Тест 11 сынып Интеграл


1-нұсқа
1. Алғашқы функцияның жалпы түрін тап: f(x)=(4+x)7
A) B) C) D) E)
2. Алғашқы функцияның жалпы түрін тап: f(x)=
A) B) C)
D) E)
3 Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын тап y=x2-4; y=0; x=3; x=6
A) 51 B) 50 C) 49 D) 5 E) 9
4.Өрнектің мәнін тап:,мұндағы
А) 5,1 В) 5,3 С) 1,2 Д)5,2 Е)4,8
5.Теңдеуді шешіңіз:
А) 17,7 В)-17,7 С)-17,7;17,7 Д)-10,7 Е)-10,7;10,7
6.А(7;3) және В(-1;3) нүктелері берілген. Е нүктесі АВ кесіндісінің ортасы болса,Е нүктесінің координаталарын табыңыз.
А) Е(3;3) В) Е(3;2) С) Е(-3;2) Д) Е(2;3) Е) Е(2;2)
7.Бұйымның бағасы 13%-ке арзандағанда,261 теңге болады.Бұйымның алғашқы бағасы қандай?
А) 150 теңге В) 200теңге С) 420 теңге Д) 350 теңге Е) 300 теңге
8.Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С) Д) Е)
9. Теңдеуді шешіңіз: 2,5(3-2m)+1,6(m-1)=22,9
А) -2 В) -3 С) -5 Д) -1 Е) -4
10.Өрнекті ықшамдаңыз.
А) В) С) Д) 0 Е) 1
11. функциясының туындысын табыңдар.
А) В) С) Д) Е)
12.АВС –дұрыс үшбұрыш.ВД=2,ДС=3 болса,АД-ны табыңыз.
А
В
Д СА) 19 В) 2,5 С) Д) 9,5 Е)
13.Теңдеуді шешіңіз: А)В)
С)Д) Е)
14.Арифметикалық прогрессияның бірінші мен бесінші мүшелерінің қосындысы 4-ке тең,ал сегізінші мүшесі алтыншы мүшесінен 4-ке артық.Алғашқы он мүшесінің қосындысын табыңыз.
А) 80 В) 60 С)50 Д) 70 Е) 40
15. Интегралды есептеу:
А) B) C) D) E)
16. Тақ функцияны анықта:
А) В) С) Д) Е)
17. Бөлшекті қысқартыңыз:
А) В) С) Д) Е)
18. у=-3x+1 функцияның алғашқы функциясын табыңыз.
А) В) С) Д) у=C)
19. Амалдарды орындаңыз:
А) 0,147 В) 0,0147 С) 1 Д) 0 Е) 14,7
20. функциясының кему аралығын табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
21. 2 қапта 140 кг ұн бар.Егер 1-ші қаптан12,5% -ын 2-i-ші қапқа салса ,онда екі қаптағы ұнның массасы бірдей болады. Бастапқыда әр қапта қанша кг ұн болған?
А) 40кг, 60кг В) 60кг, 80кг С) 45 кг, 55кг Д) 100кг,110кг Е) 70 кг,80 кг
22. Есепте:
A) 0 B) 10 C) -15 D) 2 E) 15
23. Есептеңіз: =
А) В) С) Д) С)
24. Конустың жасаушысы 25 см-ге тең, биіктігі 7 см-ге тең.Конустың бүйір бетінің ауданын тап.
А) 830
В) 1500
С) 540
Д) 600
Е) 500
25. Сандар белгілі бір заңдылықпен берілген.Сұрақ белгісінің орнына қандай санды қою керек?
14(625)11; 12(196)2; 10(?)5
А) 15 В) 225 С)100 Д) 250 Е) 25
2 нұсқа
1. Алғашқы функцияның жалпы түрін тап: f(x)=3sinx
A) F(x)=-cosx+c B) F(x)=cosx+C C) F(x)=3cosx+C
D) F(x)= 2cosx-C E) F(x)= -3cosx+C
2. Алғашқы функцияның жалпы түрін тап: f(x)=
A) B) C) D) E)
3. Берілген қисықтармен шектелген фигураның ауданын тап у=x2-3, x=2, x=5 y=0
A) 50 B) 40 C) 10 D) 20 E) 30
4. Функция формуласымен берілген болса, x -тің мәнін табыңыз.
А) В) С) -1 Д) 1 Е)-11
5. Цилиндрдің осьтік қимасының диагоналісм-ге тең,ал табанының радиусы 3см.Цилиндр-
дің биіктігін табыңыз.
А) см В) 12см С) см Д) см Е) 5 см6. Есептеңіз :
А) 28 В) 44 С) 36,125 Д) -10 Е) 35,875
7. Бөлуді орындаңыз:
А) В) С) Д) Е)
8. Теңдеуді шешіңіз.
А) В) С) Д) Е)
9. Моторлы қайық ағыспен 12км ,ағысқа қарсы 12 км жүрді.Ағысқа қарсы жүрген жолына ағыспен жүрген жолынан 1 сағат артық уақыт жібереді.Қайықтың тұнық судағы жылдамдығы 9км/сағ болса,ағыс жылдамдығын табыңыз.
А) 1км/сағ В) 3,5 км/сағ С) 2,5 км/сағ Д)3км/сағ Е) 2км/сағ
10. Теңсіздікті шешіңіз:
А) В) С) Д) Е)
11. Ықшамдаңыз:
А) В) С) Д) Е)
12. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңыз:
А) В) С) Д) Е)
13. Егер болса,онда мәнін тап.
А) 8 В) 6 С) 5 Д)1 Е)9
14...Арифметикалық прогрессияның 3-ші мен 8-ші мүшелерінің қосындысы 14-ке тең,ал 4-ші мүшесі 7-ші мүшесінен 6-ға артық.Прогрессияның 2-ші мен 9-шы мүшелерінің қосындысын табыңыз.
А) 17 В) 14 С) 16 Д) 18 Е) 15
15 Интегралды есептеу:
A) 3 B) C) D) E)
16. Өрнекті ықшамдаңыз:
А) В)4 С)1 Д)2 Е)
Теңдеуді шешіңіз:
А) 0; 4,5 В) 0;-3 С) 0; Д) 0; 3 Е) 0; -13
18. Теңсіздікті шешіңдер:
А) В) С) Д) Е)
19. және векторларының арасындағы бұрышты табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
20. Ерлан 96 теңгеге кітап сатып алғанда ,өзінде барлық ақшасының 68%-і қалды.Ерланда барлығы қанша ақша болған?
А) 200 теңге В) 250 теңге С) 164 теңге Д) 234 теңге Е) 300 теңге
21. Трапецияның орта сызығы 7 см-ге тең,ал табандарының бірі екіншісінен 4-см-ге артық.
Трапецияның табандарын табыңыз.
А) 7см, 1см В) 12 см, 8см С) 9 см, 5 см Д) 11см,7см Е)10см, 6см
22. Есептеу:
A) B) C) D) E)
23. Егер уболса, табыңыз.
А) В) С) Д) Е)
24. Теңдеуді шеш:
А) В) С)
Д) Е)
25. Бөлшекті қысқарт:
А)
В)
С) Д) Е)
№ І-нұсқа ІІ-нұсқа
1 А Е
2 Д А
3 А Е
4 Д С
5 С Е
6 А А
7 Е С
8 Е Е
9 С Д
10 С Д
11 В Д
12 С С
13 Е Е
14 Д В
15 С В
16 Д С
17 Е В
18 В Д
19 В Д
20 Д Е
21 В С
22 В С
23 А В
24 Д А
25 В В

Приложенные файлы

Добавить комментарий