Контрольна робота з української мови за І семестр у форматі зовнішнього езалежного оцінювання для 10 класу

Затверджено
на засіданні методичної ради НВК
Протокол № 3 від 02.11.2015 року
Голова ради _____________ (прізвище, ініціали)

Адміністративна контрольна робота з української мови в 10 класі за І семестр
Варіант № 1

1. Яке з наведених словосполучень не є фразеологізмом?
А Бити різками; Б спопелити очима; В читати між рядками;
Г кривити душею; Д сипати дотепами.
2. Не містить граматичної помилки словосполучення:
А вибачаюсь перед вами; Б самий веселий хлопець;
В найбільш сильніший спортсмен; Г більш сильний;
Д зошит по геометрії.
3. М'який знак уживається в усіх словах рядка:
А камін..чик, нен..ці, гір..кий; Б Гор..кий, Хар..ків, тр..ох;
В пал..чик, міл..ярд, чотир..ох; Г піл..говий, тін..ню, Луган..щина;
Д кур..йозний, соломин..ці, тон..ший.
4. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі слова в рядку:
А козак, хлопець, Степан; Б земля, сосна, директор;
В Анатолій, Наталя, школа; Г Світлана, світ, ножиці;
Д вовк, країна, Чернігів.
5. Позначте рядок слів, у кожному з яких усі приголосні дзвінкі:
А джміль, дубки, їжа; Б дружба, лимон, волейбол;
В жоржина, верблюд, голубка; Г діброва, боротьба, кіт;
Д град, сніг, дощ.
6. Поширеним є речення:
А Тут весело. Б Хай кожен із вас заспіває.
В Мати буде відпочивати. Г Хлопець виявився не ликом шитий.
Д Сину, будь відвертим.
7. Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:
А що/духу, по/братньому, по/троє;
Б по/українськи, казна/коли, всього/на/всього;
В куди/небудь, по/людськи, тим/разом;
Г рік/у/рік, де/не/де, коли/не/коли;
Д на/зло, на/віку, ось/ось.
8. Укажіть речення із збігом сурядного й підрядного сполучників, де правильно розставлені розділові знаки.
А Очі шукали затінку, і коли попереду за ризою озимини затуманіли дерева, відразу стало веселіше.
Б З часу втечі з полону Добриня рідко згадував свого колишнього господаря, навіть зринала було думка, що вже ніколи з ним не зустрінеться що він або загинув під час облоги Києва, або, якщо вижив, пішов далі за Батиєм.
В Я стаю на хвилину тим завзятим хлопчиськом Колькою, і хоч на моє дитинство лягли товстим шаром літа, мені кортить вибігти, як колись, надвір і по-дитячому, весело й безтурботно, ковтати на льоту холодні пластівці пухкого снігу.
Г Важко було: худобу пас і коней доглядав, повсть валяв, кобилиць доїв та кумис робив, а, коли господарі дізнались, що руду вмію знаходити та крицю з неї варити, то й зовсім зле стало.
Д Сонце піднялося над горизонтом, і, хоча відчувався подих нічної прохолоди, стало тепліше.
9. У становіть відповідність, утворивши логічні пари.
1 (До)останку, (у)цілому, (на)самоті
2 (вокально)інструментальний, (віце)адміральський, (жовто)синій
3 (чи)мало, (в)нічию, (від)тоді
4 (загально)людський, (складно)підрядний, (сліпо)(глухо)німий
А складні прикметники, що пишуться через дефіс;
Б прислівники, що пишуться окремо;
В складні прикметники, що пишуться разом;
Г прислівники, що пишуться через дефіс;
Д прислівники, що пишуться разом.


10. Установіть відповідність, утворивши логічні пари (речення й ускладнювальний елемент).
Однорідні обставини
однорідні підмети
однорідні означення
однорідні присудки

А Настав похмурий, задушливий вечір.
Б Їхав, їхав козаченько лугом, долиною, та лісочком, та садочком до своєї милої.
В Дуб із дубом стали рядом, гомоніли древнім ладом.
Г Дівчата збирали по лугах сокирки, васильки, рожу, волошки.
Д Тут Стугни плин малює вічну карту, де батько, й дід, і дядько мій косив.


11. Установіть відповідність між складнопідрядним реченням і типом підрядної частини.
Пісні тільки й можуть дзвеніти там, де птахи народились.
Прозору тишу протинав стукіт дятла по дзвінкій корі, наче бив він у дерев'яний дзвоник.
Звідси добре було видно поле, смужку зрізаних соняшників під горою і ліс, що вже починав жевріти.
Не шукай правди в других, коли в тебе її нема
А з
·ясувальне
Б означальне
В умови
Г порівняльне
Д місця


12. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1) Сизий бузок, котрим (2) обсаджені були стежки, переліз на (3) їх гладеньке місце й вільно ріс (4) там.
А Прислівник; Б прикметник;
В займенник; Г прийменник;
Д форма дієслова  дієприкметник.

13. Власне висловлення.
Підтримайте або спростуйте думку: «Екологія природи починається з екології душі».
Сформулюйте тезу, наведіть не менше двох переконливих аргументів, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Текст обсягом до 100 слів не перевірятиметься.
Затверджено
на засіданні методичної ради НВК
Протокол № 3 від 02.11.2015 року
Голова ради _____________ (прізвище, ініціали)

Адміністративна контрольна робота з української мови в 10 класі за І семестр
Варіант № 2

1. Укажіть рядок, у якому сполучення слів не є фразеологізмом:
А важка рука; Б набита рука;
В надійна рука; Г права рука;
Д міцна рука.
2. Граматичну помилку допущено в рядку:
А відповідно наказу; Б наступного року;
В найбільш сильний; Г мій день народження;
Д протягом доби.
3. М'який знак не вживається в усіх словах рядка:
А куз..ня, смієш..ся, голубон..ці;
Б кіл..кох, сім..сот, мір..ка;
В хар..ків'янин, пір..я, велетен..ський;
Г порт..єра, комп..ютер, стіл..ця;
Д ател..є, Пол..ща, батал..йон.
4. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:
А знання, кузня, суб'єкт; Б юність, проїзний, щастя;
В дьогтю, яблунька, ґудзик; Г джоуль, правосуддя, схопишся;
Д єгерський, щільний, таємність.
5. Поширеним є речення:
А Троє учнів стали відмінниками. Б Сину, будь відвертим.
В Надійка, на щастя, прикусила язика. Г Його накрили мокрим рядном.
Д Тетяно, не роби з мухи слона!
6. Укажіть рядок, усі прислівники в якому пишуться разом:
А в/ночі, в/роздріб, ледве/ледве; Б по/нашому, по/латині, по/одинці;
В на/виворіт, по/троху, на/самоті; Г в/перед, на/поготові, що/раз;
Д на/вздогін, до/вподоби, до/гори.
7. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з великої літери:
А (В,в)ерховна (Р,р)ада (У,у)країни, (В,в)елика (В,в)ітчизняна (В,в)ійна, (В,в)еликдень;
Б (О,о)рганізація (О,о)б'єднацих (Н,н)ацій, (П,п)резидент (У,у)країни, (Ш,ш)евченкові (Т,т)вори, (В,в)елика (В,в)едмедиця (сузір'я);
В (Д,д)амоклів (М,м)еч, (Ч,ч)ернігівська (О,о)бласть, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру;
Г (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни, (Є,є)вангеліє, (А,а)кт (П,п)роголошення (Н,н)езалежності;
Д (П,п)окрова, (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни, (Я,я)рослав (М,м)удрий.
8. Не потрібно ставити кому між частинами складносурядного речення в рядку (розділові знаки пропущено):
А В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі.
Б Він десь пішов і не вернувся проте тут була його тінь була про нього згадка.
В То сонечко встає то вітер його пхає.
Г І на оновленій землі врага не буде супостата а буде син і буде мати і будуть люди на землі.
Д Спустився вечір і одразу похолоднішало.
9. Установіть відповідність між словосполученнями та стилями мовлення, до яких вони належать.
Член речення, геометрична прогресія, суспільно-політична формація
доводити до відома, відповідно до плану роботи, відповідальність покласти
веселкова роса, срібні струни мрій, усмішка долі
викинути з голови, одного поля ягода, підібгати хвоста

А офіційно-діловий;
Б розмовний;
В публіцистичний;
Г художній;
Д науковий.


10. Установіть відповідність між складнопідрядними реченнями та типами їх підрядної частини.
Я чув, як дихав сонний ліс у прохолодному тумані.
Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.
Якби мені сила та воля, жив би без горя.
Соборна Вкраїно, всі храми твої відбудуєм, щоб лунами дзвонів сягнути духовних вершин
А підрядне умови;
Б підрядне означальне;
В підрядне мети;
Г підрядне місця;
Д підрядне з'ясувальне

11. Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками.
Світлішає в житті і на душі.
Ніжні сутінки. Вечір.
3 Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце! Дякую за втому!
4 Десять раз подумай, а раз скажи.
А Односкладне означено-особове;
Б односкладне неозначено-особове;
В односкладне безособове;
Г односкладне узагальнено-особове;
Д односкладне називне.

12. З'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
(1) Минають дні, минають ночі,
Минає літо, шелестить
(2) Пожовкле листя, гаснуть очі,
Заснули думи, серце спить,
І (3) все заснуло, і (4) не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь...
А прийменник;
Б дієслово;
В форма дієслова  дієприкметник;
Г частка;
Д займенник.


13. Власне висловлення.
Підтримайте або спростуйте думку: «Екологія природи починається з екології душі».
Сформулюйте тезу, наведіть не менше двох переконливих аргументів, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Текст обсягом до 100 слів не перевірятиметься.


15

Приложенные файлы


Добавить комментарий