Математикадан ба?ылау ж?мыстары (5 сынып)


5 сынып
Бақылау жұмысы № 1
І нұсқаІІ нұсқаӨрнекті ықшамда:
А) 6738+х+834+123 А) 8164 – х + 908
Б) 4 - с +1225 В) 25 – а – 404

Амалдарды орында:
А) (85527:17 + 4899) ·15 А) (5356:52 + 4822) ·16
Б) 28085:137 - 97 · 2 Б) 30970:38 – 125·4
3. Теңдеуді шеш:
А) (х - 86) · 204=7548 А) (4118 – х):68=56
Б) 201 х + 11256 = 17487 Б) 49х – 927=935
4. Қоймадағы телевизорлар әр қатарына 125 тен 7 қатар етіп қойылды. Олардың біразын дукендерге алып кеткенде қоймадағы 340 телевизор қалды. Қанша телевизор дүкендерге әкетілді ?4. Жүрдек пойыз 2 жұмсақ, 9 купе және 11 плацкарт вагондардардан тұрады. Жұмсақ вагонда 18 орын, ал плацкартта 54 орын болады. Егер пойызда барлығы 954 орын болса, бір купе вагонында неше орын бар?
5. Шаршының периметрі 64 см. Шаршының ауданына қарағанда ауданы 2 есе кем және ені 4 см, тік төртбұрыштың ұзындығын тап. 5. Шаршының периметрі 24 см. Шаршының ауданына қарағанда ауданы 2 есе артық және ұзындығы 12 см тік төртбұрыштың енін тап.

Бақылау жұмысы №1
I нұсқа
1. Теңдеуді шеш:
(х - 86) · 204=7548
2. Өрнекті ықшамда:
4 + 2а + 5б – 2 + 3а
3. Төртбұрыштың ені 3 см, ұзындығы одан 2 есе ұзын.
Ауданы нешеге тең?
4. Амалдарды орында:
а) (85527:17 + 4899) ·15 ; ә) 28085:137 - 97 · 2
5. Үлестірілімдік қасиетті пайдалан:
8 · (2+ а )
6. Есеп. Қоймадағы телевизорлар әр қатарына 125 тен 7 қатар етіп қойылды. Олардың біразын дукендерге алып кеткенде қоймадағы 340 телевизор қалды. Қанша телевизор дүкендерге әкетілді?
Бақылау жұмысы №1
IІ нұсқа
1. Теңдеу шеш:
(4118 – х):68=56
2. Өрнекті ықшамда:
3а + 2б +3 +2а – 1
3. Төртбұрыштың ұзындығы 5 см,ені одан 2 см кем.
Периметрі неге тең?
4. Амалдарды орында:
а) (5356:52 + 4822) ·16; ә) 30970:38 – 125·4
5. Үлестірілімдік қасиетті пайдалан:
7 · ( 3- х)
6. Есеп. Жүрдек пойыз 2 жұмсақ, 9 купе және 11 плацкарт вагондардардан тұрады. Жұмсақ вагонда 18 орын, ал плацкартта 54 орын болады. Егер пойызда барлығы 954 орын болса, бір купе вагонында неше орын бар?
Бақылау жұмысы № 2
«Өрнектер. Формулалар»
І нұсқа
Өрнектің мәнін табыңдар:
мұндағы
Өрнекті ықшамдаңдар:
.
Теңдеуді шешіңдер:

Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар:
Үш клумбаға және жол жиегі бойында 46 түп раушан гүлін отырғызды. Егер жол жиегі бойына 16 түп, ал клумбаларда бірдей түп отырғызған болса, онда әр клумбаға қанша түп раушан гүлін отырғызды?
Тік төртбұрыштың ұзындығы 320 м, ал ені одан 70 м кем. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар.
Бақылау жұмысы № 2
«Өрнектер. Формулалар»
ІІ нұсқа
Өрнектің мәнін табыңдар:
мұндағы
Өрнекті ықшамдаңдар:
.
Теңдеуді шешіңдер:

Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар:
98 апельсинді балалар бақшасының 5 тобындағы балаларға бөліп берді. Бірінші топқа 22 апельсин берілді, ал қалғандарын төрт топ бірдей етіп бөліп алды. Әрбір топ қанша апельсин алды?
Тік төртбұрыштың ені 65 м, ал ұзындығы одан 20 м артық. Тік төртбұрыштың периметрін табыңдар.

Бақылау жұмысы № 4
«Натурал сандардың бөлінгіштігі»
І нұсқа
272, 380, 456, 745, 2300, 48375, 65470 сандарынан:
а) 2-ге; б) 5-ке; в) 10-ға бөлінетін сандарды теріп жазыңдар.
Жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойып, 3-ке, 9-ға еселік сандарды жазыңдар:
а) 3-ке еселік: 30*4; 5*6; 9*06;
б) 9-ға еселік: 3*81; 46*72; 6*4.
а) 84 санының бөлгіштерін жазыңдар.
ә)7 санының еселіктерінің алғашқы төртеуін жазыңдар.
Теңдеуді шешіңдер:
а) 9∙(х-4)=207 ә) 5∙(х+3)-22=38
Бақылау жұмысы № 4
«Натурал сандардың бөлінгіштігі»
II нұсқа
126, 425, 680, 844, 1236, 39475, 53330 сандарынан:
а) 2-ге; б) 5-ке; в) 10-ға бөлінетін сандарды теріп жазыңдар.
Жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойып, 3-ке, 9-ға еселік сандарды жазыңдар:
а) 3-ке еселік: 4*21; 8*2; 78*1;
б) 9-ға еселік: 2*63; 54*28; 3*5.
а) 108 санының бөлгіштерін жазыңдар.
ә) 9 санының еселіктерінің алғашқы төртеуін жазыңдар.
Теңдеуді шешіңдер:
а) 8∙(х-5)=104 ә) 29+ 7∙(х-4)=57

Бақылау жұмысы №5
«ЕҮОБ және ЕКОЕ»
I нұсқа
1. Өрнекті ықшамдап,мәнін табыңдар:
а) 5а+2а – 7 , мұндағы а=3;
ә) 2(b – 3)+5, мұндағы b=8.
2. Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеңдер
а) 78 ә) 594
3. 72 мен 120; 35 пен 63 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
4. а=2∙3∙3∙5 және b=2∙2∙3∙3. Жай көбейткіштерге жіктеліп жазылған сандардың:
а) ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар
ә) ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
5. Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар.
Мектеп домбыра үйірмесіне 29 оқушы қатысады. Ондағы қыздардың ұлдардан 5-еуі артық. Мектептегі домбыра үйірмесіне неше ұл қатысады?
Бақылау жұмысы №5
«ЕҮОБ және ЕКОЕ»
II нұсқа
1. Өрнекті ықшамдап,мәнін табыңдар:
а) 7а+4а – 5 , мұндағы а=6;
ә) 2(b +5) – 3, мұндағы b=4.
2. Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеңдер.
а) 88 ә) 530
3. 72 мен 96; 40 пен 17 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
4. a=2∙2∙2∙3∙7 және b=2∙2∙3∙7. Жай көбейткіштерге жіктеліп жазылған сандардың:
а) ең үлкен ортақ бөлгішін табыңдар
ә) ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
5. Есепті теңдеу құру арқылы шығарыңдар.
Көкөніс қоймасындағы 279 ц картоп екі дүкенге жібертілді. Дүкеннің біреуіне жіберілген картоп екіншісіне жіберілген картоптан 57 ц артық. Дүкендерге әрқайсысына неше тонна картоп жібертілді?

Бақылау жұмысы № 6
«Жай бөлшек, аралас сан»
І нұсқа
Жұлдызшаның орнына қандай санды қойғанда бөлшектердің теңдігі сақталады:
а) ә) б) в)
Бұрыс бөлшектерді аралас сан түрінде жазыңдар:

Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазыңдар:
5, 12, 45 сандарын бөлімі 8 болатын аралас сан түрінде жазыңдар.
Бірлік кесінді ретінде дәптердің 4 тор көзінің ұзындығын алып, координаталық сәуле сызыңдар. Координаталық сәуле бойынан нүктелерін белгілеңдер.
Бақылау жұмысы № 6
«Жай бөлшек, аралас сан»
ІІ нұсқа
Жұлдызшаның орнына қандай санды қойғанда бөлшектердің теңдігі сақталады:
а) ә) б) в)
Бұрыс бөлшектерді аралас сан түрінде жазыңдар:

Аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазыңдар:
4, 14, 38 сандарын бөлімі 7 болатын аралас сан түрінде жазыңдар.
Бірлік кесінді ретінде дәптердің 6 тор көзінің ұзындығын алып, координаталық сәуле сызыңдар. Координаталық сәуле бойынан нүктелерін белгілеңдер.
1-жартыжылдық бақылау жұмысы
І нұсқа
Амалды орында:
37· 11 – ( 777: 37 +25 )
28 мен 21; 40 пен 17 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
Теңдеуді шеш:
5 · ( х +3) -22 ═ 38
Бөлшектерді алдын ала қысқартып, салыстырыңдар:
а) 1220 және 615 ; ә) 1228 және 1540 б) 1416 және 2025Бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер:
а) 23 және 516 ; ә) 418 және 524 ; б) 821 және 335Пакеттегі 24 кәмпиттің 14 бөлігі балаларға берілді. Пакетте неше кәмпит қалды?

1-жартыжылдық бақылау жұмысы
ІІ нұсқа
Амалды орында:
( 161+ 18 · 8) ·16
72 мен 60; 35 пен 63 сандарының ең кіші ортақ еселігін табыңдар.
Теңдеуді шеш:
29 + 7 · ( х – 4) ═57
Бөлшектерді алдын ала қысқартып, салыстырыңдар:
а) 1227 және 2836 ; ә) 2048 және 1539 б) 1630 және 921Бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер:
а) 514 және 821 ; ә) 518 және 112 ; б) 1021 және 328Тігін шеберханасының 45 м матаның 19 бөлігі көйлектер тігуге алынды. Тігін шеберханасында матаның неше метрі қалды?

Бақылау жұмысы № 9
«Ондық бөлшектер, оларды қосу, азайту, салыстыру»
I нұсқа
1. Санды ондық бөлшек түрінде жазыңдар:
3 910 ; 215 ; 5 34 ; 12 .
2. Есептеңдер :
а) 2,83 +15,2 б) 45,6 + 7,35
ә) 19 – 5,86 в)15,7 – 9,85
3. Көйлек 2,35 м матадан тігіледі, ал жейде одан 1,2 м кем матадан тігіледі. Көйлек пен жейде неше метр матадан тігіледі?
4. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып алып, есептеңдер:
а) 25,03 + 5 725 - 0,31; ә) 9,8 + 16 34 - 5,55
5. Ондық бөлшектерді салыстырып , тиісінше «<», «=», «>» белгілермен жазыңдар:
а) 9,86 және 9,09 ә)8,71 және 8,9 б) 0,3 және 0,30.
6. Теңдеуді шеш: х+7,04 =14,86
Бақылау жұмысы № 9
«Ондық бөлшектер, оларды қосу, азайту, салыстыру»
II нұсқа
1. Санды ондық бөлшек түрінде жазыңдар:
4 710 ; 314 ; 6 34 ; 15 .
2. Есептеңдер :
а) 3,18 + 17,3 б) 54,8 + 8,25
ә) 18 – 4,15 в)16,7 – 8,95
3. Жол жөндеушілер бірінші күні 4,85 км жолды жөндеді, ал екінші күні одан 1,26 км артық жөндеді. Жол жөндеушілер екі күнде неше километр жол жөндеді?
4. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып алып, есептеңдер:
а) 36,72 + 4 320 - 046; ә) 7,9 + 14 25 – 4,44
5. Ондық бөлшектерді салыстырып , тиісінше «<», «=», «>» белгілермен жазыңдар:
а) 8,74 және 8,07 ә)6,85 және 6,9 б) 0,7 және 0,70.
6. Теңдеуді шеш: у+8,03 =13,56

Бақылау жұмысы № 10
«Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу»
I нұсқа
1. Есептеңдер:
а) 21,12 · 6; ә) 70,25 · 1,8;
б) 0,376:235; в) 9,61:10.
2. Өрнектің мәнін табыңдар:
а) , мұнда
ә) , мұнда
3. Есепті теңдеу құрып шығарыңдар:
Екі жәшікте 22,2 кг конфет бар. Бірінші жәшіктегі конфет екіншісіне қарағанда 1,8 кг-ға кем. Екінші жәшікте неше килограмм конфет бар?
4. Есептеңдер:
14,04:45+15,33:21– 0,935.

5. Дыбыстың жылдамдығы 334,5 м/сек, ал желдің жылдамдығы одан 75 есе кем. 1,5 секундта дыбыс желге қарсы қандай қашықтыққа тарайды?
Бақылау жұмысы № 10
«Ондық бөлшектерді көбейту және бөлу»
IІ нұсқа
1. Есептеңдер:
а) 24,92:7; ә) 45,69 · 1,6;
б) 0,985:117; в) 80,72:10.
2. Өрнектің мәнін табыңдар:
а) , мұнда
ә) , мұнда
3. Есепті теңдеу құрып шығарыңдар:
Теплоход екі сағатта 52,9 км жүріп өтті. Бірінші сағатта ол екіншісіне қарағанда 4,5 км артық жүрді. Екінші сағатта теплоход қандай қашықтықты жүріп өтті?
4. Есептеңдер:
14,56:35+7,2 · 3,8 – 8,49.

5. Марат пен Дастан бір уақытта бір бағытта сөреден шықты. Мараттың жылдамдығы 6,7 км/сағ, ал Дастанның жылдамдығы одан 2 есе кем. 4,2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады?
Бақылау жұмысы № 12
«Пайыз»
I нұсқа
Бөлшектерді процентпен жазыңдар:
0,2;0,8;0,75;2,3
Кітапханада 35 000 кітап бар. Оның 22%-і әдеби кітаптар. Кітапханадағы әдеби кітаптардың саны қанша ?
Оқушы кітаптың 36 бетін оқығанда, ол кітап беттерінің 12%-ін оқыды. Кітапта барлығы неше бет бар?
Сыныпта 30 оқушы бар. Сынып оқушыларының 40%-і шаңғы тебе біледі. Қалғандары конькимен сырғанай біледі. Сынып оқушыларының шаңғы тебе білетіндерінің және конькимен сырғанай алатындарының саны қанша?
Фотоаппараттың бағасы бірінші ретте 10%-ке арзандатылып, 3600 теңге болды. Оның алғашқы бағасы неше теңге құрады?

Бақылау жұмысы № 12
«Пайыз»
ІІ нұсқа
Бөлшектерді процентпен өрнектеңдер:
0,47;1,6;0,78;0,9.
Заттың бағасы алғашқыда 2700 тг болды. Заттың осы бағамен өтімділігі жақсы болған соң оның бағасын 8%-ке қымбаттатты. Қымбаттаған бағасы неше теңге?
Қоспаның құрамының 58%-і мыс, 24 %-і мырыш, қалғандары қорғасын. Қоспадағы қорғасын 27 г. Қоспаның толық массасын табыңдар.
Бензин құйған соң біраз жол жүргеннен кейін машинаның бензин құятын багында 25 л бензин қалды. Бұл алғашында құйылған бензиннің 50%-індей. Машинаның бензин құятын багында әуелде неше литр бензин болған?
Оқушыда 250 теңге ақша бар еді. Ақшасының 25%-ін дәптер алуға, 15% -ін қалам алуға, қалғанын оқулықтарға жұмсады. Оқушы неше теңгесін кітап алуға жұмсады?
5-сыныптағы математика курсы бойынша бақылау жұмысы
I-нұсқа
Теңдеуді шеш: .
Есепте: 3.
3.Балықшылардың ұжымдық бірлестігі айлық жоспарын 140%-ке орындағанда белгіленген межеден 60ц балықты артық аулады . Меже бойынша неше центнер балық аулауы керек?
4.АОВ жазыңқы бұрышына ОС сәулесі жүргізілген.СОВ бұрышының
градустық өлшемін тап.
5.Бөлме ұзындығы 7,5м , ені 4,2м, оның еденін төсеу үшін, ұзындығы 6м,ені оның
-іне тең тақтайдан неше тақтай қажет?

5-сыныптағы математика курсы бойынша бақылау жұмысы
ІI-нұсқа
1.Теңдеуді шеш:
2.Есепте: 4.
3.Шаруашылық бірлестігі айлық жоспарын 160%-ке орындағанда белгіленген межеден 15,36ц артық өнім алды . Меже бойынша неше центнер өнім алуы керек?
4.ВОС жазыңқы бұрышына ОД сәулесі жүргізілген.ДОС бұрышының
градустық өлшемін тап.
5.Бөлме ұзындығы 9м , ені 5,4м, оның еденін төсеу үшін, ұзындығы 8,1м,ені оның
-іне тең тақтайдан неше тақтай қажет?

Приложенные файлы

Добавить комментарий