4 нче сыйныф ?чен ?д?би укудан эш программасы (Р. З. Хайдарова д?реслеге буенча, 2016-2017 уку елы)


«Рассмотрено»
Руководитель ШМО
/Абдуллина М.Р./
Протокол №1 от« » августа 2016 г.
«Согласовано»
Заместитель директора по УР
МБОУ «Школа №54»
/Аскарова Р.Р./
«29» августа 2016г. «Утверждаю»
Директор МБОУ «Школа №54»
/Алексеева Т.Н./
Приказ №241 от«29» августа 2016г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по литературному чтению на татарском языке в 4 классе
МБОУ «Школа №54»
Авиастроительного района города Казани РТ
Шавалиева Лилия Фердинандовна
Рассмотрено на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от«29» августа 2016 г.
2016-2017 учебный год
Раздел I. Аңлатма язуы (рус төркеме)
Эш программасы статусы.
Россия Федерациясе Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыклары белән гомуми белем бирүнең федераль дәүләт стандарты;
Татарстан Республикасы гомуми белем бирү мәктәпләрендә “Татар теле” фәнен укыту башлангыч, төп, һәм урта гомуми белем бирү оешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-укыту планнары (Татарстан республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 2012 нче елның 9 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4154/12 санлы, 2012 нче елның 10 нчы июлендә гамәлгә кертелгән 4165/12 санлы боерыклары) һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының 9777/12 нче санлы (13.08.12 ел), 9127/13 нче санлы (09.07.2013 ел) хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла;
3–4. Программа нигезенә Россия, Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыкларының мәктәпләрдә Федераль дәүләт белем бирү стандартлары салынды, “Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар”ына (1-11 сыныфлар Ч.М.Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина - Казан, 2011); “Рус телле балаларга татар телен һәм әдәбиятын коммуникатив технология нигезендә укыту программасы”на (1-11 сыйныфлар Р.З. Хәйдарова, Р.Л. Малафеева – Казан, 2011) нигезләнеп төзелде.
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең уку-укыту программалары. (боерык №106 31.08.2011; \боерык № 128-0 29.08.2015)
Эш тәртибен, уку предметларының эш программалары структурасын, курслар, өстәмә һәм сыйныфтан тыш белем бирүне раслау нигезләмәсе МБГУ “54 нче мәктәп” (боерык №235-0 25.06.2016)
Казан шәһәре Авиатөзелеш районы МБГУ “54 нче номерлы аерым фәннәрне тирәнтен өйрәтүче гомуми урта белем бирү мәктәбе”нең 2016-2017 нче уку елына уку-укыту планы (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №1 29.08. 2016, боерык №241-0 29.08.2016)
Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы керткән (тәкъдим иткән) дәреслекләр исемлеге.(Федераль дәреслекләр исемлеге)
Белемнәрне бәяләү системасы һәм нормалары турында нигезләмә (педагогик киңәшмә утырышы беркетмәсе №10 25.06. 2016, боерык №235-0 25.06.2016)
Әдәби укуның эш программасы аңлатма язуыннан, белем һәм күнекмәләрне үз эченә алган программаның эчтәлегеннән, укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләреннән тора. Эш программасы башлангыч мәктәптә татар телен укыту программасында бирелгән материалны эзлекле һәм системалы рәвештә үзләштерүне күздә тота.
Чит тел буларак татар телен өйрәтү түбәндәге компетенцияләрне үстерүгә юнәлтелгән булырга тиеш:
- сөйләм компетенциясен үз эченә алган коммуникатив компетенция, ягъни өйрәнелә торган телне аралашу чарасы буларак нәтиҗәле файдалану;
- лингвистик (тел) компетенция – тел чараларын аралашу темалары һәм өлкәләренә карап үзләштерү һәм аларны урынлы куллану;
- социолингвистик компетенцияне үз эченә алган социомәдәни компетенция, ягъни татар халкының социомәдәни үзенчәлекләре турындагы белемнәргә ия булу; шул үзенчәлекләрне сөйләмдә истә тоту, укучыларны татар халкының күренекле шәхесләре, милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре, балалар өчен язылган популяр әдәби әсәрләрнең кайбер персонажлары, шулай ук балалар фольклоры үрнәкләре белән таныштыру;
- компенсатор компетенция – аралашу ситуациясендә өйрәнелгән тел чаралары җитмәгәндә, аларны башка сүзләр, сүзтезмәләр белән алыштырып, уңайсыз хәлдән чыга белү;
- танып белү компетенциясе – татар телен өйрәнүне камилләштерергә мөмкинлек бирә торган махсус уку күнекмәләрен алга таба да үстерү.
Укыту предметына гомуми аңлатма
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле өйрәтүнең төп максаты һәм бурычлары.
Уку программасы даими рәвештә укучыларның сөйләм телен үстерүгә юнәлтелгән:
Рус мәктәбенең 4 нче сыйныфларында укучы рус телендә сөйләшүче балаларга татар теленнән белем бирүнең төп максаты – Федераль дәүләт стандарты таләпләрен тормышка ашыру белән бергә укучыларда лингвистик (тел), коммуникатив (аралашу), милли мәдәният өлкәсенә караган культурологик (мәдәниятлылык) компетенцияләр булдыру:
- укучыларның 1-3 нче сыйныфларда үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
- татар этикеты тәгъбирләрен кертеп, бирелгән ситуация буенча диалогик сөйләм оештырырга өйрәтү;
- программада күрсәтелгән лексик темалар буенча телдән яки язмача монологик сөйләм булдыруга ирешү;
- татар сөйләмен тыңлап аңларга күнектерү, текстларны аңлап уку күнекмәләрен үстерү;
- татар телендәге сөйләмне фонетик, лексик, грамматик яктан дөрес төзергә күнектерү;
- халыкларның үзара аңлашып, тату яшәвенә омтылыш тәрбияләү;
- укучыларның татар телен өйрәнүгә ихтыяҗын арттыру.
- укучыларның яшь үзенчәлекләрнә килердәй текстлар сайлау;
- текстлар белән эшләгәндә, укучылар тормышында очраган ситуацияләргә нигезләнеп, кызыклы сораулар бирү;
- иҗади эшләргә өйрәтү: хикәя һәм әкиятләрне дәвам иттерү;
- 4 сыйныф өчен бирелгән якынча лексик - фразеологик минимумны үтәү;
Укытуның максатлары.
1. Рус телле укучыларда аралашу осталыгы формалаштыру.
2. Татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен гамәли үзләштерүгә ирешү.
3. Укучыларның акыл эшчәнлеген активлаштыру, логик фикерләү сәләтен камилләштерү.
4. Балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисләре тәрбияләү.
5. Сөйләм осталыгы һәм күнекмәләре булдыру.
Бурычлары:
- сөйләмдә актив кулланыла торган сүзләрне орфографик яктан дөрес язу күнекмәләрен үстерү;
- татар теленең фонетик, лексик, грамматик нигезләрен гамәли үзләштереп, сөйләм булдыруга күнектерү;
- татар сөйләм этикеты үрнәкләрен урынлы кулланырга өйрәтү;
- татар теленә укучыларны җәлеп итү, укучыларның мәгълүматлылыгын киңәйтү.
Укыту предметының укыту планында тоткан урыны
Рус балаларына татар телен өйрәтү, ана теле укыту белән беррәттән, аларның филологик белемнәрен киңәйтә һәм коммуникатив культурасын үстерә.
Уку планы нигезендә 4 нче сыйныфта әдәби укудан атнага 3 сәгать (барлыгы 105 сәгать) бирелгән.
I чирек II чирек III чирек IV чирек Елына
Әдәби уку 27 21 30 27 105
Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре
Төп гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар өчен булган катламы белән танышу башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята.
Төп гомуми белем бирү баскычында татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:
Укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру;
“Татар теле һәм әдәбияты” предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру һәм шулар нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә шартлар тудыру.
Шәхси нәтиҗәләр:
Төп гомуми белем бирү баскычын төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана:
шәхесара һәм мәдәният ара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;
“гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”,төшенчәләрен кабул итү, “башкаларга карата түземлелек, кайгыртучанлык”, кебек хисләр формалашу.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Төп белем бирү баскычындататар теле һәм әдәбиятын укыту, танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив)формалаштыруга хезмәт итә.
Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмәләре формалаша.
Танып белү нәтиҗәләре:
фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, фикерли белү;
объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү;
тиешле мәгълүматны табу өчен, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар куллану.
Регулятив нәтиҗәләр:
уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү;
дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм алар белән дөрес эш итә белү;
дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү.
Коммуникатив нәтиҗәләр:
әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү;
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү;
аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык)
Предмет нәтиҗәләре
Тыңлап аңлау.Аерым сүзләрне, җөмләләрне тыңлап дөрес тәрҗемә итә белү; бәйләнешле тестны тыңлап, эчтәлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирү; дәрес барышында җанлы сөйләмне аңлап аралаша белү.
Диалогик һәм монологик сөйләм. Сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, әңгәмә төзи белү; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 3-4тән ким булмаска тиеш); укылган(тыңлаган) текстның эчтәлеген сөйли белү, лексик тема буенча бәйләнешле текст төзеп сөйләү (җөмләләр саны 5тән ким булмаска тиеш).
Уку. Татар теленең әйтелеш нормаларын үтәп, аерым җөмләләрне диалогик һәм монологик текстларны сәнгатьле итеп һәм аңлап уку; таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен сүзлекләрдән табып аңлата белү.
Телдән һәм язма сөйләмне аеру.Текстның темасы, төп фикере .Сөйләм эшчәнлеге төрләрен(тыңлап аңлау, сөйләү, уку һәм язу) үзләштерү.
Укуның төрле төрләрен(танышу,өйрәнү һ.б.) үзләштерү.Уку китаплары, массакүләм мәгълүмат чаралары, интернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үзләштерү.
Иҗтимагый-мәдәни,әхлакый, көнкүреш, уку темаларына бәйле булган монологик һәм диалогик сөйләм үрнәкләрен төзү.
Текстның эчтәлеген кыскача сөйләү.
Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр.
Исемнәрнең килеш белән төрләнешен сөйләмдә куллана белү.
Тартымлы исемнәрне күплек санда төрләндерә белү.
Кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллана алу.
Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллана алу.
Вакыт рәвешләрен (бүген, иртәгә, кичә, иртән) белү.
Монда, анда рәвешләрен сөйләмдә куллана алу.
Тамыр, кушма, тезмә саннарны белү.
Мин, син зат алмашлыкларын иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә сөйләмдә куллана белү.
Билгесез үткән заман хикәя фигыльне барлыкта 3 затта сөйләмдә куллана алу.
Ашыйсы килә, эчәсе килә формалары белән таныш булу.
Кебек бәйлеген сөйләмдә куллана белү.
Кадәр, соң – бәйлекләре белән таныш булу.
Уйнарга яратам, уйный башлады – төзелмәләре белән таныш булу.
Дәреслек: Р.З. Хәйдарова., Г. М. Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Ике кисәктә. Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2014.
Укыту предметының кыскача эчтәлеге (темаларга бүленеш)- 105 сәгать
Тема Сәгатьләр саны
Яңа уку елы котлы булсын! 16
Туган як табигате. 21
Хайваннар дөньясында. 8
Кышкы уеннар. 11
Минем дусларым. 12
Яз килә! 10
Дүрт аяклы дусларыбыз 9
Минем Ватаным 9
Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 9
Барлыгы: 105
Укыту предметы эчтәлегенең мәҗбүри минимумы.
Орфоэпик һәм орфографик минимум.
1. Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешү, рус сүзләре белән чагыштырып күрсәтү. Басымлы иҗекләрне һәм сүзләрне уку һәм матур язу күнекмәләре булдыру. Басымның үзенчәлекле очракларын белү.
2. Җөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп , язу күнекмәләрен гомумиләштерү.
3. Орфоэпик һәм орфографик яктан сөйләмне оештыру эшен тирәнәйтү.
Грамматик минимум.
1. Татар телендәге хәреф-аваз системасна анализ бирә бирү.
2. Исемнәрнең килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллану.
3. Исемнәрне күплек санда тартым белән төрләндерү.
4. Маратның китабы төзелмәсен сөйләмдә куллану.
5. Кушма, парлы исемнәрнең мәгүнәләрен аңлап, сөйләмдә куллану.
6. Кадәр, соң бәйлекләре белән таныштыру.
7.Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгънәләрен аңлап сөйләмдә куллану.
8. Монда, анда күрсәтү алмашлыкларын сөләмдә куллану.
9. Мин, син, ул зат алмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә төрләнешен сөйләмдә куллану.
10. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне III зат берлек санда сөйләмдә куллану.
11. Татар һәм рус телләрендә җөмләдәге сүз тәртибе белән таныштыру.
12. Иртәгә эшлим конструкциясе белән таныштыру.
Тикшерү характерындагы язма эшләрнең саны
Эш төрләре IV чирек
Еллык язма эш (тест формасында) 1
Раздел II. Әдәби уку буенча укыту-тематик план
Класс: 4а, 4б, 4в
Укытучы: Шавалиева Л. Ф.
Барлык сәгатьләр саны – 105; атнага - 3 сәгать.
Еллык контроль дәрес____________1_____________ .
Раздел III. Календарь - тематик план (105 сәгать)

п/п Дәрес темасы Дәрес саны Эчтәлек элементлары Уку эшчәнлеге төрләре Планлаштырылган нәтиҗәләр Үткәрелү вакыты
шәхескә кагы-
лышлы нәтиҗәләр метапредмет предмет нәтиҗәләре План буенча Фактик рәвештә
Яңа уку елы котлы булсын! (16 сәгать)
1. Яңа уку елы котлы булсын! 1 Белем бәйрәме, яңа уку елы, башлана, килешә сүзләре.
Татар теле дәресе төзелмәсе Яңа лексиканы кулланып, укытучыларга котлау язу. Яхшы укучы образын кабул итү. Уку теләге булдыру, мәктәп һәм уку эшчәнлеге турында уңай күзаллау булдыру. Танып белү универсаль уку гамәлләре: аңлап уку, тиешле мәгълүматны аеру, фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификациялцессында контроль һәм бәя бирү.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре:
әңгәмәдәш белән аралашу калыбын төзү әңгәмәдәшнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү, укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийләргә таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү. 1 нче сентябрь бәйрәме белән котлый белү.
1 атна 2. Уку-язу әсбаплары. 1 Дәрес, дәреслек, кирәк, түгел сүзләре. Уку-язу әсбаплары.
мы/-ме сорау кисәкчәләре, сан+исем төзелмәсе. Сумкадагы уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтү.
Сорау-җавап бирү. Сан+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. Яхшы укучы булу теләге булдыру.
Мәктәпкә уңай мөнәсәбәтле укучы карашы формалашу
Шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру Уку-язу әсбапларының исемен сорый,үзенә ала, иптәшеңә бирә белү. 1 атна 3. Уку-язу әсбаплары. 1 Уку-язу әсбапларының барлыгын, юклыгын әйтә белү. 1 атна 4. С.Маршак “Һәр атнада җиде көн” шигыре. 1 Атна көннәре исемнәре. Атна көннәрен сөйләмдә куллану. Шигырьне сәнгатьле уку. Атна көннәрен сөйләмдә куллана белү. 2 атна 5. Х. Гарданов “К” хәрефен белегез, “К” ны дөрес әйтегез...” шигыре. 1 Аваз, хәреф, он, камыр, көймә, күмәч сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Шигырьне сәнгатьле уку. Татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру Татар теленең хәреф-аваз системасын сөйли белү. Шигырьнесәнгатьле сөйли белү. 2 атна 6. Р.Миңнуллин “Үсми калган хәреф” шигыре. 1 Йорт, орлык, озын сүзләре. 2 атна 7. Р.Миңнуллин “Хисап мәсьәләләре” шигыре.
1 Кушарга, алырга, бүлергә,мисал, мәсьәлә сүзләре. Сүзлек, рәсем, дәрес лек белән эшләү. Шигырьне сәнгатьле уку. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Тәртип саннарын куллана белү. Үзең турында сөйли белү. 3 атна 8. “Эш урыны” хикәясе. Монологик сөйләм телен үстерү. 1 Тәртип, һәрвакыт, сүндерә, язу өстәле, тырыш, ялкау, игътибар сүзләре. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Үзеңнең эш урының турында сөйләү. Эш урыныңны тәртиптә, чисталыкта тоту. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре белән җөмләләр төзү. Фикереңне дәлилли белү(шуңа күрә, чөнки). 3 атна 9. “Эш урыны” хикәясе. Монологик сөйләм телен үстерү.
1 Эш урыныңны тәртиптә, чисталыкта тоту. 3 атна 10. Вакыт берәмлекләре. 1 Вакыт берәмлек ләре. Сәгать, вакыт сүзләре.Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары һәм аларга җавап Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Вакыт берәмлекләрен сөйләмдә куллану. Вакытыңны планлаштыра белү. Вакытны дөрес әйтә белү. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сорауларына җавап бирә белү. 4 атна 11. Без дәрестә. “Контроль эш” хикәясе. 1 Дөрес чиште, контроль эш, мәсьәлә, дөрес чишмәде, бугай сүзләре. Татар теленнән төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Нинди предметтан контроль эш икәнен, дөрес әшләгәнне, эшләмәгәнне әйтә белү. Геройларны характерлый белү. 4 атна 12. “Контроль эш” хикәясе. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Геройларны характерлый белү.
4 атна 13. Минем дустым. Диалогик сөйләм телен үстерү. 1 Хатасыз бугай. Эшләргә кирәк төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Диалог төзү. Чын дус булу сыйфатларын тәрбияләү. Иптәшең белән диалог төзи белү. 5 атна 14. Габдулла Тукай биографиясе һәм иҗаты. 1 Бөек, һәркем, татар халкы төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Презентация. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Г.Тукай турында сөйли белү. 5 атна 15. Сыйныфтан тыш уку. Г.Тукай “Сабыйга” шигыре. 1 Сабый, дәрес әзерли, тышка чакыра, күңел ач төзелмәләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Мультфильм карау. Эшләгән эшеңне ахырына кадәр эшләү. Сәнгатьле уку. Геройларны характерлый белү. 5 атна 16. “Яңа уку елы котлы булсын!”темасын кабатлау. 1 “Яңа уку елы котлы булсын!” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 6 атна Туган як табигате. (21 сәгать)
17. Нәрсә ул табигать? Көзге табигать. 1 Табигать, ел фасылы билгеләре, вакыт, көз, туңды, суынды сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төшенчәгә якын килү өчен нәтиҗә ясау, фикерләрне логик чылбырга салу.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралашу күнекмәләрен формалаштыру, әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аралаша күнекмәләрен формалаштыру, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, билгеләгән критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Ел фасыллары билгеләрен тасвирлый белү.
6 атна 18. Җ. Тәрҗеманов “Табигать китабы” шигыре. 1 Яңгыр, көньяк, төньяк, эссе, буран, һава торышы, явымсыз, болытлы сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Шигырьне сәнгатьле уку. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Ел фасыллары билгеләрен тасвирлый белү.
6 атна 19. Г. Тукай “Елның дүрт фасылы” 1 Төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыра алу. Ел фасыллары билгеләрен атый белү. 7 атна 20. Көз. Һава торышы. 1 Яңгыр, көньяк, төньяк, эссе, буран, һава торышы, явымсыз, болытлы сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Һава торышы турында сөйләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү. Һава торышын әйтә белү. 7 атна 21. Г.Гәрәева “Көз һәм балалар” җыры. 1 Һава торышын әйтә белү. Кая? Кайда? Кайдан? сорау ларына җавап бирә белү. Дару үләннәре исемнәрен, аларның кирәклеген әйтә белү.
7 атна 22. Дару үләннәре. 1 Кузгалак, сәламәтлек, дару үләннәре, дару, бака яфрагы сүзләре. Диалог төзү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Башкаларны тыңлый белү, иптәшләрең фикере белән исәпләшә белү.
8 атна 23. Мин даруханәгә барам. 1 Мин даруханәгә барам төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. 8 атна 24. В.Монасыйпов “Шифалы табиблар” хикәясе. 1 Без бака яфра гы, мәтрүшкә, кычыткан җыйдык структурасы. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Дару үләннәренең исемнәрен , аларның кирәклеген әйтә белү. 8 атна 25. Кошлар безнең дусларыбыз. 1 Кошлар, кыска, аккош, карга, песнәк, күгәрчен сүзләре. Диалог төзү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. Кош исемнәрен,бездә кышлаучы, җылы якка китүче кошларны сорый, әйтә белү. 9 атна 26. Б.Рәхмәт “Кошлар киткәндә” шигыре. “Очты-очты” уены. 1 Кышлый торган, җылы якка китә торган кошлар. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Табигатьне саклау һәм сакчыл караш тәрбияләү. 9 атна 27. Канатлы дусларыбыз. Алар ниндиләр? 1 Җим, җитез, сандугач, тургай, күке, акчарлак, хәрәкәтчән, туклана сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Кошлар турында сөйли белү. 9 атна 28. Г.Лотфи “Песнәк белән Әнисә” хикәясе. 1 Ашата, эчертә, ашыйсы килә, тәрәзә чукый башлады, тәрәзә, шатланды, күз ачып йомганчы төзелмәләре. Чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма җөмләләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәяне сәнгатьле укый белү. Хикәягә план төзи, план буенча сөйли белү. 10 атна 29. Г.Лотфи “Песнәк белән Әнисә” хикәясе. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәяне сәнгатьле укый белү. Хикәягә план төзи, план буенча сөйли белү. 10 атна 30. Г.Лотфи “Песнәк белән Әнисә” хикәясе. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәягә план төзи, план буенча сөйли белү. 10 атна 31. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе
(I кисәк). 1 Өстендә, астында,
канаты өшеде, томшык, борын, авырта, җим, сөт, эремчек, тары сүзләре. Инфинитив+ ярата, эшли башлады төзелмәләре.
Су коена, юкка чыкты, тутый кош, ярдәм итә төзелмәләре.
Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәяне сәнгатьле укый, сөйли белү. 11 атна 32. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе
(II кисәк). 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәяне сәнгатьле укый, сөйли белү. Нәрсә эшләргә яратканыңны әйтә белү. 11 атна 33. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе (III кисәк). 1 Инфинитив+
ярата төзелмәсен сөйләмдә куллану. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. Хикәяне сәнгатьле укый, сөйли белү. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллана белү.
Сорауларга җавап бирә белү. 11 атна 34. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе. Кабатлау. 1 Инфинитив+
ярата төзелмәсен сөйләмдә куллану. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. 12 атна 35. Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе. Кабатлау. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, кошларга карата кайгыртучан булу. 12 атна 36. “Туган як табигате” темасын кабатлау. 1 “Туган як табигате” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 12 атна 37. “Туган як табигате” темасын кабатлау. Сыйныфтан тыш уку. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, сыйныфтан тыш китаплар белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 13 атна Хайваннар дөньясында. (8 сәгать)
38. Йорт һәм кыргый хайваннар. 1 Соры, җәнлек, исемнәре, гомер сүзләре.
Йокы, уяна,тау, файда. Ярыш, үкенү, хурланды, ярыша сүзләре. Эш үткәч, үкенүдән файда юк татар халык мәкале. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү УУГ: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив УУГ: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Йорт һәм кыргый хайваннарның исемнәрен атый, аларны сурәтли белү.
Тиен турында сөйли белү.
13 атна 39. Йорт һәм кыргый хайваннар. 1 13 атна 40. Ә.Кари “Тиен” шигыре.
1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү 14 атна 41. Г.Тукай “Ташбака белән куян” хикәясе. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү 14 атна 42. “Яшел энәле керпе” әкияте. 1 Энә, тун, җәнлек, иснәгән, ышана сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Дип уйлаган төзелмәсен сөйләм дә куллану.
Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәлеген сөйли белү. 14 атна 43. “Яшел энәле керпе” әкияте. 1 Энә, тун, җәнлек, иснәгән, ышана сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү 15 атна 44. “Керпе – табигатьнең бер сере” тексты. Монологик сөйләм.
1 Сер, еш, гөмбә, үлән, озынлык, юанлык, авырлык сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Хайваннарга карата кайгыртучан булу. Керпе турында сөйли белү. Диалогны сәхнәләштерү. 15 атна 45. “Хайваннар дөньясында” темасын кабатлау. 1 “Хайваннар дөньясында” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Хайваннарга карата кайгыртучан булу. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 15 атна Кышкы уеннар (11 сәгать)
46. Кыш. Кыш билгеләре. 1 Иң, бик,кыскара, каплый, туңа сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Һәр ел фасылы үзенчә матур булу. Танып белү универсаль уку гамәлләре: уку максатын мөстәкыйль билгеләү, тиешле мәгълүматны табу, билгеләү, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, мәсьәләне чишү өчен уңайлы ысул сайлау, төп һәм ярдәмчел билгеләрне аеру, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: коммуникатив мәсьәләгә таянып фикерне төгәл итеп җиткерү,әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Кыш билгеләрен сөйли белү. 16 атна 47. Г.Бакир “Кышкы уен” хикәясе. 1 Су туңа, кар тәгәрәтә, зурая, таяк, күмер, шатлана сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, дәреслек белән эшләү. Уен уйнау. Кешеләр белән аралаша, уртак тел таба алу. Дустыңны уенга, кар бабай ясарга чакыра белү. 16 атна 48. Б.Рәхмәт “Яңа ел килгәч” шигыре. 1 Былтыр, быел, кичә, бүген, йокларга ятам, йокыдан торам сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Кешеләр белән аралаша, уртак тел таба алу. Яңа ел бәйрәме турында сөйли белү. Шигырьне сәнг. укый белү. 16 атна 49. Безнең мәктәптә Яңа ел бәйрәме. 1 Әдәп-әхлак нормаларын үзләштерү. Яңа ел бәйрәме ничек уздырылуы турында сөйли белү. 17 атна 50. Яңа ел бәйрәме чит илләрдә. 1 Былтыр, быел, кичә, бүген, йокларга ятам, йокыдан торам сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әдәп-әхлак нормаларын үзләштерү. Яңа ел бәйрәме чит илләрдә ничек үткәрелү турында сөйли белү. 17 атна 51. А.Алиш-балалар язучысы. 1 Соры, киез итек, ошый, сала, авырта, дәвалый, яланаяк, сөртә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Презентация. Татар язучылары, аларның әсәрләрен яратып уку. Язучы турында сөйли белү. Язучының нәрсә язганын әйтә белү. 17 атна 52. А.Алиш-балалар язучысы. “Куян кызы” әкияте. 1 Соры, киез итек, ошый, сала, авырта, дәвалый, яланаяк, сөртә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Мультфильм карау. Татар язучылары, аларның әсәрләрен яратып уку. Кай төшең авырт канын әйтә белү. Нәрсә кигәнеңне әйтә белү. 18 атна 53. “Елга буенда”хикәясе. 1 Кешене характерлаучы сыйфатлар. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчел булу, бер-береңә булышу. Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәле ген сөйли белү, образга бәя бирү. 18 атна 54. “Елга буенда”хикәясе. 1 Кешене характерлаучы сыйфатлар. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчел булу, бер-береңә булышу. Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәле ген сөйли белү, образга бәя бирү. 18 атна 55. “Елга буенда”хикәясе. 1 Кешене характерлаучы сыйфатлар. Көлеп тора, тыңламый, шугалак, үкенә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. Хикәяне сәнгатьле уку, эчтәле ген сөйли белү, образга бәя бирү. 19 атна 56. “Кышкы уеннар” темасын кабатлау. 1 “Кышкы уеннар” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Уен уйнау. Үз фикереңне дәлилли белү. Дустыңны шугалакка чакыра белү.Һава торышын әйтә белү. 19 атна Минем дусларым (12 сәгать)
57. Минем дустым. 1 Түгәрәк, җитәкче, заманча, җыештыра, күрше, ашарга, пешерә, эшчән сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу. Танып белү универсаль уку гамәлләре: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, тиешле мәгълүматны билгеләү, анализлау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү.
Регулятив универсаль уку гамәлләре: укытучы ярдәме белән максат кую һәм эшне планлаштырырга өйрәнү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Дустыңны уенга чакыра белү. Дәрескә әзерлек турында сөйләшү. Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү. 19 атна 58. “Минем дустым” хикәясе. Диалогик сөйләм телен үстерү. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу. Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. 20 атна 59. “Минем дустым” хикәясе. Диалогик сөйләм телен үстерү. 1 Түгәрәк, җитәкче, заманча, җыештыра, күрше, ашарга, пешерә, эшчән сүзләре.. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дустыңны уенга чакыра белү. Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү. 20 атна 60. Г.Бәширов “Сылтау” тексты. 1 Әйбер,бүләк итү, зурлар, чын дус төзелмәләре. Чөнки теркәгече. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу.Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. Чөнки теркәгечен җөмләдә куллану. Хикәяне сәхнәләштерү. 20 атна 61. И.Туктар “Алма” хикәясе. 1 Татлы, классташлар, кебек, гел, күңелсез, хуш исле, бергә сүзләре. Ашыйсы килә төзелмәсе Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. “Алма” хикәясенең эчтәлеген сөйли белү. Кибеттән сатып ала белү. 21 атна 62. “Минем чын дустым” хикәясе. 1 Кешене характер лаучы сыйфатлар. Чын дус төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу.Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә бәя бирү. “Минем чын дустым” хикәясенең эчтәлеген сөйли белү. 21 атна 63. Б.Рәхмәт “Минем дуслар” шигыре. 1 Кешене характерлаучы сыйфатлар. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү 21 атна 64. Д. Аппакова “Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясе (I кисәк). 1 Башмак, кадерле,
бәхет, шыгырдавыклы, җибәрде,
беркем, идән, түшәм, ачыла, ябыла сүзләре. Уйный башлады төзелмәсе.
Өйдән мәктәпкә кадәр, Оляның дусты төзелмәләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу.Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. Уйный башлады төзелмәсен сөйләмдә куллану.
Хикәяне сәхнәләштерү. 22 атна 65. Д. Аппакова “Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясе (II кисәк). 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Нинди бүләк алып килгәнеңне әйтә белү. 22 атна 66. Д. Аппакова “Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясе (III кисәк). 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Гөлшатның чын дус булуын раслый белү.
Дустыңны уенга чакыра белү. Дустың белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү. 22 атна 67. Д. Аппакова “Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясен кабатлау. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Дуслык, чын дус булу.Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. 23 атна 68. “Минем дусларым” темасын кабатлау.
1 “Минем дусларым” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 23 атна Дүрт аяклы дусларыбыз (9 сәгать)
69. Минем дүрт аяклы дустым бар.
1 Йомшак, кечкенә, ярата, йөгерә, хуҗа, тәпи, тап, маңгай, ашата, сагына, шаян сүзләре.
Йомшак, кечкенә, ярата, йөгерә, хуҗа, тәпи, тап, маңгай, ашата, сагына, шаян сүзләре.
Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү.
Ярдәмчеллек, хайваннарга карата кайгыртучан булу. Танып белү УУГ: иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкаруның ысулларына һәм шартларына анализ ясау, объектларны чагыштыру, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү, мәгълүматны туплау өчен күмәк эш башкару.
Регулятив УУГ: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. Дүрт аяклы дусларны сурәтли белү. 23 атна 70. Р. Мингалим “Дөньяда бер эт бар иде” шигыре. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, хайваннарга карата кайгыртучан булу.
Дүрт аяклы дусларны сурәтләп сөйли белү. Шигырьне сәнгатьле укый белү. 24 атна 71. Р. Мингалим “Дөньяда бер эт бар иде” шигыре. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ярдәмчеллек, хайваннарга карата кайгыртучан булу.
24 атна 72. Г.Тукай “Кызыклы шәкерт” шигыре. Мультфильм карау. 1 Арт аяк, аума, юләр, маэмай сүзләре. Уйныйсы килә төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. Шигырьне сәнгатьле укый белү, эчтәлеген сөйләү. 24 атна 73. Г.Мөхәммәтшин “Ак песи” хикәясе. 1 Күчеп килде, яңгырлы, гел, туңган, монда, тегендә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Хикәяне сәнгатьле укый белү, эчтәлеген сөйләү. 25 атна 74.
Г.Мөхәммәтшин “Ак песи” хикәясе. 1
Күчеп килде, яңгырлы, гел, туңган, монда, тегендә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә гомумкешелеклелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. Хикәяне сәнгатьле укый белү, эчтәлеген сөйләү. 25 атна 75. Р.Батулла-әкиятләр остасы. “Чикыл белән Мырый” әкияте. 1
Койрык, кача, кот кара, йөзә, бата, кача, басма, егылып төшә, кычкыра сүзләре. Йөгерә башлый төзелмәсе. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Р.Батулла турында сөйли белү. Әкиятне сәхнәләштерү. Эчтәлек буенча сөйләшә белү. Егылганың, суга батуың турында әйтә белү, коткарырга чакыра белү. 25 атна 76. Р.Батулла-әкиятләр остасы. “Чикыл белән Мырый” әкияте. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. 26 атна 77. “Дүрт аяклы дусларыбыз” темасын кабатлау. 1 “Дүрт аяклы дусларыбыз” темасына караган төзелмәләр. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 26 атна Яз килә ( 10 сәгать)
78. Яз билгеләре. 1 Күңелле, тамчы, кош, озын, кыска сүзләре. Чөнки теркәгечен җөмләдә куллану. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү. Танып белү УУГ: иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, эш башкаруның ысулларына һәм шартларына анализ ясау, классификацияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү,
Регулятив УУГ: уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. Яз билгеләрен сөйли белү. 26 атна 79. Р.Вәлиева “Яз” шигыре. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Шигырне сәнгатле укый белү. 27 атна 80. Язгы бәйрәмнәр. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Татар халык бәйрәмнәрен белү. Язгы бәйрәмнәр турында сөйли белү. 27 атна 81. “Карга боткасы” тексты.
1 Ярма, күкәй, шикәр, су буе, карга боткасы, тоз, пешерә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Татар халык бәйрәмнәрен белү. “Карга боткасы” турында сөйли белү. 27 атна 82. “Карга боткасы” тексты.
1 Ярма, күкәй, шикәр, су буе, карга боткасы, тоз, пешерә сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Татар халык бәйрәмнәрен белү. “Карга боткасы” турында сөйли белү. 28 атна 83. Л.Толстой “Әбисе белән оныгы” хикәясе. 1 Үсеп җиткән, җыештырган, тегә, онык, картайган сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. Сорауларга җавап бирә белү. Хикәянең эчтәлеген сөйли белү. 28 атна 84. Әдәпле сүзләр. Ничек әдәпле сорарга? 1 Булыша ала, күрсәтә, ярдәм итә, саран сүзләре. Бирегезче, бирегез әле, бирегез зинһар формалары. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. Әдәпле сүзләрне сөйләмдә куллана белү. Итәгатьле сорый белү. 28 атна 85. М.Газизов “Рәхмәт” шигыре. 1 Тырыс, рәтли, татар исемнәре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. Сорауларга җавап бирә белү. Шигырьне сәнгатле укый белү. 29 атна 86. В.Осеева “Дүрт кыз” шигыре. 1 Яулык, сатып ала, кешене характерлаучы сыйфатлар. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. Сорауларга җавап бирә белү. Шигырьне сәнгатле укый белү. 29 атна 87. “Яз килә” темасын кабатлау. Язгы табигатькә экскурсия. 1 “Яз килә” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 29 атна Минем Ватаным (9 сәгать)
88. Минем Ватаным-Россия. 1 Ватан, туган ил, дәүләт теле, төс, сурәтләнгән, ил, тату, милләт сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. “Туган ил” төшенчәсен кабул итү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Танып белү УУГ: сөйләм берәмлекләрен логик тәртипкә салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы билгеләү, аларны чишү өчен алгоритм булдыру, объектларны чагыштыру, классификаөияләү өчен уртак билгеләрне билгеләү.
Коммуникатив УУГ: мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш башкару, әңгәмәдәшеңнең аралашу холкы белән идарә итү, коммуникатив мәсьәләгә таянып, фикерне төгәл итеп җиткерү.
Регулятив УУГ: уку хемәтендә үзеңә максат куя белү, бурычларны билгели белү, укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү, укудагы уңышларга, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. Татарстанның символларын әйтә, сурәтли белү. 30 атна 89. Татарстанның дәүләт символлары. 1 Башкала, мәчет, манара, Казан кремле сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү. Татарстанның символларын әйтә, сурәтли белү. 30 атна 90. Татарстанның башкаласы-Казан. 1 Башкала, алтын ай, мәчет, манара, Казан кремле сүзләре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. “Туган ил” төшенчәсен кабул итү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү. Казан турында сөйли белү. Казанга баруың, анда нәрсәләр күрүең турында әйтә белү. 30 атна 91. З.Туфайлова “Туган ил” шигыре. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирү. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. “Туган ил” төшенчәсен кабул итү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү. Сорауларга җавап бирә белү. Шигырьне сәнгатле сөйли белү. 31 атна 92. Татарстан елгалары. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораула рына җавап бирү. Елга исемнәренең ю.к., ч.к., у-в.к. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Татарстан елгаларын атый белү.
Казан турында сөйли белү. Казанга баруың, анда нәрсәләр күрүең турында әйтә белү. 31 атна 93. “Казанга экскурсия” тексты. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирү. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
31 атна 94. Татарстан шәһәрләре. 1 Кая? Кайда? Кайдан? сораула рына җавап бирү. Шәһәр исемнәренең ю.к., ч.к., у-в.к. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Россия, Татарстан шәһәрләрен атый, аларны сөйләмдә куллана белү. 32 атна 95. “Минем Ватаным”темасын кабатлау. 1 “Минем Ватаным”темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү.
Сорауларга җавап бирә белү. 32 атна 96. “Минем Ватаным”темасын кабатлау. 1 “Минем Ватаным”темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Ватаныңны ярату, патриотик хисләр тәрбияләү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 32 атна Чәчәкле җәй, ямьле җәй (9 сәгать)
97. Җәй. Җәй билгеләре. 1 Җәй билгеләре.
Сабантуй, салават күпере, җиләк пешә, урман, эндәшә, уңган, усак, каен сүзләре.
Чиләк, җиләк, җиләк- җимеш исемнәре,миләш, татар халык ашлары исемнәре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Танып белү УУГ: фикерләрне логик чылбырга салу, иҗади һәм эзләнү характерындагы проблеманы чишү ысулларын мөстәкыйль рәвештә булдыру, эш башкару ысулларына һәм шартларына анализ ясау.
Коммуникатив УУГ: әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый белү, әңгәмәдәшең белән аралашу калыбын төзү,
Регулятив УУГ:уку хезмәтендә үзеңә максат куя белү, бурычларны билгели белү, эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү, уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. Ел фасылларының билгеләрен әйтә белү. 33 атна 98. Ш.Галиев “Җәйге болында”. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Җәйге табигать турында хикәяләп сөйли белү.
Урманга бару, җиләк җыю турында сөйләшә белү. 33 атна 99. Г.Нәбиуллин. “Урман сөйләшә” шигырьләре. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү 33 атна 100. Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты буенча еллык язма эш (тест формасында) 1 Татар язучылары һәм шагыйрьләре. Тест эшләү. Татар язучыларын, шагыйрьләрен җырчыларын, рәссамнарын белү. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү. 34 атна 101. Р. Корбан “Җиләктә” шигыре. 1 Чиләк, җиләк, җиләк- җимеш исемнәре,миләш, татар халык ашлары исемнәре. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Сорауларга җавап бирә белү. Шигырьне сәнгатле сөйли белү. 34 атна 102. Җиләк-җимешләр. БСҮ. 1 Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү Нинди җиләк-җимеш яратканың ны әйтә белү. 34 атна 103. Җәйге ял. 1 Җәйге ялга караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү. Җәйге ял турында сөйли белү. 35 атна 104. Татар халык әкияте “Шүрәле”. Мультфильм карау. 1 “Шүрәле” әкиятендәге лексика. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Сорауларга җавап бирә белү. Әкиятнең эчтәлеген сөйли белү. 35 атна 105. “Чәчәкле җәй, ямьле җәй” темасын кабатлау. 1 “Чәчәкле җәй, ямьле җәй” темасына караган төзелмәләр. Сорау-җавап бирү. Сүзлек, рәсем, дәреслек белән эшләү. Туган як табигатенә мәхәббәт һәм сак караш тәрбияләү. Җәй көне турында сөйли белү, 35 атна Раздел IV. Укытучылар һәм укучылар өчен укыту – методик комплекты
Рус мәктәпләрендәге рус төркеме укучыларына татар теленнән Федераль дәүләт белем бирү стандарты.
Р.З. Хәйдарова., Г. М. Әхмәтҗанова, Л. Ә. Гыйниятуллина Күңелле татар теле. Дүртьеллык башлангыч гомуми белем бирү мәктәбенең 4 нче сыйныфы өчен татар теле һәм әдәби уку дәреслеге (рус телендә сөйләшүче балалар өчен). Ике кисәктә. Казан.Татармультфильм нәшрияты, 2014.
Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар: 1-11 нче сыйныфлар/Ч.М. Харисова, К.С. Фәтхуллова, З.Н. Хәбибуллина. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту. 4 нче сыйныф: Укытучылар өчен методик кулланма/Р.З. Хәйдәрова, Л.Ә.Гыйниятуллина.-Казан: Татармультфильм, 2014.
Өстәмә әдәбият
«Фән һәм мәктәп», «Мәгариф» журналлары, “Мәгърифәт”,“Ачык дәрес” газеталары
Насибуллина Р.Н. “Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся начальных классов”, “Мәгариф”нәшрияты,2007
Сочинение язарга өйрәнәбез. Методика һәм үрнәкләр. Хәбибуллина З. Н., Миңнуллина Р. В. –Казан: Яңалиф, 2002.
Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укыту, 4нче сыйныф,автор Р.З.Хәйдәрова, Л.Ә. Гыйниятуллина , Г.И.Газизуллина, Казан,”Татармультфильм” 2014.
Газизова А.Н. «Башлангыч сыйныфлар өчен диктантлар җыентыгы.(рус телендә сөйләшүче балалар өчен. Казан “Яңалиф” нәшрияты. 2007.
Татар теленнән күнегүләр һәм тестлар. Харисов Ф. Ф. , Харисова Ч. М. – Казан: Яңалиф, 2009.
Татар әдәбияты Методик әсбап. “Мәгариф – Вакыт “ нәшрияты . Казан 2014.
Мәгълүмат чыганаклары
Рус телле балалар татар әдәбиятын үзләштерү барышында түбәндәге техник чараларга игътибар итәргә тиеш:
мультимедиа чаралары;
Интернет-ресурслар;
Махсус сайтлар
http://www.ed.gov.ru
Белем бирү буенча федераль агентлык
http://www.apkppro.ru РФ мәгариф хезмәткәрләренең квалификациясен күтәрү
һәм профессиональ әзерләү академиясе
http://www.lexed.ru Федеральный центр образовательного законодательства
http://www.rustest.ru Федераль тест үткәрү үзәге
http://www. tatedu.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы
http://www.edu. kzn.ru ТР Мәгариф һәм фән министрлыгы Белем порталы
http://www.mon.tatar.ru
http://www.shoolexpo.ru
http://. belem.ru
http://. tatar.ru ТР рәсми серверы
http://. Tat. Tatar - inform.ru ТР мәгълүмат агентлыгы
http://. intertat.ru ТР электрон газетасы
http://. xat.ru Татар хат алышу хезмәте
http://. suzlek.ru on- line русча сүзлек
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatar.com.ru татар теле сүзлекләр һәм үзөйрәткечләр
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
http://. tataroved.ru Татар тарихы: төрки – татар дөньясы
http://. selet.ru “Сәләт” яшьләр
http://. Kitapxane.at.ru татар телендәге әдәби әсәрләр китапханәсе
http://. Tatarca.boom.ru татарча текстлар
Раздел V. Кушымта 1
Еллык контроль тест
Габдулла Тукай кайсы авылда туган?
а) Кырлай; б) Кушлавыч; в) Казан; г) Арча.
2. Бари Рәхмәт – кем ул?
а) язучы; б) шагыйрь; в) композитор; г) җырчы.
3. “ Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясен кем язган?
а) Габдулла Тукай; б) Салават Фәтхетдинов;
в) Дәрҗия Аппакова; г) Муса Җәлил.
4. “Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясендә сүз кем турында бара?
а) Ләйсән; б) Гөлшат; в) Марат; г) Азат.
5. Шәүкәт Галиев – балалар шагыйре. Бу җөмлә ничек тәрҗемә ителә?
а) Шаукат Галиев – детский поэт. Б) Шаукат Галиев – детский писатель.
6. Рабит Батулланың нинди әкиятен беләсез?
а) “Ак песи”; б) “ Дөньяда бер эт бар иде”;
в) “Туган ил”; г) “Чикыл белән Мырый”.
7. Габдулла Тукайның 3 әсәренең исемен языгыз.
8. Татарстан гимнының авторы кем?
а) Рөстәм Яхин; б) Салих Сәйдәшев;
в) Зөфәр Хәйретдинов; г) Фирзәр Мортазин.
9. 3 язучының исемен языгыз.
10. 3 шагыйрьнең исемен языгыз.
Еллык контроль тестка аңлатма язуы.
2016-2017 нче уку елында 4 сыйныф укучыларының алган белемнәрен тикшерү максатыннан тест ел буена үтелгән темалар буенча үткәрелә.
Тест 10 биремнән тора.
Язучыларның һәм шагыйрьләрнең исемнәрен әйтү;
Хикәяләрнең исемнәрен әйтү;
Татарстан гимнының авторын әйтү.
Тест:
“5” – 95-100%
“4” – 94 – 80%
“3” – 66 – 79%
“2” – 65% тан кимрәк
Кушымта 2.
Белем һәм күнекмәләрен тикшерү төрләре һәм бәяләү нормалары.
Эш төрләре Сыйныф
4
Тынлап аңлау 0,3 - 0,5минут
Диалогик сөйләм 6 реплика
Монологик сөйләм 7 фраза
Һәр тема буенча аралаша белү күнекмәләрен ситуатив күнегүләр аша тикшерү 4
Уку
45-55 сүз
Тынлап аңлауны бәяләү
Тыңланган татар сөйләмен тулаем аңлап, төп эчтәлеген сөйләп бирә алганда, «5»ле куела.
Тыңланган татар сөйләмен аңлап, эчтәлеген якынча дөрес сөйли алганда, «4»ле куела.
Тыңланган татар сөйләмен аңлап, эчтәлеген өлешчә генә сөйли алганда, «3»ле куела.
Тыңланган татар сөйләменең эчтәлеген тулаем аңламаганда, «2»ле куела.
Диалогик сөйләмне бәяләү
Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес, эчтәлеге ягыннан эзлекле һәм тулы диалогик сөйләм төзегәндә, «5»ле куела.
Бирелгән ситуация яки лексик тема буенча репликаларның әйтелешендә һәм аерым сүзләрнең грамматик формаларында 2 — 3 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлекле диалогик сөйләм төзегәндә, «4»ле куела.
Өстәмә сораулар ярдәмендә генә әңгәмә кора алганда, репликаларның әйтелешендә һәм сүзләрнең грамматик формаларында 4 — 6 хата җибәреп, эчтәлеге ягыннан эзлексез диалогик сөйләм төзегәндә, «3»ле куела.
Бирелгән ситуаиия яки лексик тема буенча диалог төзи алмаганда, «2»ле куела.
Монологик сөйләмне бәяләү
Әйтелеше һәм грамматик төзелеше ягыннан дөрес һәм эчтәлеге ягыннан тулы, эзлекле монологик сөйләм өчен «5»ле куела.
Аерым сүзләрнең әйтелешендә, грамматик формаларында яки жөмлә төзелешендә 2 — 3 хатасы булган, эчтәлеге ягыннан тулы монологик сөйләм өчен «4»ле куела.
Сүзләрнең әйтелешендә, җөмлә төзелешендә 4 — 6 хаталы, эчтәлеге ягыннан эзлекле булмаган монологик сөйләм өчен «3»ле куела.
Лексик темага монолог төзи алмаганда, «2»ле куела.
Укуны бәяләү
Текстның эчтәлеген тулаем аңлап, сәнгатьле итеп укыганда, «5»ле куела.
Текстның эчтәлеген аңлап, сәнгатьле һәм аңлаешлы итеп укыганда, әмма 2—3орфоэпик хата (авазларның әйтелешен бозу, басымны дөрес куймау, интонацияне сакламау) булганда, «4»ле куела.
Текстның эчтәлеген өлешчә аңлап укыганда, 4 — 6 тупас орфоэпик хата булганда, «3»ле куела.
Текстның эчтәлеген тулысыңча аңламыйча, орфоэпик кагыйдәләрне бозып укыганда, «2»ле куела.
Тест:
“5” – 95-100%
“4” – 94 – 80%
“3” – 66 – 79%
“2” – 65% тан кимрәк

Приложенные файлы


Добавить комментарий