Дослідницька робота Вплив типу темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти Харківської облдержадміністрації
Харківське територіальне відділення МАН України


Відділення: хімія та біологія
Секція: психологіяВплив типу темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів

Роботу виконала:
Маковоз Анастасія Ігорівна
учениця 9-А класу Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84
Харківської міської ради Харківської області

Науковий керівник:
Шаповал Анна Володимирівна
вчитель біології, педагог-організатор
Харківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №84
Харківської міської ради Харківської області


Харків – 2016
ТЕЗИ

«Вплив типу темпераменту на успішність в навчальній діяльності учнів»
Автор : Маковоз Анастасія Ігорівна, учениця 9-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області
Науковий керівник: Шаповал Анна Володимирівна, вчитель біології ІІ категорії, педагог-організатор Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №84 Харківської міської ради Харківської області.

Мета роботи - з'ясувати чи впливає темперамент на успішність навчальної діяльності учнів.
Завдання роботи: вивчити і проаналізувати літературу з даної теми, узагальнити зібрані дані, провести анкетування в своєму класі на визначення типів темпераменту, обробити анкети, опрацювати табеля успішності за минулий рік, систематизувати дані, зробити висновки, оформити дослідницьку роботу, створити комп'ютерну презентацію.

Ми обираємо різні професії, по-різному ставимось до навчання та маємо різну успішність. Я замислилась: «Чи впливає темперамент на результати нашого навчання?» Адже темперамент це вроджена якість людини і змінити його неможливо. Отже, необхідно з'ясувати ступінь його впливу на нашу основну діяльність - навчання.
Більшість дослідників звертають увагу на те, що тип темпераменту впливає не стільки на ступінь результативності діяльності особистості, скільки на її вибір способів виконання діяльності. Інакше кажучи, в однакових умовах люди можуть по-різному домагатися однаково успішних результатів.
Провевши сової дослідження я підтвердила цю теорії і сформувала гіпотезу, що тип темпераменту не робить визначального впливу на успішність чи неуспішність навчання, він впливає на індивідуальний стиль поведінки людини в навчальній діяльності, який і впливає на результативність навчання.
ЗМІСТ


ВСТУП..4
ОСНОВНА ЧАСТИНА..6
РОЗДІЛ І
2.1.1. Визначення поняття і етимологія слова « темперамент».
Властивості темпераменту.6
2.1.2. Сангвінік8
2.1.3. Холерик..9
2.1.4. Флегматик..10
2.1.5. Меланхолік.11
2.1.6. Вплив різних факторів на основні властивості темпераменту..12
РОЗДІЛ ІІ
2.2.1. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів.13
3. ВИСНОВКИ..18
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.20
5. ДОДАТКИ.21
ВСТУПАктуальність теми.
Чиселеність населення земної кулі на 2015 рік становить більше ніж 7,1 млрд. чоловік. І всі ми дуже різні не тільки зовні, але і внутрішньо. Таке різноманіття обумовлено багатьма факторами, в тому числі і типом темпераменту людей.
Темперамент – це індивідуальні психологічні особливості, що характеризують особистість людини з боку динаміки його психічних процесів.
До динаміки психічних процесів відносяться: а) сила психічних переживань, їх глибина або поверхневість, б) швидкість протікання психічних процесів, в) ступінь емоційної збудливості, що надає поведінці людини своєрідне емоційне забарвлення.
Всі ці процеси дуже впливають на поведінку і діяльність людини в суспільстві. Дійсно, чому ми по-різному ставимось до оточуючих, вибираємо різних друзів, різні професії, у нас різні погляди і смаки, ми по-різному ставимось до навчання та маємо різну успішність? І тоді я замислилась над питанням: «А чи впливає темперамент на результати навчальної діяльності учнів?». Для нас, учнів, тих, хто замислюється про своє подальше життя, а таких більшість, це особливо важливо. Адже темперамент це вроджена якість людини і змінити його неможливо. Отже, необхідно з'ясувати ступінь його впливу на нашу основну діяльність – навчання.
Тому я вирішила провести своє власне дослідження на тему «Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів».
Мета роботи - з'ясувати чи впливає темперамент на успішність навчальної діяльності учнів.
Завдання роботи:
1. Вивчити і проаналізувати літературу з даної теми в Інтернеті.
2. Систематизувати отримані відомості, узагальнити зібрані дані.
3. Провести анкетування в класі з метою визначення типів темпераменту у однокласників.
4. Обробити анкети, визначити типи темпераментів у однокласників.
5. Попрацювати з табелями учнів, що містять оцінки за попередній рік навчання в школі.
6. Систематизувати дані, зробити висновки.
7. Оформити дослідницьку роботу.
8. Створити комп'ютерну презентацію.
Методи дослідження:
1.Работа з літературними та Інтернет - джерелами.
2. Анкетування.
3. Спостереження та аналіз
4. Узагальнення.
Об'єкт дослідження: учні 9-А класу.
Предмет дослідження: типи темпераменту учнів, табеля учнів з результатами їх навчальної діяльності.
Теорія:
Я припускаю, що тип темпераменту може якимось чином впливати на успішність чи неуспішність у навчанні.
              Я познайомилась з кількома статтями в Інтернеті, які дають нам уявлення про типи темпераменту, їх основних рисах, впливі на поведінку, на діяльність.
              Більшість дослідників темпераменту звертають увагу на те, що тип темпераменту впливає не стільки на ступінь результативності діяльності особистості, скільки на її вибір способів виконання діяльності. Інакше кажучи, в однакових умовах люди з різними типами темпераменту можуть по-різному домагатися однаково успішних результатів.


ОСНОВНА ЧАСТИНАРОЗДІЛ І1.1. Визначення поняття і етимологія слова « темперамент»
У сучасній психології під темпераментом розуміється характеристика психіки з боку її динамічних якостей – інтенсивності і швидкості протікання психічних процесів.
«Темперамент» - слово давньогрецьке, і буквально воно означает «належне співвідношення частин». Звідки така дивна назва? Виявляється, починаючи з Гіппократа (відомого давньо-грецького лікаря і філософа, який жив у V ст. до н. е.) Вважалося, що реакції людини на зовнішні події залежать від того, якої рідини більше в його організмі («співвідношення частин» - це і є поєднання різних рідин в нашому тілі). Якщо переважає кров, людина стає в міру активна, жива і компанійська. Її називають сангвінік. Коли в організмі переважає лімфа (флегма), це веде до неспішності, незворушного спокою, повільності, докладності. Таку людину називають флегматик. Якщо переважає жовч (холі), що зовні проявляється у невгамовній активності, бурхливій реакції на зовнішні обставини, суєтливості, - це холерик. А коли переважає так звана «чорна жовч» (насправді такої рідини в організмі немає, проте древні греки вірили в її існування) - людина стає дуже чутливою до всього, що відбувається навколо, занадто чуйно на все реагує. Її називають меланхолік. Твердження про настільки пряму залежність темпераменту від рідин в нашому організмі з сучасних наукових позицій виглядає, звичайно, досить наївно. Однак стародавні греки дуже точно підмітили характерні типи людей за їх реакцією на навколишній світ. Тому відзначені ними чотири типи темпераменту досі використовуються при описі психологічних відмінностей між людьми.
Назвемо властивості темперамента:
1) сензитивність: визначається найменшою силою впливу, який викликає у людини реакцію;
2) реактивність: визначається тим, з якою силою людина реагує на зовнішній вплив;
3) активність: визначається силою, з якою людина впливає на ситуацію і долає перешкоди;
4) співвідношення активності та реактивності: наскільки людина залежить від ситуації – підкоряється їй чи прагне її змінити;
5) темп реакцій: швидкість реакцій (рухи, мовлення, дотепність);
6) пластичність – ригідність: наскільки легко людині пристосуватись до нових обставин;
7) екстравертованість – інтравертованість: від чого в більшій мірі залежить діяльність людини (від зовнішньої ситуації в даний момент чи від образів минулого або майбутнього).
Тож які ж психологічні особливості притаманні кажному з типів?
1.2. Сангвінік
Жива, гаряча, рухлива людина, з частою зміною настрою, вражень, з швидкою реакцією на всі події, що відбуваються навколо неї, досить легко примиряється зі своїми невдачами і неприємностями. Вона дуже продуктивна у роботі, коли ій цікаво, приходячи в сильне збудження від цього, якщо робота не цікава, вона стає до неї байдужа, їй стає нудно.
               Паспорт сангвініка.
Якщо ви:
1. Веселі і життєрадісні.
2. Нестійкі в інтересах і схильностях.
3. Легко переживаєте невдачі і неприємності.
4. Легко пристосовуєтеся до різних обставин.
5. Швидко остигаєте, якщо справа перестає вас цікавити.
6. Швидко включаєтеся в нову роботу і швидко переключаєтеся з однієї роботи на іншу.
7. Не полюбляєте одноманітність, буденність, кропітку роботу.
8. Володієте гучною, швидкою, чіткою промовою, яка супроводжується живими жестами, виразною мімікою.
9. Зберігаєте самовладання в несподіваній, складній ситуації.
10. Швидко засинаєте і прокидаєтесь - то ви сангвінік.
Сангвінік – підвищена реактивність (з незначного приводу плаче або сміється), знижена сензитивність (не помічає слабкі звуки та інші подразники), підвищена активність (енергійний, працездатний, наполеглевий), активність і реактивність - врівноважені (швидкість розуму, кмітливість, стримує почуття), висока пластичність (мінливість настроїв, інтересів, гнучкість розуму), екстравертований (в першу чергу реагує на актуальні зовнішні враження).1.3. Холерик
Швидкий, пристрасний, поривчастий, проте абсолютно неврівноважений, з різко мінливим настроєм, з емоційними спалахами, швидко виснажується. У нього немає рівноваги нервових процесів, це його різко відрізняє від сангвініка. Холерик, захоплюючись, безладно розтрачує свої сили і швидко виснажується.
              Паспорт холерика.
      Якщо ви:
1. Непосидючі, метушливі, енергійні.
2. Запальні та нетерплячі.
3. Різкі і прямолінійні у відношенні з людьми.
4. Працюєте ривками.
5. Схильні до ризику.
6. Володієте швидкою, пристрасною, із плутаними інтонаціями, промовою.
7. Схильні до гарячність, нерпимі до недоліків.
8. Здатні швидко діяти і вирішувати.
9. Володієте різкими рвучкими рухами.
10. Схильні до різких змінах настроїв, - то ви чистий холерик.
Холерик – знижена сензитивність, підвищені реактивність і активність, але реактивність переважає (нестриманість), менш пластичний і більш ригідний, ніж сангвінік (більша стійкість інтересів); швидкий темп роботи, екстравертований.
1.4. Флегматик
Повільний, незворушний, має стійкі прагнення і настрій, зовні скупий на прояв емоцій і почуттів. Він проявляє завзятість і наполегливість у роботі, залишаючись спокійним і врівноваженим. У роботі він продуктивний, компенсуючи свою повільність старанністю.
                Паспорт флегматика.
Якщо ви:
1. Спокійні, холоднокровні, стримані, терплячі.
2. Послідовні і докладні в справах.
3. Обережні і розважливі.
4. Мовчазні, не любите даремно базікати, володієте спокійною промовою.
5. Доводите розпочату справу до кінця.
6. Суворо дотримуєтесь виробленого розпорядку життя, системи в роботі.
7. Незлобіви, проявляєте поблажливе ставлення до шпильок на свою адресу.
8. Повільно включаєтесь в роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу.
9. Любите аккуратність і порядок у всьому.
10. Володієте витримкою, - то ви флегматик.
Флегматик – знижена сензитивність, низька емоційність (з бідною мімікою), працездатний, активність вище реактивності (терплячий, наполегливий), низький темп, ригідний (важко в нових обставинах), інтровертований.
1.5. Меланхолік
Людина схильна до постійного переживання різних подій, вона мало реагує на зовнішні фактори. Свої астенічні переживання вона не може стримувати зусиллям волі, вона підвищено-вразлива, легко емоційно-вразлива.
Паспорт меланхоліка.
Якщо ви:
1. Сором'язливі, важко встановлюєте контакт з незнайомими людьми.
2. Легко переносите самотність.
3. Не вірите в свої сили, падаєте духом при негараздах.
4. Схильні уйти в себе.
5. Швидко втомлюєтеся.
6. Володієте слабкою, тихою мовою, що іноді знижується до шепоту.
7. Мимоволі пристосовуєтесь до характеру співрозмовника.
8. Вразливі, тривожні, сприйнятливі до схвалення і осудження.
9. Схильні до підозрілості, помисливості, потайливі і нетовариський.
10. Намагаєтесь викликати співчуття і допомогу в навколишніх, - то ви меланхолік.
Меланхолік – підвищена сензитивність, надмірно вразливий, низька реактивність та активність, бідна міміка, знижений темп, ригідний, інтравертований.

1.6. Вплив різних факторів на основні властивості темпераменту
Окремі властивості темпераменту можуть за життя змінюватись, але тип темперамента залишається постійним. Від змін окремих властивостей темперамента слід відрізняти дозрівання типу темпераменту. Хоча дитина і народжується з основою для певного типу темпераменту, але він не виникає весь відразу, а залежить від дозрівання нервової системи. Так, у дошкільника нервові процеси слабкі і неврівноважені. Тому властивості темпераменту, які залежать від сили нервової системи, не виявляються (схильність до страху або гніву, роздратованість, кволість). У молодшого школяра ці властивості вже помітні. Основні властивості темпераменту виявляються поступово з віком в залежності від дозрівання нервової системи.
У кожного темпераменту можна знайти як позитивні, так і негативні властивості. Гарне виховання, контроль і самоконтроль дає можливість проявитися: меланхолікові, як людині вразливій з глибокими переживаннями та емоціями; флегматику, як витриманій, без поспішних рішень людині; сангвинику, як високо-чуйній для будь-якої роботи людині; холерикові, як палкому, несамовитому і активному в роботі.
               Негативні властивості темпераменту можуть проявитися: у меланхоліка - замкнутість і сором'язливість; у флегматика - байдужість до людей, сухість; у сангвініка - поверховість, розкиданість, непостійність, у холерика – агресивність, нетерплячість, ризикованість.
                Людина, що володіє будь-яким типом темпераменту, може бути здатним і не здатним, тип темпераменту не впливає на здібності людини, просто одні життєві завданн
·я легше вирішуються людиною одного типу темпераменту, інші - іншого.
               При наявності будь-якого темпераменту, можна виробити, виховати всі суспільно-необхідні, позитивні риси особистості та поведінки; темперамент буде лише надавати своєрідність цим рисам.


РОЗДІЛ ІІ2.1. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності учнів.
Я провела своє власне дослідження на предмет впливу темпераменту на успішність навчання в нашому 9-А класі.
Для визначення типу темпераменту я вибрала найпростішу методику.
Методика «Визначення типу темпераменту»
Інструкція: Дана методика дає можливість дізнатися про деякі особливості вашої нервової системи - її силі, рухливості, врівноваженості. З кожної серії запропонованих варіантів поведінки слід вибрати тільки один, який найбільше нагадує свій власний образ поведінки і записати його поруч з номером ситуації. «Додаток А»
Більш глибоко це питання представлене в «Опитувальнику» Ганса Айзенека. Але використовуючи всі ці методики, необхідно пам'ятати, що проводити всі дослідження, в даному випадку, необхідно кілька разів, так - як результати можуть бути зовсім різними. По-цьому, для отримання більш точних результатів випробуваного (учня) опитують кілька разів, з проміжками (наприклад: сьогодні, завтра, через тиждень, місяць і т.д.). Я провела опитування з проміжком у 4 дні – у понеділок та п’ятницю.
              Я також проаналізувала результати навчання учнів за табелями за минулий рік.
               Результати дослідження представили у вигляді таблиці «Таблиця 1»:
«Таблиця 1»

п/п
Тип темпераменту
Успішність у навчанні (середній бал)


Сангвінік
10,55


Холерик
8,65


Сангвінік
6,45


Сангвінік
6,3


Сангвінік
9,45


Холерик
9,6


Флегматик
7,15


Сангвінік
7,35


Флегматик
6,4


Холерик
10,65


Флегматик
5,8


Флегматик
5,45


Сангвінік
6,85


Холерик
6,5


Меланхолік
7,35

16.
Сангвінік
8,2

17.
Холерик
7,2

18.
Холерик
5,95


Я також тривалий час спостерігала за поведінкою своїх однокласників (час був, разом вже 9 років навчаємось).
Таким чином, я з'ясувала, що успішними в навчанні упродовж 9 років є учні з різними типами темпераменту. Однак, представники однакових темпераментів поводяться по-різному в процесі навчальної діяльності. Тобто у кожного з них виробився свій індивідуальний стиль діяльності (сукупність характерних для тієї чи іншої людини прийомів роботи, навчання, спілкування, стійке поєднання особливостей виконання різних видів діяльності однією і тією ж людиною),
               Відміннин Учень 1 (сангвінік) відрізняється спокоєм, врівноваженістю, незворушністю, статичністю, розважливістю, старанністю, але в разі необхідності може дати різку відсіч кривдникові, порушникові свого спокою.
             Саме ці якості впливають на його індивідуальний стиль діяльності, сприяють ретельному вивченню навчального матеріалу, його детального опрацювання і засвоєнню на тривалий час.
               Ці характеристики підходять також Учню 2 і Учню 6, хоча вони за типом темпераменту холерики.
              Учень 17 та Учень 18 - володарі вибухового типу темпераменту холерик. Цим учням притаманні такі якості - надмірна рухливість, гарячність, часта зміною настрою, вражень, з швидкою реакцією на всі події, що відбуваються навколо них, вони безладно витрачають свої сили і швидко виснажуються, за справу беруться завзято, але якщо виникає якась трудність, вони відразу остигають і без жалю з цією справою розлучаються. Багато з перерахованих рис негативно впливають на результативність навчальної діяльності, якщо щось у цих учнів не виходить, у них відразу пропадає інтерес до будь-якого виду діяльності і результат не завжди позитивний.
              У нас в класі багато сангвініків (сім осіб), серед них один відмінник, троє начаються на достатньому рівні і троє на середньому «Рис 1». Тобто комусь сангвіністична якості - працездатність, швидкість, захопленість, швидка включаємість в роботу, товариськість, чуйність - допомагають, а комусь заважають вчитися.
«Рис. 1»
13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
            Холериків в класі п’ять «Рис. 2». Яскраво виражений холерік - це Учень 10 та Учень 14. Вони дуже активні, але настрій часто змінюється. У Учня 10, в силу виховання, ці риси згладжені. Вони обидва дуже запальні, енергійні. Але не завжди ці якості допомагають учню 14 в навчанні.
«Рис. 2»
13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
                З п’яти флегматиків двоє навчаються на достатньому рівні і троє на середньому «Рис. 3». Мабуть, деякі учні проявляють завзятість і наполегливість у роботі, свою повільність компенсують старанністю, а деякі не обтяжують себе - «Не встигли й добре, не вивчили і так зійде». Причому абсолютно спокійно до цього ставляться - вони ж флегматики.
«Рис. 3»
13 EMBED MSGraph.Chart.8 \s 1415
               Учень 15 - меланхолік. Він у нас один такий. Чуттєвий, сором'язливий, боязкий. На жаль, ці якості дуже заважають учню, але він дуже старається, працює над собою, у нього достатній рівень навчання.
               Таким чином, вивчивши літературу, провівши дослідження в класі, проаналізувавши результати анкетуванняі табеля успішності учнів свого класу, підсумовуючи результати дослідницької роботи, я прийшла до висновку про те, людина, що володіє будь-яким типом темпераменту, може бути здатною і не здатною, тип темпераменту не впливає на здібності людини, просто одні життєві завдання легше вирішуються людиною одного типу темпераменту, інші - іншого.
               При наявності будь-якого темпераменту, можна виробити, виховати всі суспільно-необхідні, позитивні риси особистості та поведінки; темперамент буде лише надавати своєрідність цим рисам. 
Так, наприклад, для холериків характерна «штурмовщина» при підготовці до іспитів. Щоб почати займатися, такому учневі потрібна сильна мотивація, а вона буде сильною в ситуації цейтноту, коли до іспиту залишилося мало часу. Тоді він здатний "розгойдатися" і почати займатися. Але він ризикує не "розгойдатися" вчасно, недооцінити складність іспиту та отримати низьку оцінку. Тому успішність навчання таких школярів нестабільна, у них нерідко можуть поєднуватися дуже високі і дуже низькі оцінки.
              

ВИСНОВКИКожна діяльність ставить певні вимоги до динаміки психічних процесів. Тому людина повинна узгодити динаміку своєї діяльності із вимогами професії.
Є декілька шляхів: 1) обрати професію відповідно до темпераменту (так, меланхоліку важко працювати диспетчером, бо потрібна швидка реакція); 2) індивідуалізація вимог (в школі підбір педагогічних впливів: строга оцінка для сангвініка, а заохочення, схвалення – для меланхоліка); 3) подолання негативних проявів темпераменту мотивами (якщо урок цікавий, то холерик дисциплінований); 4) формування індивідуального стилю діяльності (основний і універсальний механізм).
Однакові вимоги діяльності можна реалізовувати різними прийомами. Індивідуальний стиль діяльності – це система прийомів і способів дій, характерна для даної людини і доцільна для досягнення успішного результату. Так, успіх письмової роботи у меланхоліка і сангвініка забезпечуються по-різному: меланхолік багато часу витрачає на чернетки, на перевірку, менше контролює сам процес написання; сангвінік чернетки пише рідко, менше часу витрачає на перевірку, але контролює безпосередньо процес написання. У слабовстигаючих виявляється залежність їх успіху від типу темпераменту, а у відмінників такої залежності немає. Чим пояснити це протиріччя? Хорошим учням вдалося виробити індивідуальний стиль учбової діяльності, в якому послаблені особливості темпераменту, несприятливі для учбової діяльності. Наприклад, невисока зосередженість компенсується посиленим контролем і перевіркою, повільний темп розумової роботи – тривалим підготовчим етапом.
Швидка втомлюваність з частими паузами для відпочинку. У слабковстигаючих учнів індивідуальний стиль діяльності вироблений недостатньо і недоліки темпераменту (особливо миланхоліка і холерика) не помічаються.
Поради для учнів:
Рекомендації для холериків: при виконанні домашніх завдань потрібно змінювати форму діяльності; на уроці необхідно контролювати себе і не витрачати свої сили на дрібниці, намагаючись вигукнути; дочекавшись черги на свою відповідь, він завжди знайде вихід із ситуації, бо це винахідлива та креативна особистість, яка зможе оперативно прийняти необхідне рішення, але необхідно більше уваги приділяти деталям.
Рекомендації для сангвініків: не починати всі справи одразу, а завершивши одну – братися за іншу, це дозволить йому більш конкретно підійти до запланованого; всі визначення та терміни йому необхідно повторити ще раз вранці для більш повного закріплення; міміка та рухи виразні, мова швидка, тому на уроці він легко схоплює матеріал.
Рекомендації для флегматиків: піднімати руку на уроці, коли знаєш відповідь; відповідати конкретно, чітко, швидко; намагатися змінити свої звички, перемогти свою сором`язливість та боязкість, записатися до спортивної секції.
Рекомендації для меланхоліка: при виконанні домашнього завдання потрібно відпочивати після виконання кожної вправи, на уроках не завадить бути більш впевненим у своїх відповідях, має високу чуттєвість нервової системи, через це часто володіє художніми та інтелектуальними здібностями, якими потрібно користуватись.
Педагогічні прийоми вчителів орієнтовані переважно на учнів із сильним типом темпераменту, яких більше, і часто вони не враховують особливостей меланхоліка. Педагогічні впливи повинні спрямовуватись на удосконалення індивідуальної діяльності учня. Тоді успішність не буде залежати від типу темпераменту. Ось чому немає “хороших” і “поганих” властивостей темпераменту. Не існує темперамента здібного до навчання, але у кожного є свій шлях оволодіння учбовою діяльністю, формувати який і покликаний вчитель.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Інтернет ресурс «Вікіпедія – вільна енциклопедія»
2. Никандров В. В., Психологія, М., «ТК Велби»; «Проспект», 2007 г.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3.Методика «Визначення типу темпераменту». [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4.Мороз Н.Я.Психофизиологические основы индивидуального стиля деятельности: вопросы и ответы: справочный материал. – Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2005
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


5.Психологічна характеристика темпераментів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

6. Темперамент як типологчсна властивість індивіда
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
7.Типы темпераменту учнів та врахування його особливостей у навчально-виховній роботі

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

ДОДАТКИ«Додаток А»
Текст методики
Ситуація № 1
1. Настрій нестійкий, часто бувають перепади, бурхливі веселощі може змінюватися роздратуванням.
2. Настрій завжди рівний, спокійний.
3. Настрій зазвичай піднесений, веселий життєрадісний.
4. Настрій часто пригнічений, часто сумний.
Ситуація № 2
1. Активна поведінка, висока рухливість, енергійність.
2. Поведінка спокійна, рівна, стриманий голос, жести і мова часто уповільнені.
3. Соромязлива, невпевнена поведінка, голос тихий і слабкий.
4. Метушливість, вічний поспіх, різкі жести, часто говорить «захлинаючись».
Ситуація № 3
1. При невдачах намагається досягти поставленої мети, не шукає інших, більш легких шляхів.
2. При невдачах дуже переживає, не хоче знову братися за справу.
3. При невдачах прагне знайти інший, легший шлях вирішення проблеми.
4. Швидко забуває про невдачі і знову береться за будь-яку роботу.
Ситуація № 4
1. Швидко стомлюється, любить мріяти і фантазувати.
2. Працює азартно, але надовго не вистачає, може швидко кинути розпочату справу.
3. Працює наполегливо, прагне довести розпочату справу до кінця.
4. Береться за будь-яку роботу, може відразу хапатися за кілька справ.
Ситуація № 5
1. У спілкуванні поводиться емоційно, голосно сміється, жестикулює.
2. Постійно прагне до спілкування з оточуючими людьми, намагається «розворушити» їх, підняти настрій.
3. Спілкуючись з людьми, проявляє скромність і делікатність.
4. Не прагне до спілкування з оточуючими, не любить галасливі компанії, але часто спілкується з близькими друзями.
Ситуація № 6
1. Ділить з іншими людьми і радість, і горе.
2. Не стане відвертим з незнайомими людьми, свої почуття довіряє тільки близьким друзям.
3. Всі свої почуття намагається переживати поодинці.
4. Бурхливо переживає свої почуття, може поділитися ним з оточуючими, навіть незнайомими, проте не дуже прагне до цього.
Ситуація № 7
1. Зауваження вислуховує спокійно, не сперечається, але може повторити одну й ту ж помилку.
2. Бурхливо реагує на зауваження, сперечається, виправдовується.
3. Всі зауваження уважно вислуховує, помилки відразу намагається виправити.
4. Дуже засмучується через зауваження, переживає.
Ситуація № 8
1. Після виконання роботи довго відчуває себе втомленим, не може взятися за іншу справу.
2. Рідко втомлюється, але насилу перебудовується на іншу роботу.
3. Легко перебудовується на іншу роботу, але може при цьому кинути розпочату справу, не довівши її до кінця.
4. Після виконання важкого завдання може швидко взятися за іншу справу.
Ситуація № 9
1. Бурхливо переживає образи і засмучення, але швидко їх забуває.
2. Легко переживає образи і засмучення, швидко їх забуває.
3. Важко переживає образи і засмучення, довго їх пам'ятає.
4. Глибоко переживає образи і засмучення, хоча зовні це не помітно.
Ситуація № 10
1. Любить жарти і гумор, не ображається, якщо трапляється розіграш.
2. Рідко жартує, часто ображається на жарти.
3. Любить і цінує гарний жарт, але у розіграшах воліє не брати участь.
4. Любить жартувати над людьми, часто не замислюючись, чи приємно їм це.
Ситуація № 11
1. Перед тим, як приступити до справи, все ретельно продумує і розраховує, а якщо плани порушуються, то часто не може перебудуватися.
2. Береться за будь-яку справу. Може легко перебудуватися.
3. Швидко намічає план роботи і легко перебудовується при зміні умов роботи.
4. Насилу складає план роботи через свою нерішучість, воліє використовувати вже готовий. Часто не знає, що робити далі, якщо змінюються умови.
Ситуація № 12
1. Володіє гострої вразливістю.
2. Не прагне до зміни вражень, добре почувається в звичному середовищі.
3. Любить яскраві враження, їх постійну зміну, але проявляє активності в їх придбанні.
4. Активно прагне до зміни вражень, дуже часто буває в гостях, на виставках і т.д.
Бланк відповідей: За кожну відповідну відповідь - 1 бал. Підраховується сума.
 Ситуація
Сангвінік
Холерик
Флегматик
Меланхолік

№ 1
3
2
1
4

№2
1
2
4
3

№3
4
1
3
2

№4
4
3
2
1

№5
2
4
1
3

№6
1
3
4
2

№7
3
1
2
4

№8
4
2
3
1

№9
2
4
1
3

№10
1
3
4
2

№11
3
1
2
4

№12
4
2
3
1

ВСЬОГО
 
 
 
 


13PAGE 15


13PAGE 142015
Root Entry

Приложенные файлы

Добавить комментарий