4 нче сыйныф ?чен татар теленн?н эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1 от
« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29» августа 2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от
«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по татарскому языку в 4 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от
«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный год
Раздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Татар теленең эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора. Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен укыту түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметына гомуми аңлатма
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары.
Уку программасы даими рәвештә укучыларның сөйләм телен үстерүгә юнәлтелгән:
Рус мәктәбенең 4 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга татар теленнән белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру:
- укучыларның 1-3 нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
- татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
- программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
- татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
- татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
- халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
- укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
- укучыларның яшь үзенчәлекләрнә килердәй текстлар сайлау;
- текстлар белән эшләгәндә, укучылар тормышында очраган ситуацияләргә нигезләнеп, кызыклы сораулар бирү;
- иҗади эшләргә өйрәтү: хикәя һәм әкиятләрне дәвам иттерү;
- 4 сыйныф өчен бирелгән якынча лексик - фразеологик минимумны үтәү;
Укытуның максатлары.
1. Рус телле укучыларда аралашу осталыгы формалаштыру.
2. Татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү.
3. Укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү.
4. Балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисләре тәрбияләү.
5. Сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.
Бурычлары:
- сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик яктан дөрес язу күнекмәләрен үстерү;
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен гамәли үзләштереп, сөйләм булдыруга күнектерү;
- татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү;
- татар теленә укучыларны җәлеп итү, укучыларның мәгълүматлылыгын киңәйтү.
Укыту предметының укыту планында тоткан урыны
Рус балаларына татар теле укыту, ана теле укыту белән беррәттән, аларның филологик белемнәрен киңәйтә һәм коммуникатив культурасын үстерә.
Уку планы нигезендә 4 нче сыйныфта татар телен өйрәнүгә атнага 3 сәгать (барлыгы 105 сәгать) бирелгән.
I чирек II чирек III чирек IV чирек Елына
Татар теле 27 21 30 27 105
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята.
Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
Укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру;
“Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә шартлар тудыру.
Шәхси нәтиҗәләр:
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана:
шәхесара һәм мәдәният ара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;
“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, кебек хисләр формалашу.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Төп белем бирү баскычындататар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив)формалаштыруга хезмәт итә.
Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмәләре формалаша.
Танып белү нәтиҗәләре:
фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, фикерли белү;
объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;
тиешле мәгълүматны табу өчен, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.
Регулятив нәтиҗәләр:
уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив нәтиҗәләр:
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү;
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү;
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык)
Предмет нәтиҗәләре
Тыңлап аңлау.Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.
Диалогик һәм монологик сөйләм. Сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 3-4тән ким булмаска тиеш); укылган(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү (җөмләләр саны 5тән ким булмаска тиеш).
Уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү.
Язу. Гаилә-көнкүреш һәм уку хезмәтенә бәйле темаларга яки сюжетлы рәсемнәр буенча кечкенә сочинение язу;
Тыңланган яки укылган текстның эчтәлеге буенча сорауларга язмача җавап бирү;
Аерым сүзләрне, җөмләләрне, бәйләнешле текстларны үзгәрешләр кертеп язу.
Телдән һәм язма сөйләмне аеру.Текстның темасы, төп фикере .Сөйләм эшчәнлеге төрләрен(тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү.
Укуның төрле төрләрен(танышу,өйрәнү һ.б.) үзләштерү.Уку китаплары, массакүләм мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үзләштерү.
Иҗтимагый-мәдәни,әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган монологик һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү.
Текстның эчтәлеген кыскача сөйләү.
Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр.
Исемнәрнең килеш белән төрләнешен сөйләмдә куллана белү.
Тартымлы исемнәрне күплек санда төрләндерә белү.
Кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллана алу.
Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллана алу.
Вакыт рәвешләрен (бүген, иртәгә, кичә, иртән) белү.
Монда, анда рәвешләрен сөйләмдә куллана алу.
Тамыр, кушма, тезмә саннарны белү.
Мин, син зат алмашлыкларын иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә сөйләмдә куллана белү.
Кемдер, нәрсәдер алмашлыклары белән таныш булу.
Билгесез үткән заман хикәя фигыльне барлыкта 3 затта сөйләмдә куллана алу.
Ашыйсы килә, эчәсе килә формалары белән таныш булу.
Кебек бәйлеген сөйләмдә куллана белү.
Кадәр, соң – бәйлекләре белән таныш булу.
Ян бәйлек сүзен юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллана алу.
Уйнарга яратам, уйный башлады – төзелмәләре белән таныш булу.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Г. М. Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Ике кисәктә. Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2014.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 105 сәгать
Тема Сәгатьләр саны
Яңа уку елы башлана. 15
Туган як табигате. 18
Хайваннар дөньясында. 11
Кышкы уеннар. 11
Минем дусларым. 7
Дүрт аяклы дусларыбыз 13
Язгы бәйрәмнәр 13
Минем туган илем. 7
Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 9
Барлыгы: 105
Укыту предметы эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.
Орфоэпик һәм орфографик минимум.
1. Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешү, рус сүзләре белән чагыштырып күрсәтү. Басымлы иҗекләрне һәм сүзләрне уку һәм матур язу күнекмәләре булдыру. Басымның үзенчәлекле очракларын белү.
2. Җөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп , язу күнекмәләрен гомумиләштерү.
3. Орфоэпик һәм орфографик яктан сөйләмне оештыру эшен тирәнәйтү.
Грамматик минимум.
1. Татар телендәге хәреф-аваз системасна анализ бирә бирү.
2. Исемнәрнең килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллану.
3. Исемнәрне күплек санда тартым белән төрләндерү.
4. Маратның китабы төзелмәсен сөйләмдә куллану.
5. Кушма, парлы исемнәрнең мәгүнәләрен аңлап, сөйләмдә куллану.
6. Кадәр, соң бәйлекләре белән таныштыру.
7.Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгънәләрен аңлап сөйләмдә куллану.
8. Монда, анда күрсәтү алмашлыкларын сөләмдә куллану.
9. Мин, син, ул зат алмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә төрләнешен сөйләмдә куллану.
10. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне III зат берлек санда сөйләмдә куллану.
11. Татар һәм рус телләрендә җөмләдәге сүз тәртибе белән таныштыру.
12. Иртәгә эшлим конструкциясе белән таныштыру.
Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны
Эш төрләре I чирек II чирек III чирек IV чирек
Сүзлек диктанты 1 1 1 1
Күчереп язу 1 1 1 1
Тест 1 1 1 1
Еллык язма эш 1 1
Контроль эш 1 1 Раздел II. Татар теле буенча укыту-тематик план
Класс: 4а, 4б, 4в
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 105; атнага - 3 сәгать.
План буенча контроль дәрес ________2______, тест ____4___ .;
Еллык контроль дәрес____________2_____________ .


п/п Дәрес темасы Дәрес саны Эчтәлек
элементлары Уку эшчәнлеге төрләре Планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрелү вакыты
шәхескә
кагылышлы метапредмет предмет План буенча Фактик рәвештә
Яңа уку елы котлы булсын! (14 сәгать)
1. “Яңа уку елы котлы булсын!” темасында яңа сүзләр. 1 Яңа уку елы котлы булсын! төзелмәсе Яңа лексиканы кулланып, укытучыларга котлау язу. Яхшы укучы образын кабул итү. Уку теләге булдыру, мәктәп һәм уку эшчәнлеге турында уңай күзаллау булдыру.
Яхшы укучы булу теләге булдыру. Танып белү универсаль уку гамәлләре: аңлап уку, тиешле мәгълүматны аеру, фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характе рындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификациялцессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү, укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийләргә таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. 1 нче сентябрь бәйрәме белән котлый белү.
1 атна 2. Уку-язу әсбаплары. –мы/-ме сорау кисәкчәләре. Сан+исем төзелмәсе. 1 Уку-язу әсбаплары.
мы/-ме сорау кисәкчәләре, сан+исем төзелмәсе. Букчадагы уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтү.
Сорау-җавап бирү. Сан+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану Уку-язу әсбапларының исемен сорый,үзенә ала, иптәшеңә бирә белү.
Яңа уку елына нинди уку-язу әсбапларын алу турында, уку-язу әсбапларының барлыгын, юклыгын әйтә белү. 1 атна 3. Уку-язу әсбаплары. –мы/-ме сорау кисәкчәләре. Сан+исем төзелмәсе. 1 Мәктәпкә уңай мөнәсәбәтле укучы карашы формалашу 1 атна 4. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрне сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу.
2 атна 5. Сүзлек диктанты. Татар алфавиты. 1 Татар алфавиты.Транскрипция билгеләре. Таблица, сүзлек белән эшләү. Татар теленең хәреф-аваз системасын сөйли белү. 2 атна 6. Хаталар өстендә эш. О,ы,э хәрефләренең дөрес әйтелеше, язылышы. 1 О,ы,э хәрефлә ренең сүзнең беренче иҗеген дә генәязылуы. Таблица, сүзлек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. О,ы,э хәрефләренең дөрес әйтелешен, язылышын үзләштерү. 2 атна 7. ң хәрефенең язылышы, әйтелеше. 1 ң хәрефенең сүз уртасында яки ахырында гына килүе. Күнегүләр эшләү, сүзлек белән файдалану. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Татар теленең хәреф-аваз системасын сөйли белү. 3 атна 8. 1-10 га кадәр һәм дистә саннары. Сан төркемчәләре. 1 Ничә?соравы. Микъдар, тәртип, җыю саннары. Сүзлек диктанты язу.
Күнегүләр эшләү. Таблица белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Тәртип саннарын куллана белү. Үзең турында сөйли белү. 3 атна 9. “Эш урыны”темасына караган лексика.БСҮ. 1 Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. Сүзлек диктантында җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Мәктәпкә уңай мөнәсәбәтле укучы карашы формалашу Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре белән җөмләләр төзү. 3 атна 10. “Контроль эш” хикәясендәге лексик-грамматик материал. 1 Татар теленнән төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Мәктәпкә уңай мөнәсәбәтле укучы карашы формалашу Нинди предметтан контроль эш икәнен әйтә белү. 4 атна 11. Вакыт берәмлекләре. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары 1 Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары һәм аларга җавап Вакыт берәмлекләрен сөйләмдә куллану. Вакытыңны планлаштыра белү. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сорауларына җавап бирә белү. 4 атна 12. “Контроль эш” хикәясендә характерны бәяләүче лексика. 1 Эшләргә кирәк төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Геройларны характерлый белү.
4 атна 13. “Яңа уку елы котлы булсын” темасында ЛГМ. Тест. 1 “Яңа уку елы котлы булсын!” темасына караган төзелмәләр. Тест биремнәрен эшләү.
Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 5 атна 14. “Яңа уку елы котлы булсын” темасында ЛГМ. 1 Күнегүләр эшләү Таблица, сүзлек, дәреслек белән эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 5 атна Туган як табигате. (20 сәгать)
15. Нәрсә ул табигать? Хикәя фигыльнең заман формалары
Күчереп язу. 1 Хикәя фигыль нең заман формалары:үткән, хәзерге, киләчәк. Текстны күчереп язу.
Күнегүләр эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төшенчәгә якын килү өчен нәтиҗә ясау, фикерләрне логик чылбырга салу.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрен формалаштыру, әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралаша күнекмәләрен формалаштыру, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Ел фасыллары билгеләрен тасвирлый белү.
5 атна 16. “Көз” темасына караган ЛГМ. 1 Хикәя фигыль нең заман формалары:үткән, хәзерге, киләчәк. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Ел фасыллары билгеләрен тасвирлый белү.
6 атна 17. Үткән заман хикәя фигыль. 1 Хикәя фигыль нең заман формалары:үткән, хәзерге, киләчәк. Үткән заман хикәя фигыльләрне сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Фигыльләрне үткән заманда куллана белү. 6 атна 18. Һава торышын бәяләүче лексика. 1 Хикәя фигыль нең заман формалары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Һава торышын әйтә белү. 6 атна 19. Һава торышын бәяләүче лексика. 1 Хикәя фигыль нең заман формалары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү.
Һава торышын әйтә белү. 7 атна 20. Хикәя фигыльнең заман формалары.
1 Хикәя фигыль нең заман формалары:
үткән, хәзерге, киләчәк. Диалог төзү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Көз билгеләрен әйтә белү. 7 атна 21. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кая?Кайда?Кайдан?сорауларына җавап бирә белү. 7 атна 22. “Дару үләннәре” хикәясендә ЛГМ 1 Үткән заман хикәя фигыль. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Дару үләннәренең исемнәрен , аларның кирәклеген әйтә белү. 8 атна 23. Дару үләннәре. . Исемнәрнең төшем килеше белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең төшем килеше белән төрләнеше. Диалог төзү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Дару үләннәренең исемнәрен , аларның кирәклеген әйтә белү. 8 атна 24. Көзге табигать.БСҮ 1 Исемнәрнең төшем килеше белән төр-ше.
Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Көзге табигать турында хикәя төзеп сөйли һәм яза белү 8 атна 25. Контроль эш. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан?сораулары. Контроль эш эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 9 атна 26. Хаталар өстендә эш. “Кошлар безнең дусларыбыз” темасында кошларны бәяләүче сүзләр. 1 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Күнегүләр эшләү Контроль эштә җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Үз фикереңне дәлилли белү.
Кош исемнәрен, бездә кышлаучы, җылы якка китүче кошларны сорый, әйтә белү. 9 атна 27. Исемнәрнең иялек һәм төшем килеше белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең иялек һәм төшем килеше белән төрл-е. Исемнәрнең иялек һәм төшем килеш кушымчаларын сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Исемнәрне иялек һәм төшем килеше белән төрләндерә белү. 9 атна 28. Г.Лотфи “Песнәк белән Әнисә” хикәясендә исемнәр. 1 Исемнәрнең и.к һәм т. л. белән төр-е. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Исемнәрне иялек һәм төшем килеше белән төрләндерү. 10 атна 29. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыль нең юклык формасы.
Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыль нең юклык формасын сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллана белү. 10 атна 30. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясендә яңа сүзләр. 1 Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Нәрсә эшләргә яратканыңны әйтә белү. Инфинитив + ярата, эшли башлады төзелмәләре белән җөмләләр төзи белү. 10 атна 31. Инфинитив+ярата төзелмәсе. 1 Инфинитив+ярата, эшли башлады төзелмәсе. Инфинитив+
ярата төзелмәсен сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Инфинитив + ярата, эшли башлады төзелмәләре белән җөмләләр төзи белү. 11атна 32. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.
1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. К,п – хәрефләренә беткән ис-ң тартым белән төрләндерә, нәрсәң барлыгын, юклыгын әйтә белү. 11 атна 33. Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе. 1 Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллана белү. 11атна 34. “Туган як табигате” темасында ЛГМ.Тест. 1 “Туган як табигате” тема сына караган төзелмәләр. Тест биремнәрен эшләү.
Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 12 атна Хайваннар дөньясында. (6 сәгать)
35. Йорт һәм кыргый хайваннар.Исемнәрнең тартым белән төрләнеше 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү УУГ: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив УУГ: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Йорт һәм кыргый хайван нарның исемнәрен атый, аларны сурәтли белү. 12 атна 36. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. 1 Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Дип уйлый, дип әйтә-төзелмәләрен сөйләмдә куллана белү. 12 атна 37. Сыйфат дәрәҗәләре. Күчереп язу. 1 Сыйфат дәрәҗәләре Текстны күчереп язу.
Күнегүләр эшләү.
Таблица белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Сыйфатларны чагыштыру, артык- лык дәрәҗә сендә сөйләмдә куллану. 13 атна 38. Кая?Кайда?Кайдан?сораулары. 1 Кая?Кайда?Кайдан? сораулары на җавап. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне кагыйдә формалаштыра алу. Дип уйлаган төзелмәсен сөйләмдә куллану. 13 атна 39. Хәзерге заман хикәя фигыль. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыльне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Керпе турында сөйли белү. 13 атна 40. “Хайваннар дөньясында” темасында хәзерге заман хикәя фигыльләр. Сүзлек диктанты. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль. Сүзлек диктанты язу.
Күнегүләр эшләү. Хайваннарга карата кайгыртучан булу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 14 атна Кышкы уеннар (12 сәгать)
41. Хаталар өстендә эш.Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Кыш билгеләре. 1 Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе Күнегүләр эшләү. Сүзлек диктантында җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төп һәм ярдәмчел билгеләрне аеру, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү,әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү, уку эшчәнлегеноештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Кыш билгеләрен сөйли белү. 14 атна 42. Г.Бакир “Кышкы уен” хикәясендә яңа сүзләр. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Кешеләр белән аралаша, уртак тел таба алу. Дустыңны уенга, кар бабай ясарга чакыра белү. 14 атна 43. Яңа ел бәйрәме. Кая?Кайда?Кайдан? сораулары 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап
Диалог төзү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Кешеләр белән аралаша, уртак тел таба алу. Яңа ел бәйрәме- диалог төзи белү. 15 атна 44. Яңа ел бәйрәменә котлау язу. 1 Исемнәрнең иялек һәм төшем килеше белән төрләнеше. Яңа ел бәйрәменә котлау язу. Әдәп-әхлак нормаларын үзләштерү. Яңа ел бәйрәменә котлау яза белү. 15 атна 45. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. 1 Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кай төшең авыртканын, нәрсә кигәнеңне әйтә белү. 15атна 46. Еллык язма эш. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. 1 Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Контроль эш эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 16 атна 47. Хаталар өстендә эш. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе 1 Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе Контроль эштә җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Татар язучыларын белү. Язучының нәрсә язганын әйтә белү. 16 атна 48. Кая?Кайда?Кайдан?сораулары. 1 Кая?Кайда?Кайдан?сораулары Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү.
Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кая?Кайда?Кайдан? сорауларына җавап бирү. 16 атна 49. Кушма сүзләр. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль. Кушма сүзләрне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кушма сүзләрне сөйләмдә куллана белү, аларны дөрес яза белү. 17 атна 50. “Елга буенда”хикәясендә яңа сүзләр. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә бәя бирү. Бергә уйнау турында сөйләшү. 17 атна 51. Кышкы урам. Хәзерге заман хикәя фигыль. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль. Диалог, монолог төзү. Үз фикереңне дәлилли белү. Дустыңны шугалакка чакыра белү.Һава торышын әйтә белү. 17 атна 52. “Кышкы уеннар” темасында ЛГМ. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль. Күнегләр эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 18 атна Минем дусларым (11 сәгать)
53. Исемнең зат-сан белән төрләнеше. Минем дустым. 1 Исемнең зат-сан белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрне сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә форм-ра алу. Танып белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Исемне зат-санда төрләндерә белү. 18 атна 54. Җыю саны. 1 Җыю саны. Җыю саннарын сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә форм-ра алу. Дустыңны уенга чакыра белү. 18 атна 55. Спорт түгәрәге төзелмәсе. Сүзлек диктанты. 1 Спорт түгәрәге төзелмәсе. Сүзлек диктанты язу.
Күнегүләр эшләү. Ситуатив күнегүләр эшләү. Сәламәт тормыш алып бару. Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшә белү. 19 атна 56. Хаталар өстендә эш.Чөнки теркәгече. 1 Чөнки теркәгече. Күнегүләр эшләү Таблица, сүзлек, дәреслек белән эшләү. Сүзлек диктантында җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Үз фикереңне дәлилли белү. Чөнки теркәгечен җөмләдә куллана белү.
19 атна 57. Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че. 1 Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че. Сүз ясагыч кушымчаларны сөйләмдә куллану. Төп билгеләрне кагыйдә формалаштыра алу. Әти-әниеңнең профессиясен әйтә белү. 19атна 58. Башлады, кебек, бик, гел, соң сүзләре. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Башлады, кебек, бик, гел, соң сүзләрен сөйләмдә куллану. Үз фикереңне дәлилли белү. Уйный башлады төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 20 атна 59. Фигыльнең заман белән төрләнеше. 1 Фигыльнең заман белән төрләнеше. Фигыльне заман белән төрләндерү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Фигыльнең заман формаларын аера белү. 20 атна 60. Фигыльнең заман белән төрләнеше. 1 Фигыльнең заман белән төрләнеше. Фигыльне заман белән төрләндерү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Фигыльнең заман формаларын аера белү. 20 атна 61. Кайдан? Кая кадәр?сораулары. 1 Кайдан? Кая кадәр?сораулары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу.
Кайдан? Кая кадәр?сорауларына җавап бирә белү. 21 атна 62. Билгесез зат, предметны тасвирлау(нидер, кемдер, нәрсәдер). 1 Сүзләрнең синоним парлары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кемдер, нәрсәдер алмашлыкларын сөйләмдә куллана белү. 21 атна 63. “Минем дусларым”темасында ЛГМ.Тест. 1 “Минем дусларым”темасына караган төземәләр. Тест биремнәрен эшләү.
Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 21 атна Дүрт аяклы дусларыбыз (8 сәгать)
64. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең юклык формасы Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Танып белү УУГ:
иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкаруның ысулларына һәм шартларына анализ ясау, объектларны чагыштыру, классифи кацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару.
Регулятив УУГ: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. Дүрт аяклы дусларны сурәтли белү. 22 атна 65. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең юклык формасы Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Дүрт аяклы дусларны сурәтли белү. 22 атна 66. Уйныйсы килә төзелмәсе. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең юклык формасы. Уйныйсы килә төзелмәсен сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Уйныйсы килә төзелмәсен сөйләмдә куллана белү.. 22 атна 67. Исемнәрдә –сыз/-сез аффикслары. Күчереп язу. 1 Исемнәрдә –сыз/-сез аффикслары. Текстны күчереп язу.
Күнегүләр эшләү.
Таблица белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Исемнәрдә –сыз/-сез аффиксларын кулланып сөйләшә белү. 23 атна 68. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыль. 1 Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыль. Хәзерге һәм үткән заман хикәя фигыль не сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә форм-ра алу. Дүрт аяклы дустың турында сөйли белү. 23 атна 69.
Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 1
Хәзерге заман хикәя фигыль нең юклык формасы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллану Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Геройларның характер сыйфатларын тасвирлый белү. 23 атна 70. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1
Буе сүзенең ю.к., ч.к., у.в.килешләрендә төрләнүе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Кая? Кайда? Кайдан? сораула рын куллана, аңа җавап бирә белү. 24 атна 71. “Дүрт аяклы дусларыбыз” темасында ЛГМ 1 “Дүрт аяклы дусларыбыз” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 24 атна Яз килә ( 6 сәгать)
72. Яз билгеләре. Чөнки теркәгече 1 Чөнки теркәгечен җөмләдә куллану. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү.
Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү УУГ: иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкаруның ысулларына һәм шартларына анализ ясау, классифика цияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү,
Регулятив УУГ: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен кон трольгә ала белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. Яз билгеләрен сөйли белү. 24 атна 73. Язгы бәйрәмнәр. Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше. 1 Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше. Хикәя фигыльне заман белән төрләндерү, сөйләмдә куллану Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Язгы бәйрәмнәр турында сөйли белү. 25 атна 74. Контроль эш. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. 1 Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Контроль эш эшләү. Үз фикереңне дәлилли белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 25 атна 75. Хаталар өстендә эш.Парлы сүзләр. Бир әле, зинһар формалары. 1 Бирегезче, бирегез әле, бирегез, зинһар формалары. Күнегүләр эшләү Контроль эштә җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Үз фикереңне дәлилли белү. Итәгатьле сорый белү. 25 атна 76. Кушма саннар. 1 Кушма саннар. Кушма саннарны сөйләмдә куллану Үз фикереңне дәлилли белү. Кушма саннарны саный, дөрес яза белү.
26 атна 77. “Яз килә”темасында ЛГМ. 1 “Яз килә”темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 26 атна Минем Ватаным (9 сәгать)
78. Минем Ватаным-Россия. Татарстанның дәүләт символлары. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Танып белү УУГ: сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификаөияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып, фикерне төгәл итеп җиткерү.
Регулятив УУГ: уку хемәтендә үзеңә максат куя белү, бурычларны билгели белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. Татарстанның символларын әйтә, сурәтли белү.
Казан турында сөйли белү. Казанга баруың, анда нәрсәләр күрүен турында әйтә белү.
Россия, Татарстан шәһәрләрен атый, аларны ю.к., и.к., у-в.к-дә сөйләмдә куллану. 26 атна 79. Татарстанның башкаласы-Казан. Күчереп язу. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап Текстны күчереп язу.
Күнегүләр эшләү.
Казан турында сөйләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
27 атна 80. Татарстан шәһәрләренең исемнәрен төрле килешләрдә куллану 1 Шәһәр исемнәренең ю.к., ч.к., у-в.к. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
27 атна 81. Татарстан шәһәрләренең исемнәрен төрле килешләрдә куллану 1 Шәһәр исемнәренең ю.к., ч.к., у-в.к. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Татарстан шәһәр ләрен атый, аларны ю.к., и.к., у-в.к-дә сөйләмдә куллану. 27 атна 82. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Кая? Кайда? Кайдан? сораула рын куллана, аңа җавап бирә белү. 28 атна 83. “Татар язучылары, шагыйрьләре, җырчылары, рәссамнары “темасы буенча ЛГМ. 1 Исемнәрнең зат-санда төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Татар язучыларын, шагыйрьләрен җырчыларын, рәссамнарын белү. Татар язучыларын, шагый рьләрен, җырчы ларын, рәссамнарын атый белү. 28 атна 84. Мин Казанда яшим. Минем Казаным. БСҮ. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорау ларына җавап Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү. Казанда яшәвең, анда нәрсәләр бар икәнен әйтә белү. 28 атна 85. Казан-Әлмәттән ерак төзелмәсе. 1 Казан-Әлмәттән ерак төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Казан-Әлмәттән ерак төзелмәсен сөйләмдә куллана белү. 29 атна 86. “Минем Ватаным” темасында лексик грамматик матери алны кабатлау. Тест. 1 “Минем Ватаным”темасына караган төзелмәләр. Тест биремнәрен эшләү.
Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 29 атна Чәчәкле җәй, ямьле җәй (19 сәгать)
87. Җәй. Җәй билгеләре. Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIз.к.с. ф. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең IIIз.к.с. ф. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү,
Регулятив универсаль уку гамәлләре: уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү, бурычларны билгели белү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. 29 атна 88. Җәй. Җәй билгеләре. Хәзерге заман хикәя фигыльнең IIIз.к.с. ф. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең IIIз.к.с. ф. Башка хезмәт кешеләренә хөрмәт хисе булдыру. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. 30 атна 89. Җәйге табигать. Сүзлек диктанты. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең IIIз.к.с. ф. Сүзлек диктанты язу.
Җәйге табигать турында хикәяләп сөйләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Җәйге табигать турында хикәяләп сөйли белү. 30 атна 90. Хаталар өстендә эш. Ш.Галиев “Җәйге болында”, “Тәмле җәй” шиг-дә җәй билгеләрен сурәтләүче сүзләр. 1 Хәзерге заман хикәя фигыль нең IIIз.к.с. ф. Күнегүләр эшләү. Сүзлек диктантында җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Җәйге табигать турында хикәяләп сөйли белү. 30 атна 91. Урман табигате. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары 1 Кая? Кайда? Кайдан?сораулары. Диалог төзү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Урманга бару турында сөйләшә белү. 31 атна 92. Җиләк-җимешләр. БСҮ. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Нинди җиләк-җимеш яратка ныңны әйтә белү. 31 атна 93. Р.Корбан “Җиләктә” шигырендә яңа сүзләр. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Нинди җиләк-җимеш яратка ныңны әйтә белү. 31 атна 94. Вакыт берәмлекләре. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?сораулары 1 Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары. Вакытны әйтү. Вакытыңны планлаштыра белү. Вакытны әйтә , сорый белү. 32 атна 95. Еллык язма эш. Кая? Кайда? Кайдан?сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Контроль эш эшләү. Вакытыңны планлаштыра белү. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Кая? Кайда? Кайдан? сорау-на җавап бирә белү. 32 атна 96. Хаталар өстендә эш.Җәйге ял. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Контроль эштә җибәрелгән хаталарны күзәтү һәм төзәтү. Җәйге ялны дөрес уздыру 32 атна 97. Татар халык ашлары.Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Кунакларны хөрмәт итү. Нинди татар халык ашларын яратканыңны әйтә белү. 33 атна 98. Татар халык ашлары. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Кунакларны хөрмәт итү. Нинди татар халык ашларын яратка ныңны әйтә белү. 33 атна 99. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Диалог төзү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Кая? Кайда? Кайдан? сорау ларын куллана, аңа җавап бирә белү. 33 атна 100. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Диалог төзү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Кая? Кайда? Кайдан? сорау ларын куллана, аңа җавап бирә белү. 34 атна 101. “Чәчәкле җәй, ямьле җәй” темасында лексик-грамматик материал. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Күнегүләр эшләү.
Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 34 атна 102. “Чәчәкле җәй, ямьле җәй” темасында лексик-грамматик материал. 1 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше Күнегүләр эшләү.
Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 34 атна 103. “Исем” темасын кабатлау. 1 Кая? Кайда? Кайдан?сораулары. Күнегүләр эшләү. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 35 атна 104. “Сыйфат” темасын кабатлау. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 35 атна 105. “Фигыль” темасын кабатлау. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Иҗтимагый тормышта актив катнашу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 35 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар/Ч.М. Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.
Р.З. Хәйдарова., Г. М. Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Ике кисәктә. Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2014.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 4 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/Р.З. Хәйдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина.-Казан: Татармультфильм, 2014.
Өстәмә әдәбият
Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов.(на русском языке) Издательство “Гыйлем” Автор – составитель Р.Н.Насибуллина, 2012г.
Әсәдуллин А.Ш. Татар сөйләме, 4.- Казан: Мәгариф, 2008 ел.
Газизова А.Н. Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы.Казан “Мәгариф “ нәшрияты, 2008 ел.
Р.З Хәйдәрова, Г.М. Әхмәтҗанова “Гомуми белем бирү оешмаларында рус телле балаларның татар теленнән белемнәрен контрольгә алу буенча биремнәр җыентынгы. Яр Чаллы, 2014.
Мәгълүмат чыганаклары
Рус телле балалар татар әдәбиятын үзләштерү барышында түбәндәге техник чараларга игътибар итәргә тиеш:
мультимедиа чаралары;
Интернет-ресурслар;
Махсус сайтлар
http://www.ed.gov.ru
Белем бирү буенча федераль агентлык
http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү
һәм профессиональ әзерләү академиясе
http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы
http://www.mon.tatar.ru
http://www.shoolexpo.ru
http://. belem.ru
http://. tatar.ru ТР рәсми серверы
http://. Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http://. intertat.ru ТР электрон газетасы
http://. xat.ru Татар хат алышу хезмәте
http://. suzlek.ru on- line русча сүзлек
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
http://. tataroved.ru Татар тарихы: төрки – татар дөньясы
http://. selet.ru “Сәләт” яшьләр
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
Раздел V. Кушымта 1
Еллык контроль эш
Напиши данные числа словами.
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
12 учеников, 14 ягод, 16 лет.
Четвертый класс, пятый урок, тринадцатая школа.
Вместо точек вставь нужные буквы.
Шә...әр, д..үл...т, таб...г...ть, сәнг...ть, шиг...рь, шаг...йрь, Аг...йд...л, Н...кр...т.
Продолжи предложения в прошедшем времени.
Малай урманга .... (ходил)
Әнисә мәктәпкә ....(ходила)
Кыз бакчадан ....(пришла)
Куян кишер ....(кушал)
Коля эштән ....(пришел)
Вместо точек вставь нужные слова.
Татарстанның дәүләт символлары - ..., ..., ... . Гербта ... сурәтләнгән. Дәүләт флагында ..., ..., ... төсләр бар. Дәүләт гимнын композитор ... ... язган. Татарстанда дәүләт телләре: ... теле һәм ... теле.
Кто чем занимается? Допиши предложения.
Укытучы ... .
Сатучы ... .
Төзүче ... .
Балыкчы ... ... .
Язучы ... .
Еллык контроль эшенә аңлатма язуы.
2016-2017 нче уку елында 4 сыйныф укучыларының алган белемнәрен тикшерү максатыннан контроль эш ел буена үтелгән темалар буенча үткәрелә.
Контроль эшкә кертелгән темалар:
- Алмашлыклар
- Фигыль формалары
- Исемнәрнең килеш белән төрләнеше
-Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше
- Бәйлекләр
-Сорау җөмләләр
Контроль эш 7 биремнән тора.
Беренче бирем. Җөмләне тәмамлагыз.(2 балл)
Икенче бирем. Тиешле кушымчаларны куеп языгыз .(3балл)
Өченче бирем. Тәрҗемә итегез.(1 балл)
Дүртенче бирем. Сораулар куегыз. Һәрбер дөрес сорауга 1 балл бирелә.(2 балл)
Бишенче бирем. Бер сүз белән әйтегез. Дөрес җавапка 1 балл бирелә.(4 балл)
Алтынчы бирем. Нокталар урынына тиешле хәрефләрне куегыз.(2 балл)
Җиденче бирем . Килеш белән төрләндерегез.(6 балл)
1дән 7гә кадәр- “2”ле
8дән 10га кадәр “3”ле
11дән 16га кадәр “4”ле
17дән 20гә кадәр “5”ле куела.
Барлыгы 20 балл. 
Кушымта 2
Белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре һәм бәяләү нормалары.
Язу: 1) күчереп язу (җөмлә саны)
2) сүзлек диктанты (сүзләр саны)
3) сочинение (өйрәнү характерында) 5 – 6
8 – 9
5 – 6 җөмлә
Язма эшләрне тикшерү
Башлангыч мәктәптә, укучыларның телдән сөйләм күнекмәләре белән бергә, язу һәм язма сөйләм күнекмәләре дә үсеш алырга тиеш. 1 нче сыйныфта балалар баш һәм юл хәрефләрен, кыска сүзләрне һәм җөмләләрне күчереп язарга күнегәләр. Укучыларның язу күнекмәләрен тикшергәндә, мондый күләмне истә тотарга кирәк: 1 нче сыйныфта 1 юл; 2 нче сыйныфта 2 юл; 3 нче һәм 4 нче сыйныфларда 4 юл.
2-4 нче сыйныфларда татар теленнән язма эшләр ике төркемгә бүленә:
өйрәтү эшләре (изложеяне, сочинение);
контроль эшләр (күчереп язу, сүзлек диктанты, диктант).
1—2 нче сыйныфларда аерым җөмләләрне яки бәйләнешле текстны үзгәрешсез күчереп язу таләп ителсә, 3—4 нче сыйныфларда сүзләрне кирәкле формада куеп яки нокталар урынына туры килгән сүзләрне куеп күчереп язу эшләре кулланыла.
Диктант яздыру өчен, төрле характердагы тел материалы (аерым сүзләр, аерым җөмләләр, бәйләнешле текст) сайланырга мөмкин. Диктант яздыру өчен сайланган бәйләнешле текст уртача авырлыкта, эчтәлеге һәм грамматик төзелеше ягыннан укучыларга аңлаешлы булырга тиеш, ә инде үзләштерелмәгән сүзләр очраса, укытучы аларны тактага язып аңлата.
Укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен тикшергәндә, эчтәлекнең тулылыгына һәм эзлеклелегенә, җөмлә калыпларының грамматик яктан дөреслегенә һәм төрлелегенә игътибар итәргә кирәк. Язма эшләрнең эчтәлеген бәяләү белән беррәттән, укытучы орфографик һәм пунктуацион хаталарны да төзәтергә тиеш. Күп эшләрдә бер ук төрле хата кабатланса, бу кагыйдәне тагын бер тапкыр аңлату һәм дәрестә аңа махсус туктату сорала. Әгәр дә хаталар индивидуаль характерда булса, укучылар белән шәхси эш алып барырга кирәк.
1—2 нче сыйныфларда орфографик хаталарга гына игътибар ителсә, 3 — 4 нче сыйныфларда пунктуация хаталары да исәпкә алына. Хәрефне төшереп калдыру, кирәкмәгән хәреф өстәп яки хәрефләрнеалыштырып язу, сүзне юлдан-юлга дөрес күчермәү орфографик хатага карый. Әгәр дә сүз берничә урында дөрес, ә аерым бер урында хаталы язылган икән, бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничә сүздә кабатланса, бу бер ялгыш дип исәпләнә.
Тикшерү характерындагы язма эшләр, программаның иң әһәмиятле бүлекләрен үткәч, чирек яки уку елы ахырында уздырыла, һәм укучыларның билгеләре сыйныф журналына куела. Өйрәтү характерындагы язма эшләргә килгәндә, аларнын санын һәм төрләрен укытучы үзе билгели, һәм бу очракта сыйныф журналына бары тик ундй билгеләр генә куела.
Контроль күчереп язуны бәяләү
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела.
Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле куела.
Пөхтә һом төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле куела.
Диктантны бәяләү
Пөхтә һәм төгәл язылган, 1 орфографик хаталы диктантка «5»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылган, 2—3 орфографик хаталы диктантка «4»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—6орфографик хаталы диктантка «3»ле куела.
Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 7 яки артыграк орфографик хаталы диктантка «2»ле куела.
Язма сөйләмне бәяләү
2—4 нче сыйныфларда укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен үстерү өчен, өйрәтү характерындагы изложениеләр һәм сочинениеләр яздырыла. Аларны бәяләгәндә, эшнең эчтәлеге ягыннан тулы һәм эзлекле язылуы, грамоталы булуы исәпкә алына. Башлангыч сыйныфларда изложение һәм сочинениеләр өчен бер билге куела.
Эзлекле язылган, 1 орфографик һәм 1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкә «5»ле куела.
Эзлекле язылган, ләкин эчтәлектә ялгыш җибәрелгән, 2—3 орфографик һәм пунктуацион яки 2—3 грамматик хаталы эшкә «4»ле куела.
Эзлекле язылмаган, 4—6 орфографик һәм пунктуацион яки 4—6 грамматик хаталы эшкә «3»ле куела.
Эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 7 дән артык орфографик һәм пунктуацион яки 7дән артык тупас грамматик хаталы эшкә «2»ле куела.
Бәяләү нормалары
Язу: (каллиграфик матур язу 2 юл).Орфографик хаталарга гына игътибар ителә; әгәр дә сүз берничә урында дөрес, ә аерым бер урында хаталы язылган икән ,бу ялгыш дип саналмый. Бер үк хата берничә сүздә кабатланса, бу бер ялгыш дип исәпләнә.
1)контроль күчереп язу (1)-3-4 җөмлә. Пөхтә, орфографик хатасыз язылган эшкә “5”ле; ...әмма 1-3 төзәтүе яки 1-2 орфографик хатасы булса “4”ле; пөхтә язылмаса, 4-6 орфографик хатасы булса “3” ле, пөхтә булмаса, 6,артыграк орфографик хатасы булса “2”ле куела.
2) контроль сүзлек диктанты (4) Пөхтә ,1орфографик хатасы булса “5”ле; пөхтә, 2-3 орфографик хатасы булса “4”ле; пөхтә язылмаган, 4-6 орфографик хатасы булса “3”ле; пөхтә түгел, 7, артыграк хатасы булса “2”ле куела.
3) язма сөйләм (изложение) күнекмәләрен үстерү өчен, өйрәтү характерында яздырыла, бер билге куела.Өйрәтү характерындагы язма эшләрнең уңай билгеләре генә журналга куела.
Бирелгән темага эзлекле язылган,1 орфографик һәм 1 грамматик хатасы булса “5”ле; эзлекле язылган,ләкин эчтәлектә ялгыш җибәрелгән, 2-3 орфографик яки 2-3 грамматик хатасы булса”4”ле; эзлекле язылмаган, 4-6 орфографик яки 4-6 грамматик хатасы булса “3” ле, эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 7дән артык орфографик яки 7дән артык тупас грамматик хатасы булган эшкә “2”ле куела
4)диктант
Пөхтә ,1орф-к хатасы булса “5”ле; пөхтә, 2-3 орф-к хатасы булса “4”ле; пөхтә язылмаган, 4-6 орф-к хатасы булса “3”ле; пөхтә түгел, 7, артыграк хатасы булса “2”ле куела
Йомгаклау билгесе чирек һәм ел ахырында куела. Ул, укучыларның телдән сөйләм күнекмәләрен, татар телендә аралаша алу осталыгын, шулай ук язма эшләрнең нәтиҗәләрен исәпкә алып куелырга тиеш.

Приложенные файлы

Добавить комментарий