Контрольна робота з теми «Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова_


Контрольна робота з теми «Однорідні члени речення. Звертання. Вставні слова_1. Однорідними членами речення є такі, як:
А) відповідають на одне й те саме питання, відносяться до одного і того ж слова в реченні і є однаковими членами речення;
Б) рівноправні між собою і незалежні одне від одного;
В) з’єднуються сурядним зв’язком.
2. Однорідні члени речення вимовляються:
А) з підвищеною інтонацією;
Б) з перелічуваною інтонацією;
В) зі знижувальною інтонацією.
3. Однорідними можуть бути:
А) тільки головні члени речення;
Б) тільки другорядні члени речення;
В) як головні, так і другорядні члени речення.
4. Однорідні члени речення відокремлюються на письмі:
А) інтонацією; Б) мімікою; В) розділовими знаками.
5. Логічний наголос у реченнях з однорідними членами падає на:
А) однорідні члени речення; Б) узагальнююче слово В) присудок.
6. Слова, які об’єднують в одну групу однорідні члени речення, називаються:
А) об’єднуючими; Б) узагальненими; В) узагальнюючими.
7. Звертання – це:
А)слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються з мовленням;
Б) те слово, яке не може бути членом речення;
В) слова, які не пов’язані з іншими словами ні сурядним, ні підрядним зв’язком.
8. Звертання можуть стояти:
А) на початку речення; Б) в середині речення; В) в будь-якій частині речення.
9. Звертання вимовляються з:
А) підвищенням голосу; Б) повільно; В) певною інтонацією.
10. Вставні слова – це:
А) слова або сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до того, що він повідомляє;
Б) слова, які можуть означати різні почуття;
В) слова, які не є членом речення.
11. В усному мовленні вставні слова виділяються:
А) паузами і порівняно швидкою вимовою;
Б) підвищенням голосу;
В) інтонацією.
12. На письмі вставні слова, словосполучення, речення найчастіше виділяються:
А) комами; Б) особливою інтонацією; В)дужками або тире.

Приложенные файлы

Добавить комментарий