Футбол.Допты алып ж?ру ж?не беру ?дісі.


Сабақтың тақырыб. «Футбол ойыны.Допты алып жүру және беру  әдістерін бекіту»
Сабақтың мақсаты:
Қозғалыс қасиеттерін дамыту(жылдамдығын,күшін,
ептілігін,секіргіштігін,шыдамдылығын.)
Допты беру және алып жүру әдістерін бекіту.
Сабақ үстінде оқушының техникалық әдістерге,тәртіпке,еңбекқорлыққа деген жауапкершілігін тәрбиелеу.
 
№ С а б а қ т ы ң   м а з м ұ н ы. Уақы-ты. Әдістемелік нұсқаулар.
1. 2. 3. 4.
І. Әзірлік бөлімі.
1. Сапқа тұру.Рапорт беру.Сабақтың мақсатымен таныстыру.
2. Саптағы жаттығулар.
3. Арнайы жүріс:аяқтың ұшымен,өкше- мен,аяқтың сыртқы жынымен,жартылай отырып,толық отырып. 12 мин.
1 мин.
30 сек.
3 мин. Оқышының сыртқы пішініне,саптық жатты-ғуларды дәл орындауына назар бөлу.
Қол жоғарыда,желкеде,алда,тізеде.
4. Арнайы жүгіру: тізені жоғары көтеріп, аяқты артқа бүгіп,аяқты алға сермеп, оң, сол жақ бүйірмен,бір аяқтан,бір аяққа секіріп,артқа қарап жүгіру. 3 мин. Қолдың қалпына,жатты-ғудың дұрыс орындалуына мән беру.
5. Аяқты жиі басып жүгіру: 2-3 ретБір бұрыштан,екінші бұрышқа.
6. Жүріп келе жатып секіру: 4-6 ретЖылдам әрі күшті тебініп.
7. Жүріп келе жатып оңды,солды секіру: 4-6 ретСекіргенде екі аяқ бір жерде болуға тиіс8. Аяқты қайшылап оң жақпен,сол жақ- пен жүгіру: 4-6 рет. Екі аяқтың қозғалы-сына назар салу.
9. Жәй бастап жылдамдатып жүгіру: 4-6 рет. Ең күшті шапшаң –дықпен.
ІІ. Негізгі бөлім. 30 мин. Допты алып жүру және әріптесіне беру.
Көрсету,түсіндіру. Жаттығуды тізбеке тұрып,қарама – қарсы15-20 м тұрып орындау.
А) Ойыншы допты қарсы тізбектегі әріптесіне,аяқтың іш жағымен беріп,өз тізбегінің ең соңына барып тұрады:
7 мин. Допқа аяқты екі рет тигізіп беруге тиісті.
Ойыншылар уақы- тында орын алмасты-туға тиісті.
Б) Ойыншы допты қарсы тізбектегі әріптесіне,аяқтың іш жағымен беріп,жыл-дам қарсы тізбектің соңына барып тұрады:
7 мин. Допты аяққа екі рет тигізіп беруге тиісті.
Бір тізбектен екінші тізбекке орын алмас-тыру өте шапшаң- дықпен өтуге тиісті.
В) Бір –біріне қарама-қарсы екі тізбек,ор-тасында бір ойыншы,сол ойыншы өзіне келген допты аяқтың ішіменен,оған доп берген ойыншымен ширетпенен доп алмастырады:
8 мин. Ойыншылардың доп беру кезінде уақы-тында орын алмас-тыруы.Ортадағы ойыншы 1 минут өткесін басқа ойын-шымен орын алмас-тыруы керек.
Г) Тізбектегі ойыншылар алма – кезек лопты жіргізу,кеглилерді айналып өту,басқа ойыншыларға допты беру жат-тығуларын орындап,тізбектің соңына барып тұрады.
8 мин. Допты жүргізу кезінде басын жоғары ұстап допты да,айналадағылар-ды да көтуге міндетті.
ІІІ. Қорытынды бөлімі. 3 мин. Тынысалуға арналған жаттығулар.
Жаттығулардың орындалуына қысқа шолу жасау.
Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма: пресс дамыту жат- тығуы,кермеге тартылу,жүгіру және секіру жаттығулары. 1 мин.
1 мин.
30 сек.
30 сек. Үздік оқышыны бөліп айтып,сабақ үстінде кездескен жақсы,нашар кездеріне назар аудару.
Тәртіпке және басқа да кемшіліктерге назар аудару.

Приложенные файлы


Добавить комментарий