3 нче сыйныф ?чен ?д?би укудан эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1 от« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29» августа 2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературному чтению на татарском языке в 3 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный год
Раздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Татар теленең эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора. Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен укыту түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметына гомуми аңлатма
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары:
Рус мәктәбенең 3 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга татар теленнән белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру.
-укучыларның 1-2нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
-татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
-программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
-татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
-татар телендәге сөйләмне фонетик,лексик,грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
-татар халкының фән, мәгариф, сәнгать, мәдәният өлкәсендәге казанышлары, күренекле шәхесләре белән таныштыруны дәвам итү;
-халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
-укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
-рус телле укучыларда аралашу осталыгы формалаштыру.
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү.
-укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү.
-балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисләре тәрбияләү.
- сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.
-сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик яктан дөрес язу күнекмәләрен үстерү;
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен гамәли үзләштереп, сөйләм булдыруга күнектерү;
- татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү;
- татар теленә укучыларны җәлеп итү, укучыларның мәгълүматлылыгын киңәйтү.
Укыту фәненең уку планында тоткан урыны
Рус балаларына татар телен өйрәтү, ана теле укыту белән беррәттән, аларның филологик белемнәрен киңәйтә һәм коммуникатив культурасын үстерә.
Уку планы нигезендә 3 нче сыйныфта әдәби укудан атнага 3 сәгать (барлыгы 105 сәгать) бирелгән.
I чирек II чирек III чирек IV чирек Елына
Әдәби уку 27 21 30 27 105
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята.
Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
Укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру;
коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә аралашуның вербаль һәм вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итәгатьле һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу;
“Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүгә шартлар тудыру.
Шәхси нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә,укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана:
шәхесара һәм мәдәният ара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;
әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау;
әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү;
“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, “кеше кадерен белү” кебек хисләр формалашу.
Метапредмет нәтиҗәләре
Төп белем бирү баскычындататар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив)формалаштыругахезмәт итә.
Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алукүнекмәләре формалаша.
Танып белү нәтиҗәләре:
фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү;
иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру;
объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;
төп мәгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;
тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.
Регулятив нәтиҗәләр:
уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;
эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү;
уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү;
билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү;
укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;
ихтыяр көче,максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;
белү дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив нәтиҗәләр:
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү;
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү;
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре);
парларда һәм күмәк эшли белү;
мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару;
әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү.
эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
Предмет нәтиҗәләре
Аралашу өлкәсендә
җанлы һәм җансыз предметларны,рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;
тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү;
укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү;
сөйләм этикеты нормаларын саклап, әңгәмәне башлый, дәвам итә һәм төгәлли белү;
әңгәмәдәшеңә сорау бирү; үз фикереңне белдереп, аның сорауларына җавап бирү; өйрәнелгән темаларга һәм үзләштерелгән лексик-грамматик материалга таянып, әңгәмәдәшеңнең тәкъдимен кабул итү яки кире кагу;
үзең, гаиләң, дусларың, кызыксынуларың, киләчәккә планнарың турында сөйли белү;
өйрәнелгән темаларга нигезләнеп, төрле вакыйгаларга, күренешләргә бәя бирү, укылган яки тыңланган тексттагы төп фикерне табу, аңа үз мөнәсәбәтеңне белдерү, персонажларга кыскача характеристика бирү;
укытучы һәм сыйныфташларыңның сөйләмен аңлау.
Тыңлап аңлау.Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү ; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.
Диалогик һәм монологик сөйләм. Сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү(һәр укучының репликалар саны 7-8дән ким булмаска тиеш); укылган(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү(җөмләләр саны 10нан ким булмаска тиеш).
Уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү.
Язу.Лексик темага караган һәм актив үзләштерелгән сүзләрнең язылышын истә калдыру, укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү яки сөйләү, грамматик биремле диктантлар язу.
Телдән һәм язма сөйләмне аеру.Текстның темасы, төп фикере .Сөйләм эшчәнлеге төрләрен(тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү.
Укуның төрле төрләрен(танышу,өйрәнү һ.б.) үзләштерү.Уку китаплары, масса күләм мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үзләштерү.
Иҗтимагый-мәдәни,әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган монологик һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү.
Текстның эчтәлеген кыскача сөйләү.Өйрәтү характерындагы диктантлар , изложение , сочинениеләр язу.
Тел белеменә караган сүзлекләр һәм алардан файдалану.
Орфография һәм орфоэпия кагыйдәләрен программага кертелгән эчтәлектә дөрес куллана белү.
Сөйләмнең фонетик ягы
Сөйләмдә татар авазларының үзенчәлекләрен саклау, аларны ишетеп аера белү. Транскрипция билгеләре. .Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион үзенчәлекләре. Санау интонациясе. Сөйләм этикеты үрнәкләренең интонациясе.
Сөйләмнең лексик ягы
Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берәмлекләрне тану һәм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарәләр. Татар сөйләм этикеты берәмлекләре. Татар һәм рус телләре өчен уртак сүзләр. Алынма сүзләр. Сүз ясалышы ысуллары: парлы, кушма һәм тезмә сүзләр.
Укучыларның белеменә, эш осталыгына һәм күнекмәләренә төп таләпләр.
1. Татар теленең фонетик үзенчәлекләрен, татар теленә хас булган фонемаларның дөрес әйтелешен гамәли үзләштерү.
2. Татар телендә сүз басымын дөрес куя белү.
3. Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне дөрес язу.
4. Алынма сүзләрне, антоним, синонимнарны, омонимнарны сөйләмдә урынлы куллану.
5. Өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли белү.
6. Язмача эшләрне грамоталы башкара белү.
7. Җөмлә, диалог төзи белү күнекмәләрен ныгыту.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Г.М.Ахметзянова, Л.А. Гиниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч мәктәпнең 3 нче сыйныф рус балалары өчен татар теле һәм уку дәреслеге. Дәреслек Е.И.Пассовның коммуникатив технология концепциясенә нигезләнә.Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2013, ике кисәктә.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 105 сәгать
Темаларга бүленеш Сәгатьләр саны
Яңа уку елы котлы булсын! 26 сәгать
Көндәлек режим. 6 сәгать
Ашханәдә. 9 сәгать
Без әти-әниләргә булышабыз. 14 сәгать
Туган якка кыш килде. 12 сәгать
Шәһәрдә һәм авылда. 9 сәгать
Әдәпле булыйк. 10 сәгать
Кечкенә дусларыбыз. 8 сәгать
Күңелле җәй. 11 сәгать
Барлыгы: 105 сәгать
Укыту предметы эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.
Грамматик минимум.
Исем – сүз төркеме белән таныштыру.
Исемнең иялек килеше белән таныштыру.
Чы/-че - исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру.
Сыйфат – сүз төркеме белән таныштыру.
Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән танышу.
Синоним һәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану.
7. 21дән 100 кадәр саннарны сөйләмдә куллану.
Аннан соң рәвешеһәм һәр, һәркем, барлык, алмашлыклары белән таныштыру.
Фигыль – сүз төркеме, аның хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.
Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта күплектә 1,2,3 зат формалары белән таныштыру.
–гына/-генә, -кына/-кенә кисәкчәләре белән таныштыру.
Янында, алдында, артында, турында бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану.
Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле җөмләләрне сөйләмдә куллану.
Казан шәһәре, киемнәр кибете – төзелмәләре белән таныштыру.
Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сорауларын һәм аңа җавапларны сөйләмдә куллана белү.
Орфографик һәм орфоэпик минимум:
Өйрәнелгән лексик берәмлекләрне орфоэпия нормаларына туры китереп әйтүне ныгыту.
Алынма сүзләрнең дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү.
Укучыларның язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам итү.
Ике бертөрле тартык янәшә килгән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу күнекмәләрен булдыру(китте, кайтты).
Янәшә килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне икеләтеп әйтергә өйрәтү
6. Я, ю, е хәрефләре кергән сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын истә калдыру.
7. О, ө хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы.
Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны
Эш төрләре IV чирек
Еллык язма эш (тест формасында) 1
Раздел II. Әдәби уку буенча укыту-тематик план
Класс: 3б
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 105; атнага - 3 сәгать.
Еллык контроль дәрес____________1_____________ .
Раздел III. Календарь - тематик план (105 сәгать)
№ п/п Дәрес темасы Дәрес саны Уку эшчәнлеге төрләре Эшчәнлек
төрләре Планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрелү вакыты
шәхескә кагылышлы метапредмет
нәтиҗәләр предметара План
буенча Фактик рәвештә
Яңа уку елы котлы булсын! (26 сәгать)
1. Беренче сентябрь – Белем бәйрәме. 1 Дәреслек белән эш Син, сез зат алмашлыклары ның төшем, юнәлеш килеше формасы. Иптәшең белән эшли белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.
Беренче сентябрь-белем бәйрәме турында сөйли, укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлый белү. 1 атна 2. Кем? Кемне? Кемгә? сораулары һәм аларга җавап. 1 Сорау-җавап Үрнәк буенча парлап эшли белү. Кем? Кемне? Кемгә? сорауларын аңлый , аларга җавап бирә белү. 1 атна 3. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары һәм аларга җавап. 1 Сорау-җавап Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Мәктәпкә барганны, мәктәптә укыганны, мәктәптән кайтканны әйтә белү. 1 атна 4. -мы/-ме сорау кисәкчәләрен сөйләмдә куллану. 1 Сорау җөмләләр төзү -мы/-ме сорау кисәкчәсе. Парларда эшли белү. Уку-язу әсбапларының кемгә икәнен , аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген хәбәр итә белү (сорау); үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкъдим итү. 2 атна 5. Мин, син, ул зат алмашлыкларын сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Мин, син, ул зат алм-ның юнәлеш килеш формасы. Бер-береңә комплимент әйтә белү. 2 атна 6. 1-10 га кадәр саннарны сөйләмдә куллану. 1 Саннар белән эш Сан+исем төзелмәсе. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. 1-10 га кадәр саный белү 2 атна 7. Төсләр. 1 Сүзлек белән эш -лар/ләр;-нар/-нәр күплек сан кушымчалары. Предметларның төсен, санын кулланып, үзеңә сорый белү. 3 атна 8. Алам, салам сүзләрен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Фикерләүне логик чылбырга салу. Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны әйтү. 3 атна 9. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары һәм аларга җавап. 1 Сорау-җавап Дә кисәкчәсе. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Мәктәпкә барганны, мәктәптә укыганны, кайтканны әйтә белү. 3 атна 10. Безнең мәктәп. 1 Рәсем белән эш Исемнәрнең I з. б.с. тартым белән төр-е.
Үзеңнең дусларыңның нишләвен әйтә, сорый белү. 4 атна 11. Безнең сыйныф. 1 Рәсем белән эш Фигыльләрдә –мы/-ме сорау кисәкчәсе; фигыльнең башлан гыч формасы; хәзерге , үткән заман хикәя фигыль формасы зат,– санда төрләнеше. Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү. Ничәнче сыйныфта укыганыңны әйтә, сыйныф турында сөйли белү. 4 атна 12. Безнең билгеләр. 1 Хикәя төзү Анализлый белү, әңгәмә кору. Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта нинди хата барлыгын әйтә белү. 4 атна 13. “Без диктант язабыз” тексты. 1 Текст белән эш Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 5 атна 14. Без ничек укыйбыз? 1 Сүзлек белән эш Укыганга бәя бирә белү. 5 атна 15. Чөнки, ләкин текәгечләрен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Чөнки, ләкин текәгечләре Әсәрне аңлап уку, тәрҗемә итү. Чөнки, ләкин текәгечләрен сөйләмдә куллана белү.. 5 атна 16. Ничә? Ничек? Кайчан? сораулары һәм аларга җавап. 1 Сорау – җавап хәзерге , үткән заман хикәя фигыльнең юклык ф;чөнки, ләкин теркәгечләре. Уку эшчәнлеген контрольгә ала белү. Үзеңнең, иптәшеңнең уку хезмәтен атый белү. 6 атна 17. Без дәрестә. БСҮ. 1 Монолог төзү Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Үзеңнең, иптәшеңнең уку хезмәтен атый белү. 6 атна 18. М. Галләмова “Чын иптәш” хикәясе. 1 Хикәя белән эш Сингармонизм законы, үзеалмашлыгы Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Укылган текстның эчтәлеген аңлау. 6 атна 19. Ярдәм ит, ярдәм итегез әле төзелмәләрен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Хәзерге заман хикәя фигыльнең берлек санда юклык формасында зат-сан белән төрләнеше. Тормыш тәҗрибәсен куллану. Өй эшен эшләгәнне, мисал, мәсьәлә чишкәнне сорый белү. 7 атна 20. Ш. Галиев “Онытылган” шигыре. 1 Шигырь белән эш Парларда эш белү. Шигырьләрне матур, хатасыз, интонация белән уку. 7 атна 21. Без китапханәгә йөрибез. 1 Диалог төзү Янында бәйлек сүзе.Исемнә нең юн., ур-в., ч. к-дә төрләнүе. Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. Китапханәгә барганыңны, китапханәдә нинди китап алганыңны әйтә белү.
Китапханәгә барырга чакыра белү. 7 атна 22. Янында бәйлек сүзен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Эчтәлекне сөйләү. 8 атна 23. “Китапханәдә” тексты. 1 Текст белән эш Хәз. з. х. фигыльнең к.с. юклык форма сында з-с б-н төр-е Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Әсәрне аңлап уку, тәрҗемә итү.
Укылган яки тыңланган текстның төп эчтәлеге буенча сораулар куя һәм җавап бирү. 8 атна 24. Мин китап укыйм. 1 Хикәя төзү Дистә саннары Китапханәчедән китап сорый, китапның нәрсә турында икәнен әйтә белү. Ничә китап укыганыңны әйтә, сорый белү. 8 атна 25. Без китаплар укыйбыз. 1 Күргәзмә үткәрү 9 атна 26. Ә. Исхак “Сөмбелә” шигыре. 1 Шигырь белән эш Дистә саннары Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү Шигырьләрне яттан сөйли алу. 9 атна Көндәлек режим (4сәгать)
27. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сораулары һәм аларга җавап. 1 Сәгать беләнэш Хәзерге, үткән заман хикәя фигыль формасы, зат-санда төрләнеше. Тормыш тәҗрибәсен куллану. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Вакытны әйтә, сорый белү. 9 атна 28. Бу эшләрне мин кайчан эшләрмен? 1 Диалог төзү Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. Кайчан нәрсә эшләгәнеңне әйтә белү. Үзеңнең көндәлек режимың турында сөйли белү. 10 атна 29. Минем көндәлек режимым. 1 Таблица белән эш Иптәшең белән эшли белү. 10 атна 30. М. Җәлил “Сәгать” шигыре. 1 Шигырь белән эш Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. Шигырьне матур, хатасыз, интонация белән уку. 10 атна Ашханәдә (13сәгать)
31. Без ашханәдә ашыйбыз. 1 Җөмләләр төзү Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,IIIзат берлек, күплек сан формалары Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Ашханәдә ашаганны, нәрсә пешергәнне, нинди ашлар яратканны әйтә белү.
11 атна 32. “Ашханәдә”тексты. 1 Текст белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,IIIзат берлек, күплек сан формалары Парларда эшли белү, текст буенча сораулар төзү. Укылган яки тыңланган текстның төп эчтәлеге буенча сораулар куя һәм җавап бирә алу. 11 атна 33 Минем яраткан ашларым. 1 Рәсем белән эш Боерык фигыль формасы Ризык исемнәрен сөйләмдә куллану. 11 атна 34. Без татлы ризыклар яратабыз. 1 Диалог төзү Исемнең төшем килеше Фикерләүне логик чылбырга салу. Дустыңның нинди ризыклар яратканын сорый белү. 12 атна 35. Без җиләк-җимешләр яратабыз. 1 Рәсем белән эш Янында бәйлек сүзенең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрл-е. Әңгәмә кора белү.
12 атна 36. Безгә кунаклар килә. 1 Диалог төзү Бер-береңә комплимент әйтә белү. Кунакларны каршы ала, табынга чакыра белү. 12 атна 37. Б.Рәхмәт “Аш вакыты” шигыре. 1 Шигырь белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең II,IIIзат куплек сан формалары. Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Ашханәдә үзеңне тоту кагыйдәләрен әйтә белү. 13 атна 38. Уйный башладым төзелмәсен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Нәрсә янында уйнаганыңны әйтә белү. 13 атна 39. Х.Гарданов “Икмәк” хикәясе. 1 Хикәя белән эш Кем? кемнең? сораулары. Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү. Образга бәя бирә белү. 13 атна 40. Нәрсә ашыйбыз, нәрсә эчәбез? 1 Диалог төзү Кем? кемнең? сораулары. Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Нәрсә ашаганыңны, нәрсә эчкәнеңне әйтә белү. 14 атна 41. Ш.Галиев “Кунаклар”. 1 Рәсем белән эш Табында нинди ризыклар барлыгын әйтә белү. 14 атна 42. Без табын әзерлибез. 1 Рәсем ясау Тәртип саны.
-чы/-че сүз ясагыч кушымчалары. Парларда эшли белү, текст буенча сораулар төзү. Табын әзерләү тәртибен сөйли белү. 14 атна 43. Өйрәнелгән лексиканы кабатлау. 1 Сүзлек белән эш Рәсемнәр буенча фикерләрен белдерә белү. 15 атна Без әти-әнилэргә булышабыз (18 сәгать) 44. Аның китабы, аның әнисе төзелмәләрен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Ни өчен? соравы.
Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү.
Бурычларны билгели белү.
Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Г.Тукайның бөек татар шагыйре;
А.С.Пушкинның бөек рус шагыйре икәнен әйтә, сорау куя белү.
Г.Тукайның биографиясен сөйли белү. 15 атна 45. Сатучы булып эшли төзелмәсен сөйләмдә куллану. 1 Хикәя төзү 15 атна 46. Г.Тукай – бөек шагыйрь. 1 Презента ция карау Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 16 атна 47. Г.Тукай “Безнең гаилә”. 1 Мульт
фильм карау 16 атна 48. Минем әти-әнием кем булып, кайда эшли? 1 Сорау-җавап Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләүләрен, профессия исемнәрен әйтү. 16 атна 49. “Акыллы малай” тексты. 1 Текст белән эш Хикәяне сәнгатьле укый, эчтәлеген сөйли белү. 17 атна 50. “Иң яхшы укучы” конкурсы. 1 Китап белән эш Исемнәрнең юнәлеш, урын-вакыт, чыгыш килешендә төрләнүе. Тормыш тәҗрибәсен куллану. Ни өчен? соравын куя, аңа җавап бирә белү. 17 атна 51. Без хикәя сөйлибез. 1 Хикәя сөйләү Син иртән нишлисең? соравын куя һәм аңа җавап бирә белү.
Мәктәптән соң булган эшләрне әйтә белү.
Өйдә булышуны сөйли белү. 17 атна
52. Без бер-беребезне мактыйбыз. 1 Сүзлек белән эш Исемнәрнең юнәлеш килешендә төрләнүе. Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. 18 атна 53. Без өйдә булышабыз. 1 Кроссворд төзү Исемнәрнең чыгыш килешендә төрләнүе. 18 атна 54. И.Әхмәт “Ана рәхмәте” тексты. 1 Текст белән эш Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Образга бәя бирү. 18 атна 55.
Мин өйдә булышчы. 1 Рәсем белән эш Тормыш тәҗрибәсен куллану. Табынны ничек әзерләү турында сөйли белү. Өйдә үзең эшләгән эшләрне сөйли белү, иптәшеңә сорау бирә белү. Эш куша белү. 19 атна 56.
Без табын әзерлибез. 1 Рәсем ясау Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. 19 атна 57.
Мин дустыма булышам. 1 Җөмләләр төзү Алдында,
артында,
астында,
өстендә,
каршында,
янында
бәйлек сүзләре, антонимнар. Дустыңа, әти-әниеңә өй хезмәтендә булышырга тәкъдим итә белү.
Өй хезмәтендә катнашуыңны әйтә, эш куша белү. 19 атна 58.
Без өйдә булышчылар. 1 Хикәя төзү Бурычларны билгели белү 20 атна 59.
Ә.Бикчәнтәева “Дәү әнием” шигыре. 1 Шигырь белән эш Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. 20 атна 60.
И.Туктар “Авыраяк” хикәясе. 1 Сүзлек белән эш Предметның кайда икәнен әйтә, сорый белү.
Хикәянең эчтәлеген сөйли белү. 20 атна 61.
Х.Халиков “Без ничәү” шигыре. 1 Шигырь белән эш Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу 21 атна Туган якка кыш килде (15 сәгать)
62. Яңа ел бәйрәме. 1 Рәсем белән эш Антоним сүзләр (җылы – салкын мисалында) Иптәшең белән эшли белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Яңа ел бәйрәменә чакыра белү. 21 атна 63. Яңа ел бәйрәме белән котлау. 1 Котлау язу Үрнәк буенча парлап эшләү. Яңа ел бәйрәме белән котлый белү. 21 атна 64. “Чыршы бәйрәме” тексты. 1 Сүзлек белән эш
Хәзерге заман хикәя фиг-ң зат-санда төрләнеше Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү. Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын әйтә, Яңа ел бәйрәмендә нишләгәнеңне әйтә белү.
22 атна 65. Куян булып киенә
төзелмәсен сөйләмдә куллану. 1 Җөмләләр төзү Һава торышы турында мәгълүмат бирә белү.
22 атна 66. Без бәйрәмгә барабыз. 1 Рәсем ясау Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнеше. 22 атна 67. Ә.Бикчәнтәева “Салкын, саф һава” шигыре. 1 Шигырь белән эш Фикерләүне логик чылбырга салу. 23 атна 68. Кыш айлары. Кыш билгеләре. 1 Ребуслар чишү Исемнәрнең I, II зат берлек сан тартым белән төрләнеше. Кыш айларын атый, кыш билгеләрен әйтә белү. 23 атна 69. Һава торышы. 1 Календарь белән эш Билгеләнгән кретерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Һава торышын сорый, әйтә белү. 23 атна 70. Кышкы уеннар. 1 Уеннар уйнау Кышкы уен төрләрен әйтә, уенга чакыра; тауга барганыңны, кайтканыңны, тауда чаңгы шуганыңны әйтә белү. Хикәянең эчтәлеген сөйли белү.
Чаңгы ярышы турында сөйли белү. 24 атна 71. Без тауда. “Тауда” хикәясе. 1 Рәсем ясау Үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 24 атна 72. Спорт төрләре. 1 Рәсемнәр белән эш Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү. 24 атна 73. “Дуслар” хикәясе. 1 Сүзлек белән эш Фигыльнең юклык формасы. 25 атна 74.
Без хикәя сөйлибез. 1 Хикәя сөйләү Хәзерге заман хикәя фиг-ң зат-санда төрләнеше Геройларга характеристика бирә белү. Сюжетны үзгәртеп, яңа хикәя төзи белү. 25 атна 75.
Без хикәя язабыз. 1 Хикәя язу Иптәшең белән эшли белү. 25 атна 76.
“Каникулда” хикәясе. Без каникулда. 1 Тәрҗемә итү Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. Әби-бабайларның кайда яшәгәнен сорый, әйтә белү. 26 атна Шәhәрдэ hәм авылда (8сәгать)
77. “Татарстан – минем туган ягым” тексты. 1 Рәсем белән эш Нинди?кайсы?
сораулары. Бурычларны билгели белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын әйтә белү. Бер-береңнең яшәү урынын сорый, үзең яшәгән төбәкнең исемен дөрес әйтә белү. Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтә белү. 26 атна 78. Татарстан – зур, бай республика. 1 Карта белән эш Текстның эчтәлеген эзлекле итеп сөйли белү. 26 атна 79. Татарстанда яшәүче милләтләр. 1 Карта белән эш Казан шәһәре, Бауман урамында төзелмәләре; кайсы? соравы;
шуңа күрә теркәгече. Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. 27 атна 80. Татарстан шәһәрләре. 1 Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. 27 атна 81. Без нинди транспортта барабыз. 1 Җөмләләр төзү Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. Мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйли белү.Нинди фатирда торганыңны сөйли белү. 27 атна 82. Без нинди йортта яшибез. 1 Диалог төзү Тормыш тәҗрибәсен куллану. 28 атна 83. Без шәһәрдә яшибез. Без шәһәргә барабыз. 1 Кроссворд чишү Һәр, барлык билге ләү алмашлыклары Парларда һәм төркемнәрдә эшләү. Шәһәр турында сөйли, үзең яшәгән шәһәрне, торган йортны сурәтли белү. Авыл табигате турында сөйли белү. 28 атна 84. Мин авылда яшим. “Безнең авыл” тексты. 1 Текст белән эш 28 атна Әдэпле булыйк (10 сәгать)
85. Әдәпле сүзләр. “Тәмле сүзләр” тексты.
1 Сүзлек белән эш Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең IIIзат берлек сан формасы. Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. 29 атна 86. Телефоннан әдәпле сөйләшәбезме? 1 Диалог белән эш Тормыш тәҗрибәсен куллану. Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. 29 атна 87. Туган көнгә ничек чакырабыз? 1 Сорау җөмләләр төзү Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең IIIзат берлек сан формасы. Эшләнгән эшнең сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү. Туган көнгә әдәпле чакыра белү. 29 атна 88. Туган көнгә бүләк бирәм. 1 Бүләк ясау Хәзерге заман, үткән заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Иптәшең белән эшли белү. Килгән кунакларны каршылый белү.
Туган көнгә бүләк алып килгәнне әйтә белү, котлый белү. Бер-береңне табынга чакыра, кыстый, ашаганнан соң рәхмәт әйтә белү. 30 атна 89. Дусларны каршылыйм. 1 Монолог төзү Үрнәк буенча парлап эшләү, сорауларга җавап бирү. 30 атна 90. Табын янында. 1 Рәсем белән эш Исемнең төшем килеше. Әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү.
Парларда эшли белү. 30 атна 91. 8 нче март – әниләр бәйрәме. 1 Котлау язу Исемнең чыгыш килеше 8 нче март бәйрәменең нинди бәйрәм икәнен әйтә белү, бәйрәмдә нинди бүләкләр бирү турында сөйләшү. 31 атна 92. Без бүләкләр бирәбез. 1 Ребуслар чишү Исемнең чыгыш килеше 31 атна 93. “Трамвайда” хикәясе. 1 Сүзлек белән эш Боерык фигыльнең IIзат б. с.формасы. Фикерләүне логик чылбырга салу. Өлкәннәргә урын тәгъдим итә белү. 31 атна 94. Дәрдмәнд “Өч кыз” хикәясе. 1 Мульт
фи льм карау Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәлек сөйләү. Өлкәннәргә урын тәгъдим итә белү. 32 атна Кечкенә дусларыбыз (3 сәгать)
95. М.Галләмова “Дуслар” хикәясе. 1 Сүзлек белән эш Кем? Кемне? Кемгә? сораулары; көн саен төзелмәсе. Эчтәлек буенча фикер алышуда катнашу. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга
салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү,
аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү.
Кемгә дә булса әйбер биргәнне әйтә белү. 32 атна 96. М.Җәлил “Маэмай” шигыре. “Ак муен яраткан песием” тексты. 1 Мульт
фи льм карау Әңгәмәдәшнең фикерен тыңлый белү.
Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны әйтә белү. Кешенең характер сыйфатларын әйтә белү. Песиләрнең тышкы кыяфәтен сурәтләп сөйли белү (Акмуен мисалында). Әкиятнең эчтәлеген сөйли белү. 32 атна 97. Кем нәрсә ярата? әкияте. 1 Әкият белән эш Алмашлыкларның килешләр белән төрләнеше. 33 атна Күңелле җәй (8сәгать)
98. Җәй айлары. Җәй билгеләре. 1 Рәсем белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIзат куплек сан формасы Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Танып белү универсаль уку гамәлләре:
аңлап уку; тиешле мәгълүматны сайлап алу, төп мәгълүматны аеру; фикерләрне логик чылбырга салу; иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру; объектларны чагыштыру; классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү; эшчәнлек процессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү; әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре:
эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү; эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. Җәй көне турында сөйли белү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтә белү. 33 атна 99. “Җәй җитте” тексты. Без җәйне яратабыз. 1 Текст белән эш Әңгәмәдәшнең аралашу хокукы белән идарә итү. 33 атна 100. Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты буенча еллык язма эш (тест формасында) 1 Татар язучылары һәм шагыйрьләре. Тест эшләү. Татар язучыларын, шагыйрьләрен җырчыларын, рәссамнарын белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 34 атна 101. “Төсләр” әкияте. 1 Мульт
фи льм карау Сүзлек белән эш Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIзат куплек сан формасы Тормыш тәҗрибәсен куллану.Парларда һәм төркемнәрдә эшләү. Әкиятнең эчтәлеген сөйли белү. Дус, тату яшәү турында әйтә белү. 34 атна 102. Р.Фәйзуллин “Җиләк кайда күп?” шигыре. “Җиләк җыям, как коям” уены. 1 Уен уйнау Кая? Кайда? Кайдан? сораулары.Капма-каршы мәгъ- нәдәге сүзтезмәләр Уку максатын мөстәкыйль билгеләү. Урманга барганыңны, җиләк җыйганыңны, аннан кайтканыңны әйтә белү. Уенны сәхнәләштерү. 34 атна 103. Х.Халиков “Витаминлы аш” хикәясе. 1 Тәрҗемә итү Капма-каршы мәгъ нәдәге сүзтезмәләр Ашаганнан соң рәхмәт әйтә, азыкның тәмле икәнен әйтә белү. 35 атна 104. Р.Миңнуллин – балалар шагыйре. “К”лар тулган бакчага” шигыре. 1 Презента ция карау Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше Парларда һәм төркемнәрдә эшли белү. Р.Миңнуллин турында белешмә бирә белү. Бакчада нинди яшелчәләр үскәнен әйтә белү.Бакчадагы эшләрне сорый, әйтә белү. 35 атна 105. Без Сабантуйга барабыз. “Сабантуй” тексты. 1 Рәсем белән эш Кагыйдәләрне истә тотып гамәлләр кылу. Сабантуйда катнашу турында сөйләшү. 35 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән Федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Р.З. Хәйдарова., Г. М. Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Ике кисәктә. Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2014.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар/Ч.М. Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 3 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/Р.З. Хәйдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина.-Казан: Татармультфильм, 2013.
Өстәмә әдәбият
«Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”,“Ачык дәрес” газеталары
Насибуллина Р.Н. “Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов”, “Мәгариф”нәшрияты,2007
Сочинение язарга өйрәнәбез. Методика һәм үрнәкләр. Хәбибуллина З. Н., Миңнуллина Р. В. –Казан: Яңалиф, 2002.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту, 4нче сыйныф,автор Р.З.Хәйдәрова, Л.Ә. Гыйниятуллина , Г.И.Газизуллина, Казан,”Татармультфильм” 2014.
Газизова А.Н. «Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы.(рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан “Яңалиф” нәшрияты. 2007.
Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар. Харисов Ф. Ф. , Харисова Ч. М. – Казан: Яңалиф, 2009.
Татар әдәбияты Методик әсбап. “Мәгариф – Вакыт “ нәшрияты . Казан 2014.
Мәгълүмат чыганаклары
Рус телле балалар татар әдәбиятын үзләштерү барышында түбәндәге техник чараларга игътибар итәргә тиеш:
мультимедиа чаралары;
Интернет-ресурслар;
Махсус сайтлар
http://www.ed.gov.ru
Белем бирү буенча федераль агентлык
http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү
һәм профессиональ әзерләү академиясе
http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы
http://www.mon.tatar.ru
http://www.shoolexpo.ru
http://. belem.ru
http://. tatar.ru ТР рәсми серверы
http://. Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http://. intertat.ru ТР электрон газетасы
http://. xat.ru Татар хат алышу хезмәте
http://. suzlek.ru on- line русча сүзлек
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
http://. tataroved.ru Татар тарихы: төрки – татар дөньясы
http://. selet.ru “Сәләт” яшьләр
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
Раздел V. Кушымта 1
Еллык контроль тест
Габдулла Тукай кайсы авылда туган?
а) Кырлай; б) Кушлавыч; в) Казан; г) Арча.
2. Муса Җәлил - кем ул?
а) язучы; б) шагыйрь; в) композитор; г) җырчы.
3. “ Авыраяк” хикәясен кем язган?
а) Габдулла Тукай; б) Бари Рәхмәт;
в) Идрис Туктар; г) Муса Җәлил.
4. “Авыраяк” хикәясендәге малайга нинди сыйфат туры килә?
а) җитез; б) тәртипле ; в) юмарт; г) ялкау.
5. Роберт Миңнуллин – балаларның яраткан шагыйре. Бу җөмлә ничек тәрҗемә ителә?
а) Роберт Миннуллин – любимый детьми писатель. Б) Роберт Миннуллин – любимый детьми поэт.
6. Дәрдемәнднең нинди әкиятен беләсез?
а) “Ана рәхмәте”; б) “ Өч ул”;
в) “Икмәк”; г) “Маэмай”.
7. Габдулла Тукайның 3 әсәренең исемен языгыз.
8. Муса Җәлилнед 3 әсәренең исемен языгыз.
9. 3 язучының исемен языгыз.
10. 3 шагыйрьнең исемен языгыз.
Еллык контроль тестка аңлатма язуы.
2016-2017 нче уку елында 3 сыйныф укучыларының алган белемнәрен тикшерү максатыннан тест ел буена үтелгән темалар буенча үткәрелә.
Тест 10 биремнән тора.
Язучыларның һәм шагыйрьләрнең исемнәрен әйтү;
Хикәяләрнең исемнәрен әйтү;
Тест:
“5” – 95-100%
“4” – 94 – 80%
“3” – 66 – 79%
“2” – 65% тан кимрәк
Кушымта. Гомумбелем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары
Телдән җавап бирүне тикшерү һәм бәяләү
Телдән җавап бирү күнекмәләрен тикшергәндә, эш төрләренең күләме түбәндәгечә билгеләнә:
Тыңлап аңлау (минутларда): 1 -1,5
Диалогик сөйләм (репликалар саны): 5
Монологик сөйләм (фразалар саны): 6
Тыңлап аңлауны бәяләү
Тыңланган татар сөйләмен тулаем дөрес аңлап, эчтәлеген сөйли алганда, “5”ле куела.
Тыңланган татар сөйләмен дөрес аңлап, эчтәлеген якынча сөйли алганда, “4”ле куела.
Тыңланган татар сөйләмен аңлап, эчтәлеген өлешчә генә сөйли алганда, “3”ле куела.
Тыңланган татар сөйләменең эчтәлеген тулаем аңламаганда, “3”ле куела.
Диалогик сөйләмне бәяләү
Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлекле һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә, “5”ле куела.
Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча әңгәмә кора алганда, әмма репликаларның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 2-3 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә, “4”ле куела.
Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның әйтелешендә һәм сүзләрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибәреп, эчтәлеген бозып диалогик сөйләм төзегәндә, “3”ле куела.
Бирелгән ситуация яки өйрәнелгән тема буенча диалог төзи алмаганда, “2”ле куела.
Монологик сөйләмне бәяләү
Өйрәнелгән тема буенча әйтелеше, грамматик төзелеше ягыннан дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы, эзлекле булган монологик сөйләм өчен “5”ле куела.
Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелгән, әмма аерым сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формаларында яки җөмлә төзелешендә 2-3 хатасы булган монологик сөйләм өчен “4”ле куела.
Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән тема буенча эзлекле төзелмәгән, сүзләрнең әйтелешендә, җөмлә төзелешендә 4-7 хатасы булган монологик сөйләм өчен “3”ле куела.
Өйрәнелгән яки тәкъдим ителгән темага монолог төзи алмаганда, “2”ле куела.
Укуны бәяләү (сүзләр саны) 45-50 сүз
Текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп тиешле тизлектә укыганда,”5”ле куела.
Текстның эчтәлеген аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп, әмма тупас булмаган 2-3 орфоэпик хата җибәреп (авазларның әйтелешен бозу, басымны дөрес куймау, интонацияне сакламау) укыганда,”4”ле куела.
Текстның эчтәлеген өлешчә аңлап, 4-6 тупас орфоэпик хата җибәреп укыганда һәм уку тизлеге акрын булганда ”3”ле куела. Текстның эчтәлеген тулысынча аңламыйча, орфоэпик кагыйдәләрне бозып, 7 дән артык әйтелеш хатасы җибәреп һәм уку тизлегенә куелган таләпләрне сакламыйча укыганда,”2”ле куела.
Рус телендә сөйләшүче балаларның татар теленнән белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре.
№ Эш төрләре Сыйныфлар
I II III IV
1 Тыңлап аңлау Сүзләр, сүзтезмәләр 0,1-0,2 минут 0,2-0,4минут 0,3-0,5минут
2. Диалогик сөйләм 3 реплика 4 реплика 5 реплика 6 реплика
3. Монологик сөйләм 4 фраза 5 фраза 6 фраза 7 фраза
4. Һәр тема буенча аралаша белү күнекмәләрен ситуатив күнегүләр аша тикшерү 2 2 3 4
5. Уку 15-25 сүз 25-35 сүз 35-45 сүз 45-55 сүз

Приложенные файлы

Добавить комментарий