Рабочая программа по татарскому языку. 3 класс.


Муниципаль бюджет гомуми белем учреждениесе
Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы
Пәрәү урта гомуми белем мәктәбе
Каралды:
Башлангыч сыйныфлар методик берләшмә җитәкчесе Гарипова Р.В._____________
Беркетмә №____
__________________ 2015ел. Килешенде:
Укыту-тәрбия эшләре буенча директор урынбасары
___________ Бикмуллина Ф. Т.
___________________2015 ел Раслыйм:
Мәктәп директоры
___________________Хафизов Р.С.
Приказ № _____
____________________2015ел.
3 нче сыйныфта 2015-2016 нчы уку елына
Зайнуллина Зөлфия Әделҗан кызының
татар теленнән
ЭШ ПРОГРАММАСЫ
АҢЛАТМА ЯЗУЫ
Документлар статусы:
3нче сыйныфның татар теленнән эш программасы
“Башлангыч гомуми белем бирү программалары”, 2011 дигән Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланган программага
Дәүләт белем стандартына
МБГБУ Пәрәү урта гомуми белем мәктәбенең 2015-2016 нчы уку елы укыту планына нигезләнеп төзелде.
Документлар структурасы:
Аңлатма язуы;
Укыту – тематик планы;
Эчтәлек;
Укучыларны хәзерләүгә таләпләр.
УМК
Планлаштыру.
Башлангыч сыйныфларда татар телен өйрәнүнең төп максатлары:
әйтмә һәм язма сөйләмне үстерү;
грамоталы язу күнекмәләре булдыру;
тел фәненең төп тәгълиматлары белән таныштыру;
аң-белемне үстерү һәм чын кеше сыйфатлары тәрбияләү.
Курсның төп бурычлары:
укучыларда сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрен үстерү һәм телне аралашу чарасы буларак барлык ситуацияләрдә кулланырга өйрәтү;
аралашу һәм танып белү чарасы булган телне аңлы үзләштерүгә ирешү;
балаларны текст, китап белән эш итү алымнарына өйрәтү;
аралашу осталыгы һәм иҗади сәләт арасында бәйләнеш булдыру;
укучыларның образлы, логик фикерләвен үстерү, аларда аралашу культурасы күнекмәләре тәрбияләү.
Базислы укыту планында фәннең урыны:
Татар теле дәресе атнага 4 сәгать исәбеннән(3 сәгать автор программасыннан +1 сәгать мәктәп компоненты), барлыгы 136 сәгать укытыла.
Эш программасына кертелгән үзгәрешләр һәм аларга аңлатма:
Темаларны тирәнтен өйрәнү өчен һәр темага берәр сәгать (барлыгы елына 34 сәгать) мәктәп компонентыннан алып өстәлде.
Укыту – тематик план
№ Төп темалар Программада сәгать саны
1 Үткәннәрне кабатлау 1
2 Хәреф һәм аваз турында төшенчә 11
3 Лексика 9
4 Сүз төзелеше 11
5 Сүз төркемнәре. Исем 12
6 Фигыль 8
7 Сыйфат 13
8 Алмашлык 9
9 Кисәкчә 10
10 Бәйлек 6
11 Җөмлә 23
12 Текст 17
13 Кабатлау 6
Барлыгы 136

Татарстан Республикасының Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланып тәкъдим ителгән 3 нче сыйныф өчен татар теле дәреслеге (З.И.Җамалетдинова, Татар теле 3 сыйныф. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2013) һәм “Татар теле һәм әдәбияты. Татар телендә урта (тулы)гомуми белем бирү мәктәпләре өчен үрнәк программалар”на нигезләнеп төзелгән эш программасы фән нигезләре буенча мәҗбүри нәтиҗәлелеккә ирешүне күздә тотып әзерләнде. Балаларның бәйләнешле сөйләмен үстерүгә игътибарын юнәлтү максатында, программада бәйләнешле сөйләм үстерү сәгатьләре аерым күрсәтелә.
Эчтәлек
Лексика . Сүз ана теленнән белем бирүнең барлык бүлеклэрендэ өйрәнелә. Сүзне тикшерү һәм өйрәнү материалы итеп кабул итү. Сүз – мәгънә һәм яңгыраш бердәмлеге. Сүзнең мәгънәсе. Татар теленең сүз байлыгы. Дәреслекләрдәге сүзлекчәләрдән, сүзлекләрдән сүзнең аңлатмасын таба алу.
Сүзнең күп мәгънәлелеген һәм күчерелмә мәгънәсен гамәли күзәтү. Сүзне туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану. Синонимнар. Антонимнар. Омонимнар. Аларның сөйләмдәге роле. Сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләр: сөт өсте, эш хакы, җир җиләге
Авазлар һәм хәрефәр. Иҗек. Кабатлау. Авазлар һәм хәрефләр. Калын һәм нечкә сузыклар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Парлы һәм парсыз яңгырау, саңгырау тартыклар.
Сүзгә аваз-хәреф анализы ясау. Тартыкларның яңгырау (саңгырау), парлы (парсыз) булуын, калын (нечкә) әйтелешен, нинди хәреф белән белдерелгәнен күрсәтү. Иҗек. Сүзләрне юлдан – юлга күчерү кагыйдәләре. Ъ, ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу. Янәшә килгән бертөрле тартык аваз хәрефләре кергән сүзләр. Ларның дөрес язылышын истә калдыру.
Алфавит. Итапларны киштәгә урнаштырганда, белешмәлекләр, сүзлекләр белән эшләгәндә алфавитның әһәмияте.
Бертөрле хәрефләрдән башланган сүзләрне, икенче хәрефенә карап, алфавит тәртибендә язу. Сүзлекләрдән, белешмәлекләрдән кирәкле информацияне тиз һәм җиңел табу.
Сүз. Сүз төзелеше. Кушымча. Кушымчаларның төрләре. Сүз формалары һәм яңа сүзләр. Аларның ясалышын чагыштыру.
Сүз ясагыч кушымчалар:-чы/-че,- лык/-лек,-даш/-дәш,-таш/-тәш,-гыч/-геч,-кыч/-кеч,-кы/-ке,-гы/-ге, -лы/ле, сыз/сез, ла/лә. алар ярдәмеендә ясалган сүзлзрнең гомуми лексик мәгънәсе. Сүз ясалышының сөйләмен баету, сүз байлыгын арттыруда әһәмияте.
Сүз формасын ясаучы кушымчалар. Төрләндергеч кушымчаларның җөмлә төзүдә катнашуы һәм әһәмияте.
Сүз төркемнәре. Исем. Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге функциясе. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрнең берлек һәм кплек сан формалары. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәрдә сүз басымы.
Фигыль. Мәгънәсе һәм сораулары. Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. Хикәя фигыльнең үткән, хәзерге һәм киләчәк заманнары. Боерык фигыльләрнең мәгънәләре. Аларның зат- сан формалары. Фигыльләрнең күпмәгънәлелеге. Аларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану.
Сыйфат. Сыйфатның мәгънәсе һәм сораулары. Сыйфатларны төркемләү. Сыйфат дәрәҗәләре: төп, чагыштыру, артыклык, кимлек дәрәҗәләре. Сыйфат дәрәҗәләренең ясалышы. Сыйфатларның сөйләмдәге әһәмияте. Антоним һәм синоним сыйфатлар.
Алмашлык. Алмашлыкларның мәгънә үзенчәлекләре. Алмашлыкларда сүз басымы. Зат алмашлыклары. Аларның берлек һәм күплек формалары, килеш һәм тартым белән төрләнеше. Сорау алмашлыклары. Алмашлыкларны, җөмләләрне бәйләүче чара итеп, сөйләмдә гамәли куллану.
Кисәкчәләр. Да/дә, та/тә, гына/генә, кына/кенә, ук/үк, ич, бит кисәкчәләре. Аларның сөйләмдәге роле. Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. Сүз басымынкисәкчәләрне дөрес язуда файдлану.
Бәйлекләр. Төрле килешләрдә исемнәрне һәм зат алмашлыкларын белән, саен, шикелле, өчен, аркылы, таба, хәтле, каршы, кадәр, чаклы, бирле, соң, башка бәйлекләре белән куллану.
Җөмлә. Җөмләнең әйтелү максаты буенча төрләре: хикәя, сорау, өндәү. Тойгылы җөмләләр. Шул төрләргә карап, җөмлә ахырына тыныш билгесе кую. Җөмләнең баш кисәкләре. Язма сөйләмдә ия һәм хәбәрнең урыннары. Исемнәр һәм хикәя фигыльләр бирелгән гади хәбәрләр. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Җөмләдәге сүзгә, шул сүздән башка сүзләргә сораулар кую һәм сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Җыйнакҗөмләне, тиешле сүзләр өстәп, җәенкеләндерә белү, җәенке җөмлә эченнән баш кисәкләрне генә аерып чыгару. Тиңдәш ияле һәи тиңдәш хәбәрле җөмләләр. Тиңдәш кисәкләр арасында һәм, я, да/дә, та\тә, ә, ләкин теркәгечләре.
Текст. Бәйләнешле сөйләм. Текстның темасы һәм төп уе. Исемсез текстларның темасын билгеләү һәм исем кую. Төп фикерне темадан аера белү һәм аларны төгәл билгеләү. Тексттагы җөмләләрнең зат алмашлыклары, һәм,ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләшүе. Текст берәмлекләрен сүз тәртибе ярдәмендә оештыру. Текст кисәкләрен берләштерүдә кирәкле сүзләр: алдан, аннан соң, аннары, ахырда, әүвәл, башлап, башта, баштан, соңында, соңыннан, элек, һ.б. текстларның типлары:хикәяләү, тасвирлама, фикер йөртү. Аларның төп үзенчәлекләре. Әзер яки күмәк төзелгән план буенча хикәяләү тибындагы текстны изложение итеп язу. Сюжетлы рәсемнәр һәм картиналар буенча укучыларның тормыш тәҗрибәсе, күзәтүләренә, укыганнарына бәйле темаларга, алдан әзерлек күреп, сочинениеләр язу. Иҗади эшләргә тасвирлама, фикер йөртү тибындагы текст элементларын кертү. Телдән эш характерындагы текстлар (автобиография, адрес, гариза, аңлатма язу) төзү. Сөйләм этикасы.
Укучыларны хәзерләүгә таләпләр
Предмет нәтиҗәләр:
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен, тамыр һәм кушымча. Ясагыч һәм төрләндергеч кушымчаларны аера һәм аларны сүзне кулланганда файдалана белү;
Тамырдаш һәм мәгънәдәш сүзләрне аеру;
Сүзләрнең төзелешен модель итеп күрсәтә белү;
Модель үрнәгендә яңа сүзләр ясау;
Сүз төркемнәре: исем, фигыль, сыйфат, алмашлык, кисәкчә, бәйлекләр; аларның сөйләмдәге әһәмияте;
Җөмләнең баш кисәкләре, ия һәм хәбәр;
Җөмләнең иярчен кисәкләре;
Өйрәнелгән орфограммалар (калын һәм нечкә сузыклар, яңгырау һәм саңгырау тартыклар, парлы тартыклар, нечкәлек һәм аеру, калынлык һәм аеру билгеләре, кушма һәм парлы сүзләр, тамырда авазлар чиратлашуы, кисәкчәләр)кергән 55-60 сүзле текстны, җөмлә ахырында тиешле тыныш билгеләрен куеп, диктант итеп язу; текстларны хатасыз һәм каллиграфик дөрес итеп күчереп язу;
Сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү( тамыр һәм кушымчаларны аеру; кушымчаларның төрен билгеләү; тамыр, ясалма, кушма һәм парлы сүзләрне аерып күрсәтү);
Сүз составын тикшергәндә, дәлилләр китерү;
Сүз төркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен тану, аеру;
Берлек сандагы исемнәрне килеш белән төрләндерү, килеш кушымчаларын дөрес сайлау
Фигыльне тиешле заман формаларында куя белү
Текстта синонимнарны, омонимнарны һәм антонимнарны таный, сөйләмдә урынлы куллана белү;
Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аеру, мәгънәләре, сораулары ярдәмендә җөмләдә сүзләр бәйләнешен ачыклау, сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне билгеләү;
Җөмләләрне анализлау: әйтү максаты, интонация буенча төре, баш һәм иярчен кисәкләр;
Әзер яки бергәләп төзелгән план буенча 70-85 сүзле текстны изложение итеп язу; текстның темасын һәм төп фикерен чагылдыра алу, текстның мәгънәле кисәкләрен чамалау, кызыл юлны саклау;
Сөйләгәндә һәм язганда, текстның өлешләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдыру;
Хикәяләү, тасвирлама, фикер йөртү тибындагы текстларны аера, төзи белү һәм кечкенә текстларны язып кую;
Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:
- шәхеснең әхлакый-рухи сыйфатларын камилләштерү:
- милли горурлык, гражданлык хисләре формалаштыру;
- әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен үзләштерү;
- күршеңә ярдәм итүдә танып-белү инициативасы күрсәтү;
- үз алдыңа максат кую, аңа ирешү юлларын эзләү;
- уңышларыңа яки уңышсызлыкларыңа, аларның сәбәпләренә дөрес бәя бирү;
- индивидуаль эшчәнлек стилен формалаштыру:
- төрле мәгълүмат чараларын (сүзлекләр, Интернет ресурслар һ.б.) танып-белү һәм аралашу вакытында куллану;
- активлыкка, мөстәкыйль, иҗади фикер йөртергә, фәнни-тикшеренү эшчәнлеген башкару, шәхес буларак формалашуны дәвам итү;
- үзең алган белем күнекмәләрен тормышның төрле шартларында куллана белергә өйрәнү.
Метапредмет нәтиҗәләр:
Танып-белү гамәлләре:
- танып-белү юнәлешендәге максатларны билгеләү;
- укучының үз эшчәнлеген мөстәкыйль рәвештә оештыра
- белүе, бәяләве, үзенең кызыксынучанлык өлкәсен билгеләве;
- мөстәкыйль рәвештә теманы, куелган проблеманы ача белү, фикер йөртү;
- уку мәсьәләсе тирәсендә логик фикерләү;
- фикерләүдә логик чылбыр төзү;
- тема тирәсендәге төп билгеләрне аерып алу нигезендә кагыйдә формалаштыру;
- төрле мәгълүмат чаралары белән эшли, кирәкле мәгълүматны таба, анализлый һәм үз эшчәнлегендә куллана белү;
Коммуникатив УУГ
- тыңлый белү;
- диалог төзүдә һәм коллектив фикер алышуда катнашу;
- сыйныфташлары һәм укытучы белән уку эшчәнлеген оештыруда хезмәттәшлек итү;
- төрле фикерләрне исәпкә алып эш итү;
- үз фикерен дәлилли белү, тормыштан мисаллар китерү;
- төрле җавапларны тыңлау, чагыштыру, нәтиҗә ясау;
- үз фикерен тулы һәм төгәл итеп әйтә белү;
- күмәк эш вакытында уртак фикергә килү;
- мәгълүмат туплауда үзара хезмәттәшлек итүдә инициативасы күрсәтү;
- укылган текстлар буенча сораулар бирә алу;
- бирелгән текстларның дәвамын үзлектән сөйләп карау, фикер әйтү автор фикере белән чагыштыру;
- үз эшен контрольдә тоту, сыйныфташларына ярдәм итү;
- коммуникатив күнекмәләрнең кеше тормышындагы ролен билгеләү;
- үз фикерләрен телдән һәм язмача җиткерә белү;
- башкаларны тыңлый, киңәш бирә белү;
- сыйныфташлары каршында төрле темаларга, башкарылган проектлар буенча чыгыш ясау;
- иптәшеңнең гамәлләрен бәяләү, күршең белән хезмәттәшлек итү.
Регулятив УУГ:
- дәреснең проблемасын (тема) һәм максатларын мөстәкыйль формалаштыру;
- проблеманы аңлап гипотеза чыгару, үз фикереңне дәлилләр китереп раслый белү, телдән (диалогик, монологик) һәм язма сөйләмдә сәбәп-нәтиҗә бәйләнешен аерып алу, нәтиҗәләрне формалаштыру;
- максатка ирешү юлларын билгеләү;
- үз эшчәнлегеңнең нәтиҗәле булуына ирешү, үз эшчәнлегеңне контрольгә алу;
- укытучы белән бергәләп, үз эшен, иптәшләренең җавапларын бәяләү;
- кагыйдә, күрсәтмәләрне истә тоту һәм аларга ияреп гамәлләр кылу;
- эшләнгән эшкә бәя бирү, сыйфатын һәм дәрәҗәсен билгеләү.
УМК “Россия мәктәбе”
З.И.Җамалетдинова, Татар теле 3 сыйныф. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2013
Татар теле һәм әдәбияты. Татар телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан үрнәк программалар. 1- 11 сыйныф. Казан: Татарстан китап нәшрияты. 2011
Электрон дәреслекләр
1.Электрон кушымта (3 нче сыйныфта татар теле дәреслегенә)
2. Татар теле. “Белем.ру”, 2009
ПЛАНЛАШТЫРУ
№ Дәрес темасы Дәресләр саны Дәрес тибы Универсаль уку гамәлләре (шәхескә кагылышлы, метапредмет, предмет) Көтелгән нәтиҗәләр. Үткәрү вакыты
План Факт
1 2 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыда укуга уңай мөнәсәбәт тәрбияләү;
метапредмет – укучының уку мәсьәләсен аерып ала белүе. Укучы дәрестә уку мәсьәләсен аерып ала белергә тиеш. 1.09 2 Авазлар һәм хәрефләр. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыда укуга уңай мөнәсәбәт тәрбияләү;
предмет – сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерү;
метапредмет – укучының уку мәсьәләсен аерып ала белүе. Сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерергә тиеш. 2.09 3 Калын һәм нечкә сузыклар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыда укуга уңай мөнәсәбәт тәрбияләү;
предмет – сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерү;
метапредмет – укучының уку мәсьәләсен аерып ала белүе. Сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерергә тиеш. 3.09 4 Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Парлы һәм парсыз яңгырау һәм саңгырау тартыклар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыда укуга уңай мөнәсәбәт тәрбияләү;
предмет – сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерү;
метапредмет – укучының уку мәсьәләсен аерып ала белүе. Сүздә авазларны хәрефләр белән тамгалау күнекмәсен искә төшерергә тиеш. 5.09 5 Иҗек. Сүзләрне юлдан – юлга күчерү. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучының үзләштергән белемнең кирәклеген аңлау;
метапредмет – укучының анализлау күнекмәсен үстерү;
предмет – сүзләрне юлдан-юлга күчерү кагыйдәләрен гамәлдә куллану Сүзләрне юлдан-юлга күчерү кагыйдәләрен гамәлдә куллана белергә тиеш. 7.09 6 Ъ һәм Ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыларда грамоталы булу теләге уяту;
метапредмет – эзлекле фикер йөртеп, нәтиҗә ясау күнекмәсен үстерү;
предмет – ъ, ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу күнекмәсе булдыру. ъ, ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу күнекмәсе булдыру. 9.09 7 “Ъ һәм Ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу” темасына контроль күчереп язу 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыларда грамоталы булу теләге уяту;
метапредмет – эзлекле фикер йөртеп, нәтиҗә ясау күнекмәсен үстерү;
предмет – ъ, ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу күнекмәсе булдыру. ъ, ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу күнекмәсе булдыру. 10.09 8 Сүзгә аваз – хәреф анализы ясау 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – белем алу күнекмәсен үстерү;
метапредмет – ысул кулланып күнегүләр эшләү күнекмәсе булдыру;
предмет – сүзгә аваз – хәреф анализы ясау күнекмәсен үстерү сүзгә аваз – хәреф анализы ясау күнекмәсен үстерү 11.09 9 Кабатлау. Сүзгә аваз – хәреф анализы ясау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – белем алу күнекмәсен үстерү;
метапредмет – ысул кулланып күнегүләр эшләү күнекмәсе булдыру;
предмет – сүзгә аваз – хәреф анализы ясау күнекмәсен үстерү сүзгә аваз – хәреф анализы ясау күнекмәсен үстерү 14.09 10 Янәшә килгән бертөрле тартык аваз хәрефләре кергән сүзләрнең дөрес язылышы. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телне үзләштерүдә яңалыкларны күрә белү теләге уяту;
метапредмет - уку мәсьәләсен чишү юлын билгеләү күнекмәсен үстерү;
предмет – янәшә тартыклар кергән сүзләрне дөрес яза белү. янәшә тартыклар кергән сүзләрне дөрес яза белергә тиеш. 16.09 11 Алфавит. Алфавитның әһәмияте. Сүзнең икенче хәрефенә карап, алфавит тәртибендә язу 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – аңлы елем алу теләген үстерү;
метапредмет - үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү;
предмет – сүзләрне икенче хәрефенә карап, алфавит тәртибендә яза белү. сүзләрне икенче хәрефенә карап, алфавит тәртибендә яза белергә тиеш. 17.09 12 “Хәрефләр һәм авазлар” темасы буенча грамматик биремле диктант “Дару үләне” 1 Контроль дәрес шәхескә кагылышлы – укучының үзләштергән белемнең кирәклеген аңлау;
метапредмет – укучының анализлау күнекмәсен үстерү; укучының анализлау күнекмәсен үстерү өстендә эшләү; 18.09 13 Хаталарны төзәтү өстендә эш. Сүз байлыгы. Сүзнең мәгънәсе 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – сүз байлыгын, әһәмиятен аңлы куллану күнекмәсе булдыру;
метапредмет - үзләштергән белемне модельләштерә белү;
предмет – укучының анализлау күнекмәсен үстерү; укучының анализлау күнекмәсен үстерү 21.09 14 Сүзне туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – сүзне дөрес куллана белүнең әһәмиятен аңлау;
метапредмет - сүзнең мәгънәсен төгәл аңлату күнекмәсе булдыру;
предмет – сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәсен аңлау. сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәсен аңлата белергә тиеш. 23.09 15 Синонимнар. Аларның сөйләмдәге роле 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укучыда телне өйрәнү кирәклеген аңлау күнекмәләре булдыру;
метапредмет - укучының үз гамәлен контрольдә тоту күнекмәсен үстерү;
предмет – синонимнарны тану күнекмәсе булдыру. синонимнарны тану күнекмәсе булдыру өстендә эшләү. 25.09 16 Антонимнар. Аларның сөйләмдәге роле 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – төркемнәрдә аралашуның әһәмиятен аңлап шөгыльләнү;
метапредмет - чагыштырып, нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
предмет – антонимнарны куллана белү. . антонимнарны куллана белергә тиеш. 28.09 17 Омонимнар. Аларның сөйләмдәге роле 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – белем алуга омтылыш булдыру;
метапредмет - уку мәсьәләсен ачык билгеләү күнекмәсе булдыру;
предмет – омонимнарны таный белү. . омонимнарны таный белергә һәм дөрес итеп куллана белергә тиеш. 30.10 18 Сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләр 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укуга булган уңай мөнәсәбәтен күрсәтә белү;
метапредмет – өстәмә мәгълүмат чараларыннан файдалана белү күнекмәсе булдыру;
•предмет – сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләрне таный белү. сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләрне таный белергә тиеш. 1.10 19 Кабатлау күнегүләре 1 Кабатлау дәресе шәхескә кагылышлы – укуга булган уңай мөнәсәбәтен күрсәтә белү;
метапредмет – өстәмә мәгълүмат чараларыннан файдалана белү күнекмәсе булдыру;
•предмет – сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләрне таный белү. сүзтезмә белән белдерелгән лексик берәмлекләрне таный белергә тиеш. 2.10 20 Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Өйрәтү характерындагы изложение язу 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү изложение яза белү күнекмәсен үстерү 5.10 21 Изложениеда киткән хаталарны анализлау. “Лексика” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Тема буенча укучыларның белемнәрен тикшерү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү, хаталарны анализлап төзәтә белергә тиеш. 7.10 22 Кушымча. Кушымчаларның төрләре (сүз ясагыч һәм сүз төрләндергеч кушымчалар). 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку процессына кызыксыну булдыру;
метапредмет – адымлы гамәлләр аша нәтиҗә ясый белү;
предмет нәтиҗәләре – кушымчаларның төрләрен белү. кушымчаларның төрләрен белергә тиеш 8.10 23 Кушымча. Кушымчаларның төрләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку процессына кызыксыну булдыру;
метапредмет – адымлы гамәлләр аша нәтиҗә ясый белү;
предмет нәтиҗәләре – кушымчаларның төрләрен белү. кушымчаларның төрләрен белергә тиеш. 9.10 24 Сүз формалары һәм яңа сүзләр. Аларның ясалышын чагыштыру 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку процессында катнашучыларга уңай мөнәсәбәт булдыру;
метапредмет – белем алуда үзгәргән процессларны дәлилле аңлату;
предмет – сүз формаларын һәм яңа сүзләрне аера белү. кушымчаларның төрләрен белергә һәм дөрес итеп куллана алырга тиеш. 12.10 25 Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Хикәя төзү
1 Сөйләм телен үстерү дәресе Картина эчтәлеген язма бирү күнекмәсен формалаштыру Картина эчтәлеген язма бирү күнекмәсен формалаштыру 14.10 26 Сүз ясагыч кушымчалар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укуга уңай мотивация булдыру;
метапредмет – уку мәсьәләсен чишү юлын планлаштыру күнекмәсе булдыру;
предмет – сүз ясагыч кушымчаларны танып, куллана белү. сүз ясагыч кушымчаларны танып, куллана белергә тиеш 15.10 27 Сүз ясагыч кушымчалар. Алар белән ясалган сүзләрнең гомуми лексик мәгънәсе 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – төркемдәшләреңә хөрмәт хисе булдыру;
метапредмет – үз белемен контрольдә тоту һәм бәяләү күнекмәсе булдыру;
предмет – сүз ясагыч кушымчаларны таный белү. сүз ясагыч кушымчаларны таный белергә өйрәнергә тиеш. 16.10 28 Сүз формасы ясаучы (төрләндергеч) кушымчалар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – сыйныфташлары фикерен адекват кабул итү;
метапредмет – дәлилләп нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
предмет – төрләндергеч кушымчаларны тану. төрләндергеч кушымчаларны танырга тиеш. 19.10 29 Төрләндергеч кушымчаларның җөмлә төзүдә әһәмияте 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана телендә дөрес сөйләм күнекмәләренә омтылыш булдыру;
метапредмет – кече төркемнәрдә эшләү күнекмәләре булдыру;
предмет – төрләндергеч кушымчаларның ролен аңлау. төрләндергеч кушымчаларның ролен аңларга тиеш. 21.10 30 “Сүз. Сүз төзелеше” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Тема буенча алган белем һәм күнекмәләрне формалаштыру Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 22.10 31 “Лексика. Сүз. Сүз төзелеше” темалары буенча контроль диктант 1 Контроль дәрес шәхескә кагылышлы – сыйныфташлары фикерен адекват кабул итү;
метапредмет – дәлилләп нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
предмет – язу күнекмәсен формалаштыру дәлилләп нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру 23.10 32 Хаталарны төзәтү өстендә эш. “Сүз. Сүз төзелеше” темасын кабатлауга күнегүләр эшләү. 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку процессында катнашучыларга уңай мөнәсәбәт булдыру;
метапредмет – белем алуда үзгәргән процессларны дәлилле аңлату;
предмет – сүз формаларын һәм яңа сүзләрне аера белү. сүз формаларын һәм яңа сүзләрне аера белергә тиеш 26.10 33 Сүз төркемнәре турында төшенчә 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телнең серләренә төшенү теләге булдыру;
•метапредмет – белемнәрне модельләштерә белү;
•предмет – сүзләрнең төркемнәргә бүленешен аңлау. сүзләрнең төркемнәргә бүленешен аңлатып бирә белергә тиеш. 28.10 34 Исем. Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге функциясе. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – телнең фикер үсешендә әһәмиятен аңлау;
•метапредмет – башкарган гамәл буенча нәтиҗә ясый белү;
•предмет – исемнәрне җөмләдә тану. исемнәрне җөмләдә танырга тиеш. 29.10 35 Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Ялгызлык исемнәрдә баш хәреф 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – тел дәресләрендә өйрәнгән белемне гамәлгә күчерү теләге булдыру;
•метапредмет – күзәтеп, нәтиҗә ясау, аңлатып бирү күнекмәләре булдыру;
•предмет – ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне тану, ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән язу. ялгызлык һәм уртаклык исемнәрне тану, ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән язарга кирәк икәнен үзләштерергә тиеш. 30.10 36 Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – дәрестән дәрескә татар теле дәресләрендә яңа белемгә ия булу теләге булдыру;
•метапредмет – чагыштырып, нәтиҗә ясау күнекмәсен үстерү;
•предмет – исемнәрнең берлек һәм күплек сан формаларын аерып тану исемнәрнең берлек һәм күплек сан формаларын аерып танырга тиеш 37 “Күплек сан формасын ясаучы кушымчалар” темасы буенча күрмә диктант 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – үзлектән белем алуга омтылыш булдыру;
•метапредмет – үз эшчәнлек оештыру күнекмәсен үстерү;
•предмет – күплек сан формасын ясаучы кушымчаларны куллана белү күплек сан формасын ясаучы кушымчаларны куллана белергә тиеш 38 Исемнәрнең тартым белән төрләнеше 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – белем алуның чиге юклыгын аңлау;
•метапредмет – фикерне гомумиләштереп әйтеп бирә белү;
•предмет- исемнәрнең тартым белән төрләнешен билгели белү. исемнәрнең тартым белән төрләнешен билгели белергә тиеш. 39 Исемнәрнең тартым белән төрләнешенә кабатлау күнегүләре. 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – белем алуның чиге юклыгын аңлау;
•метапредмет – фикерне гомумиләштереп әйтеп бирә белү;
•предмет- исемнәрнең тартым белән төрләнешен билгели белү. исемнәрнең тартым белән төрләнешен билгели белергә тиеш. 40 Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – мөһим нәтиҗәләрне истә калдыру теләген үстерү;
•метапредмет – кирәкле мәгълүматны эзләп табу күнекмәсен үстерү;
•предмет – исемнәрнең килеш белән төрләнешен аңлау. исемнәрнең килеш белән төрләнешен аңлатып бирә белергә тиеш. 41 Килеш кушымчаларының дөрес язылышы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – грамоталы сөйләм һәм язу күнекмәләрен булдыруга омтылу;
•метапредмет – уку мәсьәләсен аңлы чишү күнекмәсе күнекмәләре булдыру;
•предмет – килеш кушымчаларын дөрес язу. килеш кушымчаларын дөрес билгели белергә тиеш 42 Исемнәрдә сүз басымы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – дөрес сөйләү күнекмәләренә ия булу;
•метапредмет – эзлекле фикер йөртү күнекмәләре булдыру;
•предмет – исемнәрдә сүз басымын дөрес кую исемнәрдә сүз басымын дөрес куя белергә тиеш 43 “Исем” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – дөрес сөйләү күнекмәләренә ия булу;
•метапредмет – эзлекле фикер йөртү күнекмәләре булдыру;
•предмет – исем турында өйрәнгәннәрне сөйләү исем турында өйрәнгәннәрне сөйли һәм практикада куллана белергә тиеш 44 Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Өйрәтү характерындагы изложение язу
(46 бит, 6 бирем буенча) 1 Сөйләм телен үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу 45 Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сораулары 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – белем алу процессында ана теленед әһәмиятен аңлау;
•метапредмет – уку мәсьәләсен мөстәкыйль планлаштыра белү;
•предмет – фигыльнең мәгънәсе һәм сорауларын билгели белү. фигыльнең мәгънәсе һәм сорауларын билгели белергә тиеш. 46 Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – телнең тормышта кирәклеген аңлау;
•метапредмет – дәрестә алган белемне тормышка күчерү күнекмәсе булдыру;
•предмет – барлыкта һәм юклыкта килгән фигыльләрне тану. барлыкта һәм юклыкта килгән фигыльләрне танырга өйрәнергә тиеш. 47 Хикәя фигыль 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – укучыда үзләштерәсе белемгә кызыксыну уяту;
•метапредмет – укучының үз эшчәнлеген оештыру күнекмәсен үстерү;
•предмет – хикәя фигыль төшенчәсен аңлау. хикәя фигыль төшенчәсен аңлатып бирә белергә тиеш 48 Хикәя фигыльнең хәзерге заманы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы –татар теленең теоритик мәгълүматын үзләштерүгә терәк булдыру;
•метапредмет – кирәкле мәгълүматны сайлап алу күнекмәсен үсетрү;
•предмет – фигыльләрнең заман белән төрләнеше турында беренчел күзаллау формалаштыру. фигыльләрнең заман белән төрләнеше турында беренчел күзаллау формалаштыр белергә тиеш. 49 Хәтер диктанты. Хикәя фигыльнең киләчәк заманы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – уку эшчәнлегендә иптәшләреңне хөрмәт күрсәтеп эшләү күнекмәсе булдыру;
•метапредмет – адымлы гамәлләр аша ысул чыгару күнекмәсен үстерү;
•предмет – киләчәк заман хикәя фигыль төшенчәсен аңлау. киләчәк заман хикәя фигыль төшенчәсен аңлата белергә тиеш 50 Боерык фигыльнең мәгънәләре. Аларның зат- сан формалары 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – уку эшчәнлегендә актив катнашу теләге булдыру;
•метапредмет – гомуми ысул чыгару күнекмәсе булдыру;
•предмет – боерык фигыльләрне сөйләмдә тану. боерык фигыльләрне сөйләмдә танырга тиеш.. 51 Фигыльләрнең күпмәгънәлелеге. Аларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану 1 Яңа белем үзләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – ана телендә сүзләрне дөрес куллану теләге булдыру;
•метапредмет – күзәтеп, нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
•предмет – фигыльләрнең күпмәгънәлелеген аңлау. фигыльләрнең күпмәгънәлелеген аңлата белергә тиеш 52 “Фигыль” темасы буенча аңлатмалы диктант 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе •шәхескә кагылышлы – ана телендә сүзләрне дөрес куллану теләге булдыру;
•метапредмет – күзәтеп, нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
•предмет – фигыльләрнең заманын билгеләү. фигыльләрнең заманын билгели белергә тиеш 53 Сыйфат. Сыйфатларның мәгънәсе, сораулары 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – татар теле дәресләрен үзләштерүгә җаваплылык булдыру;
метапредмет – уку мәсьәләсен төгәл куя белү;
предмет – сыйфатның мәгънәсе, сорауларын аңлау. сыйфатның мәгънәсе, сорауларын аңлап эә итәргә тиеш. 54 Сыйфатларны төркемләү 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана телендә дөрес матур сөйләмгә омтылыш булдыру;
метапредмет – бирелгән мәгълүматны анализлап, гомуми нәтиҗә ясый белү;
предмет – Сыйфатларны төркемли белү. Сыйфатларны төркемли белергә тиеш 55 Сыйфат дәрәҗәләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана теленең серләренә төшенергә теләү;
метапредмет – уку процессында чагыштырып, күзәтеп нәтиҗә ясау күнекмәсе булдыру;
предмет – сыйфат дәрәҗәләрен истә калдыру сыйфат дәрәҗәләрен истә калдырырга тиеш 56 Төп дәрәҗәдәге сыйфатлар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – дөрес сөйләм булдыру өстендә эшләү теләген үстерү;
метапредмет – нәтиҗәләрне аңлату күнекмәсе булдыру;
предмет – төп дәрәҗәдәге сыйфатларны тану ысулын үзләштерү. төп дәрәҗәдәге сыйфатларны тану ысулын үзләштерү 57 Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – аралашуда фикерне үтемле әйтү теләге булдыру;
метапредмет – уку процессында кулланылган мәгълүматны үстерү теләге булдыру;
предмет – чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатларны тану күнекмәсе формалаштыру. чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатларны тану күнекмәсе формалаштыру 58 Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – тел, сүз байлыгын арттыру өстендә эшләү теләге булдыру;
метапредмет - тел, сүз байлыгын арттыру өстендә эшләү теләге булдыру;
предмет – артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларны тану. артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларны танырга тиеш 59 Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатлар 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – төркемдәшләреңә хөрмәт күрсәтеп эшләү теләге булдыу;
метапредмет - уку эшчәнлеген оештыра белү;
предмет – кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатларны тану кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатларны аера белергә тиеш 60 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Төрле дәрәҗәдәге сыйфатлар кулланып, “Кыш” темасына сочинение язу 1 Сөйләм үстерү дәресе Сөйләм телен үстерү Шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемнәргә
61 Сыйфатларның җөмләдә исемне ачыклап килүе 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана телендә алган белемне башка фәннәрдә куллану теләге булдыу;
метапредмет - сөйләм күнекмәләрен үстерү;
предмет – сыйфатның җөмләдә исемне ачыклап килүен тану. сыйфатның җөмләдә исемне ачыклап килүен таный белергә тиеш 62 Синоним һәм антоним сыйфатлар. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – сүз байлыгын арттыру өстендә эшләү теләген үстерү;
метапредмет - фикерне кыска формалаштыру күнекмәсен булдыру;
предмет – сыйфатларга синоним һәм антоним сыйфатлар таба белү. сыйфатларга синоним һәм антоним сыйфатлар таба белергә тиеш 63 “Сыйфат” темасы буенча кабатлау күнегүләре. 1 Контроль дәрес Сыйфатларны кулланып, аралаша белү; сыйфатларның төрләрен аера белү сыйфатларның төрләрен аера белергә тиеш 64 Хаталарны төзәтү өстендә эш.“Сыйфат” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Сыйфатларны кулланып, аралаша белү; сыйфатларның төрләрен аера белү сыйфатларның төрләрен аера белергә тиеш 65 тест 1 Контроль дәрес Тема буенча белемнәрне тикшерү белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 66 Алмашлык. Зат алмашлыклары 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку процессында уңышка ирешү мөмкинлегенә ориентлаштыру;
метапредмет - төшенчәне эзлекле ачу күнекмәсе формалаштыру;
предмет – зат алмашлыклары тану күнекмәсен булдыру зат алмашлыкларын тану күнекмәсен булдыру 67 Зат алмашлыкларының җөмләдәге роле 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – уку мәсьәләсенә кызыксыну уяту;
метапредмет – төшенчәне модельләштерә белү;
предмет – зат алмашлыкларының җөмләдәге ролен аңлау. зат алмашлыкларының җөмләдәге ролен аңлап эш итәргә тиеш 68 Алмашлыкларның берлек һәм күплек формалары.Аларның килеш һәм тартым белән төрләнеше. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – аралашканда алмашлыкларны дөрес куллану күнекмәсе булдыу;
метапредмет - уку мәсьәләсен чишү юлын аңлата белү;
предмет – алмашлыкларның берлек һәм күплек формаларын, килеш һәм тартым белән төрләнүен тану. алмашлыкларның берлек һәм күплек формаларын, килеш һәм тартым белән төрләнүен танырга өйрәнергә тиеш 69 Сорау алмашлыклары турында төшенчә 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә дөрес аралашуның кирәклеген аңлау;
метапредмет - үзара бәяләү күнекмәсен үстерү;
предмет – сорау алмашлыкларын тану. сорау алмашлыкларын танырга өйрәнергә тиеш. 70 Алмашлыкларны сөйләмдә куллану 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә фикерне ачык әйтә белүнең мөһимлеген аңлау;
метапредмет - уку эшчәнлегендә үз гамәлеңне җайлый белү;
предмет – алмашлыкларны сөйләмдә дөрес куллану алмашлыкларны сөйләмдә дөрес куллана алырга тиеш. 71 Алмашлык. Рәсем буенча хикәя төзү (179 күнегү буенча) 1 Сөйләм үстерү дәресе Сөйләм үстерү Шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемнәргә таянып эшли белергә тиеш
72 Алмашлык. Текстны исемләү. Контроль күчереп язу (180 күнегү буенча) 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Язу күнекмәләрен формалаштыру белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 73 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Автобиография язу 1 Сөйләм үстерү дәресе Аралашу күнекмәсен үстерү Үзе турында дөрес фикерләп яза белергә тиеш. 74 “Алмашлык” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Аралашу күнекмәсен үстерү белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 75 Кисәкчә. Да/дә, та/тә, гына/генә, кына/кенә, ук/үк, ич, бит кисәкчәләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – иптәшләрең белән бердәм уңышларга ирешү күнекмәсе булдыу;
метапредмет - кече төркемнәрдә уртак фикергә килү күнекмәсен үстерү;
предмет – кисәкчәләрне тану. кисәкчәләрне танырга тиеш. 76 Кисәкчәләрнең сөйләмдәге роле, аерым сүз булуы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана телен өйрәнергә теләкне артканнан арттыру;
метапредмет - эзлекле нәтиҗә чыгарып, фикерне формалаштыра белү;
предмет – кисәкчәләренең ролен аңлау. кисәкчәләренең ролен аңлата белергә тиеш 77 Кисәкчә. Контроль күчереп язу (185 күнегү) 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Язу күнекмәләрен формалаштыру белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 78 Кисәкчәләрнең кулланылышы һәм дөрес язылышы 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – иптәшләреңә уку эшчәнлегендә уңай мөнәсәбәт формалаштыру;
метапредмет - кирәкле мәгълүматны эзләп табу күнекмәсен булдыру;
предмет – кисәкчәләрне дөрес куллану һәм язу. кисәкчәләрне дөрес куллана һәм яза белергә тиеш 79 Кисәкчәләрнең кулланылышы һәм дөрес язылышы 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – иптәшләреңә уку эшчәнлегендә уңай мөнәсәбәт формалаштыру;
метапредмет - кирәкле мәгълүматны эзләп табу күнекмәсен булдыру;
предмет – кисәкчәләрне дөрес куллану һәм язу. кисәкчәләрне дөрес куллана һәм яза белергә тиеш 80 Сүз басымын кисәкчәләрне дөрес язуда куллану 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – белем биргән укытучыларга уңай мөнәсәбәт булдыру;метапредмет - күзәтеп, эзлекле фикер формалаштыру;
предмет – кисәкчәләрнең басымны үзенә алмавын аңлау. кисәкчәләрнең басымны үзенә алмавын аңлата белергә тиеш. 81 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Изложение язу. 1 Сөйләм үстерү дәресе Эш кәгазьләре язылышын өйрәнү Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 82 “Кисәкчәләр” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – белем биргән укытучыларга уңай мөнәсәбәт булдыру;метапредмет - күзәтеп, эзлекле фикер формалаштыру;
предмет – кисәкчәләрне кабатлау Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү 83 “Кисәкчәләр” темасы буенча контроль диктант 1 Контроль дәрес Язу күнекмәләрен формалаштыру өйрәнгән күнекмәләрне дөрес итеп куллана белергә тиеш 84 Хаталарны төзәтү өстендә эш. Кабатлау күнегүләре. Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Өйрәнгән кагыйдәләрне искә төшерү үз эшен анализлый белергә тиеш 85 Төрле килешләрдә исемнәрне һәм зат алмашлыкларын белән, шикелле, өчен, аркылы, таба, хәтле, каршы, кадәр, чаклы, бирле, соң, башка бәйлекләре белән куллану 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана теленең шәхеснең иҗади һәм интеллектуаль үсешен булдыруда ролен аңлау;
метапредмет - ана телен башка предметларны үзләштерүдә куллану күнекмәсе булдыру;
предмет – төрле килешләрдә исемнәрне һәм зат алмашлыкларын куллана белү. төрле килешләрдә исемнәрне һәм зат алмашлыкларын куллана белергә тиеш 86 Бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана телендә сөйләм күнекмәләрен камилләштерү;
метапредмет - ана телендә актуаль мәсьәләләрне хәл итү күнекмәләре булдыру;
предмет – бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану. бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллана белергә тиеш 87 Бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану. Рәсем эчтәлеген сөйләү. 1 Сөйләм үстерү дәресе Рәсем эчтәлеген сөйләү. матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана белергә тиеш 88 Искәртмәле диктант. 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана белергә тиеш 89 Хаталарны төзәтү өстендә эш. Кабатлау күнегүләре. 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана белергә тиеш 90 “Бәйлекләр” темасын кабатлау. Изложение язу. 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллану бәйлекләрне сөйләмдә дөрес куллана белергә тиеш 91 Җөмлә. 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Аралашу күнекмәсен үстерү Җөмләләрне дөрес итеп кулланып сөйләшә белергә тиеш. 92 Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – үз сөйләмеңне контрольдә тоту күнекмәсе булдыру;
метапредмет нәтиҗәләре – төркемнәрдә аралашу күнекмәсенә ия булу;
предмет – җөмләдә әйтелү максатын аңлау. җөмләне әйтелү максаты буенча таныйбелергә тиеш 93 “Җөмлә” темасы буенча контроль күчереп язу 1 Сөйләм үстерү дәресе Язу күнекмәсен формалаштыру өйрәнгән күнекмәләрне дөрес итеп куллана белергә тиеш 94 Хикәя җөмлә 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телне тоемлый белү;
метапредмет - фикерне ачык әйтеп бетерү;
предмет – хикәя җөмләне тану ысулын чыгару. хикәя җөмләне тану ысулын чыгара белергә тиеш 95 Сорау җөмлә 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телне камилләштерү теләге булдыру;
метапредмет - парлап, төркемләп эшләү күнекмәләренә ия булу;
предмет – сорау җөмләләр төзи белү. сорау җөмләләр төзи белергә тиеш . 96 Боеру һәм тойгылы җөмләләр 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – укуга уңай мотивация булдыру;
метапредмет - үз эшчәнлекләрен оештыра белү; предмет – боеру һәм тойгылы җөмләләрне аера белү боеру һәм тойгылы җөмләләрне аера белергә белергә тиеш 97 Җөмлә ахырында тыныш билгесен дөрес кую 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телнең матурлыгын тоемлый белү;
метапредмет - дөрес аралашу күнекмәләре булдыру;
предмет – җөмлә ахырында тыныш билгеләрен дөрес кую. җөмлә ахырында тыныш билгеләрен дөрес куя белергә тиеш. 98 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сочинение "Мин табигать сакчысы» 1 Сөйләм үстерү дәресе Язу күнекмәләрен формалаштыру матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана белергә тиеш 99 Җөмләнең баш кисәкләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – иптәшләрнең фикеренә, эшчәнлегенә уңай мөнәсәбәт булдыру;
метапредмет - белемнәрне модельләштерә белү ;
предмет – җөмләнең баш кисәкләрен тану җөмләнең баш кисәкләрен таный белергә тиеш 100 Исемнәр һәм хикәя фигыльләр белән бирелгән хәбәрләр 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана теленең татар халкының милли кыйммәте икәнен аңлау;
метапредмет - эзлекле фикерләп, аңлата белү;
предмет – җөмләдә ия белән хәбәрнең исем һәм фигыль белән белдерелүен аңлау. җөмләдә ия белән хәбәрнең исем һәм фигыль белән белдерелүен аңлата белергә тиеш. 101 “Җөмләнең баш кисәкләре” темасы буенча контроль диктант 1 Контроль дәрес Җөмләнең баш кисәкләрен тану 102 Х.ө.э. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – укуда уңышларга ирешү;
метапредмет - бирелгән схема буенча фикер йөртү;
предмет – җөмләдә сүзләр бәйләнешен дөрес билгеләү. җөмләдә сүзләр бәйләнешен дөрес билгели белергә тиеш 103 Җөмләдә сүзләр бәйләнеше темасы буенча кабатлау. 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – укуда уңышларга ирешү;
метапредмет - бирелгән схема буенча фикер йөртү;
предмет – җөмләдә сүзләр бәйләнешен дөрес билгеләү җөмләдә сүзләр бәйләнешен дөрес билгели белергә тиеш 104 Бәйләнешле сөйләм телен үстерү. Изложение язу 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана белергә; эчтәлекне дөрес һәм тулы итеп бирә белергә тиеш. 105 Сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – фикерне иркен әйтү өчен җиешле күләмдә сүз байлыгы булдыру;
метапредмет - әңгәмәдәшеңә сорауны төгәл куя белү;
предмет – сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгели белергә тиеш 106 Сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – фикерне иркен әйтү өчен җиешле күләмдә сүз байлыгы булдыру;
метапредмет - әңгәмәдәшеңә сорауны төгәл куя белү;
предмет – сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгеләү сүзтезмәдә ияртүче, иярүче сүзләрне билгели белергә тиеш 107 Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – фикерне ана телендә кыска формалаштыра белү;
метапредмет - өстәмә мәгълүмат файдалана белү;
предмет – җыйнак һәм җәенке җөмләләрне тану. җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аера белергә тиеш. 108 Җыйнак җөмләләрне җәенкеләндерү 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә язылган әдәби әсәрләрнед матурлыгын тоя белү;
метапредмет - адымлы гамәллә башкара белү;
предмет – җыйнак җөмләләрне җәенкеләндерү. җыйнак җөмләләрне җәенкеләндерерә белергә тиеш. 109 Тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләр 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – телнең серләренә төшенү теләге булдыру;
метапредмет - тиешле, кирәкле мәгълүматны таба белү;
предмет – тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләрне тану тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләрне язуда таный белергә тиеш 110 Тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләр темасын ныгыту. 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – телнең серләренә төшенү теләге булдыру;
метапредмет - тиешле, кирәкле мәгълүматны таба белү;
предмет – тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләрне тану тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләрне таный белергә тиеш 111 Тиңдәш кисәкләр арасында һәм, я, да,дә, та,тә, ә, ләкин теркәгечләре 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – үз белемеңне тирән әйтү;
метапредмет - үзләштергән белемне иркен куллану;
предмет – теркәгечләре тиңдәш кисәкләрне дөрес язу. теркәгечләре тиңдәш кисәкләрне дөрес кулланып язарга тиеш. 112 “Җөмлә” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – үз белемеңне тирән әйтү;
метапредмет - үзләштергән белемне иркен куллану;
предмет- тема буенча белгәннәрне искә төшерү үзләштергән белемне иркен куллана белергә тиеш 113 “Җөмләдә тиңдәш кисәкләр арасында һәм, я, да,дә, та,тә, ә, ләкин теркәгечләре” темасы буенча контроль күчереп язу “Солтания белән күбәләк.” 1 Контроль дәрес Язу күнекмәләрен формалаштыру үзләштергән белемне иркен куллана белергә тиеш 114 Текст. Текстның темасы һәм төп фикере 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана теленә хөрмәт белән карау;
метапредмет - аралашуда башка сөйләмен контрольдә тота белү;
предмет – текстның темасын ягъни төп фикерен билгели белү. текстның темасын ягъни төп фикерен билгели белергә тиеш 115 Текстның темасы һәм төп фикере темасын ныгыту күнегүләре 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – ана теленә хөрмәт белән карау;
метапредмет - аралашуда башка сөйләмен контрольдә тота белү;
предмет – текстның темасын ягъни төп фикерен билгели белү. үзләштергән белемне иркен куллана белергә тиеш 116 Исемсез текстларның темасын билгеләү һәм исем кую 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы- ана теленең әдәби әсәр теленең матурлыгын, байлыгын аңлау;
метапредмет - төп мәгълүматны сайлап ала белү;
предмет – текстларның темасын билгели һәм исем Агымдагы тикшерү куя белү. төп мәгълүматны сайлап ала белергә тиеш 117 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Рәсемнәр буенча хикәя төзеп сөйләргә (249 күнегү буенча) 1 Сөйләм үстерү дәресе Рәсем буенча бәйләнешле, эзлекле итеп сөйләү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана; эчтәлекне дөрес һәм тулы итеп бирә белергә тиеш. 118 Белемне үстерү күнегүләре. 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана; эчтәлекне дөрес һәм тулы итеп бирә белергә тиеш. 119 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Изложение язу. Текстның исемен кую 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана; эчтәлекне дөрес һәм тулы итеп бирә белергә тиеш. 120 Тексттагы җөмләләрнең зат алмашлыклары, һәм, ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләшүе 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана теле аша телнең интеллектуаль үсешен аңлау;
метапредмет - үз эшчәнлегеңне нәтиҗәле оештыра белү;
предмет – тексттагы җөмләләрнең зат алмашлыклары, һәм, ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләштерә белү. тексттагы җөмләләрнең зат алмашлыклары, һәм, ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләштерә белергә тиеш. 121 Текст типлары. Хикәяләү тексты 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә аңлаешлы сөйләм төзүгә омтылу;
метапредмет - фикергә өстәлмәләр кертеп, башкаларга җиткерә белү;
предмет –хикәяләү тексты төзи белү. хикәяләү тексты төзи белергә тиеш. 122 Текст типлары. Хикәяләү тексты 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә аңлаешлы сөйләм төзүгә омтылу;
метапредмет - фикергә өстәлмәләр кертеп, башкаларга җиткерә белү;
предмет –хикәяләү тексты төзи белү. фикергә өстәлмәләр кертеп, башкаларга үз фикерен җиткерә белергә тиеш 123 Тасвирлама тексты 1 Яңа белем үзләштерү дәресе Шәхескә кагылышлы – ана телендә тулы сөйләмгә омтылыш булдыру;
метапредмет - дәрестә үзләштергән белемне тирәнәйтү теләге булдыру;
предмет – тасвирлау тексты төзи белү. тасвирлау тексты төзи белергә тиеш 124 “Туган авылым” темасына тасвирлама тексты төзеп сөйләргә 1 Сөйләм үстерү дәресе Ана телендә тулы сөйләмгә омтылыш булдыру; матур әдәби сөйләм күнекмәләрен куллана; эчтәлекне дөрес һәм тулы итеп бирә белергә тиеш. 125 Фикер йөртү тексты 1 Яңа белем үзләштерү дәресе шәхескә кагылышлы – телнең тирән мәгънәсен ачыклап, куллану;
метапредмет - үз э3шеңне дөрес бәяли белү;
предмет – фикер йөртү текстын төзү белү. фикер йөртеп, текст төзү белергә тиеш. 126 “Җәй килә” темасына фикер йөртү тибындагы хикәя төзеп сөйләргә 1 Сөйләм үстерү дәресе Ана телендә тулы сөйләмгә омтылыш булдыру; Ана телендә әдәби телдә төзек җөмләләр белән язу күнекмәсе булдыру 127 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сочинение язу. “Табигатькә җәй килә” 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү Ана телендә әдәби телдә төзек җөмләләр белән язу күнекмәсе булдыру 128 Бәйләнешле сөйләм үстерү. Сочинение язу. “Табигатькә җәй килә” 1 Сөйләм үстерү дәресе Матур әдәби сөйләм күнекмәләренә ия булу;
изложение яза белү күнекмәсен үстерү Ана телендә әдәби телдә төзек җөмләләр белән язу күнекмәсе булдыру 129 “Текст” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Тема буенча белемнәрне тикшерү дәрестә алган белемнәрне куллана белү 130 Уку елының II яртыеллыгына тест 1 Контроль дәрес Белемнәрне тикшерү үз эшен анализлый белергә тиеш 131 Еллык контроль диктант 1 Контроль дәрес Язу күнекмәләрен формалаштыру, белемнәрне тикшерү үзләштергән белемен практикада куллана белергә тиеш 132 Хаталарны төзәтү өстендә эш 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү Үз эшен анализлый белергә тиеш. 133 “Авазлар һәм хәрефләр” темасын кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Аваз һәм хәрефне аера белү; үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү Аваз һәм хәрефләрне аера белергә тиеш 134 “Лексика. Сүз төзелеше” бүлекләрен кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү Сүз төзелешен аңлата белергә тиеш 135 “Сүз төркемнәрен” кабатлау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү Сүз төркемнәрен дөрес итеп куллана белергә тиеш 136 Ел буе үткәннәрне йомгаклау 1 Белем һәм күнекмәләрне камилләштерү дәресе Үзләштергән белемне аңлату күнекмәсен үстерү Искәрмә:

Приложенные файлы


Добавить комментарий