3 нче сыйныф ?чен татар теленн?н эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1 от
« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29» августа 2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от
«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по татарскому языку в 3 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от
«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный год
Раздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Татар теленең эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора. Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен укыту түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметына гомуми аңлатма
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары:
Рус мәктәбенең 3 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга татар теленнән белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру.
-укучыларның 1-2нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
-татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
-программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
-татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
-татар телендәге сөйләмне фонетик,лексик,грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
-татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү;
-халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
-укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
-рус телле укучыларда аралашу осталыгы формалаштыру.
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү.
-укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү.
-балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисләре тәрбияләү.
- сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.
-сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик яктан дөрес язу күнекмәләрен үстерү;
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен гамәли үзләштереп, сөйләм булдыруга күнектерү;
- татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү;
- татар теленә укучыларны җәлеп итү, укучыларның мәгълүматлылыгын киңәйтү.
Укыту фәненең уку планында тоткан урыны
Укыту планында каралганча, татар теле дәресләре өчен эш программасы атнага 3 сәгать исәбеннән елга 105 (35 атна) сәгатькә төзелде.
I чирек II чирек III чирек IV чирек Елына
Татар теле 27 21 30 27 105
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята.
Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
Укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру;
коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә аралашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итәгатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу;
“Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүгә шартлар тудыру.
Шәхси нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә,укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана:
шәхесара һәм мәдәният ара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;
әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау;
әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;
“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.
Метапредмет нәтиҗәләре
Төп белем бирү баскычындататар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив)формалаштыругахезмәт итә.
Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алукүнекмәләре формалаша.
Танып белү нәтиҗәләре:
фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү;
иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру;
объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;
төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;
тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.
Регулятив нәтиҗәләр:
уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;
эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү;
уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү;
билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;
укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;
ихтыяр көче,максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;
белү дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив нәтиҗәләр:
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү;
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү;
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре);
парларда һәм күмәк эшли белү;
мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару;
әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Предмет нәтиҗәләре
Аралашу өлкәсендә
җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү;
сөйләм этикеты нормаларын саклап, әңгәмәне башлый, дәвам итә һәм төгәлли белү;
әңгәмәдәшеңә сорау бирү; үз фикереңне белдереп, аның сорауларына җавап бирү; өйрәнелгән темаларга һәм үзләштерелгән лексик-грамматик материалга таянып, әңгәмәдәшеңнең тәкъдимен кабул итү яки кире кагу;
үзең, гаиләң, дусларың, кызыксынуларың, киләчәккә планнарың турында сөйли белү;
өйрәнелгән темаларга нигезләнеп, төрле вакыйгаларга, күренешләргә бәя бирү, укылган яки тыңланган тексттагы төп фикерне табу, аңа үз мөнәсәбәтеңне белдерү, персонажларга кыскача характеристика бирү;
укытучы һәм сыйныфташларыңның сөйләмен аңлау.
Тыңлап аңлау.Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү ; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.
Диалогик һәм монологик сөйләм. Сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү(һәр укучының репликалар саны 7-8дән ким булмаска тиеш); укылган(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү(җөмләләр саны 10нан ким булмаска тиеш).
Уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү.
Язу.Лексик темага караган һәм актив үзләштерелгән сүзләрнең язылышын истә калдыру, укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү яки сөйләү, грамматик биремле диктантлар язу.
Телдән һәм язма сөйләмне аеру.Текстның темасы, төп фикере .Сөйләм эшчәнлеге төрләрен(тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү.
Укуның төрле төрләрен(танышу,өйрәнү һ.б.) үзләштерү.Уку китаплары, масса күләм мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үзләштерү.
Иҗтимагый-мәдәни,әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган монологик һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү.
Текстның эчтәлеген кыскача сөйләү.Өйрәтү характерындагы диктантлар , изложение , сочинениеләр язу.
Тел белеменә караган сүзлекләр һәм алардан файдалану.
Орфография һәм орфоэпия кагыйдәләрен программага кертелгән эчтәлектә дөрес куллана белү.
Сөйләмнең фонетик ягы
Сөйләмдә татар авазларының үзенчәлекләрен саклау, аларны ишетеп аера белү. Транскрипция билгеләре. .Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе.
Сөйләмнең лексик ягы
Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берәмлекләрне тану һәм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарәләр. Татар сөйләм этикеты берәмлекләре. Татар һәм рус телләре өчен уртак сүзләр. Алынма сүзләр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һәм тезмә сүзләр.
Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр.
1. Татар теленең фонетик үзенчәлекләрен, татар теленә хас булган фонемаларның дөрес әйтелешен гамәли үзләштерү.
2. Татар телендә сүз басымын дөрес куя белү.
3. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне дөрес язу.
4. Алынма сүзләрне, антоним, синонимнарны, омонимнарны сөйләмдә урынлы куллану.
5. Өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли белү.
6. Язмача эшләрне грамоталы башкара белү.
7. Җөмлә, диалог төзи белү күнекмәләрен ныгыту.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Г.М.Ахметзянова, Л.А. Гиниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 3 нче сыйныф рус балалары өчен татар теле һәм уку дәреслеге. Дәреслек Е.И.Пассовның коммуникатив технология концепциясенә нигезләнә.Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013, ике кисәктә.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 105 сәгать
Темаларга бүленеш Сәгатьләр саны
Яңа уку елы котлы булсын! 26 сәгать
Көндәлек режим. 6 сәгать
Ашханәдә. 9 сәгать
Без әти-әниләргә булышабыз. 14 сәгать
Туган якка кыш килде. 12 сәгать
Шәһәрдә һәм авылда. 9 сәгать
Әдәпле булыйк. 10 сәгать
Кечкенә дусларыбыз. 8 сәгать
Күңелле җәй. 11 сәгать
Барлыгы: 105 сәгать
Укыту предметы эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.
Грамматик минимум.
Исем – сүз төркеме белән таныштыру.
Исемнең иялек килеше белән таныштыру.
Чы/-че - исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру.
Сыйфат – сүз төркеме белән таныштыру.
Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән танышу.
Синоним һәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану.
7. 21дән 100 кадәр саннарны сөйләмдә куллану.
Аннан соң рәвешеһәм һәр, һәркем, барлык, алмашлыклары белән таныштыру.
Фигыль – сүз төркеме, аның хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.
Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта күплектә 1,2,3 зат формалары белән таныштыру.
–гына/-генә, -кына/-кенә кисәкчәләре белән таныштыру.
Янында, алдында, артында, турында бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану.
Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле җөмләләрне сөйләмдә куллану.
Казан шәһәре, киемнәр кибете – төзелмәләре белән таныштыру.
Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сорауларын һәм аңа җавапларны сөйләмдә куллана белү.
Орфографик һәм орфоэпик минимум:
Өйрәнелгән лексик берәмлекләрне орфоэпия нормаларына туры китереп әйтүне ныгыту.
Алынма сүзләрнең дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү.
Укучыларның язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам итү.
Ике бертөрле тартык янәшә килгән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу күнекмәләрен булдыру(китте, кайтты).
Янәшә килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне икеләтеп әйтергә өйрәтү
6. Я, ю, е хәрефләре кергән сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын истә калдыру.
7. О, ө хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы.
Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны
Эш төрләре I чирек II чирек III чирек IV чирек
Сүзлек диктанты 1 1 1 1
Күчереп язу 1 1 1 1
Тест 1 1 2 1
Административ контроль эш 1 1
Контроль эш 1 1 Раздел II. Татар теле буенча укыту-тематик план
Класс: 3б
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 105; атнага - 3 сәгать.
План буенча контроль дәрес ________2______, тест ____4___ .;
Еллык контроль дәрес____________2_____________ .

Раздел III. Календарь - тематик план (105 сәгать)
№ п/п Дәрес темасы Дәрес саны Уку эшчәнлеге
төрләре Эшчәнлек
төрләре Планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрелү вакыты
шәхескә кагылышлы метапредмет нәтиҗәләр предметара
План буенча Фактик рәвештә
Яңа уку елы котлы булсын! (26 сәгать)
1. “Беренче сентябрь – Белем бәйрәме” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Дәреслек белән эш Син, сез зат алмашлыкларының төшем, юнәлеш килеше формасы Иптәшең белән эшли белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү
Сан,килеш,тартым белән
төрләнгән исемнәрне сөйләмдә
куллану күнекмәләрен
камилләштерү. 1атна 2. Кем? Кемне? Кемгә? сораулары. 1 Сорау-җавап Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. 1 атна 3. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Таблица белән эш Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. 1 атна 4. -мы/-ме сорау кисәкчәсе. 1 Сорау җөмләләр төзү -мы/-ме сорау кисәкчәсе Парлардаэшлибелү. Килеш белән төрләнгән заталмашлыкларын дөрес кулануга ирешү. 2 атна 5. Мин, син, ул зат алмашлыкларының юнәлеш килеш формасы. 1 Күнегүләр эшләү Мин, син, ул зат алм-ның юнәлеш килеш формасы Бер-береңә комплимент әйтә белү. 2 атна 6. 1-10 га кадәр саннар. 1 Саннар белән эш Сан+исем төзелмәсе Фикерләүне логик чылбырга салу. 1-10 га кадәр саннарны яттан һәм яза белү. 2 атна 7. Төсләр. Исемнең күплек сан кушымчасы. 1 Сүзлек белән эш -лар/ләр;-нар/-нәр күплек сан кушымчалары Фикерләүне логик чылбырга салу. Исемнең күплек сан кушымчасын сөйләмдә куллана белү. 3 атна 8. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Сүзлек диктанты. 1 Сорау-җавап Кая? Кайда? Кайдан? сораулары Бер-береңә комплимент әйтә белү. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү. 3 атна 9. Исем сүз төркеме. Хаталар өстендә эш. 1 Сүзлек диктан тында җибәрел гән хаталарны күзәтү һәм төзәтү Дә кисәкчәсе Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Тезмә,парлы,кушма ис-ң мәгънәләрен дөрес аңлап куллануга ирешү. 3 атна 10. Исемнәрнең I зат берлек санда тартым белән төрләнеше.
1 Карточкалар белән эш Исемнәрнең I з. б.с. тартым белән төр-ше Әңгәмәдәшнеңфикерентыңлыйбелү. Килеш белән төрләнгән заталмашлыкларын дөрес кулануга ирешү. 4 атна 11. Фигыльнең башлангыч формасы. 1 Таблица белән эш Фигыльләрдә –мы/-ме сорау кисәкчәсе; фигыльнең башлан гыч формасы; хәзерге үткән заман хикәя фигыль формасы зат,– санда төрләнеше Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү. Хәзерге заман хикәя фигылъне
зат-сан белән төрләнешен үзләштерү. 4 атна 12. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Күнегүләр эшләү 4 атна 13. Үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Диалог төзү Анализлыйбелү. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигылъне
зат-сан белән төрләнешен үзләштерү.
5 атна 14. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I зат берлек һәм күплек сан формасы. 1 Күнегүләр эшләү Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бүя бирә белү. 5 атна 15. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Күнегүләр эшләү 5 атна 16. Чөнки, ләкин теркәгечләре. 1 Теркәгечләр белән җөмләләр төзү Хәзерге , үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы; чөнки, ләкин теркәгечләре Бурычларны билгели белү. Ләкин, чөнки теркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, аларны сөйләмдә куллануга ирешү. 6 атна 17. Ничә?ничек?кайчан?сораулары. 1 Сорау җөмләләр төзү Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен кон- трольгә ала белү. Ничә?ничек?кайчан?сорауларына җавап бирә белү. 6 атна 18. Сингармонизм законы. Үзе алмашлыгы. Күчереп язу. 1 Текст белән эш Сингармонизм законы, үзеалмашлыгы Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Үзе алмашлыгын сөйләмдә куллана белү. 6 атна 19. Хәзерге заман хикәя фигыльнең берлек санда юклык формасында зат-сан белән төрләнеше. 1 Күнегүләр эшләү Хәзерге заман хикәя фигыльнең берлек санда юклык формасында зат-сан белән төрләнеше.
Әле кисәкчәсенең мәгънәсе Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Хәзерге заман хикәя фигылъне
зат-сан белән төрләнешен үзләштерү. 7 атна 20. Әле кисәкчәсенең мәгънәсе. Ярдәм ит әле, ярдәм итегез әле төзелмәләре. 1 Җөмләләр төзү Тормыш тәҗрибәсен кулану. Әле кисәкчәсенең мәгънәсен аңлау. Ярдәм ит әле, ярдәм итегез әле төзелмәләрен сөйләмдә куллана белү. 7 атна 21. Янында бәйлек сүзе. 1 Бәйлекләр белән җөмләләр төзү Янында бәйлек сүзе.
Исемнәрнең юн., ур-в., ч. к-дә төрләнүе Парлардаһәмтөркемнәрдәэшләү. Бәйлек сүзләрне үзләштерү. Аларны сөйләмдә куллануга ирешү. 7 атна 22. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. 1 Карточкалар белән эш Укумаксатынмөстәкыйльбилгеләү. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүен үзләштерү. 8 атна 23. Контроль эш. Хәзерге заман хикәя фигыльнең күплек санда юклык формасында зат-сан белән төрләнеше. 1 Күнегүләр эшләү Хәзерге заман хикәя фигыль нең к.с. юклык формасында
з-с белән төрләнеше Укумаксатынмөстәкыйльбилгеләү. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең күплек санда юклык формасында зат-сан белән төрләндерә белү. 8 атна 24. Дистә саннары. Хаталар өстендә эш. 1 Саннар белән эш Дистә саннары Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Дистә саннарны дөрес яза белү. 8 атна 25. Ничә? ничәнче? сораулары. 1 Сорауларга җавап эзләү Тормыштәҗрибәсенкулану. Ничә?ничәнче?сораула рына җавап бирә белү. 9 атна 26. “Яңа уку елы котлы булсын” темасына караган лексик-грам матик материал.Тест. 1 Тест биремнәрен эшләү Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен бил-ү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 9 атна Көндәлек режим (6 сәгать) 27. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сораулары. 1 Сәгатьбелән эш Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сораулары Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. Танып белү УУГ:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив УУГ:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив УУГ:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сорауларына җавап бирә белү. Вакыт ны дөрес итеп әйтә белү. 9 атна 28. Хәзерге заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. 1 Таблица белән эш Хәзерге, үткән заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Хәзерге, үткән заман хикәя фигыльнең күплек санда юклык формасында зат-сан белән төрләндерә белү. 10 атна 29. Үткән заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. 1 Күнегүләр эшләү Парларда эшли белү. 10 атна 30. Минем көндәлек режимым. БСҮ. 1 Хикәя төзү Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү. 10 атна 31. “Көндәлек режим” темасына караган лексик-грамматик материал. Тест. 1 Тест биремнә рен эшләү Тормыштәҗрибәсенкуллану. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 11 атна 32. “Көндәлек режим” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Күнегүләр эшләү Фикерләүне логик чылбырга салу. 11 атна Ашханәдә (9 сәгать)
33. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,IIIзат берлек сан формалары.
Күчереп язу. 1 Текст белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,IIIзат берлек, күплек сан формалары Бер-береңә комплимент әйтә белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Хәзерге һәм билгеле үткән заман хикәя фигыльләрне барлыкта һәм юклыкта зат- сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллана белү күнекмәләрен ныгыту. 11 атна 34. Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIзат куплек сан формалары. 1 Таблица белән эш Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. 12 атна 35. Боерык фигыль формасы. 1 Күнегүләр эшләү Боерык фигыль формасы Боерык фигыль формасын сөйләмдә куллана белү. 12 атна 36. Исемнең төшем килеше. Сүзлек диктанты. 1 Сүзлек белән эш Исемнең төшем килеше Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү. Килеш белән төрләнгән исемне дөрес куллануга ирешү. 12 атна 37. Янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. Хаталар өстендә эш. 1 Сүзлек диктан тында җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе Анализлый белү. Бәйлек сүзләрне үзләштерү. Аларны сөйләмдә куллануга ирешү. 13 атна 38. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. 1 Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүен үзләштерү. 13 атна 39. Уйный башладым төзелмәсе. 1 Диалог төзү Хәзерге заман хикәя фигыльнең II,IIIзат куплек сан формалары Уйный башладым төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 13 атна 40. Хәзерге заман хикәя фигыльнең II,IIIзат куплек сан формалары. 1 Таблица белән эш Бурычларныбилгелибелү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең күплек санда юклык формасында зат-сан белән төрләндерү. 14 атна 41. “Ашханәдә” темасына караган ЛГМ. 1 Күнегүләр эшләү. Укуэшчәнлегенәтиҗәләрен контрольгә алу. 14 атна Без әти-әниләргә булышабыз (14 сәгать)
42. Административ контроль эш.Кем? кемнең? сораулары. 1 Күнегүләр эшләү Кем? кемнең? сораулары Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Белем һәм күнекмә ләрне тикшерү. Кем? кемнең? сорауларына җавап бирә белү. 14 атна 43. Аның китабы, аның әнисе, сатучы булып эшли төзелмәләре. Хаталар өстендә эш. 1 Төзелмәләр белән җөмләләр төзү Аның китабы, аның әнисе, сатучы булып эшли төзелмәләре Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Аның китабы, аның әнисе, сатучы булып эшли төзелмәләрен сөйләмдә куллана белү. 15 атна 44. Тәртип саны. 1 Саннар белән эш Тәртип саны.
-чы/-че сүз ясагыч кушымчалары, сатучы булып эшли Тормыштәҗрибәсен кулану. Тәртип саннарын сөйләмдә куллана белү. 15 атна 45. -чы/-че сүз ясагыч кушымчалары. 1 Карточкалар белән эш Парлардаһәмтөркемнәрдәэшләү. -чы/-че сүз ясагыч кушымчалар белән танышу. 15 атна 46. Ни өчен? соравы. 1 Сораулар төзү Ни өчен? соравы.
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре Ни өчен? соравына җавап бирә белү. 16 атна 47. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. 1 Теркәгечләр белән җөмләләр төзү Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Ләкин, чөнки теркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, аларны сөйләмдә куллануга ирешү. 16 атна 48. Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 1 Таблица белән эш Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Хәзерге заман хикәя фигыльне зат-сан белән төрләндерә белү. 16 атна 49. Үз алмашлыгының тартым белән төрләнеше. 1 Күнегүләр эшләү Тормыштәҗрибәсенкулану. Үз алмашлыгының тартым белән төрләнешен сөйләмдә куллана белү. 17 атна 50. Рөстәмнең әнисе төзелмәсе, ни өчен? соравы. 1 Сораулар төзү Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе Эшләнгән эшнең сыйфатын билгеләү. Рөстәмнең әнисе төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 17 атна 51. Хәзерге заман, үткән заман фигыльләрнең зат-сан белән төрләнеше. 1 Таблица белән эш Иптәшеңбеләнэшлибелү. Хәзерге заман, үткән заман фигыльләрнең зат-сан белән төрләндерә белү.
17 атна 52. Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. 1 Күнегүләр эшләү Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш к-дә төрләнүе Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүен үзләштерү. 18 атна 53. Алдында, артында, астында, өстендә, каршында, янында бәйлек сүзләре. 1 Карточкалар белән эш Алдында, артында, астында, өстендә, каршында, янында бәйлек сүзләре, антонимнар Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү Алдында, артында, астында, өстендә, каршында, янында бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллана белү. 18 атна 54. Антонимнар. 1 Җөмләләр төзү Парлардаэшлибелү Антоним сыйфатларны сөйләмдә куллана белү. 18 атна 55. “Без әти-әниләргә булышабыз” темасына караган лексик-грам матик материал. Тест. 1 Тест биремнәрен эшләү Әңгәмәдәшнеңфикерентыңлыйбелү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 19 атна Туган якка кыш килде (12 сәгать)
56. Яңа ел бәйрәме
Яңа ел бәйрәме+нә
Яңа ел бәйрәме+ндә төрләнеше. 1 Таблица белән эш Антоним сүзләр (җылы – салкын мисалында) Фикерләүне логик чылбырга салу. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Яңа ел бәйрәме, Яңа ел бәйрәме+нә
Яңа ел бәйрәме+ндә төрләнешен сөйләмдә куллана белү. 19 атна 57. Антоним сүзләр. Сүзлек диктанты. 1 Сүзлек белән эш
Бер-береңә комплимент әйтә белү. Антоним төшенчәсен аңлау. 19 атна 58. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Хаталар өстендә эш. 1 Сүзлек диктан тында җибәрелгән хаталарны төзәтү Хәзерге заман хикәя фиг-ң зат-санда төрләнеше Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Хәзерге заман хикәя фигыльне зат-сан белән төрләндерә белү. 20 атна 59. Куян булып киенә төзелмәсе. 1 Җөмләләр төзү 20 атна 60. Сыйфат сүз төркеме. 1 Карточкалар белән эш Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнеше Әңгәмәдәшнең фи керен тыңлый белү. 20 атна 61. Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнеше. 1 Диалог төзү Анализлыйбелү. Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләндерү. 21 атна 62. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Сорау-җавап Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнеше Укылган мәгълү- матның эчтәлегенә бүя бирә белү. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү. 21 атна 63. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 Таблица белән эш Бурычларныбилгелибелү. Күплек сандагы тартымлы исемнәрне гамәли үзләштерү. 21 атна 64. Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Күчереп язу. 1 Текст белән эш Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыль нең зат-санда төрләнеше Бурычларныбилгелибелү. Хәзерге заман, үткән заман фигыльләрнең зат-сан белән төрләндерә белү. 22 атна 65. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 Рәсемнәр буенча җөмләләр төзү Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Укуэшчәнлегенәтиҗәләренконтрольгәала белү. Күплек сандагы тартымлы исемнәрне гамәли үзләштерү. 22 атна 66. Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Таблица белән эш Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасын дөрес куллануга ирешү. 22 атна 67. “Туган якка кыш килде” темасына караган лексик-грамматик материал. Тест. 1 Тест биремнәрен эшләү Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 23 атна Шәhәрдә hәм авылда (9сәгать)
68. Татарстан – минем туган ягым. БСҮ. 1 Рәсем буенча эш Нинди? Кайсы?сораулары Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү.
Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Татарстан шәһәрләренең атамаларын өйтә белү. 23 атна 69. Нинди?кайсы?сораулары. 1 Сорау-җавап Нинди?кайсы?сорауларына җавап бирә белү. 23 атна 70. Казан шәһәре, Бауман урамында төзелмәләре. 1 Төзелмәләр белән җөм- ләләр төзү Казан шәһәре, Бауман урамында төзелмәләре; кайсы? соравы;
шуңа күрә теркәгече Парлардаһәмтөркемнәрдәэшләү. Казан шәһәре, Бауман урамында төзелмә ләрен сөйләмдә куллана белү. 24 атна 71. Кайсы? соравы. 1 Сораулар төзү Укумаксатынмөстәкыйльбилгеләү. Кайсы? соравына җавап бирә белү. 24 атна 72. Шуңа күрә теркәгече. 1 Сүзлек белән эш Шуңа күрә теркәгечен сөйләмдә куллана белү. 24 атна 73. Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. 1 Дәреслек белән эш Сыйфатның чагыш тыру дәрәҗәсе Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Чагыштыру дәрәҗә сендәге сыйфатлар ны дөрес язу. 25 атна 74. Контроль эш. Янында, алдында, артында, эчендә бәйлек сүзләре. 1 Күнегүләр эшләү Янында, алдында, артында, эчендә бәйлек сүзләре Тормыштәҗрибәсенкулану. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Бәйлек, билгеләү сүзләрен үзләштерү. Аларны сөйләмдә куллануга ирешү. 25 атна 75. Һәр, барлык билгеләү алмашлыклары. Хаталар өстендә эш. 1 Хаталарны күзәтү һәм төзәтү Һәр, барлык билгеләү алмашлыклары Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. 25 атна 76. “Шәһәрдә һәм авылда” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Күнегүләр эшләү Иптәшеңбеләнэшлибелү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 26 атна
Әдәпле булыйк (10 сәгать)
77. “Әдәпле сүзләр” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Диалог төзү Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең IIIзат берлек сан формасы Үрнәк буенча парлап эшләү. Танып белү универсаль уку гамәлләре: аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Әдәпле сөйләшә белү. 26 атна 78. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең IIIзат берлек сан формасы. 1 Таблица белән эш Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Билгеле үткән заман хикәя фигылъне зат-сан белән төрләнешен үзләштерү. 26 атна 79. Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Таблица белән эш Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыль нең зат-санда төрләнеше Парлардаэшлибелү. Хәзерге заман, үткән заман фиг-ң зат-сан белән төрләндерә белү. 27 атна 80. 8 нче март – әниләр бәйрәме. БСҮ. 1 Хикәя төзү Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыль нең зат-санда төрләнеше Әңгәмәдәшнеңфикерентыңлыйбелү. 8 нче март бәйрәменең нинди бәйрәм икәнен әйтә белү. 27 атна 81. 8 нче март бәйрәменә котлау язу. 1 Котлау язу 8 нче март бәйрәменә котлау яза белү. 27 атна 82. Исемнең төшем килеше формасы. Сүзлек диктанты. 1 Сүзлек белән эш Исемнең төшем килеше Эшбашкаруысулларынаһәмшартларына анализ ясау.
Бер-береңә комплимент әйтә белү. Килеш белән төрләнгән исемнәрне дөрес куллануга ирешү.
Үзенең сумкасы төзелмәсен сөйләмдә куллану. 28 атна 83. Исемнең чыгыш килеше формасы. Хаталар өстендә эш. 1 Төзелмә белән җөмлә- ләр төзү Исемнең чыгыш килеше 28 атна 84. Үзенең сумкасы төзелмәсе. 1 Үзенең сумкасы төзелмәсе 28 атна 85. Боерык фигыльнең IIзат берлек сан формасы. 1 Күнегүләр эшләү Боерык фигыльнең II зат берлек сан формасы Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Боерык фигыль формасын сөйләмдә куллана белү. 29 атна 86. “Әдәпле булыйк” темасына караган лексик-грамматик материал. Тест. 1 Тест бирем- нәрен эшләү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 29 атна
Кечкенә дусларыбыз (8 сәгать)
87. Кем? Кемне? Кемгә? сораулары. 1 Сораулар төзү Кем? Кемне? Кемгә? сораулары; көн саен төзелмәсе. Анализлый белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Кем? Кемне? Кемгә? сорау-на җавап бирә белү. 29 атна 88. Көн саен төзелмәсе. Күчереп язу. 1 Текст белән эш Мәгълүматның эчтәлегенә бүя бирә белү. Көн саен төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 30 атна 89. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. 1 Теркәгечләр белән җөмлә- ләр төзү Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре Бурычларныбилгелибелү. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллана белү. 30 атна 90. Акмуенның аягы төзелмәсе. 1 Ситуатив күнегү Алмашлыкларның килешләр белән төрләнеше Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дә- рәҗәсен билгеләү. Акмуенның аягы төзелмәсен сөйләмдә куллану. 30 атна 91. Ул алмашлыгының килешләр белән төрләнеше. 1 Дәреслек белән эш Укуэшчәнлегенәтиҗәләрен кон-трольгә ала белү. Ул алмашлыгының килешләр белән төрләнешен үзләштерү. 31 атна 92. Артында, алдында, астында, өстендә бәйлек сүзләре. 1 Бәйлек сүз- ләр б-н җөм- ләләр төзү Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән куллану. 31 атна 93. Контроль эш. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Таблица белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнешен үзләштерү. 31 атна 94. “Кечкенә дусларыбыз” темасына караган лексик-грамматик материал. Хаталар өстендә эш. 1 Күнегүләр эшләү Тормыш тәҗрибә- сен куллана белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 32 атна 95. Җәй. Безне җәйне яратабыз. БСҮ. 1 Рәсем белән эш Хәзерге заман хикәя фигыль нең IIIз.к.с. формасы Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. 32 атна Күңелле җәй (11 сәгать)
96. Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIзат куплек сан формасы. 1 Таблица белән эш Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIзат күплек сан формасын сөйләмдә куллану. 32 атна 97. Әйтегез әле төзелмәсе. 1 Җөмләләр төзү Әйтегез әле төзелмәсе Сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу. Әйтегез әле төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 33 атна 98. Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе. 1 Сүзлек белән эш Сыйфатның чагыштыру дәрәҗәсе Чагыштыру дәрәҗәсендәге
сыйфатларны дөрес язу. 33 атна 99. Административ контроль эш. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Күнегүләр эшләү Кая? Кайда? Кайдан? сораулары Тормыштәҗрибәсенкуллану. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү. 33 атна 100. Капма-каршы мәгънәдәге сүзтезмәләр. Каян? соравы. Хаталар өстендә эш. 1 Кроссворд чишү Капма-каршы мәгънәдәге сүзтезмәләр Эшләнгән эшнең сыйфатын билгеләү. Фигылъләрне сөйләмдә
дөрес куллану. Исемнәрне тартым белән төрләндерә белү.
Раслау, инкяр, сорау, боерык җөмлә төрләрен диалогик һәм монологик сөйләмдә куллануны камилләштерү.
34 атна 101. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Таблица белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең з-с төрләнеше Укуэшчәнлегенәтиҗәләренконтрольгәала белү. 34 атна 102. Җәйге ял. Диалогик сөйләм телен үстерү. 1 Диалог төзү Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше 34 атна 103. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. 1 Карточкалар белән эш Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу
Билгеләнгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. 35 атна 104. “Күңелле җәй” темасына караган лексик-грамматик материал. 1 Күнегүләр эшләү 35 атна 105. Ел дәвамында үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 1 Сорау-җавап 35 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән Федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Р.З. Хәйдарова., Г.М.Ахметзянова, Л.А. Гиниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 3 нче сыйныф рус балалары өчен татар теле һәм уку дәреслеге. Дәреслек Е.И.Пассовның коммуникатив технология концепциясенә нигезләнә.Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013, ике кисәктә.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар/Ч.М. Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.Материаль-техник мәгълүмат бирү чыганаклары
http://www.mon.gov.ru РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.fasi.gov.ru Фән һәм инновацияләр буенча федераль агентлык
http://www.obrnadzor.gov.ru Рособрнадзор
http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү һәм профессиональ әзерләү академиясе
http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы
http://www.mon.tatar.ruhttp://pedsovet.org Бөтенроссия интернет-педкиңәшмәсе
http://www.bytik.ru Мәгариф системасында яңа технологияләр куллану – халыкара конференция
http://www.shoolexpo.ruhttp://. belem.ruhttp://. tatcenter.ruТР мәгълүмати – аналитик порталы
http://. Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http://. intertat.ruТР электрон газетасы
http://. vatantat.ru “Ватаным Татарстан” газетасы
http://. Tatar - kongres.ru Бөтендөнья татар конгрессы
http://. suzlek.ruon- line русча сүзлеге
http://. Abaga.h16.ru “Абага чәчәге” олимпиада
http://. Tugan-tel.at.ru Шрифтлар һәм IT- технологияләр
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
http://. tataroved.ru Татар тарихы: төрки – татар дөньясы
http://. selet.ru “Сәләт” яшьләр үзәге
Өстәмә әдәбият.
1.Р. Нурмухаметова Сборник правил по татарскому языку (для русскоязычных учащихся).. Казан, “Гыйлем ” нәшрияты, 2007.
2.А. Н. Газизова Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы (рус телендә сөйләшүче балалар өчен.Казан, “Яңалиф” нәшрияты, 2007.
3.А.Н.Газизова, Э.Р.Зинатуллина Тесты по татарскому языку (для русскоязычных учащихся) 3 класс. Казань. Издательство «Гыйлем» - 2014.
Раздел V. Кушымта 1
Еллык контроль эш
Поставь пропущенные буквы.
К...тапхан..., д...фт...р, х...та, х...тасыз, мәс...әлә, киш...р, к...бест..., м...кт...п, у...ман, бакч..., д...слар, ...чпочм...к, ч...нечке, каш...к, т...линк..., пы...ак, ш...һ...р, ав...л.
Поставь нужные окончания.
13684242413000Мин килә уйнады
Син киләуйнады
Ул киләуйнады
Без киләуйнады
Сез киләуйнады
Алар киләуйнады
Из данных слов составь предложения и запиши.
эшли, әнием, минем, бакчада.
Алсу, утырта, ачы, суган.
яши, матур, шәһәрдә, Марат.
китап, укый, кызыклы, әни.
Ответь на вопросы.
Кая? Кайда? Кайдан?
Казан Зәй Яр Чаллы Әлмәт шәһәр авыл бакча 236664413716000Поставь нужные окончания
Минемалмакитап
Синеңалмакитап
Аныңалмакитап
Безнеңалмакитап
Сезнеңалмакитап
Аларныңалмакитап
Переведите текст.
Безнең бакча зур.Ул бик күп уңыш бирә. Анда яшелчә, җиләк-җимеш агачлары бар. Карлыган һәм чия бик күп. Бакчада кыяр, помидор, суган, бәрәңге чөгендер үсә. Без бергәләп бакчада эшләргә яратабыз.
Еллык контроль эшенә аңлатма язуы.
2016-2017 нче уку елында 3 сыйныф укучыларының алган белемнәрен тикшерү максатыннан контроль эш ел буена үтелгән темалар буенча үткәрелә.
Контроль эшкәкертелгән темалар:
- Алмашлыклар
- Фигыльформалары
- Исемнәрнеңкилешбеләнтөрләнеше
-Тартымлыисемнәрнеңкилешбеләнтөрләнеше
- Җәмләдә сүз тәртибе
-Сорауҗөмләләр
Контроль эш 6 биремнән тора.
Беренчебирем. Төшеп калган хәрефләрне куегыз.(3 балл)
Икенчебирем. Тиешлекушымчаларныкуепязыгыз .(3 балл)
Өченчебирем. Бирелгән сүзләрдән җөмләләр төзегез. Һәрбердөресязылганҗөмләгә 1 балл бирелә.(5 балл)
Дүртенчебирем. Сорауларга җавап бирегез.(3 балл)
Бишенчебирем. Тиешлекушымчаларныкуепязыгыз.(3 балл)
Алтынчыбирем. Текстны тәрҗемә итегез.(3 балл)
1дән 7гә кадәр- “2”ле
8дән 10га кадәр “3”ле
11дән 16га кадәр “4”ле
17дән 20гә кадәр “5”ле куела.
Барлыгы 20 балл. 
Кушымта№2
Язма эшләрне тикшерү һәм бәяләү
Контроль күчереп язуны бәяләү
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела.
Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле куела.
Сүзлек диктанты (5 – 10 сүз) Билге
Пөхтә, төгәл язылган, 1 орфографик хатасы булган диктантка «5»
Пөхтә, төгәл язылган, 2-3 орфографик хатасы булган диктантка «4»
Пөхтә, төгәл язылмаган, 4-6 орфографик хатасы булган диктантка «3»
Пөхтә, төгәл язылмаган, 7 яки артыграк хатасы булган диктантка «2»
Рус телендә сөйләшүче балаларның татар теленнән белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре
№ Эш төрләре Сыйныфлар
I II III IV
1. Тыңлап аңлау. - 0.5 – 1 минут 1 – 1,5 минут 1,5 – 2 минут
2. Диалогик сөйләм. 3 реплика 4 реплика 5 реплика 6 реплика
3. Монологик сөйләм. 4 фраза 5 фраза 6 фраза 7 фраза
5. Уку. 20 сүз 30 – 35 сүз 45-50 сүз 55-60сүз
6. Язу: Күчереп язу. 1 – 2 җөмлә 3-4 җөмлә 5–6 җөмлә 7 – 8 җөмлә
7. Сүзлек диктанты. 6 – 7 сүз 8 – 9 сүз 10 – 12 сүз

Приложенные файлы

Добавить комментарий