (3 сәгать)
61. Гаилә. Кем? соравы. 1 Гаилә турында сөйли белү. Гаилә рәсеме белән эш Гаиләң белән горурлану, ярату хисе тәрбияләү.
Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, үз гаилә турында сөйли белү.
Танып белү УУГ:
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү;
Регулятив УУГ:
укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 21 атна 62. Гаиләдә кемнәр барлыгын әйтү, сорау. Бу кем? соравы.
1 Нишли? соравы. Сорау – җавап
Ситуатив күнегү Гаиләдә кемнәр барлыгын әйтә, сорый белү; гаилә әгъзаларының нишләгәнен әйтә белү. 21 атна 63. Гаилә әгъзаларының нишләгәнен әйтү. “Гаилә, өйдә булышу” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Нишли? соравы. 21 атна Яз. (5 сәгатъ)
64. Ел фасылы – яз. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Яз фасылы турында сөйли белү. Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Яз фасылы турында сөйли белү. Танып белү УУГ:
укытучының күрсәтмәлә рен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмә ләрен формалаштыру; парларда эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү. 22 атна 65. Һава торышы. Кайчан? Ничек? сораулары. 1 Һава торышын сорый, урамга чакыра белү Һава торышы картасы белән эш Һава торышын сорый, урамга чакыра белү. Язның ошаганың, ошамаганын әйтә белү. 22 атна 66. 8нче март – әниләр бәйрәме. Кайчан? Ничек? сораулары.
1 Син алмашлыгын төшем килешендә куллануны үзләштерү. Открытка ясау
Котлау язу Хөрмәт итү хисе тәрбияләү. Бәйрәм белән котлый белү. Син алмашлыгын төшем килешендә куллануны үзләштерү.
22 атна 67. Бәйрәм белән котлый белү. Зат алмашлыклары.
1 23 атна 68. Мин бүләк бирәм. “Яз” темасына караган лексик-грамматик материал.
1 Кемгә бүләк бирүне әйтә белү. Диалог төзү Укуга кызыксыну хисе булдыру. Кемгә бүләк бирүне әйтә белү. 23 атна Татар халык ашлары. (5 сәгатъ)
69.
70. Татар халык ашлары. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы.
2 Табынга чакыра, татар халык ашларының исемнәрен әйтә, ризыкларның тәмле булуын әйтә белү. Рәсемнәр белән эш
Диалог төзү Җаваплы лык тәрбияләү. Табынга чакыра, татар халык ашларының исемнәрен әйтә, ризыкларның тәмле булуын әйтә белү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ:
әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: үрнәк буенча эшли белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 23 атна 71. Ризыкларның тәмле булуын әйтү. Нинди? соравы.
1 24 атна 72. Табын янында. Нәрсә? Нишли? сораулары. 1 Нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык кирәк икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне әйтә белү. Табын янында кагыйдәлә-ре белән эш Укуга кызыксыну хисе булдыру. Нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык кирәк икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне әйтә белү. 24 атна 73. -мы/-ме сорау кисәкчәләрен кулланып мәгълүмат алу.
“Татар халык ашлары” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 -мы/-ме сорау кисәкчәләре Сорау җөмләләр төзү Җаваплы лык тәрбияләү. 24 атна Кунакта. (4 сәгатъ)
74. Кунакта. Кайда? Нишли? Кем? сораулары.
1 Кунакны каршы алу. Сәхнәләш терү Әдәп – әхлак тәрбияләү. Кунакны каршы ала белү, аларны табынга чакыра белү.
Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыра белү.
Регулятив УУГ: рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 25 атна 75. Кунакны каршы алу. Кем? Кайчан? сораулары.
1 25 атна 76. -мы/-ме сорау кисәкчәләрен кулланып мәгълүмат алу.
1 -мы/-ме сорау кисәкчәләре. Сорау – җавап Кунакларны хөрмәт итү. мы/ -ме сорау кисәкчәләрен кулланып, сорау бирү күнекмәләрен камилләштерү, раслау һәм инкарь итү белү күнекмәләрен үстерү. 25 атна 77. Туган көн – зур бәйрәм. “Кунакта” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 раслау һәм инкарь итү Котлау язу Хөрмәт итү хисе тәрбияләү. 26 атна Кибеттә. Киемнәр кибетендә. (11 сәгатъ)
78. Ашамлыклар. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы.
1 Эч, аша фигыльләрен 1, 2, 3затта берлек санда кулану Рәсем ясау
Диалог төзү
Диалог төзү Укучы ролен үзләштерү. Эч, аша фигыльлрен 1, 2, 3затта берлек санда куллана белү; азык – төлек исемнәрен, нәрсә ашаганыңны, эчкәнеңне әйтә белү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ:
үрнәк буенча эшли белү;аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү;рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү;аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 26 атна 79. Эч, аша фигыльләрен 1, 2, 3 затта берлек санда кулану.
1 26 атна 80. Нәрсә ашыйбыз, нәрсә эчәбез? соравы.
1 Мөстәкыйльлелек тәрбияләү.
27 атна 81. Савыт саба. Нәрсә? соравы. 1 Савыт- саба исемнәрен дөрес әйтә белү. Рәсемнәр белән эш Савыт- саба исемнәрен дөрес әйтә белү. 27 атна 82. Савыт- саба кибетендә. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы. 1 Мин пычак белән ипи кисәм; мин кашык белән аш ашыйм төзелмәләре Сорау җөмләләр төзү Мөстәкыйльлелек тәрбияләү.
Ничә? ничә сум? сорауларын сөйләмдә куллана һәм аларга җавап бирә белү; -мы/-ме сорау кисәкчеләрен сөйләмдә куллана белү. 27 атна 83. Киемнәр.Исемнәрнең 1, 2, 3 зат берлек санда тартым белән төрләнеше. 1 Ничә? ничә сум? сораулары;
-мы/-ме сорау кисәкчеләре Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Мөстәкыйльлелек тәрбияләү. Кием исемнәрен дөрес әйтә белү. 28 атна 84. Исемнәрнең 1, 2, 3 зат берлек санда тартым белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең 1, 2, 3 зат берлек санда тартым белән төрләнеше Күнегүләр эшләү Мөстәкыйльлелек тәрбияләү.
Исемнәрнең 1,2,3 зат берлек санда тартым белән төрләнешен сөйләмдә куллануны камиллшштерү. 28 атна 85. Киемнәр кибетендә. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Ничә? ничә сум? сораулары; -мы/-ме сорау кисәкчеләре.
Сорау җөмләләр төзү Укуга кызыксыну хисе булдыру. Ничә? ничә сум? сорауларын сөйләмдә куллана һәм аларга җавап бирә белү; -мы/-ме сорау кисәкчеләрен сөйләмдә куллана белү.
Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием кигәнеңне әйтә белү. 28 атна 86. Мин нинди кием киям. Зат алмашлыклары. 1 Ничә? ничә сум? сораулары; -мы/-ме сорау кисәкчеләре. Монолог төзү Мөстәкыйль-
лелек тәрбияләү.
Хезмәтне ярату.
Башка хезмәт кешеләренә хөрмәт хисе булдыру. 29 атна 87. Уенчыклар. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формасы. 1 Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием кигәнеңне әйтә белү. Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Уенчыклар исемнәрен дөрес әйтә белү.
Ничә? ничә сум? сорауларын сөйләмдә куллана һәм аларга җавап бирә белү; -мы/-ме сорау кисәкчәләрен сөйләмдә куллана белү. 29 атна 88. Уенчыклар кибетендә. “Кибеттә. Киемнәр кибетендә” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Уенчыклар исемнәре Кроссворд төзү һәм чишү 29 атна Без шәһәрдә яшибез. (6 сәгатъ)
89. Шәһәрдә. Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? кайда? кайдан? Сораулары. Рәсем б-н сораулар төзү Укуга карата кызыксыну хисе булдыру. Кая? кайда? кайдан? сорауларына җавап бирә белү күнекмәләрен камилләштерү. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: үрнәк буенча эшли белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 30 атна 90. Кайда? соравы. 1 Кайда? соравы. Сорау-җавап Кайда? соравына җавап бирә белү күнекмәләрен камилләштерү. 30 атна 91. Мин транспортта барам. Кая? Кайда? соравы. 1 Нинди транспортта барганыңны әйтә белү. Монолог төзү Мөстәкыйльле
лек тәрбияләү.
Нинди транспортта барганың- ны әйтә белүне ныгыту. 30 атна 92. “Татарстан шәһәрләре” темасына караган лексик-грамматик материал.
1 Татарстан шәһәрләре исемнәре. Кроссворд чишү Татарстан шәһәрләре исемнәрен дөрес әйтә белү. 31 атна 93. Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш килеше.
1 Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш килеше. Сораулар төзү Укуга кызыксы- ну хисе булдыру. Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллану күнекмәләрен камилләштерү. 31 атна 94. Исемнәрнең урын-вакыт килеше. “Без шәһәрдә яшибез” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Исемнәрнең урын-вакыт килеше. Күнегүләр эшләү Мөстәкыйльлелек тәрбияләү.
31 атна Җәй. (5 сәгатъ)
95. Җәй җитә. Кайчан? Нәрсә? соравы.
1 Җәй турында сөйли белү. Рәсем белән эш
Рәсем ясау Хезмәтне ярату. Җәй турында сөйли белү күнекмәләрен формалаштыру. Танып белү УУГ: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; парларда һәм күмәк эшли белү; әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
Регулятив УУГ: аңлап укый белү;укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 32 атна 96. Күңелле җәй. Нинди? соравы. Белән бәйлеге.
1 Җаваплылык тәрбияләү. 32 атна 97. Җәйге ял. Түгел кисәкчәсе. 1 Җәйге ял турында сөйли белү. Хикәя төзү Җәйге ял турында сөйли белү күнекмәләрен формалаштыру. 32 атна 98. Сабантуй бәйрәме. -мы∕-ме сорау кисәкчәсе.
1 Дусларны Сабантуй бәйрәменә чакыра белү. Рәсем белән эш Җаваплылык тәрбияләү. Дусларны Сабантуй бәйрәменә чакыра белү;
бәйрәмдә нишләгәңне әйтә белү. 33 атна 99. Без Сабантуйга барабыз. “Җәй” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Нишли? соравы. Сорау-җавап Җаваплылык тәрбияләү. 33 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән Федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Р.З. Хәйдарова., Н.Г. Галиева. Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 1 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/Р.З. Хәйдәрова, Н.Г.Галиева, Л.Ә.Гыйниятуллина.-Казан: Татармультфильм, 2012.
Мәгълүмат һәм белем бирү чыганаклары
1. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫГЫ тарафыннан расланган Рус мәктәпләрендәге рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту гомуми белем бирүнен дәүләт стандарты.
2. Р.З.Хайдарова, Р.Л.Малафеева. Татарский язык в таблицах.
3.Презентацияләр: “Әйдәгез танышабыз”, “Урман дусларыбыз”, “Спорт бәйрәме”, “Мәктәптә”, “Йорт хайваннары һәм кошлары”, “Бакчада”, “Кыш җитте”, “Сәламәт бул”, “Безнең гаилә”, “Татар халык ашлары”, “Кибеттә”, “Без шәһәрдә яшибез”, “Җәй җитә”.
4. Компакт-диск “Татар телле заман”. “Мин татар телен өйрәнәм” сериясеннән.
5. Тематик папкалар: “Мәктәптә”, “Ел фасыллары”, “Татар халык ашлары”, “Кыргый хайваннар”, “Йорт хайваннары”, “Бакчада”, “Безнең гаилә”,
6.http://edu.tatar.ru7.Белем.ру сайты
Мультфильмнар
Тылсымлы сәхифәләр: Габдулла Тукайның балалар өчен шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар дискы татар, рус һәм инглиз телләрендә. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Тылсымлы сәхифәләр: Татар, рус һәм инглиз телләрендә татар халык әкиятләре һәм мультфильмнар белән диск. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Тылсымлы сәхифәләр: Татар һәм рус телләрендә татар әкиятләре һәм мультфильмнар белән диск. - Казан: Татармультфильм, 2012.
Сайтлар
http://www.mon.gov.ru РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.ed.gov.ru Белем бирү буенча федераль агентлык
http://www.fasi.gov.ru Фән һәм инновацияләр буенча федераль агентлык
http://www.obrnadzor.gov.ru Рособрнадзор
http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм профессиональ әзерләү академиясе
http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.rustest.ruФедераль тест үткәрүүзәге
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем полрталы
http://www.mon.tatar.ruhttp://pedsovet.org Бөтенроссия интернет-педкиңәшмәсе
http://www.bytik.ru Мәгариф системасында яңа технологияләр куллану – халыкара конференция
http://www.shoolexpo.ruhttp://www.it-n.ruhttp://. belem.ruhttp://. tatar.ruТР рәсми серверы
http://. tatcenter.ruТР мәгълүмати – аналитик порталы
http://. Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http://. intertat.ruТР электрон газетасы
http://. vatantat.ru “Ватаным Татарстан” газетасы
Өстәмә әдәбият
1. Р.З.Хайдарова «Научно-педагогические аспекты билингвального образования в Республике Татарстан» Набережные Челны,2006 ел.
2. А.Н. Газизова “Башлангыч сыйныфлар өчен татар теленнән дидактик материаллар”.
3. Татар халык иҗаты: Әкиятләре, табышмаклары, санамышлары.
4. Сүзлекләр.
5. Г.Х.Гәрәева “Тылсымлы авазлар” Казан, 2014ел.
6. Табышмаклар, мәкальләр һәм әйтемнәр, санамышлар. Казан, 2014
Раздел V. Кушымта
Рус телендә сөйләшүче балаларның татар теленнән белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре
№ Эш төрләре Сыйныфлар
I II III IV
1. Тыңлап аңлау. - 0.5 – 1 минут 1 – 1,5 минут 1,5 – 2 минут
2. Диалогик сөйләм. 3 реплика 4 реплика 5 реплика 6 реплика
3. Монологик сөйләм. 4 фраза 5 фраза 6 фраза 7 фраза
5. Уку. 20 сүз 30 – 35 сүз 45-50 сүз 55-60сүз
6. Язу:
Күчереп язу. 1 – 2 җөмлә 3-4 җөмлә 5–6 җөмлә 7 – 8 җөмлә
7. Сүзлек диктанты. 6 – 7 сүз 8 – 9 сүз 10 – 12 сүз

Приложенные файлы

Добавить комментарий