Тест по физике 8-сынып


Сұрақтар
1.Жылу берілудің қандай түрі зат тасымалы арқылы жүреді?
а) жылу өткізгіштік; б) сәуле шығару; в) конвекция; г) жылу өткізгіштік және конвекция; д) сәуле шығару және конвекция.
2. Темірдің меншікті жылу сыйымдылығы 460.Бұл сан нені білдіреді?
а) кез-келген массадағы темірді 1ºC-қа қыздыру үшін 460 Дж жылу мөлшері қажет;
б) 1кг темірді 1ºC-қа қыздыру үшін 460 Дж жылу мөлшері қажет;
в) 1кг темірді 100 ºC-қа қыздыру үшін 460 Дж жылу мөлшері қажет;
г) кез-келген массадағы темірді 100 ºC-қа қыздыру үшін 460 Дж жылу мөлшері қажет;
д) 0ºC-тағы 1кг темір 460 Дж жылу бөліп шығарады.
3.Массасы 3кг зат 2ºC-қа суыну кезінде 2340 Дж жылу бөліп шығарса, онда заттың меншікті жылу сыйымдылығы...
а) 347 ; б) 390 ; в) 293 ; г) 3510 ; д) 1560 .
4.Төменде келтірілген әрекеттердің қайсысында дененің (мұз, су) ішкі энергиясы өзгермейді?
а) мұз кесегін тоңазытқыштан алып, тарелкаға салады;
б) мұз кесегі тарелкада 0ºС-қа дейін қызады;
в) 0ºС температурада мұз ериді;
г) пайда болған суды шәугімге құяды;
д) шәугімдегі суды қайнатады.
5. Температурасы 25ºС, 3л суы бар кастрюль ішіне 100 ºC температурадағы 2л су құяды.Кастрюльдегі судың температурасы қандай болады?
а) 50 ºC; б) 63 ºC; в) 55 ºC; г) 75 ºC.
6.Екі бірдей қорғасын шар бір-біріне қарама-қарсы бағытта және 2жылдамдықпен қозғалып келеді. Шарлардың серпімсіз соқтығысуы нәтижесінде олардың температуралары ... шамасына артады.
а) ; б) ; в) ; г) ; д) .
7.Екі стакан сумен тәжірибе жасалды.Бірінші стакандағы суды 1Дж жылу ала отырып, салқындатты. Екінші стаканды 1Дж жұмыс атқара отырып, биікке көтеріп қойды.Бірінші және екінші стакандағы судың ішкі энергиялары өзгерді ме?
а) біріншіде және екіншіде де азайды; б) біріншіде азайды, екіншіде артты; в) біріншіде де, екіншіде де өзгермеді; г) біріншіде өзгермеді, екіншіде азайды; д) біріншіде азайды, екіншіде өзгермеді.
8.Ауаның кедергісін ескермегенде, төмен құлап келе жатқан су тамшысы жерге соғылған кезде 1ºC-қа қызу үшін қандай биіктіктен құлау керек?
а) ≈213м; б) ≈319м; в) ≈429м; г) ≈535м; д) ≈268м.
9. 2.Егер калориметрде жылу сыйымдылықтары бірдей, бірақ массалары әртүрлі (m), және температуралары әртүрлі (t) екі сұйықты араластырса, онда қоспаның температурасы ...
а) ; б) ; в) ; г) ; д) .
10. Массасы 1кг отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін қандай физикалық шама сипаттайды?
а) меншікті булану жылуы; б) меншікті жану жылуы; в) меншікті балқу жылуы;
г) меншікті жылу сыйымдылық; д) жылу өткізгіштік.
11.Мұздың меншікті балқу жылуы 340 кДж/кг.Бұл сан нені білдіреді?
а) балқу температурасында алынған 340кг мұзды балқыту үшін 1 кДж жылу қажет;
б) 1кг мұзды қыздыру және балқыту үшін 340 кДж жылу қажет;
в) балқу температурасында алынған 1кг мұзды балқыту үшін 340 кДж энергия қажет;
г) 1кг мұзды балқыту үшін 340 кДж энергия қажет екенін көрсетеді;
д) а-г жауаптар ішінде дұрысы жоқ.
12. Тұрақты температурада сұйық күйден газ тәрізді күйге өткенде заттың ішкі энергиясы қалай өзгереді?
а) артады; б) кемиді; в) ішкі энергия заттың күйіне тәуелді емес; г) заттың ішкі энергиясы тәуелсіз шама; д) жағдайға байланысты артуы да, кемуі де мүмкін.
13. 0 ºC температурадағы мұзды балқыту үшін жұмсалатын жылу мөлшері, дәл сондай мұз кесегін 1 ºC-қа қыздыру үшін жұмсалатын жылу мөлшерінен неше есе көп?
а) 2; б) 162; в) 72; г) 330; д) жауап мұздың массасына байланысты.
14.Қалайы және мыс 500ºC температурада қандай (сұйық немесе қатты) күйде болады?
а) қалайы сұйық, мыс қатты күйде; б) қалайы қатты, мыс сұйық күйде; в) екеуі де қатты күйде; г) екеуі де сұйық күйде; д) анықтау мүмкін емес.
15.Су ішінде мұз кесегі жүзіп жүр. Екі заттың да температуралары 0ºС.Осы кезде не байқалады?
а) мұздың еруі; б) судың қатаюы; в) бір мезгілде судың аздап қатаюы мен мұздың еруі;
г) ешқандай агрегаттық өзгеріс болмайды; д) нақты жауап беру мүмкін емес.
16. Әр түрлі болат бұйымдарды балқытылған болатты қатаю кезінде арнайы қалыптарға құю арқылы алады. Дұрыс ұйғарымды таңдаңыз:
а) қатаю кезінде болаттың ішкі энергиясы артады; б) қатаю кезінде болаттың температурасы төмендейді; в) қатаю кезінде молекулалар кристалдық тор құрап, реттеліп орналасады; г) молекулалардың қозғалыс жылдамдығы артады; д) ішкі құрылымында ешбір өзгеріс болмайды.
17.Суретте келтірілген график бойынша массасы 2кг мұзды суға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет екенін есептеңдер.
а) 424 кДж; б) 890 кДж;
в) 680 кДж; г) 932 кДж;
д) 403 кДж.

18.100г эфирді буландыру арқылы қандай мөлшердегі суды 273К температурадағы мұзға айналдыруға болады? Судың және эфирдің бастапқы температуралары 293К.Жылу алмасу тек су мен эфир арасында жүреді.
а) 4,1кг; б) 2,5кг; в) 0,63кг; г) 1,026кг; д) 0,82кг.
19. Адам өзін жақсы сезіну үшін ауаның салыстырмалы ылғалдылығы белгілі мөлшерден аспау қажет.Ылғалдылықтың өзгеруі жылу алмасудың бұзылуына әкеліп соқтырады.Бұл неге байланысты?
а) ауаның меншікті жылу сыйымдылығының өзгеруіне байланысты; б) адам денесінен ылғалдың булану жылдамдығының өзгеруіне байланысты; в) атмосфералық қысымның өзгеруіне байланысты; г) ауадағы оттегінің құрамының өзгеруіне байланысты;
д) а-г жауаптар ішінде дұрысы жоқ.
20. Массасы 100г темір калориметр ішінде температурасы 15ºC, массасы 500г су бар.Калориметр ішіне жалпы массасы 150г болатын, 100ºC температурадағы қорғасын мен алюминий салады.Осының нәтижесінде судың температурасы 17ºC-қа дейін көтерілсе, онда қорғасынның мөлшері қандай?
а) 92г; б) 46г; в) 126г; г)104г; д) 118г.
21.Ішкі кедергісі 0,09 Ом амперметрдің өлшеу шегін 10 есе арттыру үшін қандай шунт және оны қалай жалғау керек?
а) 0,01 Ом параллель;
б) 0,01 Ом тізбектей;
в) 0,1 Ом параллель;
г) 0,1 Ом тізбектей;
д) 0,11 Ом параллель.
22. Тізбек бөлігі параллель жалғанған 9 және 6 Ом резистордан және тізбектей жалғанған 12 ом резистордан тұрады.Тізбек ұшына берілген кернеу 24В. Кедергісі 9 Ом резистордағы ток күші неге тең?
а) 0,15 А; б) 0,24 А; в) 0,28 А; г) 0,31 А; д) 0,62 А.
23. 110 В-қа есептелген электр шамының қуаты 40Вт. Шамның кедергісі:
а) 55 Ом; б) 1210 Ом; в) 606 Ом; г) 730 Ом; д) 303 Ом.
24.Электрқыздырғыштың кедергілері әр түрлі қыздырғыш элементінің екі секциясы бар.
Біреуін қосқанда су tуақыт ішінде, екіншісін қосқанда tуақыт ішінде қайнайды.Егер осы секцияларды параллель қосса, су қанша уақыт ішінде қайнайды?
а) ; б) ; в) ; г) ; д) .
25.Суретте көрсетілген схема бойынша тізбектің жалпы кедергісін анықта:
а) 5 Ом;
б) 2 Ом;
в) 3 Ом;
г) 12 Ом;
д) 14 Ом.


Приложенные файлы


Добавить комментарий